ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 11/07/2013

צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 17), התשע"ג - 2013 (בשר כבש), צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 18), התשע"ג - 2013 (קישואים)

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
11/07/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 119>
מישיבת ועדת הכספים
יום חמישי, ד' באב התשע"ג (11 ביולי 2013), שעה 16:20
סדר היום
<1. צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 17), התשע"ג - 2013 (בשר כבש)>
<2. צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 18), התשע"ג - 2013 (קישואים)>
נכחו
חברי הוועדה: ניסן סלומינסקי – היו"ר
מוזמנים
דניאל וקנין - מנהל אגף בכיר, שומה (מע"מ), רשות המיסים, משרד האוצר

שמואל מייזליך - ממונה ארצי, דלק ואוטונומיה, רשות המיסים, משרד האוצר

עו"ד איריס ויינברגר - סגנית בכירה ליועץ המשפטי, רשות המיסים, משרד האוצר

עו"ד גיא גולדמן - עוזר ראשי ליועץ המשפטי, רשות המיסים, משרד האוצר

קובי רוזן - מנהל תחום בכיר, היחידה הכלכלית, רשות המיסים, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון – חבר המתרגמים
<צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 17), התשע"ג - 2013 (בשר כבש)>
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו מחדשים את ישיבת ועדת הכספים.


פעם ביקשנו מכם שאם דנים על משהו, תביאו דוגמה כדי שנדע על מה דנים. מאחר ומדובר בבשר, הייתי דוחה את זה אחרי ט' באב.
איריס ויינברגר
דווקא לגבי הצו הזה, עשינו בדיקה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתם מפחיתים. עושים דבר שלא יעלה על הדעת.
איריס ויינברגר
זה צו שיש בו הפחתה או אי שינוי, אבל בו העלאה. בדרך כלל כאשר אנחנו מעבירים את המיסוי מאחוזי לקצוב – וכאן זה שלושים אחוזים לשבעה שקלים, אך לא יותר משלושים אחוזים – אם היינו מעבירים מהשלושים אחוזים לשבעה שקלים, היינו באים לוועדה לגבי אותם מקרים שאולי שבעת השקלים הם יותר משלושים אחוזים. לכן חשבנו שצריך להביא את זה לוועדה ושיש כאן העלאה. אבל מאחר שהצו מנוסח באופן שזה שבעה שקלים אך לא יותר משלושים אחוזים, ולפני פרסום הצו המצב היה של שלושים אחוזים, בעצם אין לי שינוי או הפחתה. יש לי הפחתה או ללא שינוי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את רוצה לומר שאת מושכת את הצו כי גיליתם חס ושלום שאתם מורידים? אתם תשנו או לא תשנו?
איריס ויינברגר
לא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתם אומרים שאין צורך.
איריס ויינברגר
אין צורך.
שלומית ארליך
בכל מקרה, את אומרת שזאת הפחתה ואין כאן העלאה תיאורטית.
איריס ויינברגר
אין כאן גם העלאה תיאורטית. יש כאן הפחתה או ללא שינוי. אין כאן העלאה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר. קיבלנו את הודעתכם. אנחנו שמחים.

<צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 18), התשע"ג - 2013 (קישואים)>
קובי רוזן
בצו הזה מדובר על העלאה והפחתה, כאשר ההעלאה היא העלאה תיאורטית. מסתבר שכשחידשנו את ספר המכס בשנת 2012, יש פרט מיוחד של דלעות והיה לנו פרט במקום אחר של קישואים. התברר לנו שקישואים זה סוג של דלעת ולכן היינו צריכים להעביר את פרט המכס של הקישואים לתוך הפרט של הדלעות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש יבוא?
קובי רוזן
אין יבוא. בדקנו ואין יבוא של קישואים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש יבוא של דלעת? מה אנחנו עושים כאן?
קובי רוזן
אנחנו מכניסים את הפרט של הקישואים לתוך הפרט של הדלעות עם אותו שיעור מכס. ההעלאה היא תיאורטית כי אם מישהו היה מייבא בפרט של הדלעות קישואים, אני תמיד יודע שקישוא הוא דלעת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסך הכול יש יבוא של קישואים ודלעת?
קובי רוזן
לא. אין יבוא אבל ההעלאה היא תיאורטית בלבד, כך שאם מישהו היה מביא קישואים בפרט של הדלעות, הוא היה משלם מכס יותר נמוך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה אני מבין, אבל אם אתם אומרים שאין בכלל יבוא של זה, לו יצויר שמישהו ירצה להביא. זאת הכוונה?
קובי רוזן
זה מסדיר את העניין. אנחנו באים לוועדה גם עם העלאות שהן תיאורטיות בלבד.
איריס ויינברגר
זאת מהות הצו הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מישהו רוצה לומר משהו בהקשר של קישואים ודלעת? לא.


מי בעד אישור הצו?

ה צ ב ע ה

אושר פה אחד
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה.

<הישיבה ננעלה בשעה 14:10.>

קוד המקור של הנתונים