ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 03/07/2013

חוק-יסוד: הממשלה (תיקון)

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
03/07/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 28>
מישיבת ועדת הכנסת
יום רביעי, כ"ה בתמוז התשע"ג (03 ביולי 2013), שעה 14:30
סדר היום
הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון) (הגברת המשילות)
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – מ"מ היו"ר
רוברט אילטוב

יצחק הרצוג

דב ליפמן

דוד רותם

מאיר שטרית
תמר זנדברג

חמד עמאר
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
הילה מליחי
חוק יסוד
הממשלה (תיקון) (הגברת המשילות)
(בשל תקלה במערכת ההקלטות, פרוטוקול זה כולל את עיקרי הדברים בלבד.)
היו"ר יריב לוין
רביזיה בדבר קביעת ועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון – הגברת המשילות והעלאת אחוז החסימה), הצעת חבר הכנסת דוד רותם וקבוצת חברי כנסת (פ/1160/19).
מאיר שטרית
- - -או נגד הרביזיה.
היו"ר יריב לוין
אתה לא מוכרח. אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד הרביזיה של חבר הכנסת הרצוג?

הצבעה

בעד הרביזיה – 2
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה נדחתה.
היו"ר יריב לוין
שניים. מי נגד הרביזיה? שישה.
יצחק הרצוג
וחברת הכנסת זנדברג במקום אילן גילאון.
היו"ר יריב לוין
כן, זה בסדר. שישה. נמנעים – אין. לפיכך הרביזיה נדחתה. תודה רבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 14:35.>

קוד המקור של הנתונים