ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 05/06/2013

בחירת נציגי הכנסת לאסיפה הבוחרת, לפי חוק הרבנות הראשית לישראל., חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 43 - הוראת שעה), התשע"ג-2013

פרוטוקול

 
PAGE
11
ועדת הכנסת
05/06/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 14>
מישיבת ועדת הכנסת
יום רביעי, כ"ז בסיון התשע"ג (05 ביוני 2013), שעה 9:45
סדר היום
<בחירת נציגי הכנסת לאסיפה הבוחרת, לפי חוק הרבנות הראשית לישראל.>
<הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 43 - הוראת שעה) (יושב ראש הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון), התשע"ג-2013>
נכחו
חברי הוועדה: >
צחי הנגבי – היו"ר
יצחק וקנין

יריב לוין

אברהם מיכאלי

אורי מקלב

דוד רותם

מאיר שטרית

איילת שקד

ישראל אייכלר

משה גפני

רינה פרנקל
מוזמנים
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהל/ת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
יפה קרינצה
<בחירת נציגי הכנסת לאסיפה הבוחרת, לפי חוק הרבנות הראשית לישראל.>
היו"ר צחי הנגבי
שלום, אני פותח את הישיבה. התכנסנו לצורך דרמה שנעלמה לנו מתוך הידיים. חשבנו שיהיו היום דילים, הכרעות דרמטיות וכל מיני דברים כאלה, אבל בסך הכול נשארו חמישה מועמדים על חמישה מקומות ואקרא את נהלי ההצבעה.
דוד רותם
היו שישה, רק מחקת אחד. אני לא יודע למה.
היו"ר צחי הנגבי
אני לא מוחק אף אחד ולא מצרף אף אחד.

רשימת חברי הכנסת המועמדים לאסיפה הבוחרת לפי חוק הרבנות הראשית לישראל - כידוע, הכנסת הסמיכה את ועדת הכנסת לבחור את חמשת נציגי הכנסת לאסיפה הבוחרת לפי חוק הרבנות לישראל, התש"ם-1980. כל אחד מחברי הכנסת שאינו שר או סגן שר רשאי היה להציג את מועמדותו בכתב למזכירות ועדת הכנסת עד ליום חמישי, 30 במאי. ההצבעה תהיה גלויה, בהתאם להליך הקבוע בסעיף 66 לתקנון הכנסת. בשל העובדה כי מספר המועמדים הוא כמספר נציגי הכנסת שיש לבוחרם יאמר כל אחד מחברי ועדת הכנסת המשתתף בהצבעה אם הוא תומך - בכולם, בחלקם, בכל אחד אחד מהם – או מתנגד לבחירתם.

שמות החברים, לפי סדר האל"ף-בי"ת, הם: חבר הכנסת ישראל אייכלר, חברת הכנסת גילה גמליאל, חברת הכנסת עליזה לביא, חברת הכנסת מירי רגב וחבר הכנסת יוני שטבון. אני רואה שכבר, עוד טרם אושר חוק הייצוג הנשי, יש לנו כבר רוב מוחץ.
יריב לוין
בזכות העובדה שהליכוד הציג שתי נשים.
אורי מקלב
כן, אבל זה בא על חשבון נציג אופוזיציה נוסף. אני חושב שמחמישה יש רק איש אופוזיציה אחד זה לא מידתי.
יריב לוין
אז אומר לחבר הכנסת מקלב שאנחנו לומדים לאט. למדנו מהאופוזיציה שאפשר לעשות מיוריזציה של הכול. אנחנו מיישמים בשלבים: הפעם נתנו בכל זאת נציג אחד לאופוזיציה, אני מבטיח לך – לא יחזור על עצמו בהמשך.
אורי מקלב
אפילו אחד לא.
ישראל אייכלר
האופוזיציה לא תקבל אפילו אחד. בסדר.
יריב לוין
אני מתחייב.
ישראל אייכלר
עד שאתה תהיה באופוזיציה, יריב.
יריב לוין
יכול להיות. עד אז אני מבטיח שלא יהיה.
היו"ר צחי הנגבי
אתחיל בהקראת שמות החברים.

יריב לוין, האם אתה תומך בכל החמישה?
יריב לוין
כן.
היו"ר צחי הנגבי
אקריא רק שמות של אנשים שנמצאים כאן וממלאי מקום, אם יש.

דוד רותם.
דוד רותם
אני אתמוך בכל החמישה.
היו"ר צחי הנגבי
איילת שקד.
איילת שקד
כן.
היו"ר צחי הנגבי
אורי מקלב.
אורי מקלב
בהחלט כן. אין אצלי שום הבדל בין בחירה חסויה או גלויה. אותו תהליך אני עושה בין אם חסוי ובין אם גלוי. אין חשש.
היו"ר צחי הנגבי
תודה. חבר הכנסת יצחק וקנין.
יצחק וקנין
בכל החמישה.
היו"ר צחי הנגבי
רינה פרנקל, סיעת יש עתיד.
רינה פרנקל
כן.
היו"ר צחי הנגבי
אני גם כן בעל זכות הצבעה, ואני תומך בחמשת המועמדים.

חבר הכנסת אברהם מיכאלי, אדוני נותר. אתה מכיר את שמות המועמדים? אקרא אותם: חבר הכנסת ישראל אייכלר, חברת הכנסת גילה גמליאל, חברת הכנסת עליזה לביא, חברת הכנסת מירי רגב וחבר הכנסת יוני שטבון. האם אדוני תומך בהם?
אברהם מיכאלי
כן.
היו"ר צחי הנגבי
אני מכריז בזאת שנבחרו נציגי הכנסת לאסיפה הבוחרת. נציגי הכנסת לאסיפה הבוחרת לפי חוק הרבנות הראשית לישראל הם: ישראל אייכלר, גילה גמליאל, עליזה לביא, מירי רגב ויוני שטבון. מזל טוב – אין פה אף אחד מהנציגים.
משה גפני
הנה הרב אייכלר.
היו"ר צחי הנגבי
הרב אייכלר, אבקשך למסור לכל חבריך הנבחרים את ברכת הוועדה. יש לך מה לומר לאחר בחירתך?
ישראל אייכלר
אני לא רוצה להאריך בדברים, אני רק רוצה לומר שאני מאוד בידידות עם יריב לוין ואני יודע שהיום הוא מאוד כועס בגלל היחסים בין האופוזיציה לקואליציה.
משה גפני
גם אני כועס, יותר ממנו.
יריב לוין
ואני מבטיח שעוד יהיו לכם הרבה סיבות לכעוס.
משה גפני
בסדר, אז נכעס. מה לעשות? למה, אני צריך להצביע לדודו רותם? למה?
דוד רותם
לא, אתה לא צריך.
היו"ר צחי הנגבי
חבר הכנסת גפני, אני מבקש.
יריב לוין
בינתיים רותם הצביע בשביל אייכלר. זה כרגע המצב.
היו"ר צחי הנגבי
חבר הכנסת גפני, נא לשבת. זאת פעם אחרונה שאני מבקש. ישראל, רצית לומר משהו?
ישראל אייכלר
הייתי ממש באמצע משפט. רציתי לומר שכשחבר הכנסת יריב קבע שיש ארבעה לקואליציה של 68 מנדטים ורק נציג אחד בודד ל-52 חברי אופוזיציה הוא קבע לפני ההצעה הזאת שאין יחס הוגן כלפי האופוזיציה.
היו"ר צחי הנגבי
ישראל, אנחנו אחרי ההצבעה. רציתי רק אם יש לך - - -
ישראל אייכלר
אני רוצה להרגיע אותו פשוט, שלא יחשוב - - -
היו"ר צחי הנגבי
תרגיע אותו אחרי הישיבה. תודה.
ישראל אייכלר
אבל אני רוצה לומר שאנחנו צריכים לבחור קודם כול רבנים שיהיו קודם כול יראי שמיים, יודעי תורה ובעזרת השם נבחר בצורה עניינית לפי מה שיורו לנו גדולי ישראל.
דוד רותם
אתה מזכיר לי את האמרה: איך יודעים שלתלמידי חכמים יש חוש הומור? כתוב: מרבים שלום בעולם. איזה רב יכול להיות ירא שמיים וגם להיבחר לרבנות ראשית?
היו"ר צחי הנגבי
לא צריך להגיב, זו היתה שאלה רטורית. בבקשה, חבר הכנסת וקנין.
יצחק וקנין
אני רוצה להגיד משהו ליריב. אני מבין את הכעס שלו. מאחר שכבר הספקתי להיות במערכת ההצבעה החשאית הזאת לא פעם אחת, גם כמי שספר את הקולות, אני חושב שאני יודע לזהות שאולי מפנים אלינו איזו אשמה. אני אומר באחריות: מישהו צריך לעשות סדר בבית. אני לא חושב שמישהו צריך לאיים על מישהו שהוא יעשה כנגדו דבר כזה או דבר אחר. זה לא מתאים ליריב לוין. באמת, אני אומר את זה כחבר טוב שלך. זה לא מתאים לנו, זה לא המקום שלנו. אני חושב שאם היית רואה את הפתקים היית מבין שגם מהבית שלך תקעו אותך כמו שצריך.
דוד רותם
בעיקר מהבית שלו.
היו"ר צחי הנגבי
זה לא לדיון בוועדה הזו. זה - - -
יצחק וקנין
אני זוכר את הבחירה של רוני בר-און, ואז גם היה אותו דבר על כל אחד, לא על ארבעה קולות.
היו"ר צחי הנגבי
חבר הכנסת וקנין, הנושא הזה יידון בהנהלת האופוזיציה והקואליציה.
יצחק וקנין
תראה, אני לא רוצה שתיווצר פה איזו אווירה לא נכונה, מכיוון שיש פה מין דבר כאילו שמאשימים מישהו. לדעתי היה צריך להגיע להסכמים בנושא הזה לפני ההצבעות. אם היו מגיעים להסכמים אז כל הדבר הזה לא היה, וזאת הטעות.
יריב לוין
ברשותך, חבר הכנסת וקנין, כדי להעמיד את הדברים על דיוקם, אני חושב שמה שחשוב זה לא השאלה מי הצביע איך בהצבעה החשאית, כי זו זכותו של כל חבר כנסת לתמוך בכל מועמד, כפי שהוא מוצא לנכון. השאלה היתה האם מלכתחילה, כמו שאתה אומר, מגיעים להבנה או לא והאם נוהגים בהגינות במובן זה שכשם שהקואליציה הקפידה להציג רק מועמד אחד לכל תפקיד, היתה אמורה האופוזיציה לעשות את אותו דבר ולא עשתה.
יתרה מכך, אני אומר כאן, בשולחן הזה, מאחר שיושב כאן חבר הכנסת מקלב והוא גם עדי בעניין הזה - היתה פגישה לפני ההצבעות, שהתקיימה ביוזמתו של חבר הכנסת מקלב, ביחד עם חבר הכנסת אטיאס. ובפגישה הזאת הודיע לי חבר הכנסת אטיאס שלא משנה לאיזה הבנות נגיע או לא נגיע, הוא בשום פנים ואופן לא יוריד את מועמדותו של יצחק כהן לוועדה לבחירת שופטים. ולכן הטענה כאילו היה צריך לסכם ולא ניסו לסכם דברים - - -
יצחק וקנין
סיכמו לגבי דוד אזולאי. הוא ירד.
יריב לוין
היה רק גורם אחד שלא רצה לסכם את הדברים מראש וזו היתה האופוזיציה, והגורם הפעיל באופוזיציה שלא רצה לסכם היתה סיעת ש"ס. ולצערי, חבריי מיהדות התורה העדיפו בעניין הזה לא לנהוג באופן עצמאי אלא לפעול כשלוחה שלכם, ושגו בעיניי. אני אומר את הדברים באופן גלוי וברור. אני רק אומר, נוצר כאן תקדים שבו ישנה מיוריזציה של צד אחד, והתקדים הזה הוא תקדים שמשחק לשני הכיוונים. אי-אפשר ביד אחת לבחור בשני מועמדי אופוזיציה - - -
ישראל אייכלר
למה אתה קורא לזה תקדים? אתה יצרת את התקדים - - -
יריב לוין
אי-אפשר לבחור ביד אחת בשני מועמדי אופוזיציה ואחר כך, ביד השניה, עוד אפילו להתלונן שכשהקואליציה לא מנצלת את הרוב שלה – היא יכולה לבחור את כל החמישה ובכל זאת בוחרת בארבעה ונותנת נציג אחד לאופוזיציה – עוד לבוא בטענות. ואני אומר בצורה גלויה: אני אנהג על-פי הדרך שהורו רבותינו, חכמי סיעת ש"ס.
היו"ר צחי הנגבי
רבותי, הנושא הזה אני לא יודע איך נקלענו אליו. הוא לא קשור לסדר היום שלנו.
ישראל אייכלר
הוא באמת לא קשור, כי - - -
היו"ר צחי הנגבי
ישראל, נתתי לך את הזכות כדי לברך בשם הנבחרים. ניצלת את זה למשהו אחר, יריב הגיב, זה מאחורינו.

<הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 43 - הוראת שעה), התשע"ג-2013>
היו"ר צחי הנגבי
על סדר יומנו הצעת חוק שהוועדה אישרה פה אחד. היא עברה קריאה טרומית, לאחר מכן הוכנה לקריאה ראשונה - - -
אברהם מיכאלי
היא עברה אתמול במליאה בקול אחד. זה טוב.
היו"ר צחי הנגבי
לא, לא. שמונה - אפס.

נעלה אותה שוב לקריאה שניה ושלישית. הכוונה היא להעלות אותה היום. המטרה זכורה, זה הנושא של הסדרת יושב-הראש של הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון של ועדת הכספים וועדת החוץ והביטחון, באותו נוסח שאושר, כהוראת שעה עד סוף שנת 2014, כפי שסוכם כאן. מישהו רוצה להתבטא? בשעתו תמכנו בזה והעברנו את זה, גם במליאה.
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6
נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה נתקבלה.
היו"ר צחי הנגבי
תודה.

אנחנו רוצים לפטור את זה מחובת הנחה כדי שהקריאה השניה והשלישית תתבצע היום. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה נתקבלה.
היו"ר צחי הנגבי
תודה, זה פטור. חבר הכנסת שטרית, בבקשה.
מאיר שטרית
עומדת הצעת חוק שעברה במליאה לפני כמה שבועות, של אלעזר שטרן שהוא חבר הקואליציה. החוק הזה לא נדון, ועדת הכנסת צריכה להחליט לאיזו ועדה להעביר אותו. זה תוקע, מבחינתנו, את כל ההליך של קידום הצעת החוק. אפשר להתנגד להצעת החוק, אפשר לתמוך בה, אבל צריך להעביר אותה.
דוד רותם
יש וטו.
מאיר שטרית
אבל אי-אפשר לעשות וטו על - - -
דוד רותם
אפשר לעשות וטו על כל קידום של החוק הזה ואנחנו, כחברי קואליציה, מחויבים לו.
מאיר שטרית
אי אפשר וטו על דיון בוועדת הכנסת. הממשלה אישרה את החוק.
יריב לוין
חבר הכנסת שטרית, בעניין הזה אני לוקח עלי את האחריות במלואה. ביקשתי מיושב-ראש הוועדה – כפי שנהוג, בקדנציה הקודמת יושב-ראש הקואליציה ביקש ממני בקשות כאלה - ביקשתי ממנו שלא להביא כרגע את הנושא לדיון מהטעם הפשוט שכפי שאנחנו נוהגים תמיד בקואליציה אנחנו מסכמים בינינו את הדברים ומגיעים בלי להפתיע אחד את השני ובלי לנסות לקבל החלטות אחד על הראש של השני. משעה שהוטל וטו אנחנו מחויבים לו.

דרך אגב, העברתי אליך בכתב אתמול, אני מצפה לקבל תשובה כדי שנוכל לנהוג גם על-פי דרישתכם באופן שוויוני לגמרי בכל העניינים.
מאיר שטרית
נבחרו היום נציגי הכנסת לאסיפה הבוחרת של הרבנות?
יריב לוין
כן.
מאיר שטרית
יש לזה השלכות לגבי הצעת החוק הזו, כי על-פי חוות דעת של היועץ המשפטי לכנסת, שקיבלתי בכתב - - -
היו"ר צחי הנגבי
מי חתום עליה?
מאיר שטרית
איל ינון.
היו"ר צחי הנגבי
יש לך את חוות הדעת של איל ינון? לא ראיתי אותה.
מאיר שטרית
אני יכול להקריא אותה. איל ינון כותב:

"עמדתנו בסוגיית היחס בין חוק שטרן לבין בחירת נציגים לגוף הבוחר נמסרה במסגרת חוות דעת שנכתבה לבקשת חבר הכנסת משה גפני – מצורף בזה – ושהעתקה נמסר לחבר הכנסת שטרן. לפי האמור בחוות הדעת, מאחר שטרם החלו ההליכים הפורמליים לבחירת הרבנים הראשיים - קרי: הקמת ועדת בחירות, קביעת מועד בחירות, בחירת נציגים לאסיפה בוחרת – הרי ככל שיסתיימו הליכי החקיקה של חוק שטרן לפני פתיחת ההליכים הללו ניתן יהיה להחילו כבר על הבחירות הנוכחיות. ככל שההליכים הפורמליים יחלו עוד בטרם יעבור החוק בקריאה השלישית, הרי שלא ניתן יהיה להחילו, לשיטתנו, גם אם הוא יעבור לפני מועד הבחירות לרבנות, וזאת ביחס לבחירות הקרובות. לשאלתך אם יתקיימו בחירות לחמשת נציגי הכנסת לאסיפה הבוחרת ביום ד' הבא – הרי שלדעתנו לא ניתן יהיה להחיל את חוק שטרן בבחירות הקרובות, אלא אם כן החוק יעבור לפני יום ד' הבא בקריאה השלישית."
זה נכתב בשבוע שעבר. במילים אחרות, בחירת נציגי הכנסת לאסיפה הבוחרת לרבנות בעצם קוברת את חוק שטרן.
היו"ר צחי הנגבי
זאת עמדת היועץ המשפטי לכנסת. אני לא אומר שהיא לא נכונה, אני רק אומר שזאת העמדה - - -
דוד רותם
זה מחייב את מי?
מאיר שטרית
מה זאת אומרת את מי? את כולם.
דוד רותם
אני מציע שחוק שטרן יגיע לוועדת החוקה ואתה תראה איך שהוא יחול מהבחירות הקרובות.
מאיר שטרית
אני בעד, לכן ביקשתי להעביר אותו לדיון בוועדת החוקה. אבל כרגע זה תקוע בגלל הוטו של הבית היהודי, למרות שהיה סיכום גם אתנו.
היו"ר צחי הנגבי
לא תוקע, זה ההסכם הקואליציוני. המושג "תוקע" הוא מושג אסוציאטיבי שלילי. יש קואליציה ויש לה כללי משחק.
מאיר שטרית
למרות שהיה סיכום - - -
דוד רותם
מאיר, חוק שטרן וחוק עמר יידונו באותה ישיבה.
היו"ר צחי הנגבי
בכל מקרה, הנושא הזה איננו לוועדת הכנסת בעת הזו אלא לדיוני הנהלת הקואליציה.
מאיר שטרית
השאלה שלי היא האם בחירת הנציגים של הכנסת היום קוברת את היכולת להעביר את החוק הזה.
היו"ר צחי הנגבי
זה מה שהקראת כרגע. אני לא ידעתי שזאת חוות הדעת. אנחנו לא במעמד של ערכאת ערעור על היועץ המשפטי. זאת עמדתו.
מאיר שטרית
אתמול אמר יושב-ראש הקואליציה שזה לא כך. לדעתו של יושב-ראש הקואליציה זה חל רק על נציגי הכנסת.
היו"ר צחי הנגבי
זה דיון בין משפטנים. כרגע זה לא בהכרעה שלנו. אני באמת לא יודע מה התשובה לשאלה שאתה מעלה.
מאיר שטרית
לכן אני מתלבט האם לבקש רביזיה על החלטת הבחירה, למשל, כדי לעכב את העניין הזה. זה מבחינתי, כדי שלא יחול.
דוד רותם
אתה צודק שתבקש רביזיה, כי אז אולי אפשר יהיה לפתוח את הרשימה.
מאיר שטרית
אני לא רוצה לפתוח את הרשימה, אין לי שום דבר נגד הרשימה. אני בעד הקואליציה, אני לא נגד הקואליציה. אבל - - -
היו"ר צחי הנגבי
תתייעץ עם יו"ר הקואליציה בעניין.

תודה, רבותי. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:07.>

קוד המקור של הנתונים