ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 07/05/2013

תקנות מס ערך מוסף (הוראת שעה), התשע"ג - 2013

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים