ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 17/07/2013

פרק ג' - סימן א' - רשויות מקומיות עצמאיות מתוך הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת הכספים
17/07/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 136>
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, י' באב התשע"ג (17 ביולי 2013), שעה 21:15
סדר היום
<הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013 - רשויות מקומיות>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר

רוברט אילטוב

מיכל בירן
באסל גטאס
גילה גמליאל

משה גפני

בועז טופורובסקי

אחמד טיבי

יצחק כהן

עליזה לביא

יעקב ליצמן

אראל מרגלית

חמד עמאר

עיסאווי פריג'

זבולון קלפה

ראובן ריבלין

אלעזר שטרן

עפר שלח

דב ליפמן

מיקי רוזנטל
מוזמנים
>
משה אשר - מנהל רשות המיסים, משרד האוצר

ערן יעקב - סמנכ"ל רשות המיסים, משרד האוצר

ורד אולפינר - רשות המיסים, משרד האוצר

עו"ד גיא גולדמן - רשות המיסים, משרד האוצר

אורי ברוך - רשות המיסים, משרד האוצר

משה בר סימנטוב - סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

בועז סטמפלר - דובר, משרד האוצר

מאיר בינג - אגף התקציבים, משרד האוצר

שירה גרינפלד - משרד האוצר

עו"ד ספי זינגר - משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
אייל לב ארי

שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון - חבר המתרגמים
<הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013 >
רשויות מקומיות
שגית אפיק
אנחנו עוברים עכשיו לפרק הרשויות המקומיות. לשם הסימן, הסדר רשויות מקומיות עצמאיות. פרק ג', רשויות מקומיות. ההצבעה היא על רביזיה ביחס למחיקת המלים הוראת השעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת הרביזיה?

הצבעה
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
מחיקת השם סימן א'.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת הרביזיה?

הצבעה
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה לא התקבלה.
ראובן ריבלין
אני חוזר על הצעתי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה תלוי בהם, אם הם ירצו.
ראובן ריבלין
אבל אני חוזר על הצעתי לשאול אם יש רוב לאחת הרביזיות. אם יש רוב נגד כל הרביזיות, נסתפק בהצבעה אחת.
עיסאווי פריג'
תן לנו רביזיה אחת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא מבין משהו אחר. הוא מבין שניתן להם רביזיה אחת.
ראובן ריבלין
אני יכול לתת לך גלידה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רובי מדבר על דוד וגולית. במקום שיילחמו עם נגד עם, אמרו שלח לנו אחד מפה ואחד מפה, ומי שינצח, כאילו כל העם ניצח. מי שניצח, לקח את הכול.
עיסאווי פריג'
נצביע אחת-אחת. נחכה לכנסת העשרים.
יעקב ליצמן
אני לא מבין דבר אחד. בדיונים שהיו על החוק עד עכשיו, דיונים שהתקיימו במשך שבועיים, היו כל כך הרבה חברי כנסת מהקואליציה שהסכימו עם האופוזיציה בכל מיני נושאים. איפה נעלמתם?
ראובן ריבלין
על ידי כך נמצה את ההצבעה על כל הרביזיות ונחסוך זמן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו ממשיכים.
שגית אפיק
מחיקת המלים שנת 2014 בסעיף 6.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת הרביזיה?

ה צ ב ע ה
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רביזיה על הסתייגות של חד"ש ובל"ד להקים קרן לחלוקת כספים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת הרביזיה?

הצבעה
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה לא התקבלה.
מיקי רוזנטל
רובי, אתה הצבעת גם בעד וגם נגד.
ראובן ריבלין
דיברתי עם כלפה ואני מבטל את הצבעתי בעד שנעשתה מתוך טעות.
שגית אפיק
לסעיף 7, במקום שר האוצר – שר הפנים ושר האוצר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת הרביזיה?

הצבעה


הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
במקום שר האוצר – שר הפנים, שר האוצר באישור ועדת הכספים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת הרביזיה?

הצבעה


הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
בשיעור הנוסף יהיה אחד אחוז במקום 0.3 אחוז.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת הרביזיה?

הצבעה


הרביזיה לא התקבלה.
בועז טופורובסקי
אדוני היושב ראש, מהאופוזיציה יש שמונה שמצביעים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. רק שישה.
יצחק כהן
בוא נספור.
בועז טופורובסקי
שמונה.
יצחק כהן
נספור.
יעקב ליצמן
אני חושב שאתה צודק ולכן צריך לחזור על ההצבעות.
יצחק כהן
להתחיל מהתחלה.
מיקי רוזנטל
באמת נפלה כאן טעות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם אנחנו נקבל את הטיעון שלכם, אז שני חברי כנסת יצטרכו להתפטר מהכנסת. תראה מה היה אצל ידידנו מאריאל.
מיקי רוזנטל
לפעמים זה בשגגה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
פעם אחת, אבל שלושים פעמים? בכל מקרה אנחנו סופרים ושומרים עליכם.
שגית אפיק
הנוסחה בסעיף 8, במקום מכפלה ב-450 תהיה מכפלה ב-650.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת הרביזיה?

ה צ ב ע ה

בעד – 6

נגד – 9


הרביזיה לא התקבלה.
שלומית ארליך
עדיין בסעיף 8, ההסתייגות של חבר הכנסת ליצמן, במקום מכפלה של 450 – 850.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה?

הצבעה


הרביזיה לא התקבלה.
שלומית ארליך
הסתייגות של הקבוצה שלא יועבר סכום אלא לאחר בדיקת חוסנה הכלכלי של הרשות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת הרביזיה?

ה צ ב ע ה

בעד – 6

נגד – 9


הרביזיה לא התקבלה.
שלומית ארליך
הסתייגות של הקבוצה שסכום העברה יועבר לאוצר המדינה כהלוואה לתקופה של 15 שנים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה?

ה צ ב ע ה

בעד – 6

נגד – 9


הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
להחליף את מועד התחילה ל-31 בדצמבר 2014 במקום 30 באפריל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת הרביזיה?

הצבעה


הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
להחזיר את הגדרת המועד הקובע, 30 באפריל, לתוך הסעיף. הסתייגות של חבר הכנסת ליצמן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת הרביזיה?

הצבעה


הרביזיה לא התקבלה.
עיסאווי פריג'
אתם מקשים עלינו. אני שומע מליצמן ומגפני שבארבעת הקדנציות בהן הם שימשו יושבי ראש תמיד ויתרו, תמיד נתנו רביזיה, אבל אתה קשוח, מכופף ידיים בכל מחיר. תן משהו. תאפשר. תזרום אתנו.
עפר שלח
אתה רוצה להגיש רביזיה על כל דבר? תהיה גבר.
עיסאווי פריג'
אני גבר. החלטתי להיות גבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו ממשיכים.
שגית אפיק
רביזיה על הסתייגות של חבר הכנסת מיקי רוזנטל שבמקום שהתחילה תהיה ב-30 באפריל 2014, התחילה תהיה רק לאחר שהרשויות המקומיות יקבלו את הסכומים שהמדינה מחויבת בהם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת הרביזיה?

הצבעה


הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
הקבוצה מבקשת ... לרשויות המקומיות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת הרביזיה?

הצבעה


הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
במקום שהפרסום יהיה בתוך שלושים ימים, הוא יהיה עשרה ימים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת הרביזיה?

הצבעה


הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
אתה רשאי להצביע על סעיף 8.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו מצביעים על הסעיף עצמו. מי בעד אישור סעיף 8 כהצעת הוועדה?

הצבעה


סעיף 8 – התקבל.
יצחק כהן
מבקשים על הסעיף רביזיה.
שגית אפיק
אי אפשר להגיש רביזיה על סעיף - בדקנו את זה – אחרי שהוגשה עליו שורת הסתייגויות. בתקנון יש סעיף חדש.


תצביע גם על סעיפים 6 ו-7 שסיימנו את הרביזיות שלהם ונעבור לסעיף 9.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו מצביעים עכשיו על סעיף 6 ו-7 כהצעת הוועדה. מי בעד אישור סעיפים 6 ו-7 כהצעת הוועדה?

הצבעה


סעיפים 6 ו-7 – התקבלו.
שגית אפיק
אנחנו עוברים לרביזיות לגבי סעיף 9.


רביזיה על הסתייגות של קבוצת רע"ם-תע"ל שנפלה, שהסכום שהמדינה תקצה יהיה כפול ולא שווה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת הרביזיה?

הצבעה


הרביזיה לא התקבלה.
אחמד טיבי
הרביזיה הזאת היא אחת החשובות שהיו עד עתה.
יצחק כהן
אם לא החשובה שבהן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא אפילו מצביע יחד אתנו.
יעקב ליצמן
אדוני היושב ראש, אני מציע לפסול את ההצבעות לאור זה שכמה חברי עברו מהקואליציה לאופוזיציה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. הצביעו רק מצד אחד לשני.
עפר שלח
זה רק מראה שההצבעות כאן ענייניות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא מציע לך לבקש לפסול את אחמד טיבי .
יעקב ליצמן
את אחמד טיבי אני לא פסלתי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל הוא היחיד שעשה הצבעה הפוכה.
יעקב ליצמן
לא. היו גם אחרים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ממשיכים.
יעקב ליצמן
יש אנשים שמרימים ידיים והם אפילו לא יודעים על מה הם מצביעים.
שגית אפיק
המענקים יהיו לצורכי פיתוח בלבד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת הרביזיה?

הצבעה


הרביזיה לא התקבלה.
יצחק כהן
הגענו עכשיו להסתייגויות של 11:00 בלילה.
ראובן ריבלין
אפשר. עברה חצי שעה.
יצחק כהן
עד כאן 9:00, אבל מכאן ואילך 11:00 בלילה.
שגית אפיק
לא. אנחנו סימנו לנו. יש עדיין הסתייגויות.


תועבר לוועדת הכספים רשימה של הרשויות הלא עצמאיות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת הרביזיה?

הצבעה


הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
אתה יכול להצביע על סעיף 9.
יצחק כהן
התייעצות סיעתית.
אחמד טיבי
התייעצות סיעתית.
יצחק כהן
גם בגלל החידוש ששמענו שאי אפשר לעשות רביזיה.
ראובן ריבלין
עם כל אהדתי להליך הדמוקרטי כאן, עשו על הפרק הזה פעמיים התייעצות סיעתית.
שגית אפיק
עשיתם התייעצות סיעתית.
ראובן ריבלין
אתם לא יכולים פעם נוספת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
פעם אחת עושים התייעצות סיעתית.
ראובן ריבלין
עשיתם התייעצות. על כל פרק ופרק הייתה לכם התייעצות סיעתית.
אחמד טיבי
אף אחד לא התייעץ אתי.
שגית אפיק
אני אסביר מה זאת התייעצות סיעתית. התייעצות סיעתית היא לנושא. כיוון שביקשתם התייעצות סיעתית ביחס לסימן א' ברשויות המקומיות, גם אם ישנם חברי סיעה נוספים שמבקשים התייעצות נוספת, הם קשורים להתייעצות האחת שהתקיימה ואי אפשר לתת התייעצות נוספת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה הרי נסעת להתייעצות סיעתית.
אחמד טיבי
אני נסעתי לארוחה מפסקת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו מצביעים על אישור סעיף 9 כהצעת הוועדה.

הצבעה


סעיף 9 – התקבל.
יעקב ליצמן
על זה יש רביזיה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. הם אומרים שלא.
שגית אפיק
אי אפשר.
יעקב ליצמן
אתם נורא קשוחים אלינו.
שגית אפיק
יש סעיף חדש בתקנון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אצל שגית היו לך שלושים רביזיות.
שגית אפיק
סעיף 10. אחרי 15 שנים סכום העדכון יופחת מהבסיס.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת הרביזיה?

הצבעה


הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
אתה יכול להצביע על סעיף 10.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת סעיף 10 כהצעת הוועדה?

הצבעה


סעיף 10 – התקבל.
שגית אפיק
לסעיף 11 לא היו הסתייגויות. הוא עבר. הצבעת עליו והייתה רביזיה. אתה מצביע עכשיו על הרביזיה לגבי הסעיף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה לגבי עצם סעיף 11?

הצבעה


הרביזיה לא התקבלה. הסעיף מאושר.
שגית אפיק
אנחנו עוברים לסעיף 12. רביזיה על הסתייגות של הקבוצה שהקיזוז לא יהיה למטרות רווחה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת הרביזיה?

הצבעה


הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
להוסיף את אישור ועדת הכספים לצורך פרסום צו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת הרביזיה?
מיקי רוזנטל
על זה אתם חייבים להצביע בעד. כדאי לכם.
עיסאווי פריג'
עוצמה לוועדת הכספים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הצבעה


הרביזיה לא התקבלה.
מיקי רוזנטל
על מה הצבעתם עכשיו? עופר, על מה הצבעת?
היו"ר ניסן סלומינסקי
על מה שאתה הצבעת לפני כן.
עפר שלח
כל כך השתכנעתי מההצבעה שלך ולכן הצבעתי נגד.
שגית אפיק
אתה יכול להצביע על סעיפים 12 ו-13 כהצעת הוועדה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור סעיפים 12 ו-13 כהצעת הוועדה?

הצבעה


סעיפים 12 ו-13 – אושרו כהצעת הוועדה.
שגית אפיק
אנחנו עוברים לסעיף 14. הסתייגות שנפלה ביחס לאבן יהודה של חבר הכנסת ליצמן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת הרביזיה?

הצבעה


הרביזיה לא התקבלה.
ראובן ריבלין
בסעיף הזה אתה יכול להכריח אותם להצביע על הכול ביחד כי זה באותו סעיף.
יעקב ליצמן
לא.
ראובן ריבלין
תשמעו מה אני אומר לכם. הוא יצביע אם יש מישהו שמוכן לקבל את אחת הרביזיות. אם יהיה רוב שאחת הרביזיות צריכים להצביע עליה, נצביע על כל אחת ואחת בנפרד. אם הרוב יהיה לא לקבל אף רביזיה, לא צריך בסעיף הזה להצביע יותר מפעם אחת. זה לפי התקנון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני צריך לקבל את הסכמתם על כך?
ראובן ריבלין
אני תמיד בעד לקבל הסכמה, אבל כאן יש לך שיקול דעת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתם סומכים על מה שאומר רובי?
עיסאווי פריג'
ליצמן, אתה היית יושב ראש ועדת כספים בשלוש קדנציות. מה היית עושה?
יעקב ליצמן
מצביעים על כל אחת בנפרד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר. כל אחת בנפרד.
שגית אפיק
אבן יהודה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת הרביזיה?

הצבעה


הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
אזור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת הרביזיה?

הצבעה


הרביזיה לא התקבלה.
עיסאווי פריג'
צריך לרשום את שמות המצביעים כדי שתושבי אזור ידעו מי הצביע, כן או לא.
ראובן ריבלין
כשמצביעים כל אחת ואחת, כולם ידעו שכולכם בעד כולם ואנחנו נגד כולם.
שגית אפיק
אשדוד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת הרביזיה?

הצבעה


הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
אשקלון.
יצחק כהן
לפרוטוקול, אני תושב אשקלון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
האיש שגילה שיש לו ניגוד אינטרסים.
בועז טופורובסקי
יש לך נכס באשקלון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היה גילוי נאות. מי בעד קבלת הרביזיה?

הצבעה


הרביזיה לא התקבלה.
משה גפני
למה אתם נגד אשקלון?
אלעזר שטרן
בגלל שאיציק גר שם.
שגית אפיק
באר שבע תוחלף בקריית ארבע ויבנה תוחלף באלקנה.
אחמד טיבי
איך תסתכלו לתושבי יבנה בעיניים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת הרביזיה?

הצבעה


הרביזיה לא התקבלה.
עיסאווי פריג'
שכונה ד' בבאר שבע צריכה לממן. את מי היא תממן?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אפילו הייתי נגד אלקנה.
שגית אפיק
פירוט סכומי המענקים לצד שמות הרשויות המקומיות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת הרביזיה?

הצבעה


הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
אפשר להצביע על סעיף 14.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור סעיף 14 כהצעת הוועדה?

הצבעה


סעיף 14 – התקבל.
משה גפני
שגית, מבחינה משפטית, מתי מתפללים ערבית?
שגית אפיק
זה לא מופיע בתקנון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמרתי לו שיש אפשרות לפצל את מעריב ויש אפשרות לדחות. אנחנו רצינו לפצל והוא רצה לדחות.
שגית אפיק
רביזיה אחרונה. הוראות הדין הכללי יגברו על ההסדר עם הרשויות המקומיות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת הרביזיה?

הצבעה


הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
תצביע על סעיף 15.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת סעיף 15 כהצעת הוועדה?

הצבעה


סעיף 15 – התקבל.
עיסאווי פריג'
רביזיה על כל הסעיף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אי אפשר.
יעקב ליצמן
אני מבקש לבדוק את המצלמות כדי לראות אם לא התבלבלת בספירה בהצבעות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו נטיל את זה עליך בסיום הישיבה.


אנחנו נעשה הפסקה עד 9:55.
משה גפני
עד מתי הישיבה? אתה לא יכול להחזיק צוות של הוועדה מ-9 בבוקר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתם מחזיקים. אתה בא אלי בטענות?
משה גפני
לא היה דבר כזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נכון. לא היה דבר כזה, אבל זה תלוי בכם.
משה גפני
אבל אפשר להמשיך מחר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה תלוי בכם. יישאר לנו מספיק גם למחר. אל תדאג, יישאר מספיק גם למחר.

<הישיבה ננעלה בשעה 22:00.>

קוד המקור של הנתונים