ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 22/07/2013

הצעה לסדר-היום בנושא: "יישום מתווה "פראוור-בגין" בנגב", עבודת ועדות הכנסת בפגרת הקיץ 2013, הצעה להקמת ועדה מיוחדת לדיון בהצעות החוק בעניין השוויון בנטל בשירות הצבאי, בשירות האזרחי ובשוק העבודה - לפי סעיף 108 לתקנון הכנסת , סדרי הדיון בהצעת חוק התקציב לשנות הכספים 2013 ו-2014, התשע"ג-2013 ובהצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), בקריאה השנייה ובקריאה השלישית., פניית יו"ר ועדת הכספים בדבר טענת נושא חדש בעת הדיון בהצעת חוק התקציב לשנות הכספים 2013 ו-2014 (תיקון), התשע"ד-2013 (מ/825)

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
22/07/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 34>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, ט"ו באב התשע"ג (22 ביולי 2013), שעה 11:00
סדר היום
1. סדרי הדיון בהצעת חוק התקציב לשנות הכספים 2013 ו-2014, התשע"ג-2013 ובהצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), בקריאה השנייה ובקריאה השלישית.
<2. פניית יו"ר ועדת הכספים בדבר טענת נושא חדש בדיון בועדת הכספים בהצעת חוק התקציב לשנות הכספים 2013 ו-2014, התשע"ג-2013 (מ/767)>
<3. הצעה להקמת ועדה מיוחדת לדיון בהצעות החוק בעניין השוויון בנטל בשירות הצבאי, בשירות האזרחי ובשוק העבודה - לפי סעיף 108 לתקנון הכנסת>
<4. קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר-היום בנושא "יישום מתווה "פראוור-בגין" בנגב", הצעת חה"כ ג'מאל זחאלקה>
5. עבודת ועדות הכנסת בפגרת הקיץ 2013
נכחו
חברי הוועדה: >
צחי הנגבי – היו"ר
עפו אגבאריה

באסל גטאס

יצחק הרצוג

יצחק וקנין

יריב לוין

דב ליפמן

אברהם מיכאלי

אורי מקלב

יפעת קריב

מאיר שטרית

איילת שקד

פנינה תמנו-שטה
משה גפני

ניסן סלומינסקי

חמד עמאר

רות קלדרון
יואל רזבוזוב
מוזמנים
>
שירלי באבד - אגף תקציבים, משרד האוצר

עו"ד רוני מר - לשכה משפטית, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי
1. סדרי הדיון בהצעת חוק התקציב לשנות הכספים 2013 ו-2014, התשע"ג-2013 ובהצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), בקריאה השנייה ובקריאה השלישית.
היו"ר צחי הנגבי
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. הנושא הראשון על סדר יומנו היה סדרי הדיון בהצעת חוק התקציב לשנת הכספים הנוכחית והבאה. טרם הגיעו להסכמות. קיווינו שזה יהיה בהסכמה. עדיין ההידברות נמשכת.
יצחק הרצוג
יש אפשרות שוועדת הכנסת תתכנס ב-17:00 אחר הצהריים אחרי שאנחנו נשב, ראשי האופוזיציה, ונדון בהצעות שהובאו. יריב יכול לאשר את זה. פרשת המשילות פחות או יותר פוצצה את כל ההבנות וההסכמות שהיו.
היו"ר צחי הנגבי
אני מאחל לכם הצלחה. אנחנו נתכנס כשהדבר יתאפשר.
משה גפני
ולא מביעים עמדה בינתיים?
היו"ר צחי הנגבי
לא.
משה גפני
לא מעניין אותך מה רציתי להגיד?
היו"ר צחי הנגבי
האמת? לא.

2. פניית יו"ר ועדת הכספים בדבר טענת נושא חדש בדיון בועדת הכספים בהצעת חוק התקציב לשנות הכספים 2013 ו-2014, התשע"ג-2013 (מ/767)
היו"ר צחי הנגבי
נעבור להצעה של חבר הכנסת סלומינסקי אז נלך לקראתו. יש הצעה של חבר הכנסת ליצמן לנושא חדש. מי מתכוון להציג אותה?
אברהם מיכאלי
אתה מפתיע אותנו.
קריאה
לא כתוב פה "נושא חדש".
היו"ר צחי הנגבי
אני אקרא את מכתבו של חבר הכנסת סלומינסקי. הוא פנה לוועדת הכנסת בדבר טענת נושא חדש בעת הדיון לפי סעיף 85 לתקנון הכנסת בהצעת חוק התקציב. ניסן או מישהו מטעמך, נא להציג.
ניסן סלומינסקי
שגית, תציגי את זה את?
שגית אפיק
כן.
אברהם מיכאלי
אתה יכול להסכים לזה וזהו, גמרנו.
שגית אפיק
משרד האוצר ביקש הבוקר קיצוץ של חצי מיליארד בתקציבי משרד החינוך ומשרד התחבורה. הקיצוץ במשרד התחבורה לווה גם בפירוט לגבי מה יכלול הקיצוץ, והוא אושר בוועדה. הקיצוץ ביחס למשרד החינוך לא לווה בפירוט למעט בתמיכה בהצעת חוק ההסדרים שיש בקיצוץ ביחס לשעות תגבור לכיתות א' ולכיתות ב'. נשאלנו בוועדה האם קיצוץ של חצי מיליארד הוא נושא חדש, ועמדת הייעוץ המשפטי הייתה שזאת עבודתה של הוועדה לדון בסעיפים ובמספרים, ולכן אי אפשר לראות בזה נושא חדש. יחד עם זאת אני חייבת לציין שהעובדה שהקיצוץ לא לווה בפירוט כלשהו בתוך הצעת חוק התקציב היא בעייתית כשלעצמה.
ניסן סלומינסקי
בדרך כלל מקובל שכשיצטרכו לעשות העברות מסעיף לסעיף אחרי שהשרים יחליטו אז בין כה וכה זה יגיע לוועדת כספים, כך שמהבחינה הזאת אין שום רע - -
שגית אפיק
ככל שזה יעלה על סכומים מסוימים.
ניסן סלומינסקי
מה שנשאר לנו זה הגג עם פירוט - -
היו"ר צחי הנגבי
זאת בקשה שלך לפני הדיון, רק שיובהר – לדחות את הטענה של נושא חדש של חבר הכנסת ליצמן.

בבקשה, חבר הכנסת גפני.
משה גפני
אדוני היושב-ראש, אני רוצה להסביר למה זה נושא חדש בניגוד לדעתה של היועצת המשפטית של ועדת הכספים. היות שאני מכיר את עבודתה של ועדת הכנסת ואת עבודתה של ועדת הכספים אני אומר לכם חברי הוועדה ואדוני היושב-ראש, זה נושא חדש שמביאים לאישור סעיף ריק. לא היה דבר כזה- -
מאיר שטרית
לא ריק – 500 מיליון.
משה גפני
500 מיליון שאתה לא יודע מאין מקצצים, לאן מקצצים. פשוט עשו צחוק מכל העניין.
מאיר שטרית
תבוא לוועדה לתקציב הביטחון, ותירגע.
משה גפני
יכול להיות שנדבקו מתקציב הביטחון, אבל לפחות תמיד אמרנו שבתקציבים הרגילים יודעים לאן הולך הכסף. אפשר להצביע "בעד", אפשר להצביע "נגד". כל הסעיף הזה הובא לדיון בוועדה כדי לאשר את הקיצוץ שעליו מדובר – באיזה סעיפים מקצצים כמו שעשו במשרד התחבורה, כמו שעשו במשרד התשתיות. קודם כול הם התנהגו לא יפה כי הם אמרו בהתחלה שהורדת חמש השעות בלימודי היסוד זה קיצוץ בכיתות א'-ב', שזה גם דבר חמור כשלעצמו אבל זה לא נושא חדש. שם מדובר על כ-50 מיליון שקל, לא על 500 מיליון. אז שם ניסו להגיד בהתחלה שזה הכסף הזה – זה לא הכסף הזה. מה אמרו בוועדה? אמרו בוועדה שמי שיחליט מאין מורידים ולאן מעבירים זה שר האוצר ושר החינוך – הם יחליטו. פתאום נותנים קארד בלנק לשני שרים כשכולנו יודעים שלא מדובר על שני שרים. שר החינוך יעשה מה ששר האוצר אומר לו בכל תחום, לא רק בתחום החינוך. גם אם הוא יגיד לו לדבר על חילול שבת הוא ידבר. אין פה שני שרים. אבל הנושא הזה ששני שרים יחליטו ביניהם בלי שהוועדה נדרשת לעניין – למה מביאים את זה לאישור הוועדה? שיביאו כשיש העברות ויגידו, אנחנו רוצים לקצץ במשרד החינוך, מורידים מסעיף א' ומעבירים לסעיף ב', ויהיה כתוב מה. להביא את זה עכשיו לאישור הוועדה כשאין פירוט מה מקצצים, מהיכן מקצצים ולאן מעבירים – זה נושא חדש לחלוטין. לא היה דבר כזה בוועדת הכספים מעולם, לא היה דבר כזה בכנסת. זה נושא חדש, ואני סבור שחבר הכנסת ליצמן צודק – זה נושא חדש שלא היה כדוגמתו עד היום. אני מתפלא למה נותנים להם לעשות את זה. שיבואו עם פירוט.
היו"ר צחי הנגבי
תודה רבה.
באסל גטאס
מה גם שהאוצר הבטיח שיביא לוועדת הכספים את הפירוט לאן 500 מיליון שקל ילכו.
היו"ר צחי הנגבי
על זה אתה מברך.
ניסן סלומינסקי
אתה מחליף. לא הבטיחו את זה.
באסל גטאס
עובדה שהביאו לתחבורה.
ניסן סלומינסקי
לא. כאן יש פירוט יותר מאשר בתחבורה.
היו"ר צחי הנגבי
תעדכן אותו אחרי זה.
היו"ר צחי הנגבי
רבותי, אנחנו נעבור להצבעה. מי בעד ההצעה של חבר הכנסת ליצמן להכריז על הנושא כנושא חדש?
הצבעה

בעד – 5
נגד – 7
נמנעים – אין
הבקשה לא נתקבלה.
היו"ר צחי הנגבי
בעד – 5, נגד – 7. הבקשה לא התקבלה.

3. הצעה להקמת ועדה מיוחדת לדיון בהצעות החוק בעניין השוויון בנטל בשירות הצבאי, בשירות האזרחי ובשוק העבודה - לפי סעיף 108 לתקנון הכנסת
היו"ר צחי הנגבי
הנושא הבא בסדר היום הוא הצעה להקמת ועדה מיוחדת לדיון בהצעות החוק בעניין השוויון בנטל בשירות הצבאי, בשירות האזרחי ובשוק העבודה. מי אמור להציג לנו את ההרכב?
איילת שקד
בדיונים עם חבר הכנסת יריב לוין החלטנו שהוועדה תמנה שמונה אנשים – חמישה מהקואליציה, שלושה מהאופוזיציה. כל יושב-ראש סיעה התבקש לתת נציג - -
יצחק הרצוג
וממלא מקום.
איילת שקד
וממלא מקום, נכון.

מיהדות התורה – חבר הכנסת פרוש יהיה נציג וחבר הכנסת גפני יהיה ממלא מקום; מש"ס אריאל אטיאס יהיה נציג, ועדיין אין לי ממלא מקום- -
קריאות
- - -
איילת שקד
סליחה, חבר הכנסת וקנין יהיה ממלא מקום; ממפלגת העבודה חבר הכנסת בר-לב יהיה הנציג וחבר הכנסת שמולי יהיה ממלא מקום; מהמפלגה שלי אני הנציג וחבר הכנסת מוטי יוגב יהיה ממלא מקום; ממפלגת הליכוד ביתנו – חבר הכנסת צחי הנגבי וחבר הכנסת דודו רותם. יש לך ממלא מקום?
היו"ר צחי הנגבי
דודו רותם.
איילת שקד
לא, דודו רותם הוא נציג. יש לכם שניים.
היו"ר צחי הנגבי
אז יריב יבחר.
איילת שקד
חבר הכנסת עופר שלח מיש עתיד וחבר הכנסת אלעזר שטרן מהתנועה. הם גם לא נתנו ממלאי מקום.
יצחק הרצוג
אני יכול להתייחס?
היו"ר צחי הנגבי
ודאי. לא רק אתה, כל מי שרוצה יכול להתייחס.
איילת שקד
דוד צור מהתנועה הוא ממלא מקום.
מאיר שטרית
אצלנו שטרן הוא החבר, ודוד צור הוא ממלא מקום.
היו"ר צחי הנגבי
אוקיי. ארבל, זה דבר שאנחנו צריכים להכריז עליו בכנסת?
איילת שקד
זה דבר שצריך לעבור בכנסת.
ארבל אסטרחן
צריך אישור של הכנסת. זאת הקמת ועדה מיוחדת.
היו"ר צחי הנגבי
זאת אומרת מביאים הצעה לאישור הכנסת – לא שמית - -
ארבל אסטרחן
שמית, כן.
היו"ר צחי הנגבי
אני מתכוון שלא כל חבר כנסת מצביע בקלפי.
ארבל אסטרחן
לא.
משה גפני
למה מביאים את זה עכשיו כשזה עדיין לא אושר במליאה?
איילת שקד
זה קודם צריך להיות מאושר בוועדת הכנסת ואחר כך במליאה. זה אתה ביקשת.
משה גפני
לא ביקשתי שום דבר.
איילת שקד
טוב, טוב.
היו"ר צחי הנגבי
זה לפי סעיף 108 לתקנון.

רק כרגע ביקשת מאתנו בקשה בשם חבר הכנסת ליצמן.
משה גפני
זה נכון. שאלתי טכנית: למה מביאים את הדיון על הוועדה לפני שהחוק אושר במליאה?
איילת שקד
כי אנחנו רוצים שכשהחוק יועבר הוא יועבר ישר לוועדה, שלא נתחיל את המשחקים האלה. כי אמרנו שאנחנו מקימים ועדה מיוחדת שהיא מקובלת.
משה גפני
אני לא ביקשתי כלום.
איילת שקד
לא, זה אני ביקשתי.
היו"ר צחי הנגבי
אני אקרא את סמכויות הוועדה: "הוועדה תכין לקריאה שנייה ושלישית את הצעות החוק הבאות: הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 19 והוראות שעה) (שילוב תלמידי ישיבות), התשע"ג-2013; הצעת חוק שירות אזרחי לתלמידי ישיבות (הוראת שעה), התשע"ג-2013. חבר הכנסת הרצוג, בבקשה.
יצחק הרצוג
אני מבקש לצרף נציג של מרצ. אילן גילאון באופן אישי מבקש שוב ושוב. בכל זאת זה נושא מהותי לכל סיעות הבית, אבל יש סיעות שזה מהותי להן מאוד. הוא מבקש שתעלו את מספר החברים לעשרה ותאפשרו לנציג האופוזיציה אילן גילאון לשבת כחבר בוועדה. אני מבקש להתחשב בבקשתו.
איילת שקד
אנחנו לא מתערבים בתוך האופוזיציה בחלוקה שלכם. אם זה חשוב לו אז שנציג אחר מהאופוזיציה יוותר.
יצחק הרצוג
אבל זה לא הולך ככה. בואי נהיה רגע ריאליים, איילת היקרה. הסיעות החרדיות זה ברור ומובן מאליו שזה ציפור נפש שלהן?
איילת שקד
נכון.
יצחק הרצוג
מפלגת העבודה היא מפלגה גדולה באופוזיציה; הסיעות הערביות הואילו בטובן לא להתעקש על זה אף על פי שגם להן מגיע אם הן רוצות. לגבי מרצ זה בכל זאת מפלגה שנושאת - -
איילת שקד
אז שיישבו בדיונים. אנחנו ראינו בתקציב שיש חברי כנסת שישיבו בוועדת הכספים מבוקר ועד ערב והשפיעו כמעט כמו נציג בוועדת הכספים.
היו"ר צחי הנגבי
אתה יכול לדאוג שאילן יהיה ממלא מקום של אחד מחברי הכנסת, אבל למעשה הוא ישתתף. הרי בסוף זה לא יוכרע בהצבעות.
יצחק הרצוג
אילן גילאון הוא לא סרח עודף שהוא ממלא מקום. ביקשנו שכיושב-ראש סיעת מרצ הוא יהיה חבר. מרצ זה לא הדעות של מפלגת העבודה אף על פי שאתם אוהבים לחשוב שכן. לכן אני מביא את הפנייה לוועדת הכנסת כדי להצביע על זה.
היו"ר צחי הנגבי
עמדות נוספות?
משה גפני
אילת, אפשר להוסיף מישהו מהבית היהודי או מהליכוד.
איילת שקד
אי אפשר, זה מרחיב את הוועדה. אנחנו לא רוצים.
היו"ר צחי הנגבי
יש לפנינו הצעה כמו שהיא. חברי הכנסת יריב לוין ויצחק הרצוג ממשיכים בקשריהם ההדוקים. אם יש שינוי יביאו בפנינו.
יצחק הרצוג
אמת לאמיתה.
יריב לוין
אדוני היושב-ראש, אני רוצה להעיר שתי הערות: א', יש בקשה של חבר הכנסת אורי מקלב ששם הוועדה יהיה: "הוועדה להסדרת מעמדם של בני הישיבות ולעניין השוויון בנטל בשירות הצבאי, האזרחי ובשוק העבודה". אני חושב שאפשר להיענות לבקשה הזאת מכיוון שהיא גם משקפת - -
היו"ר צחי הנגבי
אז תכף נרשום את השם.
יריב לוין
הבקשה שלו היא לשנות מההצעה הנוכחית ולהוסיף לה את הנושא של "הוועדה להסדרת מעמדם של בני הישיבות - -
איילת שקד
איפה יהיה לך שוויון בנטל?
מאיר שטרית
אני מתנגד לזה.
איילת שקד
הוועדה להסדרת מעמדם של בני הישיבות בשירות הצבאי ובשירות העבודה.
יריב לוין
אבל זה לא רק בני ישיבות כי זה גם השירות האזרחי של האוכלוסייה הערבית. יש פה עוד כמה דברים. לכן אני מציע שנגדיר את זה: "הוועדה להסדרת מעמדם של בני הישיבות ולעניין השוויון בנטל בשירות הצבאי האזרחי ובשוק העבודה".
היו"ר צחי הנגבי
לא שינינו, רק הוספנו "בני ישיבות" אז זה לא מפריע. כל עוד זה לא על חשבון המושג "שוויון בנטל".
מאיר שטרית
"ועדה לשוויון בנטל והסדרת מעמדם של בני הישיבות" – שזה יהיה הסדר. הכותרת צריכה להישאר.
קריאה
צודק.
יריב לוין
הערה שנייה: אני רק רוצה לומר שאי אפשר בוועדה לתת ייצוג לכל הסיעות כולן, אבל עדיין פתוחות שתי האפשרויות. א', בוודאי פתוחה בפני חבר הכנסת אילן גילאון האפשרות להשתתף בדיוני הוועדה; ו-ב', חבר הכנסת הרצוג, אתם גם יכולים לשקול למנות אותו כממלא מקום של אחד החברים.
יצחק הרצוג
אבל דיברנו – לא שמעת, יקירי, הסברתי שאילן גילאון הוא לא סרח עודף.
יריב לוין
בסדר, אני מבין - -
יצחק הרצוג
אילן גילאון הוא יושב ראש סיעה של מפלגה עצמאית בכנסת שרוצה להיות מעורבת.
יריב לוין
אבל היא מפלגה רק של שישה חברים לא של שמונה עשר. אבל אין שום בעיה שתמנו אותו או כממלא מקום או שאחת הסיעות שלכם - -
יצחק הרצוג
אפשר לחשוב שאתם לא יכולים לצרף עוד חבר.
יריב לוין
- - או שאחת הסיעות שלכם מהאופוזיציה תוותר.
יצחק הרצוג
באמת? תוותר על יהדות התורה אולי, נכון?
יריב לוין
אני לא מתערב.
היו"ר צחי הנגבי
איזו תרומה יש ליהדות התורה לנושא הזה? הם רק מתנגדים לזה.
עפו אגבאריה
קצת להרחיב את הוועדה, מה כל כך מפחיד?
יריב לוין
לא מפחיד.
עפו אגבאריה
אז מה? למה אתם כל כך נגד הדבר הזה?
יריב לוין
כי אנחנו רוצים ועדות שיוכלו לעבוד, ושהעסק יתנהל בצורה יעילה.
עפו אגבאריה
אם יהיו עוד שניים אז לא יהיו יעילים?
היו"ר צחי הנגבי
יריב, יש מישהו מסיעות הקואליציה שאין לו ייצוג?
יריב לוין
לא. היחס הוא 5-3. אנחנו הצענו מלכתחילה ועדה של שישה בהרכב 4-2 – זאת הייתה ההצעה המקורית.
באסל גטאס
קח 7-4.
יריב לוין
האופוזיציה אמרה שעם 4-2 הם לא יודעים לחיות, שיש להם בעיות, וביקשו להגדיל ל-5-3. מכאן הגענו ל-5-3 - -
יצחק הרצוג
אף אחד לא ניהל אתי משא ומתן.
יריב לוין
- - יש לנו חמש סיעות קואליציה, ואני אומר כאן לפרוטוקול: אנחנו מוכנים גם לוועדה של 4-2. אין לנו בעיה. זה לא שזה נתפר לממדי מספר הסיעות בקואליציה, אלא שרצו באופוזיציה.
יצחק הרצוג
אני לא יודע עם מי באופוזיציה כי אתי לא דיברתם.
היו"ר צחי הנגבי
יריב, זה מסוג הדברים שאנחנו יכולים ללכת לקראת האופוזיציה. איילת, יהיה לך קשה לנהל עשרה? אנחנו מנהלים פה 17.
איילת שקד
יש לי סיבה מהותית, ואני לא מוכנה.
יריב לוין
יש קושי, כן.
היו"ר צחי הנגבי
טוב, אם יושבת-ראש הוועדה לא רוצה אני לא אכפה עליה.

אני רוצה להקריא את שם הוועדה כפי שהתבקשנו על-ידי אורי מקלב ובשינוי שמאיר שטרית ביקש. השם יהיה "הוועדה המיוחדת לדיון בהצעות החוק בעניין השוויון בנטל ולהסדרת מעמדם של תלמידי הישיבות בשירות הצבאי, בשירות האזרחי ובשוק העבודה".
קריאות
לא.
יריב לוין
לא, לא. השוויון בנטל צריך להתחבר לנטל השירות הצבאי בשירות האזרחי ובשוק העבודה, ואז בא "ולהסדרת מעמדם וגו'".
היו"ר צחי הנגבי
"ולהסדרת מעמדם של תלמידי הישיבות" יהיה אחרי "השוויון בנטל".
מאיר שטרית
לא ההתחלה.
היו"ר צחי הנגבי
אני אקרא את זה שוב: "הוועדה המיוחדת לדיון בהצעות החוק בעניין השוויון בנטל בשירות הצבאי, בשירות האזרחי ובשוק העבודה" - -
מאיר שטרית
לא, אני לא מסכים לשינוי. זאת הוועדה לשוויון בנטל. אל תתחילו להפוך את זה.
איילת שקד
אין בעיה. "הוועדה להסדרת מעמדם של בני הישיבות" - -
מאיר שטרית
לא, זה אחר כך. "השוויון בנטל", אחר כך זה "הסדרת מעמדם".
איילת שקד
בואו נעשה הצבעה.
מאיר שטרית
אני לא מסכים לזה.
איילת שקד
למה, מאיר?
מאיר שטרית
אני לא מסכים. זה עניין עקרוני. זאת ועדה לשוויון בנטל. חברים, בואו לא נהפוך את זה. עם כל הכבוד לזה, אני לא מסכים.
היו"ר צחי הנגבי
זה הגיוני שזה "ועדה לשוויון בנטל ולהסדרת מעמדם". הכול ביחד זה "בשירות הצבאי, בשירות האזרחי ובשוק העבודה".
איילת שקד
יש לי שאלה, מאיר, בסוף זה מסדיר את מעמדם של בני הישיבות - -
מאיר שטרית
מאה אחוז, אז תכניסי את זה גם.
איילת שקד
- - אם נציגי בני הישיבות מבקשים שינוי שיקל עליהם, למה לא לעשות את זה?
מאיר שטרית
גם אני נציג של מישהו, ואני מבקש שיהיה שוויון בנטל. אני לא מסכים לזה.

הקל עליהם בשם הוועדה?
איילת שקד
אבל למה לא להקל עליהם בשם הוועדה?
מאיר שטרית
אני לא מסכים לזה.
משה גפני
אבל אנחנו לא מסכימים אחרת.
היו"ר צחי הנגבי
כמו שלא רצית עכשיו להקל על בוז'י הרצוג ולקבל את זה. לכל אחד יש מה שחשוב לו.
משה גפני
לא משנים פה את השם.
היו"ר צחי הנגבי
אפשר להצביע.
מאיר שטרית
אני אצביע גם 100 נגד. אל תשחקו אתי.
איילת שקד
מה זה משנה השם?
מאיר שטרית
אני לא מסכים לזה, עם כל הכבוד. זאת ועדה לשוויון בנטל. אל תהפכו את היוצרות.
משה גפני
אז גם אנחנו לא מסכימים.
מאיר שטרית
אני מסכים שתוסיפו, זאת פשרה מצדי. אני לא מסכים שתשנו.
היו"ר צחי הנגבי
אני בכלל לא מבין למה. אין שום בעיה פה. זאת ועדה לשוויון בנטל ולהסדרת מעמדם בשירות הצבאי, האזרחי ובשוק העבודה.
מאיר שטרית
נכון, זה מקובל.
איילת שקד
בואו נשמע מה הם מציעים.
אורי מקלב
להתחיל: "הוועדה להסדרת מעמדם של בני הישיבות והשוויון בנטל בשירות הצבאי, האזרחי ובשוק העבודה.
מאיר שטרית
ממש מגוחך. בשום פנים ואופן לא.
היו"ר צחי הנגבי
אני אעלה את זה, זה ייפול. את רוצה – אני אעלה את זה.
מאיר שטרית
עם כל הכבוד זאת ועדה לשוויון בנטל, לא הסדרת מעמדם של בני הישיבות.
יריב לוין
אני חושב שמאיר צודק.
רות קלדרון
אני מחזקת את עמדתו של מאיר שטרית.
היו"ר צחי הנגבי
גם אני חושב. ברגע שאנחנו הולכים לקראתכם אנחנו מכלילים את הנושא של ההסדרה. אבל למה שזה יהיה בפתיח? זה לא הגיוני.
יריב לוין
מאיר צודק.
היו"ר צחי הנגבי
אני מקריא שוב: "הוועדה המיוחדת לדיון בהצעות החוק ולשוויון בנטל בשירות הצבאי, בשירות האזרחי ובשוק העבודה ולהסדרת מעמדם של תלמידי הישיבות".
מאיר שטרית
זה בסדר גמור.
יריב לוין
כן, צודק.
איילת שקד
סמכויות.
היו"ר צחי הנגבי
סמכויות הקראתי. מצביעים על ההצעה כולל הסמכויות, השם וההרכב כפי שהוקרא.
יריב לוין
כיושב ראש הוועדה חברת הכנסת איילת שקד. נדמה לי שזה לא נאמר.
היו"ר צחי הנגבי
יושבת ראש הוועדה – אילת שקד. עכשיו זה נאמר.
היו"ר צחי הנגבי
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 8
נגד – 6

נמנעים – אין
ההצעה להקמת ועדה מיוחדת התקבלה.
היו"ר צחי הנגבי
בעד – 8, נגד – 6. ההצעה להקמת הוועדה התקבלה.
משה גפני
אפילו על השם אי אפשר להגיע להסכמה.
היו"ר צחי הנגבי
זאת תמיד השיטה: מקבלים את עמדתכם, ואתם מצביעים נגד. פשוט לא ייאמן. זה גאוניות.
היו"ר צחי הנגבי
צחי, אנחנו לא נולדנו אתמול, תאמין לי.
היו"ר צחי הנגבי
אני יודע.
משה גפני
פתאום זה נהיה י"ג עיקרים – איך יהיה כתוב – לפני או אחרי. הוא הציע הצעה. הנושא הוא תלמידי ישיבות. מה הנושא, ערבים? מה הנושא?
היו"ר צחי הנגבי
נכון, לכן זה הוכלל בשם.
משה גפני
בסדר, מאה אחוז. הגאונות מצדך שבסוף אנחנו לא מקבלים אצלך כלום, ואתה עוד אומר לנו שאנחנו מקבלים ומצביעים נגד. הוא הציע הצעה – היא לא התקבלה.
היו"ר צחי הנגבי
תודה.
אורי מקלב
שלא צעקתי?
משה גפני
זה שהוא לא דפק על השולחן?
אורי מקלב
כשאנחנו אומרים בשקט זה נקרא - - -
משה גפני
נכון. יש מי שדופק על השולחן, ויש מי שמתנהג בעדינות.
היו"ר צחי הנגבי
קיבלתם את מה שרציתם.
משה גפני
מאה אחוז. תחזור על זה 600 פעם – לא קיבלנו דבר וחצי דבר. אנחנו מבינים את המגמה, ואנחנו חיים איתה, אבל אנחנו בסוף ננצח.
אורי מקלב
אנחנו לא מסכימים לא לוועדה ולא לשם.
משה גפני
בדיוק. לכלום אנחנו לא מסכימים.

4. קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא "יישום מתווה "פראוור-בגין" בנגב", הצעת חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה
היו"ר צחי הנגבי
קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר היום בעניין "יישום מתווה "פראוור-בגין" בנגב", הצעת חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה.
העמדה שהושמעה הייתה להעביר את ההצעה לוועדת הפנים והגנת הסביבה או לוועדת הכלכלה.
יריב לוין
גם אני מציע את ועדת הפנים כיוון שכל החוק בנושא הועבר אליה, וראוי שזה יידון באותו מקום.
היו"ר צחי הנגבי
יש כאן הצעה אחרת?
עפו אגבאריה
ועדת הכלכלה.
היו"ר צחי הנגבי
זאת הצעה לסדר היום. זה לא הדבר הכי דרמטי בעולם.
מאיר שטרית
- - -
היו"ר צחי הנגבי
אני מביא להצבעה את ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הפנים והגנת הסביבה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
משה גפני
אתם מציעים כלכלה?
באסל גטאס
כן.
היו"ר צחי הנגבי
מצביעים. מי בעד?
אתי בן יוסף
8.
היו"ר צחי הנגבי
מי נגד?
משה גפני
לא, מי בעד כלכלה.
היו"ר צחי הנגבי
מי בעד כלכלה?

הצבעה
בעד להעביר את ההצעה לסדר היום לוועדת הפנים והגנת הסביבה – 8
בעד להעביר את ההצעה לסדר היום לוועדת הכלכלה – 5
נמנעים – אין
ההצעה להעביר את ההצעה לסדר היום לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה.
5. עבודת ועדות הכנסת בפגרת הקיץ 2013
היו"ר צחי הנגבי
אנחנו צריכים לקבל החלטה על עבודת ועדות הכנסת בפגרת הכנסת 2013. ההצעה היא כדלקמן, אני אקריא אותה: "ועדת הכנסת, על-פי סמכותה, מתירה לוועדות הכנסת לרבות ועדות מיוחדות להמשיך בעבודתן בימי פגרת הקיץ. אולם מספר הישיבות שוועדה כלשהי תקיים לא יעלה על 12, אלא אם כן יושב-ראש הכנסת יתיר ישיבות נוספות על-פי סעיף 112ב לתקנון. ישיבות, ועדות משנה וסיורים, כמוהם כישיבות ועדה, והם ייכללו במכסה האמורה".

דרך אגב, מניסיון העבר היו מגיעים ל-12 בפגרה כזאת?
ירדנה מלר הורוביץ
חלק, תלוי.
יצחק הרצוג
זה 12 לוועדה?
היו"ר צחי הנגבי
לכל ועדה.

"ההגבלה האמורה בסעיף 1 לעניין מספר ישיבות לא תחול על ועדת החוץ והביטחון, ועדת הכספים וועדת הכנסת. מיום ו' באלול התשע"ג 12 באוגוסט עד 27 באוגוסט לא תתקיימנה ישיבות ועדות בכלל בשל חופשה מרוכזת של עובדי הכנסת, למעט ישיבה או סיור של ועדת החינוך, התרבות והספורט ביום פתיחת שנת הלימודים, ולמעט ישיבות שאותן יתיר יושב-ראש הכנסת באופן חריג. ישיבות בתקופה זאת יבואו במניין הישיבות המרבי המותר כאמור לעיל. בעניין זה האם אנחנו צריכים להתיר או יושב-ראש הכנסת ייתן להם אישורים?
ירדנה מלר הורוביץ
ועדה מיוחדת - -
יריב לוין
צריך להכניס אותה פנימה. זאת בדיוק הערה שרציתי להעיר.
היו"ר צחי הנגבי
אז ארבל תנסח לנו תוספת בעניין הזה.
ארבל אסטרחן
נוסיף אותה למקום של חוץ וביטחון וכנסת.
היו"ר צחי הנגבי
נאמר כך: בסעיף 2 שהקראתי קודם ההגבלה האמורה בסעיף 1 לעניין מספר הישיבות לא תחול על ועדת החוץ והביטחון, ועדת הכספים, ועדת הכנסת והוועדה המיוחדת עם השם היפה ששיקף פה קונצנזוס.
עוד סעיף
"על יושבי ראש הוועדות להודיע לחברי הוועדה על קיום ישיבה בפגרה ועל סדר יום מוקדם ככל האפשר לפחות ארבעה ימים לפני יום כינוס הישיבה. במניין הימים ייכללו יום ההזמנה ויום כינוס הישיבה. כאשר מדובר בוועדת הכנסת אתי תודיע עד רבע שעה לפני הישיבה.
אתי בן יוסף
לא, בפגרה זה יותר.
היו"ר צחי הנגבי
מישהו רצה להתייחס? אורי, בבקשה.
אורי מקלב
הערה לסדר: צריך לקחת בחשבון שפגרת הקיץ הנוכחית יותר קצרה בשליש. כך שאם אנחנו רוצים להקיש מדיוני ועדות שהיו בפגרה בשנים קודמות הפעם זאת פגרה יותר קצרה שנופלת גם על חופשה מרוכזת – מה שלא קרה בשנים עברו, אלא רק בשנה-שנתיים האחרונות. זה בסך הכול הסדר לא של הרבה שנים. מעבר לזה אנחנו נקפוץ לסליחות ולחגים ארוכים. כך שאין לי בעיה עם מה שתחליטו, אני רק חושב שלמען הסדר הטוב אי אפשר להשאיר את מספר הישיבות שתמיד היה נהוג לעשות, וגם ככה נראה לי שהעלו אותו - - -
משה גפני
אי אפשר, אפילו טכנית. אין 12 ישיבות.
אורי מקלב
בימי עבודה רגילים - -
משה גפני
יש ארבעה ימים מראש להודיע.
אורי מקלב
לכן מראש אלה לא מספרים רלוונטיים, ואפשר לצמצם אותם.
היו"ר צחי הנגבי
אתה מציע לצמצם את המספר 12?
אורי מקלב
- - - בעוד חודש.
היו"ר צחי הנגבי
לפני הארכת הפגרה, אתה מציע - -
אורי מקלב
הפגרה התקצרה. מושב הקיץ הוארך בעוד חודש. אנחנו גומרים באוגוסט - -
היו"ר צחי הנגבי
מה אתה מציע?
אורי מקלב
לצמצם את מספר הישיבות.
היו"ר צחי הנגבי
לא לאפשר עד 12 ישיבות, זה מה שאתה מציע.
היו"ר צחי הנגבי
מה שהבנתי ממזכירת הכנסת בעבר קבעו 12 כי היו 12 שבועות. אפשר להשאיר 12 ואפשר לצמצם.
באסל גטאס
אם אתה מוציא את החופשה המרוכזת - -
משה גפני
יש לך פגרה בחודש אלול, יש חגים, והמושב הוארך בחודש. אין 12 ישיבות בכלל. זה לעשות צחוק.
היו"ר צחי הנגבי
רבותי, יש לנו שתי אפשרויות: יש ההצעה המקורית שמדברת על 12 שבועות, ויש ההצעה של אורי שמדברת על 10 ישיבות. ממילא היושב-ראש יכול להתיר אם צריך.
משה גפני
יש שמונה שבועות.
היו"ר צחי הנגבי
ישיבות, לא שבועות.
משה גפני
יש שמונה שבועות - - -
היו"ר צחי הנגבי
אז אתם רוצים שמונה או 10?
משה גפני
מצדי אפשר 100 ישיבות, זה בסדר. אבל זה לעשות צחוק מעצמנו, זה הכול.
היו"ר צחי הנגבי
בוז'י, מה אתה אומר?
יצחק הרצוג
שמונה.
היו"ר צחי הנגבי
מה אתה אומר, אורי? יריב?
יריב לוין
12.
אורי מקלב
הוא מתנגד להוריד.
היו"ר צחי הנגבי
אנחנו נשאיר את זה כמו שהוא. לא נגיע לזה, כנראה, וזה לא כל כך משנה.
מי בעד ההצעה כפי שהקראתי אותה?
הצבעה

בעד ההצעה – 7
נגד – 2
נמנעים – אין
ההצעה בעניין עבודת ועדות הכנסת בפגרת הקיץ נתקבלה.
היו"ר צחי הנגבי
בעד- 7; נגד- 2. ההצעה אושרה. אני מודה לכולם.
<הישיבה ננעלה בשעה 11:30.>

קוד המקור של הנתונים