ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 19/06/2013

חוק להשתתפותם של העובדים, נושאי המשרה ובעלי תפקיד אחרים בשירות הציבורי, בצעדים לייצוב המצב הפיסקלי במדינה במהלך השנים 2013 ו-2014 (הוראת שעה), התשע"ג-2013

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
19/06/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 22>
מישיבת ועדת הכנסת
יום רביעי, י"א בתמוז התשע"ג (19 ביוני 2013), שעה 15:30
סדר היום
<הצעת חוק להשתתפותם של העובדים, נושאי המשרה ובעלי תפקיד אחרים בשירות הציבורי, בצעדים לייצוב המצב הפיסקלי במדינה במהלך השנים 2013 ו-2014 (הוראת שעה), התשע"ג-2013, (מ/766) – פיצול ההצעה וקביעת הוועדות שידונו בחלקים המפוצלים.>
נכחו
חברי הוועדה: >
צחי הנגבי – היו"ר
אברהם מיכאלי

נסים זאב
מוזמנים
>
קובי אמסלם – הממונה על השכר, משרד האוצר

ארז אנצויג – יועץ משפטי לאגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
הילה רוטנברג – מתמחה
מנהל/ת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
הילה לוי
<הצעת חוק להשתתפותם של העובדים, נושאי המשרה ובעלי תפקיד אחרים בשירות הציבורי, בצעדים לייצוב המצב הפיסקלי במדינה במהלך השנים 2013 ו-2014 (הוראת שעה), התשע"ג-2013, (מ/766) – פיצול ההצעה וקביעת הוועדות שידונו בחלקים המפוצלים.>
היו"ר צחי הנגבי
הישיבה נפתחה. ארבל, בבקשה.
ארבל אסטרחן
מדובר בהצעת חוק להשתתפותם של העובדים, נושאי המשרה ובעלי תפקיד אחרים בשירות הציבורי בצעדים לייצוב המצב הפיסקלי במדינה בשנים 2014-2013. הצעה ממשלתית שעברה קריאה ראשונה ועברה לכאן לקביעת ועדה וכעת מוצע לעשות איזשהו מהלך משולב. הרצון הוא לפצל את ההצעה הזאת לשתי הצעות חוק וששתיהן יעברו לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לדיון, אבל בשביל שהפיצול ייעשה כאן צריך קודם כל להעביר את זה לוועדת הכנסת לדיון. בשונה מחוק ההסדרים, ועדת הכנסת לא יכולה לפצל הצעת חוק שאינה על שולחנה לדיון.

בעצם נדרש פה אישור של הוועדה להעברת ההצעה לוועדת הכנסת. על זה צריכה להימסר הודעה למליאה. כתנאי שתימסר ההודעה צריך כאן להחליט שהוועדה מחליטה על פיצול, ומייד אני אומר מה מהות הפיצול. על כך צריך אישור של הכנסת וזה יובא להצבעה יחד עם החלטה נוספת שתתקבל כאן בוועדה, שלאחר הפיצול שתי ההצעות יילכו בנפרד כשתי הצעות נפרדות לוועדת העבודה להכנה לקריאה שנייה ושלישית.
מהות הפיצול היא זאת
ההצעה עוסקת בכלל העובדים ונושאי המשרה בשירות הציבורי, הפחתות שכר ואי מתן תוספות בשנים 2013 ו-2014. ההצעה מפורטת בדברי ההסבר ואם ירצו, יסבירו כאן גם אנשי האוצר. הרעיון הוא לחלק את ההצעה כך שחלק אחד של ההצעה יכלול את נושא משכורתם של העובדים בשירות הציבורי, למעט עובדים שמשכורתם נקבעת לפי משכורת נושא משרה, כלומר כאלה שמקובלים, נניח שופטים, והחלק האחר יכלול את משכורתם של נושאי המשרה, שהם נשיא המדינה, שרים, חברי כנסת, נושאי משטרה שיפוטית, מבקר המדינה ועוד דומים, מי שמשכורתם נקבעת לפי משכורת נושאי משרה, ובעלי תפקיד אחר בשירות הציבורי שמוגדרים בחוק, למשל יושב-ראש דירקטוריון בחברה ממשלית או יושב-ראש מועצת תאגיד סטטוטורי. זה מה שמתבקשת הוועדה לאשר.
היו"ר צחי הנגבי
לאחר שיאושר, מה יהיה?
ארבל אסטרחן
ברגע שזה יאושר כאן ואתה תציג את זה במליאה וזה יאושר שם - - -
היו"ר צחי הנגבי
אני צריך קודם כל להציג במליאה. צריך להצביע על זה במליאה?
ארבל אסטרחן
כן, אבל בעצם אתה תעלה שם פעם אחת. כאן זה מאושר על תנאי שהמליאה מאשרת וכו'. אפשר לעשות את זה על תנאי כי זה באמת משהו שהוא די טכני. אז אתה במליאה מקריא בעצם את ההחלטה הזו וזה גם יונח על שולחן הכנסת. ברגע שזה מאושר במליאה עוברות שתי ההצעות לוועדת העבודה.
היו"ר צחי הנגבי
אתם חברים בוועדת העבודה?
אברהם מיכאלי
לא.
היו"ר צחי הנגבי
הבנתי שזה על דעת ועדת העבודה. אני רואה שנמצא פה העוזר של חיים. זה על דעת האופוזיציה ועל דעת כולם.
ארבל אסטרחן
האופוזיציה? אני לא יודעת. אתי דיבר יושב-ראש הקואליציה.
היו"ר צחי הנגבי
זה מסוכם עם הרצוג.
אברהם מיכאלי
הרצוג הוא חצי אופוזיציה, אבל בסדר.
היו"ר צחי הנגבי
אם אין לכם התנגדות נשחרר את עצמנו. רבותי, נעבור להצבעה.

הצבעה

בעד ההצעה – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין

ההצעה נתקבלה.
היו"ר צחי הנגבי
אוקיי, שלושתנו בעד ואנחנו מאשרים. הישיבה נעולה, תודה לכולם.

<הישיבה ננעלה בשעה 15:40.>

קוד המקור של הנתונים