ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 07/05/2013

צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' ), התשע"ג - 2013 (שינוי תעריף - מכסים החלים ביבוא מוצרי טקסטיל למיניהם)

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
07/05/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 41>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, כ"ז באייר התשע"ג (07 במאי 2013), שעה 10:00
סדר-היום
<צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 12), התשע"ג– 2013 (שינוי תעריף – מכסים החלים ביבוא מוצרי טקסטיל למיניהם)>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
קארין אלהרר

חמד עמאר

עפר שלח

משה גפני
מוזמנים
>
שי אהרונוביץ

מנהל אגף א' מיסוי מקרקעין, רשות המסים, משרד האוצר

שוקי שרצקי - מנהל תחום שומת מקרקעין, רשות המסים, משרד האוצר

דרור ביטרמן - מנהל תחום מיסוי תאגידים, רשות המיסים, משרד האוצר

ורד אולפינר-סקל - מח' מקצועית, רשות המסים, משרד האוצר

אביבה אטיאס - עו"ד, ממונה מיסוי מקרקעין, רשות המסים, משרד האוצר

אריאלה מסבנד - מנהלת תחום מידע וסטטיסטיקה, משרד הבינוי והשיכון

יוסי שבת - אגף מידע וניתוח כלכלי, מינהל תכנון והנדסה, משרד הבינוי והשיכון

ספי זינגר - משפטן, משרד המשפטים

ניסים בובליל - נשיא, "התאחדות בוני הארץ"

אליאב בן שמעון - מנכ"ל, "התאחדות בוני הארץ"

אמיר הלר - סמנכ"ל, "התאחדות בוני הארץ"

ארז גילהר - לוביסט, התאחדות בוני הארץ

מיטל שחר - עו"ד, ממונה פורום מסים, לשכת עורכי-הדין

זיו שרון - עו"ד, יו"ר ועדת המסים, לשכת עורכי-הדין

עופר מנירב - יו"ר ועדת מסים, לשכת רואי החשבון

נסים עוג'ר - יועמ"ש, איגוד הארגונים החברתיים

לימור שוסט-שועה - יועמ"ש בנק, איגוד הבנקים

לבנת קופרשטיין דאש - מחלקה משפטית, איגוד הבנקים

אורלי דותן - יועמ"ש, בנק הפועלים

רונן ניסים - עוזר יועמ"ש, בנק ישראל

דניאל דור - יו"ר, המשמר החברתי

צבי קסלר - לוביסט, "מגבות ערד"

צבי לביא - לוביסט, "Ynet"
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
רונית יצחק
<צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 12), התשע"ג– 2013 (שינוי תעריף – מכסים החלים ביבוא מוצרי טקסטיל למיניהם)>
היו"ר ניסן סלומינסקי
בוקר טוב, אנחנו פותחים את ישיבת ועדת הכספים.
הנושא הראשון
צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 12), התשע"ג– 2013 (שינוי תעריף – מכסים החלים ביבוא מוצרי טקסטיל למיניהם).

מאחר שהוועדה קיימה דיונים ארוכים בנושא והגענו להסכמות, ויותר מזה אפילו, הוועדה אישרה בעיקרון את הסיכום – אפילו בהצבעה, אבל לא הצבעה שיכולה לחייב, כי עוד לא היה את הצו – בהסכמה שברגע ששר האוצר יבטל את הצו הקודם, ויניח צו של 6% ו-6% – לכן אני לא מקיים דיון, כי קיימנו כבר, ואני מעלה את זה רק להצבעה.
מי בעד לאשר את הצו? ירים את ידו.
הצבעה

בעד – פה אחד
הצו אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הצו אושר פה אחד. תודה רבה.
משה גפני
אני מבקש להעיר, בהתאם לסיכום בינינו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן.
משה גפני
סיכמנו שאצביע אתך, אבל אעיר הערה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאה אחוז.
משה גפני
ההערה שלי היא כדלהלן – הוועדה הצביעה וקיבלנו החלטה להעלות – אתה היית אמור להעלות למליאה, להביא את החוק בעניין הזה, ורק לאחר מכן יהיה את הצו של האוצר, זה היה הסיכום. הסיכום הזה לא כובד על-ידי משרד האוצר. בסופו של דבר הוציאו צו, שהיה מדובר גם שאולי נשנה את זה מ-6% ל-8%, גם לא אמרו קודם, גם לא דיברו עם האנשים, גם לא דיברו עם הגופים כמו שצריך.
אני חושב שזה דבר חמור. אני חושב שלא היה צריך לנהוג בדרך הזאת. אמרתי לך – ביקשת ממני שאצביע על זה, אז אפילו שאני באופוזיציה, אני מכבד אותך, ואני מצביע אתך, בגלל שאני חושב שבסופו של דבר תהליך הפשרה הוא תהליך נכון. הדרך שבה היה צריך ללכת, זו הדרך הנכונה.
הצורה הזאת היא לא צורה שמכבדת את בעליה. נראה שהאוצר מבקש לגמד את ועדת הכספים, ואני חושב שאסור לתת לזה יד. אני חושב שבתהליך הזה היה צריך להגיע לפשרה שתהיה למעלה מ-6% – זה מה שהגופים ביקשו.
אבל, כפי שאמרתי, אני מכבד אותך, ואני נערך בכל הכוח עכשיו לגזירות הנוראות, שאתם הולכים להטיל על מעמד הביניים בישראל, שמה שיש פה עם הצווים הקטנים זה יהיה כלום לעומת הדבר הנושא שהולכים לעשות, ולפגוע במעמד הביניים ובשכבות החלשות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, תודה רבה לך. בחלק מהדברים אני אפילו מצטרף אליך.
משה גפני
טוב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רק אזכיר שאכן רצינו שהצורה תהיה, שאנחנו נבטל את הצו ולא השר.
משה גפני
זאת הייתה ההחלטה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זו הייתה ההחלטה, אבל מאחר שהשר ביטל אותה לפני כן - - -
משה גפני
הוא לא היה צריך לעשות את זה. השר לא היה צריך לעשות את זה. היה צריך להגיד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מסכים שלא היה צריך לעשות את זה.
משה גפני
היה אפשר לשלוח את עפר שלח, להגיד לו שלא יעשה את זה. אה, סליחה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל הדבר כבר נעשה ובסופו של דבר, איך אומרים, המטרה הושגה - -
משה גפני
הבעתי את דעתי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
- - הדרך – נשארנו חלוקים עם האוצר, אבל המטרה הושגה. אוקיי, תודה רבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:08.>

קוד המקור של הנתונים