פרוטוקול

 
PAGE
9
ועדת הכספים
17/07/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 139>
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, י' באב התשע"ג (17 ביולי 2013), שעה 22:30
סדר היום
<פרק ו', סימן א' - מס הכנסה - מתוך הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013 - העלאת שיעורי מס ליחיד>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר

רוברט אילטוב

מיכל בירן

באסל גטאס

גילה גמליאל

משה גפני

בועז טופורובסקי

אחמד טיבי

יצחק כהן

עליזה לביא

יעקב ליצמן

אראל מרגלית

שמעון סולומון

חמד עמאר

עיסאווי פריג'

זבולון קלפה

ראובן ריבלין

אלעזר שטרן

עפר שלח

יריב לוין
דב ליפמן

מרב מיכאלי

יפעת קריב

מיקי רוזנטל

פנינה תמנו-שטה
מוזמנים
>
משה אשר - מנהל רשות המיסים, משרד האוצר

ערן יעקב - סמנכ"ל, רשות המיסים, משרד האוצר

ורד אולפינר - רשות המיסים, משרד האוצר

עו"ד גיא גולדמן - רשות המיסים, משרד האוצר

אורי ברוך - רשות המיסים, משרד האוצר

אייל אפשטיין - המשנה לראש אגף התקציבים, משרד האוצר

משה בר סימנטוב - סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

בועז סטמפלר - דובר משרד האוצר

שירה גרינפלד - משרד האוצר

עו"ד ספי זינגר - משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון - חבר המתרגמים
<פרק ו', סימן א' - מס הכנסה - מתוך הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013>
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו מחדשים את הישיבה.
יעקב ליצמן
האם אדוני מתכוון להעלות הלילה את הנושא של הקייפ?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם נספיק. אנחנו צריכים להעלות את הנושא הזה. אתה בדקת עם עצמך את הנושא?
יעקב ליצמן
כן. בדקתי.
ראובן ריבלין
כל השאלה היא החרגה של הדסה.
יעקב ליצמן
יש לי טענה אחרת.
אראל מרגלית
אתמול בשדולה היה בחור צעיר, אנימטור, והוא צייר את זה. זה העובד החדש שאמור להקל על הקיצוצים.
יעקב ליצמן
לגבי הנושא של הקייפ.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מציע שאולי נעשה את זה כשנגיע לנושא כי לפני כן יש לנו עוד כמה דברים. אני יודע מה אתה רוצה להגיד. אתה רוצה שנעשה ניסיון כדי לראות אם אני יודע מה אתה רוצה לעשות?
יעקב ליצמן
יכול להיות. מישהו לחש לך באוזן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. אף אחד לא אמר לי כלום, אבל אולי אני טועה.
יעקב ליצמן
הנושא של קייפ עלה והתחיל דיון שלא הסתיים. גפני הציע להקים ועדה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ידעתי שרצית להגיד את זה.
יעקב ליצמן
אני לא מתכוון לזה. גפני הציע להקים ועדת משנה ובזה הסתיים הדיון ולא התקיים דיון כי היו ויכוחים. יוצא שבנושא של הקייפ לדעתי לא הסתיים הדיון. לכן, מאחר והדיון לא הסתיים, אנחנו מנועים מלהצביע על זה הלילה.


היועצת המשפטית, נושא שלא הסתיים בו דיון, אי אפשר להצביע עליו. אני טוען שבנושא הקייפ לא הסתיים הדיון. היה דיון, התחיל דיון, גפני זרק הצעה להקים ועדת משנה ואז אמרת לו שנחשוב, נבדוק, משהו כזה ובזה זה הסתיים. לא הסתיים הדיון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תלוי מה זה נקרא הסתיים דיון. כרגע אנחנו לא דנים בזה ואני מציע שנתקדם. כשנגיע לנושא הזה, נדבר עליו.
יעקב ליצמן
על מה מדברים עכשיו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו הולכים לדבר על אחוז וחצי מס הכנסה של יחידים.
יצחק כהן
ברשויות יש עוד ארבע הסתייגויות שלא הצבענו עליהן. רשום לי כאן.
שגית אפיק
לא, הצבענו על כולן. היו ארבע הסתייגויות שלא ביקשתם עליהן רביזיה.
יצחק כהן
אני אמחק אותן. אני כל כך סומך עליך. במסים יש לנו 11 הסתייגויות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש זמן עד 11:00. יהיה לנו לילה לבן, אלא אם כן נרוץ. הדור פוחת והולך, כל השורה האחורית נכנסה לשורה הקדמית.
שגית אפיק
אנחנו בפרק י"ח, העלאת שיעורי המס ליחיד. סעיף 40, פסקה (44).
היו"ר ניסן סלומינסקי
פרק ו', מסים, סימן א', מס הכנסה. העלאת שיעורי המס ליחיד.
שגית אפיק
אתה רוצה להציג את ההסכמות אליהן הגעת?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן.
שגית אפיק
אלה השינויים שיושב ראש הוועדה הגיע להסכמות לגביהם והוא יסביר אותם.
יעקב ליצמן
הוא הסביר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז אני אסביר עוד פעם כי עכשיו מתקיים הדיון וקודם נתנו רקע. ההצעה הראשונית הייתה שמעלים את מס ההכנסה ליחיד באחוז וחצי על הכול. כל מי שחייב במיסוי, עולה על הכול. אמרנו לאוצר שמאחר שאנחנו רואים את עצמנו – או אני רואה את עצמי, אבל אני אומר אנחנו כי אמרתי שאני נותן קרדיט לכולם –
משה גפני
אנחנו לא רוצים לקחת את הקרדיט הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני רוצה שכל הזמן אני אגיד "אני"?
יצחק כהן
כן.
משה גפני
אני לא במשחק הזה. אני לא רוצה להיות בעניין.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה רוצה שאני אגיד "אני" במקום "אנחנו" כשאני רוצה לתת את הקרדיט לוועדה. בסדר, אני. אני אגיד אני אבל זה כולל עוד הרבה וזה בסדר. רק שלא יהיו כל הזמן הערות. אמרנו שאני רואה את תפקידי ואני חושב שכולנו רואים את תפקידנו בניסיון להגן על השכבות החלשות ועל שכבת הביניים, שכבות שנפגעות.
משה גפני
במה הגנת עליהם? שאתה מעלה להם מס הכנסה באחוז? לפני שנה אנחנו הפחתנו כאן שני אחוזים. אתה מעלה להם באחוז.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ר' משה, עשה לי טובה, גם העליתם במע"מ והעליתם הרבה דברים.
משה גפני
לא העלינו מס הכנסה למעמד הביניים. הפחתנו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמרתי מע"מ. לא הורדתם אלא העליתם. עזוב, למה אנחנו צריכים להיכנס ולהראות מה היה בתקופה שלך? עזוב.


בכל אופן, ההצעה הייתה אחוז וחצי וניסיתי כן לשפר את מעמדן של השכבות החלשות אבל בעיקר את מעמד דור הביניים, נקרא לו כך, ולכן אמרתי שאני לא מוכן שיעלו באחוז וחצי על הכול אלא עד 14 אלף – שלהערכתי זה מרכז את מירב דור הביניים – באחוז אחד ולא יותר.
אחמד טיבי
זה לא דור הביניים אלא מעמד הביניים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני יודע.
מרב מיכאלי
אדוני היושב ראש, אם אתה מביא עכשיו מתווה חדש של מיסוי, זה נושא חדש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, זה לא נושא חדש.
מרב מיכאלי
איך לא נושא חדש? לא למדנו ולא ראינו את המתווה הזה. ועדת הכנסת צריכה להחליט לגבי זה ואם כן, אנחנו צריכים לקבל את המתווה הזה ולדעת על מה מדובר.
אחמד טיבי
זאת נקודה חשובה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה שחולק כאן, זה המתווה החדש. נכון?
שגית אפיק
כן. בכתב יד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה מה שקיבלת. מרב, את קיבלת את ההצעה החדשה בכתב יד.
מרב מיכאלי
עכשיו קיבלתי אותה. הערב קיבלתי אותה עם הערימה הזאת אבל לא לפני כן ולא יכולתי לקרוא אותה בזמן שאנחנו מצביעים כאן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בבוקר הסברתי לך. אנחנו סומכים על האינטליגנציה שלך שאת יכולה.
מרב מיכאלי
אני טוענת נושא חדש.
ראובן ריבלין
אני לא בטוח שזה נושא חדש. יריב יודע הכי טוב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ביקשנו, וזה מה שקיים בהצעה, שעד משכורת של 14 אלף שקלים, יעלו את מס ההכנסה רק באחוז אחד. ממשכורת של 14 אלף עד 22 אלף שקלים, יהיה אחוז וחצי. ממשכורת של 22 אלף למעלה, שני אחוזים. זאת ההצעה. נכון שהשינוי הזה, משמעותו מיליארד שקלים.
ראובן ריבלין
הפחתה בהכנסות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נכון. לכן צריך יהיה להשלים את זה ואמרתי מהיכן תגיע ההשלמה, אבל אני מניח שאנחנו צריכים להפריד בין זה לבין ההשלמה. דובר שלא תהיה השלמה מלאה אלא מתקרבת. יצטרכו להביא ממקורות אחרים. ההשלמה תהיה בזה שאנחנו במשכורת מ-22 אלף שקלים מעלים בשני אחוזים.
משה גפני
היה בעיתון שהצמיחה עלתה והאבטלה ירדה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מ-22 אלף שקלים, זה עולה בשני אחוזים – חצי אחוז יותר – וגם אמרנו שמקפיאים את מדרגות המס. שני אלה ביחד נותנים איזשהו סכום שהוא לא הסכום עצמו, הוא פחות אבל הוא מתקרב לסכום ולכן אנחנו צריכים השלמות ממקורות נוספים שגם עליהם דיברנו מחוץ לקופסה ושהם עוזרים.


כרגע אנחנו דנים בנושא של מס הכנסה במתווה החדש ואני חושב שהוא מתווה מבורך ואני חושב שהוא מייצג נאמנה את עמדת הוועדה.
גילה גמליאל
הוא הרע במיעוטו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרע במיעוטו ומייצג את עמדת הוועדה לאחר שכבר הייתה ההצעה או הכנסת אישרה.
מרב מיכאלי
לדעתי אם אני טוענת נושא חדש, אנחנו לא אמורים לדון בזה אלא זה צריך קודם ללכת לוועדת הכנסת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
על כל דבר אפשר להגיד נושא חדש.
ראובן ריבלין
תשאלי את היועצת המשפטית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מניח שצריכה להיות איזו סבירות לגבי נושא חדש.
מרב מיכאלי
ועדת הכנסת מכריעה אם יש או אין סבירות. נשמע מה היועצת המשפטית אומרת בעניין זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תכף נראה. אני רק רוצה להסביר.
משה גפני
העברנו היום נושא חדש בוועדת החינוך. זה לא נתון לשיקול דעת.
ראובן ריבלין
זה דבר סרק.
מרב מיכאלי
זה לא דבר סרק. זה חדש.
משה גפני
נושא חדש לא נתון לשיקול דעת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה לא נושא חדש. נשמע עוד מעט. כשאתה לוקח משהו ואתה פורס אותו קצת אחרת, זה לא נושא חדש. שוב אני אומר שהחלק שלנו בדיון הוא האם אנחנו הולכים על המתווה החדש או שנשארים באחוז וחצי הכולל.
שגית אפיק
אתה רוצה התייחסות לשאלת נושא חדש?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן.
שגית אפיק
כל תיקון שהוועדה מציעה להצעת החוק, רשאי חבר הכנסת או נציג הממשלה לטעון לגביו נושא חדש. לגבי נושא חדש, אין שיקול דעת ואין מבחן משפטי שאומר האם מדובר בנושא חדש או לא. אם חבר הכנסת עומד על בקשתו שזה נושא חדש, אי אפשר להמשיך לקיים את הדיון לגבי אותו נושא בוועדה וצריך לקבל את הכרעת ועדת הכנסת.


במקרה הזה, לו נשאלתי מבחינה מהותית האם מדובר בנושא חדש, אני חושבת שלא מדובר בנושא חדש. יחד עם זאת, אם תעמדי על בקשתך, אי אפשר יהיה להמשיך את הדיון בעניי הזה וצריך יהיה להעביר אותו לוועדת הכנסת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאחר ואנחנו רוצים להתקדם ואין לנו הרבה זמן, אם נצטרך לעצור ולא לדון בזה, יכול להיות שאני אחזור למתווה הישן של אחוז וחצי ועליו נצביע. אתם צריכים להחליט אם המתווה של אחוז וחצי הוא יותר טוב, כי אז נצביע עליו.
יצחק כהן
יש לי כאן מחלוקת. השאלה מאפס עד 14 הוא משלם אחוז, מ-14 עד 22 הוא משלם אחוז וחצי, מ-22 ומעלה הוא משלם שני אחוזים. אחד ועוד אחד וחצי ועוד שני אחוזים.
עפר שלח
לא, לא מצטבר.
יצחק כהן
עד 14 הוא משלם אחוז?
עפר שלח
על החלק השולי.
מרב מיכאלי
אדוני היושב ראש, אני עומדת על בקשתי וטוענת נושא חדש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו ממשיכים לדון על מתווה של אחוז וחצי על כולם. זה מה שרוצה האופוזיציה וזה מה שנעשה. ידע כל עם ישראל שהאופוזיציה רוצה ללכת על מתווה של אחוז וחצי. בסדר. מה אני יכול לעשות?
זבולון קלפה
אתה מצפה שהקואליציה תצביע נגד?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא מצפה לכלום. כרגע זה מה שהאופוזיציה רוצה. ידע עם ישראל מה עמדת האופוזיציה שרוצה להטיל על מעמד הביניים אחוז וחצי כאשר הקואליציה רוצה להטיל אחוז. בסדר. נתמודד עם זה.
מרב מיכאלי
אנחנו לא מתנגדות למתווה. אני רק אומרת שצריך לעשות את זה כמו שצריך לעשות את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. כמו שצריך לעשות את זה, זה לא. אפילו שגית אומרת שזה לא נושא חדש אבל אם תתעקשי, יכול להיות שהיא תמליץ לדחות אבל אני לא רוצה לדחות את זה כי אנחנו רוצים להמשיך ולכן אנחנו נמשיך במתווה של אחוז וחצי ואת תיקחי על עצמך את האחריות הזאת. אם זה טוב לך, נעשה את זה כך.
גילה גמליאל
לא הבנתי מה הבעיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היא טוענת שהמתווה החדש שעשינו, ששיפרנו את זה מאוד, הוא נושא חדש. המשמעות היא שאם זה יהיה חדש, כאילו אי אפשר לדון בזה עכשיו וצריך ללכת לוועדת הכנסת ואני לא יודע מתי זה יהיה.
יעקב ליצמן
היא יכולה בעוד רבע שעה להגיד נושא חדש על כל נושא שתעלה. לכן אל תזלזל בה. תתמודד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני האחרון שמזלזל במרב. ממש האחרון שמזלזל בה.
יעקב ליצמן
האיום שלך הוא לא איום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא מאיים. אני קצת מתפלא כי אני הפכתי את העולם כי חשבתי שאנחנו מיטיבים. אם אנשים עושים רק פוליטיקה ולא שום דבר אחר, בבקשה, אין לי דרך אחרת. אין לי מה לעשות. חשבנו שאנחנו מיטיבים ודואגים למעמד הביניים. חשבתי שזה רצון של כולנו. יכול להיות שאנחנו טועים ויכול להיות שלא כולנו רוצים להיטיב עם מעמד הביניים. כרגע אנחנו דנים על המתווה הזה אלא אם כן הבקשה הזאת תרד.
משה גפני
מה זה לא רוצים? הממשלה שלך הביאה אחוז וחצי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נכון, ואני הלכתי להילחם נגדה כדי לשפר.
משה גפני
הממשלה רוצה להרע את מעמדם של האזרחים. זאת החלטה שלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל אני הגעתי אתם לסיכום.
משה גפני
אתה בחור טוב אבל הממשלה רעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כרגע אתם נכנסים בנעלי הממשלה. נקודה. אלא אם כן נלך על המתווה הזה. אם לא, אתם נכנסים לנעלי הממשלה שקראת לה ממשלה רעה.
משה גפני
היא ממשלה רעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל עכשיו תאמר את זה על מי שרוצה לחזור למתווה שלה. לא יכול להיות שהממשלה שרוצה ללכת על זה היא רעה ואתה שהולך על זה, אתה טוב.
משה גפני
אפשר לעשות את מה שעשינו בפעם הקודמת. לעשות אפס.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא יכול להיות שהממשלה שהולכת על זה היא רעה, ואתה שהולך על זה, אתה טוב. זה לא יכול להיות.
משה גפני
להוריד לאפס.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אתה הולך על אחוז וחצי.
בועז טופורובסקי
לפי אותו הגיון, זה גם נושא חדש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם אתה רוצה לעשות את זה, בבקשה.
יעקב ליצמן
אני אציע למרב לחזור בה אבל עוד חמש דקות אנחנו נאמר על כל מיני דברים אחרים נושא חדש. זה מה שאתה רוצה?
בועז טופורובסקי
זה מה שאתם עושים עכשיו.
יעקב ליצמן
לא.
עפר שלח
מה שאתה רוצה לומר עליו נושא חדש, אתה יכול. על מה האיום? אתה תחליט.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא רוצה לאיים.
עפר שלח
אתה תחליט אם את הדבר הזה אתה רוצה לטרפד או לא.
יעקב ליצמן
עד לרגע זה לא שיחקנו את המשחק, על אף שאני מכיר אותו. שיחקנו הוגן. היא הציעה משהו. אני לא נכנס לעצם הדבר כי עוד לא שמעתי את הדברים, אבל דבר אחד אני לא אוהב. אל תבואו לאיים עליה שהיא אשמה בכל המפולת. היא לא אשמה.
עפר שלח
אף אחד לא מאיים. כל השאלה היא פשוטה: האם המתווה הזה בעיניך הוא יותר טוב, ואז צריך להשאיר אותו, או שדהוא לא טוב.
ראובן ריבלין
המענה היחידי לדרישתה של מיכאלי לראות בזה נושא חדש היא אמירה שאין נושא חדש, אנחנו חוזרים למתווה הקודם. אחרת חייבים ללכת לוועדת הכנסת.
עפר שלח
אין כאן איום. זאת הברירה שעומדת כאן.
ראובן ריבלין
אם היא דורשת, חייבים ללכת לוועדת הכנסת. עם כל הכבוד לי לשגית, עמדתה, אם זה נושא חדש או לא.
משה גפני
עופר, אתם לא יודעים מהי עבודת כנסת. יושבים כאן חברי אופוזיציה, יש כאן מתווה שלם על כל הנושאים שיש באורח החיים של כל האזרחים במדינה. אתם לא מתחשבים בכלל באופוזיציה, לא באים אתה בדברים, מכתיבים כל הזמן דברים. מגיע יושב ראש הוועדה, בא בבוקר, אמר כמה דברים שישנו, אף אחד לא דיבר עם האופוזיציה. מעולם לא היה דבר כזה. אנחנו יכולים לטעון נושא חדש, אנחנו יכולים לטרפד את התקציב על פי התקנון עד שיעבור ה-31 ביולי.
עפר שלח
אין שום בעיה, אבל קח על אחריותך.
משה גפני
אתם לא מתחשבים בדעת האופוזיציה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ר' משה, הטעות שלך – ואני פתחתי בזה ואמרתי, ולא אמרתי בצחוק – אמרתי שאני נותן קרדיט לכולם.
משה גפני
לא על נושא של קרדיט אני מדבר. אותי לא מעניין קרדיט.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ראיתי מה חשוב לחברי הוועדה ואני ייצגתי את האופוזיציה מול האוצר. אני לא יודע אם אי פעם היה לך את זה, אבל אם תסתכל, תשעים אחוזים מההישגים שהיו – אתה יכול להגיד שאפשר יותר – ראיתי מה כואב לנו ועל זה הלכנו לנסות. אתה יכול להגיד שלא, אבל במקום לדבר אתך ושאתה תגיד לי את זה ואני שומע את זה ממך, הלכתי ועשיתי את זה עם האוצר.
משה גפני
אתה שמעת את דברי החברים שדיברו נגד, רק מה, אתה לא בעל הבית. בעל הבית זה שר האוצר. היו דברים שאמרת וביטלת או שחזרת בך בגלל שהוא לא נותן לך. אצלי שר האוצר לא הכתיב דברים כאלה. כל הוועדה הייתה נגד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בינתיים עוד לא חזרתי בי משום דבר.
משה גפני
אל תחשוב שאנשים יושבים כאן עם הרגשה טובה. אף אחד לא יושב כאן עם הרגשה טובה. לא היה דבר כזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
על תקציב כזה אף אחד לא יושב עם הרגשה טובה.
משה גפני
לא, אני מדבר על הפתרונות. יושב שר אוצר שפה יש חברי ועדה שבשבילו הם אוויר במקרה הטוב. אל תיקח על עצמך קרדיט.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא לוקח קרדיט על שום דבר.
משה גפני
אני נותן את הקרדיט לשר האוצר לבד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא לוקח קרדיט על שום דבר.
ראובן ריבלין
אדוני היושב ראש, אני יכול לומר לשולחן הזה דברים. חברת הכנסת הנכבדה והמוכשרת מיכאלי. קודם כל, מבחינה פרלמנטרית – שאפו. מבחינת הנושא לגופו של עניין, אם האוצר רואה בשינוי מתווה הישג של מיליארד שקלים, פירושו של דבר שהציבור שאת דואגת לו, בעיקר אותה שכבה מאוד חלשה במערכת – אני לא מדבר על פחות מ-9,000 שקלים כי הם בכלל לא משלמים מס אלא אני מדבר דווקא על שכבת הביניים הנמוכה שמרוויחה בין 9,000 ל-14 אלף שקלים, וזה משמעותי. זאת אומרת, המתווה שהוא מציג, הוא מתווה שבאמת משקף את הרוח שאתם הכנסתם, בעיקר מפלגתך, לתוך מערכת הטיעונים. אני חושב שההצעה החדשה היא מכוונת לדעתך. חוות הדעת של היועצת המשפטית לגופו של עניין, למהות, אינה עולה או יורדת על פי השקפתה לגבי הנושא משום שגם היא אמרה שהיחידים שיכולים להחליט על כך זאת ועדתה כנסת ונמצא כאן אחד מהטובים שהיו בכנסת הזאת כיושבי ראש ועדת הכנסת, יריב לוין, והוא בוודאי יאשר את העניין.


אני מציע לך ברמה המהותית להסיר את בקשתך כי אני חושב שהמתווה החדש הוא בהחלט הישג לאותו ציבור שאת דואגת לו ושאני הצטרפתי לדאגה אחרי ששמעתי את דבריך. לכן אני מציע שלמרות שאת צודקת מבחינה פרלמנטרית, תוותרי על הבקשה שלך כדי שנוכל לאשר את המתווה החדש שהוא הרבה יותר טוב לפי השקפת עולמך ולפי הדרך בה אתם נוקטים וקובעים את סדר העדיפות של תקציב זה.
יעקב ליצמן
אני רוצה לחזק את דבריו של רובי אבל מכיוון אחר.
ראובן ריבלין
אני רק חיזקתי את מה שאתה אומר.
אלעזר שטרן
משכתם חצי שעה. הצלחתם.
יעקב ליצמן
אם רוצים או לא רוצים, ממילא אנחנו הולכים לעבוד כל הלילה. אני רוצה להסביר רק דבר אחד. אני בעד לקחת את ההצעה של מרב ולהציע שמ-14 עד 22 אלף שקלים נוריד עוד יותר ומשני אחוזים נעלה.
ראובן ריבלין
האוצר לא יכול להסכים לזה.
יעקב ליצמן
אני בעד לשפר עוד קצת מהצעתו של ניסן וזה אפשרי.
עפר שלח
חבר הכנסת ליצמן, אתה היית יושב ראש ועדת הכספים. כמה אחוזים זה מאפס עד 5,000?
ראובן ריבלין
כלום. אפס.
עפר שלח
כמה זה אחוז מס? אתה הצעת הצעה ואני מתייחס אליה ברצינות.
יעקב ליצמן
אני אעשה לך חשבון.
עפר שלח
משמעותו של אחוז העלאה במדרגה הגבוהה היא אולי שישים מיליון.
ראובן ריבלין
זה נכון.
יעקב ליצמן
אבל לקחת בחשבון גרעון.
עפר שלח
האפס עד 5,000 הוא על כולם.
יעקב ליצמן
לפי ההצעה שלו לקחת בחשבון גרעון. אני יודע שזה מיליארד שקלים. ההצעה שאני מציע כרגע לא מגדילה את הגירעון בסכום גבוה.
עפר שלח
אתה מוריד אחוז במדרגות המס.
יעקב ליצמן
מה הגירעון לפי ההצעה של ניסן?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כמיליארד.
יעקב ליצמן
אז כרגע יש מיליארד ומאתיים.
עפר שלח
סך הכול השינויים שהובאו הבוקר בפני ועדת הכספים, יש בהם תזוזה של שלושה וחצי מיליארד שקלים. אתה מציע להעלות את זה לארבעה וחצי מיליארד שקלים.
יעקב ליצמן
לא.
עפר שלח
אני אומר לך שזה פורץ את יעד הגירעון. בילינו הרבה זמן עם המספרים האלה.
ראובן ריבלין
הוא מריץ את זה במחשב ותוך דקה הוא מקבל את הנתונים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, אתם ביקשתם הפסקה של חמש דקות? לא.


ר' יעקב, מה הצעת?
יעקב ליצמן
לקחת את ההצעה של מרב והיא תרד ממנה.
מרב מיכאלי
אם נצמצם יותר את הפגיעה.
יעקב ליצמן
אני אומר שמ-14 עד 22, להוריד קצת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה זה קצת? להוריד חצי אחוז?
יעקב ליצמן
לא 1,5 אלא 1,4. תוריד משם ותוסיף לשני אחוזים. זה לא הרבה כסף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו לא יודעים מה המשמעות.
אראל מרגלית
השני אחוזים, לאיזה מס מוחלט זה מביא את השיעור? לאיזה שיעור מס זה מגיע?
היו"ר ניסן סלומינסקי
ערן, אתה עושה את הבדיקה?
ערן יעקב
לא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תגיד לי כמה זה בין 14 ל-22, במקום להעלות באחוז וחצי, להעלות ב-1,4 אחוז. מה המשמעות הכספית?
ערן יעקב
לכל האורך או בכלל?
שגית אפיק
רק במדרגה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רק במדרגה שבין 14 ל-22. במקום אחוז וחצי, לקבוע 1,4 אחוז.
ערן יעקב
זה כסף קטן. זה כלום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הבנתי שזה מה שהם מבקשים.
ערן יעקב
תחזור עוד פעם כדי שלא תהיה אי הבנה. בין 14 ל-22 אלף, זה משהו כמו 300 מיליון.
ראובן ריבלין
ברמה המשפטית, יש כאן שאלה אם זה נושא חדש. בהחלט יש אבל לא בוודאות.
שגית אפיק
כל תיקון הצעה הוא נושא חדש.
ראובן ריבלין
כאן זה משהו משמעותי. מבחינתה, כל הכבוד, רק שכרה יצא בהפסדה.
ערן יעקב
את רוצה שאני אסביר את ההצעה?
שגית אפיק
כן.
ערן יעקב
בסופו של דבר צריך לזכור שמה שמנחה אותנו זאת היכולת לשמר את האיזון הפיסקלי בתוך אותה מערכת. על מנת לעשות את זה, כמו שנאמר כאן, ההצעה הייתה שאנחנו לא מעדכנים את המדרגות מצד אחד, מאידך ההצעה שהוצעה כאן – אני רוצה לדבר על משמעותה – מאפשרת להקטין מאחוז וחצי לאחוז במדרגות הראשונות, כמו שנאמר לכם כאן. המשמעות של המהלך זה ברמת הפרט, בהשוואה למהלך של אחוז אחד מ-20 ומעלה, תלוי למי, אבל אם ניקח דוגמאות שונות, זה יכול לנוע בין 39 ל-45 שקלים לחודש, תלוי למי, בשכר הנמוך יותר. בשכר הגבוה יותר זאת יכולה להיות תוספת של מעל 300 שקלים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ליצמן, אתה עומד בהצעתך שבין 14 ל-22, במקום אחוז וחצי זה יהיה 1.4 אחוז.
יעקב ליצמן
1.3.
ערן יעקב
בין 14 ל-22 אלף, מדובר בסך הכול בתוספת של כ-290 מיליון שקלים לאותה מדרגה. כשאתם מדברים על 0.1, זה לא מסתדר עם כלום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההצעה שלכם, לבדוק אותה או לא?
יעקב ליצמן
כן.
מרב מיכאלי
בטח לבדוק. המטרה שלנו היא לצמצם את הפגיעה.
יעקב ליצמן
ההצעה שלנו היא 1.3 אחוז מ-14 עד 22 ולמעלה מ-22 – 2.3 אחוזים.
מרב מיכאלי
אני כן הייתי שמחה לעוד מדרגה, מעל חמישים אלף, מעל שבעים אלף.

(חברת הכנסת מיכל בירן הצטרפה).
יעקב ליצמן
מה ההחלטה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין לי החלטה. אין לי בעיה עם ההצעה שלך אבל אומרים שבמערכות האלה לא עובדים ב-1.4.
יעקב ליצמן
אמרתי 1.3 אחוז.
יצחק כהן
אני מבקש שיובהר שאלה גושים ולא מצטבר.
יעקב ליצמן
בעידן הספוטניק, אנחנו לא יכולים להאמין שאי אפשר במס הכנסה לעשות 1.3 אחוז. אם הם לא יכולים לעשות את זה, צריך לסגור את מס הכנסה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה לא שהם לא יכולים אלא אין מדרגה כזאת.
ראובן ריבלין
היושב ראש, ההצעה שהצעת ואם אומרים נושא חדש, תחזור למקור.
אראל מרגלית
בואו נלך לקצבאות הילדים מ-2004 ולא מ-2003.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רגע. עוד לא.
יעקב ליצמן
אני אמליץ למרב לחזור בה מהטענה לנושא חדש. אנחנו הולכים לשבת שעות על גבי שעות בוועדת הכנסת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, אנחנו עוסקים במס הכנסה על יחידים. הצעתי מתווה שונה ממה שקיבלנו מהכנסת שאני חושב שהוא הרבה יותר טוב כי הוא משפר. עד משכורת של 14 אלף שקלים – אחוז אחד. מ-14 אלף ועד 22 אלף שקלים – אחוז וחצי. מ-22 אלף ומעלה – שני אחוזים.
יצחק כהן
לא מצטבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רק רגע. אני חושב שזאת הצעה שהיא ממש מיטיבה עם מעמד הביניים אתו אנחנו רוצים להיטיב. אני לפחות נלחמתי עליו בשם כולנו. זה לא שאני סתם נותן קרדיט אבל הרגשתי שזה מה שכולנו רוצים והייתי בטוח שזה יתקבל.
יעקב ליצמן
כולנו רוצים ללכת הביתה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הייתי בטוח שזה יתקבל, אני לא יכול להגיד בשמחה כי אנחנו לא רוצים בכלל את זה, אבל ביחס למה שהיה, חשבתי שזה יהיה דבר חשוב מאוד. כולם שמחו ואמרנו שהלוואי ונצליח, ואכן זה נמצא עכשיו לפתחנו. אם לא נוכל לדון על זה, מחוסר ברירה נצטרך לדון על ההצעה הקיימת של אחוז וחצי ואני אצטער מאוד שדווקא ועדת הכספים היא זו שמנעה את הנושא הזה.
מרב מיכאלי
לא היינו צריכות להצביע ב-11:090 על הרביזיות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן. תכף נעשה את הרביזיות.
מרב מיכאלי
אולי בינתיים נצביע על הרביזיות ואז נחזור לדון בזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר. נצביע על הרביזיות ואחר כך נחזור לנושא הזה.
יעקב ליצמן
אנחנו מתחילים להתבלבל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמרנו שב-11:00 נחזור לרביזיות. אנחנו חוזרים לרביזיות ואחר כך נחזור לנושא הזה ולהצעה שלך.
אחמד טיבי
לא נעים לנו מהצוות של הוועדה. אני מחזק את מה שאמר גפני.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא נעים לכם, אבל אתם ממשיכים לעשות את זה.
משה גפני
עכשיו אתה כבר לא יכול להאשים אותנו. אנחנו הצענו הצעות נורמליות והיה אפשר לסיים את זה. עכשיו תאשים את שר האוצר ולא אותנו.
אחמד טיבי
ממש לא נעים. לא היה דבר כזה.
יצחק כהן
להחזיק צוות 24 שעות, לא היה דבר כזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש לנו חסם של שבת. אנחנו צריכים לסיים את זה עד שבת.
אחמד טיבי
מחר יום חמישי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני יודע. תסתכל מה הספקנו מהיום ועד עכשיו.
מרב מיכאלי
אנשי יש עתיד יכולים להחליף אותך בשבת.
אחמד טיבי
אפשר לקיים את הישיבה בטייבה.
משה גפני
תעשה לי טובה, אל תציע את זה. הם עוד יקנו את זה.

<(הישיבה נפסקה בשעה 23:00 ונתחדשה בשעה 23:15.)>
היו"ר ניסן סלומינסקי
חוזרת להעלאת שיעורי המס ליחיד. מה החלטתכם רבותיי?
יצחק כהן
אנחנו דבקים בהחלטה של ליצמן.
אחמד טיבי
ליצמן המליץ למרב.
מרב מיכאלי
ומרב מקבלת את הצעתו של ליצמן. אני אוותר על נושא חדש.
שגית אפיק
ליצמן מציע לה לרדת מנושא חדש והיא מקבלת את ההצעה. נתקדם. נעבור להסתייגויות לסעיפים האלה.
יעקב ליצמן
אנחנו נודיע היום נושא חדש בכל נושא שיעלה.
שגית אפיק
אני קודם אקריא את הסעיפים. אנחנו בסעיף 40(44), י"ח.
יעקב ליצמן
אני מבקש לרשום את המתווה שלי כהסתייגות. מרב, ברשותך.
יצחק כהן
להלן – הקבוצה.
עיסאווי פריג'
תקריאו לנו את המתווה.
שגית אפיק
אני אקריא קודם את הסעיפים. שתי שניות סבלנות. נקריא את הסעיפים ונעבור לכל ההסתייגויות ויש כאן לא מעט.


בפסקה (2) שעניינה הכנסה חייבת בין 240 אלף ל-501,960 אלף לשנה, במקום 34 אחוזים – יבוא 36 אחוזים.


לגבי כל שקל נוסף, בפסקה (3), במקום 48 אחוזים – יבוא חמישים אחוזים.


בסעיף קטן (ב)(1) שעניינו יגיעה אישית, מ-63,360, במקום עשרה אחוזים – יבוא 11 אחוזים.


בפסקת משנה (2), במקום 14 אחוזים – יבוא 15 אחוזים.


בפסקה משנה (3), שעניינה 108,121 עד 168 אלף, במקום 21 אחוזים – יבוא 22 אחוזים.


בפסקת משנה (ד), נשארת הצעת הוועדה.


אנחנו בהסתייגויות. יש לי הסתייגויות של הקבוצה.
יצחק כהן
להלן – הקבוצה.
יעקב ליצמן
11 אחוזים אפשר אבל אי אפשר 1,3 אחוז? מס הכנסה לא יודע חשבון?
שגית אפיק
מעל 600 אלף שקלים, אתם רוצים מדרגה נוספת של חמישים אחוזים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת ההסתייגות?
עיסאווי פריג'
אני רוצה לנמק. אנחנו לא ממהרים. אני שואל שאלה פשוטה. בכל הגזרות, בכל הדיונים שניהלנו כאן ובמליאה, השיתו על העניים גזרות מכל כיוון וכיוון. עכשיו באים ומשיתים עליו גזרות גם במדרגות המס. תנו לבן אדם סוכריה פשוטה, למעמד הביניים, שמדרגות המס ישולמו על ידי העשירונים הגבוהים. למה אתם מתעקשים וחוזרים על אותם דברים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
את זה עושה ההצעה שלנו.
עיסאווי פריג'
לא, זה לא נכון. המתווים שהצגנו בהסתייגויות משקפים אחרת. יושב אתנו ידידנו משה אשר, מנהל רשות המסים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת ההסתייגות?

הצבעה

ההסתייגות לא התקבלה.
יצחק כהן
רביזיה. מתי יהיו הצבעות על רביזיה?
שגית אפיק
עכשיו השעה 11:30. אתה יכול להצביע על הרביזיות ב-12:00 בלילה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר.
שגית אפיק
יש הסתייגות של קבוצת חד"ש, במקום 32.5 אחוזים – יבוא 29 אחוזים. במקום 35.5 אחוזים – יבוא... אחוזים. במקום 49.5 אחוזים – יבוא חמישים אחוזים. במקום 11.5 אחוזים – יבוא שמונה אחוזים. במקום 15.5 אחוזים – יבוא 12 אחוזים. במקום 22.5 אחוזים – יבוא 19 אחוזים. במקום 32.5 אחוזים – יבוא 29 אחוזים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מישהו רוצה לנמק את ההסתייגות?
עיסאווי פריג'
אני אנמק. אמרנו ליושב ראש ועדת הכספים ולכל חברי הקואליציה, חברים, יש כמה נקודות חשובות לנו, בואו לקראתנו ונגמור את כל הסאגה הזאת ואת כל הסיפור הזה.
ראובן ריבלין
איזה נקודות?
עיסאווי פריג'
אמרנו את הנקודות. שאלתי ואני שואל שוב. ליצמן, כשאתה היית יושב ראש ועדת הכספים, אני רוצה להבין, קדימה הייתה בשלטון והייתה גם באופוזיציה. ספר לי בבקשה על החוויה שלך שחווית עת אישרת את התקציב הדו שנתי האחרון. איך זה היה?
יצחק כהן
לא. זה לא הוא. זה גפני.
עיסאווי פריג'
גפני, אתה היית יושב ראש ועדת הכספים כאשר קדימה הייתה באופוזיציה. איך אישרת את התקציב? מה עשית?
היו"ר ניסן סלומינסקי
השעון מצפצף. זה להסתייגות הבאה.


מי בעד קבלת ההסתייגות?

הצבעה


ההצבעה לא התקבלה.
יצחק כהן
רביזיה.
שגית אפיק
הסתייגות של חבר הכנסת ליצמן, בין 14 ל-22 אלף – להעלות את שיעורי המס ליחיד ב-1.3 אחוזים. מ-22 אלף ומעלה – להעלות ב-2.3 אחוזים.
יעקב ליצמן
זה בעקבות ההצעה של מרב. למעמד הביניים להוריד ולהעלות אצל העשירים.
מרב מיכאלי
ולהוסיף עוד מדרגה של מס יסף, מעל שמונים אלף שקלים.
יעקב ליצמן
אני לא יודע למה אתם נגד. אגב, זה מוסיף לכם עוד יותר כסף.
שגית אפיק
מה ההצעה שלך?
מרב מיכאלי
להוסיף עוד אחוז.
שגית אפיק
שלושה אחוזים מעל 800 אלף.
יצחק כהן
זה לא קשור לסעיף.
יעקב ליצמן
זאת עוד הסתייגות.
שגית אפיק
הסתייגות נפרדת.
עיסאווי פריג'
נקיים דיון.
יעקב ליצמן
ההסתייגות שלי היא 1,3 ו-2,3.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בין 14 ל-22 אלף רוצים שיהיה 1,4 דאו 1,3 במקום 1,5. אחר כך יגדילו. ערן, השאלה היא לא מה זה יוסיף. זה לא יוסיף כלום. אם זה מספיק להם, זה מספיק. תסביר למה מבחינתך זה לא טוב. אל תעשה את החשבון שלהם. נכון שזה יוסיף עשרים שקלים ואז עשית את שלך, אבל זאת לא הנקודה.
ערן יעקב
אני אחזור על דברים שכבר נאמרו גם על ידי שראל וגם על ידינו. להעלות את המס בעוד שלושה נקודות אחוז להכנסה הגבוהה מאוד, בעולם של גמישות לא מבוטלת, של ניוד לא מבוטל של אותם אנשים, של תכנונים לא מבוטלים, המשמעות היא ---
יעקב ליצמן
ולהעלות לעניים בחצי אחוז?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם זה כך, אני לא אבקש מהם לענות.
יעקב ליצמן
סגור את הישיבה. אתה עושה צחוק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה יודע שבאמצע הסתייגות לא נותנים למישהו להסביר אלא מצביעים אבל אני בכל אופן ביקשתי ממנו להסביר. תן לו לסיים את ההסבר.
ערן יעקב
צריך לזכור שזה מעלה את המס על יחידים. אנחנו נהפוך למדינה מהגבוהות בעולם, אולי אפילו הגבוהה ביותר, בשיעורי מס. שיעורי המס יהיו מאוד גבוהים כי אם אתה מעלה את המדרגה האחרונה, נימצא ברף העליון ב-OECD במס על יחידים.
אראל מרגלית
כמה כסף יהיה אם הבקשה הזאת תאושר?
ערן יעקב
מעט. המדרגה שבין 14 ל-22, מדובר ב-290 מיליון שקלים לכל אחוז. תחלק את הסכום ותראה. המדרגה האחרונה היא סביב ה-120 מיליון כל אחוז. אם אתה שם כל אחוז נוסף, זה 120 מיליון.
מרב מיכאלי
רק לשם הדיון, בהגינות, אולי נהיה בין הגבוהים ב-OECD אבל אנחנו גם המדינה עם אי השוויון הגדול ביותר ב-OECD כך שנראה לי שזה מתאזן.
ערן יעקב
צריך לזכור שמדינת ישראל, בהשוואה בינלאומית, אפשר לומר שהיא כמעט הכי פרוגרסיבית בעולם במס על יחידים. זה נובע משיטת המס כשיש את נקודות הזיכוי, דבר שמביא לכך שחלק לא מבוטל מהאוכלוסייה לא מגיע לסף המס.
מרב מיכאלי
ועדיין, למרות זאת, העובדה היא שהפערים הם עצומים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ליצמן ומרב, בואו נסכם שזה יעלה כך שבמקום אחוז וחצי – יהיה 1.4 אחוז. את מה שחסר כאן הם יעלו בהמשך, אם הם ירצו, או שיספגו את זה. אני לא יודע לומר מספרים. מאפס עד 14 אלף – תוספת אחוז אחד. מ-14 עד 22 אלף – תוספת של 1.4 אחוז. מ-22 אלף ומעלה – תוספת של שני אחוזים או שהם יעלו ל-2.1 אחוזים, איך שהם ירצו.
עיסאווי פריג'
זה לא מצטבר. נכון?
יצחק כהן
לא. גושים. לא מצטברים. נכון?
עיסאווי פריג'
אמרת שכל אחוז מהווה 290 מיליון. אתה מדבר על עשירית האחוז, על 29 מיליון.
שגית אפיק
מאפס עד 14 אלף שקלים - העלאה של אחוז אחד. מ-14 אלף ועד 22 אלף – העלאה של 1.4 אחוז. מ-22 אלף שקלים ומעלה – שני אחוזים או 2.1 אחוזים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ערן, מה אתם רוצים? שני אחוזים או 2.1 אחוזים? 1.4 אחוז נשאר. אתם רוצים להשאיר את זה על שני שקלים מעל 22 אלף שקלים?
ערן יעקב
זה מ-14 ל-22 אלף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן. מ-22 ומעלה היו שני אחוזים וכאן מציעים לך ---
יצחק כהן
לא, לא מציעים כלום. הוא נימק למה אסור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אפשר להשאיר את זה על שני אחוזים ואפשר לעשות את זה 2.1 אחוזים.
ערן יעקב
אמרתי מה המשמעות לשים את זה במדרגה האחרונה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז נשאיר שני אחוזים במדרגה האחרונה.
ערן יעקב
בסדר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יורדים מכל ההסתייגויות ואפשר להצביע על זה? על הסעיף הזה אפשר להצביע?
יצחק כהן
אפשר, כן.
ראובן ריבלין
זאת אומרת, המתווה שלך כפי שתוקן על ידי ליצמן ומרב.
יצחק כהן
להלן – הקבוצה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בעתיד נמשיך באופן יותר שוטף?
יצחק כהן
אנחנו נאמנים לדרכנו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כולנו.
שגית אפיק
אתם מוותרים גם על ההסתייגויות של מס יסף. אני מורידה את כל ההסתייגויות?
יעקב ליצמן
לא.
יצחק כהן
לא. זה סעיף העומד בפני עצמו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא מבין. אתם רוצים גם את זה? אז בוא נחזור בחזרה.
יצחק כהן
אל תעשו טובות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא מצליח להבין.
יצחק כהן
מה אתה לא מבין? הולכים לדון שם על פשרות ואתה זורק אותנו. מה אתה לא מבין?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מישהו זרק אתכם?
יצחק כהן
כן. יצאת החוצה בזעם. מה קרה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, תמשיכו את ההסתייגויות. אנחנו יורדים מהנושא של 1.4, אם אתה לא רוצה. בסדר. הלכנו לקראת זה.
יצחק כהן
לקראתנו? מעמד הביניים, זה לקראתנו?
עיסאווי פריג'
לקראת אזרחי מדינת ישראל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא מבין. אם מעמד הביניים זה מה שאכפת לך, מה אתה רוצה? קיבלתי את ההצעה שלך.
יצחק כהן
אז תצביע עליה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
קיבלתי, אז למה אתם ממשיכים באותו נושא?
יצחק כהן
מה זה קשור?
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוספת את מס יסף.
יצחק כהן
מס יסף, זה משהו אחר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
על זה שאלנו. אם אתה ממשיך במס יסף, אז לא עשינו כלום.
יצחק כהן
בסעיף הזה אנחנו אתך. מקבלים את ההצעה שלך למרות שהיא לא כל כך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני יודע. זאת לא הצעה שלי. זאת הצעה של ליצמן ומרב.
יצחק כהן
מקבלים אותה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין מס יסף עכשיו.
שגית אפיק
יורדים מיתר ההסתייגויות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
על זה אני שואל.
ראובן ריבלין
יתר ההסתייגויות לפרק הזה.
שגית אפיק
מס יסף נמצא בפרק הזה.
יצחק כהן
אפשר לבקש התייעצות סיעתית? בסדר. יורדים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יורדים מהכול. בואו נצביע על הפרק.
שגית אפיק
אתה יורד מכל ההסתייגויות בנושא העלאת שיעורי המס ליחיד. אפשר להצביע על סעיף 40 פסקה (44) לפי ההצעה שנאמרה כאן, אפס עד 14 אלף – העלאה של אחוז אחד לעומת מה שיש היום. 14 אלף עד 22 אלף – העלאה של 1,4 אחוזים. מ-22 אלף ומעלה – העלאה של שני אחוזים.
יצחק כהן
בסדר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור הסעיף?

הצבעה
היו"ר ניסן סלומינסקי
הסעיף התקבל פה אחד.
יצחק כהן
ניצחון לאופוזיציה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ניצחון לאופוזיציה, אנחנו מסכימים ואנחנו שמחים על זה.
מרב מיכאלי
אנחנו מודות לכם על שיתוף הפעולה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
גם אנחנו מודים לכם. אני רוצה להגיד שההישג הוא לא רק 0.1 אלא כל הסעיף הזה הוא הישג של כל חברי הוועדה.
יצחק כהן
להלן – הקבוצה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההישג הוא בהסכמה ועכשיו בואו נמשיך.
שגית אפיק
אנחנו עוברים ל-י"ט, העלאת שיעורי המס על הימורים, הגרלות ופרסים.
יעקב ליצמן
האם מישהו יכול להסביר לי מה זה הימורים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני חושב שכאן אין הסתייגויות.
שגית אפיק
יש.
עיסאווי פריג'
כך אנחנו פוגעים בספורט.
שגית אפיק
הסעיף קובע שהעלאת שיעור המס על הגרלות ופרסים יהיה שלושים אחוזים במקום 25 אחוזים. ההסתייגויות הן להלן.

של חברת הכנסת סתיו שפיר. מישהו מייצג אותה כאן?
יצחק כהן
הקבוצה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה רוצה להגיש הסתייגות על ההגרלות?
יצחק כהן
להעלות משלושים לחמישים אחוזים. אם אפשר לשמונים, להעלות לשמונים.
שגית אפיק
ההסתייגות אומרת שמי שהכנסתו היא פחות מחצי מיליון שקלים חדשים לשנה, המס שהוא יחויב בו על הגרלות יישאר בשיעור של 25 אחוזים. הסתייגות של סתיו שפיר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היא לא נמצאת.
יצחק כהן
אבל היא בקבוצה.
שגית אפיק
את ההסתייגות הזאת היא הגישה בנפרד.


הסתייגות של הקבוצה, להעלות לשישים אחוזים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתם נשארים בזה? אנחנו מצביעים על קבלת ההסתייגות.
עיסאווי פריג'
למה אתם לא מנמקים?
מיכל בירן
אני רוצה לנמק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר. דקה וחצי.
מיכל בירן
באופן כללי אני כמובן נגד כל העניין הזה של הימורים כאשר בסופו של דבר אנשים מסכנים מוציאים חלק ניכר ממשכורתם עליהם, אבל אחרי שכבר הדבר הזה קיים וזה המצב ואנשים מבזבזים חלק ניכר ממשכורתם, עכשיו נשאלת השאלה מה קורה כשהם סוף סוף זוכים. להתייחס אל אנשים מבוססים ומשכורתם גבוהה באותה מידה כמו אל מוכי הגורל – ושוב, אני נגד השיטה הזאת, אבל אם כבר קרה והם סוף סוף זכו – זה לא הגיוני.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את הסברת בדיוק ההיפך.
שגית אפיק
אתה סברת את ההסתייגות של סתיו שפיר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
הסברת בדיוק ההפך. הם ביקשו להעלות.
עיסאווי פריג'
היא הסבירה את ההסתייגות של סתיו שפיר. הוא הסבירה את ההסתייגות נכון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות של סתיו שפיר ירדה. זאת הייתה הסתייגות יחיד והיא לא כאן.
מיכל בירן
את ההיגיון של מפלגת העבודה אני מכירה. שמישהו אחר יסביר.
עיסאווי פריג'
את דיברת נכון ולעניין.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת ההסתייגות של סתיו שפיר?

הצבעה


ההסתייגות לא התקבלה.
יצחק כהן
רביזיה.
שגית אפיק
יש הסתייגות של הקבוצה.
עיסאווי פריג'
אני אנמק את ההסתייגות של הקבוצה.
אחמד טיבי
אתה לא יכול לנמק כי אתה מתנגד להסתייגות.
עיסאווי פריג'
לא. אני בעד ההסתייגות. חברים, משבר הספורט בארץ - הכול מגיע מההימורים – מחייב עוד כסף ומאיפה נביא את הכסף? חייבים להביא כסף כדי לסבסד את ההתאחדות ואת הבריכה האולימפית שעוד לא מוכנה.
יצחק כהן
בטייבה.
עיסאווי פריג'
את הבריכה האולימפית תקצבו בחמישים מיליון שקלים ואחרי עשר שנים גמרה בתשעים מיליון ובעוד שבוע יש מכביה והיא נפתחת בלי מזגן. צריך לגייס כסף לטוטו כדי לממן את הפעילויות.
אחמד טיבי
זה לא הנימוק של ההסתייגות.
עיסאווי פריג'
איך מגייסים כסף? מטילים מס על הרווחים.
אחמד טיבי
עכשיו אני רוצה לנמק את ההסתייגות הזאת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. יש הנמקה אחת בלבד.
אחמד טיבי
אני לא מסכים. אני אומר משהו אחר.
עיסאווי פריג'
אבל הוא לא דיבר. אחמד הוא השייח' שלנו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אחד הסביר. נקודה.
אחמד טיבי
אבל הוא לא התייחס להסתייגות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אולי יהיו עוד הסתייגות ותוכל אתה להסביר.
אחמד טיבי
אני רוצה לדבר על הנושא הזה. זה דיבור ענייני. אני רוצה להתנגד להסתייגות. ניסן, אני רוצה להפתיע אותך. אני מתנגד להסתייגות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש עוד הסתייגות. עוד דקה תדבר. מי בעד קבלת ההסתייגות הזאת?
אראל מרגלית
לפני שאני מצביע, אני רוצה לשמוע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל יש הסתייגות נוספת. הוא ידבר.


אנחנו מצביעים על קבלת ההסתייגות.

הצבעה


ההסתייגות לא התקבלה.
אחמד טיבי
אני נגד.
יצחק כהן
רביזיה.
עיסאווי פריג'
רביזיה.
שגית אפיק
יש עוד הסתייגות לקבוצת בל"ד להפחית את שיעור המס על הגרלות ל-22 אחוזים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה יכול להגיד מה שבא לך.
אחמד טיבי
אני חושב שההצעה להעלות את המס לשישים אחוזים היא הצעה מוגזמת. להלן – הקבוצה עשתה טעות כי נכון שזה מממן את אריאלה, אבל בכל זאת חלק מהרווחים הולכים, כמו שאמר עיסאווי פריג', לספורט, לתשתיות וכולי. נכון, לא באופן שוויוני, לא באופן פרופורציוני כפי שצריך, אבל זה מוגזם להטיל שישים אחוזים מס על הטוטו. לכן אני מבקש מהקבוצה לחזור בה ולבטל את הרביזיה. אני מודיע בשם הקבוצה שהרביזיה מבוטלת.
עיסאווי פריג'
אני מבקש התייעצות סיעתית.
אחמד טיבי
מבוטלת, מבוטלת, מבוטלת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
גם ההסתייגות מבוטלת.
אחמד טיבי
ההסתייגות של שישים אחוזים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, ההסתייגות בה דובר עכשיו.
אחמד טיבי
לא. רק השישים אחוזים.
מיכל בירן
לפני שמחליטים, אני מבקשת התייעצות סיעתית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
השעה 11:55. בשעה 12:00 אנחנו חוזרים.

הישיבה הופסקה בשעה 23:55 וחודשה בשעה 24:15
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו מחדשים את הישיבה.
ראובן ריבלין
ניסן, אם מתכוונים לשבת מחר, כדאי לקבוע שבשעה 2:00 לפנות בוקר נסיים. יהיו אנשים שיאמרו שהם נרדמו ולכן לא הגיעו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תלוי אם הם בקואליציה או באופוזיציה. בקואליציה אסור שיקרה דבר כזה.
ראובן ריבלין
בטח שאסור, אבל זה יכול לקרות. יש כאלה שהם בקואליציה ובכלל לא מטריד אותם אם הם כאן או לא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו ממשיכים בנושא ההגרלות.
יעקב ליצמן
מרגע זה מתחיל נושא חדש. אם אתם לא יודעים לפרגן לאופוזיציה בשום דבר, מרגע זה מתחיל כל נושא הוא נושא חדש והלילה אין תקציב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תאמין לי שעושים השתדלות.
יעקב ליצמן
תקשיב לי טוב. אני לוחמני. לא יהיה תקציב כי על כל נושא אני הולך לומר נושא חדש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל הנושאים הרגילים הם לא נושאים חדשים.
אלעזר שטרן
אבל ליצמן, פרגנו לכם. 1.4 אחוז.
יעקב ליצמן
זה נקרא לפרגן?
אלעזר שטרן
זה מה שביקשת.
יעקב ליצמן
אל תגיד לי מה ביקשתי. אני יודע בדיוק מה ביקשתי.
אלעזר שטרן
גם את זה.
משה גפני
אלעזר, אי אפשר להתייחס לאנשים שיושבים כאן כאל אוויר. אם רוצים להתייחס לאנשים כאל אוויר, כל נושא יהיה נושא חדש.
יעקב ליצמן
מי שמבקש נושא חדש, חייבים להעביר את זה לוועדת הכנסת.
משה גפני
ברור. זה גם מה ששגית אמרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, אנחנו ממשיכים. אנחנו באמצע הנושא של ההגרלות. יש לנו עוד הסתייגויות?
שגית אפיק
צריך להצביע על ההסתייגות של בל"ד להוריד את זה ל-22 אחוזים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות של בל"ד?

הצבעה


ההסתייגות לא התקבלה.
שגית אפיק
אפשר להצביע על סעיף 40(45).
משה גפני
זה שונה מהכחול?
שגית אפיק
סעיף 40(45) לא שונה מהכחול. זאת העלאה של שיעור המס על הימורים או הגרלות, שלושים אחוזים. לא שונה מהכחול.
משה גפני
אי אפשר לטעון על זה נושא חדש.
שגית אפיק
לא. אי אפשר להצביע על הסעיף כיוון שיש לו רביזיות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רביזיות בשעה 01:00.
שגית אפיק
לא הצבענו על הסעיף. ביקשתם רביזיה. נעבור ל-כ', פעולה חייבת בדיווח.
משה גפני
זה כמו הכחול?
היו"ר ניסן סלומינסקי
הכול כמו הכחול.
שגית אפיק
אתם מסירים את הרביזיות על ההסתייגויות של שיעורי המס על הגרלות? לא. אי אפשר להצביע על הסעיף.

<הישיבה ננעלה בשעה 00:20.>

קוד המקור של הנתונים