ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 13/05/2013

צו היטלי סחר ואמצעי הגנה היטל היצף על דסקיות חיתוך והשחזה מסין העממית (הוראת שעה), התשע"ג - 2013

פרוטוקול

 
הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

<פרוטוקול מס' 51>
מישיבת ועדת הכספים

יום שני, ד' בסיון התשע"ג (13 במאי 2013), שעה 12:40
סדר היום
<צו היטלי סחר ואמצעי הגנה היטל היצף על דסקיות חיתוך והשחזה מסין העממית (הוראת שעה), התשע"ג-2013>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר

קארין אלהרר

זהבה גלאון

גילה גמליאל

יצחק כהן

זבולון כלפה

יעקב ליצמן

אראל מרגלית

אורית סטרוק

עדי קול

ראובן ריבלין

עפר שלח

סתיו שפיר
מוזמנים
>
יאיר זילברשטיין - רכז תמ"ת, אגף התקציבים, משרד האוצר

פרופ' שמואל האוזר - יו"ר הרשות לניירות ערך

שרונה מזליאן-לוי - דוברת, הרשות לניירות ערך

עו"ד זמר בלונדהיים - מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

יאיר שירן - מנהל מינהל תעשיות, משרד הכלכלה

עו"ד תהילה ורון - תחום יבוא והיטלי סחר, הלשכה משפטית, משרד הכלכלה

ולרי טוצ'ילקין - כלכלן, היטלי סחר, משרד הכלכלה

אורלי רוטברט - מרכזת היחידה להיטלי סחר, משרד הכלכלה

חזקיה ישראל - מנהל המחלקה לביטוח סוציאלי, התאחדות התעשיינים

דורון מזור - מנהל סמיט טולס הנטר בע"מ

גדי שלח - מנכ"ל גמל מפעלים לאופני השחזה שריד בע"מ

ניר רושקין - מנהל מכירות, גמל מפעלים לאופני השחזה שריד בע"מ

עו"ד עומר וגנר - מייצג את גמל מפעלים לאופני השחזה שריד בע"מ

עו"ד גיל נדל - מייצג את גמל מפעלים לאופני השחזה שריד בע"מ

גיא עציון - רכז, המשמר החברתי

אלעד קוזלוב - המשמר החברתי

ליבי בייקין - המשמר החברתי

איל קציר - דובר הוועדה
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

אייל לב ארי

שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אירית שלהבת

<צו היטלי סחר ואמצעי הגנה היטל היצף על דסקיות חיתוך והשחזה מסין העממית (הוראת שעה), התשע"ג-2013>
היו"ר ניסן סלומינסקי
קבענו שבשעה 12:40 תהיה הצבעה על הרביזיה. אנחנו מצביעים על הרביזיה שהוגשה על-ידי חבר הכנסת יצחק כהן. מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 5

נגד – 7

נמנעים – אין

הבקשה של חבר הכנסת יצחק כהן לרביזיה, לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה. הצו אושר.
יצחק כהן
אזרחי ישראל ישלמו מחיר גבוה יותר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה לכל האורחים שליוו את המהלך הזה. תודה ליאיר שירן.
משה גפני
למה הפלתם את הרביזיה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
בגלל שלא היית פה.
משה גפני
הייתי כאן. ליצמן מצביע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא היית כאן כאשר הוגשה הרביזיה.
משה גפני
אבל הסבירו לי. חבר הכנסת ליצמן היה כאן. אבל מה זה משנה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה לא הולך ככה.
משה גפני
זה הולך מצוין, קיבלתם את ליצמן ואותי משוכפלים... אבל למה הצבעתם נגד הרביזיה? זאת היתה רביזיה טובה.
ראובן ריבלין
אני מצביע בכל הצבעה לגופו של עניין, ואני חשבתי נגד הרביזיה.
יצחק כהן
אבל מעניין למה השתנתה עמדת משרד האוצר. זה היגיון צרכני.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:41.>

קוד המקור של הנתונים