ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 15/07/2013

הצעת חוק להסדרת התיישבות בדואים בנגב, התשע"ג-2013, הצעת חוק חובת התקשרות להורים והודעה על אי-הגעת ילד למוסד חינוך או למעון יום (תיקוני חקיקה), התשע"ג-2013, הצעה לסדר-היום בנושא: "הרס עתיקות בהר הבית" של חברי הכנסת אורית סטרוק, משה פייגלין, יחיאל בר, חובת דיווח שרים על פעילות משרדיהם לוועדות הכנסת, בהתאם לסעיף 123(ז)(1)(2) לתקנון הכנסת., חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, התשע"ג-2013

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
15/07/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 31>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, ח' באב התשע"ג (15 ביולי 2013), שעה 9:00
סדר היום
< 1. חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, התשע"ג-2013 - בקשת יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט להעברת הצעת החוק מוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט>
< 2. הצעת חוק להסדרת התיישבות בדואים בנגב, התשע"ג-2013 - קביעת ועדה לדיון בהצעת החוק>
< 3. הצעת חוק חובת התקשרות להורים והודעה על אי-הגעת ילד למוסד חינוך או למעון יום (תיקוני חקיקה), התשע"ג-2013, של חברי הכנסת אורלי לוי אבקסיס, יריב לוין (פ/800) – קביעת ועדה לדיון בהצעת החוק>
<4. הצעה לסדר-היום בנושא: "הרס עתיקות בהר הבית", של חברי הכנסת אורית סטרוק, משה זלמן פייגלין, יחיאל חיליק בר – קביעת ועדה לדיון בהצעות לסדר היום>
<5. חובת דיווח שרים על פעילות משרדיהם לוועדות הכנסת, בהתאם לסעיף 123(ז)(1)(2) לתקנון הכנסת>
נכחו
חברי הוועדה: >
צחי הנגבי – היו"ר

רוברט אילטוב
באסל גטאס

יצחק הרצוג

יריב לוין

דב ליפמן

אברהם מיכאלי

אורי מקלב

משה זלמן פייגלין

יפעת קריב

דוד רותם

מאיר שטרית

בועז טופורובסקי

חנא סוייד

שמעון סולומון
אורית סטרוק
מוזמנים
>
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט

מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
דורון אלמוג - ראש המטה ליישום התכנית להסדרת ההתיישבות הבדווית, משרד ראש הממשלה

עו"ד יואל הדר - יועמ"ש המשרד לביטחון פנים, המשרד לביטחון פנים

עו"ד יפעת רווה - משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
יעקב סימן טוב
<חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, התשע"ג-2013>
היו"ר צחי הנגבי
בוקר טוב לכולם. אנחנו מתנצלים מראש על השינויים התכופים שהיו בסדר היום בימים האחרונים, עקב שינויים בהסכמות, בניסיונות לגבש הסכמות בכמה וכמה נושאים.

על סדר יומנו, הדבר הראשון הוא בקשת יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט להעביר את הצעת חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, התשע"ג-2013, מוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לדיון בוועדת חוקה, חוק ומשפט.
חבר הכנסת דוד רותם, בבקשה.
דוד רותם
החוק הזה עוסק בפעילות משטרתית ובאפשרויות, לתת למשטרה אפשרויות לעשות כל מיני דברים.
עכשיו, זה לא תוספת של חומרים לצו. אילו זה היה חומרים בצו, אז זה באמת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. אבל כאשר פוסקים בסמכויות חוקיות של המשטרה זה ועדת חוקה, חוק ומשפט.
היו"ר צחי הנגבי
חבר הכנסת יריב לוין, יש לך עמדה?
יריב לוין
אני מוכרח לומר שגם על דעת המשרד לביטחון פנים אני מבין שהבקשה היא שהנושא הזה ידון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, שהנושא הזה נמצא גם בסמכותה. הטענה של יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט היא טענה שיש לה רגליים, היא לא טענה מופרכת.
דוד רותם
בטח. אתה מבין, אתה רוצה לפנות לי זמן בוועדה כדי שאני אדון בחוקים אחרים.
יריב לוין
בדיוק. אבל אני מבטיח לו שאני לא אשאיר אותו מובטל, יש לי בשבילו כמה הצעות לסדר יום בנושאים שהם גם חשובים וגם מעניינים.
אבל מעבר לכך, אני חושב שמרגע שהחוק כבר עבר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות – לבוא עכשיו ולהוציא אותו משם, אני חושב שזה יהיה קצת מרחיק לכת.

ולכן אני אומר שוב, גם על דעת המשרד לביטחון פנים, שהעומד בראשו הוא חבר סיעתנו, גם כן, אנחנו מבקשים להשאיר את החוק בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
היו"ר צחי הנגבי
עמדות נוספות? מישהו רוצה להתייחס?

חבר הכנסת דוד רותם, לאור עמדת יושב ראש הקואליציה ועמדת השר אתה רוצה למשוך את הבקשה?
דוד רותם
לא.
היו"ר צחי הנגבי
אוקיי. מי בעד בקשת יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט?
קריאה
רגע, אני רוצה - - -
היו"ר צחי הנגבי
ודאי, בבקשה.
קריאה
זה על דעתנו, זה על דעת השר שזה יעבור לוועדת חוקה, חוק ומשפט, עם ההבטחה שזה יחוקק - - -
דוד רותם
לא - - - בחיים.
יריב לוין
זה חדש לי לחלוטין, בניגוד מוחלט למה שאמר לי השר.
דוד רותם
לא אתחייב לזה ולא אבטיח את זה בחיים.
יריב לוין
כן, נו. ולא תהיה הבטחה כזו.
יואל הדר
מה שחשוב לנו שזה יעבור במושב הזה.
יריב לוין
בואו, רבותיי, השר אמר לי באופן הברור ביותר שהוא רוצה שזה יהיה בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, לאחר שביקשתי ממנו לוודא את העניין מול חבר הכנסת דוד רותם - - - איתו להבנה ולא הגיעו - - -
היו"ר צחי הנגבי
אוקיי. בסדר גמור, תודה. אני חוזר להצבעה - - -. מי בעד בקשת חבר הכנסת דוד רותם? אחד. מי נגד? תודה.
הצבעה
בעד הבקשה להעביר את הצעת חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, התשע"ג-2013, מוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לדיון בוועדת חוקה, חוק ומשפט – 1
נגד – רוב
נמנעים – אין

הבקשה לא נתקבלה.
היו"ר צחי הנגבי
נשאר בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
<הצעת חוק להסדרת התיישבות בדואים בנגב, התשע"ג-2013>
הנושא הבא על סדר יומנו
קביעת ועדת לדיון בכמה נושאים. נושא אחד זה הצעת חוק להסדרת התיישבות הבדואים בנגב. בעניין זה, המלצת הלשכה המשפטית היא להעביר את ההצעה לוועדת הפנים והגנת הסביבה או לוועדת הכלכלה. היו כמה וכמה הצעות. גם יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט מבקש להעביר את ההצעה אליו. יושבת ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה מבקשת להעביר את ההצעה אליה.
יש דעות? בבקשה.
חנא סוייד
אדוני היושב ראש, העמדה שלנו היא שהוועדה הכי מתאימה לדיון בחוק הזה היא ועדת הכלכלה. מאחר ומדובר בקרקעות שעל פי ההגדרה הרשמית הן אדמות של המדינה, אדמות של רשות מקרקעי ישראל, והוועדה האמונה על הנושאים של משרד הבינוי והשיכון, כולל מועצת מקרקעי ישראל ורשות מקרקעי ישראל היא ועדת הכלכלה. ולכן אני חושב שהזירה המתאימה ביותר לקחת בחשבון את העמדה של הבעלים הפורמאליים של הקרקע, שזו המדינה, זו ועדת הכלכלה.
עכשיו, אני אוסיף לזה עוד היבט אחד: קודם כל, אני לא ראיתי ואין בחוק שום מרכיבים שהם של תכנון ובנייה או מרכיבים מוניציפאליים, כך שוועדת הפנים והגנת הסביבה באמת זרה לעניין הזה. אפילו חוק התכנון והבנייה בכלל לא מוזכר בחוק הזה, ולכן ועדת הפנים והגנת הסביבה היא מחוץ לתחום העניין של החוק הזה.
מה שכן יכול להיות זה ועדת הכספים, כי מדובר בהסדרת מקרקעין, ברכישות קרקע לצרכי ציבור, ויכול להיות שיש איזשהו קשר ענייני עם ועדת הכספים. אבל לעניין ועדת הפנים והגנת הסביבה זה לא בא בחשבון.

לדעתי, אני מסכם ואני אומר שהוועדה הכי מתאימה לעניין היא ועדת הכלכלה.
היו"ר צחי הנגבי
חבר הכנסת דוד רותם, אתה רוצה לנמק את הבקשה שלך?
דוד רותם
כן, בוודאי.
היו"ר צחי הנגבי
בבקשה.
דוד רותם
החוק הזה עוסק בזכויות של אנשים. הולכת להיות שם טענה, ואנחנו ראינו את חברי הכנסת כבר טוענים את הטענה הזאת, שזו פגיעה בזכויותיהם של הבדואים. וְוָעדה שדואגת לזכויות אנשים זו ועדת החוקה, חוק ומשפט.
היו"ר צחי הנגבי
חבר הכנסת יריב לוין, בבקשה.
יריב לוין
אני חושב שהמקום הטבעי לדיון בהצעת החוק הזו היא ועדת הפנים והגנת הסביבה, ולדבר הזה ישנן שתי סיבות: אחת, סיבה עניינית-מהותית. אני חושב שבסך הכול ההסדרה שבה עוסקים היא הסדרה שבמהותה נוגעת לשני ענפים עיקריים: אחד, לצד התכנוני, שבו כמובן עוסקת ועדת הפנים והגנת הסביבה; שניים, לצד האכיפתי, שגם הוא בצד של עבודת המשטרה והכלים שניתנים לה, נמצא גם בסמכות ועדת הפנים והגנת הסביבה.

מעבר לצד המהותי, אני חושב שגם בצד של הרכב הוועדה, נדמה לי שבוועדת הפנים והגנת הסביבה יש הרכב מאוד מאוזן ועם ייצוג רחב. ואני חושב שאפילו ברמה הפרסונלית נמצאים בה או כמעט הייתי אומר באופן מקרי או אולי זה לא מקרי, רבים מחברי הכנסת שמכירים ומתמצאים בנושא הזה מקרוב ועוסקים בו כבר תקופה ארוכה. ולכן אני חושב שמשתי הסיבות האלה נכון שהחוק הזה ידון בוועדת הפנים והגנת הסביבה.
יצחק הרצוג
אם כי אני חושב שצריך להתייחס לסוגיה הכספית. הפקעת מקרקעין זה - - -
היו"ר צחי הנגבי
שנייה, חבר הכנסת יצחק הרצוג, שנייה, יש פה סדר. נרשמו אנשים.
חבר הכנסת מאיר שטרית, בבקשה.
היו"ר צחי הנגבי
אני רוצה לומר כמה דברים בעניין הזה שהדברים ייאמרו. אני אתמוך במה שהקואליציה תבקש, אבל אני בכל זאת רוצה לומר את הדברים: העניין של הטיפול בנושא - - -
אורי מקלב
חילוקי דעות בקואליציה.
מאיר שטרית
מותר.
אברהם מיכאלי
מותר, מותר.
יריב לוין
מותר.
מאיר שטרית
אמרתי מראש שאני אתמוך במה שהקואליציה תבקש.
אברהם מיכאלי
בפועל יש ארבע דעות, אבל אומרים רק שתיים.
אורי מקלב
אבל - - - בקואליציה - - -
חנא סוייד
זה חוזר על עצמו הרבה פעמים. אתה חושב - - -
היו"ר צחי הנגבי
רבותיי, קואליציה זה גוף פלורליסטי.
יריב לוין
- - - לאופוזיציה שבה יש אחדות דעים על הכול, כן.
אברהם מיכאלי
- - - שלנו.
היו"ר צחי הנגבי
בבקשה, חבר הכנסת מאיר שטרית. תשעה באב מתקרב, רבותיי.
מאיר שטרית
הטיפול בנושא הבדואים הוא נושא מאוד עדין, מורכב ביותר. הוא לא עניין תכנוני בלבד, הוא לא עניין כספי בלבד, הוא לא עניין כלכלי בלבד, הוא מורכבות מאוד-מאוד גדולה. אני אומר את זה כמי שיזם את התכנית לטיפול בבדואים. כל התכנית הזו זה פרי יוזמתי כשר בממשלה, כשר הבינוי והשיכון, אז הקמתי את ועדת גולדנברג. כל התכנית שאישרתי בממשלה זאת תכנית שלי.

אני רוצה לומר, כשאני עבדתי על התכנית והגענו לתכנית, הייתה הסכמה שלי, מלאה, עם הבדואים. צריך לדעת לדבר עם האוכלוסייה הזאת, וצריך להגיע איתם להסכמות. ואני אומר בצער, אני חושב שהדבר הנכון היה זה להקים ועדה משותפת שכוללת אנשים מהוועדות השונות.

אני, בזמנו, אני מוכן להגיד שראש הממשלה ביקש אותי לעמוד בראש הוועדה הזאת, אני הסכמתי. בלי להגיד לי דבר וחצי דבר, בערב ההצבעה הסתבר לי שכנראה ראש הממשלה חזר בו מדבריו, והחליטו להעביר את זה לוועדת הפנים והגנת הסביבה, אלוהים יודע למה. אני חושב שזו טעות. אני חושב שלהעביר לוועדת הפנים והגנת הסביבה זו טעות. לא יצא טוב מהוועדה הזאת, לדעתי, כי הוועדה באמת מורכבת. שם צריך לשבת עם הבדואים, עדיין ראש הוועדה הזאת צריך לשבת עם הבדואים ולנסות להגיע איתם להבנות ולהסכמות, כי התכנית היא תכנית טובה, היא צריכה תיקונים. כי מאז התכנית ועד החוק עברו כל מיני שינויים. אפשר לתקן את זה, לדעתי.

ואני אומר בצער, חבל שהדבר הזה יכול להישמט ולהגיע למקום לא טוב. אני אצביע מה שהקואליציה תבקש, כחבר קואליציה, אבל לפחות רציתי שהדברים ייאמרו לפרוטוקול.
היו"ר צחי הנגבי
תודה. חבר הכנסת יצחק הרצוג.
יצחק הרצוג
אתה יודע מה? אני מעלה את הצעתו של חבר הכנסת מאיר שטרית להצבעה, גם כן, כחלופה. אני חושב שזה מאוד הגיוני וסביר, זה נושא דרמטי. הנושא של הפקעת מקרקעין ופיצויים - - -
היו"ר צחי הנגבי
איזו ועדה חבר הכנסת מאיר שטרית הציע?
מאיר שטרית
- - -
יצחק הרצוג
חבר הכנסת מאיר שטרית הציע ועדה משותפת. אני חושב שיש הרבה היגיון, אני גם אגיד מדוע: תראה, סוגיית ההפקעה של מקרקעין וכולל חוק נכסי נפקדים וכל הפיצויים להפקעות זה ועדת הכספים. יכול להיות גם ועדת הכלכלה בגלל סוגיית הדיור בכלל והשיכון. אבל זה לא רק ועדת הפנים והגנת הסביבה, זה לא רק. זה לא נכון. זה הרבה יותר רחב. הוא הסביר את זה מצוין, ואני תומך בעמדתו, ואני מציע שהוועדה תשקול את זה.
מאיר שטרית
היית בממשלה כשאישרנו - - -
יצחק הרצוג
- - - אני גם מכיר את היוזמות של חבר הכנסת מאיר שטרית.
היו"ר צחי הנגבי
יש עוד עמדות בעניין הזה? בבקשה, חבר הכנסת באסל גטאס.
באסל גטאס
אני כמובן רואה, יודעים את עמדתנו בכלל בכל העניין של החוק. וראוי לציין שהיום יש שביתה כללית בכל המגזר הערבי במחאה על קבלת החוק. עכשיו, בבאר שבע, עוד מעט תתקיים תהלוכה של - - - ליד המינהלת. אני הופתעתי לראות את - - -

אנחנו מציעים לוועדת הכלכלה. אבל גם אם לא לוועדת הכלכלה, אני גם חשבתי על כיוון של ועדה משותפת. אני חושב שראוי שחבר הכנסת אבישי ברוורמן, הוא איש שהיה נשיא אוניברסיטת בן גוריון הרבה-הרבה שנים, הוא מקובל על האוכלוסייה הזאת, מעבר לפוליטיקה, ולתפיסות עולם ולאידיאולוגיה, הוא איש שעשה, הקים את המרכז של חקר הבדואים בנגב. הוא איש ידוע. יש לו, אפשר להגיד, אמינות אצל האוכלוסייה הבדואית. אם רוצים באמת הידברות, אני חושב שאו לוועדת הכלכלה או לוועדה משותפת בראשות חבר הכנסת אבישי ברוורמן, מעבר באמת לעניינים האידיאולוגיים. אם אתם רוצים להמשיך בקו של העימות והכפייה, ומה שהולכים היום ראש בראש בהתנגשות, אז תעבירו לוועדת הפנים והגנת הסביבה.
היו"ר צחי הנגבי
יש דעות נוספות?
אורי מקלב
אני הייתי מבקש אולי לשמוע את האלוף במילואים דורון אלמוג. אחרי הכול, הוא מטפל בזה, כדי לתת לנו קצת תובנה.
היו"ר צחי הנגבי
רעיון טוב. מר דורון אלמוג, בבקשה.
דורון אלמוג
אנחנו מדברים, קודם כל, בצעד אסטרטגי להסדרת ההתיישבות הבדואית בדרום. אנחנו מדברים על פיתוח הנגב שמשלב בעצם את ההתיישבות הבדואית. אנחנו מדברים על חוק, שהחוק הוא הסדרת ההתיישבות. זאת אומרת, התכנון הוא מרכיב אחד, הוא מרכיב ראשון, אבל לאחר התכנון באה הבנייה. ואנחנו מדברים על תכנית שבסופו של דבר תסיים את - - -
באסל גטאס
פתרון, כי החוק אף פעם לא מזכיר את המילה התיישבות. החוק, הפתרון, עניין ההתיישבות לא מוזכר - - -. תקרא אותו.
דורון אלמוג
החוק הוא להסדרת ההתיישבות. התבקשתי לדבר.
באסל גטאס
זו קריאת ביניים.
דורון אלמוג
אנחנו לא באנו להסדיר את סכסוך הקרקעות כדי לסיים את סכסוך הקרקעות. כיום עומדות בין המדינה למגזר הבדואי כ-3,000 תביעות שנרשמו בין 1970 ל-1979, והכוונה, בסופו של דבר, להביא בפרק זמן נתון לרישום הקרקעות. בעצם, הקרקעות היום תלויות ועומדות כתביעות, הן לא רשומות בטאבו, לא על המדינה ולא על הבדואים, ושני הצדדים חסרים. אנחנו מדברים על חוק שבסופו של דבר הוא מאפשר לנו כצעד ראשון להסדיר את סכסוך הקרקעות, ולהסדיר את ההתיישבות. זה הדבר החשוב ביותר – הסדרת ההתיישבות. אנחנו רואים את הבדואים, בסופו של דבר, במצב הסיום, חיים בהתיישבות מסודרת. אנחנו רואים את הבדואים חיים או בהרחבות של היישובים הקיימים או ביישובים חדשים שיקומו. ואנחנו מדברים על הסדרה, ככל האפשר, באזורים שהם היום נמצאים שם.
היו"ר צחי הנגבי
של כמה? אוכלוסייה של כמה בדואים?
דורון אלמוג
היום אנחנו מדברים, בסך הכול, בנגב על כ-200 אלף בדואים, שמתוכם קרוב ל-100 אלף גרים בפזורה, ביישובים הלא מוכרים.
היו"ר צחי הנגבי
והחוק הזה אמור להסדיר את הבעיה כולה?
דורון אלמוג
כן, התכנית היא להסדיר.
צריך לומר יותר מזה
התביעות מוחזקות רק על ידי כ-15% מהאוכלוסייה הבדואית. כלומר, 85% מהאוכלוסייה הבדואית אין להם תביעות, ובסופו של דבר הם קורבן של המצב. בסופו של דבר, כשאנחנו מדברים על פיתוח הנגב, ואתמול עברה החלטה משמעותית לפיתוח הנגב: חצי מיליארד שקל לתמיכה אזרחית להעברת שלושת בסיסי צה"ל לנגב. אנחנו מדברים על כך שהבדואים ייהנו מההשקעות העצומות שהולכות להיות בנגב. אנחנו מדברים על - - -
באסל גטאס
אחרי שיאבדו את האדמות שלהם.
דורון אלמוג
לא. אנחנו מדברים על התפתחות והשתלבות בדרום ובפיתוח הדרום: אם זה בתשתיות, אם זה בהשכלה. אנחנו רוצים לראות הרבה יותר בדואים מגיעים לשוק העבודה. היום יש לנו רק, למשל, 16% מהנשים הבדואיות עובדות, אנחנו רוצים להגיע לכ-60%. ואנחנו בפירוש רואים מוטיבציה גדולה אצל הנשים הבדואיות להשתלב, להשכלה. יותר נשים בדואיות היום פונות להשכלה. אנחנו רוצים לראות כמות מסיימי תיכון בהיקפים הרבה יותר גדולים. אנחנו רוצים לצמצם את מקבלי האבטלה - - -
חנא סוייד
אז אולי לקחת את החוק לוועדת החינוך, התרבות והספורט.
משה זלמן פייגלין
נדמה לי שמכל מה ששמענו – ועדת הפנים והגנת הסביבה.
היו"ר צחי הנגבי
מיד אנחנו נצביע, אני רק מבקש משפט סיום.
חנא סוייד
ועדת החינוך, התרבות והספורט זה הכי.
משה זלמן פייגלין
לא, הוא דיבר על בניית המשך, הסדרת ההתיישבות.
דורון אלמוג
שני הצירים העיקריים של התכנית שלנו: אחד, זה תעסוקה ופיתוח כלכלי. שניים, זה חינוך. ובצד כל זה אנחנו רואים חיזוק ההתיישבות. אנחנו מדברים על מודל יישובים שלם. כשאני אומר מודל יישובים שלם, זה בעצם ארבעה מרכיבים: אחת, מגורים; שתיים, תעסוקה; שלוש, שירותים – בתוך השירותים כמובן זה רווחה, ובריאות, וביטחון וחינוך; ארבע, תשתיות. את כל הדבר הזה אנחנו רוצים לראות ביחד, אנחנו רוצים לראות רשויות מוניציפאליות בדואיות חזקות. אנחנו נותנים הרבה מאוד מאמצים לחיזוקן.
היו"ר צחי הנגבי
תודה, דורון אלמוג. תודה.

ראשית, נצביע על ההצעה. אני מבין שהמלצת הלשכה המשפטית היא או ועדת הפנים והגנת הסביבה או ועדת הכלכלה. את רוצה לנמק?
ארבל אסטרחן
לא.
היו"ר צחי הנגבי
אוקיי. אז אנחנו נתחיל בהצעה לוועדת הפנים והגנת הסביבה. מי בעד?
אתי בן יוסף
שבעה.
יצחק הרצוג
רגע, מי במקום חבר הכנסת עפו אגבאריה?
חנא סוייד
אני יכול, כן?
יצחק הרצוג
כן.
היו"ר צחי הנגבי
מי נגד?
אתי בן יוסף
חמישה.

הצבעה
בעד ההצעה להעביר את הצעת חוק להסדרת התיישבות הבדואים בנגב, התשע"ג-2013, לוועדת הפנים והגנת הסביבה – 7
נגד – 5
נמנעים – אין

ההצעה נתקבלה.
היו"ר צחי הנגבי
אוקיי, הוועדה העבירה את ההצעה לוועדת הפנים והגנת הסביבה. אני חושב שזה גם הדבר הנכון, לאור מה ששמענו.
אורי מקלב
- - - ועדה משותפת - - -
חנא סוייד
מהותית, אדוני היושב ראש, אין החלטה יותר מוטעית מההחלטה הזאת.
היו"ר צחי הנגבי
יכול להיות.
חנא סוייד
זה בכלל לא המגרש, זה לא המקום. בכל החוק הזה לא - - -
אורי מקלב
ומה עם ההצעה? מה עם - - -
היו"ר צחי הנגבי
כיוון שהיה רוב להצעה הראשונה - -
אורי מקלב
- - -
היו"ר צחי הנגבי
- - אז אין רוב, לא יכולה לעלות הצעה נוספת.
אורי מקלב
למה? זו עוד הצעה.
היו"ר צחי הנגבי
ככה - - -
אורי מקלב
יש עוד הצעה, - - - מצביעים - - -
היו"ר צחי הנגבי
לא, אין עוד הצעה.
חנא סוייד
- - - ועדה משותפת.
אורי מקלב
יש הצעה עם הצעה לסדר.
היו"ר צחי הנגבי
סליחה, עם כל הכבוד, יש נוהל ברור: ברגע שרוב חברי הוועדה החליטו לאן תעבור ההצעה, לא עולות הצעות אחרות.
אורי מקלב
אדוני היושב ראש, אני חושב שצריך להעמיד את כל ההצעות - - -
היו"ר צחי הנגבי
הבנתי מה שאתה חושב, אבל מה שאתה חושב מנוגד לסדר הדיון הקבוע.
אורי מקלב
אני מבקש את חוות הדעת של היועצת המשפטית בעניין.
אתי בן יוסף
- - -
היו"ר צחי הנגבי
למעשה, זה ארבע, לפי מה שאני מבין, כי חבר הכנסת חנא סוייד לא יכול להצביע, כי אין לחד"ש נציג.
חנא סוייד
אמרו לי שאני יכול - - -
היו"ר צחי הנגבי
אז אמרו לך בטעות.
חנא סוייד
- - - בסדר, בסדר?
יצחק הרצוג
למה? רגע, - - - מחד"ש.
היו"ר צחי הנגבי
אבל זה לא משנה, ממילא התוצאה היא - - -
יריב לוין
אבל הוא לא חבר פה.
יצחק הרצוג
חבר הכנסת עפו אגבאריה הוא חבר הוועדה.
יריב לוין
הוא לא חבר פה.
יצחק הרצוג
כן נכון. חבר הכנסת עפו אגבאריה - - -
יריב לוין
חבר הכנסת עפו אגבאריה לא חבר - - -
יצחק הרצוג
סליחה, חבר הכנסת עפו אגבאריה החליף את חבר הכנסת אילן גילאון.
היו"ר צחי הנגבי
נכון.
יצחק הרצוג
החליף את חבר הכנסת אילן גילאון. אתה יודע את זה, חבר הכנסת יריב לוין.
קריאה
- - -
יצחק הרצוג
ברור. אתה גם קיבלת העתק בגלל העניין של הוועדה של תקציב הכנסת.
היו"ר צחי הנגבי
אבל למה זה מאפשר לחבר הכנסת חנא סוייד להצביע, לא הבנתי.
חנא סוייד
במקום חבר הכנסת עפו אגבאריה.
יצחק הרצוג
בהתחלה הוא במקומו, מאותה סיעה שלו.
יריב לוין
- - - אין בעיה, - - - במקומו. אם הוא נכנס אז - - -
יצחק הרצוג
חבר הכנסת באסל גטאס, אני לא חושב שהוא חבר הוועדה.
אתי בן יוסף
חבר-חבר.
יריב לוין
לא, חבר הכנסת באסל גטאס - - -
היו"ר צחי הנגבי
הוא חבר רשמי.
יצחק הרצוג
אה, חבר הכנסת באסל גטאס חבר. נכון.
היו"ר צחי הנגבי
אוקיי, אנחנו עוברים לנושא הבא.
אורי מקלב
אדוני היושב ראש, אני רק רוצה להגיד לפרוטוקול שאני חושב - - -
היו"ר צחי הנגבי
הבנתי, אתה אמרת לפרוטוקול.
אורי מקלב
אבל אני - - -
היו"ר צחי הנגבי
בסדר, אני לא קיבלתי את עמדתך מכיוון שזה נוהל הדיון בכל ועדה.
באסל גטאס
- - - חוות דעת של היועצת המשפטית.
היו"ר צחי הנגבי
בסדר. בחייך, נו, חבר'ה.
אורי מקלב
אנחנו מבקשים לקבל בוועדה. אני מבקש להעלות להצבעה גם את הנושא של הוועדה המשותפת. זו זכות, גם אם יש רוב לשתי ההצעות.
יריב לוין
אי אפשר כי תתקבלנה שתי החלטות - - -
אורי מקלב
אבל למה - - - מעמידים שלוש הצעות - - -
משה זלמן פייגלין
לא כל דבר צריך - - -
אורי מקלב
תודה, חבר הכנסת משה פייגלין.
היו"ר צחי הנגבי
אני לא מקבל את בקשתך.
אורי מקלב
- - - הצעות, - -
היו"ר צחי הנגבי
לא.
אורי מקלב
- - מעמידים כל הצעה. למי שיש הצעה - - -
היו"ר צחי הנגבי
אתה טועה, לא ככה מנהלים הצבעה על הצעות.
אורי מקלב
לא, לא כשבדיון מעלים את זה.
יריב לוין
חבר הכנסת אורי מקלב, לא ככה מצביעים, אתה יודע - - -
היו"ר צחי הנגבי
אנחנו מעלים את הנושא - - -
אורי מקלב
הצעה שאולי יש לה רוב.
היו"ר צחי הנגבי
סליחה, חבר הכנסת אורי מקלב, אני מכבד אותך, תלמד לכבד את ההחלטה שלי.
אורי מקלב
מאה אחוז.

<הצעת חוק חובת התקשרות להורים והודעה על אי-הגעת ילד למוסד חינוך או למעון יום (תיקוני חקיקה), התשע"ג-2013>
היו"ר צחי הנגבי
אנחנו מעלים לדיון את השאלה איזו ועדה תדון בהצעת חוק חובת התקשרות להורים והודעה על אי הגעת ילד למוסד חינוך או למעון יום (תיקוני חקיקה), התשע"ג-2013 – חברי הכנסת אורלי לוי-אבקסיס ויריב לוין.
ההמלצה של הלשכה המשפטית היא להעביר את ההצעה לוועדת החינוך, התרבות והספורט.
מאיר שטרית
הגיוני.
יריב לוין
אני, ברשות היושב ראש, אם אפשר: ישנו סיכום שהגיעה אליו חברת הכנסת אורלי לוי-אבקסיס גם עם יושב ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט, לפיו ההצעה תעבור לדיון בוועדה לזכויות הילד, - -
היו"ר צחי הנגבי
מצוין.
יריב לוין
- - ואני אבקש להעביר את החוק לשם. אני רק אומר שלאחר מכן אני אבקש להגיש רוויזיה שתעמוד בתוקפה עד שנסיים את התיאום מול משרדי הממשלה הרלוונטיים, כמו שהבטחנו להם, ואז נשחרר את הרוויזיה ונעביר את החוק. אבל רוצים לעגן בהחלטה את הסיכום שהגענו אליו לגבי הוועדה.
היו"ר צחי הנגבי
אוקיי. ההצעה שנצביע עליה היא הצעה להעביר את הצעת חוק חובת התקשרות להורים והודעה על אי הגעת ילד למוסד חינוך או למעון יום לוועדה לזכויות הילד. מי בעד?
אורי מקלב
פה אחד.
היו"ר צחי הנגבי
מי נגד?

הצבעה
בעד ההצעה להעביר את הצעת חוק חובת התקשרות להורים והודעה על אי-הגעת ילד למוסד חינוך או למעון יום (תיקוני חקיקה), התשע"ג-2013, לוועדה לזכויות הילד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין

ההצעה נתקבלה.
היו"ר צחי הנגבי
תודה, פה אחד.
יריב לוין
אז אני רק מבקש שיירשם שאני ביקשתי רוויזיה.
היו"ר צחי הנגבי
נא לרשום רוויזיה לחבר הכנסת יריב לוין.

זה תעלול שעוד לא שמעתי עליו.
אברהם מיכאלי
לא, זה תעלול ידוע.
היו"ר צחי הנגבי
בסדר גמור.
יריב לוין
כי יש סיכום לגבי הוועדה בתוך הכנסת, אבל צריך להשלים את התיאום. אז כדי לממש את הסיכום הזה, שלא עד שנסיים את התיאום יהיה אחר כך חזרה משם, אז - - -
אברהם מיכאלי
יש לה סמכות לדון בחוק, נכון?
יריב לוין
כן, כן.
אברהם מיכאלי
כוועדה.
יריב לוין
היא גם עוסקת במעונות יום, כן.
אברהם מיכאלי
ומי - - - עוד צריך לתאר, למה יש - - -
יריב לוין
לא, לא, לא, אנחנו צריכים לעשות תיאום מול הממשלה לגבי הנוסח. זה - - -
אברהם מיכאלי
- - - בממשלה - - -
קריאה
- - -
היו"ר צחי הנגבי
כן, הוועדה לזכויות הילד.
הצעה לסדר-היום בנושא
"הרס עתיקות בהר הבית"
היו"ר צחי הנגבי
והנושא של קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא "הרס עתיקות בהר הבית", של חברי הכנסת אורית סטרוק, משה פייגלין ויחיאל חיליק בר. אני רק אקרא פה את הדברים: נשמעה הצעה להעביר את ההצעה לוועדת החינוך, התרבות והספורט או לוועדת הפנים והגנת הסביבה או לוועדה לביקורת המדינה. יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט מבקש להעביר את ההצעה אליו, יושב ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט מבקש להעביר את ההצעה אליו, יושבת ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה מבקשת להעביר את ההצעה אליה. כולם דורשים בשלום הר הבית.

חברי הכנסת משה פייגלין ואורית סטרוק, מה עמדתכם?
משה זלמן פייגלין
אנחנו ביקשנו להעביר לוועדת הפנים והגנת הסביבה, זה המקום - -
היו"ר צחי הנגבי
הטבעי.
משה זלמן פייגלין
- - ההגיוני, והטבעי והרלוונטי ביותר.
מאיר שטרית
מה העמדה של המחלקה המשפטית?
היו"ר צחי הנגבי
הכול אפשרי.
ארבל אסטרחן
הצעות לסדר היום - - -
מאיר שטרית
כי ארכיאולוגיה, למיטב ידיעתי, זה אחריות של משרד החינוך.
אורית סטרוק
השאלה שם היא לא ארכיאולוגיה, - -
מאיר שטרית
ודאי.
אורית סטרוק
- - השאלה שם אכיפתית, בעיקר. ולכן - - -
היו"ר צחי הנגבי
זאת הבעיה, כן.
אברהם מיכאלי
הכי טוב אז בוועדה לביקורת המדינה, תאמינו לי.
היו"ר צחי הנגבי
כשר לביטחון הפנים ששם מתכתש עם העניין וגם זכה לפתוח את הר הבית, - -
אברהם מיכאלי
תאמין לי, גם משרדי הממשלה ישמחו על זה - - -
היו"ר צחי הנגבי
- - הבעיה המרכזית היא באמת הפעלת הסמכות שלנו בצורה שתמנע את - - -
אורית סטרוק
- - -
היו"ר צחי הנגבי
כן.
אברהם מיכאלי
כן, כולם פוחדים מהם. נו, באמת.
היו"ר צחי הנגבי
כן. אז אני אעלה ראשית את ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הפנים והגנת הסביבה. מי בעד?
יריב לוין
לא, מה שהם רוצים. רגע, ועדת הפנים והגנת הסביבה זו ההצעה?
יצחק הרצוג
- - -
אברהם מיכאלי
ועדת הפנים והגנת הסביבה, בסדר.
יצחק הרצוג
הר הבית?
היו"ר צחי הנגבי
דרך אגב, זו הצעה לסדר. כלומר, - - -
יצחק הרצוג
תגיד, זה לא לוועדת חוץ וביטחון, אדוני היושב ראש?
היו"ר צחי הנגבי
לא. אין שם עניינים סודיים.
יצחק הרצוג
מלחמה בין-דתית, זה מה שזה הופך להיות.
היו"ר צחי הנגבי
כי לכולנו יש עניין שלא ייהרסו עתיקות של העם היהודי.
יצחק הרצוג
לזה אני מסכים.
היו"ר צחי הנגבי
זה לא פוליטי, - -
יצחק הרצוג
אז חברת הכנסת מירי רגב - - -
היו"ר צחי הנגבי
- - אפילו לא אידיאולוגי.

הצבעה
בעד ההצעה להעביר את ההצעה לסדר-היום בנושא: "הרס עתיקות בהר הבית" לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין

ההצעה נתקבלה.
היו"ר צחי הנגבי
אז זה עבר לוועדת הפנים ואיכות הסביבה.
<חובת דיווח שרים על פעילות משרדיהם לוועדות הכנסת, בהתאם לסעיף 123(ז)(1)(2) לתקנון הכנסת.>
היו"ר צחי הנגבי
הנושא האחרון על סדר יומנו: חובת דיווח שרים על פעילות משרדיהם. עורכת הדין ארבל אסטרחן, את רוצה להציג?
ארבל אסטרחן
תקנון הכנסת - - -
היו"ר צחי הנגבי
יש לפניכם נוסח שנקרא: החלטת ועדת הכנסת, לפי סעיף זה וזה. לפי הרכב הממשלה בכנסת ה-19 – הסבר קצר לחברי הוועדה החדשים, לעורכת הדין ארבל אסטרחן.
ארבל אסטרחן
תקנון הכנסת קובע בסעיף 123 – שגם מצוטט בנייר שמונח בפניכם – ששר, שענייני משרדו נדונים בוועדה קבועה, יופיע בוועדה לדווח על ענייני משרדו, פעם אחת בכל כנס של הכנסת. והוא יסקור את פעולות משרדו, תכניות העבודה של המשרד, אופן ביצוע התקציב, וישיב לשאלות לרבות שאלות שהועברו אליו מראש.
ועוד קובע התקנון, שוועדת הכנסת תקבע לגבי כל שר לאיזו ועדה הוא ידווח. ואפשר לקבוע גם יותר מוועדה אחת, במקרה שהשר – ענייניו מטופלים ביותר מוועדה אחת.

מה שמונח כאן זה פירוט להחלטת הוועדה לגבי כל אחד מהשרים, לאיזו ועדה הוא ידווח. זה מבוסס על אותה טבלה שנעשתה כבר בכנסת הקודמת, לפי הרכב הממשלה הקודם, תוך שינוי שמות המשרדים, כפי שנעשה בכנסת הזאת.

ויש פה שני שינויים קטנים, שאני אציין אותם: בכנסת הקודמת נשמט ראש הממשלה מרשימת השרים, ולא נקבעה לגביו חובת דיווח. כבר אז היה רצון לתקן את זה, זה לא נעשה במהלך הכנסת. עכשיו מוצע שהוא ידווח לוועדת החוץ והביטחון, כמובן, כפי שבעצם נעשה ממילא.

ולגבי שר הכלכלה, הפנו את תשומת לבנו בכנסת הקודמת לכך שנקבע שהדיווח שלו ייעשה לוועדת הכלכלה, אבל בעצם הוא מפוקח גם על ידי ועדת העבודה, הרווחה והבריאות; הרי עבר אליו כל נושא העבודה, מה שפעם היה משרד העבודה והרווחה עבר אליו. ולכן מוצע שהוא ידווח לשתי ועדות: ועדת הכלכלה וועדת העבודה, הרווחה והבריאות. לכן, אם אפשר להקריא את זה בקצרה?
היו"ר צחי הנגבי
כן.
ארבל אסטרחן
אז ככה: ראש הממשלה לוועדת החוץ והביטחון, ולאותה ועדה גם שר הביטחון, שר החוץ, השר לנושאים אסטרטגיים, השר לענייני מודיעין, השר לשיתוף פעולה אזורי והשר להגנת העורף. שר האוצר לוועדת הכספים. שר הבריאות, כמו גם השר לאזרחים ותיקים ושר הרווחה והשירותים החברתיים, שלושתם, לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
כמו שאמרתי, שר הכלכלה, גם לוועדת הכלכלה וגם לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות בענייני עבודה. עוד ידווחו לוועדת הכלכלה שר הבינוי והשיכון, שר החקלאות, השר לפיתוח הנגב והגליל, שר התחבורה, שר התיירות, שר התקשורת, שר האנרגיה והמים.
לוועדת הפנים יש ארבעה שרים שצריכים לדווח: שר הפנים, השר לביטחון פנים, השר להגנת הסביבה והשר לשירותי דת.

שר המשפטים לוועדת החוקה, חוק ומשפט. השר לירושלים והתפוצות והשר לקליטת העלייה ידווחו לוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות. שר החינוך ושר התרבות והספורט לוועדת החינוך, התרבות והספורט. ושר המדע, הטכנולוגיה והחלל לוועדת המדע והטכנולוגיה.
היו"ר צחי הנגבי
תודה. הערות? אין. מי בעד? תודה. מי נגד? תודה.
הצבעה
בעד חובת דיווח שרים על פעילות משרדיהם לוועדות הכנסת, בהתאם לסעיף 123(ז)(1)(2) לתקנון הכנסת – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין

ההצעה נתקבלה.
היו"ר צחי הנגבי
הישיבה נעולה.
יריב לוין
יופי, תודה רבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 09:32.>

קוד המקור של הנתונים