ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 03/07/2013

הארכת מועדים להגשת דו"חות כספיים לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג - 1973

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת הכספים
03/07/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 103>
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, כ"ה בתמוז התשע"ג (03 ביולי 2013), שעה 9:00
סדר היום
<הארכת מועדים להגשת דו"חות כספיים לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג - 1973>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
בועז טופורובסקי
אחמד טיבי

יעקב ליצמן

משולם נהרי

חמד עמאר

ראובן ריבלין

אלעזר שטרן

עדי קול
מוזמנים
>
שמואל גולן - מנהל חט' לביקורת שלטון מקומי ורשויות מקומיות, משרד מבקר המדינה

חנה רותם - מנהלת אגף בחטיבה לביקורת רשויות מקומיות, משרד מבקר המדינה
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
ירון קוונשטוק
<הארכת מועדים להגשת דו"חות כספיים לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג - 1973>
היו"ר ניסן סלומינסקי
בוקר טוב, אנחנו מתחילים את ישיבת ועדת הכספים, ולפי סדר-היום הנושא הראשון זה הארכת מועדים להגשת דוחות כספיים לפי חוק מימון מפלגות. ישנן בקשות של מפלגות רבות לדחות לתקופה נוספת, הן על סף סיום אבל עדיין לא סיימו. נמצא אתנו כאן גולן, המשנה למנהל הכללי של משרד מבקר המדינה, ואנחנו בדרך כלל עושים את זה מתואם עם המבקר. המיקרופון לרשותך.
שמואל גולן
אדוני היושב-ראש, חברי כנסת נכבדים, כידוע לכם, אנחנו אמורים לבדוק את מערכת הבחירות לכנסת ה-19 ואת הדוח השוטף לשנת - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
רגע, אנשי המפלגות, בעיקר הח"כים החדשים, אני מציע לכם לשמור על יחסים טובים אתו.
עדי קול
אני רוצה להתלונן למורה שאלעזר שטרן הזיז אותי מהמקום.
אלעזר שטרן
אני קידמתי אותך.
שמואל גולן
חבר'ה, אני מציע לכם להתייחס לשמואל או לשמוליק ברצינות. כדאי לכם להכיר אותו טוב.
בועז טופורובסקי
אתה אומר: ממילא נכיר אותו באיזשהו שלב כזה או אחר.
שמואל גולן
וכמובן את הדוחות הכספיים של הכנסת ה-18 לשנת 2013-2012. ביצענו כבר הארכה אחת אחרי בקשה של מספר סיעות להאריך את זה בחודש נוסף, והנה עכשיו לקראת ה-1 ביולי נתבקשנו, נתבקשה ועדת הכספים לאשר הארכה נוספת לחלק מהסיעות.

אני רוצה קודם כול להגיד שחלק מהסיעות הגישו כבר. לפחות שש מפלגות שנמצאות בכנסת ה-19 או שהתמודדו לכנסת כבר הגישו. וחלק מהמפלגות של השוטף של הכנסת ה-18 גם הגישו. יחד עם זאת, יש רשימה גדולה מאוד, ואני לא אקריא את כל הרשימה של אלה שביקשו. ולכן משרד מבקר המדינה ממליץ לקבל את בקשת הסיעות ולדחות את ההגשה בעוד 21 יום, קרי לפי התיזה שהמבקר שלח לך מכתב.
אני רק מציין בכדי שיהיה ברור, שכל דחייה כזאת מבחינתנו פוגעת בחלק מהסיעות שממתינות לקבל את המימון הנוסף מאלה שהתמודדו, אבל כנראה שהן מסוגלות לשרוד בינתיים. הכנסת מתבקשת לאשר את זה. המשמעות היא גם מבחינתנו שאנחנו מגישים את הדוח יותר מאוחר, עוד 21 יום.
שלומית ארליך
רק שתי מילים. קודם כול, אתם רוצים לנקוב בסיעות או שאתם רוצים לדחות ביחס לכל הסיעות?
שמואל גולן
לא, מי שהגיש כבר הגיש, לא לוקח בחזרה.
שלומית ארליך
בסדר גמור.
שמואל גולן
ולכן הדחייה תהיה דחייה גורפת. מבחינתנו הדבר הזה משפיע כמובן על הגשת הדוח הסופי.
שלומית ארליך
עוד מילה אחת נאמר, שהגיעה אלינו הבוקר עוד איזושהי פנייה בנוגע לבקשה לתחום באמת כמה שניתן. אנחנו ככלל מאריכים פעם אחת, לא פעמיים, אבל באמת כאן רוב הבקשות הגיעו בבקשה להאריך עד ה-31, ככה כשעברנו על הבקשות, ואנחנו באמת - - -
שמואל גולן
אנחנו המלצנו עד 21 יום. אם ועדת הכספים תבקש עוד - - -
שלומית ארליך
מבחינת הייעוץ המשפטי אנחנו תומכים בהמלצה לדחות עד ה-21 ולתחום את זה כמובן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, אוקיי.
יעקב ליצמן
נניח שמכריזים על בחירות היום. האם זה קשור לדוחות או שזה שני דברים?
שמואל גולן
לא, זה מסבך אולי את הדוח השוטף. אנחנו בודקים שתי מערכות, הלא בסך הכול יש 30 ומשהו מערכות חשבונות. יש מערכת של כל הסיעות שהיו בכנסת ה-18 בשנה וחצי האחרונות, עם כל הפיצולים והחיבורים וכל הדברים האלה, שאנחנו צריכים לעשות. יש את המערכת של כל ה-42 סיעות ורשימות שהתמודדו לכנסת ה-19, שחלקן נכנסו לפה וחלקן לא נכנסו לפה. אנחנו בודקים את זה. אין השפעה על העניין.
יעקב ליצמן
אנחנו מוכנים לאשר לך בתנאי שתגרום לבחירות.
ראובן ריבלין
הוא שואל אם אתה יכול להכריז על בחירות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, רבותי, חבל, זה על חשבון השר.
שמואל גולן
ממילא יש לנו השפעה, ב-22 באוקטובר יש מערכת גדולה מאוד, זו המערכת של השלטון המקומי, שגם אותה אנחנו בודקים. כמובן שיש השפעה על העניין.
שלומית ארליך
אז רק אנחנו מדברים בעצם על הארכה עד ה-22 ביולי, נכון? לגבי המסירה.
בועז טופורובסקי
21 זה ה-24 ביולי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
למה? יוגש ב-25, לא?
שלומית ארליך
לא, ה-25 זה לגבי המבקר.
יעקב ליצמן
תעשה את זה עגול, ב-1 באוגוסט.
אחמד טיבי
תעשו 30 יום וזהו.
שלומית ארליך
אנחנו מדברים, רק כדי להבהיר, על ה-22 ביולי למועד מסירת - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
היום זה ה-2. תוסיפו עוד 21 יום מה-2.
שמואל גולן
21 יום זה ה-24. תעשי את זה ה-25.
אחמד טיבי
30 יום.
יעקב ליצמן
תעשה את זה ב-1 בחודש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בוא ניקח 21 יום כדי שלא - - -
אלעזר שטרן
נגיד אנחנו לא מאשרים, מה קורה?
אחמד טיבי
ליצמן ביקש 30 יום. למה אתם מתנגדים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
חבר'ה, חבל על חשבון השר.
יעקב ליצמן
מה מפריע לכם?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לי לא מפריע.
אחמד טיבי
30 יום. אנחנו רוצים 30 יום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מבחינתך בסדר? טוב, רבותי, עד ה-1 באוגוסט.
שמואל גולן
והגשת הדוח תהיה ב-1 בינואר.
שלומית ארליך
לגבי המפלגות זה ה-1 באוגוסט, ולגבי המבקר - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה יהיה ה-1 בינואר.
שמואל גולן
עד ה-1 בינואר 2014.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר, ירים את ידו?

הצבעה
בעד אישור הבקשה להארכת המועדים – פה אחד
הבקשה נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אושר. מי נגד? אושר פה אחד, רבותי. תודה רבה לך, ושנתראה רק בשמחות.
<הישיבה ננעלה בשעה 09:06.>

קוד המקור של הנתונים