ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 11/07/2013

צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 17), התשע"ג - 2013 (בשר כבש), צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 18), התשע"ג - 2013 (קישואים)

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
11/07/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 119>
מישיבת ועדת הכספים
יום חמישי, ד' באב התשע"ג (11 ביולי 2013), שעה 16:20
<סדר היום:>
1. צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 17), התשע"ג - 2013 (בשר כבש)
2. צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 18), התשע"ג - 2013 (קישואים):
הישיבה ננעלה בשעה 14:10.

קוד המקור של הנתונים