ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 11/06/2013

יום ההוקרה לחיילי המילואים - מתן הנחה של 5% בארנונה לחיילי מילואים

פרוטוקול

 
PAGE
8
ועדת הכספים
11/06/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 71>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, ג' בתמוז התשע"ג (11 ביוני 2013), שעה 11:00
סדר היום
<יום ההוקרה לחיילי המילואים – מתן הנחה של 5% בארנונה לחיילים מילואים>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר

זהבה גלאון

גילה גמליאל

יצחק כהן

אראל מרגלית

אורית סטרוק

ראובן ריבלין

אלעזר שטרן
מוזמנים
>
דור בלוך - אגף תקציבים, משרד האוצר

יוסי עדס - רפרנט פנים ורשויות, אגף התקציבים, משרד האוצר

סיון להבי - תקצוב ופיתוח, משרד הפנים

איתיאל מלאכי - לשכה משפטית, משרד הפנים

עמיר חי - ראש עתכ"א (ענף תכנון כח אדם) מילואים, צה"ל

גיא עציון - פעיל, המשמר החברתי

איתי חוטר - סמנכ"ל כלכלה, מרכז השלטון המקומי

רונן כהן - גזבר מועצה מקומית בית אל

ישראל חזקיה - התאחדות התעשיינים

ניקולאי (נוי) טבך - העמותה למען משרתי המילואים

אבי סייג - העמותה למען משרתי המילואים

עלה מיקנובסקי - העמותה למען משרתי המילואים

דוד דהאן - יו"ר ודובר, רעיונות הציבור

אילנה בן עזרא - המשמר החברתי

אלון שוורצר - אם תרצו
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
ס.ל., חבר מתרגמים
<יום ההוקרה לחיילי המילואים– מתן הנחה של 5% בארנונה לחיילים מילואים>
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני פותח את הישיבה. אמיר חי בבקשה.
עמיר חי
בנושא ארנונה, אני אתן תיאור קצר עובדתי. במסגרת חוק המילואים קיימת ועדת שרים לענייני מערך המילואים בראשות שר הביטחון. הוועדה מתכנסת, מעלה לסדר החלטות והטבות שונות לאנשי המילואים, ומאחר שאין התנגדויות זה הפך להחלטת ממשלה מחייבת ויש מספר הטבות שכבר רצות זה מספר שנים. במאי 2011 התכנסה הוועדה לאחרונה, שם התקבלה החלטה לשנות את החקיקה או התקנות כדי לאפשר לרשויות לתת הנחה של עד 5% למי שהוא משרת מילואים פעיל. משרת מילואים פעיל, כהגדרתו בהחלטת ממשלה, זה מי שעושה שירות משמעותי עם מניין ימים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
המילה משמעותי פה, בימים האלה יש לה משמעות גדולה.
עמיר חי
20 ימים ועד שלוש שנים זה משרת מילואים פעיל שזכאי להטבות הממשלתיות. לאחר קבלת ההחלטה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
זו החלטת ממשלה?
עמיר חי
אז אני אומר, לפני שזה הפך להחלטת ממשלה הגיש שר האוצר דאז ערר על ההחלטה ולכן היא ירדה ולא התקבלה. עד כאן העובדות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רק תן לי להבין. כששר הביטחון הציע את ההצעה הזו, המשמעות הייתה שהרשויות ייתנו הנחה על חשבונם, או שמישהו יגבה אותם? ושוב, אני שואל, נניח יש לנו לפעמים מועצה, לא מועצות גדולות, ובה מסה גדולה משרתים במילואים, זה לב ליבו, זאת אומרת שהקלה בדבר כזה זה משהו משמעותי.
יצחק כהן
הם רוצים לתת הנחה בארנונה לאנשי מילואים?
אלעזר שטרן
זה היה פעם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, שר הביטחון הציע את זה בממשלה. לא שמעת? עסקנו בזה אתמול, ושר האוצר הגיש ערער וככה זה נמצא כרגע. אני רק ניסיתי להבין מה התכוון שר הביטחון, האם שר הביטחון אמר 'ניתן הנחה', ועכשיו כל רשות תספוג את זה, אז זה לא חוכמה, למה הוא אמר 5%, שיגיד 30%, מה אכפת לו? אם הוא לא סופג את זה אלא הרשות סופגת. אני רק רוצה להבין האם הכוונה שהוא יפצה - - -
ראובן ריבלין
הארנונה היא כדי שהרשויות ייתנו שירותים, חינוך ופינוי אשפה וכל הדברים האלה. אם אתה עושה הנחה שהעירייה לא מקבלת אותה, העירייה באותו רגע אחת משתיים, או תקבל פיצוי מתאים מהממשלה, שהיא חוקקה את החוק הזה, או שהיא לא תיתן את השירותים. זאת אומרת אנשי המילואים יזכו להנחה, אבל לילדים שלא יהיה איפה ללמוד.
אלעזר שטרן
לא בדיוק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רגע, רגע, מה קרה? רבותיי, רגע, רגע. אחד אחד.
ראובן ריבלין
- - - אבל בינתיים החוק, האם החוק חל על ראשי הערים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין חוק כרגע.
ראובן ריבלין
לא, אני אומר, אם יהיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לכן שאלתי. בואו ניתן רגע לעמיר להסביר ואחר כך אנחנו נתחיל לדבר, ויש כאן גם עוד כאלה שביקשו רשות דיבור באופן מסודר.
עמיר חי
אני אסביר. ראשית אני אתן רגע את התשתית היות שנאמרה פה איזה שהיא אמירה מאיזה תקציב זה בא. ראשית, התשתית המשפטית למתן הטבות למשרתי מילואים פעילים מצויה בחוק המילואים, בסעיף 20, חוק ההבחנה המותרת. מצוין שם גם שההטבות של משרדי הממשלה יהיו מתקציבי משרדי הממשלה. למשל משרד התחבורה שנותן לך באגרות זה מתקציבו, משרד החינוך וכו'. ולכן גם ההטבה הזאת הייתה צריכה להיות לא על חשבון הרשויות, אלא מטעם האוצר, הכנסות המדינה. עשינו דרך אגב תחשיב, רשויות ש - - -
גילה גמליאל
על איזה עלויות מדובר?
עמיר חי
שוב פעם, הכוונה הייתה לאפשר לראש הרשות פלטפורמה לתת הטבה. יש גם רשויות עם מענקי איזון וכו'. זה היה הרעיון, כשהאוצר ישפה את ה - - -
גילה גמליאל
הרעיון הוא רעיון יפה.
אורית סטרוק
זה מה שאני שואלת. אני בעד הטבות לחיילי המילואים, אין ספק, השאלה היא אם ההטבה באה על חשבון חיילי המילואים עצמם, כלומר אם הרשות לא משופה על זה, אז זה פשוט פוגע באותם חיילי מילואים וזה גם הופך באופן אבסורדי את הרשויות שבהם יש הרבה חיילי מילואים לרשויות יותר עניות.
עמיר חי
אני מניח ששר האוצר, כשהוא הגיש את הערר, הוא התבסס על זה שראש רשות לא יעמוד בלחץ, הוא ייתן את ההנחה והוא יבוא בעצם למשרד האוצר ועל זה הוא הגיש את הערר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נמצא כאן איתנו אבי סייג, שאתה מייצג את?
אבי סייג
אני מעמותת המילואים, אנחנו למעשה מרכזים את פורום מג"דים-מח"טים-טייסים ואת פורום החיילים הפשוטים, ואני אלוף משנה במילואים. אני מצטער שאיחרתי, כי בוועדת הפנים דנים עכשיו עם נשות המילואים. אני רוצה להתייחס לארנונה. לפני שנתיים, בעקבות מודעה בעיתון שהשר מבקש לחדש את צו הארנונה, אחרי עשר שנים שלא נעשתה עבודה, התייצבנו לוועדת קהת וביקשנו להכיר בחיילי המילואים, לתת להם הנחה. ועדת קהת אישרה לנו הנחה של 5% וזה עבר לשר שאישר וזה עבר לוועדת שרים שאישרה, ועדת שרים למילואים, ולאחר אישור ועדת השרים שר האוצר הגיש ערער, או ערעור, ועצר את כל התהליך. אנחנו חושבים ומבקשים, סך הכול לא מדובר בהרבה אנשי מילואים, או בהרבה אנשים שיזכו להנחה הזאת, ואני חושב שחייבים גם להוקיר כבוד וגם לעזור להם, בוועדת הפנים יושבים גם הילדים וגם נשות אנשי המילואים, תבינו כמה קשה גם לבצע מילואים וגם לבצע עבודה מאוד מאוד קשה, ולו רק אפילו בהלצה, מאחר ואיש המילואים לא נמצא בעיר, אז תזכו אותו על זה. סך הכול 5%, לא הרבה.
אורית סטרוק
אבל הילדים שלו שם, אשתו שם.
אבי סייג
אבל הוא לא. אם זה היה שוויוני לכולם, אז את צודקת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זאת אומרת ההצעה שלכם הייתה שהרשויות יספגו את זה.
אבי סייג
לא, אנחנו לא באנו לקבוע מאיפה יבוא הכסף, את זה אתם תקבעו, אנחנו רק רוצים שתפצו את חיילי המילואים, אנחנו רוצים יותר, אבל ב-5% לפחות בארנונה.
אורית סטרוק
אני לא סיימתי את דבריי. רציתי להגיד שאם הרשויות לא ישופו אז אנחנו נמצא את עצמנו שמקום למשל כמו קרית ארבע, שכמעט כל תושב שם עושה מילואים, תהפוך לעיר עוד יותר ענייה, בזכות ההטבה הזו. אני חושבת שזה אבסורד. אם אנחנו רוצים מאוד לעזור לחיילי המילואים זה לא יכול לבוא על חשבון אותן משפחות של חיילי המילואים ומקומות היישוב שלהם.
אלעזר שטרן
קודם כל אני חושב שהמחשבה הזאת היא נכונה מאוד וזה אולי סוג של פופוליזם להגיד מה אכפת לנו להגיד, אנחנו מכירים חקיקות כאלה בכנסת. אני חושב שאם יש חברות אזרחיות וקמלר, הושע ואני היינו יחד באירוע אחד כזה, אם יש חברה שמוציאה מהכיס שלה בשביל לתת, לשפות ולעודד אנשים לעשות מילואים, בטח הרשויות המקומיות צריכות לעשות את זה. אני, דרך אגב, חושב שגם לרשות המקומית יש יתרון חינוכי, לא משנה מה, שהאנשים שלה עושים מילואים. אם הבעיה היא, כמו שאורית מתארת, ואני מבין אותה, אז שיקבעו עד רף מסוים והשאר יקבלו שיפוי. אני, דרך אגב, לא חושב שצריך לקבל שיפוי מלא, בגלל שאם אנחנו רוצים שיעשו את זה גם חברות, שגם הרשויות יבטאו את ההערכה למיעוט הזה ובסוף זה מיעוט שמשרת - - -
אורית סטרוק
אלעזר, אבל אתה הופך את הרשויות שבהן יש אנשי מילואים לעניות, זה אבסורד.
אלעזר שטרן
אני אגיד משהו. אני חושב שני דברים. האחד, אמרתי, שאני בעד להגביל, מעבר לאחוז מסוים שיקבלו שיפוי, ושתיים, אני מקווה שגם את חושבת, אני בטוח שאת בטוחה אפילו, שרשות שהאנשים שלה עושים הרבה מילואים זאת רשות הרבה יותר טובה בהיבט הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רק היא ענייה.
אלעזר שטרן
אוקי, אני ככה חושב. אם לא את, אני באמת חושב ככה. בשורה התחתונה, אני חושב שבזמנים האלה, אני אומר את זה באמת, כששירות מילואים הוא לא טריוויאלי, את הקשיים שדיברו פה אני חווה אצלי בבית, או מהילדים שלי, שאני יודע מה זה או לעבוד ולעשות מילואים, או ללמוד, להיות סטודנט ולעשות מילואים, בסוף זה מיעוט בחברה הישראלית, בטח בהגדרות של מי שזכאי, לא כל מי שרשום שעושה מילואים מקבל את ההנחות האלה, אני יודע שזה קשה, אבל אם אנחנו היום לא נצפה פני עתיד ונגיד - - - אוקי, מה לעשות, צריך להגיד את האמת, הנושא של שירות המדינה, יש לו פיצוי ערכי וצריך שיהיה לו גם פיצוי חומרי. זה לא מספיק רק שנגיד כל הזמן שאנחנו מעלים אותם על ראש שמחתנו, ולכן אני חושב שהרשויות צריכות להתחלק בזה עם הממשלה וצריך לסמל בזה לא רק שחברה פרטית, כבר הזכרתי את השם, לא רוצה להזכיר יותר, תשמש מודל לחברות אחרות, שגם המגזר הציבורי ישמש מודל גם לסקטור הפרטי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה רבה, אלעזר.

גילה.
גילה גמליאל
טוב, ראשית אין ספק שחיילי המילואים צריכים לקבל כמה שיותר תמיכה ועידוד מהמדינה. אני חושבת שההצעה הזאת היא הצעה מאוד מאוד מבורכת, צריך לראות היכן בדיוק היא נעצרה על מנת כן לקדם אותה. כפי שאמר כאן עמיר, שבעצם החוק מחייב את משרדי הממשלה לספוג את העלויות של ההטבות שמשיגים לחיילי המילואים ולא שהעיריות יספגו את זה, אז אני בכלל לא רואה את הבעיה, להיפך, אני חושבת שכאן חובה לקדם את העניין ולבחון בין משרד הפנים למשרד הביטחון, האוצר, משרד ראש הממשלה, איך כן לבצע את איגום המשאבים הנכון על מנת לקדם את זה, ואז סוגיה של חברון או סוגיה של ערים או מועצות חלשות בכלל לא מהווה שיקול בעניין הזה, וזה בהחלט יכול לתת תמריץ בעידן הזה של עלויות הדיור, גם כן לסייע לכל אותם חיילי וחיילות מילואים ואני מברכת על זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה, גילה.

רבי יצחק.
יצחק כהן
כן. קודם כל כולנו פה אחודים סביב השולחן הזה על הערכה מלאה לגבי חיילי המילואים, אבל אם אתם באמת רוצים לקבל את ההנחה הזאת, לא בדרך הזאת, זה לא יילך לעולם. צריכים לכמת את זה, שמישהו ייקח אחריות על זה, משרד הביטחון, וייתן את ההטבה הזאת ישירות. אני לא רואה חייל מילואים הולך למחלקת הגבייה בעירייה ומביא את התלושים ומספר שהוא היה במילואים, למלא טופס ל-5%, זה יבזה אותו, העירייה לא תשלם לו ואם היא תרצה לשלם לו יהיו בודדים כאלה בעיריות שישלמו לו. אני חושב שזה דבר חשוב, לכמת את כל ההטבות שרוצים לתת לחיילי מילואים לתוך מקום אחד, משרד הביטחון, שהוא ייתן את ההטבה ישירות, הוא יודע כמה מילואים הוא עשה, הוא יודע איזה מילואים הוא עשה, הוא יודע מי רוצה לתגמל, זו הדרך היחידה. כל דרך אחרת, משרד זה או משרד זה, זה רק יוביל למצב של לבזות חיילי מילואים והם לא יקבלו את זה בסוף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה רבה. אני רוצה לתת למישהו מהשטח. נמצא איתנו כאן גזבר מועצה, רונן.
יצחק כהן
רגע, אני אסכם. אם רוצים באמת לתת את ההטבה, באמת ובתמים ולא סתם לבזות חיילי מילואים, לכמת את זה ולתת את ההטבה הזאת ישירות לחייל המילואים ממשרד הביטחון ישירות.
רונן כהן
גם אני כמובן בעד ההטבות לחיילי מילואים, באופן אישי יש לי שלושה בנים שכבר עושים מילואים ועוד שלושה בצבא הסדיר, אחד בקבע, או שייצא למילואים או שיישאר בקבע. באופן אישי בוודאי שאני בעד. זו מטלה בלתי אפשרית להפיל על רשויות. ניקח את המועצה המקומית בית אל, שיש שם אחוז גבוה מאוד של אנשים שמשרתים במילואים, זה פשוט להפיל עוד מטלה. זה נשמע מאוד יפה, מאוד פופוליסטי, גם אני בעד, באופן אישי אני בעד, אבל זה פשוט להפיל מטלות על רשויות שלא יוכלו לעמוד בזה, ולהגיד עד 5% ותלוי בראש הרשות, אני רוצה לראות, אחרי שאפשר לתת את ההנחה הזאת, ראש רשות שלא ייתן את זה, בטח לא ראש רשות ציוני שבעצמו גם - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה נקרא בין אבא לעבודה, כאבא כן, כגזבר לא יעלה על הדעת.
רונן כהן
לא יודע אם זה לא יעלה על הדעת, אני תומך במה שאומרים פה חברי הכנסת, אם זה יהיה משרד הביטחון או משרד הפנים או כל שיפוי אחר אנחנו בהחלט בעד.
ראובן ריבלין
חיילי המילואים בעשר השנים האחרונות, עוד כשחברי הכנסת היו לובשי מדים ועטורי תהילה, עמדה לנגד עיני הממשלות בעשור האחרון, כמו גם בעיני חברי הכנסת, שהבינו שמדובר במתנדבים בע"מ, באותם 10% בציבור בישראל שמשרתים, היו ימים בעשר השנים האחרונות שהקצינים היו בשירות מילואים למעלה מ-90 יום ואנחנו רק, כאשר מגיעים לאותה משבצת שבה אנחנו מכריעים ומחליטים, אדוני יושב ראש ועדת הכספים ואדוני יושב ראש ועדת הכספים לשעבר ויקירי היושב לידי, שהיה אחד מעמודי התווך במשרד האוצר ועם שר אוצר שהיה חניך גולני, כל הדברים האלה, כשמגיעים לפתחנו - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
והדובר שהיה יושב ראש הכנסת .
ראובן ריבלין
לא, אני גם הייתי במילואים, אל תחשוב, אני עד גיל 50 עשיתי מילואים, השתחררתי מהמילואים רק כי אהוד ברק אמר ש'הוא נבחר לכנסת, תרחיקו אותו ממני', בתור אלוף פיקוד מרכז.

אני רוצה לומר לכם שכשזה מגיע למחוזותינו, אז בימים טובים, גם אז אנחנו מהססים ויוצרים מצבים שבהם אנחנו מטילים מטלות, כמו שאמר יצחק כהן, חברי היקר, שהיה גם סגן שר אוצר, כאשר אנחנו יכולים להחליט ולהכריע בימים טובים אנחנו מטילים מטלות על כל מיני גופי משנה, בבחינת מרחיקים עדותנו. אנחנו מרחיקים עדותנו על ידי כך שאומרים 'ניתן להם כל מיני פטורים'. כשהגזבר של מועצת בית אל אמר 'מה אתם רוצים, שאנחנו נאפשר לבניהם של אותם הולכים ללימודים ללכת ליום לימודים ארוך, להיות תלמידים בבתי ספר ראויים? אם לא נקבל ארנונה איך נוכל לתת שירותים?' ומתן הנחה בארנונה הוא דבר חיובי ביותר לאותם אלה המשרתים, רק אם הממשלה לוקחת ארנונה, שתתכבד ותיתן את הפיצוי לאותן מערכות אשר מופקדות בקבלת הארנונה במתן שירותים. אין פה איזה שהוא דבר, תעשייה זה דבר אחר, תתנו להם תעשיות, תנו להם אזורים כאלה, תנו להם איזה שהן מטרות, אז הדברים מובנים. לכן ביום מילואים זה, שהוא בא אחר יום המילואים הקודם, שבו לכאורה, על כל פנים כפי שהוצג המצב, היה גן עדן ולא היה מצבנו טוב יותר מאשר לפני שנה ולפני שנתיים, לפי מה שאמרו לנו, אז אנחנו מצאנו את הדרך איך להרחיק עדותנו. אני חושב שהצעתו של סגן שר האוצר לשעבר, אדוני סגן שר האוצר, אחד מהאנשים ששירתו את מדינת ישראל במשך שנים רבות, אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים להעניק את אותה הוקרה, את אותו מענק לאנשי המילואים עצמם באופן ישיר, כפי שאמר יצחק כהן. לתת להם את הדברים האלה, משום שכל דבר אחר שבו אנחנו נותנים להם איזה שהם דמיונות של מענקים אשר מטילים אחריות על גופים אחרים, הם דברים שהם בבחינת איזה שהיא הבטחה שאין בה ממש. אני חושב שביום מילואים זה אנחנו צריכים לעשות חשבון נפש גדול. אני זוכר את סגן שר הביטחון מתן וילנאי, את אהוד ברק לקראת הבחירות, את כולם באים ומכבירים מילים על כך שאנחנו צריכים להוכיח את הוקרתנו לאנשי המילואים ואני מוכרח לומר שבימים קשים אלה יהיה לנו קשה באמת לבוא ולעזור, אבל אנחנו צריכים לזכור שאנחנו מחויבים לזאת, וברגע שהדבר הזה יתאפשר לא להרחיק עדותנו אלא לדאוג למצב שבו אנשי המילואים את ההוקרה המלאה בצורת פיצוי, מענק, בצורת תקבולים ותמלוגים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, יש שלושה משרדי ממשלה שקשורים לנושא, זה יכול להיות משרד הפנים, שהוא האחראי על הרשויות ועל הארנונה, משרד האוצר שהוא אחראי על הכספים בכלל ומשרד הביטחון, שאנשי המילואים הם שלו. אז את אנשי משרד הביטחון, שמענו את הצבא, האם יש כאן מישהו מטעם משרד הפנים?
איתיאל מלאכי
הסוגיה של ההנחה של ה-5% התקבלה בהחלטת ממשלה והוגש ערר על ידי שר האוצר ואנחנו חושבים שלפחות מבחינת משרד הפנים הדבר הנכון הוא להעלות את זה שוב לממשלה, לאור הערר שהוגש ולהכריע בסוגיה הזאת. הטענות שעלו, הועלו פה, כל הדברים כבר נאמרו, הדברים ברורים, מבחינתנו זה צריך לעלות לממשלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ואז? משרד הפנים יוכל לממן את זה?
איתיאל מלאכי
מה שהממשלה תחליט. לא, משרד הפנים לא יוכל היום ל - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
ודאי שלא, הוא יתמוטט מבחינה כספית.
איתיאל מלאכי
זה צריך להיות או דרך - - -
ראובן ריבלין
דרך תקציב המדינה.
אורית סטרוק
מדינת ישראל צריכה ל - - -
ראובן ריבלין
צריך להיות סעיף תקציבי, אנשי מילואים, לתת למשרד ה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
חבר'ה, משרד האוצר?
יוסי עדס
כמו שאמרה כבר חברת הכנסת סטרוק ועוד כמה חברי כנסת, בעצם הרשויות עצמן מחויבות לתת שירותים, במידה שיופחתו ההכנסות שלהם הם ייאלצו או להקטין את השירותים שלהם או להיכנס לגירעונות. מי שייפגעו מזה בעיקר אלה יהיו דווקא רשויות שיש - - - ככל שיש יותר חיילי מילואים הרשויות ייאלצו לפגוע יותר בשירותים ודווקא חיילי המילואים ייפגעו לבסוף. בנוסף, אם המדינה רוצה לבוא ולתגמל חיילי מילואים, הדרך לעשות את זה היא ישירות, כמובן תקציב משרד הביטחון הוא התקציב המיועד לתגמל חיילי מילואים. אם הם רוצים לעשות את זה דווקא בדרך עקיפה, אז משרד הביטחון יכול לבוא ולשפות את הרשויות, אבל הדרך היותר נכונה זה כמו שאמר חבר הכנסת יצחק כהן, שמשרד הביטחון ייתן ישירות לחיילי המילואים החזרים בגין תשלומים.
אלעזר שטרן
אז למה קוראים לזה ארנונה בכלל?
יוסי עדס
ארנונה זה מס למתן שירותים - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, זמננו תם. אני רוצה רק שנראה דוגמה לעיני כל ישראל. מה שנקרא, קדרא דבי שותפי  - לא חמימא ולא קרירא, הכוונה שכל משרד שיושב פה בעיקרון הוא אחראי, כל אחד בתחום שלו, אז משרד הפנים זה ארנונה והוא יכול לתת את האישור והוא מאוד מאוד מאוד בעד, אבל שהשני ישלם, משרד האוצר, הוא יש לו את הכסף, הוא מאוד מאוד בעד, אבל בטח שמשרד הביטחון ישלם, ומשרד הביטחון, עכשיו עשו לו קיצוץ אז אין לו כסף והוא מגלגל את זה למשרד הפנים, ובינתיים חיילי המילואים - - - אם נחליט שחיילי המילואים לא ייצאו למילואים כל עוד - - - דרך אגב זה מה שעושים הרמטכ"ל ושר הביטחון, כשיש קיצוץ אז יוצאים פחות למילואים, אז אם אנשי המילואים יחליטו שכל עוד המשרדים לא יסכמו ביניהם מי נותן את הארנונה לא יוצאים למילואים, אז אולי יהיה פתרון, אבל זה אנחנו לא מעלים על דעתנו, כי אנשי המילואים רוצים לצאת למילואים, הם מבינים מה החשיבות, אז המשרדים, לא יכול להיות דבר כזה, לא יכול להיות שכל משרד יזרוק את זה על השני. מה שאנחנו נעשה, אם זה יהיה במסגרת התקציב, אם זה יתגלגל לידינו נגיע לזה גם דרך התקציב, ואם לא, נעלה את זה כדיון מיוחד ובסופו של דבר אם המשרדים לא יחליטו אז יכול להיות שאנחנו נצטרך להחליט ואולי אנחנו נחליט שהמשרד יקבל קצת פחות, אנחנו נכמת את ההערכה של ה-5% האלה כפול אנשי המילואים המשמעותיים, נכמת כמה כסף זה, ולאותו משרד נוריד את הכסף. אם לא תהיה בררה. אל תיתנו לנו להחליט, תחליטו אתם המשרדים, אבל אם זה לא יילך, אנחנו נעשה את זה.
אורית סטרוק
אפשר עוד הערה אחת?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אי אפשר, הזמן עבר, נגמר, אין מה לעשות. אני מודה גם לאנשי המג"דים והמח"טים, אני מודה לכם על העבודה שלכם. אני מודה לכל המצטרפים למיניהם.
יצחק כהן
עם מה הם יוצאים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
הם ייצאו בזה שבסוף יהיה להם, יהיה להם בסוף, ואם המשרדים לא יחליטו אז אנחנו נחליט.
איתי חוטר
רק לתשומת לבך, אם ייקבע שזה יהיה מתקציב משרד הפנים צריך לשים לב שזה לא יבוא על חשבון מענקי איזון או מענקים אחרים שמגיעים לרשויות המקומיות, כי אז זה יהיה משחק סכום אפס ולא עשינו בזה כלום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקי, ומשרד הביטחון אומר שרק שזה לא יהיה על חשבון רכישת המטוסים וזה יגיד את זה. טוב, רבותיי, אנחנו מודים לנציגי כל משרדי הממשלה שייצגו נאמנה את המשרד השני, לא את עצמם, ואנחנו מודים לכל האורחים שבאו בגין הנושא של אנשי המילואים והוקרתם, וכמובן אנשי צה"ל. תודה רבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:30.>

קוד המקור של הנתונים