ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 24/06/2013

רביזיה בדבר הקדמת הדיון בהצ"ח לקביעת הזמן (תיקון מס' 3), התשע"ג-2013 (מ/733).

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
24/06/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 24>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, ט"ז בתמוז התשע"ג (24 ביוני 2013), שעה 11:00
סדר היום
<רביזיה בדבר הקדמת הדיון בהצ"ח לקביעת הזמן (תיקון מס' 3), התשע"ג-2013 (מ/733).>
נכחו
חברי הוועדה: >
צחי הנגבי – היו"ר
דב ליפמן

אורי מקלב
איילת שקד

פנינה תמנו-שטה
רינה פרנקל

רות קלדרון
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי
<רביזיה בדבר הקדמת הדיון בהצ"ח לקביעת הזמן (תיקון מס' 3), התשע"ג-2013 (מ/733).>
היו"ר צחי הנגבי
רבותי, אני מבקש מכולם לשבת. בזאת אנחנו מכריזים על חבר הכנסת אורי מקלב, אלוף מטרטרי חברי הוועדה.
אורי מקלב
ממש לא.
היו"ר צחי הנגבי
הפעם אני נוקם בך – אתה לא תוכל לנמק את הרביזיה.
אורי מקלב
לא דקה?
היו"ר צחי הנגבי
בפעם הבאה כן.
אורי מקלב
אם תיתן לי לנמק, בפעם הבאה כבר לא אבקש.
היו"ר צחי הנגבי
להפך. נעשה שהפעם לא, ובפעם הבאה כן.


מי בעד הרביזיה של חבר הכנסת מקלב? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הרביזיה – 1
נגד – רוב
נמנעים – אין
הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר צחי הנגבי
הרביזיה לא נתקבלה. מי שרוצה להישאר ולשמוע את הנימוקים אחרי שהישיבה נסגרת, יכול. תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:05.>

קוד המקור של הנתונים