ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 19/06/2013

בקשת חברי הכנסת אורי מקלב ואברהם מיכאלי לרביזיה על הנושאים הבאים מתוך הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013: פרק הבריאות, חוק שירותי הדת היהודיים, חוק חינוך ממלכתי וחוק לימוד חובה., חוק להשתתפותם של העובדים, נושאי המשרה ובעלי תפקיד אחרים בשירות הציבורי, בצעדים לייצוב המצב הפיסקלי במדינה במהלך השנים 2013 ו-2014 (הוראת שעה), התשע"ג-2013, הצעה לסדר-היום בנושא: "חינוך יהודי בגולה", חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 20), התשע"ה-2014

פרוטוקול

 
PAGE
12
ועדת הכנסת
19/06/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 21>
מישיבת ועדת הכנסת
יום רביעי, י"א בתמוז התשע"ג (19 ביוני 2013), שעה 10:30
סדר היום
<1. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 18) (תקופה בלתי נמנית לעצור ולנעדר מן השירות שלא ברשות), התשע"ב-2011 – לאחר החלת דין רציפות.
>
<2. בקשת יו"ר ועדת העליה, הקליטה והתפוצות להעברת הצעה לסדר היום בנושא: "חינוך יהודה בגולה", מוועדת החינוך, התרבות והספורט לדיון בוועדת העליה, הקליטה והתפוצות.
>
3. הצעת חוק להשתתפותם של העובדים, נושאי המשרה ובעלי תפקיד אחרים בשירות הציבורי, בצעדים לייצוב המצב הפיסקלי במדינה במהלך השנים 2013 ו-2014 (הוראת שעה), התשע"ג-2013. (מ/766) – פיצול ההצעה וקביעת הוועדות שידונו בחלקים המפוצלים.

<4. בקשת חברי הכנסת אורי מקלב ואברהם מיכאלי לרביזיה על הנושאים הבאים מתוך הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013: פרק הבריאות, חוק שירותי הדת היהודיים, חוק חינוך ממלכתי וחוק לימוד חובה (סעיפים 8, 9, 101, 104, 105, 106, מתוך הטבלה המונחת בוועדה).>
נכחו
חברי הוועדה: >
צחי הנגבי – היו"ר
רוברט אילטוב

יצחק הרצוג

יצחק וקנין

יריב לוין

דב ליפמן

אברהם מיכאלי

אורי מקלב

משה זלמן פייגלין

יפעת קריב

מאיר שטרית

איילת שקד

פנינה תמנו-שטה
מסעוד גנאים

משה גפני
חמד עמאר
אברהים צרצור
מיקי רוזנטל

ראובן ריבלין
מוזמנים
>
היועץ המשפטי לכנסת איל ינון

קובי אמסלם - הממונה על השכר, משרד האוצר

משה בר סימן טוב - סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

ארז אנצויג - יועץ משפטי לאגף השכר, משרד האוצר

יוגב גרדוס - רכז מאקרו, אגף התקציבים

נטע דורפמן - משנה ליועץ המשפטי, משרד האוצר

בועז גנור - מנכ"ל משרד הבריאות

יאיר אסרף - סמנכ"ל תקציבים, משרד הבריאות

רומן גרביץ - שדלן ארגון גג של ארגונים כלכליים
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
שני בניסטי – מתמחה
הילה רוטנברג – מתמחה
מנהל/ת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
הילה לוי
<1. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 18) (תקופה בלתי נמנית לעצור ולנעדר מן השירות שלא ברשות), התשע"ב-2011 – לאחר החלת דין רציפות>
היו"ר צחי הנגבי
בוקר טוב, נא לשבת. רבותי, אני מבקש לסגור את הדלת שם, בבקשה, הסדרנים. תודה רבה. בוקר טוב לכולם, אנחנו מתחילים בסדר-היום בסעיף 4. נעשה את הדברים מן הקל אל הכבד ואז נעבור לרביזיה. הסעיף הרביעי על סדר היום: קביעת ועדת לדיון בהצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 18) (תקופה בלתי נמנית לעצור ולנעדר מן הישרות שלא ברשות). יש בקשה של שר הביטחון להעביר את הצעת החוק הזאת לוועדת החוץ והביטחון לשם הכנתה לקריאה שנייה ושלישית. בכנסת הקודמת זה מה שקרה וכתוב שהמלצת הלשכה המשפטית היתה להעביר לוועדת החוץ והביטחון. לא נקבעה ועדה בעבר.
אורי מקלב
היתה בקשה לוועדה אחרת? זה לא מובן מאליו?
היו"ר צחי הנגבי
כן. בכנסת הקודמת היתה בקשה נוספת להעביר לוועדת החוקה, אבל אנחנו נעביר את זה לוועדת החוץ והביטחון כי זה הדבר הנכון לעשות.

מי בעד אישור הבקשה?

הצבעה

בעד אישור הבקשה – רוב
נגד – מיעוט
נמנעים – אין

הבקשה להעביר את הנושא לוועדת החוץ והביטחון נתקבלה.
היו"ר צחי הנגבי
תודה. אנחנו מאשרים את העברת הצעת החוק לוועדת החוץ והביטחון. זה היה הנושא הרביעי שעל סדר-היום.
<2. בקשת יו"ר ועדת העליה, הקליטה והתפוצות להעברת הצעה לסדר היום בנושא: "חינוך יהודה בגולה", מוועדת החינוך, התרבות והספורט לדיון בוועדת העליה, הקליטה והתפוצות>
היו"ר צחי הנגבי
הנושא הבא: בקשת יושב-ראש ועדת העליה, הקליטה והתפוצות להעביר הצעה לסדר-היום בנושא "חינוך יהודי בגולה" מוועדת החינוך, התרבות והספורט לוועדת העליה, הקליטה והתפוצות.
יצחק הרצוג
יש איזו עמדה של ועדת החינוך?
היו"ר צחי הנגבי
כן, הם בעד. לאף אחד אין בעיה. אנחנו נצביע.

הצבעה

בעד אישור הבקשה– רוב
נגד – מיעוט
נמנעים – אין

הבקשה להעביר את הנושא מוועדת החינוך, התרבות והספורט לוועדת העליה, הקליטה והתפוצות נתקבלה.
היו"ר צחי הנגבי
תודה.
3. הצעת חוק להשתתפותם של העובדים, נושאי המשרה ובעלי תפקיד אחרים בשירות הציבורי, בצעדים לייצוב המצב הפיסקלי במדינה במהלך השנים 2013 ו-2014 (הוראת שעה), התשע"ג-2013. (מ/766) – פיצול ההצעה וקביעת הוועדות שידונו בחלקים המפוצלים.
היו"ר צחי הנגבי
את הסעיף הזה בסדר-היום אנחנו מבטלים בשלב זה. זה נושא שעדיין מצוי בדיון.
משה גפני
למה?
היו"ר צחי הנגבי
עוד אין הסכמות.
יצחק הרצוג
יש פה בעיה ניסוחית.

<4. בקשת חברי הכנסת אורי מקלב ואברהם מיכאלי לרביזיה על הנושאים הבאים מתוך הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013: פרק הבריאות, חוק שירותי הדת היהודיים, חוק חינוך ממלכתי וחוק לימוד חובה (סעיפים 8, 9, 101, 104, 105, 106, מתוך הטבלה המונחת בוועדה).>
היו"ר צחי הנגבי
אנחנו מגיעים אל הנושא האחרון בסדר-היום, שבו חברי הכנסת אורי מקלב ואברהם מיכאלי ביקשו אותנו אתמול בסיומה של ההצבעה לכנס את הוועדה מחדש על מנת להצביע, נוהל הרביזיה, בכמה וכמה נושאים. אנחנו נצביע עליהם על פי סדר ההצגה שמופיע בסדר-היום. פרק הבריאות, חוק שירותי הדת היהודיים, חוק חינוך ממלכתי וחוק לימוד חובה, סעיפים 8, 9, 101, 104, 105 ו-106. יש לכולם את הטבלה?
אורי מקלב
אבל תרשה לנו בוודאי גם לנמק.
היו"ר צחי הנגבי
קודם כל זה לא "בוודאי", אבל לפנים משורת הדין אני ודאי מרשה.
משה גפני
פעם ראשונה שהאופוזיציה מתנהגת באחריות משום שתמיד הדיונים בוועדת הכנסת על זה היו נמשכים יומיים. אנחנו פשוט התנהגנו למופת.
אברהם מיכאלי
התחשבנו בגמר בכדורגל.
משה גפני
לא, אני לא התחשבתי בגמר בכדורגל.
היו"ר צחי הנגבי
אורי, בבקשה.
אורי מקלב
במקום שכל אחד מאתנו יעשה רביזיות נפרדות, אני אנמק את סעיף 1. גם הפעם נסכים לייעל את העבודה במקום שכל אחד ינמק בכל סעיף את הבקשה שלו לרביזיה. אני מבקש לחלק את רשות הדיבור שלי ביני לבין חבר הכנסת גפני.
היו"ר צחי הנגבי
תודה. בבקשה, הנימוק שלוש דקות.
אברהם מיכאלי
אדוני היושב-ראש, באמצעים הסבירים שיש לאופוזיציה ניסינו אתמול לשכנע את הוועדה לפצל נושאים מסוימים שהובאו. לצערנו, הרוב גבר על המיעוט ולכן ביקשנו רביזיה. אני אתמקד קודם כל בסעיף 101, שאתמול דנו בו והסברנו את המשמעות החמורה של אישור הסעיף הזה כסעיף או נושא בחוק ההסדרים. מדובר פה בשכרם של המשרתים בקודש והסברנו אתמול מדוע הדבר הזה הולך לעשות מהפכה שלילית. אנשים מועסקים היום בתפקידים שונים כמשרתי קודש, החל מתפקידים של בלניות וכן אלה שנותנים שירותי דת מטעם המועצות האזוריות כי אין שם מועצות דתיות, וכלה ברבני ההתיישבות.

ההסבר שניתן מפי חברי, חבר הכנסת וקנין, בצורה מאד מפורטת איך ההיסטוריה של הדבר הה ואיך זה התגלגל כפי שהתגלגל. היום דורשים מאותן רשויות להוציא כסף כשהן לא מתוקצבות עליהן ולכן יש בהחלט הגיון בטענת הרשויות שהן לא יממנו את זה. אי אפשר לדון בזה בחוק ההסדרים, אדוני. מדובר פה בהסדר כוללני, חדש שהמדינה מנסה להחיל תוך כדי תנועה על אותן רשויות. לכן צריך לפצל מהותית את הנושא הזה, להעביר אותו לדיון עקרוני בוועדה שהכנסת בדרך כלל נוהגת לדון בזה, והיא ועדת הפנים.
היו"ר צחי הנגבי
ההצעה שלך היא פיצול מהותי.
אברהם מיכאלי
פיצול מהותי.
היו"ר צחי הנגבי
תודה רבה. חבר הכנסת מקלב.
אורי מקלב
תודה, אדוני היושב-ראש. קודם כל, דיברנו על כך שהדיונים נמשכו יום אחד ואתה בתחילת דבריך אתמול אמרת שה-יום של ועדת הכנסת פעם בשנה זה הדיונים האלה, דיוני התקציב והכנה לדיון בוועדות. צר לי להגיד לך, אדוני היושב-ראש, ההיסטוריונים, כאלה שוותיקים בבית הזה, אמרו לי שזאת פעם ראשונה שהוועדה לא השאירה את חותמה ולא עשתה שום שינוי בסעיפים, ולא רק בגלל הדיון הקצר. היא בעצם קיבלה כפי שהן את המלצות האוצר או שר האוצר. אני חושב שיש לנו עוד הזדמנות בכמה סעיפים קצת להתעשת, לראות שוועדת הכנסת משאירה את חותמה על דברים שנימקנו אתמול ולא נחזור על כל מה שנימקנו. יש לזה משמעות אמתית גם אם זה פיצול מהותי וגם אם זה ועדה משותפת, כמו שביקשנו בנושא הבריאות, סעיפים 8 ו-9, אבל בראשות ועדת העבודה והרווחה. אין שום משמעות ואנחנו חושבים שאין שום תועלת בוועדה משותפת של ועדת העבודה והרווחה עם ועדת הכספים כשבראשה עומד יושב-ראש ועדת הכספים. מבחינתנו זה יכול להישאר גם בוועדת הכספים. הנושא של הרפורמה בבריאות הנפש הוא נושא מאד מאד אקוטי ודברים שהושקעו בעניין הזה יירדו לטמיון ולכן אנחנו מבקשים בסעיפים 8 ו-9 אם לא פיצול מהותי, לכל הפחות שהוועדה תהיה בראשות ועדת העבודה והרווחה.

בהמשך למה שאמר חבר הכנסת מיכאלי אני אדבר על סעיף 104, שם מדובר על ביטול חוק נהרי. ביטול חוק נהרי בא לפי דברי שר האוצר לפני יומיים מעל במת הכנסת, להקל על הרשויות. הנה, מצד אחד בא להקל על רשויות שקשה להן לשלם לילדים שגרים ברשות שלהם את מה שהרשות משתתפת לכל ילד וילד. כל אחד שגר בעיר או ברשות מקומית מקבל איזשהו סל לימודים, השתתפות של הרשות. חוק נהרי דיבר בסך הכל על מיסוד העניין הזה והיום, לאחר ביטול חוק נהרי, המשמעות היא שילדים שלומדים באותה רשות וגרים באותה רשות לא יקבלו שום השתתפות של הרשות במידה והם לומדים בבית ספר מוכר שאינו רשמי.
מכיוון שגם בדברי ההסבר נאמר ש-75% מבתי הספר המוכר שאינו רשמי שנמצאים בארץ נמצאים בחינוך החרדי, ועוד רבע או שליש נמצאים במגזר הערבי, לכן ברור שקהל היעד שעליו מדובר מוגדר גם במקרה הזה.
יצחק וקנין
סיכול ממוקד.
אורי מקלב
ללא אבחנה מבטלים ועושים סיכול ממוקד לציבור הזה. מבקשים במחי יד לבטל, אין חובה על הרשות להשתתף. דהיינו, שני ילדים שכנים, אחד לומד בבית ספר כזה יקבל סל לימודים ומימון לימודים מלא מהרשות, והילד השני לא יקבל שום דבר.
אברהם מיכאלי
ארנונה הוא משלם.
יצחק וקנין
אני לא מאמין שאפשר להצביע בכנסת על דבר כזה. אני אומר לכם את האמת. אני פשוט יוצא מדעתי. לא מאמין שאנחנו, חברי הכנסת, יכולים להצביע על דבר כזה. לא מאמין.
היו"ר צחי הנגבי
אתה סיימת, חבר הכנסת מקלב?
יצחק וקנין
לאן ירדנו? לאן?
היו"ר צחי הנגבי
רבותי, אנחנו לא נקיים דיון. אפילו לא מילה.
קריאה
כאזרח אני מבקש לתת לי דקה אחת להבהיר את הנושא.
היו"ר צחי הנגבי
אפילו לא חצי שנייה, אדוני. עם כל הכבוד. יש פה הליך ולפנים משורת הדין אני מאפשר לנמק רביזיה, דבר שלא עושים. לכן אנחנו לא מקיימים דיון. רציתם להיות נוכחים, בבקשה.
קריאה
זה לא עניין של דיון.
היו"ר צחי הנגבי
אדוני לא ברשות דיבור. תודה.
אורי מקלב
לא זו אף זו. התברר אתמול בדיוני הוועדה, ולכן אנחנו גם מבקשים פיצול מהותי, שרשות שכן תהיה מעוניינת ורוצה לתת ונתנה כל השנים, לא יתאפשר לה בכלל לתת שום דבר.
משה בר סימן טוב
לא נכון, זה לא נכון.
אורי מקלב
לפי הניסוח שלכם נתתם תקופת מעבר ל-2014 ואמרתם שרק ל-2014 ולפי הנוסח שנמצא פה כתוב: שלא יעלה על 50%.
איילת שקד
זאת טעות.
אורי מקלב
זאת טעות? עשינו עוד טעויות בעניין הזה. לכן החוק הזה, שהמשמעות שלו כל כך עמוקה לגבי כל המימון של הילדים, אנחנו חושבים שהכרח הוא להעביר את החוק הזה לפיצול מהותי ולא להכניס אותו לחוק ההסדרים.

לגבי סעיפים 105 ו-106 אני אבקש מחבר הכנסת גפני. כך גם תרוויח שהוא לא יקרא קריאת ביניים.
משה גפני
אין לי תכנית לקריאות ביניים.
היו"ר צחי הנגבי
חבר הכנסת הרצוג, בבקשה.
יצחק הרצוג
אני מבקש להתמקד בנושא אחד, כמי שהיה אתמול יחד עם כל חבריי בדיון הארוך, בנוגע לרפורמה בבריאות הנפש. החוק שמובא כאן, כביכול חוק תקציבי של הסדרי התחשבנות, בנוגע לבריאות הנפש הוא יישום של רפורמה דרמטית בתחום בריאות הנפש, שהיה ראוי לה לעבור בחקיקה ראשית בצורה מסודרת ונאותה בוועדות ובמליאת הכנסת. היה דיון אחד לפני כמה שבועות בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת וסוכם להמשיך לקיים את הדיון בנושא של הרפורמה הזאת שעברה רק בצו של שר הבריאות.

המשמעות היא הרת גורל לתחום רגיש במיוחד, גם חברתית, גם בריאותית וגם תחום שרגיש וחשוב לעשרות או מאות אלפי אזרחים במדינה. כלאחר יד יש פה הנחיה להעביר את זה לוועדת הכספים, דבר שהוא בכלל לא נתפס בעיניי כי זה היישום של הרפורמה דה-פקטו מבלי שהיה עליה דיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
פנינה תמנו שטה
שש שנים דנים בזה.
יצחק הרצוג
לכן אני מבקש וחוזר ומבקש מעומק הלב לפצל את זה בפיצול מהותי ולחלופין, אם לא מסתייע, ואם תתעקשו עדיין, חברי הקואליציה, להעביר את זה לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. תודה רבה.
היו"ר צחי הנגבי
תודה. חבר הכנסת וקנין.
יצחק וקנין
אני אתן לכם דוגמה מהמועצה האזורית שלי כדי שתבינו איך המערכת עובדת. אנחנו קו עימות שיש לנו הכרה של מאה אחוזים כמעט בנושא של הסעות ילדים לבתי ספר. הילדים היחידים שלא מוסעים הם ילדי הציבור החרדי. אני הייתי מזכיר מועצה שש שנים, את כל מערך ההסעות אני ניהלתי ולכן אני מכיר אותו כמו שאני מכיר את כף היד שלי. זאת מועצה אזורית מעלה יוסף, קו עימות לבנון.
רובי ריבלין
למה הם לא מוסעים?
יצחק הרצוג
עד חוק נהרי הם לא היו מוסעים.
יצחק וקנין
לא, גם אחרי חוק נהרי. אני אומר לכם, היתה לי מלחמה גם אחרי חוק נהרי. מה באים ואומרים? נותנים לרשת החינוך. אמרתי להם: לא רוצה את רשת החינוך. אני רוצה שהילד שלי יהיה מוסע כמו כל ילד במועצה האזורית. תבין שכל הילדים מוסעים בבוקר, 1,800 ילדים במערך של הסעות ואוטובוסים שמפעל הפיס נותן למועצות האזוריות. כל מערך ההסעות כולל מעל 180 קווי הסעה בבוקר. הילדים היחידים שלא מוסעים הם הילדים האלה. אני דורש שיסיעו לי את הילד, מה הוא חטא? עוד אני משלם כסף מכסי כדי לממן את ההסעות כי הרשת לא יכולה לממן את זה. היא מקבלת תקצוב יותר נמוך מהתקצוב הרגיל שנותנים לאותן מועצות אזוריות, במיוחד בקו העימות.

יושבים פה פקידי האוצר ואני רוצה לשאול אתכם שאלה. תגידו לי את האמת. האם ההחלטה שלכם פה בחוק נהרי, זאת הצעה שלכם או של שר האוצר? תשימו על השולחן, תגידו את זה. אל תפחדו. אם זה שלכם תגידו: אנחנו הבאנו את ההצעה. אם זה שר האוצר נדע מי.
היו"ר צחי הנגבי
כל ההצעות הן של שר האוצר.
משה גפני
אתה לא יכול לדרוש דבר כזה כשהפחד שולט היום פה במדינה.
יצחק וקנין
אני מתבייש שבמדינה שלנו אנחנו מתנהגים בגזענות כזאת. באנטישמיות כזאת.
אברהם מיכאלי
הפעם זה גם של ראש הממשלה.
יצחק וקנין
אתה יודע מה? אני לא מנקה את ראש הממשלה בכלל. הוא ראש הנחש בדבר הזה. אם הוא יושב בשקט על כזו שערוריה יש פה סיכול ממוקד לערבים ולחרדים. אל תדאגו, זה יחזור אליכם כבומברנג. אל תדאגו.
מאיר שטרית
אני רוצה להבין משהו, היושב-ראש, עכשיו אתה באופוזיציה וברורות לי לגמרי העמדות שלך, אבל היית בקואליציה הקודמת, למה לא הסיעו את הילדים אז?
יצחק וקנין
אני אומר לך. אז, אני מדבר אתך. אז. על זה אני מדבר אתך.
מאיר שטרית
בקדנציה הקודמת.
יצחק וקנין
בקדנציה הקודמת. על זה אני מדבר אתך, לא על עכשיו בכלל.
היו"ר צחי הנגבי
את כל זה עשינו אתמול, רבותי.
יצחק וקנין
אני פניתי גם למשרד החינוך ואמרו לי: אנחנו לא נעשה כפילויות.
היו"ר צחי הנגבי
חבר הכנסת גפני, אחרון הדוברים. שתי דקות, בבקשה.
יצחק וקנין
עכשיו גם את המזכירה יורידו, גם את השרתים יורידו ואת כולם יורידו. מה קרה לכם? השתגעתם? מאיפה אתם באים? זאת גזענות. אני אומר לכם שזה לא יעמוד. בבג"ץ זה לא יעמוד. אתם יודעים שאתם תפלו בבג"ץ בנושא הזה.
היו"ר צחי הנגבי
בבקשה, חבר הכנסת גפני.
משה גפני
אני אעשה את זה בקצרה. קודם כל, לגבי הנושא הראשון, לראשונה, כשהיה דבר כזה באופן כל כך דרמטי שהלשכה המשפטית יושבת כאן, יושב היועץ המשפטי של הכנסת, יושבת היועצת המשפטית של ועדת העבודה והרווחה. ההגיון מאד ברור בעניין הרפורמה בבריאות הנפש. ברור לחלוטין שאם אכן מביאים את זה בחוק ההסדרים, בגלל ההתחשבנות ויכול להיות אפילו שאני תומך במהלך הזה, הוא ודאי צריך להיות בוועדת העבודה והרווחה. אני אומר לכם שמה שוועדת הכספים יכולה לעשות בחודש-חודש וחצי האלה הוא להקריא את חוקי ההסדרים שעברו אליה, להקריא בקושי ולהצביע. אין לה יכולת טכנית להתגבר על העניין הזה. ועדת הכספים לא יכולה לדון בכל החוקים שהועברו אליה.
אני זוכר מתקופות קודמות שהיה דבר כזה. אני הייתי יושב-ראש ועדת כספים בשני חוקי הסדרים. חלק גדול מהנושאים עברו לוועדות אחרות. לא אמרתי מילה. אמרתי: נכון, אתם צודקים. גם ככה היתה לי המון עבודה. 95% עוברים לוועדת הכספים. עכשיו מביאים את הנושא של תכנית הליבה. תכנית הליבה נדונה 65 שנים. זה נושא אידאולוגי שנדון כל הזמן. מה יש בליבה, מה אין בליבה. מביאים את זה בחוק ההסדרים. למה? כי שר האוצר רוצה שידברו על זה. רוצים לדבר על תכנית הליבה? בבקשה. יש ועדת חינוך או ועדה מיוחדת שאפשר להקים לצורך העניין הזה.
רובי ריבלין
ועדת המדע.
משה גפני
אפשר לקיים דיון על העניין הזה.
רובי ריבלין
מי יושב-ראש ועדת המדע?
משה גפני
אני. אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, זה כל כך ברור. אף אחד פה לא תמים. זה ברור לגמרי. פשוט שר האוצר רוצה שידברו על הליבה. אין לזה קשר לתקציב, זה לא דבר פיסקלי. כל הנושא הזה ברור לחלוטין. הוא הולך לבטל את חוק נהרי בגלל שהוא אומר, והוא אמר את זה במליאת הכנסת, שהוא רוצה לחסוך כסף מהרשויות. יפה, אפשר לחסוך עוד הרבה כסף. אפשר להגיד להן לא לתקן את הביוב, אל תתנו שירותים מוניציפליים. באותה נשימה הוא מביא את החוק של המשרתים בקודש, כשהוא מטיל על הרשויות המקומיות תקציב שלא היה קודם. אין בעניין הזה בכלל צורך.

אני אומר לכם שאין יכולת לכנסת לדון בוועדת הכספים בחוק ההסדרים. אין יכולת. מרוב החוקים שהועברו לוועדה אחת מה שיוכלו לעשות, כפי שאמרתי, הוא להקריא את זה ולהצביע. ואנחנו הולכים להטיל פה גזרות על הציבור מבלי שניתן את הדעת לנושא. יהיו חלק מחברי הוועדה שיפחדו ויצביעו בעד ולפי דעתי זה הולך למרד מוחלט מכיוון שהאוצר מנסה עכשיו בכל הכוח. זאת הזדמנות חד פעמית שנקרתה בדרכו. אני לא מדבר על הציבור החרדי, לא אדבר על זה יותר מדי. פשוט הולכים להרעיב את הילדים החרדים. זה בסדר גמור. אתם יודעים מה? בגלות רעבנו ללחם ועכשיו גם. בסדר גמור.
היו"ר צחי הנגבי
תודה רבה. אני אגדיר איך אנחנו נקיים את ההצבעות ואז אייל יאמר משהו שלמעשה נדון אתמול. סליחה, גברתי, אני נורא מצטער. אנחנו לא הזמנו אף אחד לדיון. הדיון הזה לא מתקיים כי הוא התקיים כבר אתמול. אני מבקש לא לגעת במיקרופון. אני לא נותן רשות דיבור לאף אחד. נתנו פה לארבעה חברי כנסת לפנים משורת הדין כפול ארבע, כי בדרך כלל אין נימוקים לרביזיה. לפני שנעבור להצבעה, בבקשה, אייל.
היועץ המשפטי לכנסת איל ינון
בוקר טוב, בדיון שהתקיים אתמול בעניינים השונים ציינתי שבכל הנוגע לרפורמה בבריאות הנפש עמדתנו המקצועית החד משמעית היא שאין מקום להעביר אותה לוועדת הכספים, לא בגלל שיש לנו עמדה כזו או אחרת ביחס לתוכן של ההצעה שהממשלה הניחה בפני הכנסת. פה אנחנו הרי לא עוסקים בתכנים של ההסדרים השונים אלא בגלל אופי הדיון שייגזר על הנושא הזה בוועדת הכספים, שכן הוועדה אתמול, אם לא שמנו לב, העבירה כ-80 נושאים לדיון בוועדת הכספים בסדר גודל של 30 ימים שעומדים לוועדת הכספים.

אני מבין שלא הצלחנו לשכנע. אתמול, כפי שהבנתי, התקיימה בערב התייעצות אצל שר האוצר בעניין הזה ובכל זאת האוצר עומד על שלו. אני רק אומר לפרוטוקול שלא נרפה מהעניין הזה גם בוועדת הכספים.
אברהם מיכאלי
אנחנו עובדים אצל האוצר?
משה גפני
יש פה מריונטות.
היועץ המשפטי לכנסת איל ינון
ככל שזה תלוי בנו אנחנו נבוא בדברים עם יושב-ראש ועדת הכספים גם בכתב וגם בעל-פה, ולא נאפשר לקיים דיון בנושא כל-כך רגיש עם השלכות כל-כך חשובות ומשמעותיות בדיון שיהיה דיון לא רציני, שלא יישמעו בו כל הצדדים הרלוונטיים. אגב, אני מזכיר גם לפרוטוקול, שגם לוועדות השונות יש סמכות לפצל פיצול מהותי נושאים שהם לא מצליחים למצות אותם. לכן אנחנו נמליץ בפני יושב-ראש ועדת הכספים ראשית להקפיד על קיום דיון מעמיק בסוגיה הזאת ולא להסתפק בדיון שטחי מהיר. שנית, אם חברי הוועדה ירגישו שהם לא מצליחים למצות את הדיון הזה, נמליץ לפצל אותו מהותית במהלך הדיונים בוועדת הכספים.
יצחק הרצוג
או אם היו מסכימים פה לוועדה משותפת בראשות ועדת העבודה והרווחה.
היו"ר צחי הנגבי
תודה. אתמול הצענו לכם הצעת פשרה. היא עמדה על השולחן ולא קיבלתם אותה.
יצחק הרצוג
כי רצינו ראשות ועדה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
היו"ר צחי הנגבי
זה נקרא פשרה. בפשרה אין "רצינו". זה מאחורינו.
יצחק הרצוג
אדוני היושב-ראש, היינו מוכנים לפשרה חצי-חצי.
היו"ר צחי הנגבי
בעתיד, כשאני אציע לכם פשרות, אני מציע שתשקלו אותן ביתר העמקה.
יצחק הרצוג
היינו מוכנים לוועדה משותפת בראשות העבודה, הרווחה והבריאות.
בועז גנור
כבוד היושב-ראש, רק לומר שזאת לא רק עמדת משרד האוצר, זאת גם עמדת משרד הבריאות. המקום הנכון הוא ועדת הכספים. כך אנחנו מנהלים את כל הסדרי ההתחשבנות של בתי החולים עם קופות החולים ומשרד הבריאות מתנגד נחרצות לפיצול הזה.
ראובן ריבלין
אדוני היושב-ראש, האם אנחנו דנים בנושא הזה?
היו"ר צחי הנגבי
לא. אנחנו בשלב ההצבעה.
בועז גנור
אני מניח שגם הרב ליצמן היה מתנגד לזה.
היו"ר צחי הנגבי
רבותי, אנחנו עכשיו בהצבעה. אנחנו נקרא את שמות חברי הוועדה כדי שכל אחד יידע שהוא יכול להצביע. בבקשה.
אתי בן יוסף
חבר הכנסת צחי הנגבי, היושב-ראש. חבר הכנסת יריב לוין – במקומו חבר הכנסת ריבלין. חבר הכנסת משה פייגלין, חבר הכנסת דוד רותם – במקומו חמד עמאר. חבר הכנסת רוברט אילטוב, חברת הכנסת יפעת קריב, חברת הכנסת פנינה תמנו-שטה, חבר הכנסת דב ליפמן, חבר הכנסת יצחק הרצוג. חבר הכנסת אילן גילאון – במקומו חבר הכנסת מיקי רוזנטל. חברת הכנסת איילת שקד, חבר הכנסת אברהם מיכאלי, חבר הכנסת יצחק וקנין, חבר הכנסת אורי מקלב, חבר הכנסת מאיר שטרית. חבר הכנסת אחמד טיבי – במקומו אברהים צרצור. חבר הכנסת באסל גאטס – אינו נוכח.
היו"ר צחי הנגבי
יש לנו חמש הצבעות ובכל אחת אני אומר על מה מצביעים. הצבעה ראשונה היא על סעיפים 8 ו-9.
קריאה
רק משפט, בבקשה.
היו"ר בצחי הנגבי
גברתי, אני הבהרתי את עמדתי. אם תרצי לדבר אתי אני פה אחרי ההצבעה.


לגבי סעיפים 8 ו-9, ההצעה היא להעביר לוועדת הכספים. מי בעד הרביזיה, נא להצביע.

הצבעה

בעד הרביזיה – 6
נגד – 10
נמנעים – אין
הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר צחי הנגבי
תודה. הרביזיה נדחתה.

הצבעה על סעיף 101. כאן רק נגדיר שוב שההצעה היתה להעביר לוועדת הפנים והגנת הסביבה את הדיון בחוק שירותי הדת היהודיים. מי בעד הרביזיה, נא להצביע.
הצבעה

בעד הרביזיה – 6
נגד – 10
נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר צחי הנגבי
תודה. הרביזיה נדחתה.

בסעיף 104, ההצעה שלנו היתה להעביר את הסעיף בפיצול דיוני לוועדת החינוך, התרבות והספורט – חוק חינוך ממלכתי. מי בעד הרביזיה, נא להצביע.

הצבעה

בעד הרביזיה – 6
נגד – 10
נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר צחי הנגבי
תודה. הרביזיה נדחתה.

בסעיף 105, ההצעה היתה להעביר את חוק לימוד חובה, פיצול הדיון. מי בעד הרביזיה, נא להצביע.

הצבעה

בעד הרביזיה – 6
נגד – 10
נמנעים – אין
הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר צחי הנגבי
תודה.

סעיף אחרון, סעיף 106, חוק לימוד חובה – ההצעה היא להעביר לוועדת הכספים. נא להצביע.

הצבעה

בעד הרביזיה – 6
נגד – 10
נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר צחי הנגבי
תודה. הרביזיה נדחתה. אני מודה לכולם, הישיבה נעולה.
<הישיבה ננעלה בשעה 11:00.>

קוד המקור של הנתונים