ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 29/05/2013

סדרי הדיון המשולב בצווים הבאים, כפי שהציעה ועדת הכספים: א. צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין) (תיקון), התשע"ג-2013. ב. צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים) (תיקון), התשע"ג-2013.

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכנסת
29/05/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 12>
מישיבת ועדת הכנסת
יום רביעי, כ' בסיון התשע"ג (29 במאי 2013), שעה 10:45
סדר היום
סדרי הדיון המשולב בצווים הבאים כפי שהציעה ועדת הכספים:

א. צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין) (תיקון), התשע"ג-2013.
ב. צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים) (תיקון), התשע"ג-2013.
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – מ"מ היו"ר
באסל גטאס

דב ליפמן

אברהם מיכאלי

אורי מקלב

דוד רותם

איילת שקד

פנינה תמנו-שטה
אלי בן-דהן

חמד עמאר
מוזמנים
>

רבקה קנריק
-
דוברת ועדת הכנסת
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית פרלמנטרית
אושרה עצידה
<סדרי הדיון המשולב בצווים הבאים כמו שהציעה ועדת הכספים:>
<א. צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין) (תיקון), התשע"ג-2013.>
<ב. צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים) (תיקון), התשע"ג-2013.>
היו"ר יריב לוין
אני פותח את הישיבה. על סדר יומנו סדרי דיון משולב בצווים הבאים כפי שהציעה ועדת הכספים: צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין) (תיקון), התשע"ג-2013, וצו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים) (תיקון), התשע"ג-2013.
דוד רותם
זה התוספת אחוז?
היו"ר יריב לוין
כן. באתי בדברים עם האופוזיציה, עם חבר הכנסת הרצוג. סיכמנו שבהסכמה בין הקואליציה - - -
אברהם מיכאלי
הרצוג מנהל לבד את האופוזיציה?
היו"ר יריב לוין
אני לא יודע, אני יודע שהוא המוסמך לדבר בשמה.

סוכם שיהיה דיון משולב בשני הדברים, ומשך זמן הדיבור שיינתן לכל דובר יהיה חמש דקות במקום שלוש דקות.
אברהם מיכאלי
זה אישי?
היו"ר יריב לוין
כן, אישי. הדיון הזה הוא אישי. זה היום.
אברהם מיכאלי
על שני הצווים חמש דקות?
היו"ר יריב לוין
יחד. כן, כן.
ארבל אסטרחן
זה המשמעות של דיון משותף.
היו"ר ארבל אסטרחן
במקום שלוש ושלוש יהיה דיון משולב עם חמש דקות, וההצבעות כמובן נפרדות בסופו על כל אחד משני הצווים.
אברהם מיכאלי
הערכת שעות.
היו"ר יריב לוין
זה תלוי בכם אם תרשמו או לא.
אברהם מיכאלי
אם יש 50 כפול 5 זה בערך - - -
היו"ר יריב לוין
זה לא יהיה 50 אף פעם. יש 40, נניח. 40 כפול 5 - יכול להיות 4 שעות דיון. בין 3 ל-4 שעות דיון.
אברהם מיכאלי
אני שומע שלשכת עורכי-הדין לקחו את אנשי הקואליציה לאילת. יש קיזוזים לפי זה, לא?
היו"ר יריב לוין
בין 3 ל-4 שעות דיון.

רבותי, הערות, התייחסויות. אני מניח שאין.

רבותי, הצבעה. מי בעד אישור ההצעה? מי בעד? כולל אותי כמובן.
דוד רותם
הנה, הגיע. הבית היהודי גם בעד.
היו"ר יריב לוין
מי נגד?

הצבעה
בעד - כולם
ההצעה אושרה פה אחד.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. מתנגדים אין, נמנעים אין.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:50.>

קוד המקור של הנתונים