ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 08/07/2013

עדכון שיעורי התגמולים לנכי רדיפות הנאצים ולנכי המלחמה בנאצים-צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים)(מס' 2), התשע"ג - 2013-צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים)(הוראת שעה מס' 2), התשע"ג - 2013-צו רדיפות הנאצים (שינוי שיעור התגמולים)(

פרוטוקול

 
PAGE
12
ועדת הכספים
08/07/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 108>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, א' באב התשע"ג (08 ביולי 2013), שעה 10:00
סדר היום
<עדכון שיעורי התגמולים לנכי רדיפות הנאצים ולנכי המלחמה בנאצים: צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים)(מס' 2) התשע"ג-2013; צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים)(הוראת שעה מס' 2), התשע"ג- 2013; צו רדיפות הנאצים (שינוי שיעור התגמולים)(הוראת שעה מס' 2), התשע"ג-2013; צו רדיפות הנאצים (שינוי שיעור התגמולים) (מס' 2), התשע"ג-2013; ​ תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) (תיקון), התשע"ג-2013; תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) (הוראת שעה), התשע"ג-2013; צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעור תגמולים) (הוראת שעה מס' 2), התשע"ג-2013>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
משה גפני

בועז טופורובסקי

יעקב ליצמן

עיסאווי פריג'

זבולון קלפה

אלעזר שטרן

עפר שלח

עדי קול
מוזמנים
>
תאה אדרי - מרכזת בכירה, תגמולים, משרד האוצר

עמיחי פישמן - עו"ד, משרד האוצר

ראובן פרנקנבורג - חשב הרשות לזכויות ניצולי השואה, משרד האוצר

מרים גרייבר - חברת עמותה, עמותה פרלמנטרית לזכר השואה

ולדימיר סברדלוב - תקציבי, הרשות לזכויות ניצולי השואה

גליה מאיר-אריכה - יועמ"ש, הרשות לזכויות ניצולי השואה
ייעוץ משפטי
שגית אפק

שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אסתר מימון
<עדכון שיעורי התגמולים לנכי רדיפות הנאצים ולנכי המלחמה בנאצים: צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים)(מס' 2) התשע"ג-2013; צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים)(הוראת שעה מס' 2), התשע"ג- 2013; צו רדיפות הנאצים (שינוי שיעור התגמולים)(הוראת שעה מס' 2), התשע"ג-2013; צו רדיפות הנאצים (שינוי שיעור התגמולים) (מס' 2), התשע"ג-2013; ​ תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) (תיקון), התשע"ג-2013; תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) (הוראת שעה), התשע"ג-2013; צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעור תגמולים) (הוראת שעה מס' 2), התשע"ג-2013>
היו"ר ניסן סלומינסקי
בוקר טוב, רבותי, הסעיף הראשון שאנחנו דנים בו זה סט של שישה צווי עדכון, עדכון שיעורי התמלוגים לנכי רדיפות הנאצים ולנכי המלחמה בנאצים: האחד, צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים)(מס' 2), התשע"ג-2013. זה צו אחד; צו שני זה צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים)(הוראת שעה מס' 2), התשע"ג-2013; השלישי זה צו רדיפות הנאצים – עוד מעט יסבירו את כל זה, אבל בינתיים - - -
אלעזר שטרן
הלוואי בכל יום יביאו לנו רק כאלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה נכון. האמת היא שאם היינו בסדר, אז בכל יום היינו דנים באחד, לתת תחושה טובה.
מרים גרייבר
אם היינו בסדר, לא היינו צריכים לדון בזה בכלל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את צודקת. תלוי איפה אנחנו מתחילים "אם לא היינו בסדר".
היו"ר ניסן סלומינסקי
צו רדיפות הנאצים (שינוי שיעור התגמולים) (מס' 2), התשע"ג-2013; ​ תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) (תיקון), התשע"ג-2013; תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) (הוראת שעה), התשע"ג-2013 וצו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעור תגמולים) (הוראת שעה מס' 2), התשע"ג-2013. זהו. אלה ששת הצווים. את מציגה?
גליה מאיר-אריכה
אני היועצת המשפטית של הרשות לזכויות ניצולי שואה. ראשית, אני מבקשת להודות לך על הזימון המהיר של הוועדה, מה שאני מקווה מאוד, יאפשר לנו לבצע את העדכון כבר בתגמול הקרוב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זאת המטרה.
גליה מאיר-אריכה
אנחנו מבקשים לעדכן את שיעורי התגמולים המשולמים לנכי רדיפות הנאצים ולנכי המלחמה בנאצים, כאשר העדכון נעשה בהתאם לשינויים במדד השכר הציבורי הקהילתי באופן דומה לעדכון התגמולים המשולמים לנכי צה"ל. מדובר במדד שמתעדכן אחת לחצי שנה ומכאן שתי תקופות העדכון שיש כאן, מ-1 באוקטובר 2012 עד 31 במרץ 2013, ומ-1 באפריל 2013 ואילך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לפי מה הוא מתעדכן? האם לפי מדד רגיל הוא מתעדכן?
גליה מאיר-אריכה
לא, מדד מיוחד. מדד ציבורי, שרלוונטי גם לתגמולים שמשולמים לנכי צה"ל.
יעקב ליצמן
מה זה המדד הציבורי?
גליה מאיר-אריכה
נמצאים פה נציגי החשבות, הם יכולים להסביר בדיוק מה ההרכב של המדד הזה. אני רק אציין שהעדכון מתייחס לכל סוגי התגמול המשולמים מתוקף החוק. מדובר קודם כול בתגמול הבסיסי, האוניברסלי, שנקבע כנגזרת של דרגת הנכות. סוג התגמול השני הוא תגמול מיוחד שכולל רובד סוציאלי שמשולם לנכים כשאין הכנסה נוספת. גם במסגרתו יש הבחנה בין רמות הנכות השונות כמובן. סוג שלישי נוסף של תגמול שמתעדכן במסגרת הצווים האלה הוא תגמול שמשולם לבני זוג לאחר פטירת הנכה, כאשר גם בעניין הזה יש הבחנה בין סוגי התגמול השונים. נודה לכם על האישור המהיר של הצווים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
למה זה מגיע בצורת צו? האם זה משהו חדש לגמרי או שזה משהו רוטיני?
גליה מאיר-אריכה
מאז ומתמיד זה באמצעות צווים. מדובר בסמכות של שר האוצר לעדכון שיעורי התגמול, ולכן - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
בכל שנה?
גליה מאיר-אריכה
בכל שנה. הפעם האחרונה התעדכנה באמצעות תיקון - - -
טמיר כהן
חצי שנה.
שגית אפיק
בשנה שעברה היה תיקון חקיקה מסיבי לכל התגמולים, כיוון שהתברר שלא היה עדכון בחלק מהשנים והיה צריך לעשות איזה סדר. בנוסף, הוועדה תיקנה את החקיקה על מנת להעלות את שיעור התגמולים שזכאי לה נכה נצרך ונכה נזקק. כתוצאה מזה נוצר שינוי בשיעורי התגמולים של כל הנכים ושל האלמנות. בנוסף, באותו תיקון חקיקה הועברו תקנות הנכים (טיפול רפואי), שהעדכון שלהן היה מתבצע בוועדת העבודה והרווחה והרבה פעמים זה היה יוצר חוסר סימטריה – התיקון שלהם הועבר לאישורה של ועדת הכספים, ועכשיו זה מרוכז פה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
למה זה נעשה בצורת צו ובכל פעם תצטרכו לחזור? למה זה לא קבוע? אני אשמח בכל פעם שתבואו לפה - - -
שגית אפיק
למה זה לא מתעדכן אוטומטי? הוא שואל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם יש מדד מסוים, הכול יתעדכן אוטומטית.
גליה מאיר-אריכה
החוק לא קובע את אופן העדכון. הוא קובע את סמכות שר האוצר לעדכן את שיעורי התגמול, כאשר הסמכות הזאת מותנית באישור ועדת הכספים. כמובן שניתן לבצע תיקון חקיקה באופן שייתר את הצורך באישור ועדת הכספים.
שגית אפיק
גילינו שלא תמיד זה מתעדכן והיתה העדפה בוועדה להיות עם יד על הדופק.
גליה מאיר-אריכה
סליחה. מדובר במדד מיוחד לשלושה חודשים שמתפרסם. אין פה שום השתהות. זאת לא הצגה מדויקת של הדברים.
יעקב ליצמן
מבחינת נכי המלחמה, מה עדיף, שבכל פעם יבואו לפה, וכתוצאה מזה - - -
יעקב ליצמן
הם לא הסבירו מה זה המדד המיוחד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תיכף הם יסבירו.
גליה מאיר-אריכה
יש פה נציגי חשבות, הם יכולים להסביר את ההרכב של המדד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היא אמרה שנמצאים כאן נציגי החשבות והם יסבירו.
אני רוצה להבין בנושא הזה. אם זה דבר קבוע וכולנו רוצים להיטיב, למה שלא יעשו את זה כבר באופן מסודר? האם זה יכול להיות באופן מסודר? מה שאני מבין משגית, שלפעמים שוכחים, ואנחנו כאילו צריכים להיות כלב השמירה. אני מוכן - - -
גליה מאיר-אריכה
ממש לא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם ממש לא, כמו שאת אומרת - - -
גליה מאיר-אריכה
אני לא מבינה מה הבסיס לטענה הזאת?
שגית אפיק
עשינו חקיקה בפעם הקודמת כיוון ששנתיים לא עדכנתם.
גליה מאיר-אריכה
תבדקי ותראי שאפילו הקדמנו את נכי צה"ל, הם אפילו השהו את הצווים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
גליה, לא זו היתה המטרה. אם יש איזה חשש - - -
גליה מאיר-אריכה
אלה האשמות. אנחנו פה רצים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
גליה, אף אחד לא האשים.
יעקב ליצמן
למה את מתרגשת מוועדת הכספים? אפשר לחשוב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היא מתרגשת, וזה בסדר. אני מנסה לחשוב מה יותר טוב. אם אין שום בעיה והכול בסדר, למה שלא יהיה משהו קבוע ולא תצטרכו בכל פעם לרוץ לפה וכולם יהיו במתח אם יאשרו או לא יאשרו וישב פה יום אחד מישהו אחר? יהיה לכם מסודר.
אלעזר שטרן
א', אני מבין שהיום צריך לעשות את זה, וניכנס אחרי זה לחקיקה. אני מוכן לקחת את זה על עצמי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ניסיתי רק להבין ממנה, היא הרי עוסקת בזה, למה זה בצורה כזאת? האם יש לזה סיבה היסטורית?
אלעזר שטרן
שגית הסבירה.
יעקב ליצמן
לפני שאתה הולך על איך, לא הסבירו לנו מה זה המדד המיוחד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היא תסביר עוד מעט, שאלנו. רציתי להבין, למה צריך צווים? מילא על דגי אמנון, אני מבין, צריך צו חד-פעמי, אבל פה כשאנחנו רוצים שזה יהיה, למה?
גליה מאיר-אריכה
זו הצעה במקומה. זה כרגע נוסח החוק, זה גם המתווה של חוק הנכים (שיקום). אפשר בהחלט - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
זאת אומרת, אין סיבה מיוחדת.
גליה מאיר-אריכה
התיקון יצטרך להתייחס לאופן העדכון.
מרים גרייבר
אני מהעמותה הפרלמנטרית לניצולי השואה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אתן לך עוד מעט לדבר.
מרים גרייבר
אני רק רוצה להגיד מילה אחת על זה. ועדת דורנר ביקשה שזה גם יתעדכן על פי ה-BEG, החוק הגרמני שמתעדכן עם השכר ומתעדכן עם האינפלציה. כשאנחנו עושים חוק, אנחנו רוצים להכניס גם את זה לחוק.
אלעזר שטרן
למה שניהם? או או.
יעקב ליצמן
שניהם היא אמרה.
אלעזר שטרן
איך שניהם?
גליה מאיר-אריכה
אני אסביר. אנחנו היום מעדכנים. קיים צו של שר האוצר, צו קבוע, שהוא מעודכן בעקבות החלטת ממשלה שהתקבלה לאחר שהתפרסם דוח ועדת דורנר, ולפיו אנחנו מעדכנים לפי הגבוה מבין השניים, או 75% מהרנטה הגרמנית בדרגת הנכות המקבילה או בשיטה הלינארית שקבועה היום בחקיקה בחוק נכי רדיפות הנאצים. לינארי זה אומר שיעור אחוז הנכות מהשכר הקובע לכל אחוז נכות בדרגת הנכות של הנכה באופן לינארי.
יעקב ליצמן
למה מורידים 25%?
גליה מאיר-אריכה
מה זאת אומרת?
עדי קול
75% מהרנטה.
גליה מאיר-אריכה
זו היתה ההמלצה של ועדת דורנר, והיא אומצה על-ידי הממשלה.
יעקב ליצמן
מה ההיגיון? אני לא חולק, אבל אני רוצה להבין. אנשים סבלו, קיבלו פיצוי.
גליה מאיר-אריכה
יש דרגות נכות שבהן אנחנו משלמים יותר מהרנטה הגרמנית. עשו שקלול מסוים והגיעו למסקנה – 75%.

עוד הערה אחת בהקשר הזה, זה לדיון נפרד כמובן. יש עוד סל הטבות נלווה שהמדינה נותנת, שלא ניתן על-ידי גרמניה, שורה של מחלות נוספות שהמדינה מכירה בהן שלא מוכרות בגרמניה. כך שההשוואה צריכה להיעשות במבט רחב יותר ולא רק במבט של התגמול המשולם בגין דרגת הנכות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי יוכל להסביר לנו מה המדד המיוחד הזה?
גליה מאיר-אריכה
תאה אדרי מהחשבות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בבקשה.
תאה אדרי
המדד הקהילתי נוצר לפי בקשה בזמנו, זה היה ממש לפני הרבה זמן, לפי בקשה של משרד הביטחון ליצור מדד מיוחד שהלמ"ס מחשב, והמדד הזה כולל כל מיני מוסדות שנבחרים פעם בחמש שנים ומתחלפים בכל חמש שנים, כמו משרד החינוך, בתי חולים. כל פעם המדד משתנה. הלמ"ס מחשב פעמיים בשנה את המדד הזה, ולזה אנחנו מתייחסים.
יעקב ליצמן
על הכסף הזה האם יש מס הכנסה?
תאה אדרי
לא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רק רגע, רבותי. האם מישהו מהצד של האוצר רוצה לומר עוד משהו? אם לא, אני אתן לחברי הכנסת עכשיו.
משה גפני
למה עושים הפסקה בעדכונים?
יעקב ליצמן
היו בחירות.
ולדימיר סברדלוב
אין הפסקה.
משה גפני
אישרנו ב-2012, אז היינו צריכים לחזור רטרואקטיבית מ-2010. גם עכשיו יש הפסקה.
ולדימיר סברדלוב
לא. אין הפסקה.
משה גפני
אני טועה?
קריאה
לא. אתה לא טועה.
משה גפני
למה יש הפסקות בעדכון?
ולדימיר סברדלוב
אין הפסקות.
משה גפני
אין עדכונים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, לא כך.
משה גפני
היינו צריכים ב-2012 לעשות עדכון רטרואקטיבי מ-2010.
יעקב ליצמן
עכשיו זה מה-1 באפריל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי.
ולדימיר סברדלוב
אני תקציבאי של הרשות. אין הפסקה בעדכון. התגמול מתעדכן בכל חצי שנה, פשוט המדד מתפרסם שלושה חודשים אחרי התאריך הקובע. זאת אומרת, אנחנו נמצאים היום ביולי והתחלנו את התהליך לפני שלושה חודשים מ-1 באפריל.
משה גפני
מה היה עד 2013? מתי היה העדכון האחרון?
ולדימיר סברדלוב
העדכון האחרון היה באפריל 2012. לא היה עדכון באוקטובר 2012.
שגית אפיק
זה בחקיקה. אפריל 2012 זה החקיקה שעשית ביולי ועדכנת על 2010.
משה גפני
היינו צריכים לעדכן את זה רטרואקטיבית ל-2010.
ולדימיר סברדלוב
חבר הכנסת, אני אענה לך, רק תן לי אפשרות. עדכנו את התגמול בסוף 2012, כשהתאריך הקובע היה אפריל 2012, אוקטובר 2012. לא יכולנו לעדכן בגלל שהיתה ירידה במדד ולא רצינו לפגוע בניצולי השואה, לכן לא בוצע העדכון האחרון, לכן העדכון האחרון נדחה ל-1 באפריל 2013, וזה מה שאנחנו עושים.
משה גפני
מתי יהיה העדכון הבא?
ולדימיר סברדלוב
העדכון הבא נבצע בינואר-פברואר 2014, שהוא יהיה מאוקטובר 2013. במקביל, אנחנו עושים כל הזמן עדכונים לפי ועדת דורנר.
שגית אפיק
בתקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) מצאתי עדכון אחרון מ-2010. אלה התקנות החדשות שמגיעות אלינו ואני רואה שעדכנתם רק מ-2012. מה קרה ב-2011, לא היה צורך בעדכון?
גליה מאיר-אריכה
מדובר בקבוצה ריקה. מדובר במי שחי עמו ילד עד גיל 18 והוא צריך לתמוך בו. מדובר במצב מיוחד.
שגית אפיק
צריך לבטל את זה - - -
גליה מאיר-אריכה
מדובר בנכה מלחמה שחי עמו ילד עד גיל 18 והוא צריך לתמוך בו, וכבר אין כאלה. עם זאת, למען הסדר הטוב, חשבנו שכן יהיה נכון לעדכן - - -
שגית אפיק
אתם מעדכנים שנה כן שנה לא? איך זה הולך? איך זה עובד בעתיד?
עדי קול
ייוולד לו עוד ילד בעתיד?
גליה מאיר-אריכה
אני לא מבינה את ההתייחסות ואת הטענות.
עדי קול
למה לא לבטל צו שהוא מיותר?
שגית אפיק
אפילו לבטל בחקיקה את המצב הזה אם לא צריך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא יודע אם זה מיותר, יכול להיות שיתגלה משהו. אין לי מושג.
גליה מאיר-אריכה
אם אתם רוצים, אתם יכולים שלא לעדכן. אל תעדכנו.
יעקב ליצמן
מישהו יכול לערער.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא שווה לנו להרע - - -
שגית אפיק
אפשר לעדכן רטרואקטיבית גם את 2011.
גליה מאיר-אריכה
זה מעודכן רטרואקטיבית.
ולדימיר סברדלוב
עדכנו רטרואקטיבית.
שגית אפיק
מ-2010 ואילך?
ולדימיר סברדלוב
לקחנו את כל השינויים שהיו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי חברי הכנסת, מישהו רוצה להתייחס? ליצמן ביקש.
יעקב ליצמן
קיבלתי את התשובות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אף אחד לא רוצה להתייחס, אז אני מציע שנאשר את כל ששת הצווים. אלעזר, אתה מוכן לקחת על עצמך לעשות בדיקה אם שווה להעביר את זה ממצב של צו לחוק, לבדוק את כל ההיבטים? יכול להיות שלפעמים צו כן טוב, וכך אתה רואה את זה בעיניים. לא יודע מה קורה, תבדוק את זה.
אלעזר שטרן
מאה אחוז.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את ששת הצווים, ירים את ידו. מי נגד?
הצבעה

בעד – פה אחד
צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים)(מס' 2) התשע"ג-2013; צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים)(הוראת שעה מס' 2), התשע"ג- 2013; צו רדיפות הנאצים (שינוי שיעור התגמולים)(הוראת שעה מס' 2), התשע"ג-2013; צו רדיפות הנאצים (שינוי שיעור התגמולים) (מס' 2), התשע"ג-2013; ​ תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) (תיקון), התשע"ג-2013; תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) (הוראת שעה), התשע"ג-2013; צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעור תגמולים) (הוראת שעה מס' 2), התשע"ג-2013 – אושרו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אושר פה אחד. בהצלחה.
גליה מאיר-אריכה
תודה רבה. כפי שאמרתי נפעל כך שזה יעודכן כבר בתגמול הקרוב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו שמחים מאוד.
אלעזר שטרן
תעשו עבודה, תגידו לי, גם אנחנו נשב לראות מה עדיף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה לכם. רצית לומר משהו? סליחה, רק רגע. הצבענו וכבר אישרנו. אם את מרגישה שאת רוצה לומר משהו, אנחנו נשמח.
מרים גרייבר
יש דברים אחרים שצריך להעלות כאן. עניין הקניין של ניצולי השואה, שזה לא הועלה. ועדת דורנר לא מולאה לגמרי, בצורה מושלמת. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו חייבים לדבר על אלה שמקבלים את סעיף 2 מוועידת התביעות. חייבים לעשות משהו בנוגע לזה, כי הם מקבלים מעט מאוד כסף ואין להם זכויות, ואנחנו חייבים לתקן את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מתנצל שלא נוכל לדון בזה היום.
מרים גרייבר
אני מקווה שנדון בזה מאוד בקרוב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה שאני מבקש, אלעזר - - -
עדי קול
עושים עוד שלושה חודשים שינוי של תקנות - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אלעזר, תעמוד בקשר אתה.
אלעזר שטרן
אנחנו בקשר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היא אומרת שיש שני דברים שעדיין לא באו על פתרונם. מייד אחרי התקציב תבדוק, ואם זה שייך וכן הלאה, נעלה את זה לדיון פה.
אלעזר שטרן
בסדר גמור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תעמדי מול חבר הכנסת אלעזר שטרן בנושא. רבותי, תודה רבה לכם ושיהיה לכם בהצלחה.
<הישיבה ננעלה בשעה 10:20.>

קוד המקור של הנתונים