ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 10/07/2013

חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ג-2013

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
10/07/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 30>
מישיבת ועדת הכנסת
יום רביעי, ג' באב התשע"ג (10 ביולי 2013), שעה 9:10
סדר היום
<קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון) (הארכת תוקף), התשע"ג-2013>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – מ"מ היו"ר
דב ליפמן

אורי מקלב

דוד צור
מוזמנים
>
יואל הדר - יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
רמי בן שמעון
<קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון) (הארכת תוקף), התשע"ג-2013>
היו"ר יריב לוין
בוקר טוב, על סדר-יומנו קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון) (הארכת תוקף), התשע"ג-2013 (מ/777).

הצעה שנוגעת להארכת הוראת השעה של השיטור העירוני. המלצת הלשכה המשפטית היא להעביר את הצעת החוק לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה. היו הצעות להעביר לוועדת החוקה, חוק ומשפט.

אני מבין שיו"ר ועדת הפנים עומדת על כך, ובצדק, שהחוק יעבור אליה. אם אני מבין נכון, מבחינת ועדת החוקה ויתרו על ההתעקשות על העניין הזה אבל מאחר שהדבר הזה נאמר במליאה, אנחנו צריכים בכל אופן לדון בו והכריע בו.

אם למישהו יש הערות, התייחסויות – זה הזמן.
אורי מקלב
איפה זה היה בעבר?
היו"ר יריב לוין
זה היה בוועדת פנים – שיטור זה ועדת פנים. כן, שיטור זה בוועדת פנים, אין שאלה בכלל. טוב, מי בעד לקבוע את הוועדה כוועדת הפנים?
הצבעה

בעד הקביעה שהצעת החוק תידון בוועדת הפנים והגנת הסביבה – פה אחד
ההצעה שהצעת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון) (הארכת תוקף), התשע"ג-2013 תידון בוועדת הפנים והגנת הסביבה, נתקבלה.
אתי בן יוסף
ארבעה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים ואין נמנעים.

תודה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 09:15.>

קוד המקור של הנתונים