פרוטוקול

 
PAGE
52
ועדת הכספים
22/07/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 168>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, ט"ו באב התשע"ג (22 ביולי 2013), שעה 16:15
סדר היום
<הצעת חוק התקציב לשנות הכספים 2013 ו-2014, התשע"ג-2013>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
מיכל בירן

גילה גמליאל

משה גפני

בועז טופורובסקי

אחמד טיבי

יצחק כהן

עליזה לביא

יעקב ליצמן

אראל מרגלית

שמעון סולומון

חמד עמאר

עיסאווי פריג'

זבולון קלפה

ראובן ריבלין

אלעזר שטרן

עופר שלח

ניצן הורוביץ

אורית סטרוק

רינה פרנקל

יואל רזבוזוב
מוזמנים
>
מאיר בינג
- אגף התקציבים, משרד האוצר
יוגב גרדוס
- אגף התקציבים, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
עידו בן יצחק

שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים
<הצעת חוק התקציב לשנות הכספים 2013 ו-2014, התשע"ג-2013>
היו"ר ניסן סלומינסקי
דנו היום בהצעת התקציב של משרד הביטחון ולכן יש לנו את תקציבי כל משרדי הממשלה ואנחנו עכשיו הולכים לאשר את הצעת התקציב של מדינת ישראל.
יעקב ליצמן
האם אפשר לדעת מה תקציב משרד הביטחון?
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש לנו כאן את החוק.
טמיר כהן
מונחת לפניכם הצעת חוק התקציב.
שגית אפיק
החלק המילולי. הצעת חוק התקציב לשנים 2013 ו-2014 מורכבת משני חלקים. החלק הראשון להצעת החוק הוא בעצם 15 סעיפים שנקראים החלק המילולי להצעת החוק. הם כוללים את ההגדרות שקשורות בתקציב, ההגדרות שקשורות בחוק יסודות התקציב ואת המסגרות שמותר לממשלה להוציא בשנות הכספים לגביהן התקציב מתייחס.


אנחנו מדברים עכשיו על תקציב דו שנתי ולכן החלק השני של הצעת חוק התקציב הוא חלק שבעצם מורכב מתוספות והתוספות מורכבות מהחלקים המספריים ביחס לכל משרד ומשרד, כאשר כל משרד נחשב לסעיף תקציבי נפרד בחלק המספרי ולגביו יש הצעת תקציב לשנת 2013 והצעת תקציב נוספת לשנת 2014.


לחלק המילולי הגשתם ללשכה המשפטית הסתייגויות בכתב ועכשיו תהיה עליהן הצבעה והן יונחו במליאה אם הן ייפלו במהלך ההצבעות. לחלק המספרי העוזרים הפרלמנטריים הגישו הסתייגויות באמצעות מערכת ממוחשבת ויכולתם להגיש אלפי הסתייגויות. בחלק הזה צריך להבין שלא מקיימים הצבעה על ההסתייגויות המספריות והן עולות באופן אוטומטי למליאה. במליאה הן מוצבעות אחת אחת.
יצחק כהן
18 אלף הסתייגויות מוצבעות אחת אחת?
שגית אפיק
לא יודעת כמה הסתייגויות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יגיעו להסדר בין הקואליציה לאופוזיציה.
יצחק כהן
אין הסדר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה לא ענייננו כרגע.
יצחק כהן
18 אלף הסתייגויות, כל אחת שלוש דקות. להלן – הקבוצה.
טמיר כהן
אני אמשיך את דבריה של שגית. במשך כל התקופה הזאת הגשתם הסתייגויות ואנחנו ספרנו אותן. הגשתם 4,367 הסתייגויות.
יצחק כהן
זה הכל?
טמיר כהן
כל אלה יעלו למליאה.
יעקב ליצמן
אדוני היושב ראש, הצעה לסדר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רגע.
טמיר כהן
בנוסף קיבלתם לוח תיקונים שמרכז את כל עיקרי התקציב המעודכנים שכוללים עדכונים, בין היתר את הקיצוץ של החצי מיליארד שקלים.
יעקב ליצמן
על זה אני אדבר עוד מעט ואני אגיד נושא חדש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, זה לא.
טמיר כהן
לוח עיקרי התקציב המעודכנים כולל את כל התיקונים שעברנו בתקופה האחרונה, כולל את מבקר המדינה שאישרנו לו תקציב ל-2014, תקציב הכנסת פעמיים שונה וגם זה נכלל כאן.
ראובן ריבלין
תקציב הביטחון.
טמיר כהן
הוא לא שונה.
שגית אפיק
תקציב הביטחון לא שונה.
טמיר כהן
אבל הוא כאן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הכול נמצא כאן במספרים.
יעקב ליצמן
אני מציע להקריא את המספר של הביטחון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ודאי. הכול אלה מספרים.
טמיר כהן
הצעת חוק התקציב המילולית כוללת בתוכה מספרים ומסגרות תקציביות שמסונכרנות עם המספרים העדכניים שיש לכם כאן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה רבה.
יעקב ליצמן
יש לי הצעה לסדר. סעיף 8(ד) לא היה בכחול. לכן זה נושא חדש.
יצחק כהן
נושא חדש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כשנגיע ל-8(ד) נדבר עליו. תכף נגיע אליו ונראה מה זה.
יעקב ליצמן
הוא לא היה בכחול.
גילה גמליאל
אבל העלינו את זה בדיון. בגני התערוכה העלינו את זה.
יעקב ליצמן
לא. אני רוצה לדעת מה תג המחיר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עוד מעט נגיע לזה ונדבר. אנחנו מתחילים. אנחנו עוברים להצעת חוק התקציב לשנות הכספים 2013 ו-2014, התשע"ג-2013.


אני מבקש משגית לקרוא סעיף סעיף וכל מי שרוצה הסתייגויות, יגיש עכשיו, נצביע עליהן ונתקדם.
משה גפני
זה על המילולי או על המשרדים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
המילולי. כל ההסתייגויות עלו למעלה.
משה גפני
יש בתקציב סעיפים שהם מתחת לכל ביקורת.
שגית אפיק
1. הגדרות

"חוק יסודות התקציב" – חוק יסודות התקציב התשמ"ה-1985
.

"סעיף תקציב" – סעיף בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה הקובע את ההוצאות של משרד ממשלתי, של רשות ציבורית או של גוף ציבורי או של נושא בעל היקף או חשיבות המצדיקים את קביעתו בסעיף נפרד המחולק לתחומי פעולה לפי הצורך.

זה מה שהסברתי קודם, שהתוספות מחולקות לפי סעיפי תקציב. כל סעיף מייצג משרד ולגבי כל משרד יש את הריכוז של ההוצאות שהוא רשאי להוציא בכל אחת משנות הכספים שחוק התקציב הזה חל עליהן.

"שנת הכספים 2013" – התקופה המתחילה ביום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013) ומסתיימת ביום כ"ח בטבת התשע"ד (31 דצמבר 2013).

"שנת הכספים 2014" – התקופה המתחילה ביום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014) ומסתיימת ביום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014).
יעקב ליצמן
לגבי ינואר, אני מסייג ל-1 באוגוסט 2013.
יצחק כהן
להלן – הקבוצה.
ראובן ריבלין
במקום בחוק זה, יבוא: בחוק זה יהיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זאת הסתייגות לדיבור.
עיסאווי פריג'
את המילה "מצדיקים" – למחוק.
שגית אפיק
חשיבות לעניין קביעתו בסעיף נפרד.
ראובן ריבלין
אנחנו קבוצה ב'. אלעזר, גילה ואני.
שגית אפיק
אתה יכול לבקש רשות דיבור.
ראובן ריבלין
אני לא רוצה רשות דיבור.
עיסאווי פריג'
אתה יכול להצטרף לקבוצה.
ראובן ריבלין
אני מודה לכל יועציי. רשות דיבור זה אחרי ההסתייגויות. אני רוצה להסתייג.
עיסאווי פריג'
אתה עושה את זה בשם הקבוצה?
ראובן ריבלין
בשם קבוצה ב'. גם זבולון מצטרף לקבוצה ב'.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל כל אחד בנפרד.
יצחק כהן
הסתייגות בשם הקבוצה אומרת שאחרי המלים "חוק יסודות התקציב", להוסיף את המלים "ובלבד שלא יבטל ולא יקפיא חוקים אחרים".
שגית אפיק
"תחום פעולה" – חלק של סעיף תקציב המוקצה לעניין מסוים המחולק לתכניות לפי הצורך.
יעקב ליצמן
אני מסתייג מהמילה "לפי הצורך". במקום זה יבוא: "לפי הרצון הפוליטי". להוסיף "שרירות לבו של שר האוצר".
משה גפני
אני מבקש שתי הסתייגויות.
שגית אפיק
בשם הקבוצה?
משה גפני
כן. ההסתייגות הראשונה אומרת במקום "הצעה לשנת 2013 ו-2014" יבוא "התשע"ג והתשע"ד". ההסתייגות השנייה היא לגבי הגדרה של תכנית ואני מציע שההגדרה תהיה "תכנית לפגיעה במעמד הביניים ובשכבות החלשות".
יצחק כהן
ובציבור החרדי.
עיסאווי פריג'
עוד הסתייגות. בהגדרה של תת הסעיף, אני הבנתי שיש סעיף, תחום ותכנית.
שגית אפיק
נכון. סעיף זה המשרד, תחום פעולה מאגד מספר תכניות.
עיסאווי פריג'
אני מסתייג מהמונח "פעולה". "תחום פעולה". פעולה לא צריכה להיות שם.
שגית אפיק
"תכנית" - חלק של תחום פעולה המוקצה לעניין מסוים.

(2) לכל מונח אחר בחוק זה תהיה המשמעות הנודעת לו בחוק יסודות התקציב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נצביע על ההסתייגויות.
שגית אפיק
אני מתחילה עם הסתייגויות שהוגשו לנו בכתב.


הסתייגות לשם החוק. בשם קבוצת בל"ד. יש כאן מישהו שמייצג אותה? אם לא, אני מוחקת להם את ההסתייגות.
יצחק כהן
אני. למרות שהם לא כאן.
שגית אפיק
אתה מייצג אותם. הם ביקשו לשם החוק, במקום "חוק התקציב לשנות הכספים 2013 ו-2014" ייאמר "חוק התקציב הדו שנתי לשנות הכספים 2013 ו-2014".
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות החשובה? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה
נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.
יצחק כהן
רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה תידון ב-5:30.
שגית אפיק
הסתייגות של קבוצת חד"ש. מי מישהו שמייצג אותה?
אחמד טיבי
אני.
שגית אפיק
הצעת חוק התקציב האנטי חברתי לשנות הכספים 2013 ו-2014.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות של חד"ש? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.
יצחק כהן
רביזיה.
שגית אפיק
הסתייגויות לסעיף 1. הסתייגויות של חבר הכנסת רובי ריבלין, גילה גמליאל ואלעזר שטרן.
ראובן ריבלין
אנחנו נצביע נגד.
שגית אפיק
אתם יכולים להימנע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה. תהיה לכם זכות דיבור.
יצחק כהן
רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה יכול לבקש רביזיה אם לא הגשת הסתייגות?
יצחק כהן
בכל דבר אנחנו נבקש רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר.
שגית אפיק
הסתייגות הקבוצה. שנת הכספים 2013 תתחיל ב-1 באוגוסט 2013.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.
משה גפני
זה לא בסדר. צריך לנמק.
יצחק כהן
רביזיה.
שגית אפיק
הסתייגות של חבר הכנסת פריג'. רצית למחוק את המילה מצדיקים.
עיסאווי פריג'
אני רוצה לנמק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, לא מנמקים.
עיסאווי פריג'
מגיע לי נימוק. מגיע לנו נימוק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?
עיסאווי פריג'
למה אתה מתחמק? מגיע לנו לנמק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני הצבעתי.
יעקב ליצמן
אתה רוצה לנמק, תנמק.
עיסאווי פריג'
אני רוצה לנמק. שיקציב לי זמן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כשהצגת את ההסתייגות שלך כבר נימקת אותה, לכן אין צורך לנמק שוב. אתה הסברת את הדברים.
מיכל בירן
הוא לא הספיק לנמק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא הספיק לנמק.
יצחק כהן
הוא לא נימק. אני לא זוכר שהוא נימק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.
יצחק כהן
אני לא יודע על מה אני מצביע. הוא לא נימק את ההסתייגות.
עיסאווי פריג'
זה לא הגון. יכול להיות שבנימוק שלי אני אשכנע אנשים.
יצחק כהן
באופן חריג אני מבקש רביזיה. בגלל שלא נתת לו לנמק, אני מבקש רביזיה.
שגית אפיק
הסתייגות הקבוצה. בהגדרה חוק יסודות התקציב - ובלבד שלא יבטל ולא יקפיא חוקים אחרים.
אחמד טיבי
במקום אחרים – שונים.
יו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה
נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.
יצחק כהן
רביזיה.
שגית אפיק
בתחום פעולה, במקום לפי צורך יהיה לפי רצון פוליטי ושרירות לבו של שר האוצר.
אחמד טיבי
אני מבקש להוסיף גם – לפי גחמה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.
יצחק כהן
רביזיה.
אחמד טיבי
עכשיו תצביעו על ההסתייגות שלי – גחמה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות של טיבי? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.
יעקב ליצמן
תסביר לי מה זה גחמה.
יצחק כהן
רביזיה.
שגית אפיק
הסתייגות הקבוצה. תכנית לפגיעה במעמד הביניים ובשכבות החלשות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.
שגית אפיק
במקום שנת הכספים 2013 יבוא שנת תשע"ג.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.
יצחק כהן
רביזיה.
שגית אפיק
במקום שנת הכספים 2014 יבוא שנת תשע"ד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.
יצחק כהן
רביזיה.
שגית אפיק
בהגדרת תחום פעולה תימחק המילה פעולה.
עיסאווי פריג'
אני מאוד ענייני. שהחברים והחברות יראו ויבינו. מה לפעולה ולכל התקציב? אני רוצה להבין.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לכן אני מצביע. אם זה לא היה ענייני, לא הייתי מצביע. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.
יצחק כהן
רביזיה.
שגית אפיק
אי אפשר להצביע לא על שם החוק ולא על סעיף 1 בשל הרביזיות. נעבור לסעיף 2.

1. תקציב ההוצאה לשנת הכספים 2013 וחלוקתו

(1) הממשלה רשאית להוציא בשנת הכספים 2013 סכום של 395,032,948,000 שקלים חדשים (להלן – תקציב ההוצאה לשנת 2013) המורכב מתקציב רגיל בסך 279,845,639,000 שקלים חדשים ומתקציב פיתוח וחשבון הון בסך 115,187,309,000 שקלים חדשים.

(2) חלוקת תקציב ההוצאה לשנת 2013 לסעיפי תקציב, לתחומי פעולה ולתכניות, תהיה כמפורט בחלק א' של התוספת הראשונה, בטור השני שכותרתו "הוצאה".

עכשיו הסתייגויות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא חייבים, אלא אם מישהו רוצה.
יעקב ליצמן
במקום 395 יבוא 375. לחילופין, 425.


במקום 279 – 259. לחילופין, 299.
יצחק כהן
להלן – הקבוצה.
יעקב ליצמן
חשבון הון במקום בסך 115, 187,309,000 – 187,309,309,001.
אחמד טיבי
במקום 279 מיליארד – 200 מיליארד ואת ה-79 להעביר לפיתוח. כלומר, 79 פלוס 115.
ראובן ריבלין
זאת הברקה.
מיכל בירן
זה גם ענייני.


הסתייגות של סיעת העבודה. היא עניינית והיא לוגית. ביקשנו להוסיף שני אחוזים לכל אחד מהסכומים. כלומר, במקום 395,032,948,000 – 402,933,606,960. במקום 279,845,639,000 – 285,102,551,000. במקום 115,187,309,000 – להוסיף שני אחוזים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
גם על 213 להוסיף שני אחוזים?
מיכל בירן
כן. גם עליו.
אראל מרגלית
עוד הסתייגות בשם סיעת העבודה.
יצחק כהן
להלן – הקבוצה.
אראל מרגלית
אני נגד לקרוא לזה תקציב פיתוח. תקציב. לא תקציב פיתוח.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נצביע על ההסתייגויות.
ראובן ריבלין
יש תקציב פעולות ויש תקציב פיתוח. אתה לא רוצה שיהיה פיתוח.
אראל מרגלית
אני לא רואה בזה פיתוח. עברנו על כל הסעיפים ואני לא רואה פיתוח.
שגית אפיק
הסתייגות קבוצה ב', לכותרת השוליים יתווספו המלים "בחלוקתו לשנה זו".
ראובן ריבלין
רק אני מצביע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.
יצחק כהן
רביזיה.
שגית אפיק
הסתייגות הקבוצה במקום 395 יבוא 375.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.
שגית אפיק
במקום 395 יבוא 425.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות. מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.
שגית אפיק
במקום 279 יבוא 259.
יעקב ליצמן
רביזיה.
יצחק כהן
כל נפילה, רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.
יצחק כהן
רביזיה.
שגית אפיק
במקום 279 יבוא 299.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.
יצחק כהן
רביזיה.
שגית אפיק
במקום 115,187,309,000 יבוא 001.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.
יעקב ליצמן
רביזיה. זה חייב רביזיה.
שגית אפיק
במקום 279 – 200 וה-79 יעבור לתקציב פיתוח.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.
יצחק כהן
רביזיה.
שגית אפיק
להוסיף שני אחוזים מכל אחד מהסכומים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.
מיכל בירן
רביזיה.
שגית אפיק
הסתייגות של חבר הכנסת אראל מרגלית.
יצחק כהן
זה גם הקבוצה.
שגית אפיק
במקום תקציב פיתוח יבוא תקציב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.
שגית אפיק
יש לי שתי הסתייגויות נוספות שהוגשו לי בכתב. קבוצת בל"ד. מישהו מייצג אותה כאן? לא. יורדת.


קבוצת חד"ש.
יצחק כהן
אני אייצג אותה. מה הם מבקשים?
שגית אפיק
הם מבקשים לעשות העלאת סכומים.
יצחק כהן
שייך לקבוצה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
חד"ש לא בקבוצה.
שגית אפיק
רע"מ-תע"ל בקבוצה.


כיוון שההסתייגויות לא עברו ויש רביזיות, לא מצביעים. אנחנו עוברים לסעיף 3.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיות יידונו בין 5:30 ל-5:45.

2. תקציב ההוצאה לשנת הכספים 2014 וחלוקתו

(1) הממשלה רשאית להוציא בשנת הכספים 2014 סכום של 406,264,956,000 שקלים חדשים.

זה סכום ששונה מהסכום שמופיע בכחול. בכחול מופיע סכום אחר. ההפחתה נובעת מהקיצוץ בשני התקציבים שאישרתם זה עתה ולכן זה לא באמת נושא חדש כיוון שוועדת הכנסת הכריעה שאותה החלטה היא לא נושא חדש. ההפחתה בתקציב החינוך לגביה נטען כבר נושא חדש, ועדת הכנסת הכריעה לגביה שהיא לא נושא חדש.
ראובן ריבלין
יש לי כאן דבר ששכחו. צריך לכתוב בסוף: ובלבד שבית"ר ירושלים תזכה באליפות המדינה בשנה זאת.
זבולון קלפה
שגית חסר שם משהו. זה צריך להיות 405,277,166 שקלים. התקציב של המועצה הישראלית לצרכנות משום מה נחתך לגמרי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא קשור.
זבולון קלפה
קשור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא קשור לנושא הזה. זה נושא פנימי בתוך המשרד והוא לא שייך לעניין הזה.
יצחק כהן
דבר עם בנט.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את זה נעשה. תמשיכי את ההקראה.
שגית אפיק
(להלן – תקציב ההוצאה לשנת 2014) המורכב מתקציב רגיל בסך 286,430,760,000 שקלים חדשים – בכחול הופיע 286,931,770,000 - ומתקציב פיתוח וחשבון הון בסך 118,834,186,000 – בכחול הופיע 119,333,186,000 - שקלים חדשים.
יעקב ליצמן
האם נתנו לנו את הפירוט המלא ואמרו לנו מהיכן הורידו? מתברר שהקיצוץ היה חצי מיליארד שקלים ובפירוט כאן זה רק 150 מיליון. האם יש לנו פירוט שאומר על מה הורידו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא צריך פירוט. אמרנו שכאשר זה יוחלט, זה יובא לוועדת הכספים. אמרנו שאנחנו מאשרים מסגרות.
יעקב ליצמן
אנחנו הולכים לנהל את התקציב הזה כמו בביטחון?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה הבעיה שלכם? השר יחליט.
יצחק כהן
הוא לא יכול להחליט.
משה גפני
שר החינוך ושר האוצר יחליטו ביניהם על הקיצוץ?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, הם יביאו את זה לאישור כאן.
משה גפני
מה יביאו לאישור? מביאים העברות רגילות. מה יקצצו? שר החינוך יחליט איפה הוא מקצץ?
יעקב ליצמן
יש לי הסתייגויות על זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר, אבל תן לה לסיים.
שגית אפיק
(2) חלוקת תקציב ההוצאה לשנת 2014 לסעיפי תקציב, לתחומי פעולה ולתכניות, תהיה כמפורט בחלק א' של התוספת הראשונה, בטור השני שכותרתו "הוצאה".
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם מישהו רוצה להגיש הסתייגות, זה הזמן.
יצחק כהן
כן.
משה גפני
לא היה דבר כזה. היה אפשר לא להביא את זה לכאן, אבל אם מביאים את זה, צריך להביא פירוט. העברות זה דיון אחר.
יעקב ליצמן
במקום 405 אני רוצה 425. במקום 286 אני רוצה 296. במקום 118 אני רוצה 128.
ראובן ריבלין
זה עשרה מיליארד.
יעקב ליצמן
זה כסף קטן. ראיתי היום בוועדת הביטחון, זה ממש כלום. 32 מיליארד שקלים, ככה, קופה קטנה.

אני רוצה הסתייגות נוספת: ובלבד שתקציב הישיבות לא ייפגע.
יצחק כהן
הסתייגות בשם הקבוצה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא חושב שבשם הקבוצה יסכימו.
עיסאווי פריג'
כל מה שרבי יצחק יגיד, נסכים.
יצחק כהן
ב-3(א), להחזיר בחזרה את המספרים שהיו בכחול, דהיינו, לבטל את הקיצוץ של המיליארד שקלים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נצביע על ההסתייגויות.
שגית אפיק
הסתייגות רובי. הסתייגות קבוצה ב', ובלבד שבית"ר ירושלים תזכה באליפות בשנה זו.
ראובן ריבלין
רק אני מצביע. אחמד, אל תצביע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.
יצחק כהן
רביזיה.
יעקב ליצמן
אני לא יודע מה זה בית"ר ירושלים. לא הסברתם.
שגית אפיק
הסתייגות הקבוצה. במקום 405 – 425.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.
יצחק כהן
רביזיה.
שגית אפיק
במקום 286 – 296.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.
יצחק כהן
רביזיה.
שגית אפיק
במקום 118 – 128.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.
יצחק כהן
רביזיה.
שגית אפיק
ההוצאה בשנת הכספים 2014 תיעשה ובלבד שתקציב הישיבות לא ייפגע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.
יצחק כהן
רביזיה.
משה גפני
למה הצבעת נגד? היית צריך להימנע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה לא מכובד.
שגית אפיק
בשם הקבוצה, להחזיר את המספרים שהיו בכחול. כלומר, להוריד את הקיצוץ של מיליארד שקלים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.
שגית אפיק
הסתייגות של העבודה. הוספת שני אחוזים לכל אחד מהמספרים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.
שגית אפיק
יש רביזיות על ההסתייגויות. אי אפשר להצביע על סעיף 3. נעבור לסעיף 4.
יעקב ליצמן
לגבי (ב) יש לי עוד הסתייגות. ובלבד שקצבאות הילדים לא ייפגעו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.
שגית אפיק
4
תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה לשנת הכספים 2013

1. נוסף על תקציב ההוצאה לשנת 2013 רשאית הממשלה להוציא בשנת הכספים 2013, כהוצאה מותנית בהכנסה, כמשמעותה בסעיפים 5(א) ו-5(ב) לחוק יסודות התקציב (להלן – תקציב הוצאה המותנית בהכנסה לשנת 2014), סכום של 21,860,357,000 שקלים חדשים המורכב מתקציב רגיל בסך 17,194,449,000 שקלים חדשים ומתקציב פיתוח וחשבון הון בסך 4,665,908,000 שקלים חדשים.

2. חלוקת תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה לשנת 2013 לסעיפי תקציב, לתחומי פעולה ולתכניות, תהיה כמפורט בחלק א' של התוספת הראשונה, בטור השלישי שכותרתו "הוצאה מותנית בהכנסה".
היו"ר ניסן סלומינסקי
הסתייגויות.
יעקב ליצמן
לסעיף א', ובלבד שהמועצה הישראלית לצרכנות לא תיפגע.
מיכל בירן
הסתייגות של מפלגת העבודה. לסעיף 4(א). במקום 21 מיליארד, יבוא 22,297,564,140. במקום 17 מיליארד יבוא 17,538,337,9890. אותו הגיון שאמרתי קודם לכן.
אראל מרגלית
אני שוב מסתייג על כך שכתוב תקציב פיתוח. להוריד את ה-פיתוח.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נצביע על ההסתייגויות.
שגית אפיק
הסתייגות ראשונה, ובלבד שתקציב המועצה הישראלית לצרכנות לא ייפגע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.
יצחק כהן
רביזיה.
שגית אפיק
הסתייגות קבוצת העבודה להוסיף שני אחוזים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.
אראל מרגלית
רביזיה.
שגית אפיק
להשמיט את המילה פיתוח.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.
יצחק כהן
רביזיה.
שגית אפיק
כיוון שיש רביזיות, אי אפשר להצביע על סעיף 4.

5.
תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה לשנת הכספים 2014

1. נוסף על תקציב ההוצאה לשנת 2014 רשאית הממשלה להוציא בשנת הכספים 2014, כהוצאה מותנית בהכנסה, כמשמעותה בסעיפים 5(א) ו-5(ב) לחוק יסודות התקציב (להלן – תקציב הוצאה המותנית בהכנסה לשנת 2014), סכום של 22,440,677,000 שקלים חדשים המורכב מתקציב רגיל בסך 18.017,328,000 שקלים חדשים ומתקציב פיתוח וחשבון הון בסך 4,423,349,000 שקלים חדשים.

2. חלוקת תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה לשנת 2013 לסעיפי תקציב, לתחומי פעולה ולתכניות, תהיה כמפורט בחלק ב' של התוספת הראשונה, בטור השלישי שכותרתו "הוצאה מותנית בהכנסה".
יצחק כהן
הסתייגות. שהסעיף יימחק. להלן – הקבוצה.
שגית אפיק
יש הסתייגות של קבוצת העבודה, גם כאן להוסיף שני אחוזים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.
מיכל בירן
רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות של יצחק כהן עולה למעלה.
אראל מרגלית
אנחנו רוצים גם להוריד את המילה פיתוח.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.
אראל מרגלית
רביזיה.
שגית אפיק
6.
שיא כוח אדם לשנת הכספים 2013

1. הממשלה רשאית, בשנת הכספים 2013, למלא משרות עד לשיא כוח אדם של 73,619 משרות.

2. חלוקת שיא כוח האדם האמור בסעיף קטן (א) לסעיפי תקציב, לתחומי פעולה ולתכניות, תהיה כמפורט בחלק א' של התוספת הראשונה, בטור החמישי שכותרתו "שיא כוח אדם".
יעקב ליצמן
הסתייגות לסעיף א' שאומרת שבלבד שכוח האדם של רופאים ואחיות לא ייפגע. משרד הבריאות. כנ"ל בסעיף ב'.
עיסאווי פריג'
יש לי עוד הסתייגות לעניין שיא כוח אדם. שיא כוח אדם לאותה שנה כי השיא ממריא. הסתייגות של עיסאווי לסעיף 6(ב).
יצחק כהן
להלן – הקבוצה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות הראשונה של ליצמן? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.


מי בעד ההסתייגות השנייה של ליצמן והקבוצה? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.


מי בעד ההסתייגות החשובה של עיסאווי? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.
עיסאווי פריג'
רביזיה.
יצחק כהן
על הכול – רביזיה.
שגית אפיק
7.
שיא כוח אדם לשנת הכספים 2014

1. הממשלה רשאית, בשנת הכספים 2014, למלא משרות עד לשיא כוח אדם של 74,273 משרות.

2. חלוקת שיא כוח האדם האמור בסעיף קטן (א) לסעיפי תקציב, לתחומי פעולה ולתכניות, תהיה כמפורט בחלק ב' של התוספת הראשונה, בטור החמישי שכותרתו "שיא כוח אדם".
היו"ר ניסן סלומינסקי
הסתייגויות.
יעקב ליצמן
ההסתייגות הקודמת תהיה גם כאן. על הרופאים והאחיות.
יצחק כהן
74,282.
עיסאווי פריג'
איך שיא כוח אדם בשני הסעיפים בתקציב דו שנתי?
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה 2013 ו-2014.
מיכל בירן
הסתייגות בשם סיעת העבודה. הסתייגות אחת היא להוסיף עוד עשרה אחוזים בכל אחד מהשיאים. הסתייגות שנייה היא, אחרי המספר להוסיף שיא כוח האדם חסר האחריות ואז להמשיך את המשפט.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות של ליצמן והקבוצה? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.
יצחק כהן
רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות השנייה של ליצמן? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.


מי בעד ההסתייגות של ר' יצחק? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.
יצחק כהן
רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות של סיעת העבודה להוסיף עשרה אחוזים? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.
שגית אפיק
להוסיף את המלים שיא כוח אדם חסר אחריות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.
יצחק כהן
רביזיה.
שגית אפיק
8.
מפעלים עסקיים – תקציב, שיא כוח אדם ותחזית תקבולים לשנות הכספים 2013 ו-2014.

1. נוסף על תקציב ההוצאה לשנת 2013 ועל תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה לשנת 2013, רשאית הממשלה להוציא בשנת הכספים 2013, במסגרת תקציב מפעלים עסקיים, סכום של 16,065,917,000 שקלים חדשים. חלוקת הסכום האמור לסעיפי תקציב, לתחומי פעולה ולתכניות, תהיה כמפורט בחלק א' של התוספת השנייה, בטור השני שכותרתו "הוצאה".
יצחק כהן
אני רוצה התייעצות סיעתית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא יכול על סעיף מסוים התייעצות?
שגית אפיק
כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
פעם אחת. על חוק, פעם אחת.
שגית אפיק
עכשיו אתה רוצה?
יצחק כהן
כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
חמש דקות הפסקה. בשעה 17:12 ממשיכים בישיבה.

הישיבה נפסקה בשעה 17:07 ונתחדשה בשעה 17:12
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו מחדשים את הישיבה. הסתיימה ההתייעצות הסיעתית.
שגית אפיק
8.
מפעלים עסקיים – תקציב, שיא כוח אדם ותחזית תקבולים לשנות הכספים 2013 ו-2014.

1. נוסף על תקציב ההוצאה לשנת 2013 ועל תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה לשנת 2013, רשאית הממשלה להוציא בשנת הכספים 2013, במסגרת תקציב מפעלים עסקיים, סכום של 16,065,917,000 שקלים חדשים. חלוקת הסכום האמור לסעיפי תקציב, לתחומי פעולה ולתכניות, תהיה כמפורט בחלק א' של התוספת השנייה, בטור השני שכותרתו "הוצאה".


2. נוסף על תקציב ההוצאה לשנת 2014 ועל תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה לשנת 2014, רשאית הממשלה להוציא בשנת הכספים 2014, במסגרת תקציב מפעלים עסקיים, סכום של 16,379,251,000 שקלים חדשים. חלוקת הסכום האמור לסעיפי תקציב, לתחומי פעולה ולתכניות, תהיה כמפורט בחלק ב' של התוספת השנייה, בטור השני שכותרתו "הוצאה".


3. נוסף על מספר המשרות שהממשלה רשאית למלא בשנת הכספים 2013 לפי סעיף 6(א), רשאית הממשלה בשנת הכספים 2013 למלא משרות במפעלים עסקיים עד לשיא כוח אדם של 21,448.5 משרות. חלוקת שיא כוח האדם האמור לסעיפי תקציב, לתחומי פעולה ולתכניות, תהיה כמפורט בחלק א' של התוספת השנייה, בטור החמישי שכותרתו שיא כוח אדם".

4. נוסף על מספר המשרות שהממשלה רשאית למלא בשנת הכספים 2014 לפי סעיף 6(א), רשאית הממשלה בשנת הכספים 2014 למלא משרות במפעלים עסקיים עד לשיא כוח אדם של 21,447.5 משרות. חלוקת שיא כוח האדם האמור לסעיפי תקציב, לתחומי פעולה ולתכניות, תהיה כמפורט בחלק ב' של התוספת השנייה, בטור החמישי שכותרתו שיא כוח אדם".
יעקב ליצמן
זה לא היה בכחול.
שגית אפיק
אתה צודק. סעיף קטן ד' אכן לא היה בכחול.
יעקב ליצמן
נושא חדש.
שגית אפיק
במסגרת הדיון שהתקיים בכפר המכביה אנחנו העלינו באמת את העניין הזה ונמסר לנו שזאת טעות דפוס שנפלה בדפוס למשרד האוצר.
יעקב ליצמן
לא יודע. אני לא הצבעתי על זה במליאה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה הוקרא שם וויתרנו על זה.
יצחק כהן
תעבירו את זה לוועדת הכנסת.
יעקב ליצמן
אני עומד על כך שזה נושא חדש.
שגית אפיק
אתה עומד על שזה נושא חשד.
יצחק כהן
כן. ודאי. זה נושא חדש פר-אקסלנס.
שגית אפיק
5. תחזית התקבולים לכיסוי תקציב המפעלים העסקיים בשנת הכספים 2013, היא כמפורט בחלק א' של התוספת השנייה.

6. תחזית התקבולים לכיסוי תקציב המפעלים העסקיים בשנת הכספים 2014, היא כמפורט בחלק ב' של התוספת השנייה.

נמצא כאן נציג האוצר?
שגית אפיק
יוגב, מאגף התקציבים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
גם מאיר.


יש הסתייגויות?
יצחק כהן
ל-8(א), ובלבד ש-82 אחוז מההוצאה תלך לפריפריה.


לסעיף (ב), ובלבד ש-15 אחוזים יוקצו לסטודנטים.


לסעיף (ג), שלא יומרו בשום שלב משרות תקן למשרות עובדי קבלן.


כל זה, להלן – הקבוצה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הסתייגויות מכובדות.
יעקב ליצמן
אני אומר נושא חדש ולכן אנחנו לא יכולים להצביע בכלל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאחר וזה לא נושא חדש, זה הועלה בכפר המכביה, היועץ המשפטי יואל בריס הודיע וקראנו את הסעיף - נוכל להצביע.
יעקב ליצמן
אתה לא יכול לעשות את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
למה לא? הוא הודיע.
יעקב ליצמן
אם אני אומר נושא חדש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא הודיע שנשמט סעיף קטן (ד). הקריאו את הסעיף.
שגית אפיק
נושא חדש זה ההבדל בין הכחול במליאה.
יצחק כהן
במליאה הצביעו על הכחול ולא הצביע על זה. מה זה משנה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה נשמט.
יצחק כהן
הרבה דברים נשמטו. על כל דבר תגיד שזה נשמט.
ראובן ריבלין
השאלה שתשאלי היא אחת ויחידה, האם צריך לטעון נושא חדש בהזדמנות הראשונה כשהדבר עולה.
שגית אפיק
לא. התשובה לזה היא לא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה לא בדבר הראשון. הודיעו שהייתה טעות, הקריאו את זה וזה התקבל על כולם.
יצחק כהן
במליאה לא הצביעו על הטעות.
יעקב ליצמן
זה לא היה בכחול.
יצחק כהן
זה נושא חדש.
ראובן ריבלין
אלא אם כן אתה צריך להעלות את הטענה בהזדמנות הראשונה.
ניצן הורוביץ
זה לא הוצבע במליאה. זה נושא חדש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בינתיים נצביע על ההסתייגויות שהיו כאן.
יעקב ליצמן
אם זה נושא חדש, אני לא בטוח שאפשר להצביע.
שגית אפיק
על ההסתייגויות אפשר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות הראשונה של ר' יצחק, להלן - הקבוצה? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.
יצחק כהן
רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות השנייה של ר' יצחק, להלן – הקבוצה? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.
שגית אפיק
שלא יומרו למשרות קבלן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.
יצחק כהן
רביזיה, רביזיה, רביזיה. שלוש רביזיות.
יעקב ליצמן
יש לי הסתייגות לסעיף ב', שהממשלה תוחלף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב

ההסתייגות לא התקבלה.
יצחק כהן
ובלבד שהותנע התהליך המדיני.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.
יצחק כהן
רביזיה, רביזיה, רביזיה.
שגית אפיק
9.
הוראות לעניין שימוש ברזרבה כללית למטרות מסוימות

בשנות הכספים 2013 ו-2014, לעניין שימוש בסכומים שבסעיף התקציב "רזרבה כללית" למטרה שבמסגרת הפעילות של משרד ראש הממשלה לפי סעיף 12 לחוק יסודות התקציב, יקראו את הסעיף האמור כאילו בסוף סעיף קטן (א) שבו נאמר "לעניין סעיף זה, "הוועדה" – ועדה מיוחדת שתמנה ועדת החוץ והביטחון של הכנסת מקרב חבריה".
מיכל בירן
אני רוצה להסתייג.
יצחק כהן
גם אני רוצה.
מיכל בירן
ובלבד שבוועדה מחצית מחבריה הן נשים.
יצחק כהן
ועדת הכספים ולא ועדת החוץ והביטחון. הוועדה לשלום הילד.
ניצן הורוביץ
ובלבד שהוועדה תמונה במשותף על ידי ועדת חוץ וביטחון וועדת הכספים. זאת הסתייגות לגופו של עניין.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הסתייגות חשובה מאוד. מי בעד ההסתייגות של מיכל? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.
יצחק כהן
רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות של ר' יצחק, להלן - הקבוצה? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.
שגית אפיק
תחזור על ההסתייגות שלך.
ניצן הורוביץ
ובלבד שהוועדה תמונה על ידי ועדת החוץ והביטחון וועדת הכספים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.
יצחק כהן
רביזיה, רביזיה, רביזיה.
שגית אפיק
יש הסתייגות של קבוצה ב' – ובלבד שירושלים לא תחולק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.
יצחק כהן
רביזיה.
שגית אפיק
10.
שימוש בתקציב ההתאמות לשנת הכספים 2014

השימוש בסכומים שבסעיף ההתאמות לשנת 2014 ייעשה לפי הוראות סעיף 1(א)(5א) לחוק יסוד: תקציב המדינה לשנים 2009 עד 2014 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה) וסעיף 179א לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009.


כמה קבעתם את תקציב ההתאמות?
מאיר בינג
מאה מיליון שקלים.
יצחק כהן
אני מבקש שהסעיף הזה יימחק. מה תעשו במאה מיליון? מה תעשו בסכום הזה?
מאיר בינג
אתה רוצה להוריד אותם?
יצחק כהן
לגמרי. קח אותם.
יעקב ליצמן
ההסתייגות שלי היא מיליארד וחצי.
יצחק כהן
או מיליארד וחצי או למחוק את הסעיף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות של ר' יצחק? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.
אראל מרגלית
אני רוצה להוריד חוק התייעלות. אני לא רוצה לקרוא לזה התייעלות.
שגית אפיק
אי אפשר לשנות.
אראל מרגלית
אני לא מקבל את זה.
שגית אפיק
אי אפשר בהסתייגות לשנות שם חוק. זה הסדר שמסדיר את תקציב ההתאמות. זה חוק קיים. אי אפשר בהסתייגות לשנות חוק קיים. אתה יכול להגיד במקום השימוש בסכומים – השימוש בשיעורים.
אראל מרגלית
בסדר. כן. תודה.
שגית אפיק
אפשר להצביע על השימוש בשיעורים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.
יצחק כהן
זאת הסתייגות של הקבוצה. רביזיה.
שגית אפיק
11.
תחזית התקבולים והמילוות

תחזית התקבולים והמילוות לשנות הכספים 2013 ו-2014, כאמור בסעיף 2(ב)(1) לחוק יסודות התקציב, היא כמפורט בתוספת השלישית.
יצחק כהן
לפרסם את התחזית. הסתייגות של הקבוצה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.
שגית אפיק
12.
תחזית של סכומים שלא ייגבו בשל הטבות מסים

תחזית של סכומים שלא ייגבו בשל הטבות מסים, לשנות הכספים 2013 ו-2014, כאמור בסעיף 2(ב)(2) לחוק יסודות התקציב, היא כמפורט בתוספת הרביעית.
מיכל בירן
הסתייגות של מפלגת העבודה. אחרי הטבות מסים, אני מבקשת להוסיף באופן רגרסיבי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע.

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.
מיכל בירן
רביזיה.
שגית אפיק
13.
תחולת חוק יסודות התקציב

אין בהוראות חוק זה כדי לקרוע מהוראות חוק יסודות התקציב, וכל שינוי בסכומים הנקובים בחוק זה ובאופן חלוקתם ייעשה בהתאם להוראות החוק האמור.

14.
תחילה


תחילתו של חוק זה ביום י"ט בשבט התשע"ג (1 בינואר 2013).
יעקב ליצמן
ב-1 לאוגוסט.
יצחק כהן
במידה ותחזית ההכנסות לא תמומש, לחזור בחזרה לוועדת הכספים עם תקציב חדש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות של ליצמן? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.
יצחק כהן
רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות של ר' יצחק, להלן - הקבוצה? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.
יצחק כהן
רביזיה.
שגית אפיק
15.
פרסום


חוק זה יפורסם ברשומות בתוך שלושה חודשים מיום קבלתו.
יעקב ליצמן
בתוך שבוע.
שגית אפיק
אתם מעריכים מאוד את הלשכה המשפטית של הכנסת.
יצחק כהן
תוך עשרה ימים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות של ליצמן? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.
יצחק כהן
לחילופין, אם לא יספיקו, עשרה ימים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.
יצחק כהן
רביזיה, רביזיה, רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הלכו לוועדת הכנסת. נשלח המכתב לוועדת הכנסת ובינתיים נצביע על הרביזיות. יש רביזיות עד 5:30 ויש רביזיות שהיו ב-6.
יצחק כהן
כל רביזיה לפחות חצי שעה.
שגית אפיק
יש לכם רביזיות של 5:30 והאחרונה שבהן הייתה ב-5 ולכן אפשר להצביע עליה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ויש ב-6:05.
יצחק כהן
5:30, 8:30, 10:30.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עכשיו רביזיות ובשעה 6:05 החבילה השנייה.
יעקב ליצמן
יושב ראש הכנסת לא נתן לך רשות לשבת מעבר ל-6:00.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נתן לי רשות.
יעקב ליצמן
לא. אני יודע שהוא לא נתן לך רשות. אני יודע שהוא אמר מ-4:00 עד 6:00.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עד ההצבעות.
יעקב ליצמן
גם בסדר היום אדוני פרסם מ-4:00 עד 6:00.
טמיר כהן
לא פרסמנו עד 6:00.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נתחיל עם הרביזיות.
שגית אפיק
רביזיה לשם החוק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, רק כדי לעשות סדר. הקואליציה נגד הרביזיה.
יצחק כהן
תהיו ענייניים. לא כל רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רביזיה ביחס להסתייגות שנפלה, הצעת חוק תקציב אנטי חברתי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
הסתייגות להוסיף: בחוק זה יהיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
שנת הכספים 2013 תתחיל ב-1 באוגוסט 2013.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
למחוק את המילה מצדיקים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
להוסיף את המלים: המצדיקים לעניין זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
ובלבד שלא יבטל ולא יקפיא חוקים אחרים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
הגדרת תחולה לפי צורך, לפי רצון פוליטי, שרירות לבו של שר האוצר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
גחמה של שר האוצר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
לסעיף 1. הסתייגות שנפלה, תכנית לפגיעה במעמד הביניים והשכבות החלשות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
את המילה פעולה מהביטוי תחום פעולה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
הסתייגות שנפלה – וחלוקתו לשנה זו, בכותרת השוליים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
במקום 395 יבוא 375.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
לחילופין יבוא 475.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה לא התקבלה.
יצחק כהן
אתה עושה הצבעה באופן אוטומטי.
שגית אפיק
במקום 279 יבוא 259.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
במקום 279 יבוא 259.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
במקום הסכום של 115 שמסתיים בשלושה אפסים, יבוא 001.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
במקום 279 יבוא 200 וה-79 יעברו לתקציב פיתוח.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
להוסיף שני אחוזים לסכומים הקבועים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
לסעיף 3. הסתייגות, ובלבד שבית"ר ירושלים תזכה באליפות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
במקום 405 יבוא 425.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
במקום 286 יבוא 296.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
במקום 118 יבוא 128.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
ובלבד שתקציב הישיבות לא ייפגע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
לסעיף 4. ובלבד שתקציב המועצה הישראלית לצרכנות לא ייפגע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
יתווספו שני אחוזים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
תרד המילה פיתוח.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
סעיף 5. העלאה של שני אחוזים למספרים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
להוריד את המילה פיתוח.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

נגד – רוב
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
עד כאן הסתייגויות של 5:30.
יצחק כהן
מה עם ועדת הכנסת?
היו"ר ניסן סלומינסקי
היא מתכנסת עוד מעט. אפשר לעשות שירה בציבור, אפשר לעשות מנחה, אפשר אוכל, אבל בשעה 6:05 אנחנו נפגשים כאן להצביע על יתרת הרביזיות וכנראה כבר אז, אני מקווה, תהיה תשובה גם מוועדת הכנסת.

הישיבה נפסקה בשעה 17:50 ונתחדשה בשעה 18:00
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני רוצה להודות לגילה וממילא לליצמן, ל-ר' יצחק, למיכל, כל אחד שמייצג, על כך שמצד אחד משך את הנושא של נושא חדש ומצד שני על שוויתרו על כל הרביזיות. לכן אנחנו יכולים לגשת עכשיו להצבעה על החוק עצמו.


מי בעד אישור הצעת חוק התקציב לשנות הכספים 2013 ו-2014, התשע"ג-2013, על כל הסעיפים, מ-1 עד 15? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה
בעד – רוב

הצעת החוק אושרה
היו"ר ניסן סלומינסקי
הצעת החוק – אושרה.


בשעה טובה אני רוצה להודיע שחוק התקציב לשנים 2013 ו-2014 אושר בוועדת הכספים והוא יעלה לדיון במליאה.

אני רוצה להודות לכל חבריי חברי הוועדה שעבדנו ביחד ועוד נמשיך לעבוד ביחד. למרות חילוקי הדעות נשארנו חבורה טובה ונעימה.


תודה לכולם.
<הישיבה ננעלה בשעה 18:05.>

קוד המקור של הנתונים