פרוטוקול

 
PAGE
51
ועדת הכספים
26/06/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 87>
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, י"ח בתמוז התשע"ג (26 ביוני 2013), שעה 9:00
סדר היום
<הצעת חוק הלוואות לדיור (תיקון מס' 12), התשע"ג-2013>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר

גילה גמליאל

משה גפני

בועז טופורובסקי

יצחק כהן

יעקב ליצמן

חמד עמאר

זבולון קלפה

ראובן ריבלין

עפר שלח

באסל גטאס

מרב מיכאלי

רינה פרנקל
מוזמנים
>
אריאל יוצר - רכז בינוי ושיכון, אגף התקציבים, משרד האוצר

אלעזר במברג - לשכה משפטית, משרד האוצר

רונן כהן - סמנכ"ל אכלוס, משרד הבינוי והשיכון

אילן דגני - מנהל אגף שיווק, מינהל מקרקעי ישראל

מירב כהן - חברת המועצה, עיריית ירושלים, מרכז השלטון המקומי

חיים זקן - חבר הנהלה, יו"ר ועדת קרקע ארגון הקבלנים בירושלים

יצחק חסיד - חבר הנהלה, יו"ר הוועדה לבנייה ירוקה, ארגון הקבלנים בירושלים

שלמה כהן - חבר הנהלה, יו"ר ועדת כוח אדם, ארגון הקבלנים בירושלים

שלמה קול - חבר הנהלה, יו"ר ועדה מוניציפאלית, ארגון הקבלנים בירושלים

ראובן דוברוביצר - עו"ד

אהוד פרינץ - עו"ד, ייצג את העותרים בבג"צ

רומן גרביץ - לוביסט פוליסי, התאחדות בוני הארץ
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
אייל בן-ארי
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
ס.ל., חבר המתרגמים
<הצעת חוק הלוואות לדיור (תיקון מס' 12), התשע"ג-2013>
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, בוקר טוב. אנחנו פותחים את הישיבה של ועדת הכספים. לפנינו חוק ותיק, ישן. לא רצינו לדון בו אתמול, בגלל התאריך, אז אנחנו נדון בו היום. מי מציג אותו? אוקי, בואו נתחיל, תציג אותו.
אריאל יוצר
החוק שעומד לפנינו למעשה נחקק בשנת 2001 וקבע שכל זכאי, כהגדרתו בחוק, קרי אדם חסר דירה, בעת רכישת דירה בירושלים יהיה זכאי למענק בשיעורים שהיו נקובים בחוק באותם זמנים, במחיר של 75,000 שקלים על מקרקעי ישראל ו-57,000 שקלים על קרקע פרטית. חודש וחצי לאחר כניסתו של החוק לתוקף הוא הוקפא ומאז למעשה הוא מוקפא לאורך - - -
יעקב ליצמן
מה הסיבה שהוא הוקפא?
אריאל יוצר
אני כבר אסביר. מאז הוא מוקפא לאורך השנים. ההקפאה האחרונה נגמרה בתאריך ה-31.12.2012 ולמעשה הוארכה עד ה-5.5 מתוקף חוק או מתוקף סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת.

הסיבה שהחוק הזה הוקפא היא למעשה שתי סיבות מרכזיות. הסיבה הראשונה שהיא די פשוטה להבנה, זה שעלותו התקציבית של החוק, כנוסחו הנוכחי היא 200 מיליון שקל בשנה. את הסיבה הזאת אני רוצה לשים רגע בצד והיא ברורה, העלות התקציבית כבדה וזה לא קשה להסביר. הסיבה השנייה שהיא הוקפאה - - -
יעקב ליצמן
כל חוק הוא - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
רב יעקב, תן לנו.
יעקב ליצמן
רגע, עלות גבוהה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
רב יעקב, אני יודע איך זה יתפתח, אז בוא תן לו להסביר. אני רוצה לפחות להבין מה היה. אני רציתי לשאול את השאלה שלך, אבל אולי רציתי לשאול למה הוא בכלל חוקק ואחר כך למה הוא הוקפא. אבל אני עושה את זה כי אני רוצה שנבין את הרקע. אז בואו ניתן לו לסיים ואחרי זה מי שירצה, יבקש את רשות הדיבור.
אריאל יוצר
אין לי גם שום בעיה לענות. אני אמרתי, את העלות התקציבית אני אומר אותה - - -
יעקב ליצמן
החוק הזה הוא רק לירושלים?
אריאל יוצר
כן. אני אומר, אין לי שום בעיה לענות על השאלה, אמרתי את העלות התקציבית, שנאמדת ב-200 מיליון שקל בשנה, כדי שחברי הכנסת יידעו מה העלות התקציבית שנעמדת לפניהם. מעבר לזה, וזה הטיעון השני והטיעון המרכזי, הוא שהחוק הזה למעשה גורם לעליית מחירים ואני אנסה להסביר למה. בסוף מחיר של דירה, או מחירו של כל מוצר, נקבע בין כמה שאדם רוצה לקנות ובין כמה שאדם רוצה למכור.
יעקב ליצמן
כל זה - - - אתה יודע, אתם רוצים את ה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההנחיה שלנו זה שאם מישהו מדבר שלא ברשות, אתה לא עונה אתה ממשיך הלאה. ורב יעקב, אני מבקש שוב - - -
יעקב ליצמן
לא, זה לא פייר שאתה לא נותן לשאול שאלות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אתן לשאול אחר כך, כי בדרך הזאת אנחנו נגיע עוד מעט לשעה 11:00 ואני לא רוצה את זה.
יעקב ליצמן
מה רע?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה רוצה להגיע ואני לא רוצה להגיע.
יעקב ליצמן
זה לא ראיה שזה רע, זה יכול להיות בדיוק הפוך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כרגע זה מה שקובע.
אריאל יוצר
בקיצור, אמרתי, מחירו של מוצר נקבע על ידי כמה שאדם רוצה לקנות וכמה שאדם רוצה למכור. ככל שיש יותר דירות בשוק, קרי ההיצע שלהם גדל, המחיר יורד, וככל שיותר אנשים רוצים לקנות, קרי הביקוש עולה, מחירם של הדירות, או של כל מוצר אחר, עולה.

מה שעושה החוק הזה, למעשה הוא לא משנה בשום דבר את היצע הדירות. היצע הדירות שהיו נתונות למכירה טרם כניסת החוק לתוקף הוא בכמות נתונה וכמות הדירות שהיו למכירה לאחר כניסת החוק הוא אותו היצע דירות. להיצע לא קרה שום דבר. לעומת זאת הביקוש, ברגע שנתנו מענק שעומד בשיעור היום אחרי הצמדה על 100,000 שקלים, למעשה הגדלנו את הביקוש. התוצאה של הדבר הזה באופן חד חד ערכי, בצורה מוחלטת, זה עובדה, לא דעתי האישית, היא שאנחנו גורמים לעליית מחיר. לכן כשאני מחבר את שני הדברים שאמרתי, מצד אחד, 200 מיליון שקל ומצד שני סכום כל כך גדול שבסוף גם לא מגיע למטרתו, שבה רצינו לנסות לסייע לאנשים עם דירה, אלא כל הסכום מתגלגל, או רוב הסכום מתגלגל, לקבלנים, אני חושב שהחוק הזה, לעמדתנו המקצועית, אמור להשתנות. הוא לא מגיע לתכליתו, הוא לא מסייע לאנשים להגיע לדירה, אלא מעלה את המחירים ובסוף לא עומד בתכלית שלו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה רבה.

משרד השיכון רוצה? מישהו?
יעקב ליצמן
זה לא יכול להיות, אדוני, שמדבר אדם - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אתן לך עוד מעט לדבר, רשמנו אותך בזכות הדיבור.

משרד השיכון רוצה לומר? לא חייבים.
יעקב ליצמן
הוא לא יכול להגיד, הוא בעד החוק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז בוא יגיד שהוא בעד.
יעקב ליצמן
אבל הממשלה לא רוצה את זה. הוא לא יכול.
רונן כהן
אני יכול רק להגיד שמה שמתאר אריאל זה הוסכם עם משרד הבינוי והשיכון.
יעקב ליצמן
זאת אומרת שר הבינוי והשיכון מסכים לבטל את החוק? שר הבינוי מסכים לבטל את החוק?
היו"ר ניסן סלומינסקי
סליחה, רק תגיד - - - רב יעקב, אני מבקש, לא נתחיל ככה כל חוק.
יעקב ליצמן
לא כל חוק, אבל אני רוצה להבין - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז אתה תבין כשאתה תקבל את זכות הדיבור, זה הכול. אני רוצה להבין ולשמוע.
יעקב ליצמן
לשאול מותר לי. שר השיכון אמר לך לבטל את החוק?
היו"ר ניסן סלומינסקי
רב יעקב, היה לנו אתמול - - -
יעקב ליצמן
אני רוצה תשובה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה תקבל תשובה כשתהיה לך זכות לדבר. עברנו את זה אתמול, משכתם זמן, אני מבקש לא לעשות את זה יותר.
יעקב ליצמן
אז אם אתה חושב שאתה הולך לסתום פיות, אז יש לי חדשות בשבילך, זה לא יהיה כך. אני לא אוהב את הסגנון שהוא אומר לי כאן. יושב ראש לא ידבר ככה, מותר לי קריאות ביניים לכל אחד כאן. אם הוא לא ירצה את זה, אני אעשה בלגן כל יום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רב יעקב, אתה עושה את הבלגן גם ככה.
יעקב ליצמן
לא, עוד לא הגעתי לקצה ה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה עושה את הבלגן גם כשיש לך את הזכות.
יעקב ליצמן
או שאתה תיתן לי קריאות ביניים, לבן אדם מותר לשאול, האם השר אמר לו לתמוך או לא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עוד דקה תהיה לך את הזכות לדבר ותאמר את הדברים.
יעקב ליצמן
אבל אתה לא תיתן לו לענות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אתן לכל אחד לענות.

בבקשה, משרד השיכון, רק תגיד שם.
רונן כהן
שמי רונן כהן, אני סמנכ"ל אכלוס במשרד השיכון. מה שמציג אריאל זה מתווה או משהו שמוסכם בין משרד השיכון. בגדול הוא אומר, מי שהחוק חל עליו עכשיו, מכבדים, עומדים, נותנים לו, ויש ארכה, אמנם יש תכנית לבטל אותו, אבל יש ארכה של זמן עד ה-31 באוקטובר, שימשיך להיות החוק הזה בתוקף. זאת אומרת ימשיכו לתת את המענקים האלה, אבל בתנאים קצת יותר מצומצמים, עם מגבלות מסוימות.
ראובן ריבלין
איך יתנו על פי החוק אם החוק יבוטל?
רונן כהן
מי שהיום קנה - - -
ראובן ריבלין
על מה מדברים? איך יתנו אם החוק יבוטל?
רונן כהן
זה יהיה במסגרת הוראות מעבר.
יעקב ליצמן
אני מכבד שאתה נותן לו - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, לא, אני לא נותן לו.
יעקב ליצמן
לא, אל תגיד לי לא לא, אני מראה לך שפשוט אתה איפה ואיפה. אתה לרובי נותן לדבר, לא פתחתי את הפה, אתה לא הפסקת אותו ואני מכבד את זה גם, אבל לפחות אל תסתום לי את הפה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, בסדר, בסדר.

אוקיי, סיימתם? עוד מישהו מנציגי הממשלה שנמצא פה שרוצה לדבר? ליצמן, עכשיו זמנך.
יעקב ליצמן
תודה רבה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ואני אשמור על זכותך, כמו ששמרתי על זכותם של נציגי הממשלה לדבר.
יעקב ליצמן
תודה שאתה לא סותם לי את הפה עכשיו. שאלתי שאלה ואני מבקש תשובה לפני שאני ממשיך. האם משרד השיכון אומר על דעת שר הבינוי והשיכון שלא צריכים לתת מענקים לירושלים? אני מבקש תשובה לפני שאני ממשיך.
רונן כהן
שאלה, מה זה לא צריכים? שר השיכון חושב שצריך לתת את זה במתכונת אחרת.
יעקב ליצמן
האם שר השיכון בעד לבטל את החוק הזה?
רונן כהן
התשובה היא כן.
יעקב ליצמן
זאת אומרת שר השיכון אומר שלא צריך לתת מענקים בירושלים. מה זה במתכונת? איזה מתכונת כן? תסביר, אתה אומר שהוא מבטל - - -
רונן כהן
אני אמרתי, אתה שואל אותי - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
את המתכונת אני אסביר בהמשך.
יעקב ליצמן
לא, אני רוצה ש - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
כרגע יש חוק שמוצע ואנחנו מתייחסים אליו.
יעקב ליצמן
יש חוק והוא אומר שעל דעת שר השיכון לבטל את החוק הזה ולא להמשיך לתת מענקים בירושלים. האם זה על דעת שר השיכון?
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא אמר לך כן.
רונן כהן
ההצעה על דעת שר השיכון.
יעקב ליצמן
אז אני שמח ששר השיכון נתן הוראה לבטל את החוק כאן ולא להמשיך לתת מענקים בירושלים.
קריאה
לא, זה לא נכון - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מבקש, אתה רוצה לדבר? תצביע.
יעקב ליצמן
אתה אומר שזה על דעת שר השיכון. פה נציג משרד ה - - - איך קוראים לך?
רונן כהן
רונן כהן. אני חוזר ואומר, ההצעה הזאת היא על דעת שר - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
עזוב, לא ביקשנו ממך לחזור ולהגיד.
יעקב ליצמן
מה תפקידך במשרד השיכון?
רונן כהן
מנהל אגף אכלוס.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ומה תעודת הזהות שלך?
יעקב ליצמן
לא, זה הוא יגיד במשטרה. אני רוצה להבין דבר אחד, מי שירצה להסביר כאן למה המענקים, בזמן שעשו מענקים ועשו מענקים, עשו בכל הארץ ורק המענקים בירושלים, כשהיה חוק, אמרו להקפיא. האם יש הבדל - - - כי הרי היו מענקים בכל הארץ, זה אל"ף. בי"ת, אנשים שממשיכים כאן כרגע, עוד תקופה, לא יודע מתי, האם זה חל גם על ירושלים? המענקים הכלליים, לא במתכונת של חוק ירולשים, אלא במתכונת של כלל המענקים.
שגית אפיק
גם התיקון הזה לא היה בחוק ירושלים, הוא בתוך חוק הלוואות לדיור.
יעקב ליצמן
כן. אני שאלתי. גימ"ל, אני רוצה להבין האם יש להם הצעה אלטרנטיבית, שהם חושבים לתת לירושלים. ואם לא, אני שואל למה לא.
יש לי עוד הערות לגבי החוק, שאני אגיד את זה בהסתייגויות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאה אחוז. טוב, תודה.

מחברי הכנסת? רובי, בבקשה.
ראובן ריבלין
בזמנו כאשר עלה הנושא לאחר שהוא חוקק והיה בו היגיון חוק שהוא היה גם כלכלי וגם לחיזוק מעמדה של ירושלים, כאשר עלתה הצעה ואני מבין את העלות התקציבית ופעמים רבות יש צורך אפילו להיעתר לדרישות התקציביות שמחייבות צמצומים, לפעמים גם צריך לשים את הלב לכך. נשאלו שתי שאלות, ומשרד האוצר, בשאלות ישירות שלי אליו, וגם בשאלות ישירות שלי אל שר השיכון, אמרו לי שביטול החוק קודם כל לא יחול לגבי כל אותם רוכשים שכבר רכשו ועדיין לא קיבלו. נכון?
רונן כהן
נכון.
ראובן ריבלין
הנה, אתם מאשרים יפה. כמו כן אמרו לי שחוק זה יחול על ההלוואות רק לשנת 2014 בשלב זה. זאת אומרת ב-2013 הם ימשיכו לקיים. עכשיו הם אומרים שעד חודש אוקטובר, נובמבר - - -
רונן כהן
לא, 13'.
ראובן ריבלין
אני יודע, נמסר לי שחוק זה לא יבוטל אלא ב-2013, עכשיו אני רוצה לדעת האם השינוי של 1 בנובמבר 2013, כשהוא ייכנס לתוקפו, האם זה שינוי שנעשה וכמה אתם חוסכים בשינוי הזה ממה שנמסר?
מבחינה משפטית אני רוצה לומר לכם שכל ההבטחות שלכם אינן יכולות להיות הבטחות ברות קיימא, משום שאם החוק בטל מרגע שאנחנו מצביעים עליו, בכנסת, אני מתכוון, אז אי אפשר לתת את ההלוואות האלה. אי אפשר. אז אני מבקש לשנות את החוק בהתאם למה שהוסכם. אני מבין את הצורך שלנו היום לאזן את תקציב המדינה, למרות החשיבות הרבה ביותר שאני רואה לחוק הזה, שהוא אמנם לא בחוק ירושלים, גברתי היועצת המשפטית, אבל בחוק ירושלים נאמרו העקרונות שהיועצים המשפטיים המליצו לנו לעשות זאת בהתאם לחוק הלוואות לדיור, שזה החוק המפעיל את כל ההיגיון מאחורי החוק הזה, הוא החוק המבצע למעשה. אני רוצה לדעת, אם אני מצביע בעד החוק הזה היום, פירושו של דבר שהוא בטל מהרגע שהוא התקבל על ידי הכנסת? הוא התקבל על ידי הכנסת בשלהי חודש יולי, או בימים הראשונים של אוגוסט. איך תיתנו בכלל, מה? מה כל ההבטחות האלה? ההבטחות האלה הן פשוט לא יכולות להתקיים מבחינת החוק. נא להבהיר לנו את הנושא הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, תודה.

אין חברי כנסת שביקשו? כי אני ממשיך עכשיו.
ראובן ריבלין
שיהיה כתוב שהחוק הזה חל רק על 2014.
יעקב ליצמן
הוא יבוטל. שהביטול יבוטל.
חמד עמאר
בנייר העמדה שקיבלנו מהיועץ המשפטי כתוב כאן על ההסכם בין משרד השיכון ומשרד האוצר, שהחוק יחול - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
חאמד. חאמד.
ראובן ריבלין
כמו שמבטיחים לבית ג'אן.
חמד עמאר
אז צריך לכתוב את זה בהוראות מעבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מירב, רוצה?
מירב כהן
כן, אני אשמח.
היו"ר ניסן סלומינסקי
חברת מועצת העיר וכו'.
מירב כהן
אני חברת מועצת עיריית ירושלים. אני חושבת שצריך לחלק את ההתייחסות לשתי תקופות. בואו נתייחס למה שהיה בעבר, וזה חוק קיים וצריך לכבד אותו, ומי שלקח הלוואה על פי החוק הקיים צריך לקבל את המענק, וזה לא רלוונטי האם החוק הוא טוב או לא טוב, האם הוא מעלה מחירים או לא מעלה מחירים. יש חוק, אנשים לקחו על בסיסו הלוואות והם צריכים לקבל את מה שמגיע להם, כי כשהם רכשו את הדירה הם לקחו בחשבון שהם מקבלים מענק. אז הדיון התיאורטי, האם המענק הוא טוב כלכלית או לא טוב כלכלית, הוא לא רלוונטי לעבר, לתקופה שהחוק כבר בתוקף וזה בעצם כבר מה-5.5 לשנה הנוכחית ועד אשר חוק אחר יאושר.
אני רק רוצה להגיד, בכוכבית, באשר לחוק הקיים, לעבר, שההתנהלות הממשלתית הייתה מאוד מבולגנת, יצרה דיס אינפורמציה מאוד מאוד גדול. כנבחרת ציבור אני יכולה לומר שכמות הטלפונים שאני מקבלת מתושבים שלא מבינים מה מגיע להם, איך מגיע להם, ממי מגיע להם, מתי מגיע להם, היא מאוד מאוד גדולה. אני בטוחה שיש אנשים שהם זכאים למענק הזה והם לא יודעים עליו, הם בכלל לא יודעים שהמענק קיים, עזבו שהם לא יודעים מי אמור לתת להם את זה, אם זה הבנק, אם משרד הבינוי והשיכון, הבנקים למשכנתאות היום, אין להם מושג על זה, הם לא יודעים לתת הוראות - - -
יעקב ליצמן
זו המטרה.
מירב כהן
מתקשרים למשרד הבינוי והשיכון, עד לרגע זה עדיין לא יודעים להשיב לאנשים מי זכאי, באיזה תנאים. דיס אינפורמציה אדיר וכמובן ברגע שחלון ההזדמנויות ייסגר והוא ייסגר בקרוב, אנשים פשוט יפספסו אותו.
יעקב ליצמן
זו המטרה.
מירב כהן
הממשלה, לדעתי, לא נתנה - - - אני לא מדברת עכשיו על מה אנחנו הולכים לחוקק, אני רק מדברת על הקיים שעליו אין ויכוח, שם הממשלה פשוט לא עשתה את השירות הבסיסי ביותר לאזרח. צריך להגיד את זה, והרבה אנשים פספסו למרות שהם רכשו דירה, כי הם לא יודעים, בגלל דיסאינפורמציה והסתרת האמת מאנשים שפנו לממשלה, למשרד הבינוי והשיכון, ולא קיבלו תשובות. זה לגבי העבר.
לגבי העתיד, ופה באמת אפשר להיכנס לדיון העקרוני, מה המבנה הנכון של המענק, אני מסכימה שהמבנה הנוכחי הוא בעייתי, אני מסכימה. למה? כי הוא מאוד רוחבי, הוא לא מבדיל בין אף צרכן. זאת אומרת גם מבחינת מחיר הדירה, בן אדם יכול לקבל 100,000 שקל, אם הוא קנה דירה ב-5 מיליון שקלים ואם הוא קנה ב-800,000 שקלים. זה לא משנה אם זה בשכונת נווה יעקב שהיא שכונת מצוקה, או בשכונת רחביה, שהיא שכונת יוקרה, כמובן שצריך לעשות דיפרנציאליות, כי הזכאים הם שונים, ואני חושבת שצריך גם כאן לתת דגש על העניין של מיצוי כושר השתכרות, שמי שמקבל את ההטבה הזו יראה שהוא ממצה את כושר השתכרותו. אני חושבת שהרוב יקבלו, כי מעטים האנשים שמסוגלים לקחת משכנתא ולרכוש דירה ואינם עובדים, אבל בכל זאת אני חושבת שזה עקרונית נכון, מה גם שהממשלה הנוכחית לקחה את העניין הזה של מיצוי כושר השתכרות כעיקרון מנחה ואני חושבת שנכון לעשות את זה גם כאן. אז לגבי העתיד הייתי מציעה גם הגבלה של מחיר הדירה, שראיתי שזה משהו שהוצע, וגם את העניין של מיצוי כושר ההשתכרות.
יעקב ליצמן
עכשיו אני קצת מבולבל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, רב יעקב.
מירב כהן
קודם כל, לגבי העבר, אני בעד וצריכים לכבד, אין שאלה אם אני בעד או נגד, בעבר זה היה קיים ואין שאלה. לגבי העתיד, אני מציעה תיקונים.
יעקב ליצמן
יש חוק, לעתיד לבטל את החוק או לא לבטל את החוק?
מירב כהן
יש פה הצעה לשינוי החוק.
יעקב ליצמן
לא, לבטל את החוק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מירב, בבקשה, לא חוקרים אותך וזכות הדיבור נגמרה.

יצחק חסיד.
יצחק חסיד
אני יצחק חסיד מארגון הקבלנים בירושלים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רק שנייה, אתה הנציג שלהם ומדבר?
יצחק חסיד
כולנו נציגים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אחד ידבר, אני שואל מי הנציג שידבר.
יצחק חסיד
אני לא מסכים עם העמדה של אריאל, שמחירי הדיור בירושלים יעלו. ההיפך, אני חושב שהמענק הזה הוא מבורך, יש פה פיקוח. הרי זוג צעיר שהולך למשרד מכירות, יש מחירים מסוימים, על המחירים האלה, מחירי סגירה, זוג צעיר בירושלים יכול לקבל 100,000 שקל מענק, זה מבורך, זה דווקא יוריד את המחירים וארגון הקבלנים בירושלים מאוד מאוד מאוד שמח על המענק הזה. רק לציין, דבר אחד אני כן מסכים איתו, זה על הקטע של הביקוש, שקרוב לשנה שלמה לא יצאו מכרזים בירושלים, אז אני מחזק אותך בעניין של הביקוש ואני מעביר את זכות הדיבור שלי לאדון שלמה קול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אל תעשה את זה, כי אני שאלתי מראש, ואתה לא נותן זכות דיבור.
יצחק חסיד
אני מבקש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה מבקש, אבל שאלתי מראש וביקשתי שאחד ידבר ואמרו שזה אתה, אז אתה דיברת בשם ההתאחדות, זה בסדר.
שלמה קול
אבל רציתי להאיר נקודה אחת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אולי אם יהיה זמן בהמשך, אני אתן לך שוב, אבל בפעם הבאה אל תעשו לנו תרגיל כזה. אני לא יודע מה הכבוד שיש, למה זה היה צריך להגיד משפט ואתה צריך להמשיך אותו. לא פה.

מישהו עוד רוצה להתייחס? מי כבודו?
אהוד פרינץ
אני חושב שחבר הכנסת ריבלין העלה נקודה מאוד חשובה וזה נושא מועד הסיום של החוק. היה ויקבעו היום, ואני חושב שזה רצוי, שביטול החוק ייכנס או ב-1 בנובמבר, או ב-31 בדצמבר, אני חושב שזה ראוי. אבל היה והכנסת תחליט בסופו של דבר על ביטול מיידי של החוק, בכל מקרה צריך לתת זמן לאותם אנשים שנמצאים היום בתהליך של רכישה. אני, כמי שמעורב בזה ואנשים פונים אליי, אני יודע שיש עשרות אנשים שנמצאים כרגע בתהליך של רכישה. תהליך של רכישת דירה זה לא עניין של יום, צריכים לבדוק את זכויות הדירה, נפגשים עם המוכר, הקונה, זה תהליך שלוקח זמן. אנשים לא מודעים למה שקורה פה בכנסת.

בכל מקרה, גם אם יוחלט על ביטול מיידי, אני סבור שלפחות זמן של 30 יום שיפורסם בכלי התקשורת ויגיד לאנשים, 'את המענק אתם יכולים לקבל רק אם תחתמו על חוזה עד היום שבו הכנסת תקבע'.
שגית אפיק
אתה מייצג רוכשים שרכשו בתקופת הביניים הזאת?
אהוד פרינץ
אני הגשתי כבר למעלה מעשרות בקשות למשרד הבינוי והשיכון בשמם של אנשים - - -
שגית אפיק
מה הנוהל שחל, ואולי גם אתם תגידו, בין 5 למאי עד היום? איך נהג משרד האוצר, משרד השיכון והבנקים? כי בעצם הפנייה היא לבנקים, כמו שאני מבינה.
אהוד פרינץ
אני אסביר לוועדה.
יעקב ליצמן
אף אחד לא יודע שיש מענקים.
אהוד פרינץ
אני אסביר לוועדה איך אני פעלתי.
חמד עמאר
כמה אנשים קיבלו את המענקים?
שגית אפיק
לא יודעים.
יעקב ליצמן
אפסי, כי אנשים לא יודעים. דיברתי עם שר השיכון, אנשים פשוט לא יודעים מה קורה. בהתחלה משרד השיכון לא ידע.
שגית אפיק
הבנקים גם לא יודעים לתת - - - אז הם לא ידעו - - -
יעקב ליצמן
בהתחלה הוא לבד לא ידע מה לענות.
אהוד פרינץ
אם יורשה לי לענות? איך שפעלתי עד היום, היה נוהל ב-2006, אם תשימו לב בדף שחולק, החוק היה בתוקף בשתי תקופות נוספות, ב-2002 ו-2004 ואז בשנת 2006 משרד הבינוי והשיכון ומשרד האוצר הוציאו איזה שהוא חוזר נוהל לבנקים. אני, מאחר שפניתי למשרד הבינוי והשיכון ואמרו לי שאין נוהל חדש, הגשתי את הבקשות בהתאם לנוהל שהיה בתוקף. זה הנוהל היחידי שיש, יש שם טופס מובנה של בקשה לקבלת המענק, עם אישורים מסוימים שצריכים לצרף וכך פעלתי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאחר שהחוק הזה כל פעם מוקפא וכל פעם עולה והיו בקשות להעלות את הביטול שלו דווקא בשבוע של יום ראשון, אז לא הרגשנו שזה ראוי ומתאים וגם לא אתמול, בכל אופן לחצנו להגיע להסדר ולאיזה שהוא סיכום בין האוצר למשרד השיכון ובינינו, שטיפה אולי יילך לקראת מה שאתה אומר ואני אגיד את הסיכום ואחר כך גם יש נוסח חדש שיחליף את הנוסח הזה.

הרעיון הוא כך, כמו שמירב אמרה, כל מה שנעשה עד ביטול החוק קיים, שריר ויינתן. ובלי אפליות, איזה גודל דירה וכל הדברים האחרים.
ראובן ריבלין
שנעשה וייעשה עד ביטול החוק.
שגית אפיק
כן, כי ביטול החוק במועד הפרסום ברשומות, שזה עוד כשבועיים.
ראובן ריבלין
שנעשה וייעשה עד ביטול החוק, כי מה שהוא אומר זה נכון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הצעת החוק, כפי שהיא עכשיו, אומרת - - - אני אגיד קודם את הרעיון ואחר כך נראה את הנוסח המדויק. הרעיון אומר שהחוק יבוטל, פרט לדירות של זכאי, שעונות על קריטריונים שנראה אותם עוד מעט, שלגביהם יינתן הזמן של עד ה-31.10.2013, שיקבלו מענק מי שרוכש דירה עד גובה של 1.800 מיליון. כי כל המטרה היא לתת, אם כבר נותנים, מענק למי שזכאי ומי שזקוק ולא למי שהולך לקנות דירה ב-10 מיליון או 5 מיליון. לכן, אני חוזר עוד פעם, החוק יבוטל, היום, או ברגע שהכנסת תאשר אותו, בהחרגה, פרט למי שעונה על הקריטריונים של זכאי, יש כאן כמה דברים - - -
יעקב ליצמן
אתה צריך להקריא לנו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אקריא, ודאי, אני אתן גם את הנוסח החדש. שוב, רוכש דירה עד ה-31.10.2013, כאשר גובה מחיר הדירה 1.800 מיליון. זה הסיכום, שלגביהם, איך אומרים? החוק ממשיך עד ה-31.10.2013. זו ההצעה.
מרב מיכאלי
אדוני היושב ראש, כל דירה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא.
ראובן ריבלין
הקודם זה באמת בכייה לדורות. הקודם היה.
מרב מיכאלי
לא, כל דירה עד - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אז אני אגיד את הקריטריונים: 1. המענק יינתן לרוכשי דירה בירושלים בבנייה רוויה מקבלן בלבד - - -
מרב מיכאלי
למה רק מקבלן?
אריאל יוצר
אני אסביר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אתן לך להסביר, אני קודם כל מקריא. רציתם לדעת.
יעקב ליצמן
ואם יד שנייה?
משה גפני
כן, מה עם יד שנייה?
מרב מיכאלי
בדיוק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
דקה . המענק יינתן לדירות שמחירן לא יעלה על 1.800 מיליון ₪. 3. המענקים יינתנו לחסרי דירה בהתאם לחוק ולתנאים הקבועים במשרד השיכון להגדרה של חסרי דירה.
יעקב ליצמן
זה על דעת שר השיכון?
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה הסכם של האוצר, שר השיכון ושלנו. נגיד ככה, שלנו.
יעקב ליצמן
ברשותך - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אתן עכשיו סבב חדש של דיבור, אם ירצו. עכשיו מחלקים את הנוסח.
יעקב ליצמן
אני ביקשתי הסתייגות.
ראובן ריבלין
כמובן שאנחנו נצטרך להצביע. בקריאה ראשונה זה עבר כפי שהוא מובא לפנינו היום. כאשר הצבעתי בקריאה ראשונה אמרו לי בצורה מפורשת על השינויים שזה יחול לגבי 2013, לא יפגע בכל אלה שרכשו. אני מבין את האילוצים, אין לי גם בעיה שזה יהיה גם לגבי חודש נובמבר וחודש דצמבר, ובלבד שבשלושה חודשים האלה יוכלו אנשים לממש. אני גם ברמה העקרונית מסכים לכך שזה יחול רק על זכאים, אני חושב שחברת מועצת העיר אמרה, וגם יש היגיון - - -
שגית אפיק
זה חל רק על זכאים בכל מקרה. חוק הלוואות לדיור חל אך ורק על זכאים.
ראובן ריבלין
אם יוחל רק על זכאים אז מה שהם אמרו הוא לא נכון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, זכאי במובן הזה שיש לו רק דירה אחת.
ראובן ריבלין
כלומר דירה ראשונה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן. והוא יכול, גם אם זה 10 מיליון. זו ההגדרה של זכאי.
ראובן ריבלין
למה, דרך אגב, אם בן אדם קונה במקום - - -
שגית אפיק
זה יחיד או זוג שמעולם לא הייתה להם דירה.
עפר שלח
בשום מקום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, אם ישנם חברי כנסת שרוצים להתייחס עכשיו אז נתחיל שוב. רק שיירשמו. רובי, נתחיל איתך.
ראובן ריבלין
אני לא חושב שזה אידיאלי, אבל בהחלט עקב המצב הכלכלי והצורך שלנו לאשר את התקציב באותן מידות שבלעדיהן לא נוכל לקיים את התקציב, אז אני מסכים.
יעקב ליצמן
שני דברים. אל"ף, על הנושא של דירה חדשה, אני לא מסכים. למחוק את זה. אני חושב שזה לא משנה אם זה דירה חדשה או דירה ישנה, כל דירה שמישהו רוכש בירושלים, מגיע לו מענק. זה לפי החוק הזה, כי אחרת זה לא החוק הזה בכלל, זה חוק אחר לגמרי.

אני לא מבין מה זה בנייה רוויה לא צמודת קרקע/צמודת קרקע. אם זה במחיר, מה זה משנה? נניח שהוא רוצה לקנות בנווה יעקב, שזו נקרא נחשלת, הוא רוצה לקנות וילה והמחיר זה 1.5 מיליון, מה, אסור לו? מה זה, לא מגיע לו? אנחנו רוצים לעודד את נווה יעקב, אמרת לבד לפני דקה שנווה יעקב נחשלת וחלשה, נכון? אז למה לא לתת לנווה יעקב גם? לכן אני גם על זה מסתייג ואומר שבנייה רוויה, זה לא משנה, תלוי במחיר. אם זה באותו מחיר, אז אין שום סיבה לא לתת לו.

עכשיו על עצם הדבר ואני רוצה להעיר על זה. אני שמעתי אמירות אחרות ממשרד השיכון, ואני לא מבין איך שר נותן יד לבטל את המענק בירושלים. על אף שקיבלו הארכה, ההנחה שלי אומרת שהיות ששר השיכון הודה בוועדת הכספים שיש הקפאה בבנייה בירושלים ולכן הכי קל להגיד בנייה חדשה, כי אתה יודע שאין בנייה חדשה, לכן כל המענקים כאן זה ישראבלוף גדול אחד. ברגע שיש הקפאה וברגע שאין בנייה בירושלים, אז אי אפשר לתת מענקים. אז מה הוא מוכר לנו? הוא מוכר לנו שטויות. זה מה שקורה כרגע בהסכמה. לכן ההצעה הבאה שלי היא להאריך את זה בעוד שנתיים לפחות, את כל המענק, את החוק הזה לא לבטל, רק להאריך את זה בעוד שנתיים. והסיוג הזה, זה כרגע מבוטל ובינתיים נשאיר - - -
שגית אפיק
מה זה להאריך? לדחות? שייכנס לתוקף בעוד שנתיים?
יעקב ליצמן
לא, הנוסח החדש הוא 'על אף', על אף מה שכתוב - - -
שגית אפיק
על אף הביטול.
יעקב ליצמן
אז אני מסתייג מהביטול. אני אומר בביטול לא. רוצה לעשות קריטריונים חדשים לגבי זה? אז בסדר, אין לי - - - אני מבין שזוג צעיר, דירה יחידה, מחיר איקס, אין לי שום בעיה בדברים האלה, לזה אני יכול להסכים, אבל להגיד בדברים כאלה שהחוק יבוטל? לא.
ראובן ריבלין
לא כתוב פה המועד של - - -
שגית אפיק
31 באוקטובר, כתוב.
יעקב ליצמן
יש דירות של בנייה כאן?
שגית אפיק
יש הגדרה של דירה חדשה.
יעקב ליצמן
אין, הוא הודה כאן שיש הקפאה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רק כדי לדייק בדברי השר, שר השיכון, אז הוא אמר שאין מכרזים, לא נותנים לו להוציא מכרזים בחלקה האחד של ירושלים, לא בכל ירושלים. בכל ירושלים אין שום מניעה, המניעה היא אולי כלכלית, אבל אין מניעה.
יעקב ליצמן
הנה, נציג העירייה אומר שאין בנייה. שאלתי אותו כאן האם יש בנייה, אז הוא אמר 'תשאלו את ראש הממשלה'.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, הוא דיבר על חלק אחד של ירושלים. באמת, נו.
יעקב ליצמן
לא, מה פתאום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ליצמן, עשה לי טובה, נו.
יעקב ליצמן
אני מציע להוציא את הפרוטוקול ולראות. אני שאלתי את השאלה למה אין בנייה בירושלים - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז הוא התכוון לחלקה האחד של ירושלים כנראה, כך הוא הבין את שאלתך.
יעקב ליצמן
לא יודע, לא נראה לי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין הקפאה במערבה של ירושלים.
יעקב ליצמן
יש הקפאה, אני הקראתי לו, ברמת שלמה, הבאתי לו רשימה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רמת שלמה, לצערנו, מגדירים אותה בחלק האחר של ירושלים, הרי על זה המלחמה.
יעקב ליצמן
נווה יעקב גם?
היו"ר ניסן סלומינסקי
באמת.
יעקב ליצמן
זה מה שהראיתי לו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא חשוב, אני רק אמרתי כדי לדייק על מה הוא התכוון.

רבותיי, אנשי משרד האוצר ומשרד השיכון, מאחר שיש עכשיו נוסח חדש, אז אני מבקש - - -
משה גפני
למה לא בונים?
קריאה
למה לא מוציאים מכרזים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, לא עושים ככה. אתם רוצים שאני אוציא אתכם? חברי כנסת אני לא אוציא כל כך מהר, אבל אתכם? אז אל תנהלו שיחות.
משה גפני
לא, אנחנו החטאנו אותם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני יודע, אבל הם צריכים ללמוד להיות חזקים.
משה גפני
לא, בסדר, רק הייתה שאלה אם בונים בירושלים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תשאלו אחר כך באופן מסודר.
משה גפני
לא אחר כך, אני רוצה לדבר.
יעקב ליצמן
ביום שני היה תקדים - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מבקש מאנשי משרד האוצר והשיכון, אם אתם רוצים להסביר עכשיו את החוק החדש, בקיצור, ואחר כך אני אאפשר לדבר. אני רק רוצה שהם יסבירו קודם.
משה גפני
את מה הם הולכים להסביר עכשיו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם אתם רוצים להסביר.
אריאל יוצר
אני אסביר.
משה גפני
מה אתה מסביר?
אריאל יוצר
את הנוסח החדש שחולק.
ראובן ריבלין
אז למה לא הסברת לנו בהתחלה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, הוא מצווה להסביר את החוק שלנו לפני שאני מציג את זה.
אריאל יוצר
מה שהסברתי זה - - -
ראובן ריבלין
מה שתסביר עכשיו יהיה מנוגד למה שאתה אומר.
יעקב ליצמן
מה שרובי שואל, כן, אתה אמרת בבוקר - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
דקה, אם אני לא הייתי מציע את ההצעה המשותפת אז היא לא קיימת וקיים רק החוק. אבל אני עכשיו מציע - - -
יעקב ליצמן
נכון, למה לא אמרת את זה בבוקר? זה מה שהוא שואל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כי זה החוק שיש לנו ועכשיו אני מציע הצעת פשרה. מה הבעיה כל כך? שמעתי את הדברים שלכם והשתכנעתי והדפסתי מהר.
משה גפני
חבר הכנסת ריבלין צודק לגמרי. שיביאו את הכול ביחד.
ראובן ריבלין
אני בא במקרה בזמן, אז אני שומע הכול, למעט כשאני הולך לפני הזמן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רובי, הרי יכולנו לעשות את ההצבעה בזמן ולגמור את הסיפור.
ראובן ריבלין
לא היה לך רוב, אני מודיע לך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היה לי רוב, תאמין לי. בהתחלה, עד שהגיעו.
משה גפני
לא, אבל למה לא להסביר את הכול?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל הנה הוא מסביר, למה אתם - - -
ראובן ריבלין
היינו ארבעה חברי כנסת, שלח, אתה, ליצמן ואני, היה לך מקסימום שניים נגד שניים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, לפני שהגעת, רובי.
ראובן ריבלין
לפני שהגעתי? אני הגעתי, עוד לא התחלת את ה - - -
חמד עמאר
אני הגעתי ב-9 ושלוש דקות, אם התחלתם לפני כן...
אריאל יוצר
אני אסביר בקצרה את הנוסח שמופיע לפניכם. מה שהנוסח הזה אומר, למעשה - - -
יעקב ליצמן
מאיפה אתה יודע להסביר? הרי זה של היושב ראש.
אריאל יוצר
תראה, אני קורא - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אריאל, אני ביקשתי ממך לא לענות.
חמד עמאר
אני חושב שזה משהו לא חדש, אם היועץ המשפטי שלח לנו את ההסכם הזה, אז הוא קיבל את זה מזמן ונתן את ההסבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן, אבל היה צריך שאני גם אסכים לזה, נכון?
אריאל יוצר
מה שמופיע לפני חברי הכנסת, לאחר שקראתי את הנוסח, הוא הדבר הבא: תנאי החוק הישנים יחולו מה-5.5 ועד פרסום התנאים החדשים ברשומות, קרי מתן מענקים בשיעורים שכתובים בחוק העיקרי - - -
ראובן ריבלין
חלים ויחולו עד 31.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, עד שיעבור החוק.
שגית אפיק
לא, יש שתי אופציות - - -
ראובן ריבלין
וכל אלה ש - - -?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, חבר'ה, די, עזבו.
אריאל יוצר
חלים בתנאים המקוריים שלהם מה-5.5.2013 ועד שהתיקון הנוכחי עובר ומפורסם ברשומות. לאחר אותו מועד של פרסום התיקון הנוכחי ברשומות יחול הסדר אחר. ההסדר האחר מדבר למעשה על מתן מענק באותו גובה שהיה רשום בחוק העיקרי ולאותם זכאים. השינויים הם: אחד, גובה מחיר הדירה. אנחנו כמובן לא רוצים לתת מענקים לדירות מאוד יקרות ולכן הגבלנו את מחיר הדירה עד 1.800 מיליון. והדבר השני הוא למעשה לתת מענקים לדירות חדשות. ההיגיון בלתת מענקים לדירות חדשות הוא שבכל זאת מאחר שאנחנו רוצים לתת מענקים, אנחנו רוצים לעודד ולאפשר הרחבת היצע הדיור, שזה לטעמי מטרה משותפת לכל מי שיושב כאן, לכן אנחנו ממקדים את מתן המענק דווקא על דירות חדשות ועל הרחבת ההיצע. כמו שאמרתי קודם, כשאנחנו נותנים דירות ליד שנייה אנחנו רק מרחיבים, או רק מעצימים את ההשפעה של העלאת המחיר, כי ברגע שההיצע גדל, כמו שהסברתי קודם, אז המחיר או המענק מתחלקים בין שניים. ברגע שההיצע הוא אותו היצע, אותו היצע קשיח, דירות יד שנייה, פשוט כל המענק יתגלגל לעליית מחירו זה כמובן לא משהו שאני חושב שאף אחד מחברי הכנסת רוצה.
חמד עמאר
היצע קשור ב - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
סלח לי.
גילה גמליאל
לדעתי מה שחסר פה באמת זה על כמה דירות מדובר בפוטנציאל מכירה. האם בדקתם על כמה דירות מדובר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא יודע, כרגע יוצאים למכירה - - -
יעקב ליצמן
אין דירות, הוא אמר שיש הקפאה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, יש, לדוגמה במחנה שנלר.
חמד עמאר
היא שאלה שְאלה מאוד טובה, כמה דירות - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
במחנה שנלר יוצאים עכשיו 400 יחידות.
חמד עמאר
800 דירות לזכאים, במה הם מתעסקים פה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, אם יש חברי כנסת שרוצים לדבר - - -
חמד עמאר
אדוני היושב ראש, אנחנו לא קיבלנו תשובה על השאלה המאוד חשובה של חברת הכנסת גילה גמליאל, כמה דירות חדשות עכשיו נמצאות בשוק? אם אין דירות חדשות בשוק, אז בשביל מה אנחנו מוחקים את החוק? למה אנחנו מאריכים את זה?
אריאל יוצר
אני אסביר. יש בנייה חדשה בעיר ירושלים, כמו שאמר היושב ראש. זה נכון שאין ריבוי מכרזים באזורים מסוימים בירושלים, אבל אכן יש בנייה חדשה בירושלים, יש בנייה חדשה על קרקע פרטית בירושלים, וכל מי שירים את הראש מהחלון, מאיפה שהוא יושב, יראה מנופים שנמצאים בעיר. מן הסתם מה שהם עושים שם, זה בונים דירות חדשות.
יעקב ליצמן
יש לי הפתעה בשבילך. אולי תראה לי איפה.
אריאל יוצר
אני אראה לך - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
במחנה יהודה 400 יחידות, אני כבר יודע שיש. זה במסודר, אבל יש גם הרבה בנייה פרטית - - -
יעקב ליצמן
בשוק אולי. איזה מחנה יהודה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
במחנה שנלר, סליחה. זו דוגמה, אבל אני מניח ש - - -
יעקב ליצמן
במחנה שנלר במקרה - - - ואל תספר לי סיפורים. לא יבנו עכשיו דירות עד ארבעה-חמישה חודשים. שלא יספרו לך סיפורים. אני מכיר את המקום הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נו אז מה?
יעקב ליצמן
אי אפשר לקבל מענקים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
למה?
יעקב ליצמן
כי החפירות, זה צריך להיות - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
למה? אנשים לא קונים לפני כן? לא?
יעקב ליצמן
לא. אם אין כלום?
היו"ר ניסן סלומינסקי
סלח לי, אני לא יודע, אני מכיר קצת אחרת איך הולך השוק שם.
אריאל יוצר
דרך אגב, רק כדי לחדד, גם דירות שקונים בפסגת זאב אלה דירות בירושלים ושם כמובן שיש בנייה. לכן קיימת בנייה חדשה ואני חושב שחברי הכנסת, לפחות על פי עמדתי המקצועית, צריכים לנתב את הכסף הציבורי דווקא להרחבת היצע ולא לדירות קיימות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, תודה.
יעקב ליצמן
הוא לא ענה על יד שנייה.
אריאל יוצר
עניתי. יש שנייה, ההשפעה של מתן מענק לדירת יד שנייה היא העלאת המחיר - - -
יעקב ליצמן
למה בכל הארץ כן?
אריאל יוצר
בכל הארץ זה גם היה על בנייה חדשה.
יעקב ליצמן
לא. שר השיכון אמר שגם יד שנייה במקומות אחרים.
אריאל יוצר
לא. אני מוכן להביא את החלטת הממשלה, 29 יישובים בבנייה חדשה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, די. ליצמן, די. חברי כנסת, אף אחד לא נרשם.
משה גפני
היא נרשמה, אני נרשמתי. מרב נרשמה לפניי. אולי לא שמתם לב, אני מתנצל.
מרב מיכאלי
לא, אין לי בעיה שמר גפני ידבר לפניי, אדרבא.
משה גפני
לא, את היית קודם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מרב ואחר כך גפני, ואם מישהו עוד רוצה, שיירשם.
מרב מיכאלי
אני חייבת להגיד שההיגיון נשגב ממני. ההיצע הוא, למיטב הבנתי, סך הכול הדירות שיעמדו לרשות הציבור, חדשות כישנות, זה יוצר ביחד היצע. אם החוק בא לעזור לזכאיות וזכאים אז אין סיבה שהוא יגביל אותם לדירות חדשות.
אריאל יוצר
אני אסביר?
מרב מיכאלי
הרגע הסברת פשוט. אני האזנתי להסבר.
אריאל יוצר
לחדד, לא להסביר.
מרב מיכאלי
יכול להיות שבגלל שאני יושבת ליד גפני, זה לא - - - אבל האזנתי להסבר ולא הבנתי את ההיגיון שלו פשוט, אני מצטערת. זה דבר אחד. דבר שני, האמת שאני לא מבינה, סלח לי, אדוני היושב ראש, אני מבינה שאתה הבאת הצעת פשרה, שזה - - - שוב, אני חדשה פה, אני לא ידעתי שיש שיטה כזו, שבאופן קבוע יושב הראש יושב עם השרים הרלוונטיים ומביא הצעות פשרה לוועדה. זה קצת מוזר בעיניי. אני לא מבינה בכלל למה לבטל את ההקלה הזאת לזכאים בכלל, אני פשוט לא מבינה למה לבטל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקיי.
מרב מיכאלי
אלה שתי ההסתייגויות המרכזיות שלי. אחת, שאם זה בא לעזור לזכאים וזכאיות לרכוש דירה, אז זה ממש פשט שזה צריך להיות גם לדירות ישנות. אם זה בא לעזור לבנייה, צריך למצוא תמריצים לבנייה - - -
רינה פרנקל
למה רק בירושלים בעצם? צריך לכל הארץ.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא כך, מישהי קיבלה זכות דיבור ורק היא מדברת. מרב, תודה.
מרב מיכאלי
רינה, אני מסכימה איתך ואני מפצירה בך לקדם את זה שיהיה בכל הארץ.
משה גפני
אדוני היושב ראש, קודם כל אני רוצה לבקש להסביר לחברי הוועדה על ההסכם שעליו מדובר, כדי שנדע על מה ההסכם שאנחנו בו עוסקים. אין בנייה חדשה בירושלים, יש בנייה, אמרת, אדוני היושב ראש, למשל בשנלר, 400 דירות שם שבונים, המכרז יצא, זה ייבנה בעוד חצי שנה, לפני זה אין מה לעשות - - -
יעקב ליצמן
למה ארבעה חדרים?
משה גפני
רגע, ומה שייבנה שם, מדובר על דירה שעולה 6 מיליון שקל. זאת אומרת שהחוק לא חל על זה.
ראובן ריבלין
ולאלה צריך לעזור.
משה גפני
אני לא אמרתי לעזור להם, אבל עליהם זה לא חל.
עפר שלח
הלב נשבר.
ראובן ריבלין
תשאל את ארגון הקבלנים, הוא יאמר לך שצריך לעזור להם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, רובי, אני צריך לשמור על גפני יותר ממה שהוא שומר על עצמו, אז בבקשה.
משה גפני
אני מבקש לומר, משרד האוצר הסכים להצעת הפשרה הזאת שאתה הבאת אותה, ששר השיכון הסכים לה גם כן, זה פשוט מסיבה נורא פשוטה, מכיוון ששקל אחד לא ייצא על ההסכם הזה, שלא תהיה אי הבנה. אמרתי את שנלר, מכיוון ששם בכל מקרה, גם אם זה היה עכשיו, זה לא חל על זה. לכן לא רלוונטי כל העניין. ודירות של עד 1.800 מיליון, מכרזים בעניין הזה אין. אני שאלתי אותם פה מאחור, כשאתה נזפת בהם, רציתי לדעת אולי באמת יש פה איזה בשורה. אין שום בשורה, מכיוון שאין דירות כאלה בירושלים.
קריאה
יש, יש. בהר חומה - - -
יעקב ליצמן
הר חומה זה - - -
משה גפני
ואם יש - - -
ראובן ריבלין
בכל זאת יש תיקון גדול, לגבי אלה שרכשו - - -
משה גפני
ואם יש, אז יש באופן מאוד מזערי. משרד האוצר לא הולך בעניין הזה להשקיע מדי הרבה כסף.

אני מתנגד לביטול, הביטול הזה הוא ביטול מיותר לחלוטין. הרי מה אתם באים עכשיו ואומרים? אתם באים ואומרים שרק דירה חדשה. אתם רוצים לעזור בירושלים או לא רוצים לעזור בירושלים? משרד השיכון. אם אתם רוצים לעזור בירושלים, אז מה זה משנה? אני גר בתל אביב, אני רוצה לבוא לגור בירושלים, אז מה זה משנה אם אני רוכש בנווה יעקב מקבלן, שאין שם קבלנים, בוודאי לא בתקופה הקצרה הזאת, אבל אני יכול לרכוש בשלב הזה מיד שנייה. רוצים שנבוא לירושלים או לא רוצים שנבוא לירושלים? אם רוצים, ההגבלה של דירה יד שנייה מעלה חשד גדול שמשרד האוצר לא מתכוון לכלום, אלא הוא מתכוון באמת שלא לעזור בזה. סתם, היה צריך להשתיק את שר השיכון, אז הם נתנו איזה דבר שבלאו הכי לא יוצא ממנו דבר וחצי דבר.

אני חושב שלא צריך לבטל את זה, צריך לפחות להשאיר את החוק הקיים עד סוף שנת התקציב הנוכחית. כל ההתפתלות הזאת של דירה יד שנייה לא ודירה מקבלן כן, היא פשוט לא מועילה כלום. אל תשלו את הציבור, ובוודאי שהמציאות הזאת של מה שקיים עד הפרסום ברשומות של החוק הזה, צריכים לכבד את החוק כמות שהוא. לכן כל ההטבות שניתנות בירושלים לפי החוק הזה צריכות להיות עד הפרסום ברשומות וצריך לפרסם את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה ודאי, זה ברור.
עפר שלח
עד הפרסום ברשומות זה קיים.
משה גפני
לכן הפשרה הזאת, אם אכן היא פשרה, צריכה לכלול גם יד שנייה. בכל מקרה אני חושב שלא צריך לבטל את החוק הזה.
קריאה
נכריז על ירושלים פריפריה וזה יהיה חלק מהפריפריה.
גילה גמליאל
אני חושבת שהעניין לעודד אנשים לבוא לגור בירושלים זה דבר שהוא חשוב ביותר, בעיקר לאור ההגירה השלילית שהייתה בשנים האחרונות של צעירים שלא יכלו לרכוש דירות בירושלים ולהתגורר בה, ואלה צעירים וצעירות, שזה דבר חמור בפני עצמו, ואכן החוק עצמו, כלשונו, היה מאוד מאוד מבורך.

החוק הזה כל הזמן היה קיים, רק תמיד ביטלו אותו, אף פעם לא דאגו לממש אותו. הייתה בעיה כנראה בגלל הבחירות וזה נכנס לתוקף לתקופה קצרה. אל"ף, איך אתם מתמודדים עם התקופה הקצרה, זו שאלה בפני עצמה, האם החוק הזה הולך לבטל רטרואקטיבית או - - -
אריאל יוצר
לא, הוא יחול, הוא יעמוד בתוקף.
גילה גמליאל
אז לגבי פרק הזמן הזה שהחוק כבר בתוקף, זה דבר אחד.
ראובן ריבלין
עד 1 בנובמבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, נובמבר זה רק לדירות מסוימות.
גילה גמליאל
דבר שני, אני רוצה לשאול לגבי הסעיף הזה. אני תמיד בהרגשה שאם כבר עמלים על לחוקק חוקים בכנסת ולקדם דברים, מן הראוי שבאמת יהיה בהם תוכן, שיהיה בהם עיקר. יש פה כמה שאלות עיקריות, האם בדקתם, אל"ף, מה החוק אומר, מה העלות התקציבית, כמשרד אוצר, מה עכשיו אתם מקצים מבחינת סכומי הכסף לסעיף המדובר הספציפי הזה על מנת שנוכל לתרגם אתזה הלכה למעשה לפוטנציאל הממשי של החוק עצמו. אני לא רואה פה תשובה, אני חושבת שמן הראוי שגם נדע על זה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
הייתה הצעה לבטל מהיום - - -
גילה גמליאל
אני יודעת בדיוק מה היה, שאלתי שאלה אחרת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
פה הוא נותן איזה שהיא תקופה מסוימת.
גילה גמליאל
אין בעיה, להרגיע, אני אתמוך בסעיף הזה, אבל השאלות שאני רוצה להבין מהן מה ההקצאה התקציבית שאתם רוצים להעניק לעניין הזה. עכשיו זה אמור להיות מתורגם מבחינה פיסקאלית לאור כל הקיצוצים שאתם רוצים להעביר, אז איך זה יקבל ביטוי ומה העלות של זה. לפי העלות אולי נוכל לבחון מה בדיוק שיעורי הבית שעשיתם לגבי היכולת ופוטנציאל המימוש שלו הלכה למעשה.
משה גפני
שאלה פגז.
גילה גמליאל
זה יענה לנו על כל השאלות בעצם.
שגית אפיק
לא, היא שואלת כמה תעלה הוראת המעבר. זו השאלה שלה בעצם.
באסל גטאס
זו דוגמה יפה לאיך לא עושים מדיניות. עושים חוק, אחר כך מתחילים לדחות את כניסתו לתוקף, חוק הסדרים, אחרי חוק הסדרים, אחרי חוק הסדרים, טלאי על טלאי על טלאי, לא מבין את ההיגיון בכלל. בעוד שאם רוצים באמת לעודד, זה אתגר ואני אומר לכל חבריי פה בוועדת הכספים, אני עובר ביניכם היום עם הצעת חוק שבאמת תיטיב עם זוגות צעירים שרוצים לקנות דירה ראשונה, שהם עם יכולת כספית מוגבלת וזה כמו שקיים בארצות הברית, כמו שקיים בארצות אחרות בעולם, נותנים הכרה מלאה בריבית על המשכנתא כהוצאה מוכרת למס הכנסה. זה דבר מקובל, זה עושה שוויון בכלל המקומות בארץ, לשכבה שאנחנו רוצים שהיא תיכנס לדיור חדש, זוגות צעירים, בנייה חדשה, הכול, כל מה שכתוב כאן יהיה תקף למי שיהיה זכאי להכרה במס הכנסה להוצאות הריבית. ההלוואה עצמה, הקרן, הוא צריך להחזיר אותה, אבל הוצאת הריבית, היא תהיה מוכרת למס הכנסה. ואז אתה עושה איחוד הומוגני עם כולם, בכל הארץ, בכל המקומות, לאותה שכבה שאנחנו מעוניינים לעודד לרכוש דירה. מה קשה בעניין הזה? למה צריך לחוקים ולבטל אותם ומקומות ומענקי מקום וכו' וכו' וכו', ובסוף לא מבצעים גם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה רבה.

תמו הדוברים, אני אתן לנציג הקבלנים, אחד, לדבר קצר, תחליטו ובלי תרגיל.
שלמה כהן
הוא רוצה לדבר שאסור לבטל את החוק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא חייבים, אם אתם רוצים שוב לדבר, כי אמרתם קודם את דבריכם והם חלים גם על הדברים שנאמרו כאן, על הדבר הזה.
שלמה כהן
כן, נציגות הקבלנים. ביקשת שידברו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא ביקשתי, שאלתי אם אתם רוצים.
שלמה כהן
כן, ודאי. קודם כל אנחנו, בשם נציגות ארגון הקבלנים, מאוד מאוד מברכים על החוק. היינו שמחים מאוד שהחוק הזה לתקופה יותר ארוכה - - -
ראובן ריבלין
מה, אתם שמחים על זה שהוא יבוטל?
שלמה כהן
חס ושלום. על התיקון. אנחנו מברכים על התיקון, לא על הביטול. אני רוצה להגיד משהו לחברים פה שיושבים. פה מדבור על דירות של 1,800,000 שקל, אנחנו חיים בשוק, אנחנו יודעים מה קורה בשוק. מדברים על שנלר, אם מישהו חושב שישיג דירה שם ב-1,800,000 שקל, אולי שני חדרים, לא דירה של ארבעה חדרים.
יעקב ליצמן
גם לא, חדר.
שלמה כהן
אם אני אתן לכם סקירה כללית מה קורה בעיר, על מה אנחנו מדברים. אני רק רוצה להגיד לכם דבר אחד, רבותיי, להשיג היום דירה ב-1,800,000 שקל בירושלים, זה מתחיל להיות קשה, קשה מאוד. מספר הדירות מצומצם. אם יש מקום אחד שהיה צריך להיות שזוגות צעירים יקנו דירות ב-1.800 מיליון זה בהר חומה, אנחנו זכינו במגרשים, שילמנו את כל הכסף לפני שנה ואנחנו לא יודעים מתי עולים על השטח, בטח לא בחמישה החודשים הקרובים. זאת אומרת החוק הזה, לגבי הר חומה, שמדברים עליו כולם, בטל ומבוטל. לא יוכלו ליישם אותו. אנחנו לא עולים על השטח, לא יכולים למכור דירות. אם אין לי היתרים, אני לא יכול למכור דירות.
לכן מה שאנחנו מבקשים, אל"ף, שאם מאשרים, ומאשרים את המענק הזה, אני מקווה, שהמענק הזה יהווה גם הון עצמי מול הבנקים. יש החבר'ה שבאים לקנות, זוגות צעירים, שאותם 100,000 שקל יהווה הון עצמי. כשהבנק בא ואומר תן לי 30%, או 25% מערך הדירה, כשה-100,000 שקל האלה יהוו חלק מההון העצמי.

נקודה שנייה, אני כן הייתי הולך לתת את זה ליד שנייה, זה פותח לנו את השוק החוצה. ביד שנייה אתה יכול להשיג היום דירות בפחות מ-1.800 מיליון, כאשר ביד ראשונה קשה מאוד והמלאי מצומצם מאוד. תודה רבה לכם.
ראובן ריבלין
כהצעה לסדר, אני מבקש, לעניין - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
רק שנייה, מירב ביקשה קצר.
מירב כהן
אני אתייחס לפשרה. קודם כל הגבלת המחירים היא נכונה.
גילה גמליאל
סליחה, רגע, ברשותך, אם תוכלי גם להתייחס לעניין מדוע להיות כאלה מסורבלים עם התיקון, במקום להאריך את החוק עצמו עד אוקטובר.
מירב כהן
אני לא מהאוצר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היא דיברה כבר קודם והציגה את עצמה. אנחנו רק נתנו תוספת קטנה.
מירב כהן
אני רק אתייחס לפשרה. זה שמפנים את זה רק לדירות מקבלן, זה פוגע בנזקקים ביותר. דירות מקבלן יותר יקרות, הרבה אנשים שמחפשים את דירתם הראשונה והם זוג צעיר לרוב דווקא יקנו דירה יד שנייה, היא יותר זולה וזו פגיעה בחלשים ביותר, בעיניי, שלהם המענק הזה מכוון. לדעתי זה עוול להעביר את זה. בעיניי, כשקובעים את התיקון לחוק, צריך להסתכל קודם כל על האינטרס של הצרכן, או הצרכנית, ולא על האינטרס של ההיצע בהקשר הזה, בטח כשמדובר על חלון זמנים כל כך קצר. אז אני ממש לא מסכימה עם ההגבלה לדירות מקבלן.

מה שלא יהיה, אני אשמח אם ההחלטה שתצא עכשיו תצא לפחות עם הבהרות ברורות גם לגבי העבר וגם לגבי העתיד לרוכשים. לאנשים אין מושג מה קורה.
יעקב ליצמן
זה שייך לשר השיכון, לא לנו.
מירב כהן
הוא הגיע לפשרה עם שר השיכון, שהפשרה - - -
יעקב ליצמן
אבל שר השיכון צריך לבצע את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לרובי יש הצעה לסדר.
ראובן ריבלין
הצעה לסדר לסעיף זה. קודם כל אני חייכתי, באסל ומרב, משום שהחוק הזה בעיני רבים נראה כחוק פוליטי מהרמה הראשונה והוא בא לידי התנגדות גם בגלל סיבות פוליטיות, לא רק בגלל סיבות של החברה בירושלים, ויש בו אמירה רבה ואני שמחתי לשמוע שניים שהם שוחרי ירושלים רבתי שהם - - -
עפר שלח
הם הולכים לקנות דירות בעיסאוויה.
ראובן ריבלין
דרך אגב, החוק הזה חל על כל - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
רובי, אתה ביקשת הצעה לסדר.
ראובן ריבלין
הוא חל על כל אזרח ירושלים המערבית.
עפר שלח
גם על עיסאוויה.
ראובן ריבלין
ודאי, אם משרד השיכון יבנה בעיסאוויה - - -
עפר שלח
ב-1.800 מיליון בעיסאוויה אתה משיג לדעתי - - -
קריאה
וילה.
שגית אפיק
לא, אי אפשר וילה, זה תנאי החוק.
עפר שלח
רחוב. את כל הבניין.
ראובן ריבלין
לעצם העניין. הצעה לסדר. אדוני היושב ראש, גברתי יושבת ראש הקואליציה, אנשי האופוזיציה, מה שנמצא כרגע לפנינו הוא החוק שהועבר אלינו אחרי קריאה ראשונה מהמליאה. הוא חוק הקובע שחוק הדיור שעליו אנחנו מדברים יבוטל. לכן אני מבקש מהיושב ראש, בהמרצתכם, שנצביע כרגע שמה שעומד לפנינו זה לא חוק זה, אלא מה שהובא על ידי היושב ראש כהצעתו ושאנחנו דנים על זה. זה נרשם בפרוטוקול מה שאני אומר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אעשה את זה. אני דווקא, למרבה הפלא, מקבל את ההצעה לסדר של רובי. ושוב, יש לנו את האפשרות להצביע, או על הצעת החוק שעברה בקריאה ראשונה, או על ההצעה המשופרת, נגיד כך - - -
גילה גמליאל
כן, אבל לפני שעוברים אני צריכה לשמוע את התשובות של האוצר. הוא לא ענה על השאלות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
האוצר מעריך את החוק כ-120 מיליון שקל.
גילה גמליאל
את הסעיף הזה שהם נותנים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, את הנושא של החוק הזה, אם הוא לא יעבור, כ-120 מיליון.
שגית אפיק
לא, היא שואלת כמה תעלה הוראת המעבר לאוצר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
קשה לדעת.
גילה גמליאל
אני מדברת על הוראת המעבר עד אוקטובר, מה העלות התקציבית שלה.
אריאל יוצר
קשה לחזות את העלות התקציבית של החוק, מאחר שחלק מהבנייה נעשית על קרקעות שהן לא קרקעות בבעלות המדינה, אלא קרקעות פרטיות, ולכן לא כל הנתונים נמצאים לפנינו.
גילה גמליאל
- - - לכמת את זה באיזה שהיא דרך.
אריאל יוצר
רגע, דקה. זה אחת. שתיים - - -
משה גפני
אין לכם אחריות על תקציב - - -
אריאל יוצר
דקה, רגע, אבל לא סיימתי.
משה גפני
אולי פתאום יתברר שיש הרבה כסף.
אריאל יוצר
שנייה, לא סיימתי. זה אחת. שתיים, החוק הזה, אני מקווה שזה ברור לכולם, יגרום לשינוי התנהגות מסוים מאחר שאתה, כמו שהסברתי בהתחלה, מתדלק את הביקוש ולכן יהיה פה שינוי התנהגות, אז לבדוק אחורה, צריך לקחת על זה איזה שהוא מקדם שיוסיף קניות על פי מה שאנחנו יודעים - - -
גילה גמליאל
אנחנו מדברים על מספר חודשים. זה אוקטובר הקרוב.
אריאל יוצר
בסדר, שינוי ההתנהגות - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם אתה לא יודע, תגיד שאתה לא יודע.
אריאל יוצר
תראו, אני לא רוצה לתת - - -
יעקב ליצמן
מה ההבדל בין רחבי הארץ לירושלים?
גילה גמליאל
יש פה שני דברים. אני רוצה להנחות אותו רגע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אל תנחי אותו.
גילה גמליאל
מה זה לא? אני שאלתי את השאלה, אני רוצה את התשובה גם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את שאלת אבל את לא מנחה אותו. את לא מנחה את נציג הממשלה.
גילה גמליאל
אני רוצה תשובה לשאלות שלי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאה אחוז, אז הוא ייתן. אריאל, בבקשה. שאלו אותך שאלה, אם אתה יודע תיתן תשובה, אם אתה לא יודע, זה גם בסדר.
גילה גמליאל
אם הוא לא יודע, זה יותר חמור מזה שזו - - -
אריאל יוצר
לא, לא אני ולא הכלכלן הכי מוכשר, ככל שיהיה, יתקשה לתת פה מספר מדויק. אני יכול - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, די, מספיק.
גילה גמליאל
מה זה די?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אם הוא לא יודע אז הוא לא יודע. את רוצה עכשיו פילוסופיה וכל זה?
גילה גמליאל
לא, אז אני רוצה להבין הכיצד זה יכול להיות שמשרד האוצר מגיע לוועדת הכספים ערב בחירות במדיניות פיסקאלית כל כך קשה להגדרתם, בגירעון של 14 מיליארד - - -
יעקב ליצמן
44.
גילה גמליאל
מגיעים לכאן ולא יודעים לכמת מה ההחלטה בפן התקציבי. היום חברי הכנסת לא יכולים להעביר החלטות של מעל 5 מיליון. אני רוצה להבין על מה מדובר, וזכותי, כמרכזת קואליציה, גם להבין את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז אני אסביר לך. החוק עצמו, לפי ההערכה שלהם, זה כ-100 - - -
גילה גמליאל
החוק עצמו לא רלוונטי, כי כרגע הוא לא על סדר היום, לפי דרישתו של רובי ריבלין, שהסכמת עם זה. אז אנחנו מדברים על הוראת השעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את מוכנה לתת לי לדבר?
גילה גמליאל
בהחלט.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה. החוק עצמו, הערכה שלהם, לפחות מה שאמרו לי, זה יותר מ-120 מיליון שקל.
גילה גמליאל
החוק לא רלוונטי, כי הוא לא עולה פה היום לדיון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
החוק, אני מתכוון, אם הוא לא יעבור.
יעקב ליצמן
אם הוא לא יעבור, גם אין דירות ל - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
ליצמן, עשה לי טובה, אם החוק לא עובר אז מדובר גם על דירות יוקרה ועל הכול. עשה לי טובה. זו ההערכה שלהם. רצית הערכה.
גילה גמליאל
אבל החוק הוא לא רלוונטי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא - - -
גילה גמליאל
הוא לא רלוונטי, 120 מיליון לא רלוונטי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את מוכנה לתת לי לדבר?
יעקב ליצמן
אז בואו נעשה את זה לארבעה חדרים - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
ליצמן, עשה לי טובה. ליצמן, בבקשה. החוק, אם הוא לא עובר, זה 120 מיליון. אנחנו באנו וניסינו את זה טיפה לשפר, לתת לאותם אלה, זוגות צעירים או משהו שהולכים לקנות דירה עד 1.800 מיליון, לתת להם ארכה של עוד כמה חודשים שלא מבטלים. אבל בסך הכול הכולל - - -
גילה גמליאל
לא, אתה כן מבטל, אתה מגדיר פה הגדרות חדשות. לפי ההגדרות החדשות מה העלות. מה, השאלה לא ברורה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
רק לתקופה של עד 31.10.2013, עוד שלושה-ארבעה חודשים.
גילה גמליאל
אתה לא מאריך את החוק, סליחה, אתה שינית אותו. מכיוון ששינית אותו, מה העלויות שלו? שאלה מאוד פשוטה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל אני מסביר שוב, שאם לא נעביר, זה לא מה העלות של החוק, אם לא מעבירים את החוק זה 120 מיליון.
גילה גמליאל
אנחנו מעבירים את זה. נכון? מצביעים - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
הסיפור הזה, אני לא יודע, יכול לגרום - - -
גילה גמליאל
אני תומכת בפשרה, השאלה היא מה העלות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה זה נקרא מה העלות?
גילה גמליאל
מה העלות? נניח החוק הוא 120 מיליון, במקום 120 מיליון מה העלות התקציבית עכשיו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז הוא אומר שהוא לא יודע כרגע.
גילה גמליאל
אז למה הוא לא יודע כזה דבר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כי לא יודעים בארבעה חודשים כמה אנשים יקנו. מה הבעיה?
גילה גמליאל
אין בעיה, שלא יידע, מה הוא מקציב לזה? הוא היה צריך לתקצב את זה באיזה שהיא צורה? מה התקציב?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, הוא אומר שכרגע מתוקצב 120 מיליון.
ראובן ריבלין
כמו שהוא אמר 120, הוא יכול לומר לך - - -
גילה גמליאל
ניסן, לא הבנת את השאלה, לפי התשובה שלך, או שאתה מתחמק מהתשובה.
יעקב ליצמן
לפי בדיקה שאני עשיתי זה 8 מיליון שקל. הוא יצא 120, אני עשיתי בדיקה 0 0 0
היו"ר ניסן סלומינסקי
8 מיליון שקל?
יעקב ליצמן
כן.
גילה גמליאל
מה התקציב?
יעקב ליצמן
מאיפה הוא יודע?
גילה גמליאל
ליצמן הוא לא האוטוריטה. מה התקציב?
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה לא שייך, נו.
גילה גמליאל
סליחה, כוועדת כספים, לא מעניין את יו"ר ועדת הכספים לדעת היום מה העלות של החוק הזה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה זה מה העלות של החוק הזה?
גילה גמליאל
מה העלות של הפשרה שלך? מה העלות שלך? הרי צריך לתקצב דברים. שלא יהיה לנו חור עכשיו של עוד 30 מיליארד שקל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז 5 או 6 מיליון, במקום 120.
גילה גמליאל
תציג לנו מה העלות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תענה בבקשה.
אריאל יוצר
אני אענה. אני יכול להגיד, אני לא רוצה סתם לזרוק מספר ואני בכל זאת חושב - - -
גילה גמליאל
אז אתם מאשרים פשרות בלי לבדוק עלויות?
אריאל יוצר
אני רוצה לתת סביבה. אנחנו מעריכים את העלות של התיקון בעשרות מיליוני שקלים. זו העלות התקציבית של העניין הזה, לזה אנחנו נערכים, זה הרבה יותר טוב מ-200 מיליון שקל מבחינתנו - - -
יעקב ליצמן
120, הוא אמר.
אריאל יוצר
200 מיליון - - -
יעקב ליצמן
הוא אמר לפני דקה 120.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר, אז הוא יודע יותר טוב ממני.
יעקב ליצמן
המונה דופק כל הזמן.
ראובן ריבלין
אני אומר לכם, זה 30 מיליון.
יעקב ליצמן
ואללה, שקרנים. וואי, וואי, וואי.
גילה גמליאל
תסלחו לי, זה פשוט מביש. אני אומרת לכם את זה.
יעקב ליצמן
איזה שקרנים כאן. עובדים עלינו בעיניים.
גילה גמליאל
חוסר - - - זאת הבעיה, שאתם לא מעבירים מידע אמין לחברי וחברות הוועדה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה רבה. אוקיי, רבותיי. אין לך תשובה, זה בסדר. יש כאן את ההצעה של רובי ריבלין - - -
יעקב ליצמן
אני בדקתי, זה 4 מיליון שקל...
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, יש כאן את ההצעה של רובי ריבלין. האם אנחנו נצביע על החוק המקורי, לבטל את זה מהיום לגמרי? או שנצביע על הצעת, נקרא לזה סלומינסקי. זו ההצבעה. מי בעד?
יעקב ליצמן
שזה על דעת שר האוצר, שר השיכון?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, קודם כל על מה אנחנו הולכים לדון, על זה או על זה?
שגית אפיק
לא צריך להצביע על זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא הציע, אז אני מקבל את ההצעה שלו כדי שיהיה לי יותר קל לדעת על מה אני רוצה לקיים. אני קיבלתי את ההצעה של רובי - - -
ראובן ריבלין
זו הצעה פוליטית, היא לא הצעה משפטית.
יצחק כהן
רגע, אני רוצה להבין על מה אני מצביע.
משה גפני
יש לי הסתייגות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אין הסתייגות כרגע. תהיה הסתייגות כשנדון. אני לא מציע לקבל חוק, אני אומר על מה אנחנו הולכים להסתייג ולדון.
יצחק כהן
ניסן, מה האלטרנטיבות? בין אפס ל - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
בין זה לזה.
יעקב ליצמן
לא, זה לא אחד מול השני. לא יכול להיות.
יצחק כהן
ניסן זה אפס וזה פשרה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן.

מי בעד זה שאנחנו נקיים את הדיון על הצעת הפשרה שלי כרגע? ירים את ידו. מי בעד שנקיים את הדיון על ההצעה המקורית? ירים את ידו.

הצבעה
בעד הצעת סלומינסקי - רוב

ההצעה אושרה
יצחק כהן
נגד ההצעה המקורית.
יו"ר ניסן סלומינסקי
קיבלנו את ההצעה של רובי ועכשיו הדיון הוא עכשיו על הצעת הפשרה.
יעקב ליצמן
אני מבקש רוויזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה לא רוויזיה - - -
יעקב ליצמן
אתה לא יכול להגיד לי לא, זה על פי תקנון, זכותי להגיד רוויזיה.
גילה גמליאל
זכותו רוויזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא רוויזיה. אם כך, אני מבטל. אם אני מבטל את ההצבעה?
יעקב ליצמן
אתה לא יכול לבטל, הייתה הצבעה.
גילה גמליאל
הייתה הצבעה, התקבלה. זכותו רוויזיה, תן לו עשר דקות רוויזיה ותחזור, במקום - - -
ראובן ריבלין
נצביע מחר או ביום שני על הרוויזיה, מה קרה?
קריאה
חצי שעה.
גילה גמליאל
אז תוך חצי שעה רוויזיה, מה נעשה?
ראובן ריבלין
נצביע ביום שני.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, לא, לא, נצביע היום.
גילה גמליאל
אחרי חצי שעה לתת לרוויזיה.
יצחק כהן
לא, תעשה רוויזיה עוד רבע שעה.
גילה גמליאל
אי אפשר, חצי שעה מינימום.
יצחק כהן
זה בין אפס לבין משהו.
יעקב ליצמן
אם הרוויזיה לא עוברת, אז החוק שלך עבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני יכול לקבל את ההצעה שלו. על מה אתה מגיש את הרוויזיה?
יעקב ליצמן
הצבעת בין שני דברים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
על מה אתה מגיש את הרוויזיה?
משה גפני
על מה שהצביעו.
יעקב ליצמן
שאישרת את ביטול החוק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא אישרתי את ביטול החוק. לא אישרתי.
ראובן ריבלין
המשמעות של הרוויזיה זה שאתה מחזיר את זה.
יעקב ליצמן
לא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן. אני מקבל את הרוויזיה שלך, מקבל אותה, לא עושה הצבעה וחוזרים לזה. זה מה שאתה רוצה?
יעקב ליצמן
לא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא ביטלנו שום דבר. אתה לא הבנת את ההצבעה.
יעקב ליצמן
אני הבנתי את ההצבעה. מה שאמרת, אולי לא אמרת טוב. אמרת, אני מעלה להצבעה או דיון על זה או דיון על זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רק דיון. עוד לא הצבעה. עכשיו אנחנו הולכים לדון. אם אתה נשאר עם הרוויזיה אנחנו מתחילים לדון על זה.
יעקב ליצמן
לא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן, זה מה שהרוויזיה שלך אומרת.
יעקב ליצמן
על דיון, אמרת. על דיון. זאת אומרת אמרתי רוויזיה ש - - -
גילה גמליאל
לא, מה פתאום? עוד חצי שעה תצביע על זה ואל - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. מה אתה רוצה ברוויזיה שלך לעשות?
גילה גמליאל
הוא רוצה שעוד חצי שעה תחזרו - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, רוויזיה אומרת שההצעה שהתקבלה, אתה רוצה עליה לעשות. נכון? אז אני מקבל את הרוויזיה שלך והדיון יתחיל להיות על זה.
משה גפני
אתה לא יכול לקבל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה מה שאתה רוצה?
גילה גמליאל
אתה לא יכול. אתה צריך להצביע על הרוויזיה, אין לך סמכות - - -
ראובן ריבלין
זה רק אם קיבלת אישור בכתב ש - - - אתה לא יכול.
גילה גמליאל
ברגע שהוא מבקש רוויזיה אתה מחויב לקבל את ה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
ליצמן, רק שתבין, ההצבעה תהיה - - -
גילה גמליאל
אתה לא יכול לקבל את הרוויזיה שלו. אין לך זכויות של כל חברי הוועדה, צריכים להצביע על זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ליצמן, תבין רק שהמשמעות תהיה שכולנו נצטרף לרוויזיה שלך והדיון יהיה על זה.
גילה גמליאל
זה לא מה שיהיה. אני אצביע נגד הרוויזיה שלך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אין לי שום בעיה, ממש לא.
גילה גמליאל
מה שאתה מציג כאן זה ממש - - - אתה לא תצביע נגד הפשרה שלך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
גילה, עשי לי טובה. את ממש עוזרת - - - ממש.
עפר שלח
אז אם אתה מגיש רוויזיה וביטלנו את זה שזה קיים - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
ליצמן, כולנו נצטרף לרוויזיה, תאמין לי. לי אין בעיה עם הנושא הזה. תאמין לי שאין לי. זה הכול, אני הולך על זה.
גילה גמליאל
אז עוד חצי שעה יש הצבעה ואז אם תרצו - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אני הולך על זה. אין לי בעיה.
יעקב ליצמן
כולם אומרים לי למשוך.
ראובן ריבלין
הוא משך את הרוויזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקי, תודה. טוב, רבותיי, אנחנו מתחילים לדון על הצעת הפשרה על החוק. נרשמו הסתייגויות, אז בבקשה.
שגית אפיק
(מקריאה): "הצעת חוק (הלוואות לדיור) (תיקון מס' 12), התשע"ג-2013".
ראובן ריבלין
אני רוצה הסתייגות דיבור.
שגית אפיק
(מקריאה): "ביטול סעיף 6ג. 1. בחוק הלוואות לדיור, התשנ"ב-1992 (להלן – החוק העיקרי), סעיף 6ג – בטל".

לפי הנוסח הזה המשמעות היא בעצם שמענק ירושלים יבוטל החל מיום הפרסום ברשומות של החוק הזה. עשינו חישוב, כיוון שיום הפרסום ברשומות הוא לא תמיד ידוע לרוכשים, וכדי שזה לא יהיה איזה מועד לא ודאי, הגענו למסקנה שאפשר לקבוע מועד תחילה מדויק, 15 ביולי, לפי חישוב של שבועיים מיום הפרסום. אני מבינה שאתם מסכימים לזה. אז מועד התחילה של הביטול יהיה 15 ביולי.

ההסתייגויות שיש לנו בעניין הזה הן: הסתייגות של חבר הכנסת מאיר פורוש, שהגיש אותה בכתב וביקש שלא לנכוח בדיון ושנציג אותה במקומו, שהביטול, תחילתו תהיה במקום מ-15 ביולי 2013, מ-31 בדצמבר 2014.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לקבל את ההסתייגות של חבר הכנסת פורוש? ירים את ידו. מי נגד? ההסתייגות נדחתה.
שגית אפיק
חבר הכנסת ליצמן, היו לך הסתייגויות לגבי התחילה? או שההסתייגויות שלך הן רק לגבי המעבר?
יעקב ליצמן
לא על התחילה.
שגית אפיק
זאת אומרת אפשר להצביע על סעיף 1.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקי. מי בעד לאשר את סעיף 1? ירים את ידו.
יעקב ליצמן
לא, הייתה לי הסתייגות על המילה 'בטל'.
שגית אפיק
מה זה על המילה?
יעקב ליצמן
להאריך את זה לשנתיים.
שגית אפיק
לא, להאריך לשנתיים. יש לך הסתייגות להאריך לשנתיים. אז ההסתייגות של חבר הכנסת ליצמן היא, שבמקום שתחילת הביטול תהיה ב-15 ביולי 2013, תחילת הביטול תהיה 31 בדצמבר 2015.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקי, מי בעד ההסתייגות של ליצמן? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. ההסתייגות נדחתה.
שגית אפיק
אתה יכול להצביע על סעיף 1.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקי, מי בעד לאשר את סעיף 1? ירים את ידו.
שגית אפיק
ביטול סעיף 6ג החל מיום 15 ביולי 2013.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי נגד? ירים את ידו.

הצבעה
בעד סעיף 1 - רוב

הסעיף אושר

סעיף 1 אושר.
משה גפני
לי יש - - -
שגית אפיק
אתה רוצה להגיד עכשיו?
משה גפני
אני יכול להגיד בסוף החוק.
שגית אפיק
אז נעשה את הוראת המעבר ואז.
(מקריאה)
"2. הוראת מעבר. (א) על אף האמור בסעיף 1" , שזה הביטול, "זכאי, כהגדרתו בחוק העיקרי", שזה בעצם מחוסר דיור, "שרכש דירה חדשה בירושלים ממוכר - - -
יעקב ליצמן
יש לי הסתייגות על חדשה.
שגית אפיק
"ממוכר כהגדרתו בחוק המכר (דירות), התשל"ג-1973", כלומר מקבלן, "בבנייה רוויה, במחיר שאינו עולה על 1.800 מיליון שקלים חדשים, בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה", כלומר בתקופה שמיום 15 ביולי 2013 ועד ליום כ"ז בחשוון התשע"ד, 31 באוקטובר 2013, יקבל מענק בגובה הסכומים הקבועים בסעיפים 6ג(א)(1) עד 6ג(א)(2) לחוק העיקרי, כלומר מענקים לרכישת הדירה. להבדיל, יש שם גם הוראות לגבי הרחבת דירה, זה לא יחול בתקופה הזאת. "כשהם מעודכנים בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מיום חיקוקו של סעיף 6ג לחוק העיקרי ועד מועד תחילתו של חוק זה;

"(ב) לעניין סעיף זה "בנייה רוויה" – בנייה שאינה צמודת קרקע בצפיפות של ארבע יחידות דיור לדונם לפחות".
אין צורך בהגדרת דירה חדשה, נכון? כיוון שיש הגדרה של קבלן וזה ברור שמדובר אך ורק בדירה חדשה מקבלן, לא צריך לחזור על ההגדרה הזו.
יעקב ליצמן
יש לי הסתייגויות.
שגית אפיק
בואו נעבור על ההסתייגויות.
יעקב ליצמן
קודם כל, נעשה לפי הסדר, התאריך, עד 31.12.2015.
שגית אפיק
להוראת המעבר?
יעקב ליצמן
כן.
שגית אפיק
זאת אומרת במקום שהוראת המעבר תימשך עד 31 באוקטובר 2013, היא תימשך עד 31 בדצמבר 2015.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות של חבר הכנסת ליצמן? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. ההסתייגות נפלה.
יצחק כהן
ההסתייגויות קבוצתיות.
שגית אפיק
קבוצתיות, גם מש"ס. טוב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נפלה.
משה גפני
הבית היהודי נגד ההסתייגויות של ליצמן?
יעקב ליצמן
ההסתייגות הבאה זה בנייה רוויה. להוסיף שאם זה עומד במחיר של ה-1.800 מיליון, שהוא כן יקבל.
שגית אפיק
לא מקבלן, אתה מתכוון?
יעקב ליצמן
בנייה רוויה, גם צמודת קרקע.
מרב מיכאלי
אני מצטרפת.
שגית אפיק
להוריד את ההגדרה בנייה רוויה?
יעקב ליצמן
כן. גם בנייה רוויה, אם זה עומד מתחת לסכום של - - -
שגית אפיק
שיישאר 1.800 מיליון, אבל לא חייב להיות בנייה רוויה.
יעקב ליצמן
למשל נווה יעקב.
ראובן ריבלין
גם אם היא לא רוויה.
שגית אפיק
גם חברת הכנסת מרב מיכאלי. אנחנו נשמיט את המילים ב'בנייה רוויה'.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות של סיעות ש"ס, יהדות התורה והעבודה. מי בעד ההסתייגות של הקבוצה? מי נגד? ירים את ידו. ההסתייגות נפלה.
יעקב ליצמן
על דירה חדשה דיברנו?
שגית אפיק
אתה רוצה להוריד את זה? שלא תהיה דירה מקבלן. אתה רוצה להוריד את המילים ממוכר כהגדרתו בחוק המכר דירות - - -
ראובן ריבלין
היא לא חייבת להיות חדשה.
משה גפני
את זה יקבלו כולם.
שגית אפיק
גם את מצטרפת להסתייגות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות של הקבוצה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. ההסתייגות נפלה.
יעקב ליצמן
אני רוצה להוסיף ששר השיכון תומך בביטול החוק.
שגית אפיק
לא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש עוד הסתייגויות?
משה גפני
אני מבקש, אדוני היושב ראש, היות שוועדת הכספים - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה לתוך הסעיף, או משהו כללי? כי אז אפשר להצביע על הסעיף ואז יהיה לך את הזמן.
שגית אפיק
לא, הוא חייב סעיף להסתייג.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני שואל.
משה גפני
אחרי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר. אז אם אין הסתייגויות, מי בעד אישור סעיף 2(א) ו-(ב) בתיקונים שאמרנו? ירים את ידו. מי נגד? הסעיף אושר.

הצבעה
בעד סעיף 2 - רוב

הסעיף אושר

רבי משה, יש לך?
משה גפני
כן, אני מבקש, היות שוועדת הכספים נהגה להוסיף חוק ממשלתי, דבר שהוא ממין העניין, ועדת הכספים הוסיפה, היות שזכאי משרד השיכון, המשכנתאות שהם קיבלו לא היו אטרקטיביות, היה עדיף לקחת מבנק מסחרי, ועדת הכספים קבעה בחוק שהיה ממין אחר והיא הוסיפה בחוק שאחוז הריבית לזכאי משרד השיכון למשכנתא יהיה 3%. התקבל אצלך מכתב מבן אליהו, מנכ"ל משרד השיכון, והוא אומר שהייתה עלייה דרמטית בקבלת המשכנתאות, אלא שזה הולך עכשיו לרדת, בגלל ש - - -
שגית אפיק
קבלת ההלוואות לדיור ממשרד השיכון, אתה מתכוון? לא משכנתא.
משה גפני
כן, לדיור. המכתב פה.
ראובן ריבלין
אתה רוצה לכתוב שכל מי שבמשא ומתן?
משה גפני
לא. מכיוון שהריבית ירדה באופן דרמטי, אני מבקש להוריד את אחוז הריבית מ-3% ל-2%, לשמר את המצב הזה שזכאי משרד השיכון יקבלו משכנתאות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מודה ומתוודה שלא ראיתי את המכתב.
משה גפני
במכתב היה העתק לך. גם שאלתי אותו את זה פה בישיבה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יכול להיות, אני מודה ומתוודה שלא ראיתי.
משה גפני
אני הולך לשים את זה כהסתייגות. לא רק בירושלים, בכל הארץ.
יצחק כהן
אבל זה כל הסעיף של סיוע בשכר דירה.
משה גפני
כן.
ראובן ריבלין
כל מה שהחוק חל עליו.
משה גפני
זה דבר פרקטי, אני חושב שאריאל יוצר יסכים לזה.
אריאל יוצר
לא.
משה גפני
למה לא תסכים? למה הסכמת אז?
אריאל יוצר
לא הסכמתי. אז הסכמתי ל-3%, אתה רוצה להוריד -2.
משה גפני
3% כי אז הריבית הייתה גבוהה.
יעקב ליצמן
אז הוא הסכים, כשהיית יושב ראש ועדת הכספים.
יצחק כהן
אפשר לעשות משהו אחר, משה, אפשר ריבית משתנה ופער משתנה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עצתי לך, רב משה, מאחר שאני לא מכיר את זה, אז אני כרגע מציע שנדון בזה בנפרד בלי הקשר, כדי שנוכל ללמוד לפני כן. אני פשוט - - -
משה גפני
כמה זמן אתה צריך? זה נורא פשוט, דבר עם בן אליהו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
חבל. כרגע אני אצביע נגד. רב מוישה, לגופו של עניין אני אומר, כרגע - - -
משה גפני
אם טוענים נושא חדש, אני מסכים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אני לא רוצה. כרגע אני מציע לך שהנושא הזה יידון בנפרד, אחרי שנלמד. עוד כמה ימים.
משה גפני
בחוק הבא שיבוא על הנושא של השיכון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם זה יהיה קשור, נעלה את הנושא הזה, כך שלא יהיה קשור לעכשיו.
משה גפני
אבל אני אעלה את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן, בסדר, אבל שאני אלמד לפני כן את זה.
משה גפני
ואני מבקש את התמיכה שלך ואת התמיכה של משרד האוצר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אלמד.

רבותיי, אני רוצה להודיע שהחוק הזה אושר. עכשיו אני מבקש מאנשי האוצר ומשרד השיכון להוציא הנחיות ברורות, שייצאו היום, מחר, מה שנקרא, שיהיו דברים ברורים ומסודרים.

לפני שאני סוגר את הישיבה, כדי שיהיה קצת רעש, אני רוצה להודיע, מישהו זרק לגבי הבית היהודי, שהסיעות החרדיות, הקבוצה, בלי העבודה, היו ב-18 השנים האחרונות חברות בקואליציה - - -
משה גפני
יהדות התורה לא הייתה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רגע. רגע. הקפיאו את זה שנה אחרי שנה. אז אני בטוח שהייתם חצי מהזמן הזה.
יעקב ליצמן
האם אתה מוכן להקפיא את זה עכשיו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, לא.
יעקב ליצמן
אתה מבטל את זה עכשיו, אתה לא מקפיא את זה עכשיו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לכן אני אומר שאם מי שהסכים להקפיא את זה 18 שנים, אז שלא יבוא אחר כך בטענות לאחרים.

אריאל, מתי ההוראות שלכם לבנקים?
אריאל יוצר
תוך שבוע - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
פחות משבוע. בסדר?
שגית אפיק
שיעבירו גם אלינו.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:30.>

קוד המקור של הנתונים