ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 06/05/2013

תקנות מס ערך מוסף (הארכת התקופה שבסעיף 29(1ב) לחוק), התשע"ג-2013

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
06/05/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 39>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, כ"ו באייר התשע"ג (06 במאי 2013), שעה 13:10
סדר היום
<תקנות מס ערך מוסף (הארכת התקופה שבסעיף 29(1ב) לחוק), התשע"ג-2013>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
מיכל בירן

אראל מרגלית

חמד עמאר

עדי קול

ראובן ריבלין

אלעזר שטרן

עפר שלח

מוחמד ברכה

משה גפני
מוזמנים
>
גיא גולדמן - עוזר ליועץ המשפטי, רשות המסים, משרד האוצר

שי דותן - כלכלן רשות המיסים, משרד האוצר

ערן יעקב - סמנכ"ל בכיר תכנון וכלכלה רשות המסים, משרד האוצר

נעמי רייש - הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, משרד הכלכלה

ניר בן אהרון - מנהל תחום מדיניות ומחקר, משרד הכלכלה

אורן הרמבם - מנהל האגף לתעשייה קטנה ובינונית, התאחדות התעשיינים

עופר מנירב - יו"ר ועדת מיסים בלשכת רו"ח, לשכת רואי החשבון בישראל
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
שלומית ארליך
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
יפה קרינצה
<תקנות מס ערך מוסף (הארכת התקופה שבסעיף 29(1ב) לחוק), התשע"ג-2013>
היו"ר ניסן סלומינסקי
שלום לכולם, אני פותח את הישיבה בנושא אישור תקנות מס ערך מוסף (הארכת התקופה שבסעיף 29(1ב) לחוק), התשע"ג-2013,שנקרא בלשוננו: חיוב במס על בסיס מזומן.
אני רוצה להזכיר שהתקנות האלו היו בקשה - - -
אראל מרגלית
אלה היו תקנות ועכשיו חידוש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן.
שגית אפיק
זו הארכה. הן פקעו אתמול למעשה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היתה בקשה שלנו כדי להקל על העסקים הקטנים - אלה של התעשייה זה עד 1.95 מיליון, ולעומת זאת, נדמה לי שלשירותים זה עד 15 מיליון. זה עוזר מאוד. המשמעות היא שאדם שמוציא חשבונית, את הכסף הוא מקבל בעוד 60 יום או בעוד 90 יום, תלוי בפריסה וכשהוא קטן לוחצים אותו. אם הוא צריך לשלם את המע"מ ביום הוצאת החשבונית הוא מממן את פער הזמן הזה, וזה יכול להפיל אנשים שנמצאים בסדרי גודל כאלה.

אני חושב שזה יצא מוועדת הכספים, ויבורך היושב-ראש במיל' והחברים שיזמו את זה. בירכתי אותך על היוזמה, חבר הכנסת גפני.
משה גפני
כל הפרסומת שהיתה, השלטים.
קריאה
בבני-ברק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
המשמעות היא שעכשיו אדם שעונה לקריטריונים האלה ישלם את המע"מ ביום קבלת המזומן.
ראובן ריבלין
על בסיס מזומן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה רוצה להוסיף? קצר.
גיא גולדמן
ההקלה שנתנו פוקעת בימים אלה. מונח פה תיקון להאריך אותה עד סוף השנה.
עדי קול
למה רק עד סוף השנה?
גיא גולדמן
כי זה עדיין בבחינה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עדי צודקת. עד עכשיו את כל ההארכות שעשינו, שהן בדרך כלל גזירות על הציבור, הארכנו עד 2014, כי זה סביר – נגמרת כבר השנה, נותנים עוד. פתאום כשמגיעה פעם אחת הטבה, שכביכול רשות המסים קצת מפסידה, פתאום ה-4 הופך ל-3. מה שאני מבקש ממך - אנחנו רוצים לעשות שוויון ורוצים שההטבה הזאת תהיה עד 2014. אם בסמכותכם לעשות את זה - נקיים עכשיו דיון; אם זה לא בסמכותכם - אתן לכם חמש דקות להתייעץ עם מי שצריך כדי שתחזרו אלינו עם תשובה חיובית.
שי דותן
ההתייעצות נעשתה. אפשר להסביר?
משה גפני
מה זאת אומרת "ההתייעצות נעשתה"?
עדי קול
ומה החלטתם?
ראובן ריבלין
בטרם הם הגיעו הנה.
שי דותן
יש הסכמות עם משרד הכלכלה בעניין הארכת הוראת השעה עד סוף השנה. הסיבה היא, שזה תקדים. יש איזה תואם בין שיטת הדיווח לבין מהות העסק. בגלל שהיצרנים מנהלים עסקים עם מְלָאים, יש לנו כלל ברשות המסים שמלאים גוזרים את שיטת הדיווח, שהיא על בסיס מצטבר. כלל מקובל בחשבונאות הוא – וזה קיבל גושפנקא מבית המשפט העליון - שאם יש מלאי, צריך לדווח על בסיס מצטבר כדי שהספרים באמת ישקפו את מצב העסק, שתהיה התאמה.
הסוכנות לעסקים קטנים אמרה שיש מצב קשה אצל היצרנים הקטנים, ימי האשראי הם בממוצע 150 ימים והם מבקשים לשקול להקל עליהם ולהוסיף גם אותם לדיווח על בסיס מזומן. נעתרנו, אמרנו שבגלל שזה מעשה חדשני נבחן את זה. התחלנו באפריל בשנה שעברה והחלטנו להאריך את זה עד סוף השנה כדי שנקבל החלטה מושכלת, כדי שנראה אם זה באמת יוצר לנו בעיות שאנחנו לא יכולים להתגבר עליהן או שאנחנו יכולים לחיות עם זה.
זה בהסכמת הסוכנות לעסקנים קטנים ובהסכמת משרד הכלכלה, ואנחנו נבחן את זה עד סוף השנה. ההיפך, יש לנו גם הסכמה שאם נראה שזה בסדר לא רק שנשאיר את זה על 1.95, אלא עוד נוסיף כ-1,200 יצרנים ונגדיל את המחזור ל-3.45.
שגית אפיק
וגם את זה תהפכו להוראה קבועה כמו נותני השירותים?
שי דותן
יש סיכוי שכן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה שאני מבקש, מאחר שאתם אומרים שאם זה ייראה בסדר אז אתם עוד רוצים להוסיף דברים, אז בוודאי שנוכל להיפגש פה ב-2013 ולהוסיף מה שאמרת – אולי אנשים נוספים ואולי את הדברים האחרים. אבל אנחנו לא רוצים שיהיה תאריך שהוא 2013, שנותן לנו תחושה לא נעימה שבדברים שקשורים לגזירות לא מספיק לכם הזמן ואתם צריכים עד 2014, ובדברים הטובים, במירכאות - - -
גיא גולדמן
המטרה בהארכה היום היא שלא תפקע ההוראה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו מבקשים להאריך אותה עד 2014, כשאנחנו נותנים לכם יד חופשית בסוף 2013 או מתי שתצליחו לשבת ולרכז, לבוא ולהגדיל את זה כמו שאתה אומר.
שי דותן
ואם נגלה שזאת קטסטרופה?
עדי קול
אז הייתם רואים אותה כבר עכשיו.
שי דותן
לא תמיד. יש delay מסוים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתם לא יכולים לבטל?
שגית אפיק
יכולים לקצר את התקופה.
שי דותן
אנחנו יכולים לבוא מחדש, להציע הצעת קיצור ולהגיד שזו קטסטרופה. אבל אם הגענו להסכמה עם משרד הכלכלה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
הגעתם להסכמה עם כל מי שמייצג את המדינה.
שי דותן
גם את העסקים הקטנים.
אראל מרגלית
עם מי? עם להב?
היו"ר ניסן סלומינסקי
עם מי הגעת?
שי דותן
הסוכנות לעסקים הקטנים מייצגת. היא זרוע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל היא המדינה, היא לא האנשים. למה ההתעקשות? תסביר לי. כשאתם מתעקשים זה תמיד מעורר אצלנו סימני שאלה, סימני קריאה ודגל אדום.
שי דותן
הרי אנחנו עצמנו פרצנו את הגבולות שלנו, אנחנו עצמנו עשינו משהו שלכאורה לא ייעשה - זה אפילו נוגד את עקרונות החשבונאות המקובלים - רק כדי להיטיב. אין לנו אינטרס, אנחנו רשות ציבורית. אם אנחנו יכולים להיטיב ונראה שהתועלת גדולה מהעלות בוודאי שנמשיך עם זה. הרי אין לנו שום מטרה למוטט עסקים, נהפוך הוא.
ראובן ריבלין
יש פה עניין של תקנה שהציבור לא יכול לעמוד בה, ולכן קיבלתם את ההחלטה לעבור לבסיס מזומנים כדי לבחון את הנושא. התקנה היא תקנה שהציבור לא יכול לעמוד בה מבחינת העוסק הזעיר או היצרן הזעיר או העסקים הקטנים והבינוניים. יצאה מוועדה זאת הבקשה כדי להושיע להם, משום שאם הם לא ילכו על בסיס מזומנים נוצר מצב שהם מממנים את המע"מ. דרך אגב, גם הנזק הוא לא כל כך גדול כי מי שמקבל את הקבלה יכול לקזז את המע"מ שלא על בסיס מזומן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני חוזר שוב: אנחנו מבקשים, ולו רק למראית עין, לשם השוויון - - -
משה גפני
לא, לא למראית עין. אני אצביע נגד זה. מה זה הדבר הזה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אומר, ולו רק למראית עין, שלא יעלה על הדעת שתמיד מה שבצד הזה זה ארוך – עד 2014, ומה שטוב לאנשים זה פתאום קצר - עד 2013. אני אומר את זה כדי לא לחזור על כל הנאום עוד פעם. לכן אנחנו רוצים שיהיה שוויון, שיהיה עד 2014. אתם תמיד רשאים, אם תהיה קטסטרופה, לבוא לקראת סוף 2013 ונעשה את השינוי. לעומת זאת, אם יהיה ההיפך – עידן של גן עדן - ותרצו להוסיף, גם אז אפשר יהיה להוסיף, ובשמחה. אבל שלפחות שיהיה איזשהו שוויון, שאנחנו לא נרגיש את המגמה שאנחנו כן מרגישים. לא בריא שתהיה המגמה הזאת. קח חמש דקות, תתייעץ ותחזור אלינו.
משה גפני
אני יכול להגיד לו משפט לפני שהוא יוצא?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה יכול.
משה גפני
כשהיה הדיון על הנושא הזה בוועדה הממשלה התנגדה, הממשלה לא הסכימה לזה. היה צריך לקיים פה דיון קשה, לא קל, עד שהממשלה בסופו של דבר הסכימה. ואז, כמובן, היא לקחה את הקרדיט – את זה כבר סיפרתי בישיבה הקודמת.
תיקחו בחשבון שעם כל הכבוד להתייעצות שלכם עם משרד הכלכלה ועם הסוכנות לעסקים, יש עוד גורם במדינה. הגורם במדינה זו ועדת הכספים, שהיא עומדת מול הציבור. כל מה שהסברת לא קשור בכלל לעניין הזה. אומר לך יושב-ראש הוועדה: תאשרו את זה, כמו שאישרנו את כל הדברים האחרים שזה גזירות על הציבור, עד סוף 2014. אם תרצו להפוך לקבוע – הוועדה הזאת עובדת כל הזמן, יהפכו את זה לקבוע; אם תרצו לבטל את זה, יהיו לכם נימוקים כבדי משקל – תבואו לכאן. הסיפור של דיווח על בסיס מזומן עמד בכל המבחנים, זה כבר שנה וחצי. אתם רוצים לשנות – תבואו לכאן. תיקחו בחשבון שחוץ ממני כל חברי הוועדה, כולל היושב-ראש, הם אנשים אינטליגנטים, ואם רוצים לדחות את זה כדאי למצוא תירוצים אחרים. אני לא מספיק אינטליגנט בשביל זה, אבל שאר החברים הם אינטליגנטים.
גיא גולדמן
אני אומר שוב – זאת מהומה על לא מאומה. המטרה בהגבלה של 31 בדצמבר - - -
משה גפני
עד סוף 2014, אפילו לא דקה קודם.
שגית אפיק
אם אתה זוכר, כשעשינו את התיקון עשינו תיקון נוסף לגבי מועד הוצאת החשבונית. גם אז חששתם שהיישום יהיה מסורבל, ואפשרנו לכם בחוק לחזור לוועדה בשנת 2015 - שזה בדיוק סוף 2014 - ולבקש את ביטול העניין הזה, כיוון שיש סרבול ובעיית יישום.
ראובן ריבלין
אמרו שאם זה לא יהיה מלאי זה יהיה קטסטרופה, וראו שזה לא.
שגית אפיק
לכן זה עולה בקנה אחד עם ההארכה עכשיו עד סוף 2014.
גיא גולדמן
אנחנו מנהלים פה את הדיון המהותי. הליך הבדיקה והבחינה לא הושלם, וממילא אמרנו שזה בכפוף להליך הבדיקה. לכן קשה לנו לנהל את הדיון המהותי הזה. אנחנו לא אומרים שלא יהיה עד 2014.
משה גפני
עד סוף 2014.
גיא גולדמן
אם התקנות מאושרות כלשונן זה לא אומר - - - עד סוף 2013 לפי התקנות.
אראל מרגלית
אתה צריך להתייחס אלינו גם כחלק מהדיון המהותי, ולא להגיד שאת הדיון המהותי אתה עושה במקום אחר.
משה גפני
אני מסכים.
אראל מרגלית
עם כל הכבוד ליועצים האחרים, אם יש כרגע קונצנזוס בתוך הוועדה לבקשה, ואם אנחנו רואים שכרגע, לאור כל הסממנים עד כה, הדבר הזה עובד אז אתם צריכים לקבל את ההמלצה הזאת בחיוב וללכת קדימה.
ראובן ריבלין
אתה אומר להם: הדיון המהותי הסתיים אצלנו. מהותית, אנחנו רוצים שבדיוק כפי שהדבר נהוג לגבי עורכי-דין ורואי-חשבון זה יחול גם על תעשייה קטנה ובינונית. זאת אומרת, מבחינתנו הדיון המהותי נגמר.
אתם ביקשתם אפשרות לרביזיה בתום תקופה מסוימת. באתם אלינו היום ואתם אומרים: בתום 2013. אנחנו אומרים לכם: לא, הדיון המהותי בשבילנו עד 2014 נגמר, אלא אם כן תגלו קטסטרופה ואז תבואו אלינו. אנחנו מאריכים את זה עד 2014. אין מבחינת האוצר שום דבר, כי זה מתגלגל. מה שעבר 90 יום, זה כבר לא משנה בכלל.

הדיון המהותי - אתה צודק. למה לכם להתווכח אתו? - אתה צודק, הדיון המהותי מבחינתנו הסתיים. אתה יכול לבקש רביזיה בדיון המהותי. רק תבוא בתום 2014, כי אנחנו מאריכים עד תום 2014, זה מה שהם אומרים. לי אין בעיה להאריך את זה עד 2014, 2013. אני מאוד ממושמע ברגע שאומרים לי קואליציה. מה שראש הממשלה אומר אני עושה. אבל, חברים, מה אתם מתווכחים? ודאי מהותית. מהותית קבענו שאנחנו חושבים שמע"מ על בסיס מזומן לעסקים אלה הוא לא פחות מהותי מאשר לגבי עורכי-דין ורואי-חשבון. הנה, אומרים את זה פה כל חברי הכנסת מכל קצוות הקשת הפוליטית, אם יש בכלל קשת כזאת.
משה גפני
אל תנהלו את הוויכוח.
גיא גולדמן
לבקשתכם, מתקיימת התייעצות.
משה גפני
כמו שחבר הכנסת ריבלין אומר - - -
ראובן ריבלין
בשביל מה להתווכח פה. אם אתה אומר לי שהכנסות המדינה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, הם קיבלו את זה.
משה גפני
כל הכבוד. צריך לעשות קידוש בשבת. פעם ראשונה שהוועדה, בקדנציה הזאת, החליטה והחלטתה נתקבלה, וזה סימן טוב לבאות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוועדה מחליטה שהתקנות יהיו עד סוף 2014. אני מבין שרשות המסים תומכת, מסכימה.
ראובן ריבלין
תומכת, כפוף לרצון שלה להביא לדיון - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין

התקנות נתקבלו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה, אושר פה אחד.

אני נועל את הישיבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:29.>
13/01/2015
12:49

קוד המקור של הנתונים