ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 06/05/2013

הארכת מועדים להגשת דו"חות כספיים לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג - 1973

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכספים
06/05/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 38>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, כ"ו באייר התשע"ג (06 במאי 2013), שעה 13:00
סדר היום
<הארכת מועדים להגשת דוחות כספיים לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
מיכל בירן
משה גפני
אראל מרגלית

עדי קול

ראובן ריבלין
מוחמד ברכה
מוזמנים
>
חנה רותם - האגף לביקורת בחירות ומימון מפלגות, משרד מבקר המדינה
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
טלי רם
<הארכת מועדים להגשת דוחות כספיים לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973>
היו"ר ניסן סלומינסקי
הנושא על סדר-היום הוא הארכת מועדים להגשת דוחות כספיים לפי חוק מימון מפלגות. מה שקורה, מפלגות שאמורות להגיש את דוחות הבחירות שלהן למבקר המדינה, כמעט באופן מסורתי הן לא מספיקות להכין את זה – אני מניח, מסיבות שברובן אינן תלויות בהם כי הם צריכים לקבל מספקים וכדומה.
ממי מופנות הבקשות?
טמיר כהן
יש לנו בקשות משש מפלגות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מיהן המפלגות?
טמיר כהן
מפלגת העבודה, תקומה, ישראל ביתנו, רע"ם-תע"ל, חד"ש וש"ס.
עדי קול
אנחנו לא.
טמיר כהן
לא ביקשתם.
שגית אפיק
אולי אתם עומדים בזמנים.
עדי קול
אולי אנחנו מאוד טובים ועומדים בזמנים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם כי תבדקי, אני לא בטוח.
שגית אפיק
לא משנה, ההחלטה היא כללית בסוף, אז אתם זוכים מההפקר.
טמיר כהן
בשיחה שהיתה לנו עם משרד מבקר המדינה, בסיכום עם שמואל גולן, המשנה למנכ"ל, שהוא אחראי על הנושא, סיכמנו על תאריך מוסכם לגבי כל המפלגות, שתוכלנה להגיש עד ה-1 ביולי. זוהי למעשה הארכה של חודש ו - - -
חנה רותם
חמישה שבועות.
טמיר כהן
חמישה שבועות, בעוד מספר ימים התאריך הנקוב כרגע. זה מה שעומד פה לפנינו וזה סיכום.
חנה רותם
רק להסב את תשומת הלב לכך שדוח מבקר המדינה ליושב-ראש הכנסת יוגש בהתאמה, באיחור, באותו היקף זמן.
טמיר כהן
כן, לנושא מימון מפלגות.
חנה רותם
נושא מימון מפלגות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקיי, זה נרשם.
שגית אפיק
ב-4 בדצמבר 2013, למעשה, גם את זה הוועדה מאשרת. בעצם, אתה מאשר שתי הארכות מועדים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שתי הארכות.
חנה רותם
גם לגבי הדוחות השוטפים, גם לגבי הבחירות לכנסת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקיי. מי בעד לאשר את ההארכה?

הצבעה

בעד – פה אחד
הבקשה להארכת מועדים להגשת דוחות כספיים לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973, נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אושר פה אחד.
תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:10.>

קוד המקור של הנתונים