ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 30/06/2013

פרק ו', סעיף 54 - אזור סחר חופשי באילת - מתוך הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
30/06/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 94>
מישיבת ועדת הכספים
יום ראשון, כ"ב בתמוז התשע"ג (30 ביוני 2013), שעה 15:50
סדר היום
<פרק ו', סעיף 54 - אזור סחר חופשי באילת - מתוך הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר

גילה גמליאל

ראובן ריבלין
מוזמנים
>
משה אשר - מנהל רשות המיסים

דר' אורי ברוק - יועץ מקצועי למנהל רשות המיסים

גל גרינברג - מנהל אגף א', מקצועית, מע"מ, רשות המיסים

אופיר זילברמן - מנהל מעברי גבול יבשתיים, רשות המיסים

שי בשארי - מנהל תחום ביקורת וחשבונות, מע"מ, פתח תקוה, רשות המיסים

סימה כהן-לוי - מנהלת תחום ביקורת חשבונות, מע"מ, חדרה, רשות המיסים

עו"ד איריס ויינברגר - הלשכה המשפטית, רשות המיסים

עו"ד רוני מס - הלשכה המשפטית, רשות המיסים

ברוך משולם - עוזר ראשי, רשות המיסים

עו"ד גיא גולדמן - הלשכה המשפטית, רשות המיסים

ניר אמסל - אגף התקציבים, משרד האוצר

עו"ד יעקב פרידברג - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

יצחק מאיר הלוי - ראש עיריית אילת

זוהר מילר - יועץ, עיריית אילת

עו"ד אבי פרידמן - יועץ משפטי, לשכת רואי חשבון
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון - חבר המתרגמים
<פרק ו', סעיף 54 - אזור סחר חופשי באילת - מתוך הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013>
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו דנים בסעיף 54, חוק אזור סחר חופשי באילת, התנאים להטבות.
ראובן ריבלין
כל שרי הממשלה יהיו עם אילת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש לנו מגבלה של שעה 4:00 שאני לא יודע מה לעשות אתה.
גילה גמליאל
אנחנו לא יכולים להשתתף בדיון של אף ועדה אחרת. אנחנו כלואים רק בוועדה הזאת.
משה אשר
כמה מלים בנושא הזה. שלום לכולם, שלום גם לראש עיריית אילת. הסעיף הזה הוא חלק ממלחמה כוללת בחשבונות הפיקטיביות ובהעברת סחורה. יש כאן שני סעיפים. מטפלים גם בזה וגם בנושא של הממשק עם הרשות הפלשתינאית. אלה שני סעיפים קטנים.

בכל הקשור לאילת, יסבירו האנשים שעוסקים בתחום הזה, מדובר בחוק אזור סחר חופשי אילת והרעיון הוא באמת לוודא שהסחורות עליהן יש מע"מ אפס באילת, אכן מגיעות לשם ולא עושים על זה סיבובים כאלה או אחרים. לכן כאן אנחנו ממליצים להוסיף עבירה פלילית בחוק סחר חופשי אילת שלמעשה אומר שמי שלא מכניס את הסחורה, יוטל עליו עונש מאסר כזה או אחר.

לגבי הפרטים הנוספים, איריס מהלשכה המשפטית שלנו תוסיף.
איריס ויינברגר
אני אתן סקירה. החוק הזה הוא סחר חופשי אילת. נכון להיום החוק קובע שבמידה ונוהגים בטובין בניגוד להוראות החוק, בניגוד לפטור של אילת, אפשר לחייב במסים אבל אין שם אמירה שקובעת שבמידה והכניסו טובין לאילת, הציגו חשבונית כאילו הכניסו טובין לאילת אבל לא הראו את הטובין ובעצם יכול להיות שאין טובין אלא רק חשבונית וקיבלו כאן פטור לחינם, או הפוך, הוציאו טובין מאילת בלי הניירת של ביטול העסקה שהכניסה את הטובין האלה לאילת, נכון להיום אין לי עבירה פלילית. על הנושא הזה אנחנו קיבלנו ביקורת ממבקר המדינה.

בהתאם אנחנו מציעים כעת גם לקבוע כאמירה בחקיקה הראשית – כי היום זה נמצא בתקנות ואז אי אפשר לקבוע את זה כעבירה פלילית – שהזכאות לשיעור אפס תהיה כאשר החשבונית תוצג יחד עם הטובין במסוף כשנכנסים לאילת - כמובן מדובר על עוסקים – וכנ"ל לגבי היצוא, צריך שתהיה הוכחה לביטול העסקה. אז על הדברים האלה אנחנו מבקשים לקבוע עבירות פליליות, כאשר מדובר על עבירה ברמה של חטא, מאסר שנה, כאשר יכול להיות שהכוונה העתידית היא אולי להפוך את זה גם לעבירה מנהלית אלא שזה לא נמצא ואלה דברים שצריכים תיקון התוספת לחוק העבירות המנהליות. זאת אומרת, זה יכול להיות רק בשלב הבא אחרי שכבר ייקבעו העבירות. אלה סעיפים 13(א) ו-13(ב) שאנחנו מציעים לגבי הצגת החשבונית בלי הטובין והוצאת הטובין בלי ביטול העסקה.
ראובן ריבלין
אני נוסע עם הנכד שלי לאילת וקונה לו חולצה I LOVE EILAT.
איריס ויינברגר
אף אחד לא יבדוק אותך.
ראובן ריבלין
יש עלי חובת החוק. אני לא צריך שיבדקו אותי, אני עברתי עבירה.
איריס ויינברגר
לא, זה רק לגבי עוסקים.
ראובן ריבלין
כשאני יוצא מאילת וקניתי סיגריות, נשארו לי ארבע סיגריות, אני לא צריך לשלם עליהן מע"מ.
איריס ויינברגר
קודם כל, לגבי הסיגריות אין בעיה כי הסיגריות נמצאות בתוספת והן חייבות במס קנייה.
ראובן ריבלין
בסדר. בירה. זאת אומרת, החובה חלה רק על עוסקים.
איריס ויינברגר
על עוסקים. רק על עוסקים.
משה אשר
עוד בהקשר הזה מכיוון שזה באותו עניין. שוב, יש לנו במעברים בין ישראל לרשות הפלשתינאית – וגם זה מופיע עכשיו בהצעת החוק - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה סעיף אחר. ראש העיר.
יצחק מאיר הלוי
נמצא אתנו רואה חשבון זוהר מילר שהוא ממייסדי החוק. כשאנחנו שומעים מע"מ בכנסת, אנחנו מיד נזעקנו. אנחנו פרנואידים מפותחים בעניין.

אני רוצה להגיד שבראש ובראשונה אנחנו נמצאים בכל מקום שצריך לשמור על החוק. שיהיה ברור. לכן שני הסעיפים האמורים מקובלים עלינו לחלוטין. איפה שיש עבריינים, צריך לטפל בהם כמו שמטפלים בעבריינים. תודה רבה על העזרה.

דבר שני שאנחנו רוצים לבקש ואחרי כן רואה חשבון מילר יוסיף כמה מלים, שבפרק העונשין יהיה כתוב לא מי שהציג אלא עוסק שהציג, מחמת עינה בישא, שלא נתבלבל.
איריס ויינברגר
החובה היא על עוסק.
אבי פרידמן
כן, אבל יכול להיות מצב שגם אדם פרטי. שיהיה ברור לעתיד, אם תהיה בעיה.
איריס ויינברגר
הסעיף מפנה לסעיף 5(ב).
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא חשוב. זה בסדר.
גילה גמליאל
משה, מקובל עליך?
היו"ר ניסן סלומינסקי
זאת כאילו חזרה על אותה מילה, אבל בסדר.
איריס ויינברגר
זאת אותה מילה שנמצאת בסעיף 5(ב) כשזה מפנה לשם, כך שאין צורך.
יצחק מאיר הלוי
אם זה יוצר בעיה, אז אני חוזר בי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא חשוב, אבל זה נרשם בפרוטוקול.
יצחק מאיר הלוי
אני רוצה לנצל את ההזדמנות. אני דיברתי גם עם מנהל רשות המסים לפני שבועיים וביקשתי שתוקם ועדה עם רשות המסים, עם משרד הכלכלה ויחד עם עיריית אילת כדי לייצר את אותו מנגנון של בקרה, אכיפה ופיקוח.
משה אשר
לבחינה.
יצחק מאיר הלוי
בסדר, לבחינה. אם זה יותר מרגיע אתכם. שזה יהיה מוסכם.
זוהר מילר
רק מילה אחת, ברשותך, היועצת המשפטית.
גילה גמליאל
מי כבודו?
יצחק מאיר הלוי
זוהר מילר, רואה חשבון.
ראובן ריבלין
הוא ייסד את אזור סחר חופשי.
זוהר מילר
בסעיף שמדבר על טובין שיוצאים, צריך להיות ברור שיש באילת בכל זאת – אולי לא הרבה – יצרנים שהם מביאים חומרי גלם ומייצרים באילת ולפעמים הם מוכרים אותם החוצה. כאן אין עניין של עסקה.
איריס ויינברגר
אבל אז לא חל עליהם מס בשיעור אפס.
זוהר מילר
למה? הוא אומר שאלה חומרי גלם בשיעור אפס מהצפון. הוא מייצר באילת ומוכר את זה צפונה.
איריס ויינברגר
זה מה שאמרתי. לכן, במכירה החוצה - - -
זוהר מילר
אבל הוא לא יכול להביא אישור על ביטול עסקה.
איריס ויינברגר
הוא לא צריך.
זוהר מילר
הוא עושה עסקה.
איריס ויינברגר
אבל הוא לא צריך כי המכירה שלו מאילת החוצה היא במע"מ מלא. לכן לא חל על זה מע"מ בשיעור אפס, שזה הרישא של הסעיף.
אבי פרידמן
אם הוא ירצה להוציא חומרי גלם. רק אם הוא ירצה להוציא חומרי גלם. מוצר מוגמר, אין בעיה עם זה. אם הוא ירצה להחזיר חומרי גלם, יש לו בעיה.
זוהר מילר
הם צודקים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש לנו בעיה. הייעוץ המשפטי אוסר עלי להמשיך הלאה מאחר וקבענו את הישיבה עד שעה 4:00. מבחינתי הייתי שמח להמשיך.
משה אשר
אתה יכול רק להקריא?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. היא גם אומרת שיש הערות. נצטרך בין כה וכה לחזור לזה, כמו שנצטרך לעשות לגבי הסעיפים האחרים. אנחנו נקבע מועד חדש בהקדם. אתם כבר לא תצרכו לבוא אם לא תרצו, כי אמרתם את שלכם ואנשים שמעו ואני מניח שלא על זה יש את הוויכוח. את הדיון נמשיך אבל לא נחזור עליו.

תודה רבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 16:05.>

קוד המקור של הנתונים