ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 02/07/2013

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 13), התשע"ג-2013 (העלאת מס קניה על סיגריות, טבק לסיגריות, סיגרים וסיגרלות)

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת הכספים
02/07/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 101>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, כ"ד בתמוז התשע"ג (02 ביולי 2013), שעה 15:25
סדר היום
<צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 13), התשע"ג-2013 (העלאת מס קנייה על סיגריות, טבק לסיגריות, סיגרים וסיגרלות)>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
בועז טופורובסקי

יצחק כהן

עליזה לביא

ראובן ריבלין

עפר שלח
מוזמנים
>
ערן יעקב - סמנכ"ל בכיר תכנון וכלכלה, משרד האוצר

גיא גולדמן - עוזר ראשי, הלשכה המשפטית, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
שלומית ארליך
רכזת בכירה בוועדה
ליאת קרפטי
רישום פרלמנטרי
אירית שלהבת
<צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 13), התשע"ג-2013 (העלאת מס קנייה על סיגריות, טבק לסיגריות, סיגרים וסיגרלות)>
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, הסעיף הבא על סדר היום הוא צו תעריף המכס ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 13), התשע"ג-2013 – העלאת מס קנייה על סיגריות, טבק לסיגריות, סיגרים וסיגרלות.
ראובן ריבלין
תן למי שמתנגד לדבר, תקרא את הצו ונאשר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לפי מה שרובי ריבלין אומר, מי יודע, אולי נוכל להמשיך עוד היום את הדיון הקודם. מי יסביר את הצו?
ערן יעקב
נעשה את זה בקצרה. במסגרת ההיערכות לתקציב 2013-2014 נכנס לתוקף כבר צו העלאת מחירי הסיגריות מ-8 במאי, לאחר ששר האוצר חתם עליו ב-7 במאי.
יצחק כהן
תגיד שזה גם על אלכוהול. שר האוצר יכול היה לבטל את ההעלאה של האגרה על אלכוהול? תגיד לי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תקבל רשות דיבור אם תרצה.
יצחק כהן
שטייניץ העלה את מחיר האלכוהול? זה שקר. שר האוצר הנוכחי יכול היה לבטל את זה.
עפר שלח
בסדר, העראק עליי...
ערן יעקב
המשמעות של ההעלאה הזאת, היא חלה על סיגריות, סיגרלות, טבק לסיגריות וסיגרים. אנחנו מעלים לגבי כל הקבוצה הזאת את המסים בשיעורים שונים, כל אחד בהתאם לייעוד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה השיעורים? תפרט אותם.
ערן יעקב
בסיגריות אנחנו עולים משיעור של 278.6%, פלוס 5.57 שקל לחפיסה, אך לא פחות מ-12.17 שקל לחפיסה, אנחנו מעלים ל-270%, שזה הורדה באחוזים, פלוס 7.83 שקל לחפיסה, אך לא פחות מ-15 שקל לחפיסה.

בסיגרים אנחנו עולים ממס של 75% ל-90%, אנחנו מעלים מ-59.85 שקלים, אך לא פחות מ-71 שקלים לקילוגרם.
בסיגרלות, אנחנו עולים מ-75%, אך לא פחות מ-12.17 שקל לחפיסה של 20 סיגרלות, ל-90%, אך לא פחות מ-15 שקלים לחפיסה.

ובטבק לגלגול אנחנו מעלים מ-290 שקל לקילוגרם ל-450 שקל לקילוגרם.

הסיבה כמובן מובנת – מדובר בהכנסות, מדובר ב-800 מיליון שקלים הכנסות, זה המשמעות של ההעלאה הזאת, שהיא כבר בתוקף למעשה וששר האוצר חתם עליה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה רבה. האם מישהו רוצה להתייחס לזה? אם לא, אעלה את זה להצבעה.
יצחק כהן
אני רוצה התייעצות סיעתית.
ראובן ריבלין
תן לו 5 דקות.
יצחק כהן
ואחרי זה רביזיה. למה שר האוצר משקר?
בועז טופורובסקי
אני מנסה להבין, זה בעצם הפיכה לקבוע של המצב הזמני?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא מבין, חבר הכנסת כהן, בגלל שיש לך מלחמה עם שר האוצר? למה אתה סתם מעכב? חבר'ה שבאים מאילת בגלל זה יצטרכו לבוא עוד פעם. בסדר, נו. למה?
יצחק כהן
אין לי מלחמה עם שר האוצר. לשר האוצר יש מלחמה איתי.
בועז טופורובסקי
המלאי ממוסה ב-10%?
ערן יעקב
כן, לגבי מלאי דיברנו על 10% עמלה עם קמעונאים, מעל 10,000 שקל למלאי. מלאי שקיים אצל קמעונאים, על מנת לא לייצר רווחים עודפים אצל אותם קמעונאים אז יש צו שמכיל העלאה של המס גם על מלאי שנמצא אצל הקמעונאים, 10% מס על המלאי.
יצחק כהן
ששר האוצר יתנצל. שיגיד: אני שקרן, אני מתנצל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל מה זה קשור אלינו? אלה חבר'ה שבאו מאילת במיוחד.
ערן יעקב
נניח שאני רשת שיווק ויש לי מלאי של כמויות סיגריות עצומות שעוד לא מכרתי – מטילים גם עליו מס, כי אחרת הוא ימכור את זה במחיר הגבוה. אנחנו לא מייצרים רווחים קמעונאיים. זה אמור ללכת למדינה.
בועז טופורובסקי
אבל אלה שיש להם מלאי מותר להם כבר למכור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
חבר הכנסת יצחק כהן ויתר על ההתייעצות הסיעתית.
יצחק כהן
ויתרתי תחת מחאה, ששר האוצר יתנצל בפני שטייניץ ויאמר שהוא יכול היה לבטל את ההעלאה. לא להאשים את שטייניץ.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה נרשם בפרוטוקול.

רבותי, מי בעד אישור הצו? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו.
הצבעה
בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

צו תעדיף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 13), התשע"ג-2013, נתקבל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הצו אושר פה אחד.
ראובן ריבלין
יתחילו לעשן הרבה יותר, כי אנשים כל-כך יתעצבנו שהעלו מסים שיהיו מוכרחים לעשן...
<הישיבה ננעלה בשעה 15:31.>

קוד המקור של הנתונים