ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 22/07/2013

פרק ט', סעיף 82 (2) עד (4) - לימוד חובה - לימודי מקצועות היסוד - מתוך הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת הכספים
22/07/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 167>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, ט"ו באב התשע"ג (22 ביולי 2013), שעה 16:00
סדר היום
<פרק ט', סעיף 82(2) עד (4) - לימוד חובה - לימודי מקצועות היסוד - מתוך הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
מיכל בירן

גילה גמליאל

משה גפני

בועז טופורובסקי

אחמד טיבי

יצחק כהן

עליזה לביא

יעקב ליצמן

אראל מרגלית

שמעון סולומון

חמד עמאר

עיסאווי פריג'

זבולון קלפה

ראובן ריבלין

אלעזר שטרן

עופר שלח

ניצן הורוביץ

אורית סטרוק

רינה פרנקל

יואל רזבוזוב
מוזמנים
>
קרן טרנר

- סמנכ"לית תשתיות, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
משה בר סימנטוב
- משנה למנהל אגף תקציבים, משרד האוצר

עו"ד רוני מר

- הלשכה המשפטית, משרד האוצר

מאיר בינג

- משרד האוצר

אשר דולב

- רכז תחבורה, אגף התקציבים, משרד האוצר

יואב גרדוס

- משרד האוצר

דודי מזרחי

- מנהל אגף תקציבים, משרד החינוך

עו"ד מיכל חורין

- הלשכה המשפטית, משרד החינוך

איתי חוטר

- סמנכ"ל כלכלה, מרכז השלטון המקומי

עזרא גנור

- הסתדרות המורים

דוד קשני

- קול בשכונות

עידית שבתאי סידיס
- ועד ראשי האוניברסיטאות
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
עידו בן יצחק

שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים
<פרק ט', סעיף 82(2) עד (4) - לימוד חובה - לימודי מקצועות היסוד - מתוך הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013>
היו"ר ניסן סלומינסקי
צהרים טובים. אנחנו בזמן הצבעות. הוגשה בקשה לנושא חדש לגבי קיצוץ בתקציב משרד החינוך. ועדת הכנסת לא אישרה את הנושא כנושא חדש ולכן הוא חוזר אלינו.
יעקב ליצמן
גילוי נאות. לא הזמינו אותי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בכל אופן, זה לא אושר ולכן אני מעלה את זה להצבעה.


מי בעד הקיצוץ במשרד החינוך?
יצחק כהן
לא. אני מצטער. הזמינו אותנו ל-11:00 אבל שיניתם את לוח הזמנים ל-8:30. אני וחמד הגענו ב-10:45 והסתבר שהייתה ישיבה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ר', עשה לי טובה, אנחנו בהצבעות. מי בעד ההצעה לקיצוץ במשרד החינוך?
גילה גמליאל
קואליציה להרים יד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

בעד – רוב
הקיצוץ בתקציב משרד החינוך אושר
היו"ר ניסן סלומינסקי
הקיצוץ בתקציב משרד החינוך – אושר.


היו שתי בקשות לרביזיה. מי בעד הרביזיה לגבי הקיצוץ במשרד התחבורה?

ה צ ב ע ה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
הרביזיה לא התקבלה
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה לא התקבלה.


מאחר והרביזיה נפלה, אושר הקיצוץ בתקציב התחבורה.


הייתה רביזיה בנושא של החוק לשינוי סדרי עדיפויות.
אחמד טיבי
מדובר במכה לדורות הבאים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
הרביזיה לא התקבלה
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה לא התקבלה.
עידו בן יצחק
עכשיו צריך להצביע על הסעיף.

(1) בסעיף 12א(ד), במקום "לפחות עשר" יבוא "לפחות חמש".
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הצעת החוק? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

בעד – רוב
הסעיף אושר
היו"ר ניסן סלומינסקי
הסעיף – אושר.
עידו בן יצחק
רביזיה על ההסתייגות של סיעות האופוזיציה לסעיף (2).
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן, הייתה רביזיה של הקבוצה, של האופוזיציה, על סעיף (2). מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
הרביזיה לא התקבלה
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה לא התקבלה.


תקריא את הסעיף ונוכל להצביע עליו.
עידו בן יצחק
(2) על אף האמור בסעיף 82(1) לחוק זה, בשנת הלימודים התשע"ד, בלימודים בכיתה א' במוסד חינוך רשמי, יילמדו לפחות עשר שעות מסך כל שעות הלימוד השבועיות של מיומנויות היסוד במסגרת לימודים בה מספר התלמידים למורה אינו עולה על עשרים תלמידים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור הסעיף? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

בעד – רוב
הסעיף אושר
היו"ר ניסן סלומינסקי
הסעיף – אושר.


הצעת החוק אושרה. תודה רבה.
<הישיבה ננעלה בשעה 16:15.>

קוד המקור של הנתונים