ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 17/06/2013

ישיבות הכנסת בשבוע שבו חל ט' באב., הרכב ועדות משותפות , המלצה לבחירת סגן נוסף ליו"ר הכנסת., קביעת ועדה לדיון בהצעות החוק הבאה:, סדרי הדיון במליאת הכנסת בהצעות החוק הבאות, בקריאה ראשונה: 1. הצעת חוק התקציב לשנות הכספים 2013 ו-2014, התשע"ג-2013. 2. הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013., המלצה לבחירת יושב ראש לוועדה למאבק בנגע הסמים

פרוטוקול

 
PAGE
10
ועדת הכנסת
17/06/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 18>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, ט' בתמוז התשע"ג (17 ביוני 2013), שעה 10:30
סדר היום
1. הצעת חוק התקציב לשנות הכספים 2013 ו-2014, התשע"ג-2013; הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013
2. ישיבות הכנסת בשבוע שבו חל ט' באב
3. המלצה לבחירת סגן ליו"ר הכנסת
4. המלצה לבחירת יושב ראש לוועדה למאבק בנגע הסמים
5. הרכב ועדות משותפות:
א. ועדה משותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת הכספים לתקציב הביטחון.
ב. ועדה משותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת החוקה, חוק ומשפט לבחינת הצורך להכריז על מצב חירום.
ג. ועדה משותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת החוץ והביטחון לחוק האזנת סתר.
6. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק:
א. הצ"ח המכר (דירות)(תיקון – הגברת רכיב ההוצאות המשפטיות במחיר דירה), התשע"ג-2013, של חה"כ מאיר שטרית וקבוצת חברי הכנסת (פ/1068/19).
ב. הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון – הגדלת סכום הפיצוי ללא הוכחת נזק), התשע"ג-2013 – של חברת הכנסת מיכל רוזין וקבוצת חברי הכנסת (פ/903/19).
נכחו
חברי הוועדה: >
צחי הנגבי – היו"ר
רוברט אילטוב

יצחק הרצוג

יצחק וקנין
יריב לוין
דב ליפמן
אברהם מיכאלי
אורי מקלב
יפעת קריב

איילת שקד

פנינה תמנו-שטה
מוזמנים
>
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
הדס צנוירט
<1. הצעת חוק התקציב לשנות הכספים 2013 ו-2014, התשע"ג-2013; הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013>
היו"ר צחי הנגבי
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. נתחיל בבקשה מיוחדת של יו"ר הקואליציה ויו"ר סיעות האופוזיציה בעניין תוספת לסדר-היום בהקשר להסכמה שהושגה ביניהם בנוגע לסדרי הדיון בחוק התקציב. בבקשה, יריב.
יריב לוין
ירדנה, את רוצה להציג?
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
ישבנו בלשכת היושב-ראש, נציגי הקואליציה ונציגי האופוזיציה, והם החליטו להגיע לסיכום שדורש את אישור ועדת הכנסת. קודם כל, סיעות האופוזיציה ימשכו את הצעות אי-האמון היום, שזה לא דרוש את אישור הוועדה, אבל זה כדי לסבר את האוזן. התקציב יתחיל בשעה 16:00, שר האוצר יציג את שני החוקים – גם את הצעת חוק התקציב וגם את החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים. מוצע כי בשתי הצעות החוק בקריאה ראשונה יתקיים דיון אישי משולב כמפורט: השר יפתח בהצגת שתי הצעות החוק, ראש האופוזיציה תדבר במסגרת של עד 30 דקות, יתקיים דיון אישי, והחלוקה תהיה: לכל חבר מטעם סיעות הקואליציה תוקצבנה 3 דקות, לכל חבר מטעם סיעות האופוזיציה – 8 דקות. בסיום הדיון נציג האופוזיציה ידבר במסגרת של עד 15 דקות, ושר האוצר יסכם את הדיון. ההצבעות על שתי הצעות החוק בקריאה ראשונה יתקיימו לא לפני השעה חצות.
קריאה
מי זה נציג האופוזיציה?
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
דיברו על הסיעה הגדולה.
יצחק הרצוג
אני אסכם.
היו"ר צחי הנגבי
כיוון שמדובר פה בנושא שלא היה בסדר-היום, לא נצביע עליו עכשיו אלא בסוף הישיבה. ביקשתי מהנהלת הוועדה לרוץ, ולשלוח מייל עכשיו לכל חברי הוועדה בעניין הזה, כי לא כולם נמצאים כרגע. אנחנו באופן חריג מאוד מעלים את זה לסדר-היום בתחילת הישיבה. אין הרבה תקדימים לכך, אבל החריג הוא גם חיובי – הסכמה שהושגה, משקפת את עמדת כלל סיעות הבית, ובהקשר חריג של חוק התקציב שעולה היום, ולכן אנחנו עושים את זה. מתחייבים בפני עצמינו שזה לא ייעשה תקדים, כי יהיו בעתיד גם הסכמות, ויבקשו להביא אותן להצבעה, וזה פוגע בחברי ועדה שלא יודעים על כך.
אורי מקלב
אם אנחנו מדברים על הצבעות לא לפני חצות – הכוונה היא שאם יסיימו את הדיון קודם, תהיה הפסקה.
יצחק הרצוג
התשובה היא כן, אבל אנחנו מעריכים שזה לא יהיה. הקואליציה גם נואמת – יש לזכור את זה.
היו"ר צחי הנגבי
נעדכן את החברים לגבי סדרי הדיון בוועדת הכנסת בחוק ההסדרים. אני מניח שהאופוזיציה תתקשה להפיל את החוק הזה, ולכן הוא יאושר.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
הוא יוצבע כדי לעבור לוועדת הכנסת.
היו"ר צחי הנגבי
לכן אנחנו נשב פה, אני מניח, שעות רבות – אולי יום שלם - וננסה היום שוב להגיע גם בעניין הזה להסכמות עם האופוזיציה, ולקבוע סדרי דיון שיאפשרו לחברי הוועדה להתעמק ככל שניתן בהכרעות השונות. יש לנו פה טבלה שהכין היועץ המשפטי של הכנסת.
איילת שקד
מאיזו שעה עד איזו שעה זה יהיה?
היו"ר צחי הנגבי
נחשוב על זה אחרי הישיבה. אם יש לכם רעיונות – אני פה, דברו אתי. המטרה היא לקבוע דיון לאורך יום שלם, אני מניח, ולקבוע גם שעות להצבעה. אבל יש גם בקשה לאופוזיציה, שאני מתקשה לראות אותה מתקבלת, שתהיה הצבעה בסוף כל סעיף. זה אומר עשרות הצבעות – לא ננקט מעולם.
יצחק הרצוג
זה ננקט לפני שתי כנסות, והיו שלושה ימים רצופים או יומיים רצופים. צריך ללמוד את זה. אנחנו מבקשים להציג את הנושא הזה בפניך, אבל אני מציע שתקבע שעה שהדיון יתחיל מחר.
היו"ר צחי הנגבי
אחרי הישיבה נשב כמה דקות, וננסה לתאם משהו שיהיה נוח לכולם. זה דיון חשוב. זה גולת הכותרת של פעילות ועדת הכנסת. עוד יהיו לנו דברים כאלה בהמשך הדרך, אבל נכבד את המעמד, את הוועדה, את עצמנו, ונעשה דיון רציני ומעמיק.
אורי מקלב
אני מציע שזה לא יתחיל בבוקר, כי יש דיוני ועדות.
איילת שקד
חייב להתחיל בבוקר.
היו"ר צחי הנגבי
אם נראה שהדיון הזה מתמשך, נבקש מיו"ר הכנסת אישור מיוחד, לשבת - נפנה ליושב-ראש, אבל קודם נקבע בינינו לבין עצמנו, מה נראה לנו הסדר הנכון.
יפעת קריב
תוכל לסכם?
היו"ר צחי הנגבי
8 דקות – איש אופוזיציה, 3 דקות – איש קואליציה, לא לפני חצות – הצבעה. הדיון יתחיל מייד ב-16:00. האופוזיציה הסכימה לוותר על האי-אמון היום. לדיון הזה מוקדשות שמונה שעות – מ-16:00 עד 24:00 לפחות. יכול להיות שזה יתמשך מעבר לחצות. הצבעה לא תהיה לפני חצות.
<2. ישיבות הכנסת בשבוע שבו חל ט' באב>
היו"ר צחי הנגבי
בהתאם לסעיף 19א1 לתקנון הכנסת, יושב-ראש הכנסת מבקש להקדים את שעת פתיחת הישיבה ביום שני, ערב תשעה באב, שזה 15 ביולי, לשעה 11:00 בבוקר, כדי לאפשר לוועדות להתכנס. ישיבת המליאה ביום שלישי, תשעה באב, תבוטל.
יפעת קריב
ה-15 - עד איזו שעה זה, בערך?
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
עד שעות הצהריים.
היו"ר צחי הנגבי
המטרה היא יום קצר.
יצחק הרצוג
יהיה אי-אמון שיסתיים בסביבות 13:00. ביקשנו לא להביא חוקים משמעותיים ודרמטיים ביום הזה.
יצחק וקנין
בסביבות 14:00 – אני ישבתי בנשיאות.
היו"ר צחי הנגבי
מי בעד בקשת היושב-ראש? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

אושר.
היו"ר צחי הנגבי
תודה, הבקשה אושרה.

<3. המלצה לבחירת סגן ליו"ר הכנסת>
היו"ר צחי הנגבי
ביום 29.4 החליטה ועדת הכנסת להמליץ לכנסת לבחור בשמונה חברי כנסת לכהן כסגנים ליושב-ראש הכנסת. נותרה המלצה לגבי מינוי סגן תשיעי ליושב-ראש. חבר הכנסת יצחק הרצוג הודיעני כי לאור ההסכמות בין הסיעות, חבר הכנסת אחמד טיבי יכהן כסגן ליושב-ראש הכנסת. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

אושר.
היו"ר צחי הנגבי
אושר. יועבר למליאה.
יצחק הרצוג
השלב הבא, לידיעת חבר הכנסת מקלב, זה שאנחנו נפעל גם לתיקון שיאפשר סגן מטעם יהדות התורה וסגן מטעם מרצ, שיחלקו את הקדנציה.
אורי מקלב
תודה.

<4. המלצה לבחירת יושב ראש לוועדה למאבק בנגע הסמים>
היו"ר צחי הנגבי
אנחנו מבקשים להביא את ההמלצה לבחירת יו"ר לוועדה למאבק בנגע הסמים. גם הנושא הזה התעכב, ובסופו של דבר הוסדר. אני ממליץ בפני הוועדה למאבק בנגע הסמים, לבחור בחבר הכנסת מוחמד ברכה שיכהן כיושב-ראש הוועדה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

אושר.
היו"ר צחי הנגבי
אושר.

5. הרכב ועדות משותפות:
א. ועדה משותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת הכספים לתקציב הביטחון. ב. ועדה משותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת החוקה, חוק ומשפט לבחינת הצורך להכריז על מצב חירום. ג. ועדה משותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת החוץ והביטחון לחוק האזנת סתר
היו"ר צחי הנגבי
ועדה משותפת. תקציב הביטחון – אתם זוכרים שהשהינו את התהליך עד אשר אושר בכנסת החוק שהבאנו בפניו. במליאה החוק אושר פה אחד בשבוע שעבר – הביא אותו יריב לוין מטעמנו. כרגע אנחנו יכולים לסיים את התהליך. אנחנו מבקשים להקים ועדה משותפת לתקציב הביטחון, שבה חברים חמישה חברים מוועדת החוץ והביטחון, חמישה חברים מוועדת הכספים.
יצחק הרצוג
לא אישרנו כבר הרכב?
היו"ר צחי הנגבי
זה אותו הרכב למעשה, אלא אם כן הוא השתנה. נקריא אותו שוב: מטעם חברי ועדת הכספים: ניסן סלומינסקי, רובי ריבלין, עפר שלח, אראל מרגלית ויעקב ליצמן. מטעם חברי ועדת החוץ והביטחון: אביגדור ליברמן, מאיר שטרית, רונן הופמן, אריה דרעי ואיתן כבל. יושב-ראש הוועדה המשותפת יהיה יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון, חמישה מכל ועדה, סך הכול עשרה, בראשות יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

אושר.
היו"ר צחי הנגבי
תודה. נודיע למליאה.
ועדה משותפת נוספת שאנחנו מבקשים להקים היא ועדה משותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט. בה יש, למזלנו, אשה, כי זה באמת היה בלתי-אפשרי. בהתאם להוראות סעיף 69 לתקנון הכנסת אנחנו מקימים ועדה משותפת, שתפקידה הוא לבחון את הצורך להכריז על מצב חירום. חמישה חברים מכל ועדה בהרכב הבא: מטעם ועדת החוקה: דוד רותם, אלעזר שטרן, עדי קול, משה מזרחי ואורי מקלב, ומטעם חברי ועדת החוץ והביטחון: אריה דרעי, עפר שלח, רונן הופמן, מוטי יוגב וניצן הורוביץ. הוועדה תהיה בראשות חבר הכנסת אריה דרעי. מי בעד? מי נגד?
הצבעה

בעד – פה אחד

אושר.
היו"ר צחי הנגבי
אושר פה אחד. יועבר למליאה.

ועדה משותפת נוספת, קטנה מאוד, היא ועדה בת ארבעה חברים – שניים מוועדת החוקה, ושניים מוועדת החוץ והביטחון, בראשות יו"ר ועדת החוקה. עניינה הוא, על-פי סעיף 4ה לחוק האזנת סתר, לקבל דיווח שנתי על האזנות הסתר. פעם בשנה הוועדה הזאת מתכנסת. חברים מטעם ועדת החוקה הם דוד רותם ואברהם מיכאלי, חברים מטעם חוץ וביטחון: רונן הופמן ובנימין בן-אליעזר – כאמור, בראשות יו"ר ועדת חוקה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

אושר.
היו"ר צחי הנגבי
תודה.

6. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק:
א. הצ"ח המכר (דירות)(תיקון – הגברת רכיב ההוצאות המשפטיות במחיר דירה), התשע"ג-2013, של חה"כ מאיר שטרית וקבוצת חברי הכנסת (פ/1068/19). ב. הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון – הגדלת סכום הפיצוי ללא הוכחת נזק), התשע"ג-2013 – של חברת הכנסת מיכל רוזין וקבוצת חברי הכנסת (פ/903/19)
היו"ר צחי הנגבי
אנחנו צריכים לקבוע ועדות לדיון בהצעות חוק. ההצעה הראשונה שעל סדר-יומנו היא הצעת חוק המכר (דירות)(תיקון – הגברת רכיב ההוצאות המשפטיות במחיר דירה), של חבר הכנסת מאיר שטרית וקבוצת חברי כנסת. ההמלצה היא, לפי הלשכה המשפטית, להעביר את ההצעה לוועדת הכלכלה. יריב, לכם אין התנגדות? גם יו"ר ועדת החוקה תומך בהעברת הצעת החוק לוועדת הכלכלה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

אושר.
היו"ר צחי הנגבי
אושר.

יש הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון – הגדלת סכום הפיצוי ללא הוכחת נזק), של חברת הכנסת מיכל ורוזין וחברי כנסת נוספים. ההמלצה של הלשכה המשפטית – להעביר את ההצעה לוועדה לקידום מעמד האשה. היתה הצעה כזו במליאה. יש גם הצעה - לוועדת חוקה. אני חושב שזה טבעי שנעביר את זה לוועדה לקידום מעמד האשה. מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד

אושר.
היו"ר צחי הנגבי
עבר.
אברהם מיכאלי
ועדת החוקה הסכימה לוותר?
היו"ר צחי הנגבי
ליו"ר ועדת חוקה אין עמדה בנושא, וטוב שאין לו עמדה.
אורי מקלב
זה לא דבר פשוט, להעביר את זה. צריך הרבה מקצועיות בשביל זה.
היו"ר צחי הנגבי
חברי ועדת מעמד האשה יודעים לעסוק גם בנושאים כבדים.
יפעת קריב
זה פרופר נושא של מעמד האשה.

<1. הצעת חוק התקציב לשנות הכספים 2013 ו-2014, התשע"ג-2013; הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013>
היו"ר צחי הנגבי
נצביע על הנושא שדיברנו עליו בתחילת הישיבה, כפי שמזכירת הכנסת קראה בפנינו. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

אושר.
היו"ר צחי הנגבי
תודה. ההצעה אושרה.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
אני אניח את ההחלטה.
היו"ר צחי הנגבי
תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:00.>

קוד המקור של הנתונים