ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 14/07/2013

פרק ו', סימן א' - מס הכנסה - מתוך הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת הכספים
14/07/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 125>
מישיבת ועדת הכספים
יום ראשון, ז' באב התשע"ג (14 ביולי 2013), שעה 13:00
סדר היום
<פרק ו', סימן א' - מס הכנסה - מתוך הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר

משה גפני

יצחק כהן

יעקב ליצמן

ראובן ריבלין

אלעזר שטרן

עופר שלח
מוזמנים
>
משה אשר

- מנהל רשות המסים, משרד האוצר
שי אהרונוביץ

- מנהל אגף מיסוי מקרקעין, רשות המסים, משרד האוצר
עו"ד ליאת גרבר

- ממונה חקיקה, רשות המסים, משרד האוצר

ורד אולפינר

- מנהל תחום בכיר מקצועית, מיסוי מקרקעין, רשות המסים

שרון אהרוני

- מנהל תחום בכיר, מיסוי בינלאומי, רשות המסים

אמיר דוידוב

- מנהל תחום מיסוי תושבי חוץ, רשות המסים, משרד האוצר

ירדנה סרוסי

- ממונה מיסוי בינלאומי, רשות המסים, משרד האוצר

עפרי שליו

- מנהל תחום בכיר, מיזוגים ופיצולים, רשות המסים

ליאורה לוסקי

- ממונה רכז חולית שומה מרכזית, מסמ"ק נתניה, רשות המסים

עו"ד ברוך משולם
- עוזר ראשי ליועץ המשפטי, רשות המסים, משרד האוצר

יעל עיני


- סגנית מסמ"ק באר-שבע, רשות המסים, משרד האוצר

ניר אמסל

- אגף התקציבים, משרד האוצר

עו"ד ספי זינגר

- משרד המשפטים

ישי חיבה

- לה"ב, לשכת ארגוני העצמאים

חזקיה ישראל

- התאחדות התעשיינים

עו"ד זיו שרון

- לשכת עורכי הדין

עו"ד יניב שקל

- לשכת עורכי הדין

עו"ד גיא כץ

- לשכת עורכי הדין

עו"ד יועד פרנקל

- לשכת עורכי הדין

עו"ד מאיר לינזן

- לשכת עורכי הדין

עו"ד מיטל שחר

- ממונה על פורום המסים, לשכת עורכי הדין

רו"ח דוד גולדברג
- נשיא לשכת רואי החשבון בישראל

רו"ח עופר מנירב
- יו"ר ועדת המסים, לשכת רואי החשבון בישראל

רו"ח גידי בר זכאי
- יועץ מס

עו"ד עדי גרינבאום
- יועצת משפטית, לשכת רואי החשבון בישראל

צבי קסלר

- לשכת רואי החשבון בישראל

לאה טבע-עכו

- מנהלת מסים, פורום מנהלי כספים

גיל קוטלר

- CFO, פורום מנהלי כספים

מיכל קורן

- פורום מנהלי כספים

רחל אלוש

- פורום מנהלי כספים

מנחם קירשבלום
- יו"ר הוועדה המקצועית, לשכת חשבונאים יועצי מס מוסמכים

מרדכי ברזילי

- סמנכ"ל לפיתוח עסקים, אלוני חץ

רומן גרביץ

- ור"ה, ועד ראשי האוניברסיטאות
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים
<פרק ו', סימן א' - מס הכנסה - מתוך הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013>
משה אשר
יש אמירה לגבי החברה השקופה שלא דנו בה קודם לכן. אני אסביר לגבי החברה השקופה. אני אתחיל מהשורה התחתונה ואחרי כן אסביר את המטריה. בשורה התחתונה, אנחנו משאירים את המצב המשפטי הקיים ולא נוגעים בו.
שגית אפיק
זה לא מה שהיה בכחול. בכחול ביקשתם לבטל חברה שקופה.
משה אשר
נכון, אבל עכשיו אנחנו חוזרים ומשאירים את זה בחוק. לא נוגעים בזה.
שגית אפיק
אנחנו רגילים שאתם נלחמים על הכחול שלכם. עכשיו אתם חוזרים בכם ומשאירים חברה שקופה.
זיו שרון
הגיעו להסכמות עם הלשכות.
גילה גמליאל
בפעם הבאה אני ממליצה לשבת אתם מלכתחילה ולכתוב את הדברים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הם ישבו אתם ואפילו כתבו.
משה אשר
את צודקת. אני אסביר את העניין. ברפורמה של מס הכנסה של 2003 שקבעו מודל של חברה שקופה לצד החברה המשפחתית או כהחלפה לחברה משפחתית. מודל של חברה שקופה. החברה השקופה שונה. היא גם שקופה לצורכי מס, היא קיימת מבחינה תאגידית אבל היא שקופה לצורכי מס, ויש בה הוראות מיסוי כאלה ואחרות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה המיוחד בה לעומת חברה רגילה?
משה אשר
היא כמו שותפות לצורכי מס. אתה חי בחברה, בעולם העסקים אתה חי בתוך חברה באמצעות חברה אבל לצורכי מס כאילו כל אחד מבעלי המניות לוקח את חלקו היחסי ומתחייב עליו בתיק האישי שלו. זה במקום החברה. זה קצת מורכב, אבל זה המצב. ההסדר הזה לא הופעל מעולם. הוא נכתב, אמרו שהוא ייכנס לתוקף ביום שיהיו תקנות אבל מעולם לא קבעו תקנות עד היום. בעשר השנים האחרונות לא קבעו.
שגית אפיק
מה זה לא קבעו? אתם לא קבעתם תקנות.
משה אשר
אנחנו לא הבאנו תקנות. לא הביאו לידי חקיקה. יש לנו בעיה מסוימת לגבי חברה שקופה ולכן גם הפעם לא הבאנו תקנות בנושא הזה. יש לנו בעיה. יחד עם זאת, מה שהבאנו, זאת סגירת פרצות במודל החברה המשפחתית כפי שתוארו בפניכם.


בשיחה עם הלשכות הם אמרו שהם כן רוצים את המודל של החברה השקופה, שאני אומר לכם שהוא מאפשר יותר תכנוני מס מאשר חברה משפחתית. יותר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
והם רצו את זה?
משה אשר
כן. הם רוצים את זה. אנחנו התנגדנו לזה. יותר מזה, אנחנו גם ביקשנו במסגרת הכחול למחוק את הסעיף של החברה השקופה שממילא לא מופעל היום בחוק. עשר שנים הוא לא מופעל. הייתה התנגדות לנושא הזה ולכן אמרנו שהוא יישאר לא מופעל בחוק וזה מה שהבאנו כאן. לכן את המחיקה מהחוק, אנחנו לא מוחקים את זה, אבל עדיין כתוב בחוק וזה לא מופעל.
שגית אפיק
אז בשביל מה?
משה אשר
כי הלשכות אומרות שאולי בעתיד יהיה דיון נוסף.
שגית אפיק
אולי יהיו תקנות.
משה אשר
אולי יהיו תקנות.
שגית אפיק
אם אני זוכרת נכון, החברה השקופה הייתה בקשה שעלתה בוועדת הכספים עת חבר הכנסת ליצמן היה יושב ראש הוועדה.
משה אשר
זה היה במסגרת הרפורמה של רבינוביץ.
שגית אפיק
אני יודעת. אם אני זוכרת נכון הייתה בקשה שעלתה בוועדה וחבר הכנסת ליצמן הגיע אז להסכמה עם טלי ירון-אלדר. מאז לא הפעלת את זה ולא כלום. למה להשאיר אות מתה?
עופר מנירב
משום שהמודל יותר נכון.
גילה גמליאל
מה הדרישה? למחוק את הסעיף?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא לבטל אבל לא לעשות תקנות. מה שהיה עכשיו, יהיה.
עופר מנירב
הכוונה היא בעתיד, לפחות מבחינתנו, לשבת עם רשות המסים ושכן יהיו תקנות לגבי חברה שקופה משום שבעולם עובדים בחברות שקופות ולא בחברות משפחתיות. מכיוון שזה תהליך ארוך ולא תהליך ליום אחד, ודאי שלא בחוק ההסדרים, מקובל עלינו שהנושא הזה יידון בנפרד. לכן הנושא הזה נשאר, האופציה קיימת ונדון בזה בנפרד.
גילה גמליאל
זה נמחק מהכחול. תעברו הלאה. חבל על הזמן.
יעקב ליצמן
זה כמו מס רכוש שבמקום לבטל את החוק, קבעו אפס. זה בדיוק מה שעושים כאן.
זיו שרון
לא רק זה אלא שזה למעשה לבקשת חברי ועדת הכספים. בדיון הראשון שעסק בשיעורי המס שדיברו על חברות לעסקים קטנים והיו חברי כנסת שהעלו את זה, כל המטרה – וכך זה גם הופעל בעולם, אס קורפוריישן ודברים בסגנון הזה – זה כלי שצריך להפעיל אותו. הוא עדיין לא מוכן להפעלה ולכן צריך לשמור אותו בחוק ולשבת ביחד עם רשות המסים ולמצוא את הדרך להפעיל אותו.
משה אשר
לנו אין התנגדות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה התקבל. נקודה.
<הישיבה ננעלה בשעה 13:45.>

קוד המקור של הנתונים