ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 03/06/2013

סדרי הדיון המשולב בהצעות החוק הבאות, בקריאה שניה ושלישית:1. הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), התשע"ג-2013 (מ/718). 2. הצעת חוק איסור הלבנת הון (הוראת שעה), התשע"ג-2013 (מ/722).

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת הכנסת
03/06/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 13>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, כ"ה בסיון התשע"ג (03 ביוני 2013), שעה 13:45
סדר היום
<סדרי הדיון המשולב בהצעות החוק הבאות, בקריאה שניה ושלישית:1. הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), התשע"ג-2013 (מ/718). 2. הצעת חוק איסור הלבנת הון (הוראת שעה), התשע"ג-2013 (מ/722).>
נכחו
חברי הוועדה: >
צחי הנגבי – היו"ר
יצחק הרצוג

יפעת קריב

דוד רותם

איילת שקד

פנינה תמנו-שטה
מוזמנים
>
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
סגן מזכירת הכנסת נאזם בדר
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהל/ת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
הילה לוי
<סדרי הדיון המשולב בהצעות החוק הבאות, בקריאה שניה ושלישית:>
1. הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), התשע"ג-2013 (מ/718).
2. הצעת חוק איסור הלבנת הון (הוראת שעה), התשע"ג-2013 (מ/722).
היו"ר צחי הנגבי
הישיבה פתוחה ואנחנו בדיון. אני אבקש ממזכירת הכנסת להסביר את הנושא.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
צהריים טובים, על סדר היום יש היום שתי הצעות חוק בקריאה שנייה ושלישית שתציג יושבת-ראש ועדת הפנים. הצעת חוק אחת היא מניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה). השנייה היא הצעת חוק לאיסור הלבנת הון. מדובר בהיבטים שונים של אותו נושא ולכן ביקש שר הפנים, ואת הפנייה שלו העברתי בשמו. פניתי לוועדת הכנסת להחליט שנוכל לקיים דיון משולב בנימוק ההסתייגויות בקריאה השנייה והשלישית של שני החוקים, אמנם כאן ללא שינוי במסגרת הזמן אלא שיש איזשהו הסדר בין קואליציה ואופוזיציה שהתקבל בוועדת ההסכמות ויציג אותו נציג האופוזיציה.
יצחק הרצוג
אדוני היושב-ראש, בוועדת ההסכמות הופנתה אליי בקשה לנסות להגיע למסגרת זמן מכיוון שבמקור היו הסתייגויות, כמו שנאמר, לקרוב ל-12 שעות. הסיכום שהגעתי אליו בעיקר עם חבר הכנסת דב חנין, על דעת סיעת מרצ גם כן, שהם המסתייגים העיקריים, היה שהנושא הזה יהיה משולב, כלומר שני החוקים יעלו במשולב. מסגרת הזמן לא תעלה על שלוש שעות.

בשלוש שעות אני מציע לאפשר זמן לנואמים במסגרת הזאת וזה לא רק חמש דקות. זה יכול להיות גם יותר. חבר הכנסת דב חנין יפתח בעשרים דקות כי הוא המסתייג העיקרי ואני חושב שזה סביר. בעקרון, ההערכה שלנו בזמנים ואני אומר את זה לפרוטוקול כדי לא לתת שגגה, שהדיון יתחיל בסביבות תשע והוא רצה לסיים לקראת חצות. אני אומר שזה שלוש שעות. עד שלוש שעות.
דוד רותם
מתי?
יצחק הרצוג
היום בערב. אחרי זה יש דיונים עד אמצע הלילה.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
>
באופן פרופורציונלי אני יכולה לחלק את זה לפי גודל הסיעות המסתייגות.
יצחק הרצוג
>
תורידי עשרים דקות מהשלוש שעות.
ארבל אסטרחן
ורק המסתייגים יוכלו לדבר.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
>
בטח.
יצחק הרצוג
רק המסתייגים.
ארבל אסטרחן
זה לא הופך לדיון סיעתי.
יצחק הרצוג
רק המסתייגים. זה לא דיון סיעתי.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
>
רק המסתייגים בחלק היחסי.
יצחק הרצוג
מי שרוצה ינאם. היא רואה שיש לה שש-שבע דקות - - -
ארבל אסטרחן
זה דבר מאד חריג וצריך לדעת את זה, כי בדרך כלל עושים דברים כאלה רק בהסדרים.
יצחק הרצוג
זה עלה בוועדת ההסכמות. סליחה, היושב-ראש ביקש וזה עלה בוועדת ההסכמות היום. היושב-ראש ביקש, נתנו לי צ'רטר לנסות לנהל משא ומתן.
ארבל אסטרחן
הוועדה יכולה להחליט על זה פה אחד אבל צריך לדעת שזה דבר חריג, לצמצם את זמן ההסתייגויות. זה הכל. זה אפשרי.
יצחק הרצוג
אני לא מצמצם את זמן ההסתייגויות. בשבוע שעבר, למשל, ההסתייגויות שעלו בהקשר לחוק התקציב הדו-שנתי, תחמנו את זה חד-פעמי. כלומר, הורדנו את כל ארבעת הסבבים לשני סבבים.
ארבל אסטרחן
אז פורמלית החלטת הוועדה היתה לא לשנות את הזמן אלא רק לנמק.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
>
נכון ואז הכנו את רשימת הנואמים לפי סבבים כמספר ההסתייגויות. פה הם אומרים: ממילא אנחנו יודעים שאנחנו לא ננמק את כל הזמן שעומד לרשותנו, אז במקום שיהיו לנו בסבב הראשון חמש דקות להסתייגות, יהיו לנו שבע דקות.
יצחק הרצוג
זה לילה ארוך וההבנה היא על דעת כולם.
דוד רותם
אנחנו אין לנו בעיה לשבת פה עד שלוש לפנות בוקר, אבל לאופוזיציה יש בעיה.
יצחק הרצוג
לא, לא. זאת היתה בקשה שהגיעה מהקואליציה וזה נועד לאפשר גם לדון בחוק.
היו"ר צחי הנגבי
זה לא מגביל את זמן המסתייגים בפועל אלא ההפך, מאפשר להם יותר זמן.
יצחק הרצוג
בתוך השקלול יש סיעה אחת של 11 חברי כנסת שברור לי שהיא לא תנאם.
היו"ר צחי הנגבי
אין הסתייגויות מההבנה שהיתה.
ארבל אסטרחן
תחזור על זה שמסגרת הזמן לשתי הצעות החוק תהיה שלוש שעות ותחולק בין המסתייגים.
היו"ר צחי הנגבי
מה שאמרת. מסגרת הזמן לדיון שנקבע בשתי הצעות החוק בדיון משולב היא לשלוש שעות, כאשר לא תהיה הקפדה על החלוקה הפנימית ולמסתייגים תינתן אפשרות לדבר כפי שיושב-ראש הישיבה יוכל לנווט את הדיון, ובלבד שהוא לא יעלה על שלוש שעות. אנחנו נצביע על הצעה זו.

הצבעה

בעד ההצעה – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
ההצעה נתקבלה.
היו"ר צחי הנגבי
ההצעה התקבלה פה אחד. תודה, הישיבה הסתיימה.

<הישיבה ננעלה בשעה 00:14.>

קוד המקור של הנתונים