ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 10/06/2013

הצעה לסדר-היום בנושא: "התגברות הטרור ביהודה ושומרון", בקשת יו"ר ועדת הכספים להקדמת הדיון בהצעת חוק, לפני הקריאה השניה והשלישית, הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון מס' 5 והוראת שעה) (מועמדות לכהונה נוספת של רב ראשי לישראל), התשע"ג-2013, חוק הלוואות לדיור (תיקון מס' 12), התשע"ג-2013

פרוטוקול

 
PAGE
21
ועדת הכנסת
10/06/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 15>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, ב' בתמוז התשע"ג (10 ביוני 2013), שעה 11:00
סדר היום
1. בקשת יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט להקדמת הדיון בהצעת חוק הדיינים (תיקון מס' 26) (ייצוג הולם לנשים בוועדה לבחירת דיינים), התשע"ג – 2013 (כ/501) לפני קריאה שנייה ושלישית.
2. קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות:
1. הצעת חוק הלוואות לדיור (תיקון מס' 12), התשע"ג-2013 (מ/764)
2. הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון – הצגת מועמדות לכהונה נוספת של רב ראשי לישראל), התשע"ג – 2013 של חבר הכנסת אברהם מיכאלי וקבוצת חברי הכנסת (פ/ 1331/19).
3. קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא "התגברות הטרור ביהודה ושומרון" של חבר הכנסת משה זלמן פייגלין (279), יוני שטבון (287), נסים זאב (341) וישראל אייכלר (361).
4. הרכב הוועדה המשותפת לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת החינוך, התרבות והספורט לדיון בהצעה לסדר היום בנושא "נפגעים באירועי ספורט המוניים וגל אירועי גזענות ואלימות בספורט", הצעת חבר הכנסת עמרם מצנע (491), לפי סעיף 57(ב) לתקנון הכנסת.
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – מ"מ היו"ר

רוברט אילטוב

יצחק הרצוג

דב ליפמן

אורי מקלב

משה זלמן פייגלין

דוד רותם

מאיר שטרית

איילת שקד

גילה גמליאל
משה גפני
שולי מועלם-רפאלי
יעקב מרגי
אורי מקלב

עדי קול
ייעוץ משפטי
איל ינון
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי
1. בקשת יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט להקדמת הדיון בהצעת חוק הדיינים (תיקון מס' 26) (ייצוג הולם לנשים בוועדה לבחירת דיינים), התשע"ג – 2013 (כ/501) לפני קריאה שנייה ושלישית.
היו"ר יריב לוין
>
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. אני עובר לנושא הראשון על סדר היום – בקשת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להקדמת הדיון בהצעת חוק הדיינים (תיקון מס' 26) (ייצוג הולם לנשים בוועדה לבחירת דיינים), התשע"ג-2013 (כ/501), לפני הקריאה השנייה והשלישית. יושב-ראש ועדת החוקה ביקש במכתבו לחבר הכנסת צחי הנגבי להשלים את חקיקת החוק הזה ולאפשר היום להביא אותו להצבעה בקריאה שנייה ושלישית, ולנסות לסיים אותו. אני חושב שנוכח התלאות הרבות שהוא עבר וגם חשיבותו נכון יהיה לאפשר את הדבר הזה, ולסיים את הליך החקיקה.

הערות, בבקשה.
משה גפני
אני לא זוכר בדברי ימי הכנסת בקשה להשלים חקיקה בדבר כל-כך לא דחוף. לא היה דבר כזה. אני לא זוכר מקרה מהסוג הזה, אלא אם כן אנחנו מדברים – אני לא יודע בדיוק על מה.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, תראו על מה מדובר: מדובר על בחירת ועדה שכיום היא רק ועדה למינוי דיינים. אני ישבתי בוועדת החוקה וחשבתי שמי שדיבר גבוהה-גבוהה על כך שזה הולך לחול גם על ועדה למינוי שופטים – הרי לא הייתה בעיה להוסיף את אותו הליך גם לוועדה למינוי שופטים. הרי מדברים על ועדות דומות. אני לא מדבר כבר, אני לא מעז להגיד על הוועדה למינוי קאדים והוועדה למינוי קאדים מד'הב. אני רוצה לראות את האמיץ פה בין חברי הכנסת שיציע בוועדה למינוי קאדים שתהיה אישה. בסדר, אז אני לא מעמיד במבחן את האומץ של חברי הכנסת. אבל לגבי הוועדה למינוי שופטים – מה יותר פשוט מהעניין הזה? 50% לפחות מבין אלה שנמצאים וזקוקים להגיע לבית המשפט פעם בתביעה ופעם בהגנה ופעם בכל מיני הליכים, בוודאי שצריך להיות אותו דבר בוועדה למינוי שופטים כמו בוועדה למינוי דיינים. מתברר שהמציעות במקרה הזה נסוגו בהן מהעניין הזה. הם הולכים להניח הצעת חוק חדשה - -
שולי מועלם-רפאלי
הונחה.
משה גפני
הונחה.
היו"ר יריב לוין
איזו הצעה הונחה? מה היא אומרת?
משה גפני
תקבל תשובה.
יעקב מרגי
לצחוק פה בכנסת זה הפך להיות - -
משה גפני
זה מכשיר לא רע.
היו"ר יריב לוין
אני מודיע, חבר הכנסת גפני, שאני מודה על העדכון, ואני תומך בהצעת החוק הזאת.
משה גפני
כל הכבוד לך.
אברהם מיכאלי
- - -
היו"ר יריב לוין
אני בכלל תומך בחקיקה שתשנה את הרכב הוועדה לבחירת שופטים, אבל בזה אין חידוש.
משה גפני
גם אני. אבל אני דווקא מדבר על נשים מכיוון שאני לקחתי מאוד ברצינות את ההצעה שלהם.
אברהם מיכאלי
- - - נשים.
משה גפני
לקחתי מאוד ברצינות. אני אפילו השתכנעתי כמעט עד שזה הגיע לוועדה למינוי שופטים. בוועדה למינוי שופטים יש הליך חקיקה מאוד פשוט בכנסת. כשיש ועדות מקבילות, ואתה משנה את הרכב הוועדה בוועדה אחת אין שום סיבה בעולם שלא תשנה את זה מיד בוועדה שנייה. חבר הכנסת מקלב וחבר הכנסת מיכאלי הגישו הסתייגות. הם אמרו, אותו הליך שיהיה בוועדה למינוי דיינים לגבי נשים יהיה גם לגבי שופטים – מה יותר פשוט מזה? למה צריך ללכת להליך חקיקה שאנחנו יודעים שהוא לא יתקיים בסוף?
היו"ר יריב לוין
למה אנחנו יודעים - -
משה גפני
אנחנו יודעים. תאמין לי, אדוני היושב-ראש, אתה יודע עוד יותר טוב ממני.
היו"ר יריב לוין
הכרתי את חברת הכנסת שולי מועלם רפאלי כאחת שמה שהיא מגישה - - -
משה גפני
אבל אתה יודע שמול המערכת בבתי המשפט היא לא תבטיח.
היו"ר יריב לוין
למה?
משה גפני
אתה יודע מה, אני לא ארחיב. אבל אם באמת כנים דבריהם אז מה הבעיה? מה באמת הבעיה, אדוני היושב-ראש? אתה פרלמנטר מנוסה, עשית את הכי הרבה חוקים בקדנציה הקודמת – איפה בדיוק הבעיה? מישהו טוען לנושא חדש? אם היו טוענים לנושא חדש זה היה מגיע לכאן לוועדה, וכמובן, כולנו היינו מפילים את הטענה הזאת. זה ממש לא נושא חדש. העיקרון הוא שצריך לשלב נשים בוועדות – אז למה לא בוועדה למינוי שופטים? ואז התברר לנו שהכוונה בעצם לא לנשים, אלא זה רצון לניגוח את הנושא של הדיינים.
גילה גמליאל
אתה אומר שצריך גם בוועדה לקאדים וגם בוועדה למינוי שופטים.
משה גפני
נכון.
גילה גמליאל
אני מסכימה איתך.
משה גפני
על זה אמרתי שאני לא רוצה לבחון את האומץ של חברי הכנסת. לגבי הקאדים לא הזכרתי, אמרתי את זה רק בהערת אגב. אני פוחד להגיד את זה יותר מדי בקול גדול כי לא ראיתי עדיין חבר כנסת או חברת כנסת שיעזו להציע את זה. לכן אני לא נכנס לעניין. אבל האמת היא שהיה צריך להיות בכל ארבע הוועדות הסטטוטוריות - -
יעקב מרגי
פיקוח נפש דוחה הכול.
משה גפני
נכון. לכן אני לא אומר. אני מכיר את האומץ של חברות הכנסת. אני יודע שאם יודעים להתחיל רק עם החרדים הם לא יעזו להתחיל עם הערבים. אז בסדר, לא מעלה את העניין.
היו"ר יריב לוין
גפני, להתכנס.
משה גפני
הוועדה למינוי דיינים זה הדבר הכי פחות דחוף. אם היה פה גם הוועדה למינוי שופטים אני מבין. אבל אם יש פה רק הוועדה למינוי דיינים זה הדבר הכי פחות דחוף. למה זה הדבר הכי פחות דחוף? מכיוון שהכנסת כבר בחרה את נציגיה לוועדה למינוי דיינים, והכנסת כבר פעלה בלי שיהיה חוק על-פי החוק של שולי מועלם. ושולי מועלם עצמה נבחרה לוועדה למינוי דיינים.
שולי מועלם-רפאלי
ראה זה פלא.
משה גפני
ממש לא פלא. ממש מצוין, הכול בסדר. אני מאוד תומך בך, אפילו יותר ממה שאני תומך בדודו רותם.
יעקב מרגי
הוא יבקש הודעה אישית.
אברהם מיכאלי
מלח על הפצעים.
היו"ר יריב לוין
משפט אחרון, בבקשה.
משה גפני
המציאות הזאת שבה עכשיו באים ואי אפשר לחכות עוד יום, אי אפשר לחכות עוד יומיים - -

חבל שלא דיברתי על המשיח.
דוד רותם
נכון. הוא גם לא היה מגיע.
משה גפני
הוא לא היה מגיע בגללך.
דוד רותם
ודאי שבגללי.
היו"ר יריב לוין
רבותי, משפט אחרון.
משה גפני
לכן אדוני היושב-ראש, לבקש פטור מחובת הנחה כדי להביא את זה מהר ביום אחד או ביומיים או בשבוע זה פשוט לעשות צחוק מוועדת הכנסת, לעשות צחוק מהכנסת. אין שום סיבה בעולם שזה יקרה. לא היה דבר כזה שהביאו חקיקה במהירות בגלל סתם שמתחשק. אין שום סיבה בעולם. אפשר להביא את זה בעוד כמה ימים.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה. עוד הערות? אין. אני עובר להצבעה.
קריאות
- - -
היו"ר יריב לוין
רבותיי, רגע. המשמעות היא פשוטה: אנחנו מצביעים על בקשתו של יושב-ראש ועדת החוקה לתת פטור מחובת הנחה - -
משה גפני
זאת לא סיבה, אפשר עוד יום. זה לא דחוף.
היו"ר יריב לוין
- - להצעת חוק הדיינים (תיקון מס' 26) (ייצוג הולם לנשים בוועדה לבחירת דיינים) פטור לפני ההצבעה בקריאה השנייה ובקריאה השלישית.
משה גפני
אם לא יהיה פטור מתי זה יובא?
היו"ר יריב לוין
זה לא באחריותי.
מי בעד ההצעה הזאת? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הבקשה לפטור מחובת הנחה – רוב
נגד – 3
נמנעים – אין
הבקשה אושרה.
היו"ר יריב לוין
בעד- 9; נגד – 3; נמנעים אין. לפיכך הבקשה התקבלה.
משה גפני
מבקשים רביזיה.
דוד רותם
רביזיה לעוד חצי שעה בדיוק.
משה גפני
אתה מנהל פה את הוועדה?
דוד רותם
תגיד, אני שאלתי אותך משהו?
משה גפני
הוא מנהל את הוועדה, לא אתה.
דוד רותם
אני שאלתי אותך משהו? אני לא זוכר ששאלתי אותך.
משה גפני
אני רק אומר לו שלא דודו רותם מנהל את הוועדה, אלא אתה מנהל את הוועדה.
היו"ר יריב לוין
זה חידוש גדול.
דוד רותם
אם אני הייתי מנהל את הוועדה הרביזיה הייתה נערכת בעוד דקה.
משה גפני
בניגוד להוראה של היועץ המשפטי של הכנסת.
איל ינון
זה תקנון הכנסת.
היו"ר יריב לוין
אני עובר לנושא השני. תהיה רביזיה בשעה 11:45.
משה גפני
אבל יש לנו משהו ב-11:45.
דוד רותם
תדחה.
היו"ר יריב לוין
אפשר להוריד את הרביזיה.

1. קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות:
2. הצעת חוק הלוואות לדיור (תיקון מס' 12), התשע"ג-2013 (מ/764)
היו"ר יריב לוין
רבותי, אני עובר לנושא הבא: קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק. הנושא הראשון הוא הצעת חוק הלוואות לדיור (תיקון מס' 12), התשע"ג-2013 (מ/764). הייתה המלצה של הלשכה המשפטית להעביר את ההצעה לוועדת הכספים. היו הצעות להעביר לדיון בוועדת הכספים או בוועדת החינוך או בוועדת המדע.
יצחק הרצוג
וגם כלכלה.
היו"ר יריב לוין
לכלכלה לא הייתה הצעה, אבל אפשר להציע גם את ועדת הכלכלה.
יעקב מרגי
האוצר יתמוך להעביר לוועדת הכלכלה.
היו"ר יריב לוין
יש איזושהי הערה? אם לא אני מעמיד את ההצעה להעביר את ההצעה לוועדת הכספים, על-פי המלצת הלשכה המשפטית. מי בעד?
יצחק הרצוג
אני רוצה לנמק.
איילת שקד
למה לא לכלכלה?
יצחק הרצוג
למה לא לכלכלה?
היו"ר יריב לוין
מאה אחוז, תנמק. אני שאלתי. אם מישהו רוצה להציע – אתם לא עונים.
יצחק הרצוג
אני רוצה לנמק. הנושא הזה נוגע במישרין לסוגיית הדיור, יוקר המחיה, כל נושא קבינט הדיור. זה נושא שהוא לא לוועדת הכספים. הוא נוגע אשכרה – סליחה על הביטוי - לוועדת הכלכלה.
היו"ר יריב לוין
חברת הכנסת אילת שקד כיושבת-ראש סיעת הבית היהודי שיושב-ראש ועדת הכספים הוא מטעמה – זה מקובל עלייך להעביר את זה לוועדת הכלכלה? אם כן, אני איענה לבקשה בשמחה, אין שום בעיה. אני רק רוצה לדעת שזה מקובל עליכם.
איילת שקד
אני נוהגת נגד מצפוני.
היו"ר יריב לוין
אז אני עובר להצבעה. מי בעד להעביר לוועדת כספים כהמלצת הלשכה המשפטית?
משה גפני
אבל היא הסכימה לוועדת הכלכלה.
היו"ר יריב לוין
היא לא הסכימה.
יעקב מרגי
חזרה בה. נגד מצפונה, היא אמרה.
היו"ר יריב לוין
מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד העברת ההצעה לוועדת הכספים – רוב
נגד – 4
נמנעים – אין
העברת ההצעה לוועדת הכספים אושרה.
היו"ר יריב לוין
נגד-4. לפיכך עבר לוועדת כספים.

2. הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון – הצגת מועמדות לכהונה נוספת של רב ראשי לישראל), התשע"ג – 2013 של חבר הכנסת אברהם מיכאלי וקבוצת חברי הכנסת (פ/ 1331/19).
היו"ר יריב לוין
הנושא הבא: הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון – הצגת מועמדות לכהונה נוספת של רב ראשי לישראל), התשע"ג-2013 של חברי הכנסת אברהם מיכאלי וקבוצת חברי כנסת (פ/1331/19). המלצת הלשכה המשפטית הייתה להעביר לוועדת החוקה או לוועדת הפנים והגנת הסביבה. אני מבין, אדוני יושב-ראש ועדת החוקה שיש הסכמה מצדך שהנושא ילך לוועדת הפנים – או לפחות אין התנגדות.
אורי מקלב
אם יש הסכמה שינמק את זה.
משה גפני
לדעתי, ראוי שדודו רותם ידון בזה.
יעקב מרגי
אני מבקש לפתוח את הפרוטוקול מהדיון הקודם. תקראו מה הוא אמר על - - -
היו"ר יריב לוין
יושבת-ראש ועדת הפנים ביקשה להעביר את ההצעה אליה. אני מאפשר לחבר הכנסת גפני לנמק את הצעתו. רק נציין בפניו שהנימוק הזה תופס לכל דבר ועניין גם להצעות החוק הבאות שתבואנה.
משה גפני
אבל את כל הבאות הרי נתתם לו.

למה אתה הולך?
יעקב מרגי
הוא לא עובד פה, מה אתה רוצה ממנו? כרגע אמרת לו שהוא לא מנהל את הוועדה. הוא הלך, הוא נפגע.
אברהם מיכאלי
- - - אם אתה משבח אותו זה לא בסדר.
אורי מקלב
איפה החוק הזה - - -
יעקב מרגי
לא החוק הזה, יש חוק אחר שנתקע. זה לא זה. תדייק בלשון.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת גפני ברשות דיבור.
משה גפני
לפני שאנחנו מקבלים החלטה בעניין אני מבקש לדעת: זה היה חוק מהקדנציה הקודמת. הרי אנחנו לא ממציאים פה את הגלגל – אני מבקש לדעת היכן החוק הזה נדון בפעם הקודמת.
היו"ר יריב לוין
החוק נדון בפעם הקודמת בוועדת החוקה, חוק ומשפט.
יעקב מרגי
אני מבקש לתקן את היושב-ראש: החוק נקבר בפעם הקודמת בוועדת החוקה. אנחנו מחיים אותו בוועדת הפנים כי כל נושא הרבנות הראשית מלכתחילה בוועדת הפנים. זה שבחטא ובאיסור זה עבר בקדנציה הקודמת בוועדת חוקה, באו לתקן. צריך לברך את הכנסת הזאת, שאין לי הרבה סיבות לברך אותה, שהיא מתקנת עיוות מהכנסת הקודמת. תודה, אדוני היושב-ראש.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת גפני, אחרי שקיבלת תשובה לשאלה הראשונה - -
משה גפני
אין שום סיבה בעולם שהנושא הזה יעבור עכשיו לוועדה אחרת, אלא אם כן נעשה פה דיל לגבי העניין הזה. גם אישרו עכשיו בוועדת החוקה את הנושא של פתיחת אזורי הרישום, חוק צוהר. הוא אושר בוועדת החוקה לפני כמה דקות ברציפות, חוק של איתן כבל. עכשיו מאשרים פה את החוק הזה שהוא בהסכמה של דודו רותם.
יעקב מרגי
זה כמי שכפאו שד. אם הוא היה יכול לדבר, מה הוא היה אומר לך.
משה גפני
חבר הכנסת מרגי, אין לי מושג, אני לא יודע. אין לי אלא מה שאני רואה. מה שאני רואה זה מה שקרה בקדנציה הקודמת - -
היו"ר יריב לוין
מה שאתה רואה אני עוד לא התחלתי ללמוד.
משה גפני
על זה אמר שלמה המלך: "יוסיף דעת, יוסיף מכאוב".
היו"ר יריב לוין
- - -
יעקב מרגי
אני הייתי אומר לו משהו אחר – פריקת תסכולים.
אורי מקלב
חבר הכנסת מרגי, היית צריך להנמיך את הטונים כי היית שותף בחוק הקודם, אתה יודע את התהפוכות, היית מאחורי הדברים האלה.
יעקב מרגי
אני גאה על כך, אני לא מתחרט על כך. לכן אני בר-פלוגתך אז ובר-פלוגתך היום. אני גאה בכך.
אורי מקלב
- - -
יעקב מרגי
אני בר-פלוגתך אז וגם היום.
אורי מקלב
לא נראה שתהיה כל כך גאה.
יעקב מרגי
אני גאה. אני לא ראיתי שהבאת ברכה לרבנות הראשית בעשור האחרון. אז תפסיק לבלבל במוח – סליחה על הביטוי.
אורי מקלב
- - -
יעקב מרגי
לא ראיתי שהבאת כבוד גדול לרבנות הראשית בעשר השנים האחרונות. לא כדאי לך לדרוך לי על היבלות, אני עוד עדין.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת גפני, בבקשה.
משה גפני
אני רק איש מנומס. אם מפריעים לי אני נבהל. אני הייתי יושב-ראש ועדה בקדנציה הקודמת, ואני לא יודע למי היו טענות. אפילו לש"ס לא היו טענות.
יעקב מרגי
תשאל את השר לשירותי הדת דאז.
משה גפני
אה, נזכרתי. הבנתי.
יעקב מרגי
תשאל אותו מה עשית לו.
משה גפני
יפה. בגלל זה הבאתם את יאיר לפיד.
יצחק הרצוג
הקואליציה נהנית מהריבים בתוכנו.
משה גפני
בסדר, אני מפסיק.
יעקב מרגי
סליחה, מה קרה? ממחלוקת לא מתים.
משה גפני
החוק צריך להידון בוועדת חוקה. מדובר על דיל. כל בר דעת רואה שמדובר על דיל; דיל מאוד לא לעניין. נעשה פה דיל.
יעקב מרגי
גפני, אמרת את המילה "דיל" בחודש האחרון אולי 2,500 פעם.
משה גפני
נעשה דיל, והדיל הזה עושה נזק לרבנות, עושה נזק לרבנים הראשיים. המציאות גלויה לעין - -
אברהם מיכאלי
אבל אתה אומר שעשו דיל על חוק שאני חתום עליו.
משה גפני
אתה מייצג משהו.
אברהם מיכאלי
מה אני מייצג? אני מייצג את החוק.
משה גפני
תאמין לי, אני לא רוצה פה ליד השולחן. אני אגיד לך מה הדיל, בסדר?
אברהם מיכאלי
אבל לא אני עשיתי דיל.
משה גפני
חס וחלילה. לא חבר הכנסת מיכאלי עשה את הדיל. עשה את זה מישהו אחר, והוא לא חבר כנסת. מרגי סתם מגן עליו. ולא רב עשה את הדיל.
יעקב מרגי
אני אוהב את השנינות שלך.
משה גפני
על כל פנים, החלק הזה הוא חלק מבזה. הוא צריך להידון בוועדת החוקה, הוא לא יכול לעבור עכשיו לוועדת הפנים בגלל ששם רוצים לקדם את זה. זאת פשוט בושה לכנסת, תאמינו לי. הרי בסופו של דבר ההיסטוריה תשפוט אותנו. מה אנחנו עושים עכשיו? אנחנו לוקחים גוף מכובד כמו הרבנים הראשיים. תארו לעצמכם שהיינו עושים את זה על נשיא המדינה או על מבקר המדינה?
יעקב מרגי
הצחקת אותי. אסור לצחוק, אבל הצחקת אותי.
משה גפני
כולם יודעים במה מדובר. אם יש מישהו מבין חברי הכנסת שלא יודע על מה מדובר אסור לו להיות בכנסת.
אורי מקלב
- - - כולם יודעים.
משה גפני
יכול להיות שצריך להגיד את זה, גם הזמן של זה יגיע.

אני מבקש שזה יהיה בוועדת החוקה.
היו"ר יריב לוין
תודה. עוד הערות?
אורי מקלב
אני רוצה לשמוע את היועצים המשפטיים.
היו"ר יריב לוין
הם אמרו, הקראתי. ההמלצה הייתה להעביר לחוקה או לוועדת הפנים.
אורי מקלב
זאת המלצה של הכנסת?
היו"ר יריב לוין
לא, של הייעוץ המשפטי.
איל ינון
אני מוכן להסביר.
אורי מקלב
אני רוצה לשאול לא על זה – מדוע אותו חוק נמצא פעם בוועדת חוקה ופעם בוועדת הפנים? זה אותו חוק. גם אם נניח שיש אפשרות לדון בשתי ועדות השאלה היא מה הביא להחלטה שזה יהיה בוועדת החוקה ולמה היום אנחנו רוצים לשנות את זה?
היו"ר יריב לוין
את השאלה הזאת אי אפשר להפנות ליועץ המשפטי.
אורי מקלב
- - -
משה גפני
אנחנו גם נבקש לדעת את עמדתו של היועץ המשפטי לכנסת, האם לא התחיל - -
היו"ר יריב לוין
יש חוות דעת בכתב. לא צריך להקריא שוב את חוות הדעת. אנחנו לא דנים על חוות הדעת שלו. זה לא ממין העניין הזה. היא לא נוגעת לשאלה איזו ועדה תדון.
משה גפני
לא, לא על איזו ועדה תדון.
היו"ר יריב לוין
זה תעלה בדיון בוועדת הפנים או בוועדת חוקה.
יעקב מרגי
להרגיע את דעתו: כמי שהיה חבר ועדת שרים כשהחוק הזה עבר – אני יכול לומר לך, בגלל מהלך כוחני פוליטי של מפלגה מסוימת שאמרה שהיא מוכנה שהחוק הזה יעבור ובתנאי שזה יידון בוועדת חוקה ומלכתחילה זה יכול היה להידון בוועדת הפנים.
משה גפני
לא יכול להיות. בוועדת שרים ככה זה היה?
יעקב מרגי
זאת השגרה שם.
היו"ר יריב לוין
נשאלה שאלה. חבר הכנסת מקלב.
אורי מקלב
היועץ המשפטי לכנסת - - - בדברי תשובתו - - - חוות דעתו של היועץ המשפטי שמקומו של חוק זה רק בוועדת חוקה.
איל ינון
חבר הכנסת מקלב, היועץ המשפטי יענה במשפט ונעבור להצבעה. בבקשה.
איל ינון
לא אחת נושאים נופלים בתחומי ענייניהן של כמה ועדות. כך למשל הדוגמה של ההצעה שעומדת פה על סדר היום. על-פי תקנון הכנסת – אני מפנה אתכם לסעיף 100(5) לתקנון: "ועדת הפנים והגנת הסביבה עוסקת בין היתר בעדות ובארגון הדתות של יהודים ושל לא יהודים". לכן מבחינה תקנונית אין בוודאי מניעה מלהעביר את הנושא של הרבנות הראשית, וכך גם אכן נעשה בעבר בתיקונים שונים לחוק הרבנות הראשית ולתיקונים שקשורים בארגון החיים הדתיים.
משה גפני
מה אמרת, הדתות?
איל ינון
האופן שבו זה מנוסח בתקנון: "עדות" – גם אנחנו עדה, העדה היהודית – "ארגון הדתות של יהודים ושל לא יהודים".
משה גפני
לכן עניין הוועדה למינוי דיינים היה צריך להידון בוועדת הפנים.
יעקב מרגי
למשרה שיפוטית.
איל ינון
בעוד שלגבי ועדת הפנים יש יחסית פירוט בתקנון לגבי הסמכויות של ועדת חוקה או תחומי העניינים של ועדת חוקה כל שנאמר הוא "חוקת המדינה, חוקי יסוד, חוקים וסדרי משפט". אבל נכון ציין בצדק חבר הכנסת גפני שבעבר חוקים של הרבנות הראשית נדונו גם בוועדת החוקה, חוק ומשפט ונולד נוהג כזה בכנסת. לכן עמדת הלשכה המשפטית הייתה שניתן להעביר את ההצעה הזאת גם לוועדת חוקה וגם לוועדת הפנים. ההעברה שלה לוועדת הפנים בוודאי לא סותרת את תקנון הכנסת.
היו"ר יריב לוין
תודה. אני עובר להצבעה. מי בעד?
אורי מקלב
רק שנייה. כל אחד - - - בוועדה.
היו"ר יריב לוין
קיימנו דיון.
אורי מקלב
- - - היועץ המשפטי את גלגולו של חוק זה. החוק הזה הגיע לוועדת חוקה בכנסת הקודמת. בכנסת הקודמת הוא התעכב. במקביל ועדת הפנים דנה בחוק פתיחת אזור רישום נישואין, והחוק הזה לא התקדם. בסופו של דבר מצאו פתרון לחוק הזה ולחוק הזה - -
יעקב מרגי
פרנויה זאת מחלה, אתה יודע? במקרה נפל באותו יום. בונים תלי תלים - -
היו"ר יריב לוין
אגב, חבר הכנסת מקלב, יכול להיות שזה לא במקרה, וזה לגיטימי. זה מותר.
קריאות
- - -
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת מקלב, הנקודה הובנה.
אורי מקלב
אני רוצה להסביר את גלגלולו של חוק- -
יעקב מרגי
הייתי עושה חשבון נפש למה זה בא דווקא היום.
היו"ר יריב לוין
זה היה שם, ועכשיו רוצים להעביר לפה. החוק השני היה פה, ורוצים להעביר אותו לשם. מותר, העברנו.
משה גפני
הוא רוצה להציג לחברי הוועדה איך החוק התגלגל.
אורי מקלב
כשזה פוליטיקה – הפוליטיקה בסדר. אבל גם כשחוות דעת משפטיות למיקומו של חוק שקופץ מוועדה לוועדה ומכנסת לכנסת זה כבר זילות לא רק של - - - אלא התנהלות הכנסת.
היו"ר יריב לוין
העמדה ברורה.
אורי מקלב
לא יכול להיות שפתיחת אזור רישום נישואין היה בוועדת הפנים במשך שנתיים-שלוש ולא התקדם, ועבר לפתע בהסכמה לוועדת החוקה.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת מקלב, הבנו. תאמין לי, יותר ברור ממה שהסברתם את זה –אין. משפט אחרון.
אורי מקלב
אדוני היושב-ראש, אנחנו צריכים להגיד מה קרה היום. אנחנו צריכים שהחוק הזה לא היה מונח בכלל על שולחן הכנסת, וועדת השרים לענייני חקיקה כבר דנה בו. היא קיבלה את ה-פ' שלה ביום רביעי, וביום ראשון - - -
יעקב מרגי
היו דברים מעולם.
אורי מקלב
אותה הצעת חוק של חבר הכנסת קלפה שהחוק הזה היה מונח נמשך ממנו. היום אנחנו באים ואומרים – דיל חוק צוהר מול חוק עמר עבר מן העולם - -
יעקב מרגי
זה טוב ל"יתד". אמרת את זה, הוא כבר רשם אותו.
אורי מקלב
- - -
יעקב מרגי
זה טוב ל"יתד נאמן" שבע פעמים.
היו"ר יריב לוין
רבותי, תודה, הבנו.
יעקב מרגי
אל תעשו צחוק מהכנסת. תתפקחו.
אורי מקלב
- - - שהיום אתם עושים גם דיל סתם. זה הדבר הגרוע ביותר - -
יעקב מרגי
אז אמרת. המציאות תטפח לך בפנים.
אורי מקלב
- - - עמר אתם מביאים את זה. לפני כל ישראל אתם עושים את זה.
היו"ר יריב לוין
אני עובר עכשיו להצבעה. מי בעד להעביר את הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון – הצגת מועמדות לכהונה נוספת של רב ראשי לישראל), (פ/1331/19), לוועדת הפנים והגנת הסביבה? מי בעד? מי נגד? מי סביבה?

הצבעה
בעד העברת הצעת החוק לוועדת הפנים והגנת הסביבה – רוב
נגד – 1
נמנעים – אין
ההצעה להעביר את הצעת החוק לוועדת הפנים והגנת הסביבה התקבלה.
היו"ר יריב לוין
בעד- 10, נגד- 1, אין נמנעים. ההעברה אושרה.
משה גפני
אתם היום בעד מירי רגב?
היו"ר יריב לוין
אנחנו תמיד בעד מירי רגב.

1. קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא "התגברות הטרור ביהודה ושומרון" של חבר הכנסת משה זלמן פייגלין (279), יוני שטבון (287), נסים זאב (341) וישראל אייכלר (361).
היו"ר יריב לוין
אני עובר לקביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא התגברות הטרור ביהודה ושומרון של חברי הכנסת משה זלמן פייגלין, יוני שטבון, ניסים זאב וישראל אייכלר. נשמעו הצעות להעביר לוועדת חוץ וביטחון ולוועדת הפנים. אני מבין שיש הסכמה על העברת הנושא לוועדת החוץ והביטחון.

מי בעד להעביר לוועדת החוץ והביטחון? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד להעביר את הצעת החוק לוועדת החוץ והביטחון – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

ההצעה להעביר את הצעת החוק לוועדת החוץ והביטחון התקבלה.
היו"ר יריב לוין
בעד – פה-אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים. ההצעה התקבלה.
1. הרכב הוועדה המשותפת לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת החינוך, התרבות והספורט לדיון בהצעה לסדר היום בנושא "נפגעים באירועי ספורט המוניים וגל אירועי גזענות ואלימות בספורט", הצעת חבר הכנסת עמרם מצנע (491), לפי סעיף 57(ב) לתקנון הכנסת.
היו"ר יריב לוין
אני עובר לנושא האחרון: הרכב הוועדה המשותפת - -
משה גפני
הדבר היחיד שנשאר לי בכנסת הזאת זה רביזיה.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת גפני, אני עובר לנושא האחרון: הרכב הוועדה המשותפת לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת החינוך והספורט לדיון בהצעה לסדר היום בנושא נפגעים באירועי ספורט המוניים וגל אירועי גזענות ואלימות בספורט, של חברי הכנסת עמרם מצנע, לפי סעיף 57(ב) לתקנון הכנסת.

אני קיבלתי שמות מטעם ועדת הפנים והגנת הסביבה ומטעם ועדת החינוך, התרבות והספורט. אני רק רוצה להעיר הערה שחשוב שתיאמר לפרוטוקול: מאחר שמדובר בהצעה לסדר היום, כמובן, המנדט של הוועדה מוגבל לדיון בנושא הזה. לכן צריכים לשים לב חברי הוועדה שבמידה שהם מצביעים בעד איזשהו נוסח החלטה לאור ההצעה לסדר היום בזה הסתיים המנדט של הוועדה. לכן ברור שהמטרה היא שהוועדה תעשה כאן עבודת עומק, ולכן שלא ימהרו לקבל החלטה בהצעה ביום הראשון כי זה פשוט יביא לסגירת הוועדה, והם לא יוכלו להמשיך לעבוד. ההצעה כפי שהובאה בפניי היא שמטעם ועדת הפנים והגנת הסביבה יהיו חברי הכנסת דוד צור, חמד עמאר ונחמן שי, כאשר דוד צור יהיה יושב ראש הוועדה; ומטעם ועדת החינוך, התרבות והספורט יהיו חברי הכנסת עמרם מצנע, שמעון אוחיון ויצחק הרצוג – הרכב שהוא לאו דווקא על בסיס סיעתי, אלא יותר על בסיס העניין של האנשים בנושא עצמו.
יצחק הרצוג
אם תהיה בעיה, אמרתי גם למרצ שנראה - -
היו"ר יריב לוין
אם יהיה צריך נעשה שינוי. אבל הנושא חשוב, וכדאי שיוכלו להמשיך לעבוד, ויעסקו באמת אנשים שהנושא מעניין אותם וחשוב להם גם אם מבחינה סיעתית החלוקה היא לאו דווקא מאוזנת.

מי בעד ההצעה הזאת? מי נגד? מי נמנע?
הצבעה
בעד ההצעה להרכב הוועדה המשותפת – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

ההצעה להרכב הוועדה המשותפת התקבלה.
היו"ר יריב לוין
אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר.

רבותי, הרביזיה ב-11:45.


תודה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:30.>

קוד המקור של הנתונים