ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 22/07/2013

צו מס הכנסה (קביעת סכום לענין השתכרות או רווח מהימורים, מהגרלות או מפעילות נושאת פרסים) (תיקון), התשע"ג- 2013, תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(תיקון), התשע"ג - 2013

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
22/07/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 166 >
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, ט"ו באב התשע"ג (22 ביולי 2013), שעה 9:00
סדר היום
<1. צו מס הכנסה (קביעת סכום לענין השתכרות או רווח מהימורים, מהגרלות או מפעילות נושאת פרסים) (תיקון), התשע"ג- 2013>
<2. תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(תיקון), התשע"ג - 2013>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר

רוברט אילטוב

זהבה גלאון

גילה גמליאל

משה גפני

בועז טופורובסקי

יעקב ליצמן

אראל מרגלית

זבולון קלפה
ראובן ריבלין

אלעזר שטרן

עפר שלח

יפעת קריב
מוזמנים
ערן יעקב - סמנכ"ל רשות המיסים, משרד האוצר

ראובן קוגן - סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

שי אהרונוביץ - ממונה על אגף א' מסמ"ק, רשות המיסים, משרד האוצר

אביבה אטיאס - ממונה מיסוי מקרקעין, רשות המיסים, משרד האוצר

ורד אולפינר - רשות המיסים, משרד האוצר

עו"ד ברוך משולם - עוזר ראשי ליועץ המשפטי, רשות המיסים, משרד האוצר

אליאב בן שמעון - מנכ"ל התאחדות בוני הארץ
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון - חבר המתרגמים בע"מ
1. <צו מס הכנסה (קביעת סכום לענין השתכרות או רווח מהימורים, מהגרלות או מפעילות נושאת פרסים) (תיקון), התשע"ג- 2013>
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו פותחים את ישיבת ועדת הכספים.


דנו בנושא הזה באופן כללי ועכשיו אבל עכשיו אנחנו צריכים להצביע.
שגית אפיק
לא דנו בזה. דיברנו באופן כללי.
ערן יעקב
אנחנו אכן העברנו בחקיקה את העלאת המס מ-25 אחוזים לשלושים אחוזים. מה שנשאר לנו בעצם זה הצו. הצו הוא מהלך משלים שאומר שאנחנו מורידים את התקרה מ-60,720 ל-50 אלף שקלים. אגב, תוספת הכנסות הן בין חמישים לשישים מיליון שקלים כאשר הורדת התקרה היא סביב עשרה מיליון.
שגית אפיק
בעצם הגענו ל-60,720.
אראל מרגלית
למה זה?
ערן יעקב
לזכייה. זאת תקרת הפטור, שזה כמעט מרבית הזכיות שהן עד הסכום הזה.
אראל מרגלית
יש בזה אחר כמו שאומרים?
ערן יעקב
אחר הוא בסך הכול שישים מיליון, בסך כל המעטפת מהעלאה מ-25 ל-30 אחוזים והורדת התקרה ב-10,000 שקלים, משישים לחמישים. בסך הכול בין חמישים לשישים מיליון שקלים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא צריך להקריא את הצו?
שגית אפיק
לא. הגענו לשישים אלף כתוצאה מעדכוני מדד בשבע השנים האחרונות.
ערן יעקב
כן. תיקון משולב עם מה שהעברנו בשבוע שעבר.
שגית אפיק
בעוד חמש שנים תבואו להחזיר אותנו לחמישים אלף.
ערן יעקב
יכול להיות.
שגית אפיק
התחילה של זה היא מ-1 בינואר 2014?
ערן יעקב
כן.
שגית אפיק
וגם ההעלאה.
ערן יעקב
וגם ההעלאה היא מה-1 בינואר 2014.
גילה גמליאל
למה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
צריך להתארגן. הם הסבירו.
שגית אפיק
למה בהצעת החוק אתם לא מעלים?
ברוך משולם
שם זה שיעור המס ופה זאת תקרת הפטור. אלה שני דברים שונים.
שגית אפיק
כי שם לא הסכמתם להקדים ל-1 בינואר.
ערן יעקב
נכון. ההתארגנות היא לא מבחינתנו. ההתארגנות הייתה מבחינת הגורמים כמו מפעל הפיס, הלוטו וכולי. גם לגבי זה צריך לשאול אותם כי ההתארגנות היא דווקא מבחינתם ולא מבחינתנו.
שגית אפיק
אתם רוצים להקדים או לא?
ערן יעקב
צריך לבדוק את זה אתם. הם ערוכים ל-1 בינואר. ההתארגנות היא מבחינתם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה יישאר כך. אנחנו מצביעים. מי בעד אישור צו מס הכנסה (קביעת סכום לעניין השתכרות או רווח מהימורים, מהגרלות או מפעילות נושאת פרסים) (תיקון), התשע"ג-2013?

ה צ ב ע ה

בעד - 12

הצו אושר פה אחד
היו"ר ניסן סלומינסקי
הצו אושר.
ראובן ריבלין
הסתייגות, ובלבד שאני הזוכה.
שגית אפיק
זה צו. אין הסתייגות לצו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו עוברים לסעיף הבא.

2. <תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(תיקון), התשע"ג - 2013>
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני רוצה להזכיר שגם הנושא הזה נכנס כדי להקל עלינו בנושא של קיצוצי הגזרות שעשינו. כדי שנוכל באמת לקצץ ולעזור למעמד הביניים, היינו צריכים למצוא מקורות אחרים וזה אחד המקורות.
ערן יעקב
מדובר באותה מעטפת פיסקלית. בחלופה הזאת מדובר על כך שאלה תקנות מיסוי מקרקעין.
יעקב ליצמן
מה זאת המילה פיסקלית?
ערן יעקב
תקציבית.
יעקב ליצמן
אז למה אתה לא אומר תקציבית?
ערן יעקב
אוקיי. תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), מס רכישה על כל מה שהוא לא דירת מגורים. נכון להיום מדובר במס של חמישה אחוזים. מה שאנחנו מביאים בפניכם זאת העלאה לשישה אחוזים ולהחריג קרקע שמיועדת לבניית דירות מגורים, להחריג את אותן קרקעות שמיועדות לבניית דירות מגורים ומיועדות לבנייה של שמונה יחידות לפחות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני רוצה להעיר שמאחר שמדיניות הממשלה היא לטפל בהורדת מחירי הדירות, אנחנו אמרנו שאנחנו רוצים להחריג כל קרקע שהיא לבנייה בלי לומר לצורך זה או לצורך זה. אמרנו כל קרקע שהיא לבנייה.
שגית אפיק
אבל זה לא מה שכתוב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לכן אני רוצה לשנות את זה. זה מה שסוכם. האם השינוי הוא על דעתכם? אם לא, אנחנו נעצרים.
ערן יעקב
מה השינוי שלך?
היו"ר ניסן סלומינסקי
השינוי אומר שאנחנו מחריגים כל קרקע למגורים. כלומר, במלים פשוטות, כל מי שרוכש קרקע למגורים ומקבל היתר בנייה תוך שנתיים.
גילה גמליאל
שלוש שנים. כאן מופיע שלוש שנים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אומר מה השינוי. אנחנו אמרנו שיהיה תוך שנתיים. אנחנו דיברנו על שלוש שנים התחלת בנייה אבל ראו שהתחלת בנייה זה לא משהו שאפשר להגדיר אותו ולכן אמרנו שיותר פשוט לעשות על קבלת היתר בנייה. תוך שנתיים כל מי שיקבל היתר בנייה, האחוז הזה יוחזר אליו.
זהבה גלאון
מתי אמרנו את זה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה מה שאני בזמנו דיברתי אתם וזה מה שהצגתי.
זהבה גלאון
מי זה אתם? אני לא זוכרת שדנו בזה אי פעם.
גילה גמליאל
לא, הוא דיבר על הקואליציה.
יעקב ליצמן
ב-3 בבוקר.
גילה גמליאל
הוא דיבר אתנו, עם הקואליציה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא רק עם הקואליציה.
ראובן ריבלין
דנו בוועדה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
דיברנו על זה ואני הצגתי את זה כך.
זהבה גלאון
אלא אם כן זה היה ביומיים האחרונים.
גילה גמליאל
השינוי שבין שלוש השנים לשנתיים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסבר היה ששלוש שנים היה לגבי בנייה. אחר כך התברר, מתוך בירור אתם, שההגדרה של בנייה לא כל כך ברורה ולכן לקחנו מי שמקבל היתר, שזה דבר ברור וזה השלב הכי פשוט והוא שלב הרבה יותר מוקדם כי אדם מקבל היתר בנייה ועד שהוא מתארגן. יותר פשוט ללכת על היתר בנייה.
ערן יעקב
החלופה שמציג ניסן אומרת במקום שיחידת המקורים ---
גילה גמליאל
אם הסכמתם, צריך לבדוק את זה לעומק.
זהבה גלאון
רגע. תסביר את זה.
גילה גמליאל
דבר ראשון, האם באמת במדינה שלנו את היתרי הבנייה מקבלים כך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני ביקשתי לפני כן שיעבירו לי סטטיסטיקה, כמה זמן לוקח בממוצע לקבל היתר בנייה. מה התשובה שנתתם?
אליאב בן שמעון
לא שנתיים. חמש שנים.
ראובן קוגן
אתה אומר את זה לפרוטוקול. חמש שנים להוציא היתר בנייה במדינת ישראל.
אליאב בן שמעון
כן. היתר בנייה.
ראובן קוגן
חמש שנים להוציא היתר בנייה במדינת ישראל. זה מה שאתה אומר?
אליאב בן שמעון
הלוך, חזור, הלוך, חזור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה מדבר על דברים רציניים.
גילה גמליאל
זאת הגבלה של בירוקרטיה רצינית.
ראובן קוגן
נעשה סדר לחברי הכנסת. המטרה של ההחזר של האחוז הזה, בין היתר הוא גם לבוא ולתמרץ את האנשים שקונים את הקרקעות בשנתיים הקרובות גם לבנות יותר מהר. כל המספרים שהם חמש שנים, שש שנים, שבע שנים, אכן אלה מספרים שמדברים על תכנון של תכניות. אם רוצים לעשות תב"ע, לעשות תב"ע היום במדינת ישראל לוקח לפעמים גם שמונה שנים. אחרי שאתה מוציא את התב"ע והתכנית מאושרת ומקבלת תוקף, קבלן זוכה בקרקע במכרזי המינהל או עושה עסקה במקרקעין בין אנשים פרטיים, הולך לוועדה מקומית או לרשות הרישוי כפי שנקרא כדי להוציא היתר בנייה. הממוצע הארצי נע בין חצי שנה לשנה וחצי. יש מקרה חריג של תל אביב, מכיוון ששם הכול מאוד מאוד מורכב, שמגיע גם לשנתיים, אבל זה המקסימום שבמקסימום. אני חושב שהוועדה לא צריכה לטפל במקרים של תל אביב.


הממוצע, כמו שאמרתי, הוא בין חצי שנה לשנה וחצי. אנחנו בדרך כלל מתייחסים כשנה לממוצע וכשבאים ואומרים שנתיים - - -
גילה גמליאל
אין את דרום תל אביב?
ראובן קוגן
לכן אנחנו חושבים ששנתיים זה מספר שהוא יותר גבוה מהממוצע אבל מאחר שמדובר בשנת בחירות מוניציפאליות ויש היום קושי לוועדות המקומיות להוציא לפני הבחירות וקצת אחרי הבחירות את ההיתרים, אנחנו מוכנים להגדיל את זה לשנתיים. זה נראה לנו מידתי. כך גם נשמור על התמריץ לקבלנים לבנות מהר וגם נשמור על אותו ניסיון למלא קצת את אותו הכסף שהוועדה הורידה לנו בתוך אותם דברים שהיא הורידה במהלך הדיונים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתם מקבלים את זה?
אלעזר שטרן
לא הבנתי לגבי שמונה הדירות.
ראובן קוגן
מורידים את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני ביטלתי את כל זה.
ראובן קוגן
הרעיון בהתחלה היה כזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם הם מקבלים, הצעת החוק אומרת שמעלים מחמישה לשישה לבנייה.
ערן יעקב
וככל שיש היתר עד שנתיים, יש החזר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רק על קרקע למגורים.
ראובן קוגן
קודם זה היה רק על מגורים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמרתי, מגורים.
ערן יעקב
מגורים בלבד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מגורים בלבד אבל כל מגורים בלי החרגה.
זהבה גלאון
אדוני היושב ראש, למה לא הכנסתם את זה בחוק ההסדרים? למה זה מובא כך?
ראובן קוגן
אלה תקנות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אלה תקנות, אבל זה דבר שעזר לנו לשחרר את משפרי הדיור. זאת התמורה שהבאנו ולכן זה עולה עכשיו.
שגית אפיק
מס רכישה על קרקע בהצעת חוק ההסדרים. לא יכולתם להעלות את מס הרכישה על קרקע?
ראובן קוגן
לא. אלה תקנות.
שגית אפיק
יש לכם בכלל בתקנות הסמכה לעשות גם החרגות כאלה כמו הפרטנות הזאת שמופיעה כאן?
ורד אולפינר
התקנות מאוד מאוד מפורטות ואין לנו שום בעיה.
שגית אפיק
אתם מורידים פרטני.
אביבה אטיאס
בשיעורים ובתנאים.
שגית אפיק
לא הייתה תקנה כזאת. היה חוק כזה.
זהבה גלאון
אני מודה שלא הייתי בהסכמים ביניכם, אבל השאלה אם זה הסכם ראוי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זבולון, אתה רצית לומר משהו?
זבולון קלפה
אני רוצה להבין. ההצעה הבסיסית מדברת על 36 אחוזים ו-80 אחוזים בנייה.
שגית אפיק
פלוס שמונה דירות.
זבולון קלפה
שמונה דירות. בסדר. זה פחות רלוונטי. ההצעה המתוקנת מדברת על שנתיים והיתר בנייה.
ערן יעקב
נכון. זה מקל.
זבולון קלפה
אם אתה מגיע לזמן, זה פחות או יותר אותו הדבר.
ראובן קוגן
יש בזה הקלה. אני בכל זאת אסביר. יש בזה הקלה מסוימת מאחר שיש הרבה טענות הים מצד הקבלנים שמשך זמן הבנייה הולך ועולה מסיבות שלא תלויות תמיד בקבלנים. זה נושא של האשראי הבנקאי, נושא של הידיים העובדות ולכן אנחנו באנו ואמרנו שמבחינת התמריץ של הקבלן, ברגע שהוא עשה את היתר הבנייה ונכנס לליווי הבנקאי, בעצם התמריץ שלו לבוא ולסיים את הבנייה הוא תמריץ מספק מבחינתנו. לכן הלכנו על השלב הזה של היתר בנייה, שנתיים, כמו שהסברתי קודם, וירדנו מהסוגיה של השלמת הבנייה תוך 36 חודשים.


לגבי שמונה דירות, אנחנו חשבנו בהתחלה שיותר נכון לעודד רק את הבנייה הרוויה ולא צמודת קרקע ווילות, אבל הוועדה ביקשה לעשות גם את זה ואנחנו לא מתנגדים.

הממוצע הוא שנתיים. ככל שהפול יותר גדול, זה יותר זמן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בעיקר בפריפריה הבנייה הרבה פעמים היא בנייה לא רוויה, אני רציתי שגם שם תהיה להם את ההטבה הזאת ושלא ייקחו מהם את האחוז הזה. לכן אני לא רוצה שתהיה דווקא בנייה רוויה אלא כל בנייה למגורים.
זהבה גלאון
אני רוצה לשמוע את חוות הדעת של היועצת המשפטית.
שגית אפיק
אני אחזור על מה שאמרתי קודם. אני לא רואה שיש לכם הסמכה בחקיקה לעשות חריגים. חריגים אני לא רואה. לא ב-9 ולא ב-115. סעיף 9 שנותן לכם הסמכה, הוא נותן לכם הסמכה לשיעור מס הרכישה.
ורד אולפינר
לא. 9(א) יש לך בשיעור משווי המכירה ובסכום קבוע לפי סוג המכירה ומקרקעין. ב-(ד) יש לך: שר האוצר, באישור ועדת הכספים, רשאי לקבוע כללים למתן פטור, כולו או מקצתו, ורשאי הוא לקבוע באישור כאמור כללים שונים לסוגי חייבים ולסוגי מקרקעין.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה רצית לומר משהו.
אליאב בן שמעון
כן. עורך דין אליאב בן שמעון, מנכ"ל התאחדות בוני הארץ. מה שראובן ציין לגבי משך הזמן להוצאת היתר, הוא מדבר על עולם אופטימלי מבחינתנו ואכן אנחנו מדברים על קרקעות שיש עליהן תב"ע אבל גם על קרקעות שיש תב"ע, לפני שיוצאים להוצאת היתר, ברוב המקרים גם נכנסים להליכים שהם חייבים שינויים בתב"ע.
ראובן ריבלין
זאת הבעיה.
אליאב בן שמעון
זאת בדיוק הבעיה.
ראובן ריבלין
אומרים לך שאם לא תלך לשינויי תב"ע ותקבל את האישור תוך שנתיים, אתה תקבל את הפטור. אם תרצה ללכת לתב"ע ולשינויי תב"ע ולקבל עוד אחוזי בנייה, בבקשה, רק תשלם אל המס. אני אתכם.
אליאב בן שמעון
אני יודע. אם אנחנו רוצים ללכת לתב"עות חדשות, אנחנו מדברים על תקופות הרבה יותר ארוכות, אבל אנחנו מדברים על שינויים בקרקעות שיש בהן תב"עות לצורך העניין.
ורד אולפינר
אתה מקבל את מס הרכישה בניכוי.
אליאב בן שמעון
אני לא מבקש חריגות. לצורך העניין, אנחנו חושבים שהמינימום באותם 36 חודשים שהיו בהצעה המקורית להיתר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, לא היה היתר אלא היה להתחלת בנייה.
אליאב בן שמעון
היה לבנייה. נכון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הבנתי.
ראובן קוגן
צריך להבין שהוועדה לא תתבלבל. שינוי תב"ע, אחרי שהתב"ע כבר מאושרת, נובעת מהרצון של היזם להגדיל את הכדאיות של הפרויקט עצמו, להוסיף זכויות, לעשות הקלות וכולי. יש אלף ואחד פטנטים שאפשר לעשות אבל אני לא חושב שזה הכי מבחינת המצב שרוצים לעודד את הבנייה המהירה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
צריך להגיש הסתייגויות?
שגית אפיק
זה צו. אין הסתייגויות. אתה יכול להציע נוסח אחר והוועדה תצביע עליו, אבל אין הסתייגויות.

מה הנוסח שעכשיו אתם מגבשים בגין ההסכמות החדשות?
ראובן קוגן
מה שאמר היושב ראש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אקריא את הנוסח: לא יאוחר מתוך 24 חודשים מיום המכירה.
שגית אפיק
התקבל אישור להספקת חשמל, מים.
ראובן קוגן
לא.
ערן יעקב
טופס 4.
ראובן קוגן
התקבל היתר בנייה.
שגית אפיק
לא יאוחר מתום 24 חודשים מיום המכירה התקבל טופס ארבע?
ורד אולפינר
לא, לא טופס 4.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היתר בנייה. בקרקע למגורים בלבד.
ראובן קוגן
תנסחו את זה.
אביבה אטיאס
אני כותבת.
שגית אפיק
תעשו לנו את זה מסודר כדי שנבין.
אראל מרגלית
למה וילה במרכז הארץ בסביון צריכה לקבל?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, זה החלק הקטן, אבל רוב הבנייה הפרטית היא בפריפריה.
אראל מרגלית
הבנתי, אבל בוא נחריג את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש לך שלושה כאלה.
אראל מרגלית
בוא נגיד באזורי עדיפות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עזוב. יש לך שלושה כאלה.
זהבה גלאון
אתה לא רוצה אזורי עדיפות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עזוב את זה. זה יתחיל להיות מסובך. המחירים הגבוהים, הם בודדים כאן. חבל. בסך הכול אתה רוצה להראות שאתה לא הולך להגדיל את מחירי הדירות.
שגית אפיק
עוד לא הבנתי מה אתם מתקנים.
אביבה אטיאס
בואו נעשה סדר.
שגית אפיק
פסקה (א) היא העלאה מחמישה אחוזים לשישה אחוזים.
ערן יעקב
נכון.
שגית אפיק
מס רכישה על קרקע. אחר כך אתם עושים החרגות.
אביבה אטיאס
בין חמישה לשישה זה על כל הזכויות במקרקעין למעט דירת מגורים. אלה בניינים, מגרשים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. על הכול.
ערן יעקב
אני אסביר. אנחנו מעלים על הכול לשישה אחוזים למעט למגורים, מה שלמגורים בלבד, לגביו, אם עד שנתיים יוצג היתר בנייה, רק אז יועבר אותו אחוז שבין החמש לשש.
אליאב בן שמעון
רק תדייק. היתר בנייה ולא טופס 4.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן.
ערן יעקב
אמרנו היתר בנייה. מה שאמרנו, אמרנו.
שגית אפיק
זה מה-1 באוגוסט כפי שמופיע.
ערן יעקב
כן. מה-1 באוגוסט.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו מצביעים. מי בעד אישור את תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון), התשע"ג-2013?

ה צ ב ע ה

בעד – רוב

נמנע - 3

אושר ברוב קולות
היו"ר ניסן סלומינסקי
התקנות אושרו בוועדה בשינויים שאמרנו.
שגית אפיק
תביאו נוסח מתוקן שנוכל לראות אותו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה רבה. אני מזכיר לכל חבריי שבשעה 16:00 אנחנו ממשיכים את ישיבת ועדת הכספים גם כדי לדון ברביזיות וגם כדי לדון בתקציב המדינה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 09:40.>

קוד המקור של הנתונים