ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 06/05/2013

תקנות לעידוד השקעות הון (תיקון התוספת השניה לחוק), התשע"ג - 2013

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכספים
06/05/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 40>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, כ"ו באייר התשע"ג (06 במאי 2013), שעה 13:29
סדר היום
<תקנות לעידוד השקעות הון (תיקון התוספת השניה לחוק), התשע"ג - 2013>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
מיכל בירן

יצחק כהן

אראל מרגלית

חמד עמאר

עדי קול

ראובן ריבלין

אלעזר שטרן

עפר שלח
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
שלומית ארליך
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
יפה קרינצה
<תקנות לעידוד השקעות הון (תיקון התוספת השניה לחוק), התשע"ג - 2013>
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני פותח את הישיבה בנושא הרביזיה. לפי תקנון הכנסת - - -
ראובן ריבלין
הואיל שיצחק כהן לא נמצא פה הרביזיה צריכה ליפול. אבל כדי שלא יאמרו שהרביזיה נפלה, אני מצטרף לרביזיה ומצביע נגדה. אני מבקש להצביע על הרביזיה.
טמיר כהן
יצחק כהן בוועדת האתיקה עם יושב-ראש הכנסת, ויושב-ראש הכנסת ביקש להמתין עם זה בינתיים. אנחנו בודקים את זה.
ראובן ריבלין
חברים, הסכמנו עד 13:30.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בעיקרון, על-פי התקנון, ברגע שמגיש הרביזיה לא נמצא הרביזיה נופלת. לכבודו של יצחק כהן ודאי שהיינו עושים את התהליך שרובי מציע, הבעיה היתה שוועדת האתיקה ישבה עם יושב-ראש הכנסת והוא ניצל את זה. היושב-ראש ביקש שלא נצביע כשחבר הכנסת כהן לא נמצא. דיברתי עם היושב-ראש כרגע, הוא אמר שהם מסיימים עכשיו וצריכים להגיד לחבר הכנסת כהן שיגיע, ואם הוא לא יגיע בתוך כמה דקות הרביזיה תיפול או שנוכל להצביע.
ראובן ריבלין
אני מבקש, ברשות היושב-ראש ועל דעת היועצת המשפטית – אלא אם כן אני טועה – להצטרף לרביזיה של יצחק כהן ולבקש שאדוני יצביע עליה מתי שהוא יחליט.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מצביע, אני רק רוצה להגיד לו כדי שנהיה מסודרים.
ראובן ריבלין
קבלת הרביזיה תמנע מכל הגורמים בארץ שמקבלים עידוד השקעות הון לקבל אותו החל מאתמול ב-12:00 בלילה. לכן אנחנו רוצים לגמור את העניין.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני רוצה לחכות שתי דקות, על-פי בקשה של יושב-ראש הכנסת.
ראובן ריבלין
אני נותן לך דרך חוקית לעילא ולעילא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם הוא לא יעלה אז יש לי אישור מהיושב-ראש, אבל לפחות צריך להגיד לו את זה.
עדי קול
הנה, הוא לא עלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא כבר עולה אז נמתין שתי דקות.

מצד אחד, כשאנחנו שופכים את המים העכורים אנחנו צריכים לא להיזהר לא לשפוך את זה עם התינוק. צריכים מפעלים, צריכים יזמים - זה ודאי. אבל מצד שני יש סיטואציה שהיא לא מתקבלת על הדעת. מצד אחד יש אשראי מטורף שהבנקים נותנים - כנראה שהרגולטורים נרדמו - נותנים להם אפשרויות להקים אג"חים, ובסופו של דבר קמות פירמידות שמבוססות ברובן על כספי הציבור, שאז האצבע קלה על ההדק, ואנחנו יודעים את זה. היעילות שם היא מילה גסה כי צריך להכניס מקורבים, לא לייעל את העסק. נותנים משכורות עתק ודיבידנדים, וגם לוקחים סיכונים שלא צריך כשיודעים שבסוף, אם תהיה תקלה, תהיה תספורת ומחיקה. זה הצד האחד של העניין, ואסור שזה יקרה.
לעומת זאת העסקים הקטנים משוועים לאשראי, ראינו פה את הסכומים. מתוך 860 מיליארד שקלים שהמערכת הבנקאית נותנת אשראי, למגזר העסקי היא נותנת 415 מיליארד והשאר הולך למשקי בית, בעיקר למשכנתאות. מתוך 415 מיליארד העסקים הקטנים מקבלים רק 60 מיליארד. מצד שני, יש עוד אשראי גדול שנותנים הגופים הפיננסיים – קרנות הון וכו' – שלזה לעסקים הקטנים אין בכלל גישה, שזה חטא על פשע. זה צד אחד שחייבים לתקן.

מצד שני יש מערכת של הטבות. המדינה נותנת 5.6 מיליארד שקל הטבות לחברות, מתוך זה ארבע החברות הגדולות מקבלות 4 מיליארד - 70% - שזה משהו משוגע. הם מקבלים גם בתחכומי המס, ומגיעים למצב שכל הכנסה של 100 שקל, על 70 שקלים מתוכה הם לא משלמים בכלל מס, רק על היתרה. זאת אומרת שמקבלים המון, נותנים מעט ומרוויחים. נדמה לי שבשנה הקודמת, 2012, הרוויחו 18.7 מיליארד. היינו יכולים לחסוך את הנושא של עליית המע"מ, יכול להיות שאת הנושא של מע"מ על הפירות והירקות. זאת אומרת, אם היינו יודעים לטפל נכון, לתת לחברות אפשרות להרוויח – אנחנו לא רוצים להרוג אותן הפוך, שירוויחו, אבל שיהיה מכובד, שיהיה הוגן, שיהיה ישר. כל זה, להערכתי, צורך דיון נפרד, לשמוע את כל הצדדים, תוך משנה זהירות כי אנחנו לא רוצים לחסום אלא רוצים לעודד מפעלים, לעודד יזמים, אבל שיהיה ישר והגון.
ראובן ריבלין
אדוני היושב-ראש, בדרך כלל, כאשר מבקש הרביזיה אינו נוכח אתה יכול להצביע או לראות אותה כאילו הוא משך את הרביזיה. כדי שהדברים לא יהיה תירוץ לנגח את החלטת הוועדה, משום שהחלטת הוועדה מתייחסת גם למאות אם לא אלפי מפעלים, שאחד מהמקורות התקציביים שלהם הוא חוק עידוד השקעות הון, אני מבקש להצטרף לרביזיה שהוגשה על-ידי יצחק כהן ומבקש להצביע עליה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, אז אני מצביע. הוא מגיע עוד דקה? אוקיי, נחכה. הוא בדרך.

רבותי, הוגשה רביזיה על-ידי חבר הכנסת יצחק כהן. מי בעד קבלת הרביזיה? מי נגד?
הצבעה

בעד – 1
נגד – רוב
נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נדחתה והתקנות לעידוד השקעות הון (תיקון התוספת השניה לחוק), התשע"ג-, אושרו. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:39.>

קוד המקור של הנתונים