ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 13/05/2013

צו היטלי סחר ואמצעי הגנה היטל היצף על דסקיות חיתוך והשחזה מסין העממית (הוראת שעה), התשע"ג - 2013

פרוטוקול

 
הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

<פרוטוקול מס' 51>
מישיבת ועדת הכספים

יום שני, ד' בסיון התשע"ג (13 במאי 2013), שעה 12:40

<סדר היום:>
<צו היטלי סחר ואמצעי הגנה היטל היצף על דסקיות חיתוך והשחזה מסין העממית (הוראת שעה), התשע"ג-2013>
נכחו
<חברי הוועדה:>
ניסן סלומינסקי – היו"ר

קארין אלהרר

זהבה גלאון

גילה גמליאל

יצחק כהן

זבולון כלפה

יעקב ליצמן

אראל מרגלית

אורית סטרוק

עדי קול

ראובן ריבלין

עפר שלח

סתיו שפיר

<מוזמנים:>
יאיר זילברשטיין - רכז תמ"ת, אגף התקציבים, משרד האוצר

פרופ' שמואל האוזר - יו"ר הרשות לניירות ערך

שרונה מזליאן-לוי - דוברת, הרשות לניירות ערך

עו"ד זמר בלונדהיים - מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

יאיר שירן - מנהל מינהל תעשיות, משרד הכלכלה

עו"ד תהילה ורון - תחום יבוא והיטלי סחר, הלשכה משפטית, משרד הכלכלה

ולרי טוצ'ילקין - כלכלן, היטלי סחר, משרד הכלכלה

אורלי רוטברט - מרכזת היחידה להיטלי סחר, משרד הכלכלה

חזקיה ישראל - מנהל המחלקה לביטוח סוציאלי, התאחדות התעשיינים

דורון מזור - מנהל סמיט טולס הנטר בע"מ

גדי שלח - מנכ"ל גמל מפעלים לאופני השחזה שריד בע"מ

ניר רושקין - מנהל מכירות, גמל מפעלים לאופני השחזה שריד בע"מ

עו"ד עומר וגנר - מייצג את גמל מפעלים לאופני השחזה שריד בע"מ

עו"ד גיל נדל - מייצג את גמל מפעלים לאופני השחזה שריד בע"מ

גיא עציון - רכז, המשמר החברתי

אלעד קוזלוב - המשמר החברתי

ליבי בייקין - המשמר החברתי

איל קציר - דובר הוועדה


<ייעוץ משפטי: >
שגית אפיק

אייל לב ארי

שלומית ארליך

<מנהל הוועדה:>
טמיר כהן
<רישום פרלמנטרי:>
אירית שלהבת

<צו היטלי סחר ואמצעי הגנה היטל היצף על דסקיות חיתוך והשחזה מסין העממית (הוראת שעה), התשע"ג-2013>
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
קבענו שבשעה 12:40 תהיה הצבעה על הרביזיה. אנחנו מצביעים על הרביזיה שהוגשה על-ידי חבר הכנסת יצחק כהן. מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 5

נגד – 7

נמנעים – אין

הבקשה של חבר הכנסת יצחק כהן לרביזיה, לא נתקבלה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הרביזיה נפלה. הצו אושר.

<יצחק כהן:>
אזרחי ישראל ישלמו מחיר גבוה יותר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תודה לכל האורחים שליוו את המהלך הזה. תודה ליאיר שירן.

<משה גפני:>
למה הפלתם את הרביזיה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בגלל שלא היית פה.

<משה גפני:>
הייתי כאן. ליצמן מצביע.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא היית כאן כאשר הוגשה הרביזיה.

<משה גפני:>
אבל הסבירו לי. חבר הכנסת ליצמן היה כאן. אבל מה זה משנה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זה לא הולך ככה.

<משה גפני:>
זה הולך מצוין, קיבלתם את ליצמן ואותי משוכפלים... אבל למה הצבעתם נגד הרביזיה? זאת היתה רביזיה טובה.

<ראובן ריבלין:>
אני מצביע בכל הצבעה לגופו של עניין, ואני חשבתי נגד הרביזיה.

<יצחק כהן:>
אבל מעניין למה השתנתה עמדת משרד האוצר. זה היגיון צרכני.
הישיבה ננעלה בשעה 12:41.

קוד המקור של הנתונים