פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
15/07/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 130>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, ח' באב התשע"ג (15 ביולי 2013), שעה 10:00
סדר היום
<הקמת ועדת משנה לעניינים חסויים לפי סעיף 5 לחוק הכנסת>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר

גילה גמליאל

יצחק כהן

יעקב ליצמן

חמד עמאר

ראובן ריבלין

אלעזר שטרן

עפר שלח

זהבה גלאון
מוזמנים
>
שר האנרגיה והמים סילבן שלום
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון - חבר המתרגמים
<הקמת ועדת משנה לעניינים חסויים לפי סעיף 5 לחוק הכנסת>
היו"ר ניסן סלומינסקי
בוקר טוב, אנחנו פותחים את ישיבת ועדת הכספים. לעונג לנו לארח את השר סילבן שלום. זאת הפעם היחידה שאני אומר "השר" כי החל מרגע זה הוא באמת ידיד כל כך קרוב וחבר, והחלטנו שאנחנו קוראים לכולם לא חבר הכנסת אלא בשמות הפרטיים.
שר האנרגיה והמים סילבן שלום
אני אתן סקירה קצרה על מה שהיה אתמול בממשלה לגבי הנגב והגליל ואחר כך נעבור לדון בנושא לשמו באנו לכאן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן. אנחנו שמחים לארח אותך. אתה ממש בן בית כאן וידיד.
זהבה גלאון
אני ממש מצטערת. עם כל ההערכה של לשר, אני באתי לנושא מסוים. בסדר היום כתוב שבשעה 10:00 נדון בהקמת ועדת משנה לעניינים חסויים. אני רוצה לדעת על הוועדה הזאת כי אחרי כן אני צריכה ללכת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר. חשבתי שאת נשארת אתנו.
זהבה גלאון
אני ממש מתנצלת אבל אני צריכה ללכת. ראיתי על סדר היום משהו שהיה נראה לי תמוה ואני לא יודעת מה הוא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שגית הייתה צריכה לבוא להסביר מה זה. בכל אופן, התבקשתי ואמרו שיש ועדה חסויה שדנה לא בנושאים ביטחוניים אלא בנושאים שכנראה קשורים לקשרי מדינת ישראל בכלכלה. שגית הייתה צריכה להסביר את זה כי אני לא מכיר את הוועדה הזאת. חיכיתי שהיא תבוא.
יעקב ליצמן
כל קדנציה יש ועדה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן. כל קדנציה מקימים את הוועדה הזאת.
שר האנרגיה והמים סילבן שלום
אני אמנם לא הייתי בישיבות הוועדה כבר עשר שנים, אבל יש ועדה כזאת.
זהבה גלאון
לא בכל קדנציה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בכל קדנציה.
יעקב ליצמן
מקימים את הוועדה. אולי לא משתמשים בה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמרו לי שבכל קדנציה מקימים אותה.
יעקב ליצמן
בתקופה שלי התבצעה מכירת בנק לאומי והוקמה ועדה כזאת.
ראובן ריבלין
השאלה כמה היא פעילה. זה תלוי בנסיבות.
עפר שלח
עדיין זה צריך להיות על פי מפתח.
היו"ר ניסן סלומינסקי
המפתח יהיה שלושה מהקואליציה ושניים מהאופוזיציה. אני מציע למנות, חוץ ממני שאני צריך להיות היושב ראש, את עופר ואת אלעזר מצד אחד, ואת אראל ויצחק כהן מצד שני.
זהבה גלאון
רק גברים אתה ממנה?
גילה גמליאל
כל הזמן הוא ממנה רק גברים.
זהבה גלאון
מה זה צריך להיות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
הלכתי לפי סיעות.
שר האנרגיה והמים סילבן שלום
אני לא רואה שיש כאן מישהו מהליכוד.
גילה גמליאל
רובי.
זהבה גלאון
אין דבר כזה שממנים רק גברים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה את רוצה שאני אעשה? את רוצה?
זהבה גלאון
לא. ממש לא.
יעקב ליצמן
אני היחיד שאין לי טענה. אל תמנה אותי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לכן לקחתי את יצחק. הלכתי על פי הגודל של הסיעות באופוזיציה. יש את מפלגת העבודה ויש את ש"ס. חיפשתי בש"ס אישה ואמרו לי שבעזרת השם תהיה בפעם הבאה.
זהבה גלאון
מי אמר שזה צריך להיות רק לפי גודל הסיעה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אף אחד לא אמר, אבל זה ההיגיון שלי.
יצחק כהן
מזל שלא לפי גובה חברי הכנסת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה היה ההיגיון שלי.
אלעזר שטרן
אם רובי לא רוצה, אתה יכול להגיד לפי ההתמדה בוועדה.
ראובן ריבלין
אני לא רוצה להיות.
זהבה גלאון
אני ממש מודאגת מהעניין הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו מצביעים על האישור.

ה צב ע ה

בעד האישור - רוב

אושר

הוועדה אושרה. תודה רבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:05.>

קוד המקור של הנתונים