ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 17/07/2013

חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013

פרוטוקול

 
PAGE
9
ועדת הכספים
17/07/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 138>
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, י' באב התשע"ג (17 ביולי 2013), שעה 21:00
סדר היום
<הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013 - בקשות לדיון מחדש>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר

רוברט אילטוב

באסל גטאס

משה גפני

אחמד טיבי

יצחק כהן

יעקב ליצמן

אראל מרגלית

חמד עמאר

עיסאווי פריג'

זבולון קלפה

ראובן ריבלין

אלעזר שטרן
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
אייל לב ארי

שלומית ארליך

שמרית גיטלין שקד

רוני טיר
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון - חבר המתרגמים
<הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013>
בקשות לדיון מחדש
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו עוברים לסעיף של הרביזיות.
עיסאווי פריג'
אני רוצה הפסקת רענון חשיבה. אנחנו נכנסים לרביזיה וצריך לבוא רעננים עם חשיבה חדה.
משה גפני
אדוני היושב ראש, מתוך סקרנות אני רוצה לדעת למה לא הפלת את הנושא? למה השארת אותו. למה?
מיקי רוזנטל
שתהיה אופציה להחזיר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שיהיה לי עוד משהו, אני גם ארצה לפצל אותו ולא להפיל, כי להפיל אין לי סיכוי. על הפיצול אולי יש לי סיכוי.
משה גפני
בכל דבר יש לך סיכוי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו ברביזיות. איך עושים את זה?
עיסאווי פריג'
נעשה קודם כל הפסקה .
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אנחנו נכנסים קודם לרביזיות.
ראובן ריבלין
אני מציע להצביע האם יש מישהו שרוצה לקבל אחת מהרביזיות. אני מציע להצביע על כל הרביזיות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא יודע אם אפשר לעשות זאת.
יצחק כהן
אי אפשר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה שרובי אומר זה אפשרי, אם מסכימים. אם לא, נצביע אחת-אחת.
יצחק כהן
לא מסכימים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר. אחת-אחת. קדימה. שגית.
אלעזר שטרן
אם אתם רוצים אחת-אחת, אין הפסקה.
יצחק כהן
שמית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין שמית כי אני לא רוצה בזה.
שגית אפיק
רביזיה על דחייתה של הסתייגות של הקבוצה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
.


לפני כן. כשמצביעים בעד הרביזיה, הכוונה שהרביזיה תתקבל.
ראובן ריבלין
ואז פותחים את הדיון מחדש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
להצביע נגד, הכוונה להפיל את הרביזיה. זאת אומרת, הקואליציה צריכה להצביע נגד.
יעקב ליצמן
הקואליציה צריכה להצביע בעד.
שגית אפיק
רביזיה ראשונה. הסתייגות הקבוצה, שינוי שם החוק לאוסף חוקים להכבדה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת הרביזיה.

ה צ ב ע ה

בעד – 9

נגד – 5


הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רביזיה על נפילתה של הסתייגות הקבוצה, חוק אין עתיד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה?

ה צ ב ע ה

בעד – 9

נגד – 5


הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
חוק עתיד עגום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה?

הצבעה


הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
אוסף חוקים לקיבוע מדיניות כלכלית שמרנית חסרת בושה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה?

הצבעה


הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
אסופת חוקים ברפורמה המבטיחים את המשך מגמת התפתחות הפערים החברתיים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד?

הצבעה


הרביזיה לא התקבלה.
יצחק כהן
לשם החוק יש עוד שלוש רביזיות.
שגית אפיק
אמורים להיות שינויי סדרי עדיפויות לאומיים, של חבר הכנסת רובי ריבלין. מישהו אחר הגיש את הרביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא ויתר. מי בעד הרביזיה?

הצבעה


הרביזיה לא התקבלה.
עיסאווי פריג'
כמה?
יצחק כהן
8-6.
שגית אפיק
שינויים בסדרי עדיפות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד?

הצבעה


הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
אתה יכול להצביע על שם החוק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו מצביעים על שם החוק.
שגית אפיק
הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013-2014), התשע"ג-2013.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור שם החוק?

הצבעה


שם החוק התקבל.
יעקב ליצמן
אפשר לבקש רביזיה על זה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כבר היה.
יצחק כהן
הוא יכול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר. ב-11:00 נצביע על הרביזיות.
משה גפני
מה זה 11:00? מתי ערבית?
עיסאווי פריג'
קודם הגשנו רביזיה על הסעיפים ועכשיו מגישים רביזיה על החוק כולו.
משה גפני
אתם לא מתחשבים בנושאים הדתיים. קואליציה חילונית. לא מתחשבים בדת של טיבי ולא בדת שלנו.
עיסאווי פריג'
זה מה שהחליט היושב ראש. הוא לא מתחשב.
שגית אפיק
רביזיה לומר ערב רב של תיקונים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה?

הצבעה


הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
ביחס להסתייגות במטרה ליצור חוק אנטי דמוקרטי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה?

הצבעה


הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
לערוך שינויים מבניים במשק ובחברה לרבות שינויים ומחלוקת שהממשלה הייתה מתקשה להעבירם בהליך רגיל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה?

הצבעה


הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
להגדלת הפערים, להגדלת יוקר המחיה ולהרוס משפחות עמלות וברוכות ילדים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה?

הצבעה


הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
לשבש, לסרס ולעוות את ההליך הדמוקרטי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה?

הצבעה


הרביזיה לא התקבלה.
יעקב ליצמן
אני הולך להציע שבוועדת הכספים תהיה הצבעה אלקטרונית.
מיקי רוזנטל
אז יירשם בתולדות המדינה מי הצביע בעד. כאן מצביעים על חוקים יותר חשובים מאשר במליאה ולא יודעים מי הצביע איך. זה באמת לא בסדר.
יעקב ליצמן
אני גיליתי בזמנו הצבעות כפולות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בעקבות ההצעה של ליצמן אני מציע שההצבעה האלקטרונית תהיה של כל אחד מביתו, כי למה לבוא לכאן?


רבותיי, אנחנו ממשיכים.
מיקי רוזנטל
יש את אותו מספר אנשים אבל כל הזמן אתם גדלים בתוצאה.
שגית אפיק
בא לשנות חוקים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת הרביזיה?

הצבעה


הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
לקדש את ההקלות להון המופלג ובעליו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת הרביזיה?

הצבעה


הרביזיה לא התקבלה.
מיקי רוזנטל
שגית, את לא קוראת את מלוא הסעיף.
שגית אפיק
אין צורך משום שהיה כאן דיון מלא.
שגית אפיק
להגדיל פערים בחברה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת הרביזיה?

הצבעה


הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
גזלת מה שנשאר לשכבות העניות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת הרביזיה?

הצבעה


הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
אתה יכול להצביע על סעיף 1 כהצעת הוועדה.
עיסאווי פריג'
רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סעיף 1, מטרת החוק כהצעת הוועדה. מי בעד?

הצבעה


סעיף 1 – התקבל.
עיסאווי פריג'
רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רשמו את הנושא אבל יבדקו אם באמת אפשר להגיש רביזיה. היא בודקת את זה. מה שהיא תחליט, נקבל. אם אי אפשר, נגמר. אם כן, זה עבר ל-23:00 ויהיו עוד שתי הצבעות.

<הישיבה ננעלה בשעה 21:15.>

קוד המקור של הנתונים