ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 20/05/2013

סדרי הדיון בהצעות החוק הבאות: 1. הצעת חוק יסוד: תקציב המדינה לשנים 2009 עד 2012 ולשנת 2013 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3). 2. הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון מס' 12), התשע"ג-2013., הקמת ועדה משותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לעניין חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006., אישור לנשיא הפרלמנט האירופי לנאום במליאת הכנסת בשפתו, לפי סעיף 22 לתקנון הכנסת., המלצת נשיאות הכנסת על שינוי במועד סיום כנס הקיץ של המושב הראשון ומועדי המושב השני של הכנסת ה-19., קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר-היום.

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
20/05/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 10>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, י"א בסיון התשע"ג (20 במאי 2013), שעה 11:00
סדר היום
<1. הקמת ועדה משותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לעניין חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006.>
<2. אישור לנשיא הפרלמנט האירופי לנאום במליאת הכנסת בשפתו, לפי סעיף 22 לתקנון הכנסת.>
<3. המלצת נשיאות הכנסת על שינוי במועד סיום כנס הקיץ של המושב הראשון ומועדי המושב השני של הכנסת ה-19.>
<4. קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר-היום.>
<5. סדר הדיון בהצעות החוק הבאות, בקריאה השנייה והשלישית, בהתאם לסיכום שהושג בוועדת ההסכמות:>
<
1. הצעת חוק יסוד: תקציב המדינה לשנים 2009 עד 2012 ולשנת 2013 (הוראות מיוחדות)(הוראת שעה)(תיקון מס' 3)>
2. הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון מס' 12), התשע"ג-2013
נכחו
חברי הוועדה: >
צחי הנגבי – היו"ר
באסל גטאס

יצחק הרצוג

יצחק וקנין

יריב לוין

דב ליפמן

אברהם מיכאלי

אורי מקלב

יפעת קריב

דוד רותם

איילת שקד

משה גפני
מוזמנים
>
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ מזכירת הכנסת

סגן מזכירת הכנסת נאזם בדר
רבקה קנריק - דוברת ועדת הכנסת

ענת לוי - מנהלת ועדת המדע והטכנולוגיה
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית פרלמנטרית
אושרה עצידה
<הקמת ועדה משותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לעניין חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006.>
היו"ר צחי הנגבי
בוקר טוב. רבותי, אנחנו פותחים את הישיבה. על סדר יומנו כמה וכמה נושאים. הנושא הראשון על סדר יומנו הוא הקמת ועדה משותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לעניין חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה).

אני אקרא את הצעת ההחלטה. "בהתאם להוראת סעיף 54(ג)(1ׂׂ) לחוק נכנסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) מחליטה ועדת הכנסת להקים ועדה משותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת הכספים. חמישה חברים מכל ועדה.
מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט
חברי הכנסת דוד רותם שעל-פי החוק הוא גם יושב-ראש הוועדה הזאת, שולי מועלם-רפאלי, קארין אלהרר, מירב מיכאלי ואברהם מיכאלי.
מטעם חברי ועדת הכספים
אלעזר שטרן, ראובן ריבלין, זבולון קלפה, זהבה גלאון ויעקב ליצמן."

הערות, בבקשה.
משה גפני
לי יש הערות, אדוני היושב-ראש.
באופן עקרוני זה בסדר. אבל קובעים ועדות משותפות כשאצלנו ביהדות התורה יש חברים גם בוועדת החוקה, גם בוועדת הכנסת וגם בוועדת הכספים.

אנחנו ביקשנו שבוועדה המשותפת של תקציב הכנסת שהיא ועדה משותפת של ועדת הכנסת ושל ועדת הכספים יהיה נציג יהדות התורה בוועדת הכנסת. לגבי הוועדה המשותפת של חוץ וביטחון - אני לא מדבר על זה עכשיו. מה שקורה - חבר הכנסת ליצמן אנחנו מעוניינים שהוא יהיה בכל הוועדות אבל אנחנו גם רוצים שחבר הכנסת מקלב יהיה בכל הוועדות. כיוון שבבחירות האלה קיבלנו רק שבעה מנדטים, בעזרת השם בבחירות הבאות נקבל יותר. אנחנו מבקשים שיהיה סדר עם העניין הזה כי לא התייעצו איתנו. אם חבר הכנסת ליצמן כאן בוועדה לנכסי השואה אז אנחנו מבקשים שחבר הכנסת מקלב יהיה בתקציב הכנסת. המצב הזה הוא לא בסדר, מבחינתנו. אצלנו יש חלוקה.
היו"ר צחי הנגבי
גם שם הכניסו את ליצמן?
משה גפני
כן. לא אכפת לי לאשר את זה, אבל שישנו שם. זה קצת מסובך כי אורי מקלב מגיע מוועדת החוקה - - -
היו"ר צחי הנגבי
יו"ר ועדת הכספים לא דיבר איתך על שתי הוועדות האלה? אני מדבר על חבר הכנסת מקלב, לא פנה אליך.
משה גפני
לא.
אורי מקלב
לא.
משה גפני
ראינו את זה יחד. גם בפעם הקודמת ראינו את זה בדיעבד וגם עכשיו אנחנו רואים את זה בדיעבד. אין בעיה. שלא תהיה אי-הבנה, חבר הכנסת ליצמן צריך להיות באחת הוועדות המשותפות וחבר הכנסת מקלב צריך להיות באחת הוועדות המשותפות.
היו"ר צחי הנגבי
אוקיי. אני מבין את העניין. אנחנו נמתין עם הנושא הזה לישיבה אחרת כי חשוב ש- - -. אני אעשה שיחה עם יושב-ראש ועדת הכספים.
משה גפני
לפי דעתי אפשר לאשר את זה, ובתנאי שבוועדת תקציב הכנסת - - -
היו"ר צחי הנגבי
הדבר השני בוועדת הכנסת כבר אושר, אבל מה שאתה מציע שנחזיר את זה ממילא לדיון. אז בוא לא נחליט עכשיו. אם יש התנגדות - - -
משה גפני
אוקיי, טוב. אבל שלא תהיה אי-הבנה. ביהדות התורה, בניגוד למפלגות אחרות, חיים בשלום.
היו"ר צחי הנגבי
כן, כן - ברור.
דוד רותם
אנחנו יודעים שחיים בשלום.
משה גפני
אנחנו חיים בשלום ואתם מפחדים.
היו"ר צחי הנגבי
על סמך השלום הזה אנחנו רוצים בכל זאת לסייע לכם.
הנושא הזה הוצג לוועדה. אני אקריא את השמות שוב: "מוועדת חוקה: דוד רותם שהוא היושב-ראש, שולי מועלם-רפאלי, קארין אלהרר, מירב מיכאלי ואברהם מיכאלי. מוועדת הכספים: אלעזר שטרן, רובי ריבלין, זבולון קלפה, זהבה גלאון ויעקב ליצמן.".
אני רק אשאל עוד שאלה את היושב-ראש. מבחינתך, זה לא דחוף לאישור, זה יכול להמתין לישיבה הקרובה?
דוד רותם
זה די דחוף, זה יכול להמתין לישיבה הבאה כי אנחנו צריכים, לאשר להם תקציב.
היו"ר צחי הנגבי
ברור, אוקיי. אנחנו נשתדל אולי עוד היום לראות - - -
משה גפני
תודה, אני מודה לך.
היו"ר צחי הנגבי
בוא נעשה כך כדי לאפשר, אנחנו נאשר את זה בכפוף לכך שלא תהיה לנו בעיה עם מה שאתה הצעת. ואם אני לא אחזור לוועדה ואבקש דיון נוסף אז מה שנאשר היום יהיה תקף ונוכל להודיע על כך בכנסת.

האם זה מקובל? אוקיי, מי בעד ההצעה ירים את ידו? תודה. מי נגד? תודה.

הצבעה
בעד - כולם
ההצעה אושרה פה אחד.
היו"ר צחי הנגבי
ההרכב הזה כרגע אושר בכפוף למה שאני ציינתי לפרוטוקול.

<אישור לנשיא הפרלמנט האירופי לנאום במליאת הכנסת בשפתו, לפי סעיף 22 לתקנון הכנסת.>
היו"ר צחי הנגבי
הנושא הבא על סדר היום: אישור לנשיא הפרלמנט האירופי לנאום במליאת הכנסת בשפתו, לפי סעיף 22 לתקנון הכנסת, את הסמכות הזאת, לאשר לאורחי הכנסת לנאום בשפתם. אנחנו מביאים בפני הוועדה את בקשת יושב-ראש הכנסת שוועדת הכנסת תאשר לנשיא הפרלמנט האירופי מר מרטין שולץ לשאת דברים בשפתו בדיון שאמור להתקיים בעשירי ביולי. מזכירת הכנסת, בבקשה.
אברהם מיכאלי
באיזה שפה הוא מדבר?
ירדנה מלר הורוביץ
האורח ידבר בשפה הגרמנית, יהיה תרגום סימולטני. זה יהיה בעשרה ביולי. זו ישיבה מאוד חשובה וחגיגית. ידבר יושב-ראש הכנסת.
יצחק הרצוג
מרטין שולץ הוא ידיד ישראל מובהק, אחד מהתומכים הכי גדולים של ישראל היום באירופה.
ירדנה מלר הורוביץ
נכון, לכן אנחנו מבקשים.
היו"ר צחי הנגבי
מידיד ישראל אנחנו מבקשים שלפחות משפט אחד יאמר בעברית. למשל, שלום חברים.
יצחק הרצוג
אני מניח שהוא יגיד בעברית. אני אדאג לסמס לו.
אברהם מיכאלי
אדוני היושב-ראש, יש לנו כבר תקדימים.
היו"ר צחי הנגבי
זה נעשה פה כמובן עשרות פעמים.
אברהם מיכאלי
- - -יש חובת מחאה עדיין.
היו"ר צחי הנגבי
אנחנו מעלים את הנושא להצבעה. מי בעד? תודה. מי נגד?

הצבעה
בעד - כולם
הבקשה אושרה פה אחד.
היו"ר צחי הנגבי
אושר.

<המלצת נשיאות הכנסת על שינוי במועד סיום כנס הקיץ של המושב הראשון ומועדי המושב השני של הכנסת ה-19.>
היו"ר צחי הנגבי
לפנינו הצעה של נשיאות הכנסת, המלצה לוועדה בנוגע למועדי הכנסים. ההצעה חולקה לחברים. אני אקרא לטובת הפרוטוקול את ההמלצה כולה. אם יהיה דיון או שאלות אז מזכירת הכנסת תענה. "בהמשך להחלטה הוועדה המסדרת מחודש מרץ מחליטה ועדת הכנסת, בהתאם להוראות סעיף 18 לתקנון הכנסת וסעיף 9 לחוק הכנסת לאשר את קביעת יושב-ראש הכנסת לאחר התייעצות עם סגניו בדבר שינוי במועד סיום כנס הקיץ של המושב הראשון ומועדי המושב השני של הכנסת התשע-עשרה כדלקמן: המושב הראשון של הכנסת התשע-עשרה - כנס הקיץ נפתח ביום ראשון, ה-21.4, ויסתיים ביום ראשון, כ"ח באב התשע"ג, ה-4 לאוגוסט 2013". למעשה, זה מה שאנחנו אמורים לדעת.
ירדנה מלר הורוביץ
אני רוצה לסבר את האוזן. מה שקרה הוא שאנחנו תיקנו את חוק יסודות התקציב והתקציב יכול להיות מאושר עד ה-31 ביולי. לכן, נדרש השבוע הזה. אנחנו מאריכים את כנס הקיץ בשבוע כדי לאפשר את החקיקה בשנייה ושלישית של חוק התקציב.
היו"ר צחי הנגבי
על-פי השינוי שהוחלט עליו בחוק יסודות התקציב. זה התאמת ההחלטה של - - -
אברהם מיכאלי
זה אומר שחברי כנסת לא ייקחו חופשה עם הילדים שלהם כל הקיץ.
דוד רותם
חבר הכנסת מיכאלי, חברי הכנסת מקבלים משכורות בשביל לעבוד, לא בשביל - - -
אברהם מיכאלי
אל תדבר לי עכשיו בהטפות מוסר.
ירדנה מלר הורוביץ
כנס הקיץ יימשך 15 שבועות. זה נכון שזה ארוך יותר משנה שעברה, אבל יש אילוצים. כינון הממשלה היה באמצע שנת התקציב.
משה גפני
אין בעיה, זה בסדר. אבל מה יהיה אם אנחנו נפיל את התקציב קודם ואני מקווה שזה יקרה?
היו"ר צחי הנגבי
אז יהיה לנו יותר זמן עם הילדים שלנו בארבע השנים הבאות.

"המושב השני של הכנסת התשע עשרה: כנס החורף 2013 - 2014 ייפתח ביום ראשון, ט' בחשוון תשע"ד, 13 לאוקטובר 2013. יסתיים ביום ראשון, כ"א באדר ב' התשע"ד, 23 למרץ 2014.

כנס הקיץ 2014 ייפתח ביום ראשון, י"א באייר תשע"ד, 11 למאי 2014".
אורי מקלב
לא נגיע לזה.
משה גפני
נגיע, בעזרת השם, בריאים ושלמים בלי הממשלה הנוכחית.
היו"ר צחי הנגבי
"הוא יסתיים ביום ראשון, ז' באב התשע"ד, 3 באוגוסט 2014.

המושב השלישי של הכנסת התשע עשרה: כנס החורף 2014 ייפתח ביום ראשון, ב' בחשוון התשע"ה, ה-26.10.2014."
משה גפני
למה אתה הולך כל כך רחוק?
היו"ר צחי הנגבי
אנחנו מרחיקי ראות.

אם אין התנגדות אנחנו נאשר, בבקשה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד - כולם
המלצת נשיאות הכנסת על שינוי במועד סיום כנס הקיץ של המושב הראשון ומועדי המושב השני של הכנסת התשע עשרה אושרה פה אחד.
היו"ר צחי הנגבי
אין מתנגדים, פה אחד. תודה רבה.

<קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר-היום.>
היו"ר צחי הנגבי
הנושא הלפני אחרון בסדר-היום הוא קביעת ועדה לדיון בהצעה להיום. יש הצעה לסדר-היום בנושא: גוגל בישראל של חברי הכנסת נחמן שי ורונן הופמן. במליאה היו שתי הצעות: ועדת טכנולוגיה או ועדת חוץ וביטחון. יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה מבקש להעביר את ההצעה אליו.
משה גפני
סגן שר החוץ הציע - - -
יריב לוין
לא, לא. אני מציע שכך נעשה, שנעביר את זה ל - - -
היו"ר צחי הנגבי
זה טבעי והגיוני. ועדת החוץ והביטחון לא קשורה.
קריאה
גפני, כולנו בעדך.
היו"ר צחי הנגבי
מי בעד ההצעה להעביר לוועדת המדע והטכנולוגיה?

הצבעה
בעד - כולם
ההצעה להעביר את ההצעה לסדר-היום לדיון בוועדת המדע והטכנולוגיה אושרה פה אחד.
היו"ר צחי הנגבי
פה אחד.
משה גפני
תודה רבה.

<סדרי הדיון בהצעות החוק הבאות, בקריאה השנייה והקריאה השלישית, בהתאם לסיכוםש הושג בוועדת ההסכמות:>
< 1. הצעת חוק יסוד: תקציב המדינה לשנים 2009 עד 2012 ולשנת 2013 (הוראות מיוחדות)(הוראת שעה)(תיקון מס' 3)>
< 2. הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010 (תיקון מס' 12), התשע"ג-2013>
היו"ר צחי הנגבי
רבותי, הנושא האחרון הוא נושא חשוב. הוא אומנם בהסכמה, אין עליו מחלוקת, בין כלל הצדדים בבית. אנחנו נקריא את הסיכום שהיה בוועדת ההסכמות: סדרי הדיון בהצעות החוק הבאות בקריאה שנייה ושלישית, בהתאם לסיכום שהושג בוועדת ה- - -
יצחק הרצוג
לא היתה ועדת הסכמות.
יריב לוין
לא, היתה טלפונית.
יצחק הרצוג
כן, אבל התעוררה שאלה משפטית שאני תיכף - - -
יריב לוין
בסדר, אבל היא לא רלוונטית לעניין הזה.
יצחק הרצוג
אוקיי.
יריב לוין
אנחנו לא מאשרים את שעת ההצבעה.
היו"ר צחי הנגבי
השאלה שאתה מעלה היא לא רלוונטית לעניין הזה.
מדובר על שתי הצעות החוק
הצעת חוק יסוד: תקציב המדינה לשנים 2009 עד 2012 - - -
משה גפני
מה צריך לקבוע פה?
היו"ר צחי הנגבי
את סדרי הדיון. אני מסביר, אני מקריא: "הנמקת ההסתייגויות בקריאה השנייה והשלישית בשתי הצעות החוק תהיה במשולב ללא שינוי במסגרת הזמן להנמקת כל הסתייגות - 5 דקות.". לא השתנה כלום. מסגרת הזמן שעומדת נשארה.
אברהם מיכאלי
כמה שעות מוערך?
יצחק הרצוג
נכון לעכשיו, זה יהיה 13 שעות.
היו"ר צחי הנגבי
תלוי מי יגיע לנמק את הסתייגויותיו. זה יכול להיות הרבה הרבה שעות, לילה.
משה גפני
זה חייב להיות היום? אולי נעשה את זה מחר?
אברהם מיכאלי
צריך להודיע על זה, אדוני היושב-ראש. אם אנחנו מאריכים כרגע את השעות האלה צריך ליידע בהתאם את כל הסיעות כדי שייערכו לזה.
יצחק הרצוג
הן יודעות.
היו"ר צחי הנגבי
כן, כן. זה על דעת הכול.

מי בעד?

הצבעה
בעד - כולם
סדרי הדיון בהצעות החוק בקריאה השנייה והשלישית, בהתאם לסיכום שהושג בוועדת ההסכמות, אושרו פה אחד.
היו"ר צחי הנגבי
תודה, פה אחד. אושר.

הישיבה נעולה, תודה רבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:20.>

קוד המקור של הנתונים