ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 22/07/2013

צו מס הכנסה (קביעת סכום לענין השתכרות או רווח מהימורים, מהגרלות או מפעילות נושאת פרסים) (תיקון), התשע"ג- 2013, תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(תיקון), התשע"ג - 2013

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
22/07/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 166 >
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, ט"ו באב התשע"ג (22 ביולי 2013), שעה 9:00
<סדר היום:>
1. צו מס הכנסה (קביעת סכום לענין השתכרות או רווח מהימורים, מהגרלות או מפעילות נושאת פרסים) (תיקון), התשע"ג- 2013
2. תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(תיקון), התשע"ג - 2013:
הישיבה ננעלה בשעה 09:40.

קוד המקור של הנתונים