ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 22/07/2013

פרק ט', סעיף 82 (2) עד (4) - לימוד חובה - לימודי מקצועות היסוד - מתוך הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013

פרוטוקול

 
PAGE
12
ועדת הכספים
22/07/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 165>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, ט"ו באב התשע"ג (22 ביולי 2013), שעה 09:00
סדר היום
<פרק ט', סעיף 82(2) עד (4) - לימוד חובה - לימודי מקצועות היסוד - מתוך הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
שמעון אוחיון

זהבה גלאון

גילה גמליאל

בועז טופורובסקי

יעקב ליצמן

אראל מרגלית

שמעון סולומון

זבולון קלפה

אלעזר שטרן

עופר שלח

דב ליפמן

מירב מיכאלי
מוזמנים
>
קרן טרנר

- סמנכ"לית תשתיות, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
משה בר סימנטוב
- משנה למנהל אגף תקציבים, משרד האוצר

עו"ד רוני מר

- הלשכה המשפטית, משרד האוצר

מאיר בינג

- משרד האוצר

אשר דולב

- רכז תחבורה, אגף התקציבים, משרד האוצר

יואב גרדוס

- משרד האוצר

דודי מזרחי

- מנהל אגף תקציבים, משרד החינוך

עו"ד מיכל חורין

- הלשכה המשפטית, משרד החינוך

איתי חוטר

- סמנכ"ל כלכלה, מרכז השלטון המקומי

עזרא גנור

- הסתדרות המורים

דוד קשני

- קול בשכונות

עידית שבתאי סידיס
- ועד ראשי האוניברסיטאות
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים
<פרק ט', סעיף 82(2) עד (4) - לימוד חובה - לימודי מקצועות היסוד - מתוך הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013>
היו"ר ניסן סלומינסקי
לגבי הקיצוץ במשרד החינוך.
יעקב ליצמן
אדוני היושב ראש, מה שהממשלה עשתה כאן זה איום ונורא. ראשית, האם נמצא כאן מישהו ממשרד החינוך שיוכל להסביר?
משה בר סימנטוב
כן. דודי.
יעקב ליצמן
אולי תסביר לנו איך הגעתם דווקא לכיתה א' ולא מצאתם סעיפים אחרים. אני רוצה להבין האם זה הקיצוץ היחידי שהם עשו ושאפשר להוריד במשרד החינוך. שנית, אני בטוח – כפי שראינו בתחבורה – שיש סעיפים ואני רוצה להתחיל דווקא בסעיף ההרשאה להתחייב ולשאול מה הסכום. אפשר להוריד משם במקום להוריד לכיתות א'. מה הסכום בהרשאה להתחייב?
דודי מזרחי
באיזה נושא?
יעקב ליצמן
בכלל. אני מציע להוריד מההרשאות להתחייב שם יש הרבה כסף. לא צריך להוריד מכיתות א'.
משה בר סימנטוב
400 מיליון שקלים.
יעקב ליצמן
זה בדיוק הסכום אותו רוצים לקצץ.
זהבה גלאון
הנה, הוא מצא מקור תקציבי.
משה בר סימנטוב
הרשאה להתחייב.
זהבה גלאון
זה לא מקור?
יעקב ליצמן
אם נוסיף את ההרשאה להתחייב של משרד הביטחון – יש לנו כסף. אגב, התברר שבכל שנה נשארים בתקציב משרד הביטחון עשרה מיליארד שקלים.
זהבה גלאון
לדעתי חבר הכנסת ליצמן ייצג הפעם את דעתי.
אלעזר שטרן
אני חושב שהחוק הזה הוא מיותר.
גילה גמליאל
אני חושבת שמן הראוי להסביר מדוע דווקא לכיתות א'.
משה בר סימנטוב
אני אסביר.
גילה גמליאל
אני חושבת שההשקעה בכיתות א', אז ילדים רק נכנסים למערכת החינוך, מן הראוי כן להוסיף להם את השעות האלה כי זה צורך מתבקש.
אראל מרגלית
שעות היסוד לדעתי זה דבר קריטי.
שגית אפיק
אם אפשר להגיד מילה. יש בלבול בין קיצוץ של חצי מיליארד שקלים שמתפרס על פני סעיפים שונים - אפשר לבקש ממשה בר סימנטוב הסבר – לבין הצעת החוק שהיא לא יותר מחמישים מיליון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עוד נדבר על הצעת החוק אבל עכשיו מדברים על הקיצוץ.
אראל מרגלית
נאמר לי שהקיצוץ הוא על החוק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. על הקיצוץ הסבירו כבר שלוש פעמים. זה נגמר.
אראל מרגלית
לגבי הקיצוץ בחינוך. ברמה של הקיצוץ ראינו - בסקירה של שר החינוך וראינו בסקירה על ההוצאה לתלמיד – שיש פערים מאוד מאוד גדולים בין מקומות בהם תלמידים מקבלים הוצאה יחסית מאוד נמוכה לבין מקומות בהם משקיעים מעט מאוד כסף. אני הייתי מבקש שהקיצוץ יהיה בצורה כזאת שבמקומות המוחלשים יותר והמרוחקים יישאר ההיקף כי לדעתי זה קריטי. רמת הפערים כרגע בתוך מערכת החינוך, בגלל ההבדלים בכוח בין הרשויות, היא דרמטית היא יותר מפי שלוש.
יעקב ליצמן
למה אתה לא שואל איפה 350 מיליון?
אראל מרגלית
אני שואל. עכשיו אני שואל.
שמעון אוחיון
אני קצת תמה לגבי הקיצוץ במיומנויות היסוד והייתי רוצה לקבל קצת יותר הסברים בנושא הזה. זה הרי בניגוד לכל המגמה. לבוא ולומר במקצועות ליבה, אני דורש את אותן מיומנויות בקריאה ובכתיבה ממגזרים אחרים, אבל כאן דווקא בכיתה א' מקצצים. ההחלטה המקצועית הזאת מגובה במחקר והמחקר מראה שההשקעה בכיתות בגיל הרך בקבוצות מצומצמות היא האפקטיבית ביותר. לכן אני קצת תמה על ההחלטה הזאת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
משה. תענה בקצרה.
משה בר סימנטוב
אני אסביר. מטבע הדברים חלק מההסבר יגלוש לתיקון החקיקה ואולי אני אתחיל בזה. בעיני העיוות במקור היה שהוקצו שעות לימוד במסגרת חקיקה שזה דבר די חסר תקדים. שעות הלימוד מוקצות על ידי שר החינוך והממשלה בהתאם לסדרי העדיפויות הלאומיים.
זהבה גלאון
איזה ממשלה אישרה את החוק הזה? זה אותו נתניהו שאישר אותו.
משה בר סימנטוב
לא נכון, אגב, זה לא נכון. זה קרה ב-2008. הדבר החשוב לומר הוא שממועד אישור החוק הופעלה רפורמת אופק חדש. רפורמת אופק חדש הקצתה משאבים לאותה תכלית בהיקף יותר גדול. הלב של רפורמת אופק חדש מבחינת התלמידים, מעבר לשיפור שכר המורים, היא תוספת של שעות פרטניות, לימוד בקבוצות קטנות של עד חמישה תלמידים, וזה גם מבחינת היקף השעות וגם מבחינת אופן מימוש התכלית, זה נעשה יותר טוב מאשר בחוק. אם בחוק אומרים בקבוצות של עד עשרים תלמידים, החוק מדבר על קבוצות של עד חמישה תלמידים. לכן ידיה של הממשלה נכבלו בנושא הזה כי מולאה התכלית בהיקף הרבה יותר גדול, באופן הרבה יותר משמעותי, ובקבוצות לימוד הרבה יותר קטנות, אבל החוק היה קיים. לכן אנחנו באים היום ומבקשים לשנות את החוק כי אנחנו ממלאים את התכלית בדרך אחרת. אופק חדש עכשיו פרוס בכל הארץ. כ-150-160 מיליון בבסיס – זה ייקח קצת זמן – יבואו מתיקון החקיקה הזאת. 350 מיליון השקלים הנוספים ייקבעו בין שר החינוך לבין שר האוצר וככל שיהיה שינוי בתקנות, זה יבוא לוועדת הכספים לאישור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה רבה. אנחנו נצביע.
יעקב ליצמן
אתה לא שם לב מה אתה עושה. כרגע הולכים להצביע על נעלם. הוא מוריד חצי מיליארד שקלים ובכל התיקון בחוק מדובר בסך הכול בכמה עשרות מיליוני שקלים. איפה כל הכסף הזה שהוא לוקח? הוא לא נותן הסבר.
משה בר סימנטוב
אמרתי שזה ייקבע בין שר החינוך לבין שר האוצר.
יעקב ליצמן
מה זה ייקבע?
משה בר סימנטוב
כשיש שינוי בין תכניות, זה מגיע לוועדת כספים.
יעקב ליצמן
הוא לא ענה לנו.
אראל מרגלית
ניסן, אני רוצה להבין את הסמכות של הוועדה ביחס לקיצוץ. באיזו רזולוציה אנחנו אמורים להבין את הקיצוץ? נותנים שיק פתוח של קיצוץ אבל אנחנו רוצים לדעת על מה הוא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוסיפו להם תשעה וחצי מיליארד. מהסכום הזה אנחנו מורידים עכשיו חצי מיליארד כך שתהיה להם תוספת של תשעה מיליארד שקלים כדי שנוכל בסכום הזה לעזור לאותו מעמד הביניים. אנחנו רוצים לקחת חלק אחד ולא את החלק השני?
אראל מרגלית
לא, אנחנו רוצים להבין איך הולך להיות הקיצוץ.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש לך שר והוא יגיד לך.
יעקב ליצמן
אנחנו מצביעים. לא השר.
שגית אפיק
צריך להביא לכאן פירוט אלא אם כן אתה מתכנן להביא בהמשך את הפירוט.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא אמר שבהמשך יהיה.
יעקב ליצמן
אז נצביע בהמשך.
משה בר סימנטוב
אמרתי כמה דברים. אמרתי שמי שיחליט זה שר החינוך ושר האוצר, אבל כשיש שינויים - כמו שאתם יודעים בוועדת הכספים – בתקציב בין תכניות שונות, כלומר, כשאנחנו מעבירים כסף בין תכניות שונות, הרי חלוקת התקציב היא ברזולוציות של סעיפים, תחומי פעולה, תכניות, וכשיש סעיפים בין תכניות שונות, הדבר מובא לאישור ועדת הכספים. לכן יהיה לוועדת הכספים את חלקה בתהליך הזה.
יעקב ליצמן
זה נושא חדש.
זהבה גלאון
הוא צודק. זה נושא חדש.
שגית אפיק
אתה לא יכול להצביע בלי שזה עבר בוועדת הכנסת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר. זה נושא חדש. התחלנו עם זה, בסדר, נמשיך.
זהבה גלאון
מה זה התחלנו עם זה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא חשוב, זה סתם בינינו.
זהבה גלאון
אתה רוצה לשתף אותנו?
יעקב ליצמן
אדוני, האם יש איום עלי או משהו כזה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. שום איום. זה בשביל מוסר השכל. לפעמים אתה משתדל ועוזר.
יעקב ליצמן
תפקידי כחלק מהאופוזיציה להיות אופוזיציה. אני צריך להשתמש בכל הכלים שעומדים לרשותי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין בעיה. אמרת נושא חדש. בסדר, זה נושא חדש.
יעקב ליצמן
לא, כי איימת עלי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא איימתי. אמרתי לעצמי.
יעקב ליצמן
לא יפה לדבר לעצמך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
למה לא? לפעמים אני מדבר בקול לעצמי. כשאני אומר שצריך להתנהג בכבוד, אני מדבר לעצמי ולא לאחרים.
יעקב ליצמן
גם על זה יש לי פרק.
גילה גמליאל
להזכיר לכולם שהיום זה ט"ו באב, אז לבוא עם הרבה אהבה. הכול בסדר גמור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
משה, אתה רוצה להציג בקצרה?
משה בר סימנטוב
אמרנו שהוקצו שעות במסגרת חוק לימוד חובה (תיקון חקיקה) שנעשה בשנת 2007 שהקצה פיצול כיתות בכיתה א' ובכיתה ב'. הוקצו עשר שעות לכיתה א' ועשר שעות לכיתה ב'. עד היום ניתנו בפועל עשר שעות – בכיתה א' חמש ובכיתה ב' חמש שעות. אנחנו ביקשנו מכם את החמש הנוספות של כיתה ב' לא להקצות ובכיתה א' להפוך את עשר השעות לחמש שעות. זה לא ייעשה בשנת הלימודים הזאת כי היא כבר החלה אלא זה ייעשה החל משנת הלימודים הבאה, מספטמבר 2014. כמו שאמרתי, השעות הפרטניות שניתנות מהוות מבחינת התכלית תחליף לשעות האלה.
עידו בן יצחק
אני מהייעוץ המשפטי של ועדת החינוך. מספר הערות לנושא הזה. אני רוצה להתחיל ולומר שאני מציע שמשרד האוצר לא יחלק ציונים לחקיקה של הכנסת. הכנסת החליטה לחוקק את זה, הממשלה מן הסתם תמכה בזה וזה החוק שקיים. להגיד אם זה עיוות או לא עיוות, זה נושא נפרד. זה חוק שהכנסת חוקקה.
אלעזר שטרן
הוא מצטט את מה שאמרו חברי כנסת.
עידו בן יצחק
החוק כיום קובע שכיתות א' מקבלות עשר שעות לימוד והכיתות מונות עשרים תלמידים למורה, וכיתות ב' מקבלות חמש שעות כאלה כאשר בשנת הלימודים הבאה הם היו אמורים לקבל עשר שעות.


ההצעה הראשונית בחוק ההסדרים דיברה על כך שכיתות ב' לא יקבלו את עשר השעות אלא יקבלו חמש שעות. ההצעה החדשה אומרת שכיתות א' שכיום מקבלות עשר שעות, לא יקבלו יותר עשר שעות אלא יקבלו חמש שעות. זה לא היה בהצעה הקודמת אלא מובא עכשיו בעקבות הקיצוץ.
יעקב ליצמן
זה בטח נושא חדש.
עידו בן יצחק
תכף אני אתייחס לכך. חשוב להדגיש גם עוד דבר והוא שהדבר הזה הוא לא רק בשנים הקרובות אלא הוא לתמיד. זאת אומרת, זה לא משהו שמתייחס רק לשנים 2013 ו-2014 שהן שנות התקציב אלא זה משהו שהוא מכאן והלאה ויישארו חמש שעות באופן קבוע.
זהבה גלאון
חבר הכנסת ליצמן, זה גם נושא חדש.
יעקב ליצמן
אמרתי.
עידו בן יצחק
לגבי הטענה של נושא חדש. הטענה הזאת עלתה עוד בדיון הקודם. בדיון הקודם שהתקיים ביום חמישי אני ביקשתי שנכון יותר, מאחר שהנושא הזה עלה לראשונה באותו יום, לקיים דיון מקיף יותר אליו יוזמנו גם גורמים חינוכיים - אני מבין שנמצאים כאן נציגים של משרד החינוך, אבל אני לא יודע אם יש כאן גורמים נוספים – שייתנו את דעתם גם למשמעויות הפדגוגיות של המהלך הזה ולא רק למשמעויות התקציביות.


מעבר לזה, אם תעלה טענת נושא חדש, זה יעלה לוועדת הכנסת. העמדה שלנו היא שזה לא נושא חדש אבל צריך להתקיים בו דיון מעמיק.
משה בר סימנטוב
בפעם הקודמת נאמר נושא חדש והוא נמשך.
שגית אפיק
אם אתה זוכר, הייתה סדרה של נושאים חדשים.
יעקב ליצמן
אני רוצה להיות ישר. אם משכתי בפעם הקודמת, גם עכשיו אני מושך. אם מישהו אחר רוצה לטעון זאת, כל הכבוד, אבל אני חוזר בי.
שגית אפיק
זאת בדיוק הסיבה לקיום הדיון היום עם הנציגים ועם משרד החינוך.
זהבה גלאון
חבר הכנסת ליצמן, אנחנו יכולים לטעון נושא חדש אבל אני לא אעשה לך את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לזה התכוונתי. בסדר.
זהבה גלאון
לא הייתי ערה לזה. אנחנו מכבדים את הסיכום ביניכם.
שגית אפיק
הוא משך על הצעת החוק. על הקיצוץ לא היה נושא חדש. הוא משך רק על הצעת החוק. אך ורק על הצעת החוק. עכשיו הוא טען נושא חדש על הקיצוץ.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה ביקשת נושא חדש על הקיצוץ?
יעקב ליצמן
כן. על הצעת החוק, חזרתי בי.
זהבה גלאון
הוא חזר בו וגם אני חוזרת בי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נמצא כאן מישהו ממשרד החינוך?
דודי מזרחי
דודי מזרחי, מנהל אגף תקציבים של משרד החינוך. מטבע הדברים שר החינוך לא שש לקצץ לא בתקציבים ולא בשעות לימוד. מטבע הדברים אנחנו סבורים שהמערכת זקוקה למשאבים נוספים. יחד עם זאת, לאור מכלול האילוצים והצורך להתאים את עצמנו למסגרות התקציב, מבין מכלול הפרויקטים והנושאים השונים שנמצאים במערכת, לאור רפורמת אופק חדש שנכנסה במלואה לחינוך היסודי ---
זבולון כלפה
באיזה שנה נכנסה הרפורמה?
דודי מזרחי
הרפורמה מיושמת באופן הדרגתי בשנים האחרונות כאשר אני יכול לדווח שבשנת הלימודים תשע"ד כמעט כל בתי הספר היסודיים יהיו בה.
זבולון כלפה
אתה אומר שבעצם התקנה הזאת של עשר שעות לימוד הייתה מיותרת כבר גם שנה קודם.
דודי מזרחי
אני לא רוצה להשתמש במילה מיותרת. זה לא מיותר משום שזה משאב נוסף.
זבולון כלפה
מתייתרות.
משה בר סימנטוב
התכלית מולאה בדרך אחרת גם בשנת הלימודים הקודמת.
זבולון כלפה
הייתה כאן כפילות מסוימת.
דודי מזרחי
זאת לא כפילות. המילה מתייתרות לא מתאימה בהקשר הזה, לפחות לדעתנו. מטבע הדברים אנחנו סבורים שבפרט בגיל הרך משאבים תוספתיים לחינוך הם משאבים חיוניים והם נדרשים. יחד עם זאת, יש את המשאבים המשמעותיים שהמערכת קיבלה בשנים האחרונות, הן בשעות לימוד פרונטליות והן במסגרת רפורמת אופק חדש על ידי שעות פרטניות.
זבולון כלפה
תקשיב. הכיתה היא נתונה והשעות הן נתונות. אי אפשר לשחק עם העסק הזה לשני הכיוונים. אם יש איקס שעות ויש איקס ילדים, אתה לא יכול להפוך את המערכת כך שאותם ילדים יקבלו יותר שעות כי הרי השעות נתונות. הם נמצאים זמן נתון בבית הספר ולא יותר שעות בגלל זה.
דודי מזרחי
תוספת שעות מאפשרת לפצל כיתות. זאת הייתה תכלית החוק. התכלית הזאת, כפי שתיאר משה בר סימנטוב, מיושמת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש את החקיקה הפרטית שהייתה ויש את הרפורמה שנותנת את זה בהיקף הרבה יותר גדול. אחד עולה על השני.
זהבה גלאון
אבל זה קיצוץ שעות תקן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל הם מקבלים אותן דרך הרפורמה.
זהבה גלאון
מי אמר שמקבלים את זה דרך הרפורמה? הרפורמה הזאת נכשלה ועוד לא עמדה במבחן.
דודי מזרחי
מכל מקום, במסגרת האילוצים, כאשר אנחנו מסתכלים על מכלול התכניות והפעילות של משרד החינוך, מצאנו לנכון לקצץ בסעיף הזה כאשר, כאמור, ראשית, המערכת קיבלה שעות פרונטליות משמעותיות נוספות בשנים האחרונות, ובמקביל יש לנו את השעות הפרטניות, למידה בקבוצות קטנות, במסגרת אופק חדש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה. יש עוד מישהו שרוצה לדבר? אין.


אנחנו נצביע על החוק.
שגית אפיק
רגע. צריך להקריא ולראות אם יש הסתייגויות.
עידו בן יצחק
מאחר שהנוסח הזה מוקרא לראשונה, אם יש למישהו מחברי הכנסת הסתייגויות, ניתן להציע אותן.

תיקון חוק לימוד חובה

בחוק לימוד חובה התש"ט-1949, בפרק זה חוק לימוד חובה,

(1) בסעיף 12ד(א), במקום "לפחות עשר" יבוא "לפחות חמש".
יעקב ליצמן
אפשר להסתייג?
שגית אפיק
זאת הסתייגות לכיתות ב'?
עידו בן יצחק
לא. זאת התייחסות לכיתות א' ו-ב' ביחד.
יעקב ליצמן
אני מגיש הסתייגות. אני מציע לפחות 15.
מירב מיכאלי
אני מצטרפת להסתייגות של ליצמן.
זהבה גלאון
האופוזיציה מצטרפת להסתייגות של חבר הכנסת ליצמן.
יעקב ליצמן
הקבוצה.
עידו בן יצחק
חוק חינוך חובה, הוראת שעה –

(2) על אף האמור בסעיף 82(1) לחוק זה, בשנת הלימודים התשע"ד, בלימודים בכיתה א' במוסד חינוך רשמי ילמדו לפחות עשר שעות מסך כל שעות הלימוד השבועיות של מיומנויות היסוד במסגרת לימודים שבה מספר התלמידים למורה אינו עולה על עשרים תלמידים.
יעקב ליצמן
15 שעות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הסתייגות של הקבוצה שאומרת 15 שעות.
עידו בן יצחק
ההסתייגות הראשונה של הקבוצה לפסקה (1), שבמקום חמש שעות יהיו 15 שעות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.
מירב מיכאלי
אנחנו מבקשות רביזיה.
שגית אפיק
את מבקשת רביזיה על נפילת ההסתייגות. אי אפשר להצביע על הסעיף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה תידון בשעה 4:00.
עידו בן יצחק
הסתייגות לפסקה (2), במקום עשר שעות יבוא 15 שעות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת ההסתייגות. מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.
מירב מיכאלי
גם על זה אנחנו מבקשות רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר גמור. אנחנו לא נצביע על הסעיף עכשיו אלא בשעה 4:00 אחרי שיידונו הרביזיות. תודה רבה.


אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר היום, צו מס הכנסה (קביעת סכום לעניין השתכרות או רווח מהימורים, מהגרלות או מפעילות נושאת פרסים) (תיקון), התשע"ג-2013.

<הישיבה ננעלה בשעה 09:15.>

קוד המקור של הנתונים