פרוטוקול

 
הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

<פרוטוקול מס' 141>
מישיבת ועדת הכספים

יום חמישי, י"א באב התשע"ג (18 ביולי 2013), שעה 00:00
סדר היום
<הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013 - בקשות לדיון מחדש>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר

מיכל בירן

באסל גטאס

גילה גמליאל

משה גפני

בועז טופורובסקי

אחמד טיבי

יצחק כהן

עליזה לביא

יעקב ליצמן

אראל מרגלית

שמעון סולומון

חמד עמאר

עיסאווי פריג'

זבולון קלפה

ראובן ריבלין

אלעזר שטרן

עפר שלח

דב ליפמן
מרב מיכאלי

יפעת קריב

מיקי רוזנטל
מוזמנים
>
משה אשר - מנהל רשות המיסים, משרד האוצר

ערן יעקב - סמנכ"ל רשות המיסים, משרד האוצר

ורד אולפינר - רשות המיסים, משרד האוצר

עו"ד גיא גולדמן - רשות המיסים, משרד האוצר

אורי ברוך - רשות המיסים, משרד האוצר

אייל אפשטיין - המשנה לראש אגף התקציבים, משרד האוצר

משה בר סימנטוב - סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

מאיר בינג - אגף התקציבים, משרד האוצר

בועז סטמפלר - דובר, משרד האוצר

שירה גרינפלד - משרד האוצר

ספי זינגר - משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

אייל לב ארי

שלומית ארליך

שמרית גיטלין שקד

רוני טיסר
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון - חבר המתרגמים

<הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013>
בקשות לדיון מחדש
שגית אפיק
אנחנו עוברים לפעולה חייבת בדיווח. סעיף 40(47).
משה גפני
זה כמו הכחול?
שגית אפיק
לא. הסיבה שזה לא כמו הכחול היא שבדיוני הוועדה, הוועדה הגיעה לנוסח אחר מהנוסח שהוצע על ידי הממשלה, נוסח שלדעתי לפחות הוא הרבה יותר נכון וראוי מהנוסח שהביאה הממשלה ביחס לפעולה חייבת בדיווח.
משה גפני
אבל אין דבר טוב שמתאים לממשלה הזאת ולכן הרב ליצמן אומר שזה נושא חדש.
יצחק כהן
נושא חדש.
שגית אפיק
הוא עוד לא אמר.
משה גפני
הוא אמר. אמר.
יעקב ליצמן
אם אני ארצה לחזור בי, אני אחזור בי, אבל בינתיים אמרתי.
שגית אפיק
נושא חדש. זה סופי?
משה גפני
סופי.
שגית אפיק
פעולה חייבת בדיווח וקנס גירעון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר. נחזור לכחול.
יעקב ליצמן
בכחול לא דנו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
דנו על זה.
יצחק כהן
לא, לא דנו. זה נושא חדש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
דנו על זה וגיבשנו עמדה אחרת. אם אנחנו רוצים לחזור לכחול, נחזור לכחול.
משה גפני
ניסן, על כל דבר אנחנו נטען נושא חדש. אתה עושה עלינו סנקציות? אתה אתנו או נגדנו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא יודע. אתה נגדי?
משה גפני
אני לא נגדך. אני עוזר לך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה לא עוזר לי בשום דבר. זה לא מעניין אף אחד חוץ מאשר אותנו מי שלמעלה שם, הנושא הזה לא מעניין אותו.
יצחק כהן
זה נושא חדש פר אקסלנס.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה מעניין אותנו, את הוועדה.
משה גפני
בסדר, זה לא מעניין אותו. מה מעניין אותו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה שאנחנו מנסים לעשות.
משה גפני
אז תנסה. אז מה עכשיו אתה דן על זה? אנחנו אוויר? אנחנו יושבים כאן סתם כדי להגיש רביזיות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא מבין מה אתה רוצה.
יעקב ליצמן
אתם רוצים שאנחנו נצביע סתם.
יצחק כהן
זה נושא חדש פר אקסלנס.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר גמור. אנחנו עוברים לכחול. אתה רוצה שנגיע לערב שבת ולא נדון? זה לא יהיה. אז נדון על הכחול.
יצחק כהן
אני רוצה שב-1 באוגוסט לא יהיה תקציב. יהיו בחירות. את הממשלה צריך לשלוח הביתה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל אני כן רוצה שהתקציב יהיה, לכן נחזור לכחול.
יעקב ליצמן
תעביר את זה לוועדת הכנסת. בזמנו כל מי שפתח את הפה ואמר נושא חדש, עבר לוועדת הכנסת. אתם שברתם את הכלים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
על מה שברתי את הכלים?
משה גפני
זאת שבירת כלים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא אכפת לך מה הוועדה החליטה.
משה גפני
בטח שאכפת אבל זאת שבירת כלים.
יעקב ליצמן
אותך לא מעניין מה אנחנו אומרים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ממש לא.
יעקב ליצמן
לא מעניין אותך. רק לדרוס כל הלילה, כל הלילה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אגיד לך את האמת.
יעקב ליצמן
אני לא רוצה לשמוע כלום עכשיו. יש גבול לכל תעלול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני משקיע תשעים אחוזים מהזמן.
יצחק כהן
על מה אתה משקיע? מה תוצאות ההשקעה שלך?
יעקב ליצמן
מרגע זה, כל נושא ונושא הוא נושא חדש.
עיסאווי פריג'
מה אומר התקנון? אם זה נושא חדש, זה נושא חדש.
יצחק כהן
במקרה כזה מכנסים את ועדת הכנסת ודנים.
עיסאווי פריג'
נלך לפי התקנון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני רוצה להגיד משהו בשקט. תשעים אחוזים מהזמן שאני עובד, אלה נושאים שחשובים לכם.
יצחק כהן
תוצאות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
צוחקים ממני. אומר לי גם השר שאקרא את התקשורת ואת העיתונות החרדית ותראה איך קוראים לכם – עמלק וכל השמות שרק אפשר – ואתה ממשיך לעבוד בשבילם, איזה טיפש אתה.
יצחק כהן
אל תעבוד בשבילנו. תעשה טובה. אל תעבוד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה. תיזהר.
יצחק כהן
מה אתה מאיים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא מאיים.
יצחק כהן
מה זה תיזהר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא מאיים. אני רק אומר.
משה גפני
לא היה בתקשורת החרדית עמלק. למה אתה אומר את זה? לא היה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יצחק כהן זה לא עמלק?
יצחק כהן
אני אמרתי שאתה עמלק?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא אתה.
יצחק כהן
אז מי אמר? מי שאמר, לך אליו ודבר אתו. מה אתה רוצה ממני?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא רוצה ממך כלום.
יצחק כהן
אתה מאיים עלי ואומר לי תיזהר. מה זה תיזהר?
יעקב ליצמן
אתה תראה לי אם אמרנו על מאן דהוא עמלק או כל גינוי גנאי. מי שעשה את זה בינתיים, זה רק עלינו. לא אנחנו על אף אחד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא עשיתי את זה.
יעקב ליצמן
מרגע זה, כל נושא הוא נושא חדש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר גמור. אין בעיה.
יעקב ליצמן
אתם תכנסו מחר את ועדת הכנסת. אתם לא יודעים להתנהל כמו בני אדם.
אחמד טיבי
אדוני היושב ראש, עמלק הוא נושא חדש. ניסן, יכול להיות שתוך כדי הדברים שלך נשמע יותר מאשר צליל של איום על חבר הכנסת ליצמן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא צליל של איום.
יצחק כהן
אני לא אמרתי שאתה עמלק. אני אוהב אותך, אתה יהודי יקר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה אמרת לי אל תעבוד בשבילנו, אל תעשה כלום. אז אמרתי, בבקשה. אם זה מה שאתה רוצה שאני אעשה, בסדר.
יצחק כהן
אתה לא עושה כלום. אתה לא מבין שום תוצאה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי שלא מביא תוצאה, זה נקרא שהוא לא עושה כלום?
אחמד טיבי
אתה יושב ראש ועדת כספים, אתה יודע מה הסמכות שיש לך? אתה לא יודע איזה כוח יש בידיך?
היו"ר ניסן סלומינסקי
שלושה וחצי מיליארד שקלים זה כלום? אי פעם היה בוועדה הזאת מישהו שהביא שלושה וחצי מיליארד שקלים?
אחמד טיבי
מה עשית לישובים שלי ושל עיסאווי פריג'? אנחנו הכי נפגענו מהתקציב הזה. כל תקציב היינו משיגים משהו חוץ מאשר בתקציב הזה בתקופה של יאיר לפיד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לפני חצי דקה אמרו לך משהו.
אחמד טיבי
לא אמרו כלום.
יצחק כהן
ניסן, אל תנסו לפרק את הקבוצה. הקבוצה לא תתפרק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני ביקשתי שתתפרקו? מה אתם רוצים? כל אחד רוצה להביא עוד ועוד.
אחמד טיבי
מה זה עוד? עוד לא קיבלנו כלום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמרו לך משהו. טיבי, אמרו לך משהו.
עיסאווי פריג'
ליצמן ישב כאן שלוש קדנציות. עכשיו הוא מוציא את כל מה שהוא ידע ואנחנו לא ידענו.
יעקב ליצמן
בנושא של הכנסה חייבת דיווח, אני לא אומר נושא חדש. משם והלאה, נושא חדש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נתקדם.
שגית אפיק
אנחנו בפעולה חייבת בדיווח, סעיף 40(47).
עיסאווי פריג'
אני אנמק את ההסתייגות.
שגית אפיק
זאת הסתייגות של חבר הכנסת ליצמן. אתה ביקשת להחליף את המלים "פעולה חייבת בדיווח" במלים "מלשינון מס".
יעקב ליצמן
זה לא נכון? יוצא שאנחנו מחייבים כל אחד לדווח על עצמו אבל שלפחות ייתנו לו 25 אחוזים.
עיסאווי פריג'
אני רוצה לנמק את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אל תדאג. יש מספיק הסתייגויות.
משה גפני
תנמק.
עיסאווי פריג'
אני לא רוצה להכעיס את יושב ראש הוועדה כי אני עדיין מקווה ומאמין שיגיד לנו שמגיע לכם, תפאדלו. אני תולה תקווה בזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל אמרו לך. יש לכם. אנחנו מצביעים על ההסתייגות.

הצבעה


ההסתייגות לא התקבלה.
יצחק כהן
רביזיה.
שגית אפיק
הסתייגות של שקבוצת בל"ד שיש כאן בקשה ששיעור הקנס יעמוד על ארבעים אחוזים במקום שלושים אחוזים והגירעון יעלה על 65 אחוזים מהמס במקום חמישים אחוזים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו מצביעים.

הצבעה


ההסתייגות לא התקבלה.
שגית אפיק
אני לא רואה שיש לקבוצה הסתייגות.
עיסאווי פריג'
הגשנו הסתייגות.
ראובן ריבלין
אתה יכול להגיש עכשיו את ההסתייגות.
שגית אפיק
כן. אין בעיה.
עיסאווי פריג'
ההסתייגות של הקבוצה לגבי קנס הגירעון. חברים, מי שלא מבין מה זה קנס גירעון, אני אגיד לו. אני כרואה חשבון שנמצא מול רשות המס, אני אגיד לכם מה קורה כשאתה בא לדיון מול רשות המס ואין להם מס לקחת ממך, מוצאים כל מיני דרכים להטיל עליך קנסות. מוציאים לך שומה לפי מיטב שפיטה ומטילים עליך קנס גירעון. קנס הגירעון מהווה את השוט אצל הפקיד כדי לסחוט ממך שומה. עכשיו מס הכנסה מבקש להעלות את קנס הגירעון. בכמה, משה, אתם מבקשים להעלות את זה? אתה משנה את המודל של קנס הגירעון. היום 15 ושלושים אחוזים, אבל יש את הקנס המיוחד. הם מבקשים קנס מיוחד, מבקשים עוד כלי כדי שתהיה להם את האפשרות שאם אתה לא רוצה לשלם מס, ניקח ממך קנס גירעון ונקרא לו בשם אחר. זה מה שהם רוצים וזה רוצים שיעבור בחקיקה. קנס גירעון, 15 אחוזים כפול שלושים אחוזים, זה המצב הקיים. מס הכנסה עכשיו מבקש מס גירעון מיוחד ומבקשים מוועדת הכספים לאשר את זה. מה המטרה? כדי שהנישום שעומד מולם, תהיה להם את האפשרות שאם הוא לא שילם מס, ישלם גירעון. על זה אתם מצביעים. חבריי חברי האופוזיציה, על זה אתם מצביעים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני רוצה להזכיר לחבריי שאנחנו כאן ניתחנו את זה ועשינו את הדבר שכולנו רצינו. אמרנו שאנחנו לא רוצים שהם ייטפלו לציבור הרחב ולכן כלפי הציבור הרחב נשאר אותו הדבר. אמרנו שההעלאה הנדרשת תהיה החל מסכום מסוים, מחצי מיליון, כאשר הכוונה היא לגדולים, שם כולנו רוצים שאכן מי שמדווח בהפרשים כאלה גדולים, יהיו עליו קנסות גדולים. להפך, זה היה רצון של כולנו במגמה שלציבור הרחב יישאר אותו הדבר ולא ייטפלו אליו אלא יעברו רק לגדולים ושם ינסו לחסום. זה היה רצון של כולנו.


אנחנו מצביעים על קבלת ההסתייגות.

הצבעה


ההסתייגות לא התקבלה.
יצחק כהן
רביזיה.
עיסאווי פריג'
תיזהרו, חלקכם ישלם את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זאת הייתה דעתנו כולנו ולכן פיצלנו את זה.
משה גפני
ניסן, הוועדה עשתה עבודה טובה ויש מי שמעכיר את האווירה והוא לא כאן.
מיכל בירן
בעניין הזה הוועדה עשתה עבודה – ואני כאן משבחת את היועצת המשפטית – ממש מצוינת. הסעיפים המקוריים היו כל כך דרקוניים והתוצאה היא כל כך טובה.
עיסאווי פריג'
אני מודה, אבל אנחנו ויתרנו בתקווה שהם יוותרו על דברים אחרים אבל עכשיו מתברר שנתנו ולא מקבלים כלום. יוצא שאנחנו אוכלים אותה מכל הכיוונים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא ויתרנו. זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים מצד אחד לשמור על הציבור הרחב ומצד שני לנסות להקפיד יותר על העשירים. זה מה שעשינו וזאת המגמה של כולנו. לא ויתרנו כאן על שום דבר.


הנה, יש כאן עוגיות.
אחמד טיבי
ההישג היחידי שלך כלפינו הן העוגיות.
עיסאווי פריג'
אבל בוועדת הכלכלה היו בורקס עם גבינה וכאן תפוחי אדמה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש עוד הסתייגויות?
שגית אפיק
יש הסתייגות שרשומה לי על שם חבר הכנסת גפני. הקבוצה. קנס הגירעון במיסוי מקרקעין לא יחול לעניין דירת מגורים. כשמטילים קנס גירעון, לא ניתן יהיה להטיל אותו בשל גירעון שנוצר מתשלום מס שקשור בדירת מגורים.
משה גפני
זה ברור. צריך להצביע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת ההסתייגות?

הצבעה


ההסתייגות לא התקבלה.
יצחק כהן
רביזיה.
גילה גמליאל
בוועדת הכלכלה כבר סיימנו את הכול. שם לפחות הגעתי לפשרות.
שגית אפיק
אין הסתייגויות נוספות אבל אי אפשר להצביע על הפרק כי יש רביזיות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתם רוצים רביזיה ונצביע יותר מאוחר או שנצביע על זה?
יצחק כהן
בשעה 1:00.
שגית אפיק
אתם רוצים שזה ייכנס לרביזיות של 1:00.
יצחק כהן
כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ב-01:30.
שגית אפיק
עכשיו אנחנו ב-כ"א, הפחתת עיצומים כספיים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מציע לפצל את זה.
שגית אפיק
סעיף 40, פסקאות 54, 55, 56, 57, 58, 59.
יעקב ליצמן
נושא חדש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
על מה? אני רוצה לפצל את זה. לא דנים בזה.
שגית אפיק
אתה לא יכול להגיד כאן נושא חדש. אין לך כאן נושא חדש.
יעקב ליצמן
בסדר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד פיצול הסעיף? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה


הנושא הזה פוצל.
יצחק כהן
רביזיה.
מיכל בירן
טמיר הוציא את המתנדבים החמודים שלי שלומדים מדע המדינה ובאו לצפות בנו למרות שהם לא מפריעים.
טמיר כהן
זאת החלטה של יושב ראש הוועדה שאלה יהיו דיונים ללא משתתפים.
משה גפני
מיכל, למה להוציא אותם?
מיכל בירן
אני לא מבינה. הם ישבו בשקט, לא דיברו עם אף אחד ורק צפו.
יעקב ליצמן
ניסן, עד מתי יושב ראש הכנסת אישר לקיים את הישיבה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
ללא הגבלה. לא הגביל אותי, אבל אתה רואה שעדיין מתנהל משא ומתן. אתה רואה שיש טלפונים. אנחנו מתקדמים ומנסים להתקדם גם במשא ומתן.
יצחק כהן
הלוואי שהיינו מקבלים תוצאות כמו המתנחלים. הלוואי.
ראובן ריבלין
פעם הימין, כל פעם שהיו מרגיזים אותו, היה אומר הקיבוצים. לא אלה צודקים ולא אלה צודקים.
עיסאווי פריג'
הם כאן עד שנגיע להבנות. הם רוצים להגיע בבוקר להבנות.
יצחק כהן
ב-1 לאוגוסט התקציב לא עובר, בחירות והממשלה הולכת הביתה. זאת המטרה.
אחמד טיבי
אל תגזים. עד שהוא נבחר לכנסת.
ראובן ריבלין
היחיד שהיה לו את העוז לומר שאם אתם לא רוצים, נלך לבחירות – זה היה אריק שרון.
יצחק כהן
ואז הוא קבר 7,000 אנשים באדמה.
שגית אפיק
אנחנו מדלגים על כ"ב ועוברים ל-כ"ג.
גילה גמליאל
למה מדלגים על כ"ב?
שגית אפיק
אחרי שיקול דעת.
עיסאווי פריג'
שקיפות. למה אתם לוקחים אותנו בקלילות כזאת? התחלנו בסעיף, בואו נמשיך בו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אף פעם אנחנו לא הולכים לפי הסדר.
שגית אפיק
כ"ב מדבר על תיאום נקודות זיכוי.
יצחק כהן
זה הסטודנטים?
שגית אפיק
לא. דחיית תיאום נקודות לזיכוי.
עיסאווי פריג'
נקודת הזיכוי 218 שקלים. לא רוצים לעדכן אותה. שתישאר שחיקה.
שגית אפיק
התיאום ייעשה בשנה הבאה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא רוצה כרגע לדון בזה. אני רוצה להתקדם לפי סדר מסוים.
שגית אפיק
כ"ג. סעיף 42(א) שעניינו סעיף התחילה ביחס לסימן מס הכנסה. הסעיף קובע שהתיקונים ביחס למס הכנסה יחולו על הכנסה שהופקה מיום תחילת החוק. כלומר, מה-1 באוגוסט ואילך. אין לסעיף הזה הסתייגויות ואפשר להצביע עליו.
אחמד טיבי
אני רוצה להציע הסתייגות. אני מבקש שתחילתו של החוק תהיה ב-1 בינואר 2015.
עיסאווי פריג'
תנמק.
אחמד טיבי
לא. הוא לוחץ עלי שזה יהיה 2016. צריך לגלות גמישות וללכת לקראת הממשלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות של טיבי?

הצבעה


ההסתייגות לא התקבלה.
יצחק כהן
רביזיה.
אחמד טיבי
רביזיה.
עיסאווי פריג'
ברביזיה מנמקים?
יצחק כהן
הרביזיה תהיה ב-1:30?
היו"ר ניסן סלומינסקי
ב-2:00.
ראובן ריבלין
מתי הסעודה של התחלת הצום?
אחמד טיבי
ב-3:30. בין 3:30 ל-4:00.
שגית אפיק
עוברים ל-כ"ה.
גילה גמליאל
דילגנו גם על כ"ד?
שגית אפיק
כן. דילגנו על כ"ד ועוברים ל-כ"ה.


מדובר בתיקונים שונים במס ערך מוסף. התיקונים לא הובאו לדיון בוועדה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לכן אנחנו נציע לפצל אותם.
שגית אפיק
סעיף 45, פסקאות (1), (4), (5), (8), (9) ו-(12). מס ערך מוסף, פרק כ"ה.
יצחק כהן
מה זה כ"ד?
שגית אפיק
כ"ד זה מיסוי מקרקעין. דילגנו עליו ונחזור אליו אחר כך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד פיצול הנושא?

הצבעה


הנושא פוצל.
שגית אפיק
עוברים ל-כ"ו. העברת טובין לעסק הרשום באזור.
ראובן ריבלין
דנו על זה?
שגית אפיק
דנו על זה. יש הסתייגות אחת אבל היא הסתייגות של יימחק, שהיא לא הסתייגות שמצביעים עליה. לכן אפשר להצביע על הסעיף.
יעקב ליצמן
של מי ההסתייגות?
שגית אפיק
של קבוצת בל"ד וקבוצת העבודה.
עיסאווי פריג'
תקראי בבקשה את הסעיף. אני רוצה להסתייג עליו.
שלומית ארליך
הסעיף מדבר על טובין שמובלים לאזור לשטחי עזה ויריחו שילוו בחשבונית, במקום תעודת משלוח, שהוצאה בידי עוסק רשום.
עיסאווי פריג'
אני מסתייג. אני מבקש שתעודת משלוח תהיה מספיקה. שלא יהיה צורך בחשבונית. אני אתן דוגמה מהמציאות, איך הדברים מתבצעים.
יעקב ליצמן
האם גם אדוני מתכוון למלשינון?
עיסאווי פריג'
לא, לגבי מלשינון סיכמנו שמקבלים 25 אחוזים. אם הוא מהשטחים, אנחנו ניתן לו שלושים אחוזים.
יצחק כהן
ואם הוא מבקעא אל גרביה?
עיסאווי פריג'
חברים, אני רוצה להסביר איך מתבצעת הפעילות העסקית בינינו לבין השטחים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה מתכוון בינך לביני.
עיסאווי פריג'
מה לעשות, אבל אתה קיבלת פטור מחשבונית. יש חשבונית שנקראת חשבונית אוטונומיה. יש שני סוגי חשבוניות, ירוקה וכחולה. תושב השטחים או תושב ישראל שרוצה למכור סחורה לשטחים, מוציאים חשבונית וכשהוא מוסר את הסחורה, למשל באריאל ובכל מיני ישובים, היא לא נמכרה והוא צריך להחזיר את הסחורה.
יצחק כהן
קונסיגנציה.
עיסאווי פריג'
הלך עליו. הוא הוציא חשבונית, צריך להעביר את המס לרשות. הלך עליו. הוא אומר, החזרתי סחורה, אבל הלך עליך. יצאה חשבונית, תשלם את המס שלה.


אני מציע שהחוק שחל עלי כישראלי בתוך המדינה, למה שלא יחול על שכני? למה הוא צריך לשלם את המס בכל מקרה? עצם העובדה שהסחורה עברה את המחסום והחשבונית יצאה, אתה חייב לשלם את המס בהתחשבנות. כשאני לוקח מפתח תקווה לתל אביב, יש לי תעודת משלוח, יש לי 14 ימים להוציא את החשבונית. מה שמגיע לי, לא מגיע לשכן? בגלל שזה שטח כבוש?
יצחק כהן
משוחרר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם אני הבנתי נכון, כל הנושא היה כדי לכוון את כולם דרך המעברים כדי שתהיה על זה שליטה, גם שליטה מסחרית וגם שליטה ברמות אחרות. מטרת הנושא הזה היא כדי לנווט את כולם למעברים, כדי שתהיה על זה שליטה גם כלכלית וגם שליטה ברמות אחרות.
עיסאווי פריג'
השליטה קיימת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היום כשלא צריך את החותמות האלה, הם עוברים גם שלא דרך המעברים ואין שליטה על הנושא.
עיסאווי פריג'
החשבונות הזאת היא כמו שיק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא חשוב. זה לא הוויכוח. את הדיון עשינו כשדנו בנושא. אני רק הזכרתי לאנשים.


מי בעד ההסתייגות?

ה צ ב ע ה

בעד – 5


ההסתייגות לא התקבלה.
עיסאווי פריג'
רביזיה.
שגית אפיק
אי אפשר להצביע על הסעיף.
יצחק כהן
הרביזיה תהיה ב-03:10.
שגית אפיק
יש עדיין בשעה 02:00. אנחנו עדיין יכולים להצביע ב-02:00.


יש לך קבוצת רביזיות לשעה 01:00. אתה רוצה שנעשה אותן?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן.
שגית אפיק
אי אפשר להצביע על הסעיף הזה. אנחנו נעבור לרביזיות.


אנחנו מצביעים על הרביזיות.
משה גפני
תעשו הפסקה עד הבוקר. הצוות לא יכול לעבוד ברצף כזה.
מיכל בירן
זאת הפרת זכויות עובדים.
משה גפני
נכון. איפה נציגת ההסתדרות שהייתה כאן קודם?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא אעשה הפסקה עד הבוקר. לא נגמור את זה עד שבת. אתה רוצה לעבוד בשבת? לא נגמור מחר. לפי הקצב הזה, לא נגמור מחר. נצטרך לעבוד הלילה, מחר ומחר בלילה, אבל אז נגמור.
אראל מרגלית
יכול להיות שייפול קצת שכל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אל תדאג, יש לנו מספיק נושאים שמשותפים לכולם. כל הנושא של הלבנת הון, אני חושב שהוא מקובל על כולם.
יעקב ליצמן
יש הלבנת הון, יש הלבנה בין אדם לחברו, יש הלבנה של כל מיני דברים אחרים. מה שקורה כאן, אני חושב שיש כאן אדם ששם פס על כל הוועדה ולא מעניין אותו מה אנחנו אומרים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עכשיו אתה עושה הלבנת פני אדם שלא נמצא כאן.
יעקב ליצמן
הוא לא אדם. הוא בסך הכול פייסבוק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
על קמצא ובר קמצא העונש לא היה על קמצא ובר קמצא אלא היה על תלמידי החכמים שישבו מסביב ושתקו.
עיסאווי פריג'
הרב ליצמן, כל חברות מתחילה במריבה. אתה ושר האוצר תהיו חברים טובים. אין לי ספק בכך.
יעקב ליצמן
לא. אתה טועה בי. הדבר היחיד שיש לי משותף אתו, אלה ראשי התיבות של השם שלנו, י"ל.
שגית אפיק
העלאת שיעורי המס על הגרלות והימורים. יש רביזיה על ההסתייגות של הקבוצה שהוסברה על ידי חברת הכנסת מיכל בירן, בשם סתיו שפיר. אם הכנסתך נמוכה מחצי מיליון, הקנס יהיה 25 אחוזים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת הרביזיה?

הצבעה


הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
אתה יכול להצביע על סעיף 40(45).
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור סעיף 40(45) לפי הצעת הוועדה? אנשי הקואליציה, לא להירדם.

הצבעה


הסעיף התקבל כהחלטת הוועדה.
גילה גמליאל
כלפה עם אפשטיין מנסים להגיע להבנות.
עיסאווי פריג'
מעניין איזו עסקה מתבשלת.
יעקב ליצמן
האם אדוני בדק מי מצביע?
טמיר כהן
כל הזמן.
יעקב ליצמן
יש אנשים חדשים שלא היו בדיונים.
שגית אפיק
רביזיה לגבי דיווח וקנס גירעון, לדברי חבר הכנסת ליצמן – מלשינון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת הרביזיה?

הצבעה


הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רביזיה על נפילתה של ההסתייגות של בל"ד לשנות את השיעורים, 50-65 אחוזים, 30-40 אחוזים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת הרביזיה?

הצבעה


הרביזיה לא התקבלה.
עיסאווי פריג'
ליריב יש זכות הצבעה? אתם כבר ארבעה מהליכוד ביתנו.
יריב לוין
יש לנו ארבעה חברים.
ראובן ריבלין
במקום רוברט אילטוב.
שגית אפיק
רביזיה של חבר הכנסת פריג' להוריד את ההחמרות שנקבעו לגבי קנס גירעון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת הרביזיה?

הצבעה


הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רביזיה להסתייגות של גפני, קנס גירעון במיסוי מקרקעין.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת הרביזיה של גפני?

הצבעה


הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
יש כאן כמה תיקוני נוסח. אתה יכול להצביע על סעיף 40 פסקאות (47), (51), (52), (53), (61) וסעיף 42 כנוסח הוועדה. זאת הצבעה על נוסח הוועדה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור הסעיף?

הצבעה


הסעיף – התקבל כנוסח הוועדה.
שגית אפיק
קנס גירעון בחוק מיסוי מקרקעין. סעיף 43(17). תצביע על זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור הסעיף כנוסח הוועדה?

הצבעה


סעיף 43(17) – אושר כנוסח הוועדה.
שגית אפיק
סעיף 45, פסקאות (2), (3), (6) ו-(7). בפסקה (7) יש תיקון, במקום פקיד שומה, זה צריך להיות מנהל רשות המסים, ובהמשך יש הפניה לסעיף 67(ה) וצריכה להיות הפניה ---
עיסאווי פריג'
זה נושא חדש.
שגית אפיק
לא. זה לא נושא חדש. אנחנו בקנס גירעון בחוק המע"מ, עמוד אחד לפני האחרון, פרק כ'.
עיסאווי פריג'
אבל לא היה דיון.
שגית אפיק
היה דיון.
עיסאווי פריג'
שיניתם את זה, ממנהל רשות המסים – שמתם מנהל.
ראובן ריבלין
תוך כדי דיון.
עיסאווי פריג'
אבל לא התקיים דיון.
שגית אפיק
יש הגדרה למנהל בחוק המע"מ ולא צריך לומר שוב.
עיסאווי פריג'
מנהל רשות המסים הוא מנהל מע"מ ומנהל מס הכנסה.
יצחק כהן
זה בהחלט נושא חדש.
שגית אפיק
בפסקה (1) זה צריך להיות 67ה או 67א(ח). בפסקה (10) צריך למחוק את המלים "המילה תקופתית תימחק". אתה יכול להצביע.
עיסאווי פריג'
מנהל, זה לא נושא חדש?
היו"ר ניסן סלומינסקי
זאת הגדרה שקיימת בחוק.
אחמד טיבי
זה בסדר.
שגית אפיק
בפסקה (9), אני מקריאה את ההגדרה של גירעון: הסכום שבו המס שאדם חייב בו לפי שומה עודף על המס שהוא חייב בו על פי דוח שהוגש לפי פרק י"א או סכום המס שנקבע לפי סעיף 76 אם לא הגיש דוח כאמור לפי העניין.


אתה יכול להצביע על סעיף 45.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו מצביעים על סעיף 45 לפי הנוסח שהוקרא.

הצבעה


סעיף 45 – אושר.
שגית אפיק
אתה יכול להצביע על סעיף 46, שזאת התחילה של קנס הגירעון.
יצחק כהן
היו רביזיות?
שגית אפיק
לא.
יצחק כהן
אפשר להגיש רביזיה.
עיסאווי פריג'
בסעיף 45 בהתחלה עשינו פיצול.
שגית אפיק
לא, ל-40 עד 54.
עיסאווי פריג'
על סעיף 45 נעשה פיצול ולא התקיים עליו דיון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סעיף 45(1).
שלומית ארליך
זה 45(2).
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו מצביעים על סעיף 46 כנוסח הוועדה.

הצבעה


סעיף 46 – אושר כנוסח הוועדה.
יעקב ליצמן
שגית, אפשר רביזיה?
שגית אפיק
לא.
יעקב ליצמן
נושא חדש?
שגית אפיק
לא.
עיסאווי פריג'
נושא חדש.
יעקב ליצמן
כן. מזמן לא עשינו.
יצחק כהן
התייעצות סיעתית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
על מה התייעצות סיעתית?
אחמד טיבי
אנחנו מודיעים שעוד מעט תהיה לנו התייעצות סיעתית.
יצחק כהן
היכון להתייעצות סיעתית.
מיכל בירן
אנחנו מרגישים את הדחף של ההתייעצות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כשאייל יגיע, נעבור לחברה משפחתית כי הוא ביקש להיות נוכח.
גילה גמליאל
זה מוגזם. את ההתייעצות שלהם, שלא יעשו אותה על חשבון הזמן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה מפריע שנתחיל נושא אחר עכשיו?
גילה גמליאל
זה מפריע לי כי אני רוצה שהנושא הזה יעלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תאמיני לי שהוא יעלה. לא נסיים בלעדיו.
גילה גמליאל
נמצא כאן המחליף שלו. ממילא הוא עוזב בסוף החודש.
משה גפני
ניסן. אי אפשר לעשות דבר כזה לעובדים. זאת בושה לכנסת.
יצחק כהן
יש לך אישור?
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש לי.
יצחק כהן
מי ישלם?
עיסאווי פריג'
זה לא הגון. אנחנו בוגדים בבוחרים שלנו כשליחי ציבור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
איזו דאגה. אם הייתה דאגה, היינו מזמן מסיימים את הישיבה.
משה גפני
אנחנו מוכנים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה רואה שלא.
משה גפני
עוד הפעם אנחנו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה מתלה את זה במשהו.
משה גפני
אני לא מתלה בשום דבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל מה אני יכול לעשות.
משה גפני
אתה יכול. הכוח בידיים שלך. אי אפשר להחזיק כך עובדים.
יצחק כהן
ניסן, אולי אתה רוצה שנלך ואתה תעשה מה שאתה רוצה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אמרתי לכם ללכת? אני באתי בטענות? אתם באים ואומרים לרחם על העובדים, אז תרחמו עליהם.
מיכל בירן
נמצאות כאן שתי נשים הרות. אתה מכיר את המשחק סולמות וחבלים? אנחנו כל הזמן סולמות וחבלים, סולמות וחבלים, וכלום לא לוקחים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא הבנתי. בואי נתחיל.
עיסאווי פריג'
שגית, אם את לא יכולה להמשיך, נמשיך מחר.
משה גפני
החברה המשפחתית, זה נושא חדש?
שגית אפיק
לא.
משה גפני
את לא יכולה לעשות שהוא יהיה חדש?
יצחק כהן
שגית, אפשר לבקש התייעצות סיעתית? התייעצות סיעתית. להלן – הקבוצה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הפסקה חמש דקות.
עיסאווי פריג'
אני מציע שנסיים את הישיבה ונתחיל אותה בשעה 10:00 בבוקר.
יעקב ליצמן
זאת התעללות בעובדים.
גילה גמליאל
צר לי, אבל אני מסכימה אתכם לגמרי. יכולתם לפתור את הבעיה עם האופוזיציה בשתי דקות, אם לא הייתם ראוותנים לקרדיט אישי, כל אחד. אם לא הייתם גרגרנים.

<הישיבה ננעלה בשעה 01:20.>

קוד המקור של הנתונים