ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 15/07/2013

שינויים בתקציב הכנסת לשנים 2013/2014 והצגת פרוייקטים לשימור תשתיות ומבנה הכנסת, לרבות כוח אדם.

פרוטוקול

 
PAGE
8
הוועדה המשותפת לתקציב הכנסת
15/07/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 2>
מישיבת הוועדה המשותפת לתקציב הכנסת
יום שני, ח' באב התשע"ג (15 ביולי 2013), שעה 9:30
סדר היום
<שינויים בתקציב הכנסת לשנים 2013/2014 והצגת פרויקטים לשימור תשתיות ומבנה הכנסת, לרבות כוח אדם.>
נכחו
חברי הוועדה: >
צחי הנגבי – היו"ר
בועז טופורובסקי

יעקב ליצמן

אברהם מיכאלי

ניסן סלומינסקי

חמד עמאר

מאיר שטרית
יריב לוין

אורית סטרוק
מוזמנים
>
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט

היועץ המשפטי לכנסת אייל ינון

קצין הכנסת יוסף גריף

חיים אבידור - חשב הכנסת

יותם יקיר - דובר הכנסת

שמוליק חזקיה - מנהל חטיבת המידע, הכנסת

דן עמר - מנהל חטיבת התפעול, הכנסת

מירה פיירשטיין - ראש אגף בכיר משאבי אנוש ופיתוח ארגוני, הכנסת

לבנה כהן - סגנית ראש אגף בכיר משאבי אנוש ופיתוח ארגוני, הכנסת

נדב כספי - ראש מדור בכיר התקשרויות רכש, תקציב ופיקוח, הכנסת
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהל/ת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
מוריה אביגד
<שינויים בתקציב הכנסת לשנים 2013/2014 והצגת פרויקטים לשימור תשתיות ומבנה הכנסת, לרבות כוח אדם>
היו"ר צחי הנגבי
רבותי, כמו שאתם זוכרים, במפגש הקודם למעשה ביקשנו ממנכ"ל הכנסת להביא לנו הצעה מפורטת בעקבות הנושא שלדעתי הועלה על ידי יושב-ראש ועדת כספים, חבר הכנסת סלומינסקי, בעקבות הדיווח בנושא המוזיאון וכו', אז מנכ"ל הכנסת הביא להחלטתנו את הפירוט המדויק של ההוצאה המתבקשת. בבקשה.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
בוקר טוב לכולם. בהמשך לישיבה הקודמת שהיתה, דובר אז ב-50 מיליון ש"ח שהכנסת שילמה ב-2011 להקמת המוזיאון והתקבלה כאן החלטה שאנחנו אמורים לקבל את הכסף הזה בחזרה במשך 4 שנים, זאת אומרת, לחלק פר שנה סכום של כ-12.5 מיליון שקל. מיד בסיום הישיבה גם התבקשנו להביא פרויקטים לשנה הזאת, אם נספיק, ולשנה הבאה. אנחנו לא חיפשנו סתם פרויקטים כדי לבוא ולבזבז את הכסף, כתבנו פה פרויקטים שיש צורך כבר עכשיו, בפגרה שתהיה בעוד כשבועיים, להתחיל ולעשות תכנונים שונים, אחזקת הבניין, יש פה בעיות קשות גם עם תאורה וגם עם הבטונים שנופלים מהבניין שדורש חיזוק מבחינה מהנדסית. את הדברים האלה העלינו בכתב, אני רוצה לעבור על זה סעיף-סעיף.

מדובר בשיקום הבטונים שזה 1.2 מיליון; חניון לעובדים, יש בעיה מאוד קשה, לאחר שסידרנו לכל חבר כנסת סוף סוף חניה משלו כדי שלא יחפש כל בוקר חניה ויאחר לישיבות נוצרה בעיה של חניה לעובדים. אני לא מדבר כרגע על מבקרים, אני מדבר על עובדי הכנסת, וגם להם כבר יש צורך ללכת ולחפש חניה במקום אחר. איתרנו פה מקום בתוך הכנסת שיכול לתת לנו פתרון לכ-150 כלי רכב. אני ביקשתי מיד לעשות תכנון ולראות אם אפשר לעשות שם חניה כדי שנוכל להבטיח לעוד 10-15 שנה שתהיה חניה לעובדים שעובדים פה קרוב ויבואו תוך דקה-שתיים לבניין הכנסת. העלות המשוערת שלנו היא כ-1.2 מיליון; אנחנו רוצים לעשות תכנון לשיפוץ האודיטוריום שזה 150,000 שקל, תכנון תאורה במליאת הכנסת כ-100,000 שקל, ותכנון בטרקלין בקומה 4, 400,000 שקל. אתם רואים שכל מה שדיברתי עד עכשיו מדובר בשיפוצים, מדובר באחזקה.
מאיר שטרית
כל מה שאתה אומר לא כתוב בניירות לפנינו.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
כתוב. יש חניה – בדף הזה תסתכל.
מאיר שטרית
יש לי גם את זה אבל לא כתוב.
חיים אבידור
לא פירטנו את זה, הוא נתן פירוט ל-650,000.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
650,000 אתה רואה? פה כתוב: סעיף 3, 650,000, אני פירטתי אותו עכשיו.
חיים אבידור
תראה בסעיף 3, יש 650,000.
חמד עמאר
"שונות".
מאיר שטרית
אז כתוב פה: שיקום בטונים 1.2, העובדים 1.2.
נדב כספי
אז התחלת בסעיף 3.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
כן. עכשיו דיברתי על 650,000 שקל, ולגבי זה אני ממשיך ומדבר על התכנון: 150,000 שיפוץ האודיטוריום, 100,000 שקל לתאורה במליאה ועוד 400,000 שקל לטרקלין. אני לא מבין.
מאיר שטרית
איפה זה מופיע בתקציב? אני לא רואה.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
מאיר, כתוב 650,000 שקל?
נדב כספי
תכנון העבודה, זה רק התכנון. הכול כתוב ב"עבודות שונות".
מאיר שטרית
אני לא מבין, אני מצטער.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
תסתכל בסעיף 3, כתוב 650,000 שקל?
מאיר שטרית
נכון.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
אני פירטתי אותו.
מאיר שטרית
זה התכנון.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
לא, אני פירטתי מה זה 650,000 ואז לקחתי 400,000, 150,000 ו-100,000, ביחד 650,000.
נדב כספי
זו עלות התכנון בלבד.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
אתה רוצה שאני אתן לך את זה כתוב? בבקשה, אותו דבר.
מאיר שטרית
אבל קראתי עכשיו פרויקטים נוספים, איפה הם מופיעים?
נדב כספי
לא, זה רק התכנון של הפרויקטים.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
זה תכנון של הפרויקטים.
מאיר שטרית
אוקיי, עכשיו אני מבין מה שאתה אומר.
היו"ר צחי הנגבי
זה פירוט פנימי שכמו שאתה אומר הוא באמת לא מפורט פה.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
בשביל זה גם הבאתי דף בנוסף למה שפירטתי, מי שירצה לקבל גם יוכל לקבל את הדף מפורט. אני ממשיך הלאה, כל הקטע של המחשוב.
מאיר שטרית
סעיף 4?
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
כן.
מאיר שטרית
בניירות שלנו סעיף 4.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
כן. כל הקטע של המחשוב, ציוד פסיבי, מדובר בתקשורת, חוטים בתקרות, לגבי זה יושבים כאן שמוליק ודן עמר שיוכלו לתת לכם פירוט בהמשך. בנק שעות ל-HP, ל-HP יש הרבה מאוד עבודות גם בפגרה הזאת כי אנחנו הולכים בעצם להחליף את כל המסכים בתוך המליאה.
היו"ר צחי הנגבי
זאת אומרת שהמליאה למעשה תהיה מנוטרלת לכל אורך הפגרה, אם יהיו דיונים דחופים הם לא יהיו במליאה.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
לא יהיו במליאה. מדובר בפגרה של עכשיו, פגרת הפסח כנ"ל. בפגרה של עכשיו אנחנו מרימים את השטיח ומחליפים את כל החוטים שיש מכיוון שעוברים למערכת חדשה, חדשנית לגמרי, עם החוטים שהיו קודם אי אפשר כבר יותר להשתמש, ובעזרת השם בחודש אפריל, בפסח, אנחנו מחליפים את המסכים ויהיה לכל אחד מסך אחר לגמרי, עושים התאמה של שולחן, הכול יהיה חדש. כדי שלא ננטרל את עבודת הכנסת כבר בכנס החורף אנחנו מחלקים את זה לשניים: פעם אחת, אנחנו עושים את כל התשתית והצנרת, עושים את זה עכשיו, ובפעם השנייה מחליפים את הציוד על השולחנות, בפסח.
רכישת ציוד ומחשבים – אנחנו הולכים גם להחליף בחדרים של חברי הכנסת את המחשבים הישנים, יש הרבה כאלה, עוד הרבה מאוד זמן, ועושים החלפה גם של שרתים וגם מדובר במחשבים. סך הכול, סעיף 3 שדיברתי עליו קודם זה 3.5 מיליון, הסעיף השני זה 3.4 מיליון. אני רק רוצה לומר לכם שאנחנו לא מנצלים את כל ה-12.5 מיליון שקל, לא ב-2013 וכמובן גם לא ב-2014. אנחנו ב-2013 עוברים על 8.45 מיליון, וב-2014 על 4.5 מיליון. זה מה שאנחנו מבקשים. אם אני לוקח את שני הסכומים ביחד זה כ-13 מיליון, במקום לבקש סכום של כ-25 מיליון שקל. אנחנו מסתפקים בזה.

קיצצנו הרבה מאוד דברים מכאן כי לא ידענו אם הכנסת בסיכומו של דבר תקבל החלטה להחזיר לנו כסף עבור המוזיאון. ברגע שיש לנו את הכסף אנחנו גם רוצים לקבל – דרך אגב, חבר הכנסת מיכאלי דיבר בישיבה האחרונה אם אני לא טועה על הממ"מ, על צורך.
אברהם מיכאלי
כן, הגשתי כבר בקשה ליושב-ראש הוועדה שנקיים דיון עומק אבל עד אז אני שמח שאתם עושים כבר על החשבון, זה טוב.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
נכון. אנחנו הולכים לתגבר את האגף הזה, אנחנו חושבים שהיום זה הפך להיות לאגף הכי חשוב כי הרבה מאוד חברי כנסת חדשים, גם הוותיקים אבל בעיקר החדשים, משתמשים במידע.
יעקב ליצמן
אני יכול להגיד לך שפותחים את ועדת הכספים עם הממ"מ.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
ממ"מ, בדיוק, זה דבר מאוד מאוד חשוב אז אנחנו לוקחים. הדבר השני, הבקשה היא 8 משרות כדי להשלים, ואני יכול לומר לכם שמספר שנים לא יהיה צורך בכלום, ברגע שבמקום 23 עובדים יהיו שם כ-31 עובדים לפי דעתי נצא פחות לקבל הצעות בחוץ, נפנה פחות לקבלנים. רוב העבודה, חוץ מהסקרים שאין פה אפשרות לעשות סקרים, תעשה כאן בכנסת ולפי דעתי גם ניתן שירות הרבה יותר טוב לחברי הכנסת כי לכל אחד יש צורך במחקרים, כל אחד רוצה לדעת ולהיות מוכן לישיבות ואני חושב שזה א'-ב' של כל חבר כנסת, גם מתחיל וגם ותיק, שרוצה לדעת בדיוק על הנושא שהוא מדבר עליו מה קורה בכל מקום אחר בעולם. אנחנו מדברים על סדרנים, יש לנו בעיה קשה דווקא עם נשים במליאה. יש 2 או 3?
היו"ר צחי הנגבי
2.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
חייבים עוד לפחות מספר נשים לשם. אנחנו חשבנו לקחת סטודנטיות, אומרת לי מזכירת הכנסת כי לקחת סטודנטית זה מאוד קשה כי דווקא במליאה זה דבר מאוד רגיש.
יעקב ליצמן
בשביל מה צריך במליאה כל כך הרבה? להוציא את חברי הכנסת, בזה גברים יותר - - -
היו"ר צחי הנגבי
רק נשים יכולות להוציא גברים, זה מה שהוא אומר.
יעקב ליצמן
לא, לא.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
נשים רוצות נשים, אבל עובדות כנסת.
אברהם מיכאלי
כל יום יהיו שם דיונים על הטרדות מיניות.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
זה אומר שסטודנטית שבאה לפה לכמה שעות צריכה להכיר את כולם, לדבר, לגשת בצורה יפה, מכובדת, לא למשוך אלא לבוא ולבקש מאותו חבר כנסת כל דבר שיש לו צורך.
היו"ר צחי הנגבי
אני יכול להזכיר לסלומינסקי ולעמאר שפעם היו מוציאים אותנו, מושכים אותנו בשערות ראשנו, עכשיו זה כבר לא אפשרי.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
חברים, כמו שאתם ראיתם ואני כל בוקר – היום קיבלתי הודעת טקסט, אני יכול לגלות, משרת הבריאות, היא אומרת: כשאני מתקרבת לכנסת הלב שלי מתרחב מהגינון שאני רואה פה. אני מדבר אל ראש העיר, ראש העיר יכול להבין, מאיר גם יכול להבין, ראשי ערים יכולים להבין מה זה טיפוח היישוב, טיפוח העיר, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. אנחנו הולכים לקצץ בצורה דרסטית, דרסטית, בכל היציאות לקבלנים. אני כמעט ועצרתי את זה. אמרתי: יש פה גננים מצוינים, אנשים ותיקים, בעלי מקצוע, עדיף לקבל עוד 3-4 עובדים, הם מסוגלים לעשות כל דבר. וכפי שראיתם פה בכניסה, גם בתוך הכנסת וגם אחרי החדרים, אנחנו הולכים לטפח את זה כי הפרלמנט של מדינת ישראל צריך להיות כמו פרלמנט בכל מדינה באירופה, מטופח, יפה וזה מה שהולכים לעשות.
כמו שאמרתי קודם, הביקורים אצלנו מגיעים כבר ל-160,000-170,000 אנשים בשנה. חברים, ביקור אנשים זה גם טיפול אחרי שהאנשים עוזבים, הם משתמשים בכל השירותים שיש בתוך הבניין ומישהו צריך גם לטפל ולטפח בעניין הזה. אנחנו צריכים עוד אנשים. כפי שראיתם, לא ביקשנו שום דבר שהוא יוצא מן הכלל, דיברנו אך ורק על הדברים של הכנסת, למען הכנסת.
מאיר שטרית
אדוני היושב-ראש, תרשום אותי בעד, אני צריך ללכת לוועדה אחרת.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
תודה לך.
יעקב ליצמן
יש סיבה שמתקיים הדיון הזה?
היו"ר צחי הנגבי
כן, הוועדה המשותפת לתקציב הכנסת ביקשה במפגש הקודם יותר מהבהרות, היא ביקשה כיוון שהיא - - -
יעקב ליצמן
אולי הוא מסביר מדי הרבה כבר.
היו"ר צחי הנגבי
אתה גם יכול לעשות כמנהג מאיר שטרית, להשאיר את הצבעתך וללכת לעיסוקיך. בבקשה.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
סך הכול מה שהתבקש כאן זה גם לקבל עובדים, קודם כל אנחנו מבקשים את התוספת הזו, אך ורק לטיפול בתוך הבניין, בתוך המליאה, בכל מה שיש כאן. האנשים האלה, שאנחנו מבקשים משרות נוספות, זה גם על מנת לתת שירות טוב יותר, גם למבקרים, למאות-אלפי מבקרים שמבקרים בכנסת, וגם מבקשים עזרה לחברי הכנסת כדי שיתנו שירות טוב יותר. תודה.
בועז טופורובסקי
אני מנסה להבין, את זה כבר אישרנו, נכון, רונן?
היועץ המשפטי לכנסת אייל ינון
לא.
בועז טופורובסקי
זה עכשיו בקשה לתוספת אישור?
היו"ר צחי הנגבי
לא, את זה לא אישרנו. אנחנו ביקשנו בפעם הקודמת – היית והיית שותף בדיון – שכשיתפנה כסף בהקשר של המוזיאון שיסבירו לנו למה - - -
בועז טופורובסקי
או שנחסוך למדינה, אתה יודע, זו גם אפשרות. אם התקציב הקודם שאישרנו היה תקציב שאפשר לחיות אתו והיה טוב – אני זוכר שדיברנו על הממ"מ אולי, אבל כל שאר הדברים, אתה יודע, אין גבול, אפשר גם לחסוך כסף למדינה. אני נמצא בוועדת כספים שעל כל דיון יש מלחמות, על כל 10 מיליון שקלים יש ריבים והודעות לתקשורת כאילו כל העולם חרב.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
רק תבדיל בין 10 מיליארד ל-8 מיליון.
בועז טופורובסקי
אני דיברתי על 10 מיליון עכשיו, לא על 10 מיליארד.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
אני אומר, בוועדת כספים לא מדברים על מיליונים.
בועז טופורובסקי
אני עשיתי מלחמה בשבועות האחרונים על הנושא של הסטודנטים, היה בין 50 ל-70 מיליון, זה היה כל הריב וכל המלחמה. אז אם אפשר לחסוך את הכסף הזה ולהעביר אותו למקומות אחרים זה גם יכול להיות טוב. לא חייבים להוציא כספים, במיוחד היום, אני לא קראתי, אבל גם במיוחד היום כשהבנתי שיש כל ממיני פרסומים על כל מיני הוצאות חריגות שיש. אני לא קראתי את זה אז אני לא רוצה להתייחס לזה אבל לצורך העניין לא יכול להיות שאישרנו תקציב, עכשיו התפנה עוד קצת תקציב אז בואו נביא עוד תקציב. אם התפנה עוד תקציב, נשלח ונעביר אותו לתקציב המדינה, זו גם אפשרות. במיוחד שאת זה אני רואה פעם ראשונה. אני לא יודע, אני לא עובד בוועדה שאני מקבל את החומר כשאני מגיע לישיבה ומבקש להצביע על תוספת של הרבה מאוד מיליונים של שקלים, אני חושב שזה לא רציני. לא רציני עכשיו לקבל את ההחלטה הזו.
היועץ המשפטי לכנסת אייל ינון
אני אולי אבהיר לחבר הכנסת טופורובסקי את התהליך שהיה. בישיבה הקודמת של הוועדה המשותפת, ועדת תקציב הכנסת, הוועדה שאנחנו יושבים בה כאן היום, הציע יושב-ראש ועדת הכספים וחבר הוועדה המשותפת, חבר הכנסת סלומינסקי, שהכנסת תשיב לעצמה את ההוצאה הגדולה מאוד שנכפתה עליה בעצם ברכישה בחזרה של מוזיאון בית פרומין, של מוזיאון הכנסת. ואז הוצע פה, נדמה לי על ידי חבר הכנסת סלומינסקי, לפרוס את ההוצאה הזאת למספר שנים וחברי הוועדה שהיו פה, ואני לא זוכר אם אתה גם נכחת פה, הסכימו להצעה הזו בעקבות הצעתו של חבר הכנסת סלומינסקי שהתקבלה על ידי חברי הוועדה. הלך מנכ"ל הכנסת לבקשת הועדה ובעצם הגיש הצעה של פרויקטים שהוועדה ביקשה ממנו להכין כדי לאשר את השינוי התקציבי הזה ולכן אנחנו נמצאים פה. זה לא משהו שנחת מרגע לרגע אלא זו תוצאה של הישיבה הקודמת של הוועדה והנחיה של הוועדה למנכ"ל הכנסת.
בועז טופורובסקי
אז למה אני רואה את זה פעם ראשונה? אלא אם כן זה נשלח ולא שמתי לב.
יעקב ליצמן
כי הוא ביקש בפעם האחרונה להביא את זה היום.
בועז טופורובסקי
אולי היה אפשר לשלוח את זה אתמול, שלשום?
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
אני התבקשתי להביא פרויקטים לישיבה, לא הבאתי פה פרויקטים על מיליארדים, יש לי פרויקטים על 8 מיליון שקל שרוב הפרויקטים מדברים בקשר לשיפוץ הבית.
אברהם מיכאלי
אני ביקשתי את הממ"מ והוא תקצב את הממ"מ.
בועז טופורובסקי
אני זוכר שביקשת את הממ"מ אבל אתה יודע, אנחנו - - -
היו"ר צחי הנגבי
בכל מקרה אני חושב שמה שחבר הכנסת טופורובסקי מעיר זה שבקשות מהסוג הזה בעתיד, צריך לתת פרק זמן לחברי הכנסת לבחון את הדברים לפני שהם מגיעים להצבעה. זו בהחלט בקשה ראויה ואני אדאג לזה בעתיד.
יעקב ליצמן
אני מציע כתוספת של זה שהוא יגיד לשר האוצר שיעשה אותו דבר בוועדת כספים.
בועז טופורובסקי
למה? בוועדת כספים עושים את זה.
יעקב ליצמן
לא, אנחנו מקבלים הבוקר דברים ממשרד האוצר, אז עם כל הכבוד, לא היית אתמול בדיון עד הלילה אבל אני הייתי והיו שינויים בתוך הישיבה, אז למה?
אברהם מיכאלי
וההבדל שם הוא בין מיליונים למיליארדים.
היו"ר צחי הנגבי
אתה צודק, אנחנו נבקש מיושב-ראש ועדת הכספים להעיר זאת גם לשר האוצר.
יעקב ליצמן
תודה רבה.
היו"ר צחי הנגבי
רבותי, בואו נתקדם, יש הערות נוספות?
אברהם מיכאלי
הוא מאיים כל יום לפרק את הקואליציה אז מה זה יעזור.
היו"ר צחי הנגבי
אנחנו פה בדיון א-פוליטי. יש הערות נוספות לגוף ההצעות של המנכ"ל? אין, אז אנחנו נצביע. מי בעד ההצעה כפי שפורטה? מי נגדה?
הצבעה

בעד – פה אחד
אושר.
היו"ר צחי הנגבי
תודה, ההצעה אושרה.

<הישיבה ננעלה בשעה 09:50.>

קוד המקור של הנתונים