ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 26/06/2013

המלצת ועדת הכנסת למינוי ח"כ מוחמד ברכה, ליו"ר הוועדה למאבק בנגע הסמים

פרוטוקול

 
PAGE
4
26/06/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
פרוטוקול מס' 1
מישיבת הוועדה למאבק בנגע הסמים
יום רביעי, י"ח בתמוז התשע"ג (26 ביוני 2013), שעה 10:00
סדר היום
המלצת ועדת הכנסת למינוי ח"כ מוחמד ברכה, ליו"ר הוועדה למאבק בנגע הסמים
נכחו
חברי הוועדה: מוחמד ברכה

יצחק הרצוג

אחמד טיבי
חנא סוייד
מוזמנים
יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין
יושב ראש ועדת הכנסת צחי הנגבי

יובל בוגייסקי – מרכז המחקר והמידע של הכנסת
מנהל/ת הוועדה
בת שבע פנחסוב
רישום פרלמנטרי
רויטל יפרח
<

המלצת ועדת הכנסת למינוי ח"כ מוחמד ברכה, ליו"ר הוועדה למאבק בנגע הסמים>
יושב ראש ועדת הכנסת צחי הנגבי
אנחנו נפתח את הישיבה. בהתאם להוראות סעיף 106א(1), ועדת הכנסת ממליצה על בחירת יושב ראש הוועדה, ואנחנו, נדמה לי, בסבב האחרון של הקדנציה הזאת, אלא אם כן תהיינה הפתעות. אנחנו ממליצים בפני הוועדה למאבק בנגע הסמים לבחור בחבר הכנסת מוחמד ברכה לכהן כיושב ראש הוועדה. לפני שנעשה את ההליך הפורמלי, אדוני היושב ראש, בבקשה.
יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין
תודה. קודם כל, אני שמח מאד שהגענו עד הלום וזה לא כמליצה, כי זה לא סוד שהיתה פה איזו שהיא תקלה ואני שמח מאד, שגם חבר הכנסת הרצוג וגם יריב לוין, יושב ראש הקואליציה, הצלחנו ביחד להגיע להסכמות, להבנות, והדבר הגיע לסיום המוצלח. אני חושב שזה דבר מאד בעייתי, חוץ מהעניין של חברי כנסת שהיו מיועדים לאייש תפקיד ולא קיבלו אותו, עצם האמירה שוועדה שאמנם היא לא ועדה סטטוטורית, שהיתה מאד פעילה בכנסות האחרונות, מושבתת כי אין יושב ראש ואין פעילות.
אני בטוח שמהיום, כפי שמכירים אותך, זה ישתנה מהקצה אל הקצה. תהיה פעילות ענפה, פה בוועדה, והנושא הכאוב הזה, לפחות במה שהכנסת יכולה לסייע, היא תסייע ותטפל ותקרא לסדר את מי שצריך וגם תיזום אולי יוזמות ודברים ואולי גם חקיקות, על מנת להוריד למינימום את הבעיה הזאת, שלצערי הרב מכה בעשורים האחרונים במדינות רבות ולא פסחה על מדינת ישראל.
אז שיהיה המון בהצלחה ובאמת, עבודה פוריה.
מוחמד ברכה
תודה רבה אדוני.
יושב ראש ועדת הכנסת צחי הנגבי
תודה. בדרך כלל הנוהל הפורמלי זה הצבעה והעברת הפטיש. כנראה שפטיש אין בוועדה הזאת, כנראה שכולם פה באים ב"סוטול", רגועים, לא צריך פטיש, אין סכנות פה אז היושב ראש לא צריך אמצעי עזר. נעבור להצבעה. מי בעד מינוי של חבר הכנסת מוחמד ברכה?

הצבעה

בעד – 4
נגד – אין

נמנעים – אין

תודה. נבחרת פה אחד. הפטיש הווירטואלי, בבקשה.
היו"ר מוחמד ברכה
אני מודה ליושב ראש הכנסת, חבר הכנסת אדלשטיין, שמכבד אותנו במעמד הזה, וגם על הדברים שאמר יושב ראש ועדת הכנסת, חבר הכנסת צחי הנגבי, על התפקיד הפורמלי והתפקיד הלא פורמלי שהיה לפני הישיבה, שראיתי בזווית אחרת את מה שהיה באותם ימים, כשהיינו עוד סטודנטים.
הוועדה הזאת היא ועדה חשובה מאד, לדעתי. אני כיהנתי בתפקיד של יושב ראש הוועדה בקדנציה הקודמת. ניסינו לקדם ולדעתי קידמנו והעלינו על סדר יומה של הכנסת את הבעיה של נגע הסמים וההתמכרות לסמים. עשינו סיורים, ואני מתכוון להמשיך ביתר שאת על מנת למגר את התופעה.

אני סברתי, אדוני יושב ראש, אדוני יושב ראש הוועדה, חברי הכנסת, שעיקר המאבק נגד הסמים הוא לא לטפל במכורים, עם כל החשיבות של הענין הזה, אלא איך לייצר מצב שהסמים לא יגיעו ליד שלהם, וזה הענין של ההברחות והענין של החינוך. אם אנחנו נצליח במיגור ההברחות, ונצליח דרך כל מה שקשור בחינוך בגיל הרך ובגיל הנערים והצעירים, אני חושב שאנחנו יצרנו מצב של חיסון של החברה כולה. סביב השולחן הזה היו מחזות מאד מרתקים של אחדות דעים, שפשוט חוצה דעות וחוצה מפלגות, ובענין הזה כולנו אמורים להיות לב אחד.

עכשיו עומד על הפרק הענין של הקנביס הרפואי, שהוא נושא לא פשוט. אני לא מהחסידים שדוגלים באמירה שיש סמים קלים. אני לא חושב שיש סמים קלים. יש סמים וזהו, נקודה. אבל כשמדובר בקנביס הרפואי, אני חושב שיש מקום כאן לשקול את הדברים מכל מיני כיוונים. אני אשמח גם לקבל עצה של חברי הכנסת, של יושב ראש הכנסת, ומה הוא חושב בענין הזה. אנחנו ננסה לגבש באמצעות הגורמים המוסמכים והמקצועיים דעה בענין הזה.

בשלהי הכהונה שלי בקדנציה הקודמת נוצר רעיון כזה, ואני מעונין שיושב ראש הכנסת יכריע בו: הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול, כך היא נקראת, ואנחנו המקבילה שלהם בכנסת או הם המקבילה שלנו בממלכתיות, ברשות הממלכתית. ההגדרה של הוועדה היא "הוועדה למאבק בנגע הסמים". אני חושב שיש מקום להוסיף את הענין של אלכוהוליזם - -
יצחק הרצוג
ובכלל התמכרויות.
היו"ר מוחמד ברכה
- - התמכרויות. אלכוהול ומכירה וכולי, זה ועדת הכלכלה, אנחנו לא מתקרבים, לא נוגעים אבל לפעמים אני, בטיפול שלי, כשהייתי יושב הוועדה בקדנציה הקודמת, ראיתי נקודות מגע בין שני הנושאים, בטיפול, באותם מוסדות ובשיקום בבתי הכלא וכולי.
על כן, אני מבקש מהיושב ראש להכריע בסוגיה הזאת, להרחיב את היריעה של הוועדה הזאת, שתכלול גם את ההתמכרויות בענין האלכוהול, ואז נוכל לפעול במקביל מלא מול הרשות ככנסת.

אני מודה לחברים שנתנו בי אמון. אני מודה לוועדת הכנסת שהמליצה עלי, אני מודה ליושב ראש הכנסת, שקיבלו את המלצתו ואני מקווה שאני אמלא את התפקיד כראוי, אולי קצת מעבר לזה. תודה רבה לכם.
יצחק הרצוג
אם אפשר רק הערה: הרשות למאבק בנגע הסמים הפכה להיות רשות לאומית למאבק בסמים, אלכוהול והתמכרויות. במצב שכזה - -
יושב ראש ועדת הכנסת צחי הנגבי
זה השם הרשמי.
יצחק הרצוג
כן, זה כולל גם התמכרויות היום, זה גם לאינטרנט, זה יכול להיות אפילו להרחה של כל מיני ריחות כמו טיפקס. תופעת ההתמכרויות היא אותו מכלול במוח ולכן, אני בעד שזה יהיה מקביל למה שהמדינה קבעה גם בחוק הרשות למאבק בסמים.
יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין
בניגוד למנהג, אני כן רוצה להגיב. ודאי שלא אציין עכשיו איזו שהיא התחייבות אבל אני כן אבדוק את הנושא, אני אשקול את הנושא. גם דרושה פה בוודאי התייחסות של הכנסת, גם נבדוק מול הממשלה איך בדיוק נקראים המוסדות ואיך הם פועלים. אני חושב שיש טעם רב במה שאתה אומר.
היו"ר מוחמד ברכה
בזמנו גם השר אהרונוביץ' הסכים - -
יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין
לזה התכוונתי, שאנחנו נבדוק עם גורמים רלוונטיים בממשלה. אני לא צופה עליהום על הענין, אני לא רוצה להתחייב מבלי שבדקתי אבל אנחנו נבדוק במגמה חיובית.

דבר שני, מכיוון שבמקרה זה יצא, שבהיותי שר ההסברה נחשפתי לנושא של קנביס רפואי על ידי סיפורים אישיים, עשיתי מעשה מסוים שחלק מאד היללו אותו וחלק קיללו אותו, וזה לחשוף לתקשורת, במיוחד לתקשורת הזרה את הניסיון הישראלי בקנביס הרפואי. לקחנו אותם לאחת מחוות הגידול. הנושא מאד כאוב. עצה שלי כבן אדם ולא כיושב ראש כנסת: כמה שפחות נערבב את הנושאים כי לצערי, יש ערבוב. ברגע שאתה מדבר על קנביס רפואי אז אומרים: אתה בעד סמים? אתה בעד שימוש בסמים קלים? אתה בעד שנהיה כמו הולנד וכל מיני דברים כאלה. כמה שנצליח להפריד בין הדברים האלה ולהקל על חולים קשים או סופניים שדברים אחרים לא עוזרים להם, ולהשאיר בצד את כל הטיפול, שאני מאד מסכים אתך, בהברחות סמים ובחינוך נגד שימוש בסמים וכל הדברים האלה, לדעתי, כך ייטב לשני הדברים, גם לשימוש הרפואי למה שצריך וגם למאבק בסמים, שלא יתערבבו לנו פה נושאים שלא קשורים. תודה רבה.
בת שבע פנחסוב
אני אשמח להוסיף משהו, אני חייבת.
היו"ר מוחמד ברכה
שניה, לפני שאת מוסיפה. לא, אני מוסיף, אני נותן רשות דיבור עכשיו. אני רוצה לומר עוד משהו שלדעתי מאד חשוב: הוועדה הזאת השתבחה, אדוני היושב ראש ואדוני יושב ראש הוועדה, בשתי עובדות מסורות מאד, בת שבע ויעלי, שמאד פרודוקטיבי לעבוד אתן אבל גם אפשר לאהוב לעבוד אתן והן עושות עבודה מסורה. אני מאד שמח שאני חוזר לעבוד אתן עוד פעם.
בת שבע פנחסוב
זה הדדי מאד, ואני רוצה להוסיף שאתמול היו פה בוגרי מועצת התלמידים ובאו להודות לי, אישית, על העבודה בוועדה ובמיוחד למוחמד ברכה. כשהם שמעו שאתה מתמנה שוב הם התרגשו וביקשו אותי להעביר שמה שריגש אותם באופי העבודה אתך זה שאתה רואה בחינוך כמענה, כפתרון לכל הצרכים של הנוער, ושנתת להם הרגשה שזה באמת מעל כל ההבדלים, מעל כל המחלוקות, למען כל הנוער בישראל. הם דרשו ממני לבשר לך את תודתם, והם מחכים לישיבה הקרובה.
היו"ר מוחמד ברכה
הם מוזמנים.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:23.>

קוד המקור של הנתונים