ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 01/07/2013

הצעה לסדר-היום בנושא: "ועדת פרי והשיויון בנטל", הצעה לסדר-היום בנושא: "המגעים המדיניים מתעלמים ממאבק הפליטים היהודים יוצאי ארצות ערב להכרה ולפיצויים, חרף חוק המחייב לדון בנושא בכל משא ומתן לשלום בינינו לשכנינו", הקמת ועדה משותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט, בהתאם לחוק שירות ביטחון (נוסח משולב), התשמ"ו-1986, לצורך אישור תקנות (סדרי הדין בוועדה לבחינת פטור מטעמי הכרה דתית והרכבה), התשע"ג-2013.

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
01/07/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 25>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, כ"ג בתמוז התשע"ג (1 ביולי 2013), שעה 10:00
סדר היום
<1. הקמת ועדה משותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט, בהתאם לחוק שירות ביטחון (נוסח משולב), התשמ"ו-1986, לצורך אישור תקנות (סדרי הדין בוועדה לבחינת פטור מטעמי הכרה דתית והרכבה), התשע"ג-2013.>
<2. הצעה לסדר-היום בנושא: ועדת פרי והשוויון בנטל, של חברי הכנסת אראל מרגלית, אחמד טיבי, משה זלמן פייגלין, משה גפני, בועז טופורובסקי, יעקב מרגי – קביעת ועדה לדיון>
<3. הצעה לסדר-היום בנושא: המגעים המדיניים מתעלמים ממאבק הפליטים היהודים יוצאי ארצות ערב להכרה ולפיצויים, חרף חוק המחייב לדון בנושא בכל משא ומתן לשלום בינינו לשכנינו, של חה"כ נסים זאב – קביעת ועדה לדיון>
נכחו
חברי הוועדה: >
צחי הנגבי – היו"ר

יצחק הרצוג

אברהם מיכאלי

אורי מקלב

יפעת קריב

מאיר שטרית

איילת שקד
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
אור שושני
1. <הקמת ועדה משותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט, בהתאם לחוק שירות ביטחון (נוסח משולב), התשמ"ו-1986, לצורך אישור תקנות (סדרי הדין בוועדה לבחינת פטור מטעמי הכרה דתית והרכבה), התשע"ג-2013>
היו"ר צחי הנגבי
רבותיי, אנחנו פותחים את ישיבת ועדת הכנסת. על סדר יומנו יהיו שני נושאים. את הראשון, על פי בקשה של יו"ר הקואליציה וחבר הכנסת הרצוג, אנחנו דוחים למועד אחר, כי נדרשת עליו עבודת הכנה. מדובר על הנושא: הקמת ועדה משותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט, בהתאם לחוק שירות ביטחון, לצורך אישור תקנות (סדרי הדין בוועדה לבחינת פטור מטעמי הכרה דתית והרכבה). זה לא יידון היום.

<<2. הצעה לסדר-היום בנושא: ועדת פרי והשוויון בנטל, של חברי הכנסת אראל מרגלית, אחמד טיבי, משה זלמן פייגלין, משה גפני, בועז טופורובסקי, יעקב מרגי – קביעת ועדה לדיון>>
היו"ר צחי הנגבי
נשאר לנו לקבוע ועדות לדיון בהצעות לסדר-היום הבאות: 1. ועדת פרי והשוויון בנטל; 2. המגעים המדיניים מתעלמים ממאבק הפליטים היהודים יוצאי ארצות ערב להכרה ולפיצויים. לגבי הנושא הראשון, ההצעה הייתה להעביר את הנושא לדיון בוועדת החוץ והביטחון או לוועדת הטכנולוגיה. ארבל, יש לכם עמדה?
ארבל אסטרחן
ועדת המדע והטכנולוגיה לא נראית לנו מתאימה.
היו"ר צחי הנגבי
בסדר גמור.
אורי מקלב
השאלה אם ועדת החוץ והביטחון מעוניינת לדון בזה. הרי זה לא סתם הגיע לכאן.
היו"ר צחי הנגבי
אנחנו נעביר להם את זה, כי זה באופן טבעי מתלבש עליהם. אם הם לא ירצו אז נחזיר את זה לכאן.
ארבל אסטרחן
ועדת החוץ והביטחון עסקה בנושא הזה - - -
היו"ר צחי הנגבי
עסקה שנים על גבי שנים. זה לא טבעי להעביר נושא.
אורי מקלב
יש לי הרגשה שהם לא מעוניינים, אול זה נטל עליהם.
היו"ר צחי הנגבי
אם זה נטל עליהם, אז אנחנו נדאג לשוויון בנטל. אבל כרגע הם מעוניינים.
אורי מקלב
אז אולי צריך לקבל כבר עכשיו החלטה שאם לא - - -
היו"ר צחי הנגבי
לא, נקבל כרגע את ההחלטה הטבעית. אם ההחלטה הטבעית לא תוכל להתבצע, נשמח שאדוני יעלה את זה לדיון.
אורי מקלב
אני מודה לך.
היו"ר צחי הנגבי
תודה. מי בעד להעביר לוועדת החוץ והביטחון את ההצעה לסדר-היום בנושא ועדת פרי?

הצבעה

בעד ההצעה – פה אחד

ההצעה נתקבלה.

<<3. הצעה לסדר-היום בנושא: המגעים המדיניים מתעלמים ממאבק הפליטים היהודים יוצאי ארצות ערב להכרה ולפיצויים, חרף חוק המחייב לדון בנושא בכל משא ומתן לשלום בינינו לשכנינו, של חה"כ נסים זאב – קביעת ועדה לדיון>>
היו"ר צחי הנגבי
הנושא האחר הוא הצעה לסדר-היום בנושא: המגעים המדיניים מתעלמים ממאבק הפליטים היהודים יוצאי ארצות ערב להכרה ולפיצויים. חבר הכנסת נסים זאב הציע את זה. הייתה הצעה להעביר את הנושא או לוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, או לוועדת החוץ והביטחון, או לוועדה משותפת. נסים זאב מבקש להעביר את הנושא לוועדה משותפת של ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, וועדת החוץ והביטחון, או לוועדת... בקיצור, נראה לי שהדבר הנכון לעשות הוא להעביר את זה לוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות.
מאיר שטרית
יש להם זמן.
אברהם מיכאלי
לגבי הזמן הוא צודק, אדוני היושב-ראש, אבל מצד שני הנושא הוא פרופר יחסי חוץ.
היו"ר צחי הנגבי
אנחנו ממעטים להקים ועדות משותפות - - -
אברהם מיכאלי
לא משותפת. שיהיה ועדת החוץ והביטחון.
היו"ר צחי הנגבי
אבל המציע, ממפלגתך, רוצה - - -
מאיר שטרית
לדעתי עדיף ועדת העלייה והקליטה.
אורי מקלב
אין לה סמכות, היא לא יכולה לעשות שום דבר.
אברהם מיכאלי
אין לה סמכות. אדוני היושב-ראש, לגבי הבקשה של נסים זאב – חוץ וביטחון לבד מספיקה, לא צריך להקים ועדה משותפת.
היו"ר צחי הנגבי
לא, אתה טועה.
אברהם מיכאלי
מה, הוא הגיש מכתב מנומק?
היו"ר צחי הנגבי
כן.
אברהם מיכאלי
אולי הוא שכח להגיד לי.
היו"ר צחי הנגבי
בכל מקרה, הוא ביקש. הוא אפילו כותב שהעדיפות היא "כמובן ועדת העלייה". אז נעביר בשלב הזה. אם הוא יחזור בו - - -
מאיר שטרית
כמי שטיפל בסוגיה הזאת כשר משפטים... כשר המשפטים הקמתי את היחידה במשרד המשפטים לרישום של זכויות של פליטים יוצאי ארצות ערב, בארץ ובעולם. הוקצה לזה תקציב. פעמיים. לכן הדבר הזה קיבל ביטוי. אני חושב שדווקא ועדת העלייה והקליטה יכולה להקדיש זמן לנושא, לברר מה עושים היום במשרד המשפטים - - -
אברהם מיכאלי
מאיר, אני חבר בוועדת העלייה, ואני מאוד ארצה שזה יהיה שם.
היו"ר צחי הנגבי
אז גם על דעתך אנחנו נעביר את - - -
אברהם מיכאלי
לא, אם נסים זאב ויתר על - - -
היו"ר צחי הנגבי
הוא כתב לנו.
אברהם מיכאלי
הוא אמר לי: תדרוש חוץ וביטחון.
היו"ר צחי הנגבי
אם הוא ירצה, שידבר איתי. אנחנו נשמע בקשב רב את דבריו – ונסרב לבקשתו. אנחנו נצביע. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההצעה – פה אחד

ההצעה נתקבלה.
היו"ר צחי הנגבי
תודה לכם, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:05.>

קוד המקור של הנתונים