ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 08/07/2013

הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - שינוי שיטת הממשל) , הצעה לסדר-היום בנושא: "יום הנוער והצעירים"

פרוטוקול

 
PAGE
7
ועדת הכנסת
08/07/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 29>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, א' באב התשע"ג (08 ביולי 2013), שעה 13:45
סדר היום
1. <הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – שינוי שיטת הממשל), של חה"כ רונן הופמן (פ/1402) – קביעת ועדה לדיון>
2. <הצעה לסדר-היום בנושא: "יום הנוער והצעירים", של חברי הכנסת חנין זועבי, אברהם מיכאלי, יפעת קריב, גילה גמליאל, מרדכי יוגב, מוחמד ברכה, עיסאווי פריג' – קביעת ועדה לדיון>
נכחו
חברי הוועדה: >
צחי הנגבי – היו"ר
יצחק הרצוג

יריב לוין

דב ליפמן

אברהם מיכאלי

אורי מקלב

יפעת קריב

דוד רותם

מאיר שטרית

איילת שקד

רונן הופמן

דב חנין
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
אירית שלהבת
1. <<הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – שינוי שיטת הממשל), של חה"כ רונן הופמן (פ/1402) – קביעת ועדה לדיון>>
היו"ר צחי הנגבי
שלום לכולם, צהרים טובים. אנחנו דנים בקביעת ועדה לדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – שינוי שיטת הממשל), הצעת חבר הכנסת רונן הופמן. לאיזו ועדה אתם מציעים שזה יעבור?
מאיר שטרית
אני מציע לצרף אותה לדיון בחוק של חבר הכנסת רותם.
היו"ר צחי הנגבי
המלצת הלשכה המשפטית היא להעביר את הצעת החוק לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט.
יצחק הרצוג
רגע, לא התחלת עם המזון?
היו"ר צחי הנגבי
המזון ירד מסדר היום. לבקשת יושב-ראש הקואליציה, עדיין אין הסכמות. תסתכלו במיילים. אתם יודעים שיריב לוין מביא הצעות כאשר יש הסכמות. אם הוא הוא הוריד אז אנחנו נמתין עם זה, זה לא דרמטי. בכל מקרה, מי בעד ההמלצה?
דב חנין
רק רגע, על חוק שינוי שיטת הממשל אפשר להצביע בלי דיון?
היו"ר צחי הנגבי
דיון אחרי הצבעה.
דב חנין
לאיזו ועדה, אדוני?
היו"ר צחי הנגבי
לוועדת החוקה, חוק ומשפט.
דב חנין
לי יש דעה אחרת.
היו"ר צחי הנגבי
דעתך, אדוני.
דב חנין
תודה, אדוני. קודם אנמק ואחר-כך אגיד לאן ההנמקה מובילה.
היו"ר צחי הנגבי
רבותי, רשות הדיבור לחבר הכנסת חנין, שאיננו חבר הוועדה אבל הוא זכאי לשעשע אותנו בדקות הקרובות...
דב חנין
תודה רבה לך, אדוני, אני שמח על הרוח האופטימית. תודה לך, אדוני היושב-ראש.

אתמול התפרסם מאמר מאוד מעניין של שני ראשי המכון הישראלי לדמוקרטיה, שמצביעים איך בעצם אותה הצעה שחבר הכנסת הופמן מקדם הורסת את המשילות במדינת ישראל, מכיוון שהיא יוצרת מצב של ממשלה שאין לה רוב בכנסת. ממשלה שאין לה רוב בכנסת זה מתכון מוכח לחוסר משילות, לקיפאון פוליטי ולהרס מוחלט של מערכות המדינה.
דוד רותם
של מי היתה הכתבה?
דב חנין
של פרופ' כרמון וראשי המכון לדמוקרטיה.
דוד רותם
הוא פרופסור כמו שאני פרופסור.
רונן הופמן
שכחנו להזמין את כרמון לדיון.
יצחק הרצוג
הוא פרופסור אמיתי. הוא היה באוניברסיטת תל-אביב, הוא מבין היטב.
היו"ר צחי הנגבי
אפשר לסכם שהוא מבין. הוא איש רציני מאוד.
דב חנין
אני לא רוצה להתווכח על הפרופסורה. אדוני היושב-ראש, חברת הכנסת שקד פשוט אמרה לי לפני שהדיון שהיא מאוד רעבה ואני ממש לא רוצה להתעלל בחברי חברי הכנסת. אני רוצה לנמק מאוד בקיצור ולא לבזבז את זמן הוועדה.

אני לא רוצה להתווכח על אישיותו של פרופ' כרמון. הטיעונים שלו ראויים לדיון ולבחינה מאוד-מאוד מעמיקה.

מכיוון שאני מכיר היטב את חבר הכנסת הופמן ואני יודע שהוא אחד האנשים הרציניים בבית הזה, תהיתי איך יכול להיות שחבר כנסת רציני כמו חבר הכנסת הופמן קידם הצעה כל-כך הזויה. הגעתי למסקנה – ואני אומר אותה בצורה מאוד טנטטיבית – שלדעתי ההסבר היחיד הוא איזו השפעה של כימיקלים כאלה או אחרים. לכן ההצעה שלי, באופן ענייני, לקדם את ההצעה לדיון בוועדה למיגור נגע הסמים. גם אמרתי את זה במליאת הכנסת. אני חושב שזו הצעה טובה. יש שם גם הרכב טוב של הוועדה ויושב-ראש, שאמנם שייך לסיעת אופוזיציה, אבל יודע לנהל דיון ענייני בהצעה.

הצעה אלטרנטיבית היא, אדוני היושב-ראש, כפי שאמרתי בהצעת חוק דומה של חבר הכנסת רותם, בסוגיה הזאת יש עירוב של תחומים. חלק מן התחומים הם ללא ספק עניין של ועדת החוקה, חוק ומשפט וחלק מן התחומים נוגעים לעבודת הכנסת, כמו שאלת המנגנון לאי-אמון וכדומה. אני לא מציע שוועדת הכנסת תוותר על סמכותה לדון בנושאים כאלה. לכן ההצעה שלי היא שהצעת החוק תטופל בוועדה משותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט ושל ועדת הכנסת, כאשר גם ההיבטים שנוגעים לכנסת וגם ההיבטים שנוגעים לחוקה יטופלו בצורה מספקת.

אם כן, יש הצעה ראשית והצעה חלופית. העברה לוועדה למיגור נגע הסמים היא עדיין, לדעתי, הצעה טובה יותר.
היו"ר צחי הנגבי
אם תעמוד על דעתך בעניין ההצעה הראשונה, לדעתי חבר הכנסת הופמן, לפחות זו עצתי, יגרור אותך לוועדת האתיקה, כי גם בבדיחות הדעת אני לא חושב שניתן להאשים פה חבר כנסת בשימוש בסמים. אבל אני חושב שזה היה, מה שנקרא, על גדר ההלצה. לכן ההצעה השנייה שלך נראית לי כזו שכדאי להביא אותה להצבעה.
דוד רותם
ואז יהיו שתי ועדות שידונו בחוקים דומים.
היו"ר צחי הנגבי
בסדר, יש לו עמדה לגיטימית. אפשר להביא אותה להצבעה ולהכריע לכאן או לכאן.
יצחק הרצוג
אני רוצה להעיר הערה. רק הערה, כי אני יודע שחברת הכנסת שקד רעבה. אני לא חושב באמת שרונן הופמן לקח חומרים מסוכנים. יכול להיות שהוא אכל כבד אווז ושתה קצת יין...
לגופו של עניין, יש לי המון הערות על הצעת החוק הזאת, אבל דבר אחד שאני חושב שכן צריך לשקול אותו ברצינות, יש פה נושא של תקציב המדינה. אני אומר את זה ורוצה שכולכם תקשיבו. יש בהצעת החוק סעיף- - -
מאיר שטרית
לא מקבלים כל דבר שרוצים, כמו בקואליציה...
היו"ר צחי הנגבי
הדיון לגופו הוא לא כאן. פה דנים בשאלה איזו ועדה צריכה לדון בהצעת החוק.
יצחק הרצוג
יש שם סעיף אחד שאומר שאין צורך לקבוע מועד שלאחריו נופלת הממשלה אם תקציב המדינה לא עובר. משמעותו, שיהיה ברור לכולם, שלעולם לא יעבור תקציב המדינה. זה נוגע גם לוועדת הכספים, אני אומר ברצינות. זה לא רק נושא המשילות, אלא זה נושא הרבה יותר עמוק. אני חושב שלפחות הפרק הזה צריך להיות מפוצל לוועדת הכספים.
רונן הופמן
לא אכביר מילים אבל אני רוצה לומר כמה דברים, לתקן כמה טעויות יסוד. ראשית, אני אומר, לא נגעתי בחומרים מסוכנים.
דב חנין
אני מקבל את הבהרתך.
רונן הופמן
אם זה היה תלוי בך, דב חנין, זה בטח לא היה נגע, זה סתם היה סמים...
אורי מקלב
יש לי הצעה לסדר, שנעבור בדיקות סמים בכל בוקר...
רונן הופמן
אבל אני רוצה להעמיד כמה דברים על דיוקם. קודם כול, גם לאור ההתנגדות של חבר הכנסת הרצוג בדיון, ההצעה הזאת איננה באה להקשות על הגשת הצעות אי-אמון, זה פשוט לא נכון, אין פה שום מגבלה על הגשת הצעות אי-אמון. הרציונל של 65 חברי כנסת לא עומד בפני עצמו, אלא הוא משלים להעלאת אחוז החסימה, כי ברגע שאתה מעלה את אחוז החסימה מינימום חברי כנסת במפלגה יהיה 5 חברי כנסת ואז זה מסתדר.
דב חנין
לא, אתה אומר: אם כבר פוגעים במיעוט, בואו נחסל גם את שלטון הרוב, זה ההשלמה הטבעית.
רונן הופמן
אתה יכול לפרש כרצונך. אני רק מסביר מה.
דוד רותם
לא, בואו נחסל את שלטון המיעוט.
אורי מקלב
לפי הסברה הזאת צריך 66, כי לא יכול להיות פחות מ-6 חברי כנסת.
רונן הופמן
אני מציע שזה יעבור לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון משותף עם ההצעה של חבר הכנסת רותם.
איילת שקד
אני אעשה מה שתאמרו לי לעשות, כי אני חברה בקואליציה, אבל אני חושבת שהחוק הזה הוא רע ואידיוטי. הוא רע ואידיוטי כי היא מאלץ את הערבים להתאחד, זה כמו שיבקשו ממני להתאחד עם מרצ, והוא רע ואידיוטי בגלל שהתקציב לא יעבור וזה יהיה בעייתי.
דוד רותם
לא, אתם תתאחדו עם לפיד. למה עם מרצ?
איילת שקד
הוא רע בגלל ש – ראש הממשלה בעצמו העיד בפניי לפני כמה שנים שלראש הממשלה יש מספיק כוח במדינה הזאת ואין שום בעיית משילות לממשלה. אם יש בעיה, זה רק עודף משפטיזציה ובירוקרטיה ולא בעיית משילות. לכן החוק הזה מיותר. אבל מכיוון שהוא בהסכם הקואליציוני, דוד רותם, אעשה מה שתגיד לי.
מאיר שטרית
אני רוצה לומר רק מילה אחת לאופוזיציה הדואגת. אנחנו לא מסכימים לכל חלק בהצעת החוק, אני מתנגד לזה שלא יהיה תאריך - - - בתקציב. אין דבר כזה. ובוודאי שאי אפשר להחליף ממשלה שאין לה רוב בכנסת. 61 זה הרוב של הכנסת ולא 66. לכן יש דיונים בקואליציה על העניין הזה, יש עמדות שונות. חבר הכנסת רותם הגיש הצעה משלו. בעניין הזה דנו כל חברי הקואליציה, כל הסיעות דנו. אני מניח שהקואליציה בסוף תגבש משהו הגיוני שגם אתם לא בהכרח תתנגדו לו.
יצחק הרצוג
אני רוצה לומר, כי "שלפו" כלפיי בשבוע שעבר, אחרי הנאום שלי, מכתב שבו המלצתי על העלאת אחוז החסימה ל-4%. אני כלל לא מתנגד להעלאת אחוז החסימה, אלא המכלול כולו, שיהיה ברור לכולם, המכלול כולו בעייתי מאוד, והסברתי את זה בנאום שלי במליאה. ועובדה שלא רק אני חושב כך.
היו"ר צחי הנגבי
דרך אגב, כמי שהיה חבר בוועדת החוקה, חוק ומשפט, נדמה לי היחיד כאן, בשנים שעברו החוקים המשמעותיים בענייני משילות, כמו חוק-יסוד בעניין בחירת ראש ממשלה, חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו וכהנה וכהנה, בסופו של דבר בוועדת החוקה, חוק ומשפט המסורת היא שהדיון איננו דיון קואליציה/אופוזיציה. יש בעיות בתחילת הדרך, אך הדיון מעמיק ושומעים את כלל הגורמים ואת אנשי המשפטים ואנשי האקדמיה. בסופו של דבר באמת, ככל שזכור לי מאז, ואלה היו שנים לא פשוטות, מתכנסים לקונצנזוס בדברים הגדולים. אני חושב שגם בתקופתו של חבר הכנסת רותם כך היה ויהיה.
בכל מקרה, להצביע על ההעברה לוועדה צריך, ואני אעלה את ההצעה. קודם כול אנחנו מצביעים על ההצעה שלי להביא את הנושא בפני ועדת החוקה, חוק ומשפט. אם לא יהיה לזה רוב, נחפש אלטרנטיבות. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 7
נגד – 3

נמנעים – אין
ההצעה להעביר את הצעת חוק-יסוד
הממשלה (תיקון – שינוי שיטת הממשלה) לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט, נתקבלה.
דב חנין
אני מתנגד בלי זכות הצבעה.
היו"ר צחי הנגבי
7 בעד, 3 נגד. ההצעה אושרה.
3. <<הצעה לסדר-היום בנושא: "יום הנוער והצעירים", של חברי הכנסת חנין זועבי, אברהם מיכאלי, יפעת קריב, גילה גמליאל, מרדכי יוגב, מוחמד ברכה, עיסאווי פריג' – קביעת ועדה לדיון>>
היו"ר צחי הנגבי
הצעה נוספת היא הצעה לסדר היום. אנחנו מציעים לדיון בסדר היום בהצעה בנושא "יום הנוער והצעירים", בין היתר של חברי הכנסת אברהם מיכאלי, יפעת קריב, גילה גמליאל, מרדכי יוגב, מוחמד ברכה ועיסאווי פריג', שהוועדה שתדון בנושא תהיה ועדת החינוך, התרבות והספורט.
אברהם מיכאלי
אסביר למה הצעתי את ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות. מצדי שישלבו את זה.
היו"ר צחי הנגבי
אבל יושב-ראש ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות לא רוצה ואנחנו לא נוהגים לכפות.
יפעת קריב
זה שייך לגמרי לוועדת החינוך, התרבות והספורט.
אברהם מיכאלי
אבל מדובר שם בנוער. אולי ועדת החינוך, התרבות והספורט לא תדון בזה.
יפעת קריב
מה פתאום.
אברהם מיכאלי
אני דיברתי על נוער עולה.
היו"ר צחי הנגבי
אם היא לא תדון בזה תבקש ממני להעביר את זה לוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות.

מי בעד? מי נגד?
הצבעה

בעד – פה אחד
ההצעה להעביר את ההצעה לסדר היום בנושא: "יום הנוער והצעירים" לוועדת החינוך, התרבות והספורט, נתקבלה.
היו"ר צחי הנגבי
תודה. ההצעה נתקבלה.

<הישיבה ננעלה בשעה 14:00.>

קוד המקור של הנתונים