ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 17/07/2013

חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת הכספים
17/07/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 140>
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, י' באב התשע"ג (17 ביולי 2013), שעה 23:00
סדר היום
<הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013 - בקשות לדיון מחדש>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר

רוברט אילטוב

מיכל בירן

באסל גטאס

משה גפני

בועז טופורובסקי

אחמד טיבי

יצחק כהן

יעקב ליצמן

אראל מרגלית

חמד עמאר

עיסאווי פריג'

ראובן ריבלין

אלעזר שטרן

עפר שלח
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון - חבר המתרגמים
<הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013>
בקשות לדיון מחדש
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו מצביעים על הרביזיות.
שגית אפיק
אנחנו ברביזיות להעלאת שיעור מס החברות. הרביזיה הראשונה היא ביחס להסתייגות לחזרה ל-25 אחוזים. לבטל את ההעלאה של 25 אחוזים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה?

ה צ ב ע ה

בעד – 6

נגד – 9


הרביזיה לא התקבלה.
משה גפני
רגע. כמה מצביעים? הצביעו חמישה. עפר הצביע.
עפר שלח
אני לא הצבעתי.
עיסאווי פריג'
עפר, הרמת את היד.
אחמד טיבי
תבטל הכול.
ראובן ריבלין
האמת היא שעפר אמר לי שהוא לא מסכים. הוא אמר לי לא, ואתם חשבתם שהוא הצביע.
טמיר כהן
לא ספרנו אותו מראש.
אחמד טיבי
רוצים לראות את הסרט, האם התנהלה אותה שיטת הצבעה בעבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רביזיה על הסתייגות של הקבוצה, במקום הפניה לסעיפים. העלאת מס החברות יחול עד 2015, הוראת שעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת הרביזיה?

ה צ ב ע ה

בעד – 6

נגד – 9


הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
העלאת מס החברות תהיה רק לגבי חברה עם הכנסה מעל ארבעה מיליון שקלים בשנה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת הרביזיה?

ה צ ב ע ה

בעד – 6

נגד - 9


הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
לגבי חברה עד הכנסה חייבת של מיליון ומאתיים – 25 אחוזים מס חברות, מעל הסכום הזה, שלושים אחוזים מס חברות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת הרביזיה?

ה צ ב ע ה

בעד – 6

נגד - 9


הרביזיה לא התקבלה.


עליזה, את יכולה עכשיו להצביע כי עפר יצא.
שגית אפיק
רביזיה על הסתייגות של בל"ד, מעל 20 – 31 אחוזים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת הרביזיה?

ה צ ב ע ה

בעד – 6

נגד - 9


הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
קבוצת חד"ש מציעה להעלות את מס החברות ל-29 אחוזים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת הרביזיה?

ה צ ב ע ה

בעד – 6

נגד - 9


הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
לגבי חברות שהכנסתן שלושה מיליארד בשנה וההכנסה היא ממשאבי טבע, מס החברות יהיה 35 אחוזים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת הרביזיה?

הצבעה

הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
העלאת מס החברות תתחיל מ-1 בינואר 2016, במקום 2014.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת הרביזיה?

הצבעה

הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
ביצוע ההטבה רק מ-2015.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת הרביזיה?

הצבעה

הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
אתה יכול להצביע על סעיפים 40(2), (18), (38), (46), בסעיף 24(ב) פסקאות (7), (10) ופסקה (11) לגבי סעיף 126, העלאת שיעור מס החברות כהצעת הוועדה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – 9

נגד - 6


הסעיפים התקבלו כהצעת הוועדה.
יעקב ליצמן
אפשר לעשות רביזיה על זה?
שגית אפיק
לא. אי אפשר.


יש לכם רביזיה על החלטת הפיצול לכרוך הטבות במס באישור תשלום ארנונה. מסירים אותה?
יצחק כהן
נסיר אותה.
שגית אפיק
הם הסירו את הרביזיה בנושא הפיצול. זה יעלה למליאה ויפוצל.

<הישיבה ננעלה בשעה 23:15.>

קוד המקור של הנתונים