ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 09/07/2013

רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול - תהליך מתן היתר לקבלן להעסיק עובדים זרים - דוח מבקר המדינה 63ג', עמ' 1299.

פרוטוקול

 
PAGE
2
הוועדה לענייני ביקורת המדינה
09/07/2013

בקהכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 33>
מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה
יום שלישי, ב' באב התשע"ג (09 ביולי 2013), שעה 9:00
סדר היום
<רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול - תהליך מתן היתר לקבלן להעסיק עובדים זרים - דוח מבקר המדינה 63ג', עמ' 1299.>
נכחו
חברי הוועדה: >
אמנון כהן – היו"ר

מיכל רוזין
מוזמנים
>
שמואל גולן - משנה למנכ"ל ומנהל חטיבה, משרד מבקר המדינה

רחל דולן - סגן מנהל אגף, משרד מבקר המדינה

שושנה שטראוס - עו"ד, לשכה משפטית, רשות האוכלוסין, משרד הפנים

עמית סדן - רפרנט פנים באגף התקציבים, משרד האוצר

רון בר יוסף - עובדים פלסטינאים וזרים, משרד הכלכלה

שי סומך - עו"ד, מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

יעקב בליטשטיין - ראש מנהלת נתיבי ישראל, משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

ירון רביד - משנה למנכ"ל הרכבת
מנהלת הוועדה
חנה פריידין
רישום פרלמנטרי
ר.כ., חבר המתרגמים
שה <רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול - תהליך מתן היתר לקבלן להעסיק עובדים זרים - דוח מבקר המדינה 63ג', עמ' 1299.>
היו"ר אמנון כהן
אני פותח את הדיון של הוועדה לענייני ביקורת המדינה. הנושא: רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול – תהליך מתן היתר לקבלן להעסיק עובדים זרים – דו"ח מבקר המדינה 63ג', עמ' 1299.

אני ראיתי לנכון לקיים את הדיון הזה, ואמנם זה נושא ספציפי ממוקד, אבל יתכן שלזה יש השלכות רוחב, כי יש לנו הרבה פרויקטים ואנחנו נעזרים גם בעובדים זרים בהרבה מאד תחומים. אז על מנת שנלמד ונפקיד לקחים, גם במקרה הזה, גם במקרים הבאים, שלא יהיו עוד פעם מקרים כאלה, לכן למרות שזה נראה נושא כאילו קטן, אבל הוא משמעותי מבחינתנו כמדינה, שלהבא נפיק את הלקחים ולא יקרו מקרים כאלה.

בשלב הזה אני אתן למשרד מבקר המדינה להציג את עיקרי הדו"ח, בבקשה.
שמואל גולן
בוקר טוב אדוני יושב הראש, בוקר טוב לכולם.

הדו"ח הזה עוסק בתהליך של מתן היתר לחברה שזכתה במכרז להקמת קטע מקו הרכבת לירושלים, הקטע ממחלף ענבה ועד ירושלים, בהיקף כספי של 1.6 מיליארד שקלים.
היו"ר אמנון כהן
איפה הכסף.
שמואל גולן
הכסף, כן. הפרויקט כולל בין היתר הקמת גשר וכריית מנהרות.
קריאה
זה משער הגיא, לא מענבה.
שמואל גולן
משער הגיא, נכון.
היו"ר אמנון כהן
זה מה שעובר היום? מה שעובד עכשיו?
שמואל גולן
כן, כן, משם הם התחילו. כריית אחת המנהרות האלה הייתה אמורה להתבצע באמצעות מכונת כרייה מיוחדת, שהיו אמורים להביא אותה מחו"ל, והיא דורשת מיומנות מקצועית בהפעלתה. לצורך זה פנתה החברה למשרד התמ"ת, למשרד האוצר וליחידת הסמך של עובדים זרים במשרד הפנים, בבקשה לקבל היתר להעסיק עובדים זרים מיומנים, על פני ארבע שנים, ותוך כדי כך הם ביקשו בין 600 ל-620 עובדים בכל רבעון, בהתאם להתקדמות העבודה.

באפריל 2010 נתנה יחידת ההיתרים ברשות האוכלוסין היתר להעסיק בין 185 ל-691 עובדים זרים, עוד פעם, בהתאם להתקדמות העובדים בכל רבעון.
היו"ר אמנון כהן
כמה היו צריכים?
שמואל גולן
הדרישה הייתה של בסביבות 600-629. יחידת ההיתרים נתנה היתר באפריל 2010 להעסיק, בהתאם להתקדמות העבודה, בין 185 ל-691 עובדים זרים, בפרישה של חמש שנים. משהו בממוצע של 500 עובדים לרבעון, ובסך הכל אנחנו תמיד מכמתים, אנחנו כימתנו את זה פה – בערך 30,000 חודשי עבודה וכמובן שהדבר הזה נעשה בהתאם לנוהל הקיים, בהסכמת שר האוצר ושר התמ"ת.

מתוך מידע שקיבלנו שמשהו כנראה לא תקין בהקצאה הזאת, אנחנו נכנסנו לביקורת בכדי לבדוק מה היו הבעיות שם, ואכן מצאנו מספר דברים שבעיקרם הם לא היו תקינים:

אחד, לא הייתה עבודת מטה מסודרת. בדרך כלל כשמוגשת דרישה כזאת, אז כשהדרישה הזאת נבחנת, שני השרים שאמורים להיות מעורבים, או המשרדים שאמורים להיות מעורבים, בעניין הזה זה משרד האוצר ומשרד התמ"ת, או משרד הכלכלה דה-היום. משרד האוצר יש לו את אגף התקציבים אשר נותן חוות דעת, הערכה. פה מדברים על כמות גדולה מאד של עובדים ומדברים על פני תקופה ארוכה מאד, ופה מדברים גם על עובדים זרים שאמורים להיות בעלי מיומנות מקצועית מסוימת. ולכן בעניין הזה יש לזה מנגנוני בקרה שאמורים לבוא ממשרד האוצר וממשרד התמ"ת. ומאחר שאנחנו שמענו שהדבר הזה כנראה לא מתנהל בצורה נכונה, לכן נכנסנו לביקורת.

מה שבפועל היה זה ששר האוצר בעניין הזה, שהוא אחד המאשרים את ההקצאה הזאת, קיבל את המלצת יחידת ההיתרים ולא של עבודת המטה הפנימית שנעשתה אצלו, כלומר אגף התקציבים - - -
היו"ר אמנון כהן
ראיתי, היועץ שלו הביא לו, הוא חתם.
שמואל גולן
נתנו לו, נתנו קודם כל - - -
היו"ר אמנון כהן
מה, לא עובדים עם מטה?
שמואל גולן
עבדו עבודת מטה, הסבירו כמה צריך לתת, מה עוד שהסבירו שחלק מההקצאה צריכה ללכת בדירוג – קודם כל צריך לתת, חלקם הם אנשים עם מיומנות מקצועית מסוימת, חלקם עם מיומנות פחותה, כי לא כולם עובדים על מכונת הכרייה הזאת. ולכן נעשתה איזו עבודה פנימית, אבל משום מה האוצר קיבל את עמדת יחידת ההיתרים שבאה ואמרה את מה שאמרתי מקודם, איזה כמות צריך.

בפועל מה שקרה זה ששר האוצר אישר כמו שאמרתי, לקבלן 30,000 חודשי עבודה, בעוד שהמספרים שנעשו בעבודת המטה הפנימית היו פחותים, וכאשר הממונה על יחידת ההיתרים המליץ אפילו כ-44% יותר ממה שהיה צריך לתת.
היו"ר אמנון כהן
אולי רצו לגמור יותר מהר?
שמואל גולן
לא, זה לא תלוי בלגמור יותר מהר, כי זה היה תלוי גם בהבאת המכונה, והמכונה הזאת כנראה יודעת, יש לה איזה קצב מסוים שהיא קוראת, ואי אפשר ל - - -
היו"ר אמנון כהן
אז לא הייתה מטרה להביא יותר?
שמואל גולן
הייתה מטרה להביא כנראה, וזאת המטרה הסמויה, כנראה להביא יותר פועלים שיעסקו גם בדברים אחרים, ולא יעסקו דווקא בכרייה עצמה.
היו"ר אמנון כהן
לא יכול להיות.
שמואל גולן
לא יכול להיות, זה נכון. אז זה אחד.

הדבר השני, תוך כדי הפעילות הזאת לא הייתה התייעצות עם חברת הרכבת ואנחנו הערנו על זה שהרכבת הייתה צריכה להיות מעורבת בעניין הזה ולתת את חוות דעתה בעניין.

הדבר השלישי שחשוב מאד לדעת אותו, בין היתר יחידת ההיתרים אחראית לא רק בהוצאת היתרים והבאת אנשים, אלא גם על שמירת זכויותיהם של אלה שמביאים אותם. ושמירת זכויות נשמרת בין היתר ברמת השכר שאתה נותן. עכשיו, רמת השכר של עובדי התעשייה היא נמוכה יותר מרמת שכר של עובדי בניין, על אף שהפרויקט הזה הוא פרויקט שהוא פרויקט בינוי לכל דבר: זה כרייה וביטון, וכל מה שהם צריכים לעשות בתוך המנהרה הזאת, ובעצם הפועלים הם אנשים שצריכים להיות מיומנים בנושאי בינוי.

ההיתר שהם קיבלו וההעסקה שנעשתה על ידי החברה, נעשתה על פי קריטריונים של שכר של תעשייה, שהוא רמת שכר יותר נמוכה, מה שמצביע על כך שהדבר הזה לא נבדק טוב, או לא פוקח על ידי יחידת ההיתרים.
היו"ר אמנון כהן
מי זה? הקבלן?
שמואל גולן
ברור. עמדת הגורמים המקצועיים במשרד הייתה שיכללו בהיתר גם אנשים ששייכים כמובן לבניין ולא עשו את הדבר הזה.

הדבר הנוסף שנאמר שם, בין היתר הוא שנותנים תנאים מסוימים. אחד התנאים בכל פרויקט כזה זה כמה עובדים ישראלים אתה מעסיק במקביל לדבר הזה. נקבע כמה עובדים ישראלים צריך להעסיק על כל עובד זר שמביאים, וכמובן שהחברה לא עמדה בדבר הזה, מסיבות כאלה ואחרות, וגם הפיקוח שהיה צריך להיעשות בדבר הזה, או הויתור שויתרו להם בעניין הזה, מטעם המשרדים שאחראים על העניין, לא היה תקין.

ובסופו של דבר, אחד הדברים החשובים ביותר זה שבסיכומו של דבר, כשמדברים על עובדים מקצועיים או מומחים מקצועיים, כל הסיפור התחיל מהעניין הזה שהולכים לכרות מנהרה עם מכונה מיוחדת, שצריך להביא לה עובדים מיוחדים, מיומנים בעניין הזה, עובדים שלא נמצאים פה בארץ. בסיכומו של דבר, חלק גדול מהעובדים האלה הם בכלל לא עובדים מיומנים, הם עובדים רגילים שהגיעו בכלל ממדינות אחרות. אני מדבר כשהתחילו לגייס את האנשים, חלק מהאנשים צריכים לגייס אותם יותר מאוחר, ובסופו של דבר גם כנראה חלק גדול נעלמו להם ולא נשארו בתוך הפרויקט, וכשהם היו אצלנו הם אמרו שחלק עזבו אותם ונעלמו והלכו לעבוד במקומות אחרים בתוך הארץ, ולא - - -
היו"ר אמנון כהן
ששם משלמים יותר טוב.
שמואל גולן
ברור. וחלק מזה גם נובע בין היתר שהחברה לא עשתה את כל מה שהיא מחויבת מבחינת הפיקדון שהם צריכים לתת. אלה דברים שהם מסומנים בתוך הדו"ח ואני לא רוצה להיכנס אליהם.
היו"ר אמנון כהן
הם לא שילמו קנס, שום דבר?
שמואל גולן
לא, שום דבר. בשורה התחתונה כל הפרויקט הזה, שהוא פרויקט חשוב מאד, שהוא כנראה באמת דורש בחלק מהדברים מיומנות מקצועית מסוימת, הוא פרויקט שהוא לא נבדק ולא נבחן בצורה נכונה על ידי הגורמים שאחראים לעניין, קרי: האוצר והתמ"ת. הם חתמו בלנקו על הבאת הפועלים. חלק מהפועלים הגיעו עוד לפני שהמכונה בכלל הגיעה לפה ולא היו צריכים אותם.

אבל יחד עם זאת צריך לזכור שאנחנו מדברים פה על פרויקט שהוא די מורכב, זה פרויקט שגם כורים וגם מבטנים אותו. זה מן תהליך שלם שצריך לעשות. אם אתה עובר היום שם למטה, אז הם הקימו מפעל בטון בחוץ ואת כל מה שהם צריכים כדי לבטן ולהכניס את כל האלמנטים פנימה. אבל כל סוגיית העסקת העובדים הזרים לא הייתה תקינה, והייתי אומר שהחברה, אולי במידה כזו או אחרת, או שהיא זכתה מהעניין הזה, היא זכתה לקבל היתרי הבאת פועלים זרים, מעבר למה שהייתה צריכה לקבל ומעבר למה שהיא העסיקה בפועל.

תודה.
היו"ר אמנון כהן
רק שאלה כדי ללמוד את זה.
שמואל גולן
אני רק רוצה להגיד שבסוף דרך אגב, בסוף התהליך רשות ההגירה, אחרי שפרסמנו את הדו"ח, רשות ההגירה ביצעה חתירה בעקבות הדו"ח הזה, ובעקבות הדו"ח הזה גם ביטלו להם את הרישיונות, ביטלו להם את הכל, ואני לא יודע אם בסופו של דבר הם לא יפעילו סנקציות נגדם.
היו"ר אמנון כהן
הבנתי, אני רק רוצה לדעת לגבי התאריכים פה של הביקורת – 2010, 2011, ורק עכשיו אני רואה את כל העבודה. זאת אומרת הייתה עבודה קודם?
שמואל גולן
לא, היה תהליך של הכנות לעבודה. הלו כל התהליך פה מתחיל כמה שנים לפני זה, של בקרת היתר. הם התכוננו באמת להתחיל בשנה הזאת שאנחנו התחלנו לבדוק אותה. המכונה לא הגיעה.
היו"ר אמנון כהן
העובדים הגיעו.
שמואל גולן
חלק מהעובדים, אמרתי, ציינתי. חלק מהעובדים, הם גייסו מעל 100 עובדים עוד לפני שבכלל הם התחילו לעבוד. הם יגידו פה שהם כנראה עסקו בעבודות לוואי, לפני שהמכונה מגיעה. אבל עכשיו חופרים שם בצורה רצינית מאד. זה פרויקט מאד גדול.
היו"ר אמנון כהן
אז לפני שאני מעביר להתייחסויות, אני עוד פעם מקדים: עיקרי הממצאים זה העדר עבודת מטה לבחינת בקשות של הקבלן. האוצר, אני צריך את הזה שלכם גם, משרד הפנים שלמעשה נותנים את האישורים, את ההיתרים, כי למעשה הם מקבלים מכם כביכול את הבקשה, כשהם סמוכים ובטוחים שהכל בסדר. גם לגבי כמות העובדים שהיא מעבר, וגם הנושא של ההתייעצות עם חברת הרכבת, כי אם למעשה בפועל זו מסילה שמיועדת לרכבת, כך אני מבין, כן?
שמואל גולן
כן, כן.
היו"ר אמנון כהן
אז לכן גם את ההיבט שלהם אני צריך לבדוק, וגם את כל נושא ההעסקה, כשנקבע שהם לא נקבעו כבנייה ותעשייה, ויכול להיות שבגלל זה נכנסתם למצב, שהרי בבנייה אני יודע שיש קרן שמקימים לעובדים, כששמים סכום מסוים בצד, ואז למעשה העובד לא בורח, כי הוא רוצה לזכות בסכום הזה, ורק שהוא על המטוס הוא מקבל את השיק. אז לכן בגלל שהגדלתם אותו בתעשייה, אז הוא לא נכנס למסלול הזה. רציתם כאילו 'לדפוק' את אותו עובד, ובסוף המדינה נדפקה פי שניים כי הוא נעלם, הלך לעבודה להרוויח יותר, ובסוף גם איבדנו אותו, ולך תחפש אותו עם משטרת ההגירה, וצריך עובדים שמחפשים. זה לא כסף? זה לא משכורות שאנחנו משלמים?

אז מסתכלים ומישהו לא עושה עבודה נכונה, והאבסורד הוא שאף אחד לא משלם על זה. מישהו כשל בתפקידו והוא לא שילם. עכשיו הוא בתפקיד אחר, הכל ממשיך הלאה. גם מחר זה יקרה, זו הבעיה שלנו במדינה. שר יש לו מחויבות אישית לפעמים, ראש עיר יש לו מחויבות אישית. לפקידים אין. אז מה? מה קרה? ואז שואלים איפה הכסף. פה הכסף. פה הכסף, פה החלמאות לפעמים שאתה מסתכל, שלא נותנים, לא בודקים, לא מפקחים ואז מגיעים לדברים האלה.

וכמובן הדאגה שלנו היא שזה לא יקרה בעתיד, ולכן אני מסתכל כאן ואני לא רוצה שיהיה עוד דו"ח בתחומים אחרים. כמובן שיהיו דו"חות, אבל צריך להמעיט בדו"חות האלה.

אז מי רוצה? משרד האוצר, אולי אתה תגיד קודם מה העניינים? אין פיקוח? למה לא הגדרתם אותם? ישר להכניס אותם להגדרה של בנייה, ואז הייתם חוסכים שלא יברחו אולי. וגם בנושא הזה למה לא עמדתם על הרגליים האחוריות? יש לכם צוות מטה שהקמתם שהמליץ אלף, ואם ... שר יכול לקבוע מעל. אבל מה נעשה פה?
עמית סדן
אני אתייחס. קודם כל אני רוצה ברקע להגיד, יש פה מורכבות מאד גדולה של הדברים, כי זה בעצם פרויקט ענק שמשקיעים בו משאבים רבים ביותר ובתור מי ש - - -
היו"ר אמנון כהן
1.6 מיליארד.
שמואל גולן
1.6 מיליארד זה רק הקטע הזה.
עמית סדן
אנחנו מצד אחד רוצים באמת לצמצם ולמנוע כניסה של עובדים זרים שלא לצורך, ומצד שני לא רוצים לפגוע בהתנהלות השוטפת של הפרויקט, אז כך שברקע של הדברים יש פה קושי מאד גדול לאנשים שלא מהנדסים ולא מכירים את הדברים האלה לעומק, להגיע למסקנות.
היו"ר אמנון כהן
לא, אין בעיה. למדינה שלנו הרי אין לנו את כל הכוחות. פעם קיבלנו עלייה ברוכה, מיליון וחצי איש שבאמת אנשים איכותיים, שלא היינו צריכים ובאמת לכל עבודה הם נכנסו לעבוד, העיקר להביא פרנסה. אנשים איכותיים באמת. עכשיו אנחנו מגיעים לאט לאט למצב שאין את ההון האנושי המשובח שקיבלנו, ואנחנו, לפרויקטים אד-הוק צריכים אנשים מיומנים, אין מה לעשות.

אבל גם כאן אנחנו צריכים להגדיר, גם אתם צריכים לשמור על הקופה הציבורית, גם כשיוצא פרויקט חשוב, אני אומר פרויקט חשוב, תשתיתי, שייתן מענה לאוכלוסייה בסופו של דבר, שיצמצם את זמן ההגעה, יצמצם את כלי הרכב הפרטיים בכבישים, ייתן את ההסעה ההמונית. ראייה מצוינת גם שלכם, גם של שר התחבורה, רכבת ישראל, הראייה מצוינת, אבל בדרך אנחנו יכולים לחסוך הרי.

אז אם לא עושים את הדרכים נכון, את ההתקשרויות נכון ואתה מפסיד הרבה כסף, וגם מייבאים עובדים כאשר אין מכונות, ואז העובדים האלה מנוצלים לדברים אחרים, וגם פוגעים בעובדים האלה. העובדים האלה באים לסטאטוס מסוים של בנייה, אתה מכניס אותם לסטאטוס של תעשייה, כנראה זו פגיעה בהכנסות שלו, בשביל למקסם את הרווח של הקבלן. למה אני צריך לדאוג לקבלן? הקבלן כבר עומד במכרז, הוא צריך לעשות את העבודה שלו, למה אני צריך על חשבון-, ואז המדינה סובלת.

גם העובד מסכן שבא, זה בן אדם שבא במטרה להרוויח. הוא איש מקצוע. נגיד, אני יוצא מנקודת הנחה שלא הבאנו סתם, לא עשינו פה סיבוב והבאנו סתם עובדים לבנייה, בוא נגיד ככה. אני לא רוצה לחשוב. אתה אומר אד-הוק, איש מקצוע, מיוחד, מיומן למכונה הזאת, מיומנה למכונה שעושה את הכרייה, אנשים מיוחדים, אני מבין. אני ראיתי איך הוא עובד שם, בגובה כזה, אני כל יום עובר משם. באמת, צריך גם מכונות מיוחדות, ציוד מיוחד ואנשים מיומנים. אבל מישהו מבקר את זה, שאכן זה זה? ולא על זה נעשה סיבוב, על עובד אחד אני אביא עוד 50 עובדים שאני לא צריך אותם בכלל.
עמית סדן
אם משתמע מזה שאני בעד להכניס הרבה עובדים זרים כדי שהפרויקט יקרה מהר, אז אני לא. ממש לא. המטרה הייתה להיצמד לעובדים שנדרשים להפעלת המכונה באופן הישיר ביותר.
היו"ר אמנון כהן
אז איך נכנסו עובדים כשהמכונה עוד לא פה?
עמית סדן
איך נכנסו? איך נכנסו בפועל עובדים לפני כן? זו אולי שאלה לרשות ההגירה, אבל יש אלמנטים שגם נדרשים - - -
היו"ר אמנון כהן
לא, הם מכניסים, מקבלים אישור מכניסים. מי בודק בפועל? מי אחראי על הפרויקט, שהוא אומר זה שלב א', קודם מכונה, אחרי שהמכונה פה או עומדת להגיע, כשהיא בנמל, צריך להגיע בתאריך כזה וכזה ואני צריך להיערך עם העובדים, אז בערך שבוע, שבועיים להכין אותם, לבדוק אותם, להסביר להם את המטרייה, את התכניות, בסדר. אבל לא חצי שנה, שנתיים יבוא בן אדם לעבוד, כאשר אין מכונה בכלל. זו עבודה ספציפית לפרויקט הזה.
עמית סדן
צריך להפריד את השאלה הזאת לשני שלבים, אחד זה - - -
היו"ר אמנון כהן
תפריד לעשרה שלבים, העיקר תיתן תשובה.
עמית סדן
כשאנחנו קיבלנו את הבקשה אנחנו בחנו אותה ביחד עם הרכבת, ביחד עם גורמי המקצוע, במטרה להבין, וממש חילקו את זה רבעונים-רבעונים.
היו"ר אמנון כהן
מי אמור לפקח על הפרויקט הזה?
עמית סדן
מי שאמור לפקח בסוף על הביצוע של ההיתר זה רשות האוכלוסין וההגירה, משרד הפנים.
היו"ר אמנון כהן
מה, הוא נהיה קבלן? או מפעיל?
עמית סדן
לא, הוא מפקח שהבאת העובדים מתבצעת בהתאם לתנאים.
היו"ר אמנון כהן
מי קובע לו את לוח הזמנים? מאיפה הוא יודע מתי להביא את העובד? יש הרי מכונות פה, יש פה דברים. מי מנהל את הפרויקט שהוא יודע. נגיד רכבת ישראל מטעם המדינה, נגיד. אם אתה אומר אתם אחראים על הפרויקט הזה, אני כאוצר תקצבתי, אתם תביאו את העובדים, את השלבים אתה תקבע, כי אתה איש מקצוע. אתה תגיד לי את השלבים. אז אנחנו יודעים, הוא אומר מתווה, מכונות מגיעות בינואר, אני בסוף דצמבר צריך להביא את העובדים בשביל להכשיר אותם, להכין אותם לשטח. מי עושה את זה? מי נותן להם הנחיות? מה אתה זורק את זה עליהם? מה, היא יודעת מתי מתחיל הפרויקט?
עמית סדן
לא, אבל אני אומר התכנית ב - - -
היו"ר אמנון כהן
כן, מי אחראי על הפרויקט?
עמית סדן
מי שאחראי על הפרויקט זה רכבת ישראל, משרד התחבורה.
היו"ר אמנון כהן
אה, רכבת ישראל? אבל אתם לא שיתפתם אותו מההתחלה. הוא אומר לך אני לא יודע מה העניינים. הוא לא יודע בכלל שאתה יש לך כוונה לעשות כרייה שם. לא שיתפת אותו.
עמית סדן
מה? לא שיתפתי אותו במה?
ירון רביד
לא, לא, זה לא נכון, יושב הראש.
שמואל גולן
הם היו - - -
היו"ר אמנון כהן
תן לי רגע, תן לי, אני מדבר.
עמית סדן
כשאגף תקציבים בחן את הבקשה הוא התייעץ גם עם רכבת ישראל, וגם ירון יגיד.
היו"ר אמנון כהן
חכה רגע. אתם הנחתם אותם מתי להביא את העובדים? אני רוצה להבין את הפואנטה הזאת, כדי שבפעם הבאה זה לא יקרה. אתם ידעתם מתי המכונות מגיעות ומתי יגיעו העובדים?
ירון רביד
כן, כן, וגם מה שמופיע בדו"ח בהערה הראשונה. שמי ירון רביד, משנה למנכ"ל הרכבת. הנקודה לגבי התייעצות היא פשוט לא נכונה. אנחנו קיימנו דיון עם אגף התקציבים. דרך אגב, נתבקשנו לדיון הזה גם להביא את הקבלן כדי שיסביר את תכנית העבודה. נערך דיון כזה בזמנו אצל סגן הממונה על התקציבים, ביחד עם הרכזת שהייתה אחראית על הנושא הזה מבחינת עובדים זרים, וההמלצה שלנו עברה למיטב ידיעתנו, אני לא יודע מה קרה אחרי זה, לגורמים המקצועיים במשרד האוצר. נערכה גם פגישה כזאת, דרך אגב, אצל מנכ"ל משרד התחבורה בזמנו, שגם הוא נדרש להעביר את המלצתו למינהל העובדים הזרים, וגם שם הסברנו בדיוק את שלבי הפרויקט.
היו"ר אמנון כהן
מי היה אמור לפקח על השלבים של הפרויקט.
ירון רביד
מבחינת הביצוע עצמו זה אנחנו, וזה גם מבוצע הלכה למעשה היום בשטח.
היו"ר אמנון כהן
שנייה, אני מדבר על ליקויים עכשיו. אני מדבר מתי היו צריכות להגיע המכונות, ולמה העובדים הגיעו שנתיים קודם.
ירון רביד
קודם כל אני לא מכיר נתון כזה שהגיעו שנתיים קודם - - -
היו"ר אמנון כהן
שנה, הוא מתקן אותי, שנה קודם.
ירון רביד
אני לא מכיר נתון כזה. אני מוכן לבדוק אותו שוב.
היו"ר אמנון כהן
מה אתה לא מכיר?
ירון רביד
לא מכיר נתון שהיו עובדים זרים שאמורים להפעיל את המוכנה, שנה לפני הגעת המכונה. אני לא מכיר.
היו"ר אמנון כהן
לא, הגיעו עובדים. בפרויקט הזה הגיעו עובדים. לא, אתה צודק, לא בשביל המכונה, אבל באינסטלציה הזאת הביאו עובדים, כי קיבלו הרשאה להביא. מי מפקח על זה? מישהו צריך לתת את הדין על זה, אתה מבין? זה מה שאני אומר. מי לא בדק? היו צריכים להגיע עובדים מיומנים להפעיל את המכונות, המכונות לא פה, לכן הביאו עובדים שלא שייכים, בשביל לעשות עליהם קופה מפרויקט אחר. אותו קבלן יש לו גם פרויקטים אחרים.
ירון רביד
לא, זה לא - - -
היו"ר אמנון כהן
אל תגיד לי לא, תגיד לי כן, כי אתם לא בדקתם.
ירון רביד
לא, יושב הראש, אני רק אומר שהעובדים שהגיעו, אם הם הגיעו הם הגיעו לביצוע הפרויקט הזה.
היו"ר אמנון כהן
אבל אין מכונות.
ירון רביד
קודם כל עוד פעם, אני לא מכיר נתון של שנה. אני מוכן לבדוק את זה שוב. לדעתי יש פער של מספר חודשים, לא של שנה.
שמואל גולן
באוקטובר כבר היו בידי החברה 50 אשרות באוקטובר 2010. המכונה דרך אגב - - -
ירון רביד
אני לא שומע.
שמואל גולן
באוקטובר 2010.
ירון רביד
רגע, רק שנייה, גם כשאתה אומר באוקטובר 2010 היו אשרות, זה לא אומר שלמחרת בבוקר העובדים נמצאים.
שמואל גולן
לא, היו עובדים.
ירון רביד
אם הגיעו עובדים, אז - - -
שמואל גולן
היו עובדים, זה לא ניירות רק.
ירון רביד
אז אני צריך לבדוק את זה.
היו"ר אמנון כהן
איפה הם עבדו? מה עשו העובדים האלה?
ירון רביד
היו הכנות. קודם כל יש הכנות לביצוע המנהרה ויש עבודה שנעשתה במנהרה מספר 2. הפרויקט לא מתחיל במנהרה שמבוצעת על בסיס - - -
היו"ר אמנון כהן
אבל העובדים האלה אתה יכול לקחת ישראלים, לא צריך עובדים מיומנים. אל תבלבל אותנו.
ירון רביד
לא, אני לא מבלבל.
היו"ר אמנון כהן
יש להם הסכם שצריך להעסיק עובדים ישראלים ולא העסקתם.
ירון רביד
נכון.
היו"ר אמנון כהן
ולא העסקתם.
ירון רביד
וגם על זה אני רוצה להעיר, יושב הראש, שגם עבודות הכרייה הקונבנציונאליות, הרגילות, שלא מבוצעות באמצעות המכונה הזאת שנקראת TBM, לצערי היום במשק הישראלי אין כמעט עובדים שמוכשרים לבצע אותה ומיומנים לבצע אותה. אני מדבר על כל המנהרות שאתה מכיר, שבוצעו היום בארץ, גם בכבישים, לא בשיטה עם המכונה הזאת, אלא בשיטה שנקראת קידוח-פיצוץ. אין מספיק עובדים ישראלים מיומנים, יש רק חברה אחת קבלנית היום בשוק התשתיות, שנקראת רולצור, והיא מועסקת במלוא הפרויקטים שמתבצעים בכרייה. מעבר לחברה הזאת לצערנו, היום בארץ אין כוח עבודה מיומן שיודע לבצע את הפעילות הזאת.
היו"ר אמנון כהן
מי פיקח על העובדים? אני עוד לא קיבלתי תשובה. אתה יכול להגיד לי מי? מהקבוצה הראשונה שהגיעה באוקטובר ועוד לא הגיעה המכונה - - -
ירון רביד
רגע, יושב הראש, אנחנו לא מקבלים - - -
שמואל גולן
הכרייה התחילה עכשיו, בסוף שנת 2012.
היו"ר אמנון כהן
מתי הגיעו העובדים הראשונים?
שמואל גולן
אנחנו יודעים על אוקטובר כבר, אוקטובר 2010 שמתחילים להגיע עובדים.
היו"ר אמנון כהן
אוקטובר 2010, עכשיו אנחנו בשנת 2013. אוקטובר 2010, תגיד לי עכשיו מה עשו עובדים מאז אוקטובר 2010.
שמואל גולן
עד סוף שנת 2012.
ירון רביד
אז שוב, אני לא מכיר את הנתון הזה, אני מוכן לבדוק אותו שוב. אני לא רוצה סתם להטעות אותם.
היו"ר אמנון כהן
לא, אתה צריך לבוא עם תשובות לוועדה. אנחנו מדברים על ועדת ביקורת.
ירון רביד
אבל אני לא מכיר את הנתון של אוקטובר 2010.
היו"ר אמנון כהן
זה דו"ח הביקורת, שהבאתם עובדים שלא הייתם צריכים להביא אותם לפני הזמן, ואני כבר רואה באמת פה שנתיים. למה אתה אומר לי שנה? שנתיים. 2010, 2011, 2012, התחילו בשנת 2012 נגיד בסוף, אז עכשיו אנחנו רואים את העבודה. אבל שנתיים פה היו עובדים ואתה לא יכול להגיד לי בבירור שהם לא הועסקו בפרויקטים אחרים.
ירון רביד
לא, אני אומר שהם ביצעו עבודה במנהרה מספר 2, שזו מנהרה - - -
היו"ר אמנון כהן
מתי התחילה העבודה במנהרה מספר 2? את זה אתה יודע.
ירון רביד
בקיץ 2010. בקיץ 2010 התחילה העבודה במנהרה מספר 2 - - -
היו"ר אמנון כהן
והיו צריכים שם אנשים מיוחדים?
ירון רביד
זה מה שהתייחסתי מקודם, יושב הראש, שאין היום בארץ חברות בנייה ישראליות, שיש להן יכולת לבצע כרייה, גם לא באמצעות המכונה הזאת, כרייה רגילה. קרי – מנהרות הכרמל - - -
היו"ר אמנון כהן
כולל סולל בונה? כולל דניה סיבוס?
ירון רביד
כן, כן.
היו"ר אמנון כהן
כולל שיכון ובינוי. כל אלה שעושים פרויקטים מביאים עובדים מחו"ל?
ירון רביד
כן, כן. יושב הראש, כל המנהרות שאתה מכיר היום בארץ, גם בירושלים, גם המנהרות של כביש 6, גם מנהרת הכרמל, כולן בוצעו בשיטה קונבנציונאלית – זה נקרא קידוח-פיצוץ. בשיטה הזאת יש רק קבלן אחד ישראלי בארץ היום, חברה בשם רולצור, שיודע לבצע את העבודה הזאת. דרך אגב, הוא מבצע אותה, הוא מועסק על ידי הרבה מאד קבלנים ישראלים, אבל גם הוא מוגבל בכוח העבודה שלו.

אתה שואל מה עשו העובדים האלה. לדעתי, מה שהם עשו, ואני לא יכול להגיד לך כאן בוודאות שאף עובד של חברת שפיר לא הלך לאתר אחר, אבל העובדים הזרים שהם קיבלו, להערכתי, עוד פעם, אני לא רוצה להתחייב לך על כל העובדים, כי אני לא יודע את זה, אני לא רוצה סתם להטעות אותך, ביצעו את העבודה במנהרה מספר 2. מנהרה מספר 2 בוצעה בשיטה קונבנציונאלית, והיא בוצעה כבר החל מקיץ 2010.
היו"ר אמנון כהן
כמה עובדים היו צריכים בפרויקט הזה ובתאריך הזה?
ירון רביד
כמה עשרות. צוות של כמה עשרות שכורה שתי מנהרות. בפרויקט שלנו יש בעצם לכל האורך, מאזור לטרון ועד הכניסה לירושלים, צמד של מנהרות, כל 250 מטרים מנהרה מקשרת. מרבית המנהרות בפרויקט מבוצעות באמצעות המכונה הזאת, ש - - -
היו"ר אמנון כהן
אבל רק עכשיו ראיתי את המכונות. איפה המכונות האלה? הן לא היו.
ירון רביד
המכונות האלה כבר התחילו לעבוד בקיץ שעבר, לא בסוף השנה, בקיץ שעבר. ודרך אגב, תהליך ההרכבה שלהן, גם הערה לעניין הזה, תהליך ההרכבה שלהן בעצמו הוא סדר גודל של כרבעון, בין חודשיים וחצי לשלושה שיתחילו לעבוד. את המכונות האלה אתה לא רואה כשאתה יורד מירושלים. אם אתה רוצה לראות אותן, ואפשר גם בשמחה שתבקרו במקום, הן את העבודה מבצעות מכיוון לטרון, זו מכונה אחת; ועוד שתי מכונות של הקבלן שהדו"ח הזה עוסק בו, עוסקות משער הגיא ועד מבשרת ציון.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו רואים אותן, למה לא רואים? אנחנו רואים את המכונות.
ירון רביד
לא, הכלים שאתה רואה שיורדים מעמק הארזים, כשאתה יורד מירושלים לכיוון תל אביב, זה כלים שעושים כרייה קונבנציונאלית, כרייה רגילה, לא כרייה מתועשת.
היו"ר אמנון כהן
מתי נקבל תשובה לגבי העובדים, אם היו מספיק או לא מספיק, אם הגיעו בזמן או לא בזמן, ואם כולם עבדו בפרויקט או גלשו לפרויקטים אחרים. מתי אני אדע את הפרטים האלה?
ירון רביד
אנחנו יכולים לבדוק את זה עם הקבלן.
היו"ר אמנון כהן
עד עכשיו לא בדקת?
ירון רביד
לא, אנחנו לא מפקחים בהקשר של ההיתר.
היו"ר אמנון כהן
אז מי מפקח?
ירון רביד
מי שנותן את ההיתר. אנחנו לא בעלי ההיתר.
היו"ר אמנון כהן
איך? רשות האוכלוסין צריכה לפקח?
ירון רביד
יושב הראש, אנחנו לא בעלי ההיתר.
היו"ר אמנון כהן
כן, אבל אתה אחראי על הפרויקט.
ירון רביד
אני אחראי על הפרויקט, בסדר.
היו"ר אמנון כהן
אתה נותן לו את לוח הזמנים, הוא מבצע - - -
ירון רביד
אז אם רשות ההגירה, כל נתון שרשות ההגירה צריכה – אנחנו נשמח לספק, אין עם זה שום בעיה.
היו"ר אמנון כהן
רשות ההגירה, יש לכם נתונים מתי קיבלתם תשובה, אתם העליתם לפי ההזמנה שלהם ואתם ביקרתם שהם אכן יועסקו בפרויקט הזה ולא יעבדו בשום פרויקטים אחרים? כי הדו"ח מציין שהם הלכו לפרויקטים אחרים. מי בודק שהם לא הועסקו על פי בנייה אלא לתעשייה. מי בודק את זה?
שושנה שטראוס
מבחינת רשות ההגירה, יש לנו בהיתר, ההיתר קבע ממש רבעונים-רבעונים - - -
היו"ר אמנון כהן
מי אוכף, מי אוכף? כתוב בהיתר.
שושנה שטראוס
יש לנו אגף אכיפה, מינהל אכיפה ברשות ההגירה.
היו"ר אמנון כהן
מישהו התריע שהם מועסקים לא בבנייה אלא כתעשייה, בהגדרה אחרת?
שושנה שטראוס
לא, בהיתר לא כתוב הגדרה, בעצם הם נכנסו בתור מומחים והם חויבו לשלם את האגרות הכי גבוהות שיש כמומחים, ואז הממונה והשרים קבעו תנאים שונים להעסקה.
היו"ר אמנון כהן
מי אוכף את התנאים האלה? מי עושה אכיפה לתנאים?
שושנה שטראוס
אוכף – רשות ההגירה במובן של בדיקת תנאי ההיתר, בדיקת תנאי מגורים, בדיקת הישראלים שמועסקים - - -
היו"ר אמנון כהן
תנאי העסקה?
שושנה שטראוס
כן, תנאי העסקה - - -
היו"ר אמנון כהן
אתם בודקים?
שושנה שטראוס
בודקים יחד עם משרד הכלכלה. זאת אומרת יש תנאי העסקה שמשרד הכלכלה יותר אוכף, זה נעשה במשולב. חוץ מזה, במסגרת ההיתר, לחברה יש מחויבות מדי חודש, היא מינתה מפקח אחראי באופן אישי. הוא מעביר מדי חודש את כל הפרטים לגבי העסקה באותו חודש, מאשר שהכל שולם, רואה חשבון מאשר שהכל שולם בהתאם לחוק ולהסכמים הקיבוציים שחלים, ומלבד זאת רשות ההגירה יוצאת לשטח ומבקרת בפועל מה שקורה שם.
היו"ר אמנון כהן
אתם התרעתם שיש משהו שלא עומד באותו סטנדרט שקבעו?
שושנה שטראוס
כן, טוב, אנחנו יחד עם המבקר - - -
היו"ר אמנון כהן
עזבי את המבקר. הוא אחר כך נכנס. אתם, כעבודת צוות, בשוטף, קיבלתם הנחיה משרים שכך וכך צריכים להיות התנאים. ביקרתם? אתם רואים שלא עומדים בתנאים.
שושנה שטראוס
כן, אז בעקבות הממצאים שהתקבלו, בוצע שימוע לחברה וברגע זה ההיתר שהם קיבלו מוקפא, והם לא רשאים להביא עוד עובדים על פיו, ויש להם כרגע, לפי הביקורת האחרונה, 140 עובדים שהם הביאו ומונתה ועדה, עוד פעם, ועדה משולבת של כל המשרדים, לבדוק מחדש את תנאי ההיתר, בעקבות ההפרות שנמצאו ולבחון מחדש את הצרכים ופה אנחנו מתייעצים גם עם הרכבת, לגבי הצרכים האמיתיים.

במסגרת ההקפאה, אנחנו גם - - -
היו"ר אמנון כהן
על מה הקפאתם? על מה הייתה ההקפאה?
שושנה שטראוס
ההיתר הזה שמאפשר להביא 600 עובדים - - -
היו"ר אמנון כהן
הקפאתם את זה כי לא עמדו במה?
שושנה שטראוס
הקפאנו את זה, כי נמצא שיש תנאים שהופרו וזה מה ש - - -
היו"ר אמנון כהן
והתייחסתם גם למעמד שלהם כתעשייה או במקום בנייה, גם זה?
שושנה שטראוס
שוב, ההבנה שלנו היא שההיתר קובע שכר בסיסי, שזה היה שכר של 5,000 שקלים - - -
היו"ר אמנון כהן
למה אני אומר את זה, כי אמרתי, בהגדרה של בנייה, יש לנו מוסדר, לא בכל הענפים הסדירו את זה, לצערנו. הם שמים חלק מסוים מהשכר בקרן ואז למעשה הוא גורם לכך שהעובד לא בורח לו. אז פה, בגלל שהגדרנו אותו כתעשייה, אז הייתה לו הפרצה הזאת. וגם כנראה שילמו לו משכורת רעב, לכן הוא נאלץ לברוח לפרויקט אחר. יכול להיות שאותו קבלן גם הביא אותו במשכורת הזאת בשביל לנצל אותו.

ולכן אני אומר, ואני עומד על זה, אם בדקתם את ההגדרה, אם הוא הלך לתעשייה או לבנייה. אם היינו גומרים את זה, אז גמרנו את זה, אז הוא היה נשאר שם, כי הוא יודע שהוא מפסיד כסף. אנחנו צריכים הרי איזה שהוא מקל כדי לסיים את הפרויקט בסופו של דבר. אם הוא לפרויקט יעודי, הוא בורח לי לפרויקט, הלך לעבוד אצל אחד השרים בבית.
שושנה שטראוס
אז בפועל שוב, לפי החלטת הממשלה, ההיתר לא חייב לכלול סט של תנאים כאלה או אחרים, לפי ענף מסוים.
היו"ר אמנון כהן
אבל זה אינטרס של המדינה.
שושנה שטראוס
כן, ואז באמת השאלה הייתה האם לחייב אותם בתשלום פיקדון, אם לאו. הייתה בעיה עם המכרז, שלא אפשר תקופה מסוימת להפקיד פיקדון בגיל עובדים שלא - - -
היו"ר אמנון כהן
סליחה, מה הבעיה עם המכרז?
מיכל רוזין
למה המכרז לא אִפשר?
שושנה שטראוס
כי המכרז הוגדר לעבודות מסוימות. האוצר, שמטפל במכרז הזה, טיפל בנושא הזה בשנה האחרונה, והחל מינואר אכן חייבנו את החברה להפקיד פיקדון עבור כל העובדים שהוא מעסיק, לפי ההיתר.
היו"ר אמנון כהן
למה לא הגדרתם את זה בהתחלה? מה הבעיה? למה לא הגדרתם את זה מלכתחילה שזו בנייה, סך הכל זו הגדרה של בנייה, גם בשביל הפיקדון וגם מבחינתנו, גם אנחנו צריכים שלא-. ומי בודק? ובגלל זה גם אנשים ברחו ולך תחפש אותם. אתה מבין? גם בגלל זה. זאת אומרת מי משלם על זה? מישהו שילם על זה? שר האוצר שילם על זה?
עמית סדן
על העובדים שברחו?
היו"ר אמנון כהן
כן, שברחו.
מיכל רוזין
לא שילמו לעובדים 21 מיליון, לפי הדו"ח.
היו"ר אמנון כהן
כן, כן, לא שילמו. מה עם מה שמגיע להם?
עמית סדן
זה לא אומר שלא שילמו, זה אומר שלא הפקידו להם פיקדון. יכול להיות, אם העובדים הם מעסיקים מסודרים, הם אמורים להפריש את זה. אנחנו, האוצר יחסית חסיד גדול של - - -
היו"ר אמנון כהן
חסיד של מה?
עמית סדן
של נושא הפיקדון, והיינו רוצים להחיל אותו - - -
היו"ר אמנון כהן
אז למה לא נכנסתם מהתחלה במכרז?
עמית סדן
שם ההמלצה שלנו הייתה להכניס את זה.
היו"ר אמנון כהן
למה לא הכנסתם?
עמית סדן
להחיל תנאים של ענף הבנייה.
היו"ר אמנון כהן
מי התנגד?
עמית סדן
בסוף שרים קיבלו החלטה אחרת מעמדת אגף התקציבים.
היו"ר אמנון כהן
כן? שר התחבורה? לא יכול להיות.
קריאה
שר האוצר. שר הפנים.
היו"ר אמנון כהן
שר האוצר? שטייניץ?
עמית סדן
אגף התקציבים העביר המלצה מסוימת, וההמלצה הזאת - - -
היו"ר אמנון כהן
שטייניץ עמד על כך שלא יחשבו כעובדים של בנייה, בשביל שלא יפקידו פיקדון? הוא דאג לקבלן?
עמית סדן
אני יודע להגיד מה אנחנו - - -
שמואל גולן
קטונו.
היו"ר אמנון כהן
אני לא מחפש כותרות, אני רוצה שמחר זה לא יקרה עם מיודענו לפיד, שיידע שיש פה סכנות.
עמית סדן
אני יכול להגיד שבהיתר הבא - - -
היו"ר אמנון כהן
שתמיד יחשוב וילך לכיוון הפקידות, לא לכיוון היועצים.
עמית סדן
בהיתר הבא שהכנו לחברת מינרב, הכנסנו את זה לתנאי ההיתר. יש שם פיקדון בתנאי ההיתר, ואחרי שסידרנו את הבעיה הטכנית - - -
היו"ר אמנון כהן
צריך לחדד את הנקודה. יש שני שרים, נכון? תחבורה גם היה?
קריאה
לא. תמ"ת.
היו"ר אמנון כהן
תמ"ת. מי היה בתמ"ת? פואד. פואד היה בתקופה ההיא? פואד לא אמר? הוא תמיד דואג לעובדים, בדרך כלל. מה, הוא לא עמד שם שזה יהיה?
עמית סדן
תבקש את תגובת השרים, אני לא יודע. אני לא יכול לייצג - - -
היו"ר אמנון כהן
הבנתי. המוביל זה שר האוצר, אני מבין, נכון? שטייניץ.
עמית סדן
מה?
היו"ר אמנון כהן
המוביל זה שר האוצר.
עמית סדן
אני, אל תעמיד אותי ב - - -
היו"ר אמנון כהן
אני שואל, אתה איש מקצוע.
עמית סדן
אגף התקציבים המליץ ומה שהוחלט הוחלט.
היו"ר אמנון כהן
לאיפה הלכו בסוף 22 מיליון? הקבלן הרוויח את הכסף, את ה-22 מיליון? אתם דאגתם שהוא יפריש את זה לעובדים המסכנים שעבדו, סך הכל עשו עבודה.
עמית סדן
באופן עקרוני הוא אמור להפריש את זה, בין אם - - -
היו"ר אמנון כהן
מה זה הוא אמור? מה עשיתם בפועל?
עמית סדן
מה שבפועל אמור להיות פיקוח של רשות האוכלוסין וההגירה ומשרד התמ"ת, לראות שהם עומדים בחובותיהם כמעסיקים. אם נבדק הדבר הזה בפועל, אני לא יודע להגיד.
היו"ר אמנון כהן
אני רוצה תשובה על זה. 22 מיליון שקלים, איפה הלכו? הגירה, הוא אומר שזה אצלכם.
שושנה שטראוס
בפועל 22 מיליון, אם אני מבינה, זה 600 עובדים במשך 4 שנים.
היו"ר אמנון כהן
אוקיי, אז נחלק את זה, פחות. 17 מיליון. 16 מיליון.
שושנה שטראוס
בפועל יש 140 עובדים, במשך שנתיים.
היו"ר אמנון כהן
שקל, שקל, שילמו?
שושנה שטראוס
והפיקדון משולם החל מינואר - - -
היו"ר אמנון כהן
לא, רגע, רגע, יש עובדים שקיבלנו לפני שנתיים, מה איתם?
שושנה שטראוס
כן, והעובדים שהגיעו לפני שנתיים, אז המעסיק חייב להם את תנאי העסקתם.
היו"ר אמנון כהן
עזבי חייב, הוא לא משלם. הוא חייב, אבל לא משלם.
שושנה שטראוס
אם הוא לא ישלם אז העובדים יתלוננו, ויש עובדים שהתלוננו.
היו"ר אמנון כהן
למה צריכים להתלונן?
שושנה שטראוס
כמו ש - - -
היו"ר אמנון כהן
למה צריכים להתלונן?
שושנה שטראוס
שרוב העובדים הזרים במדינה - - -
היו"ר אמנון כהן
שנייה, שנייה, המדינה הרי נותנת לקבלן כסף, אז היא צריכה להגיד לו – אתה אם לא תשלם את ה-17 מיליון, את ה-16 מיליון, סך הכל 22 מיליון, אם יש 600 עובדים, אני מסכים איתך. יכול להיות שבאותו מעמד לא היו 600 עובדים, אז היו 450 עובדים, ואז להגיד – מתוך 22 מיליון, 17 מיליון שקלים צריכים לעבור לעובדים. למה צריכים העובדים לעבור משפט, עניינים? אתה אומר תשמע, מגיע לך עכשיו 50 מיליון, פחות 17 מיליון שאתה חייב לעובדים, אנחנו מעבירים את זה לעובדים. למה לא נעשה את זה ככה?
שושנה שטראוס
אז המדינה כאילו תהיה המעסיקה של העובדים הזרים, זאת אולי דרך - - -
היו"ר אמנון כהן
לא. אני לא יודע, אבל למה להכניס את העובדים המסכנים שלא מכירים את המערכת. באו ממדינה אחרת, הם יהיו שגרירים לא טובים למדינת ישראל, ידברו דברים רעים על מדינת ישראל. אני כמדינה אין לי מה להגיד, כאשר קבלן רוצה לעשוק את העובד? מה כן? מי מטפל?

נציג הרכבת, מי מטפל?
ירון רביד
שוב, יושב הראש, אנחנו לא נותנים את ההיתר הזה. ההיתר הזה, דרך אגב, רשות ההגירה גם לא - - -
היו"ר אמנון כהן
נתנו היתר, אבל לא העסיקו אותם בתנאים לא טובים.
ירון רביד
אנחנו לא אחראים על זה.
היו"ר אמנון כהן
מי אחראי? האוצר, מי אחראי?
עמית סדן
אני אתייחס - - -
היו"ר אמנון כהן
אתה יכול לתת להם 22 מיליון עד שהם יוכיחו ששילמו?
עמית סדן
אני אגיד לך, אתה אומר שאנחנו נעביר את ה-22 מיליון האלה ישירות, אבל הם יכולים לא לשלם להם שכר מינימום, הם גם יכולים לא לשלם להם דמי הבראה שהם צריכים לשלם להם, הם יכולים לא לשלם נסיעות, או לא יודע מה. יש הרבה רכיבים. זה רק רכיב ההפרשות הסוציאליות, מה שמדובר שאנחנו באמת אמרנו, גם נוודא שמשלמים את זה וגם בשביל לעודד את היציאה שלהם מהארץ, אז יצרנו את העניין הזה של הפיקדון. אבל בעניין של אכיפת חוקי עבודה, זה הרבה יותר רחב.
היו"ר אמנון כהן
משרד הכלכלה פה?
עמית סדן
משרד הכלכלה אמור לבצע אכיפה. זה נכון לגבי כל העובדים הזרים, לא רק בפרויקט הזה.
היו"ר אמנון כהן
משרד הכלכלה שב פה, תן תשובות. שם פה ליד השולחן, אל תשב שם מאחורה, שכאילו אתה לא פה. שמך לפרוטוקול אדוני, תגיד לנו מה תפקידך בכוח.
רון בר יוסף
רון בר יוסף.
היו"ר אמנון כהן
אתה שמעת את הביקורת, קראת את הדו"ח? אני רוצה פשוט תשובות, שלהבא זה לא יקרה לעם ישראל, למדינת ישראל, שיהיו לה שגרירים לא טובים, אלה שבאים לפה לעשות עבודה מקצועית ונותנים את תרומתם, הם באים בתקווה גם להרוויח כסף, ואנחנו פה נותנים פתח לקבלנים שעומדים במכרז ומתחייבים לתת שכר כזה וכזה, ותנאים כאלה וכאלה, ומתחייבים להביא מומחים ועושים פה את כל התהליך, עם שרים, רשות ההגירה, מביא את העובדים, ואין פה אכיפה שבסופו של דבר קבלן יעסיק אותם בצורה נאותה.

הקבלן יעסיק אותם בהגדרה של בנייה, כי זו הגדרה שצריך להפריש לקרן, וגם אני מתחייב שהעובד יצא החוצה חזרה, אני אתן לו שיק על הסכום שנצבר במטוס כשהוא יוצא מכאן, ואז בשביל כביכול לחסוך לקבלן כאילו, שהוא לא רוצה לשלם את הכסף הזה, ואז הוא מעסיק אותו כאיש תעשייה כשהוא מגיע, ואז העובד מרגיש שהוא מקופח, בורח והולך למקום אחר לעבוד, ואז אני צריך להפעיל את כל הפקחים שם, שאני משלם להם מכספי ציבור משכורת. במקום שהם יתעסקו בדברים אחרים, אז הם צריכים לעבוד שם, זה הרבה כסף.

ובסוף גם, העובד הזה שבא לשנה שנתיים לפרויקט, אז הוא נשאר פה בדברים אחרים. ואמרתי, אולי הוא הולך לאחד השרים, לעבוד אצלנו, אמרתי את זה. אבל מי מפקח בסופו של דבר שהתנאים שלו הם תנאים בסדר, נאותים. מה שמגיע לו שיקבל. למה אני צריך להסתכל על שאני עושק אותו? שהוא יבוא מחר, יספר לחברה שלו במדינה שלו, שהוא בא לפה, ולא לבוא למדינת ישראל יותר.

למדינת ישראל יש פרויקטים רבים, ישראל מדינה מתפתחת. מחר אני צריך להביא עוד פעם עובדים כאלה, לכרייה אחרת, לרכבת. ברוך השם מתפתח, תשתיות מתפתחות. יש לנו 30 מיליארד שקלים בשביל לפתח את התשתיות והכבישים בשביל לקרב את הפריפריה למרכז. אז אנחנו פוגעים בעצמנו בסופו של דבר, בגלל שאיזה פקיד לא עשה את עבודתו כמו שצריך. הוא מקבל משכורת מהמדינה, אתה מבין? על זה אני מתרעם.

שר פתאום אומר, לא נכניס אותו לקטגוריה כקבלן של בנייה, הוא מקבל, לא יודע מה האינטרסים שם, וזה יהיה כותרת עכשיו, פעם הבאה שלא יעשה. וגם יאיר לפיד, השר החדש. אנחנו לא תוקפים פה פוליטית, אלא אני אומר כספי ציבור הפקר, אתה מבין? על זה אני מתרעם.

אז תגיד לי איפה הפיקוח שלכם.
רון בר יוסף
אני אומר לך שני דברים אדוני, אחד שאנחנו אוכפים את נושא האכיפה הפלילית, דהיינו קיום של חוקי עבודה במדינת ישראל. בשנה האחרונה אגף ההסדרה והאכיפה קיבל תגבור עצום בעובדים.
היו"ר אמנון כהן
מכספי הציבור.
רון בר יוסף
למעלה מ-100 עובדים.
היו"ר אמנון כהן
ברוך השם, כן.
רון בר יוסף
אם פעם היה מפקח אחד ל-X עובדים, אז היום יש מפקח אחד לעשירית ה-X הזה.
היו"ר אמנון כהן
ממתי זה התחיל?
רון בר יוסף
זה התחיל כבר עכשיו, העובדים התקבלו במשרד, עדיין מתקבלים באגף האכיפה וההסדרה, ולכן היקף הפיקוח, עומק הפיקוח, מספר הפעמים שהדבר הזה מפוקח והתגובות – זמן התגובה לתלונות – הוא הרבה יותר מהיר.
היו"ר אמנון כהן
מה קרה פה עכשיו, תספר. מה שעכשיו יהיה בסדר, מה יהיה פה?
רון בר יוסף
בתחום הזה של הרכבת אני יכול לומר לך, אני לא מתייחס לנשוא הביקורת, כי אני - - -
היו"ר אמנון כהן
למה?
רון בר יוסף
אני לא מכיר את זה פשוט.
היו"ר אמנון כהן
לא, אתה באת פה לוועדת ביקורת, מה זה אתה לא מכיר?
רון בר יוסף
המשרד הגיב על ה - - -
היו"ר אמנון כהן
רון, אני מכבד אותך, אתה פקיד מכובד, אבל אתה בא לוועדה לענייני ביקורת המדינה, ואתה צריך להתייחס לדו"ח מבקר המדינה. מה שכתבתם שם ומישהו כתב לא יודע מה, המבקר פנים שלכם, זה לא מעניין אותי.מעניין אותי כרגע שאתה צריך לבוא בקיא במה שהצביע עליו הדו"ח, ואיפה אתה תיקנת או איפה אתה כשלת, שאתה הולך לתקן עכשיו, גם יכול להיות. יכול להיות שבמערכת לא היה מספיק כוח אדם, יכול להיות. אבל אתה צריך לבוא ולהתייחס לדו"ח.
רון בר יוסף
אז אני רוצה להשיב בדיוק על מה שביקשת.
היו"ר אמנון כהן
בבקשה אדוני.
רון בר יוסף
הרי פרויקט הרכבת לא עצר בנקודה הזו והוא המשיך בעוד שני מקטעים, עם עוד שתי חברות, וכל הפעילות בהמשך שנעשית היום היא שונה בתכלית. כל בקשה שאנחנו מקבלים נבדקת לעומק, גם על ידי התמ"ת וגם באמצעות צוות בין משרדי.

הצוות הבין משרדי שכולל את משרד הפנים, את רשות ההגירה, את משרד האוצר, נעזר גם במומחים. ההקצאות נעשות גם על פי חוות דעת המומחים. הן נעשות על פי גרף של צורך בעובדים יומי, אפילו אנחנו בהצעות הבאות שאישרנו, בחנו בכל יום ויום, ביקשו מהחברות שניגשו אלינו שיתנו לנו לגבי כל יום ויום כמה עובדים הם צריכים, בהתפלגות מקצועית, באיזה מקצועות הם צריכים את זה.

בחנו באופן פרטני, ברמה של בדיקת עיסוק, האם העבודות האלה יכולות או לא יכולות להתבצע על ידי עובדים ישראלים. אני יכול לומר לך שבמקרים מסוימים לא אישרנו בכלל עובדים זרים. פשוט לא אישרנו, למרות הלחץ של החברות, משום שמצאנו שיש עובדים שישראלים שיהיו מסוגלים לעשות עבודה. למשל עבודה בהליך של קידוח-פיצוץ, הגענו למסקנה שאם החברה תתקדם בנתיב של השכר, היא תפגוש גם עובדים ישראלים. זו אגב המדיניות - - -
היו"ר אמנון כהן
אבל למה לא פיקחתם? שם לא עמדתם בתנאים.
רון בר יוסף
שם לא.
היו"ר אמנון כהן
למה לא?
רון בר יוסף
שם לא. שם ההליך היה אחר.
היו"ר אמנון כהן
לא, היה כתוב בהסכם שתמורת עובדים זרים כאלה וכאלה, יעסיק הקבלן כך וכך ישראלים, אבל אף אחד לא פיקח. לא רק שלא פיקח, גם הקבלן לא קיבל שום קנס. הוא אומר מה איכפת לי מה כתוב, אני אעשה מה שטוב לי. מה עשיתם? הקבלן קיבל לפחות קנס, שהוא יידע ופעם הבאה לא יעשה את זה?
רון בר יוסף
לא, אבל - - -
היו"ר אמנון כהן
לא. ועל זה שהוא מחזיק כרגע 22 מיליון שקלים, שהוא לא משלם לעובדים, מישהו מפקח על זה?
רון בר יוסף
על זה אנחנו מפקחים.
היו"ר אמנון כהן
מה אתם מפקחים?
רון בר יוסף
משום שמי שלא משלם שכר לעובדים - - -
היו"ר אמנון כהן
שילם. לא שילם את הכל. הוא שילם.
רון בר יוסף
אז אם הוא לא משלם שכר ..., הוא לא עובד בתנאים.
היו"ר אמנון כהן
הדו"ח מציין 22 מיליון שקלים, שתוצאה מכך הוא חסך. מה קורה? מי מפקח שהוא ישלם את הכסף?
רון בר יוסף
אני אומר, יש לנו היום את אגף ההסדרה - - -
היו"ר אמנון כהן
שנייה, אז אני ספציפית מדבר לא על היום, על אתמול.
רון בר יוסף
כן.
היו"ר אמנון כהן
איך? מה יהיה עם אותו קבלן שהוא קודם כל הביא, לא יודע, אנחנו טעינו כמדינה, כשר, והביאו בכובע אחר את העובדים. בפועל לא שילם 22 מיליון שקלים, במידה והיה לו את הטופ של העובדים, 600 עובדים. יכול להיות שהוא העסיק באותה נקודת זמן 400 עובדים, 450 עובדים, 480 עובדים וזה ירד קצת. 16 מיליון, 17 מיליון, לא יודע, לפי תחשיב. אבל כל שקל שמגיע לעובד הוא צריך לקבל, כי מחר אני צריך אותו.

מי מפקח כרגע שידאג שהקבלן מתחייב להעביר את הכסף. אתם לא רוצים את הקבלן, בסדר, אני אומר כל עוד לא תשלם לעובדים, אתה את החלק שלך ממני, כמדינה, לא מקבלן. אתה אל תעסיק את העובדים, בסדר. אבל אתה יכול לדרוש ממנו – עד שאחרון העובדים לא יקבלו את השקל האחרון שלהם – אתה אלי אל תבוא בדרישות.

מי יכול לעשות את זה אדוני?
רון בר יוסף
אנחנו יכולים לבדוק את זה מול כל העובדים - - -
היו"ר אמנון כהן
מה לבדוק?
רון בר יוסף
לבדוק אם קיבלו.
היו"ר אמנון כהן
כל עובד?
רון בר יוסף
כל עובד אם הוא קיבל את השכר כפי שמגיע לו. למשל, אם הוא קיבל את השכר שעליו הוסכם, אם הוא הועסק לפי - - -
שמואל גולן
הם נעלמו.
היו"ר אמנון כהן
אבל הם נעלמו, בסדר. הם נעלמו, הוא ברח, אז זה עניין שלו.

אני רוצה תשובה לוועדה לגבי אותן יתרות של 22 מיליון שקלים. בסיכום הדברים תכתבי שאני רוצה לקבל מהתמ"ת דיווח - - -
רון בר יוסף
הכלכלה.
היו"ר אמנון כהן
כלכלה. לגבי הפרויקט הזה איך שהוא נקרא, לגבי אותם עובדים שהועסקו בפרויקט ומגיע להם תקציבים, אפילו אם הועסקו כתעשייה, לא מעניין. אני לא יודע אם כתוב בחוזה שהוא תעשייה, ועובד תעשייה מקבל זה וזה, אז לתת לו.

אם בשלב מסוים העברתם אותו מתעשייה לקבלן של בנייה ואז הסטאטוס שלו משתנה נגיד, אז גם, מה שמגיע, את ההפרשים. חשוב לנו שהם מחר לא ידברו סרה על מדינת ישראל, כי אנחנו צריכים אותם מחר לדברים אחרים.

לכן קודם כל כיהודים אנחנו צריכים – ביומו תיתן שכרו. את מה שמגיע – תיתן לו. אסור לגזור ולעשוק את העובדים, וזה בכל הענפים, אפילו שהוא עובד זר. הוא בא לעבוד ולהרוויח ואנחנו צריכים לתת לו.

אנחנו רוצים דיווח בפילוח הזה, מי הוא כשהוא נכנס. הגדרה מי הוא כשהוא נכנס למדינת ישראל. מצדי הקבלן צריך כבר לשלם לו, אפילו שהמכונה עדיין לא הגיעה, הוא כבר עובד. אז מאותו יום, לפי שעות, הכל, עד השקל האחרון, הקבלן צריך לשלם. אפילו אם הוא העסיק אותו בינתיים בחברה אחרת, לא יודע, כי אין עליהם פיקוח, יכול להיות שהם ברחו למקומות אחרים. צריך למצוא אותם, לשלם להם את מה שמגיע להם.

וחשוב לנו מכל, אם הם כבר סיימו והם באו לפרק זמן מסוים, חייבים לתת להם את הכסף מה שמגיע להם ולהגיד להם תודה רבה ולהתראות, סיימת את השליחות שלך פה במדינת ישראל. אז גם לדאוג ליציאתם, אבל לא לקפח אותם.

אנחנו רוצים לקבל דיווח. שבוע זה מספיק?
רון בר יוסף
שבועיים.
היו"ר אמנון כהן
תכתבי, תוך שבועיים דיווח לוועדה לענייני ביקורת המדינה, וגם למבקר, שיראה שאנחנו עומדים בדברים האלה.

למה אתם עצרתם עכשיו? הקפאתם אמרתם, עד מתי? בגלל הדברים האלה הקפאתם?
רון בר יוסף
כן.
שושנה שטראוס
בעיקר ההקפאה הייתה משום בהיתר וגם בהצהרות של החברה למדינה, היא אמרה שהיא מביאה צוות מיומן של עובדים שהם עובדים ביחד בכל העולם, הם הולכים מפרויקט לפרויקט בכל העולם, מכירים את המכונה וצריך את כל הצוות - - -
היו"ר אמנון כהן
חברת הכנסת מיכל רוזין, אם תרצי להתייחס, אני כמובן אתן לך, כי את יושבת ראש ועדת עובדים זרים, אז יש לנו ממשק בדברים. אז אם יש לך פה דברים, אנחנו עושים ביקורת על דברים מסוימים.
מיכל רוזין
אני באתי ללמוד.
היו"ר אמנון כהן
כן, עושים ביקורת על דברים מסוימים, כי זה אמנם פרויקט ייחודי, אבל אנחנו מדינה מתפתחת.
מיכל רוזין
זה משליך גם על - - -
היו"ר אמנון כהן
כן, על דברים אחרים, על זה, ולכן ראיתי לנכון שחייבים פה גם לעשות דיון, למרות שהוא נראה כזה קטן, אבל הוא גדול. 1.6 מיליארד שקלים לפרויקט הזה ספציפית, רק לפרויקט הקטן הזה ויש להם עוד כמה בקנה לכריית מנהרות ומנהור, ולכן אנחנו רוצים להזיז את הנושא הזה, שנפיק לקחים ולהבא זה לא יקרה.

אז קודם כל עובדים שהם מקצועיים, שגם נרצה בעתיד שיבואו, כי אנחנו לא עשקנו אותם. אז נשלם את השכר שלהם כמו שמתאים להם.

לדאוג שהם ייכנסו באותו סטאטוס של בנייה, ואז יש לנו קרן שאני דואג גם שהם יקבלו את הכסף במטוס, שאני יודע שבסיום הפרויקט הוא יוצא החוצה. המדינה כבר נתנה על זה את הדעת. לא בכל הענפים זה מוסדר. יש ענפים שזה לא מוסדר עדיין, אבל לאט לאט, המדינה למדה, כל פעם דברים חדשים. אבל פה יש לנו מוכן, לכן פחות פיקוח צריך, פחות כוח אדם צריך לפקח.

עכשיו צריך לפקח על השכר. מישהו צריך לפקח על השכר ובגלל שזה ממשק בין כמה משרדי ממשלה, אז אחד תמיד זורק על השני, ואנחנו עושים פה סדר, בעזרת השם. נמצא את המינוח הנכון וכולם בסוף יידעו כל אחד בפאזל, איפה האחריות שלנו, שיהיו מסונכרנים. לפעמים הם לא מתייעצים אחד עם השני. גם לפעמים לא שותים אפילו קפה בלובי. לא שותים. אז בזכות הוועדה פה הם יושבים ביחד, שותים מים קרים, יש פה קפה מי שרוצה, תרגישו נוח.

אז מתי אתם תוודאו בתיאום עם משרד הכלכלה, שהם ישלמו את השכר, ואז אפשר לפתוח את ההקפאה, לא? כי אני רוצה לבנות בסופו של דבר, אני בסופו של דבר רוצה להביא בשורה לעם ישראל, שתהיה בנייה, שתהיה כרייה, שתהיה רכבת. להקפיא זה קל, בסדר. כמה זמן זה מוקפא כבר?
שושנה שטראוס
זה מוקפא כבר מדצמבר לדעתי.
היו"ר אמנון כהן
חצי שנה. הם לא עובדים?
שושנה שטראוס
כן.
שמואל גולן
כן, מאז שאנחנו פרסמנו את הדו"ח.
ירון רביד
עובדים, מה זה לא עובדים?
היו"ר אמנון כהן
רגע, אתם מתקנים אבל? אני רוצה שמחר יתחילו לעבוד, חברה.
ירון רביד
אז זה חלק מהנושא, יושב הראש. אתה הערת בצדק, הקבלן כרגע נמצא בהליך מול רשות ההגירה, עם בדיקה של כל מה שקשור ל - - -
היו"ר אמנון כהן
אנחנו לא נוותר לו על שקל, שיבין. על שקל.
ירון רביד
בסדר גמור.
היו"ר אמנון כהן
לא על 22 מיליון, על שקל.
ירון רביד
לא באתי להגן על הקבלן, אני רוצה לקדם את הפרויקט, אוקי? אני לא מגן כאן על הקבלן, אני רק - - -
היו"ר אמנון כהן
כן, אבל תגידו לקבלן שיושב ראש הוועדה אמר – אני אעקוב אישית שעל שקל לא יוותרו לו .
ירון רביד
זה בסדר גמור, אני רק מציין שכמו שאמרת, אנחנו בסופו של דבר זקוקים לעובדים האלה על מנת להתקדם בעבודה.
היו"ר אמנון כהן
ודאי, ודאי. אז אתם בממשק עם משרד הכלכלה, ידידי, ותוך שבועיים זה יובא לוועדה. אתם כבר תקבלו את זה עוד יומיים, כי הוא כבר ייתן לכם, מה שיש לו בקנה כבר מוכן יקבל. תתחילו להזיז את הדברים האלה, גם בתנאים אחרים. תעזרו, אתם ברכבת, תראו מה עדיין הוא צריך לתקן בליקויים. אני רוצה לסיים את הפרויקט בזמן, כן? מתי המסלול צריך להיות מוכן?
ירון רביד
בתחילת שנת 2018.
היו"ר אמנון כהן
אם לא נעכב.
ירון רביד
נכון.
היו"ר אמנון כהן
2018.
יעקב בליטשטיין
העיכוב העיקרי היום הוא תמיד עובדים זרים.
היו"ר אמנון כהן
אבל אנחנו בסוף נגיע למצב שהמדינה תיתן כסף ואנחנו ניתן לכם אישורים, אשרות, והעובדים לא ירצו לבוא, כי עושקים אותם פה, אתה מבין? לא ירצו לבוא. המומחים האלה הם מיוחדים אמרתם, וגוף אחד רק מפעיל אותם, הם לא ירצו לבוא. מה אני אבוא למדינת ישראל, מה אני משוגע? חצי כסף לוקחים לי, אני צריך לעבוד אצל שר בבית להשלים את ההכנסה? אתה מבין?
יעקב בליטשטיין
צריך שתהיה הפרדה בין הנושא של האכיפה לבין הנושא של אישור עובדים זרים. כלומר, מי שפושע צריך להיענש.
היו"ר אמנון כהן
כן, אבל פה אין ממשק מספיק טוב, לכן פה גם עושקים, גם זה, הכל ביחד נהיה, ברוך השם.
אוקיי, אז איפה אנחנו עומדים עכשיו?
שושנה שטראוס
מה שרציתי לומר, שבפועל מה שיוצא מהדו"ח זה שהרווחים האלה נבעו מכך שמספר העובדים הזרים שאישרו לחברה להביא, הוא מספר גדול מדי, ובעצם החברה הייתה צריכה להביא מספר הרבה יותר קטן. לא שהיא תביא הרבה עובדים ותשלם להם או לא תשלם להם, אלא שצריכים להתאים את המספר שהיא באמת זקוקה לו, למציאות. וזה מה שהוועדה - - -
מיכל רוזין
מי נתן את ההיתרים?
היו"ר אמנון כהן
הם נותנים את ההיתרים.
מיכל רוזין
בדיוק.
היו"ר אמנון כהן
לא, אבל על פי המלצה שיש עבודת מטה שנעשתה במשרד האוצר, אבל לא קיבלו את עבודת המטה, קיבלו את עבודת היועץ של השר. זו הייתה הבעיה פה, ולכן אני מבקש, היועץ ההוא כבר לא נמצא, השר גם התחלף, להיכנס למתווה שהצעתם אתם, ובפועל היום הדברים משתנים. יכול להיות שגם אותה כמות של אנשים שהחלטתם אז, יכול להיות שהיא כבר לא רלבנטית עכשיו, כי אתה כבר בהליכה, אתה עובד, אתה לומד. אתה גם אומר תשמע, אני כבר פה יכול להכניס יותר ישראלים. אנחנו רוצים לדאוג כחול לבן, לחברה. צריך קודם כל להכניס את האנשים שלנו. רק במידה ש - - -
מיכל רוזין
---השירות התעסוקתי.
היו"ר אמנון כהן
לא, לא, יש מסלול של עובדים. גם התמ"ת עושה הכשרה תעסוקתית ומרוויחים יפה מאד בפרויקטים האלה, יפה מאד מרוויחים. אז אני אומר, תכניסו גם את החברים, מרוויחים יפה מאד שם. גם החרדים יכולים לעבוד, אלה שמסתובבים ועשו כבר צבא, תכניסו אותם לשם, והם מרוויחים יפה מאד שם, אני אומר לך. אז ככה שכמה שיותר כחול לבן.

רק אם באמת ספציפיקה יש, ויש מישהו מיוחד שרק הוא יכול להפעיל את המכונה הזאת, אפילו הסומך שלו והתומך שלו שבאים לעזור, כמו נווטים כאלה במטוס, אז מי שעוזר יכול להיות גם משלנו.
עמית סדן
אני רוצה להתייחס, אם אנחנו מדברים.
היו"ר אמנון כהן
מה רוצה להתייחס? תגמור את הבעיות.
מיכל רוזין
רגע, אני יכולה להוסיף שנייה לפני שהוא עונה, שיענה גם לזה.
היו"ר אמנון כהן
כן, תוסיפי, בבקשה.
מיכל רוזין
לנושא ההפקדות, אנחנו גם בסבבים האלה על תחומים שונים. בנושא ההפקדות – האם אותם קבלנים טענו שאין להם איך להפקיד או אין להם איך להפריש, או שזה לא טענות - - -
היו"ר אמנון כהן
אין טענה כזאת, לא. יש קרן. אם הם נכנסים למסלול - - -
מיכל רוזין
לא, הייתה בעיה קשה עם סיפור הקרן.
היו"ר אמנון כהן
אז לא, אני לא מכיר.
מיכל רוזין
אז השאלה אם הייתה פה בעיה של הפקדה, ולכן - - -
היו"ר אמנון כהן
בענפים אחרים את מתכוונת או לבנייה?
מיכל רוזין
אני למדתי מענפים אחרים ולכן אני שואלת האם זה קיים גם בבנייה.
היו"ר אמנון כהן
בענפים אחרים יש בעיה.
שושנה שטראוס
הנושא של הפיקדון נקבע במדינה רק לעובדים שמגיעים לפי מכסה מסוימת. היום זה עד - - -
היו"ר אמנון כהן
למכסה לתחום או מכסה בכלל.
שושנה שטראוס
... ומועסקים על ידי קבלני כוח אדם בעבודות מסוימות לבנייה. עכשיו, העובדים האלה לא הגיעו לפי המכסה בענף הבנייה, הם לא מועסקים על ידי קבלני כוח אדם, כמו העובדים האלה, שהם יכולים לעבור בין מעסיקים, הם יכולים לעבור לקבלן כוח אדם אחד ובין קבלני בניין, וזו מטרייה אחרת. פה רצו להביא קבוצה של מומחים, הייתה אמורה להיות קבוצה אורגנית של צוות שעובדים עם חברה איטלקית שמומחית לבנייה הזו. צוות אחד שמגיע לפה, עובד ויוצא.

ולכן, מאחר שהמטרייה הייתה שונה, לא הייתה סיבה להחיל עליהם את הפיקדון. מה גם שהפיקדון משקף את פיצויי הפיטורין שממילא העובדים צריכים לקבל בסוף התקופה. זאת אומרת זה לא חיסכון, זה פשוט שהם משלמים את זה מדי חודש לרשות ההגירה, כי הם נשארים אצל קבלן אחד, לעומת העובדים שמניידים בין קבלנים שונים, ואז חשוב שתהיה להם את הקרן במקום אחד.

כל עובדי הסיעוד במדינה, 45,000 עובדי התעשייה שהיו פה, היום זה מספרים קטנים, עובדים זרים למסעדות, עובדים זרים לחקלאות, אין לאף אחד מהם היום הסדר פיקדון, אבל המדינה מנסה עכשיו להחיל את ההסדר הזה. אנחנו חושבים שזה הסדר טוב.

אז במקרה הספציפי הזה, למרות שיש לקבלן חובה, מאחר שהם עובדים בישראל, לעמוד בכל תנאי העבודה של הישראלים וכל ההנחיות של ההסכמים הקיבוציים החלים, ובכלל זה פיצויי פיטורין בסוף התקופה, אם מגיע לעובד, לא נכלל מלכתחילה הסדר של הפיקדון. בעקבות הביקורת של המבקר - - -
שמואל גולן
לא נכלל מהסיבה שהגדירו אותם במקום פועלי בניין, פועלי תעשייה, שלא מחויבים.
היו"ר אמנון כהן
ואז נגמר, ואז הוא בורח.
שמואל גולן
אז גם אפשר להוציא - - -
מיכל רוזין
אז למה פועלי תעשייה לא מחויבים לפיקדון?
שמואל גולן
כי היא אומרת לך, שחלק מהגופים עדיין לא מחויבים.
שושנה שטראוס
אין הסכם.
היו"ר אמנון כהן
מתי זה ייכנס לאט לאט?
מיכל רוזין
אז זו בעיה. כאילו, לא יכול להיות שיש מצב כזה שחלק מהעובדים - - -
היו"ר אמנון כהן
יש עבודת מטה בנושא? מי אדוני?
שי סומך
אני ממשרד המשפטים.
היו"ר אמנון כהן
משרד המשפטים, הגעת? מה שלומך?
שי סומך
בסדר גמור.
היו"ר אמנון כהן
למה לא מסדירים באמת את כל הענפים, שייכנסו לקרן ושיהיה מסודר? גם חקלאות, גם סיעוד. יש לי דו"חות קשים גם על נושא הסיעוד, תבין, שהעובדים באים לפה בשביל משפחת הנכס X, הוא רואה את הנכה, בורח, והוא עוד חודשיים מחכה עכשיו כדי לעבוד בתור מלצר, אתה מבין? אם אין פיקדון, אם אין דרך. עוד פעם, אני לא רוצה שיעשקו חס וחלילה, ראית את הראייה שלי, אני רוצה שהם יקבלו את הכסף, הכל, אבל למה לא להסדיר?

הרי צריך כשבן אדם בא הוא צריך מראש לראות את התמונה של הבן אדם, אפילו בוידיאו, בסקייפ,שהוא בא לטפל רק בבן אדם הזה. או זה – או חזרה. הוא צריך לראות את זה ככה, ואנחנו נתקלים בזה. ואז למעשה הוא בא, הולך עוד פעם, לא אמרתי לשרים, יש יועצים משפטיים גם שהעובדים יכולים ללכת אליהם. כל מיני.
שי סומך
זו שאלה שגם אני שואל אותה.
היו"ר אמנון כהן
את מי?
שי סומך
את מי? את מי שמוסמך לעדכן את התקנות.
היו"ר אמנון כהן
רגע, רגע, משהו מונע ממך? שרת המשפטים?
שי סומך
שרת המשפטים לא מוסמכת ל - - -
היו"ר אמנון כהן
אז מי צריך להתקין?
שי סומך
אבל אולי אני - - -
היו"ר אמנון כהן
שנייה, שנייה, הנושא הזה חשוב לי, כי יש לי דיונים אחרים על הסיעוד, שמשפחות בוכות לי, כל יום אני מקבל מיילים לכאן, שחיכו לעובד זר, התפללו הרבה תפילות, כי הבירוקרטיה ברוך השם אצלנו, חודשיים-שלושה אפילו לפעמים. יש עוד אחד שכל רגע בא לפה. חודשיים שלושה. סוף סוף הגיע, הגיע המשיח, כמו משיח בשביל המשפחה, אנחנו בתשעה באב בשבוע הזה, אנחנו מחכים שבית המשפט ייבנה. הוא חושב שהמשיח הגיע, האיש או האישה, לא משנה מה, הגברת שהגיעה רוצה לתת שירות, ראתה, ברחה.
מיכל רוזין
טוב, אי אפשר גם לכבול אנשים, גם זכותנו לבוא לעבוד, גם אנחנו באים בבוקר לעבודה - - -
היו"ר אמנון כהן
לאיפה? אבל הוא בא ספציפית למשפחה.
מיכל רוזין
בסדר.
היו"ר אמנון כהן
אין לי בעיה, לא רוצה, חזרה. לא ילך למשפחה אחרת, לעשירים יותר. לא.
עמית סדן
לענות לנושא הפיקדון? כי זה שני דברים נפרדים.
היו"ר אמנון כהן
גם רוצה פיקדון, למה לא?
עמית סדן
הפיקדון לא מונע מעבר של עובדים ממקום למקום.
היו"ר אמנון כהן
טוב, אבל אני רוצה להסדיר את הנושא הזה. אתה ממשרד המשפטים, תגיד לי אל מי לפנות. אני יש לי בעיה באמת יש לי הרבה דו"חות על הנושא הזה. תנחה אותי. תחכים אותי. אני ותיק פה בבית הזה, אבל אני לא מצאתי את הנוסחה המתאימה.
שי סומך
אני מצטער, להנחות אותך לעשות כבילה אני לא יכול להנחות.
היו"ר אמנון כהן
לא כבילה, אמרתי פתרון. אמרתי פתרון. לא כבילה, חס וחלילה, אנחנו מדינה דמוקרטית. אנחנו חופש פולחן, הכל חופש. בסוף אני הכי סובל מהחופש, אתה מבין? תיתן לי כלי, אני רוצה להסדיר את הנושא. אמרתי, הכל מותר, סקייפ הביתה, תמונות, הכל, שהבן אדם שבא יידע, הוא כבר הפנים, הוא אומר אני בא בשביל הבן הזה. אני בא כשליח, לא רק כסף. אני בא לעזור לבן אדם הזה.

עכשיו עוד פעם, יש ברירה, או הבן אדם הזה, או חזרה הביתה, אין לי בעיה. אני לא כופה עליו כלום, אבל הוא צריך לבוא במטרה. אתה יכול לעזור לי איך אני יכול לעשות את זה?
שי סומך
אני חושב שמשרד הפנים יכול לעדכן לגבי כמה מהלכים שהוא עושה בעניין הזה, שהם מאוזנים.
היו"ר אמנון כהן
הם לא מספיק טובים.
שי סומך
אבל אלה המהלכים שנקבעו בחוקי העבודה - - -
היו"ר אמנון כהן
הבנתי אותך. תדבר בנושא הזה עכשיו.
שי סומך
אני אדבר על פיקדון?
היו"ר אמנון כהן
תדבר על פיקדון.
מיכל רוזין
זה חשוב. למה זה לא מוסדר לכל הענפים ומה עושים?
היו"ר אמנון כהן
אולי זה לא מתאים, תיכף נראה.
שי סומך
קודם כל הפיקדון זה כלי מצוין שכולם מרוויחים ממנו – גם העובדים מקבלים את הזכויות שלהם וגם אחר כך העובדים עוזבים ברצון, בלי משטרת הגירה, בלי משמורת, לא צריך לכלוא אותם בשום מקום, לא צריך דיונים אינסופיים לגבי הרחקה. זה כלי מצוין. למשל בבנייה, בין 96% ל-97% מהעובדים שרבים מהם הם מסין, עזבו את הארץ בזמן כדי לקבל את הפיקדון. זאת אומרת זה הסדר פשוט מצוין.
היו"ר אמנון כהן
למה זה לא עובד בתעשייה?
שי סומך
זה גם לא עובד בסיעוד ובחקלאות.
היו"ר אמנון כהן
למה?
שי סומך
זו שאלה מצוינת, גם אני מצטרף לשאלה הזאת. למשל בהליך הקודם-, יש כל מיני סיבות. בכנסת הקודמת הייתה הצעת חוק פרטית של שי חרמש - - -
היו"ר אמנון כהן
אתם התנגדתם.
שי סומך
לא, ממש לא.
היו"ר אמנון כהן
לא?
שי סומך
שהממשלה הצטרפה אליה ואפילו ביקשה להרחיב אותה גם ל - - -
היו"ר אמנון כהן
אז מה, אתם צריכים אותנו? אתם הממשלה, תעשו. שי חרמש לא פה, אבל הממשלה פה.
שי סומך
אבל הכנסת צריכה לאשר. בסופו של דבר - - -
היו"ר אמנון כהן
אנחנו נאשר, רק תביא.
שי סומך
נשמח מאד שתסייעו בעניין הזה. הכנסת בסופו של דבר לא אישרה את הצעת החוק.
היו"ר אמנון כהן
בואו נעשה את זה ביחד – ועדת עובדים זרים, ועדת ביקורת תעשה ביחד. לא, אבל אתם לא צריכים אותנו, הממשלה לא צריכה אותנו. הממשלה אפקטיבית מאד היום. רובה חדשה אמרו שהביאו.
שי סומך
בסדר.
עמית סדן
אני יכול להוסיף, נדרשות הקלות של שרי הפנים ושרי הכלכלה - - -
היו"ר אמנון כהן
איציק, תוציא לי את החוק הזה של שי חרמש, איך נקרא החוק?
עמית סדן
לא, לא צריך.
היו"ר אמנון כהן
אם יש לך פתרון.
עמית סדן
הכל זה תקנות של שר הפנים ושר הכלכלה.
מיכל רוזין
בוא תסביר איפה זה תקוע, מה הבעיה?
עמית סדן
במהלך החמש שנים האחרונות נעשו אין ספור ניסיונות מצד הממשלה להביא את הדבר הזה, כל פעם זה נתקע בשלב אחר, של הממשלה נגד הפקידות. פעם אחת אצל השר הזה לגבי ענף מסוים שהיה לו אינטרס פה ופעם אחרת לגבי השר ההוא בגלל אינטרס שהיה.
היו"ר אמנון כהן
אם תביאו לכנסת, אנחנו נכריע.
עמית סדן
זה כבר הגיע פעם אחת לוועדת העבודה והרווחה ושם זה איך שהוא נפל. יש הרבה התנגדות לדבר הזה מצד כל מיני גורמים.
היו"ר אמנון כהן
אינטרסנטים יש.
עמית סדן
אז זה לא שאנחנו לא רוצים את זה, אנחנו פועלים כבר שנים להשיג את הדבר הזה. שי כבר - - -
היו"ר אמנון כהן
חברת הכנסת מיכל רוזין, אנחנו בשיתוף פעולה נמצא את החוק, נראה אם הוא מתאים לאופי של החוק הזה. אנחנו נעזור, באמת יש מאבקים ואז אולי נעביר את לא לוועדת העבודה והרווחה, נעביר את זה לוועדת הביקורת, או לוועדה שלך. את יכולה לחוקק חוקים בוועדה שלך?
מיכל רוזין
מותר לי בהחלט, רק אנחנו באופוזיציה, אז לא בטוח שייתנו לנו.
היו"ר אמנון כהן
לא, אבל יש אינטרס לממשלה פה, יש אינטרס לממשלה. הפקידות בעייתית.
מיכל רוזין
זה לא בדיוק, לא, לא, לא. לי זה נשמע הפוך פה. אני שומעת דברים אחרים. דווקא הפקידות רוצה והשרים עצרו, אבל אני לא - - -
היו"ר אמנון כהן
לא, הוא אומר שזה נתקע בוועדת העבודה.
עמית סדן
פעם אחת. כל פעם בשלב אחר. אני אומר, זה עוד לא הובא לפתחם של השרים החדשים.
מיכל רוזין
צריך לשמוע את הסיבות למה זה נתקע כדי להבין.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו נלמד את זה, אוקיי, אנחנו נלמד את זה. זה בשבילנו.

אוקיי, בואו נתקדם הלאה לנושא שלנו. האוצר, מה אתה עושה בנושא שלנו?
עמית סדן
אני רוצה להגיד שאם אנחנו מסתכלים ככה קצת על מה למדנו - - -
היו"ר אמנון כהן
אני רוצה לקדם את הפרויקט גם, לא לתקוע.
עמית סדן
כן, כן. אני רוצה להגיד שבפרויקט הבא שבחנו, אלף עשינו עבודת מטה. יש לנו צוות בין משרדי של רשות ההגירה, משרד הכלכלה ואנחנו שמתייעצים.
היו"ר אמנון כהן
עם הרכבת התייעצתם?
עמית סדן
הרכבת – אנחנו כל פעם מביאים נציג של הגוף הרלבנטי. זה לא בהכרח הרכבת.
היו"ר אמנון כהן
כן, כן, בסדר. שיהיה שותף, שיידע איפה הוא עומד.
עמית סדן
ויושבים עם החברה, באמת עושים עבודה שיכול להיות שאורכת זמן לפעמים, אבל לפחות העבודה נעשית בצורה - - -
היו"ר אמנון כהן
כן. ההמלצות שלכם מתקבלות או שאצל היועץ עוד פעם. יש יועץ אחר עכשיו.
עמית סדן
אלף שינינו קצת גישה בהיבט של עידוד תעסוקת ישראלים, בגלל שכמו שאמרת, הבנו שזה פרויקטים הולכים להיות פה ורק לצומח ולגדול לאורך השנים. אם עכשיו אנחנו לא נעצור כניסה מאסיבית של עובדים זרים, גם לא ייווצר פה שוק של עובדים ישראלים. וירון צודק, היום אין הרבה עובדים ישראלים שעובדים בקידוח ופיצוץ.
היו"ר אמנון כהן
אז למה לא מלמדים את החרדים את הדברים האלה. למה תמיד את השוליים? זה דברים שמתאימים לחרדים. משרד הכלכלה - - -
עמית סדן
יכולים להרוויח מזה הרבה מאד כסף.
היו"ר אמנון כהן
יש לי שדולה לעידוד תעסוקה.
קריאה
לא, כי הם לא באים לעבוד. ישראלים לא באים לעבוד.
היו"ר אמנון כהן
הם יודעים לעבוד.
קריאה
המשכורות שהיום מציעות החברות הן משכורות יחסית גבוהות.
היו"ר אמנון כהן
אני יודע, לכן אני אומר.
קריאה
אבל לא באים ישראלים.
היו"ר אמנון כהן
יש לי שדולה לעידוד תעסוקה במגזר החרדי. אז אנחנו פה בשיתוף הפעולה הזה, אנחנו ניקח קבוצה של חסידים, נכשיר אותם, נביא את המומחים שיידעו ללמד אותם, על הכלים, על הדברים. הנה יוזמה שלנו. משהו מתוק ייצא מהדבר הזה. יש לי שדולה שהקמתי, השר יהיה נוכח באחת השדולות. איציק, תרשום לך את זה. איך נקרא המקצוע הזה?
עמית סדן
כרייה.
היו"ר אמנון כהן
טוב, נושא של כרייה, כי אנחנו נצטרך לעשות עוד הרבה תשתיות במדינת ישראל.
קריאה
עבודות כרייה במנהור.
היו"ר אמנון כהן
תכתוב: עבודות כרייה במנהור, שאנחנו נעשה פרויקט כזה בהשתתפות המדינה בוודאי, ואיזו שהיא מכללה תקבל את הדבר הזה. אולי נעשה פנים מפעלי. אולי ששפיר הזה, או החברה ההיא, שתהיה שותפה, שגם תעסיק אותם אחר כך. המטרה שלנו היא להכשיר – ולהעסיק אותם, בעזרת השם, זה מה שחשוב.
עמית סדן
אני רוצה להשלים את הנקודה. בהיתר הבא שנתנו לחברת מינרב, נתנו היתר מאד מאד נקודתי, רק לעובדים שנמצאים ממש בתוך מכונת ה-TBM עצמה, כי מכונת ה-TBM, לפי מה שאנחנו מבינים, זו מכונה לפרויקטים מאד נקודתיים, זה לא משהו שהוא רחב כמו הכרייה וקידוח ופיצוץ. שם המספרים מאד ממוקדים ומספרים הרבה יותר נמוכים, וזו המדיניות שכרגע אנחנו הולכים איתה.
היו"ר אמנון כהן
אחד שלמד 14 שעות גמרא ביום, זה קטן בשבילו ללמוד דברים כאלה. קטן מאד בשבילו ללמוד דברים כאלה.
עמית סדן
יבורך כל עובד ישראלי שייכנס לזה.
היו"ר אמנון כהן
כן, עכשיו לגבי הפרויקט הזה, אתם תעזרו למשרד הכלכלה לגבי התקציב. אתם יכולים להקפיא את הכסף עד שהוא לא יגיד שהכסף שולם וכל הדברים? אפשר לעשות את זה? בממשק, בינינו. כאילו אתם לא תשלמו לעובדים, הקבלן ישלם לעובדים, אבל הוא יגיד לכם – שילמו עד אחרון העובדים, עכשיו אתה את המנה הבאה תשלם. אפשר לעשות את זה?
עמית סדן
לשלם לחברה? לשפיר?
היו"ר אמנון כהן
שנייה. שפיר נגיד מדווחת כרגע - בצומת הבא מגיע לי 50 מיליון שקלים על ההתקדמות שלי, ואתה אומר לה – אתה לא שילמת כרגע את התנאים כאלה וכאלה, אני לא יודע אם זה 22 מיליון שקלים, יכול להיות בסופו של דבר חלק מהעובדים ברחו ומגיע רק 2-3 מיליון, אני לא יודע. אבל אני סומך על משרד הכלכלה שהוא יעשה עבודה תוך שבועיים נגיד, ואז הוא אומר – החוב לעובדים של החברה הזאת שמעסיקה הוא כך וכך סכום, והיא צריכה לדאוג שהיא משלמת את זה. רק אחר כך אתה אומר לו – אני משחרר לך את ה-50 מיליון שקלים. לא יודע, 40 מיליון, 30 מיליון, כמה שיש.

אפשר לעשות דבר כזה?
עמית סדן
זו שאלה מורכבת שאני לא יודע לענות עליה כרגע.
היו"ר אמנון כהן
משרד המשפטים, אפשר?
שי סומך
זה תלוי - - -
היו"ר אמנון כהן
אם עשקו את העובדים. אני אומר יש פה סכום שהקבלן לא שילם לעובדים. הקבלן לא שילם לעובדים תנאים סוציאליים כאלה ואחרים. עכשיו, אני אומר – בשוטף מגיע לו כסף בצמתים שהוא עומד, הקבלן. הקבלן מגיע לצומת הבא נגיד בעוד שבועיים ומגיע לו כסף לקבל על פי ביצוע שלו, ואישרו לו כל מי שצריך לאשר – 50 מיליון שקלים. אבל יש חוב שהוא לא שילם לעובדים 22 מיליון שקלים.
שי סומך
זה תלוי בהסכם. קשה לי להאמין שבהסכם יש התייחסות לזה.
שמואל גולן
בואו נעמיד את הדברים על דיוקם. הכסף הזה היה צריך להיות פיקדון ל - - -
היו"ר אמנון כהן
אבל הוא לא שם.
שמואל גולן
הוא לא שם את הכסף בצד. זה לא אומר ש - - -
היו"ר אמנון כהן
הוא שילם?
שמואל גולן
את זה אנחנו לא יודעים, כי אנחנו עוד לא הלכנו לפועלים הזרים.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו מסמיכים את משרד הכלכלה. אם אתם אומרים שזה היה אמור רק לפיקדון, אבל כסף העובדים קיבלו, את מלוא הכסף קיבלו – מקובל עלי. רק אחר כך אתה תשלם. זה מה שאני רוצה לסגור בינינו, שאם מגיע שקל אחד לעובדים – קודם כל לדאוג לעובדים שיקבלו את הכסף, רק אחר כך המדינה תשלם לו את המלאי הבא.
עמית סדן
אני לא משפטן, אבל אני מאמין שאני לא יכול לעכב תשלומים אם לא הוכחתי שהוא פשע.
היו"ר אמנון כהן
אז הוא נותן לך הוכחה.
עמית סדן
אם הוא נותן הוכחה, אז - - -
היו"ר אמנון כהן
הוא נותן לך, כן, כן.
עמית סדן
אז צריך לפתוח בהליכים פליליים.
היו"ר אמנון כהן
אתה רק מעכב כרגע, רק מעכב. אתה אומר יש בדיקה שעושים - - -
ירון רביד
אדוני יושב הראש, יש פה איזה שהוא בלבול. קודם כל מילה רגע על הפיקדון. שוב, אני לא באתי ממקום של להגן על הקבלן, ואם הוא לא עמד בכללים של ההיתר, אז צריך לפעול מולו בכל האמצעים שהחוק מקנה.
היו"ר אמנון כהן
אוקי, זה מה שאנחנו רוצים לעשות.
ירון רביד
אבל רק לעשות סדר: אחד, העבודה עצמה, ושוב, אני לא רוצה להיכנס לוויכוח ארוך, היא עבודה מתועשת. אני מזמין אותך גם לבקר, מדובר יותר במפעל תעשייתי מאשר בבנייה הלכה למעשה.
היו"ר אמנון כהן
אבל פה יש מחלוקת, אתה יודע את זה.
ירון רביד
זה בסדר גמור, אני אומר את עמדתי המקצועית וזכותכם לחלוק עליי.
היו"ר אמנון כהן
אוקיי, אוקיי.
ירון רביד
אני חושב שזה מפעל מתועש. אפשר לבוא גם ולראות את תהליך הייצור.
היו"ר אמנון כהן
מאה אחוז, תתקדם.
ירון רביד
זו נקודה אחת. נקודה שנייה, מה שהתייחס כאן עמית, ההסכם שלנו הוא תשלומים בגין עבודה שבוצעה. אנחנו דרך ההסכם לא אוכפים חוקים אחרים שהמדינה מקיימת למול הקבלן, ואמרנו - - -
היו"ר אמנון כהן
זאת אומרת הוא יכול לעשוק את העובדים שלו, לא לשלם להם שקל - - -
ירון רביד
אני אומר יותר מזה, אם הקבלן בהיתר עצמו - - -
היו"ר אמנון כהן
בסוף יהיו משפטים, עניינים - - -
ירון רביד
בהיתר עצמו לדעתי יש גם סנקציות פליליות אפילו, אם הוא לא מקיים את ההיתר.
היו"ר אמנון כהן
מי אוכף?
ירון רביד
יחידת האכיפה.
היו"ר אמנון כהן
אבל היא הקפיאה עכשיו בגלל זה. אבל בסוף אתה סובל, כי היא הקפיאה את העבודה.
ירון רביד
אז זו הערה - - -
היו"ר אמנון כהן
מה הערה? תשלמו. תשלמו לעובדים. זה מה שאני אומר.
ירון רביד
בסדר גמור.
היו"ר אמנון כהן
מה בסדר גמור? תעזור לעניין.
ירון רביד
לא, אבל אני רק אומר, אני לא יכול אבל לא לשלם עבור עבודה שבוצעה. זה יעצור עוד יותר את ה - - -
היו"ר אמנון כהן
לא לשלם שקל אם הוא לא שילם את המשכורת. לא נשלם שקל, מה זה הדבר הזה? מה זה, לעשוק את האנשים? אנחנו נדאג שהעובדים יקבלו - - -
ירון רביד
אבל אנחנו לא יודעים בוודאות שהוא לא שילם.
היו"ר אמנון כהן
אבל הוא ייתן לכם, משרד הכלכלה.
ירון רביד
בסדר.
היו"ר אמנון כהן
אז מה? לא תהיה מסונכרן?
ירון רביד
לא, אבל יוצאים כאן מראש מהנחה שהוא לא שילם את ה - - -
היו"ר אמנון כהן
שקל הוא לא שילם, מאה אחוז. שקל.
ירון רביד
בסדר.
היו"ר אמנון כהן
בסדר. אז הוא יגיד לך הכל בסדר. שולם. כל אחד קיבל את תקציבו. בסדר.

אנחנו כותבים בפרוטוקול בסיכום שאנחנו מבקשים לעצור את כל התקציבים שמגיעים לקבלן הביצוע, כל עוד משרד הכלכלה לא יביא דו"ח ויגיד ששולם לכל העובדים. אם צריך לשלם, שקודם כל ישולם לעובד. אם לא – משוחרר הכסף.
ירון רביד
אז אני רק מציע שאנחנו נבדוק את זה. לדעתי - - -
היו"ר אמנון כהן
לא, אני קודם כל עוצר. לא, אתה לא תשלם לו.
ירון רביד
לא, יושב הראש, אני רק אומר, אני לא חושב שיש לנו מנגנון חוזי כזה היום.
היו"ר אמנון כהן
אני לא יודע. הוועדה ביקשה, מה אתה, תזרוק עלי. אני יושב ראש הוועדה. שיתבע אותי לבית המשפט. עזוב אותך.
יעקב בליטשטיין
אני - - -
היו"ר אמנון כהן
לא, לא, אתה לא מדבר. אתה צריך לשלם לעובדים.
יעקב בליטשטיין
רגע, אני לא משלם, אני משרד התחבורה.
היו"ר אמנון כהן
עוד יותר טוב.
יעקב בליטשטיין
אני לא משלם.
היו"ר אמנון כהן
איך אישרתם שם?
שמואל גולן
הם לא מעורבים.
היו"ר אמנון כהן
מה הרכבת? הם אחראים על הרכבת.
שמואל גולן
אחראים על הרכבת. הם לא מעורבים.
יעקב בליטשטיין
קודם כל בוא - - -
היו"ר אמנון כהן
שנייה, שנייה, מה אתה רוצה להגיד?
יעקב בליטשטיין
על הנושא הזה של לעצור עכשיו תקציבים לחברה - - -
היו"ר אמנון כהן
לעצור את התקציב כל עוד לא ישלמו לעובדים.
יעקב בליטשטיין
אני חושב שקודם כל צריכים לעשות בירור שאכן באמת לא שולם ואחרי זה לתת החלטה.
היו"ר אמנון כהן
שבועיים.
יעקב בליטשטיין
כי אי אפשר לעצור כרגע את הכלים - - -
היו"ר אמנון כהן
עוצרים כסף אמרתי, לא את הפרויקט.
יעקב בליטשטיין
אבל אתה תעצור את הכלים ואנחנו - - -
היו"ר אמנון כהן
דוחים לעוד שבועיים.
ירון רביד
לא, אין מה לדחות את התשלום, יושב הראש. אם כבר הפוך. אם במצב שבו אכן לא שולם השכר, שוב, אחד – חוזית יש לנו בעיה כזאת, אז מה זה לזרוק עליך? אתה יושב ראש ועדת ביקורת המדינה, אתה יכול להגיד לקבלן, אבל היחסים החוזיים הם ביני לבינו. זה אחד.

שתיים, אם באמת יש הפרה, אז נבחן מה אפשר לעשות.
היו"ר אמנון כהן
לא, לא.
ירון רביד
דרך אגב, יש כלים שהם לא הכלים החוזיים של הרכבת למול הקבלן, אלא כלים של המדינה בהיתר עצמו. ואני אומר גם כאן, אני לא באתי להגן על הקבלן, אני מקדם - - -
היו"ר אמנון כהן
אבל כרגע זה מוקפא גם ככה, יקירי.
ירון רביד
אז על זה הערתי מקודם, זו בעיה קשה.
היו"ר אמנון כהן
זה ימשיך להיות מוקפא, ואף עכשיו אני מקצין את זה עוד יותר, לא רק מוקפא מבחינת להביא עובדים אחרים, אלא גם מוקפא בתשלום לקבלן, כל עוד לא ישלם.
ירון רביד
אז אנחנו פוגעים בעבודה.
היו"ר אמנון כהן
בסדר, שבועיים.
ירון רביד
ובפרויקט. כדאי לדעת את זה, יושב הראש.
היו"ר אמנון כהן
שבועיים. משרד הכלכלה אמר שבועיים. אתה היית צריך לבוא לפה ולהגיד לי שכולם קיבלו את הכסף.
ירון רביד
אבל אני אומר שוב, אני לא סנגור - - -
היו"ר אמנון כהן
אני לא יודע. אתה לא עשית עבודה, אתה בא אלי? אתה צריך להגיד לי – אדוני, כתוב בפיקדון 22 מיליון - - -
ירון רביד
אבל זה לא התפקיד שלי לבדוק.
היו"ר אמנון כהן
בסדר, אז התפקיד שלי הוא להגן על העובדים בסופו של דבר.
ירון רביד
עם זה אני מסכים.
היו"ר אמנון כהן
אז זהו.
ירון רביד
יש יחידה של האכיפה, היא צריכה לבדוק - - -
היו"ר אמנון כהן
יקירי, כל אחד עושה את עבודתו. אתה תדאג לרכבת, תדאג שיהיה.
ירון רביד
מאה אחוז.
היו"ר אמנון כהן
הוועדה לעובדים זרים צריכה לטפל שהכל פועל לפי רישיון.
ירון רביד
נכון.
היו"ר אמנון כהן
כרגע התהליך מוקפא מבחינתם. אני רוצה להכשיר את הדרך. מה הדרך? שמשרד הכלכלה יבחן את כל העובדים האלה, יראה אם מגיע או לא מגיע. יכול להיות שלא מגיע. יכול להיות שזה רק צריך להיות פיקדון. יכול להיות שבפועל אתה אומר אדוני, אני מוכיח לך, הנה, היו כך וכך עובדים, כל אחד קיבל את מה שמגיע לו, הכל מסודר. אבל הוא בודק.
ירון רביד
זה ברור שהוא בודק.
היו"ר אמנון כהן
אוקיי. הוא רצה שבועיים זמן. אז אני אומר – במהלך השבועיים האלה ההקפאה שלהם תישאר, ואני גם מוסיף ששקל אחד מהמדינה – הקבלן לא יקבל עד השבועיים האלה. הוא ממתין. לא שהוא לא יקבל בכלל. ממתין שבועיים עד הבירור, זה מה שאני אומר. כתובים את זה בסיכום.

מה עוד יש לנו?
שי סומך
יושב הראש, אני רוצה להתייחס לנושא.
היו"ר אמנון כהן
על מה להתייחס? אין לך מה להתייחס. אני חבר כנסת, אני לא צריך התייחסות של יועץ משפטי.
שי סומך
אבל אולי אני אוכל לתת לך - - -
היו"ר אמנון כהן
פתרון? בבקשה. אם תגיד ששילמת לעובדים, בסדר.
שי סומך
אז קודם כל השאלה באמת אם המעסיק היה חייב לשלם את הפיקדון או לא, כי ה - - -
היו"ר אמנון כהן
אני לא אמרתי כלום. אני אמרתי שמשרד הכלכלה בודק.
שי סומך
אבל יש כלים אחרים.
היו"ר אמנון כהן
לא, אתה רק תבדוק את מגיע לעובד כסף.
רון בר יוסף
אנחנו בודקים מול העובדים.
היו"ר אמנון כהן
בדיוק, זה מה שאני רוצה. הפיקדון מבחינתי אפס, בסדר? הנה.
שי סומך
יש כלים מינהלים, זאת אומרת זו עבירה מנהלית.
מיכל רוזין
זה ה-22 מיליון.
היו"ר אמנון כהן
לא, לזה היו צריכים להקים קרן. אם היה מעסיק אותו כקבלן בבנייה, אז הוא היה צריך לשים את הקרן הזאת לביטחון. אבל אם הוא העסיק אותו כתעשייה, יכול להיות שהוא שילם את מלוא הסכום. יכול להיות שהוא שילם, לכן אני לא יכול לבדוק את זה, אז משרד הכלכלה בודק את זה. אבל אם נגיד הוא שילם את הכל – משחררים.
שי סומך
יכול להיות שיש קושי בכלי החוזי, כי אפשר לעשות על פי החוזה מה שהחוזה מתיר. אם החוזה לא מתיר לעכב תשלומים בגלל אי תשלום לעובדים - - -
היו"ר אמנון כהן
יקירי, בסדר, אני יושב ראש ועדה קצת לא - - -
שי סומך
לא, אבל אי תשלום פיקדון, תקן אותי אם אני טועה, רון, הוא עבירה מנהלית. אפשר לפעול - - -
רון בר יוסף
פה לא הייתה שום עבירה מנהלית.
היו"ר אמנון כהן
רק שנייה. יש פה קפיטריה למעלה, תשבו שם, תתייעצו מה עבירה מנהלית ומה לא. אני לא נכנס לזה בכלל. אותי זה לא מעניין. אני חבר כנסת. אני נבחרתי בשביל להגן על הדברים, כדי שהדברים יהיו בצורה ... אישור של הוועדה לביקורת. אני רוצה שהתהליכים יהיו שבסדר ואני שמח שהפקתם לקחים, משרד האוצר, שאתם עושים עבודת מטה לגבי הפרויקטים הבאים. כבר למדתם. גם משרד הכלכלה אמר לי שכבר קולטים הרבה מאד אנשים שיהיו מפקחים בנושא הזה, אני מברך. הכל בסדר, אבל אנחנו לא שוכחים מה היה בעבר. יש דו"ח. צריך ליישם אותו. יש קרן לעובדים שהייתה על סך 22 מיליון שקלים. צריך, לא צריך? לא יודע, לא קיבלתי תשובה ברורה.

אם היה עכשיו מישהו, גוף מפעיל – אדוני, אני פיקחתי, בדקתי, אף אחד פה לא מקופח, אף אחד לא ברח, הכל בסדר, כולם עובדים, הכל בסדר. אבל אין תשובות. אם אין תשובות אז צריך לקבל תשובות.

לכן אני אומר, עד שאני אקבל תשובות, וביקשו ממני שבועיים. עד אז כסף לא עובר אליהם, ההקפאה נשארת בעינה. יש הקפאה לא בגללי, נכון? בגלל הדו"ח. אז שהם יגידו תיקנו את הליקויים, הוועדה ישבה והתכנסה, לפעם הבאה יש לנו כבר דרך אחרת. משרד הכלכלה יגיד – שקל כבר לא מגיע להם, או מגיע להם סך הכל 2 מיליון שקלים, 4 מיליון שקלים, 8 מיליון שקלים, לא יודע כמה. מגיע להם מה שמגיע, שילמנו, הוא מקבל את הכסף, ממשיך הפרויקט. אם לא – נבוא עוד שבועיים אם אתם רוצים, אין לי בעיה. נתכנס עוד שבועיים ותתנו לנו דיווח. אתם יכולים באון ליין היום, מיילים עובדים, הכל עובד. במקום לסמס לי, תשלחו לי מייל שהכל בוצע.
שי סומך
הפתרון הוא לקצר את הבדיקה נראה לי.
היו"ר אמנון כהן
מה שאתם רוצים. פה זה משרד הכלכלה, לא יודע. יש פה 400 עובדים, 500 עובדים, וזה גם מתגלגל. יכול להיות שבאו – הלכו, באו – הלכו.
שמואל גולן
כרגע הקפיאו להם בכלל את ההיתר.
היו"ר אמנון כהן
לא יודע. יבדוק, יגיד לי תוך יומיים. אני לא יכול לכפות, אנשים עושים עבודה, מחשבים, עובד. יגיד לי יומיים – זה עניין שלכם. זה ביניכם. תוך שבועיים אמרתי. תוך שבועיים זה בסדר? אתה תסדר את זה.

אנחנו מסכמים את הדיון הזה לפי רוח הדברים שסיכמנו. נחדד עוד פעם: עד שבועיים יבדוק משרד הכלכלה לגבי כל עובד ועובד שהועסק בפרויקט הזה, שגם מי שכבר סיים את עבודתו שייצא החוצה ויקבל את הכסף שמגיע לו. אם הוא עדיין חיוני למדינה – שיישאר, ימשיך בפרויקטים הבאים על פי היתרים שיקבל, כמובן על פי משרד הפנים.

תוך שבועיים רון ישלח לנו נייר לגבי עובד ועובד שהועסק באותה חברה, וגם כמובן יידע את החברה האלה, ואז אנחנו נקבל את ההחלטה, נשלח לכם מכתב - מבחינתנו לאוצר אין שום הקפאה, שום דבר והוא יכול להמשיך.

אנחנו רוצים שתתקדמו, שתתנו פתרון להסעה ההמונית של הציבור במדינת ישראל. אנחנו מברכים, אבל ההליכים צריכים להיעשות בצורה מתאימה.

העובדים שמגיעים הנה למדינה הם גם שגרירים שלנו בעתיד, שיבואו עוד פעם, יבואו לכאן באהבה, יגידו אנחנו רוצים לבנות את מדינת ישראל, נפלה זכות בחלקם.

גם תשקלו לשלב מגזר חשוב מאד במדינת ישראל, שכולם מדברים שיתנו להם עבודה ויעסיקו אותם, אבל רוצים להעסיק אותם כשואבי מים כאלה, חוטבי עצים. אנחנו רוצים להעסיק אותם בעבודות מקצועיות, מיוחדות, ולכן אנחנו בשיתוף פעולה עם משרד הכללה נקדם גם את הפרויקט הזה.

איציק, אני צריך את מנכ"ל החברה, שאנחנו נעשה ביחד, תיקח מהם את הטלפונים של חברת שפיר. אנשים טובים, דווקא בונים היטב את המדינה ועובדים גם בחו"ל. אז לכן אפשר לעשות איזה שהוא פרויקט משותף, כי זו הכשרה פנים מפעלית כזו, פנים חברתית כזו, והמטרה היא שהוא יקבע איזה סוג עובדים הוא צריך, לאיזה גוף, לאיזה רמות, לאיזה מכונות, ואז למעשה הם מיד מתחילים לעבוד. זה מה שחשוב לנו.

בנושא הפיקדון - הוועדה לענייני ביקורת המדינה וועדת העובדים הזרים נעשה דיון משותף, או נכין הצעת חוק, כי אנחנו רק יכולים לחוקק, אנחנו לא יכולים להביא תקנות, ואז על פי חוק שלנו יכולים להתקין תקנות. אנחנו נעשה את העבודה המכינה, נביא את זה לוועדת שרים. נלמד את החוק של שי חרמש, נראה אם הוא מתאים למה שאנחנו רוצים.

נשב עם משרד האוצר, אם תרצו להרחיב אותו, הרי רצים להרחיב. אז כבר עכשיו אם אנחנו מגישים חוק חדש, בואו תביאו בנייר לבן, אנחנו לא נגיד לאף אחד שהבאתם, בנייר לבן, אנחנו נכניס את זה לחקיקה רגילה של שי חרמש וגם נזכיר אותו, שהוא היוזם ואנחנו לא לוקחים זכויות יוצרים. מגיע לו.

בזה אנחנו גם ניתן מזור אולי לענפים אחרים, ובסופו של תהליך זה גם לעם ישראל, גם בנושא עובדים זרים בנושא סיעוד, בנושא תעשייה, אולי מחר ברפואה, חקלאות, כל הנושא הזה יוסדר ותבוא ברכה על מדינת ישראל.

אני גם רוצה לציין את משרד האוצר ששינה בהתחלה את הקריטריונים, שלהבא זה לא יהיה.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:25.>

קוד המקור של הנתונים