ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 01/05/2013

חוק-יסוד: תקציב המדינה לשנים 2009 עד 2012 ולשנת 2013 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון מס' 12), התשע"ג-2013

פרוטוקול

 
PAGE
45
ועדת הכספים
01/05/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 36>
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, כ"א באייר התשע"ג (01 במאי 2013), שעה 10:15
סדר היום
<1. הצעת חוק-יסוד: תקציב המדינה לשנים 2009 עד 2012 ולשנת 2013 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"ג-2013>
<2. הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון מס' 12) (תקציב דו שנתי לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
רוברט אילטוב

קארין אלהרר

מיכל בירן

זהבה גלאון

גילה גמליאל

יצחק כהן

עליזה לביא
אראל מרגלית
משולם נהרי
עדי קול
ראובן (רובי) ריבלין
אלעזר שטרן
עפר שלח

סתיו שפיר

משה גפני
מוזמנים
>
שר האוצר יאיר לפיד
סגן שר האוצר מיקי לוי
עו"ד אלעזר במברגר - הלשכה המשפטית, משרד האוצר

ראובן קוגן - אגף התקציבים, משרד האוצר

יוגב גרדוס - רכז מקרו, אגף התקציבים, משרד האוצר

אריאל יוצר - רפרנט תקציבים, אגף התקציבים, משרד האוצר

נילי רייכמן - דוברת השר, משרד האוצר

נעמה שולץ - יועצת השר, משרד האוצר

נוי אלרואי - עוזרת לראש מטה שר האוצר, משרד האוצר

משה אשר - מנהל רשות המסים, משרד האוצר

ורד אולפינר - רשות המסים, משרד האוצר

ליאת גרבר - רשות המסים, משרד האוצר

פרח לרנר - יועצת ראש הממשלה לקשר עם הכנסת, משרד ראש הממשלה

עו"ד ספי זינגר - מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

חזקיה ישראל - מנהל המח' לקשרי גומלין, התאחדות התעשיינים

רו"ח דורית גבאי - לשכת רואי החשבון

צבי קסלר - לוביסט, לשכת רואי החשבון והתאח' בוני כדור הארץ

שירלי אברמי - מנהלת מרכז המחקר והמידע של הכנסת

עמי צדיק - מנהל המח' לפיקוח תקציבי, מרכז המחקר והמידע של הכנסת

איל קופמן - רכז מחקר כלכלי, מרכז המחקר והמידע של הכנסת

דניאל באומגרטן
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
אייל לב ארי

שלומית ארליך

טל-ליה פז (מתמחה)
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אירית שלהבת ויפה קרינצה
הצעת חוק-יסוד
תקציב המדינה לשנים 2009 עד 2012 ולשנת 2013 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"ג-2013
<הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון מס' 12) (תקציב דו שנתי לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013>
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו פותחים את הדיון בנושא הצעת תקציב המדינה. הדו-שנתי, מה שנקרא. לצורך זה ביקשנו משר האוצר לפתוח את הדיון.
יש לי שתי הערות לפני כן. ראשית, בשם עצמי, ואני מניח שגם בשם כולם, אני רוצה לברך את שר האוצר ולאחל לו הצלחה, כי הצלחה שלו היא גם הצלחה של כולנו.
כמו חלק מאתנו, הוא צעיר, חבר כנסת חדש. הוא הספיק לעשות בתקופה הזאת דרך אדירה של לימוד. זו אחת התכונות שעליה דיברנו, שלפעמים מישהו מבין שהוא לא יודע ואז הוא מוכן ללמוד ולשמוע, ואז הוא באמת יודע. לעומת זה, מי שמתחיל בכך שהוא חושב שהוא יודע הכול אף פעם לא יוכל ללמוד. השר התחיל בזה, והוא למד ולמד. באמת אנחנו שומעים שבדרך נאותה, לא בכיפוף ידיים הוא מנסה להגיע להסדרים עם כל הקצוות, עם כל המגזרים. נקווה שבסופו של דבר באמת תוגש הצעת תקציב, שלא תהיה פשוטה, היא תהיה קשה, אבל לפחות תהיה מתואמת עם מרב הגורמים ותנסה לפגוע במינימום באותן שכבות שאנו רוצים לדאוג להן. זה פתיחה אחת.
פתיחה שנייה, זה כוח הגבורה שלנו. השר בא לדבר על נושא ספציפי, על נושא התקציב הדו-שנתי, ולא לדבר על נושא תקציב המדינה וחוק ההסדרים. לצורך הדיון שיהיה, לאחר שיוגש ולאחר שיאושר בכנסת בקריאה ראשונה ויעבור אלינו, אז את הדיון על חוק התקציב השר בוודאי יפתח וכל מי שיהיה לו מה לומר יאמר את זה אז. אני ממש מבקש, וזה תלוי בגבורה שלנו, שלא נהפוך את הדיון עכשיו לדיון על התקציב ועל חוק ההסדרים, משתי סיבות. אל"ף, לא זה הדיון.
יצחק כהן
יהיה דיון או שאנחנו רק נשמע?
היו"ר ניסן סלומינסקי
בוודאי, בטח יהיה דיון, אבל על נושא התקציב הדו-שנתי ולא על התקציב. אני מבקש שנהיה גיבורים. אל"ף, בגלל שיש לנו להעביר חוק, לדון בחוק על תקציב דו-שנתי, ובי"ת, עדיין אנחנו לא יודעים, אנחנו רק קוראים מן העיתונים על התקציב ועל חוק ההסדרים ואנחנו לא יודעים דברים על דיוקם. חבל שסתם נדבר ובסוף יתברר שאפילו זה לא מופיע. לכן אני מבקש שוב מכל חברי הוועדה- - -
ראובן ריבלין
דווקא מעניין לשמוע את איציק כהן, מדוע הוא חושב שהתקציב הדו-שנתי לא טוב.
יצחק כהן
הוא טוב. לא אמרתי שהוא לא טוב, הוא מצוין.
קריאה
כי על השאילתה שלי ענית שהוא טוב.
יצחק כהן
גם עכשיו אני סבור שהוא טוב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אומר שוב, הדיון הוא על הצעת חוק שאושרה בכנסת בקריאה ראשונה לתקציב דו-שנתי. בואו נתמקד בזה ולא בנושא התקציב וחוק ההסדרים.
רשות הדיבור לשר. נמצא אתנו גם סגן השר, מיקי לוי. אם השר לא יוכל להישאר אתנו עד סוף הישיבה סגן השר מיקי לוי ימשיך ללוות אותנו.

קיבלנו אישור מיושב-ראש הכנסת להאריך את דיון הוועדה עד שעה 13:00 על-פי בקשה של יושב-ראש הקואליציה. כפי שהודענו גם מראש, ברגע שיגיעו החוקים להצבעה במליאה – הם לא צפויים להגיע לפני 12:00 – תהיה כאן "הסעה" וכולנו "נזרום" כדי שנוכל להשתתף בהצבעות על החוקים. תהיה הסעה מפה להצבעה, נוודא שכולם יגיעו להצבעה, לפחות שהקואליציה תגיע. לאופוזיציה יהיה "שאטל" נפרד. ברגע שיתחילו ההצבעות- - -
משה גפני
לא מקובל ביום רביעי לערוך ישיבה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ברגע שיתחילו ההצבעות אנחנו נסיים את הישיבה, זה הסיכום.
משה גפני
מה זה מה שאמרת שהאופוזיציה לא חייבת להגיע? זה סתם היה בדיחה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, להיפך, אמרתי שתהיה הסעה ואם תרצו להצטרף לאוטובוס של הקואליציה אתם מוזמנים.
ראובן ריבלין
ההצבעה היום?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם נצליח לקיים הצבעה היום זה יהיה לתפארת הוועדה. אם לא, זה יידחה.
עוד הערה אחת, ביום ראשון הוועדה תתכנס, הפעם בירושלים, בשעה 10:30. יבוא שינוי בסדר היום, מאחר וסיימנו את נושא מס רכישה לא נצטרך לדון עליו, אז יכול להיות שכבר אז נדון בהמשך של הצו הזה, אם לא נסיים אותו היום, ובחצי השני יש לנו עוד נושאים.
אראל מרגלית
על מה אנחנו צריכים לדון כדי לא להיפגש ביום ראשון?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם נסיים את זה היום ונוכל להצביע היום, אולי נחסוך את הישיבה ביום ראשון, אולי.

רשות הדיבור לשר האוצר. אני מבקש, מי שרוצה להעיר הערות שירשום ובתום דבריו של השר אתן את רשות הדיבור. אני אפילו לא מדמיין על הדעת שיהיו הפרעות.
שר האוצר יאיר לפיד
קודם כול, בוקר טוב. אני שמח להיות כאן. זאת פעם ראשונה שאני פה. אני מצפה לשיתוף פעולה מתמשך עם ועדת הכספים. גם התפיסה שלי וגם התפיסה של משרד האוצר אומרת שכל השכל לא נמצא במקום אחד.
זהבה גלאון
זה חדש...
שר האוצר יאיר לפיד
אשמח להיזון חוזר, לשמוע ולהשמיע, לדבר וללבן דברים. יושבים כאן אנשים עם הרבה ניסיון, יושבים כאן אנשים עם הרבה יותר ניסיון ממני. אני שמח על שיתוף הפעולה אתך, ניסן, מפני שאני יודע שהוא יהיה פורה. נמצא כאן סגן שר אוצר לשעבר, נמצא כאן יושב-ראש ועדת כספים לשעבר – אלה אנשים שתמיד כדאי לשמוע אותם, את ניסיונם וחוכמתם, וכמובן כל החברים האחרים. אז אני מחכה לזה ואני שמח להיות פה. תודה שהזמנת אותי כבר עכשיו כדי שאפשר יהיה להתחיל.
הדבר שאותו אני מביא היום לשולחן המכובד הזה – במהלך 2009 אושר לראשונה התקציב הדו-שנתי, אז זה היה לשנים 2009-2010. קיימנו לא מעט דיונים מקצועיים על הנושא. הוחלט שלא לקבוע את התקציב הדו-שנתי כהסדר קבע, בין השאר מפני שלכנסת ולאופוזיציה מגיע את יומה תחת השמש, מה שנקרא, את ההזדמנות להתנגד לתקציב. תקציב הוא הרגע שבו המדינה מעצבת את סדר העדיפויות שלה. זה שרק פעם בשנתיים לכנסת תהיה הזדמנות להביע התנגדות זה נראה לנו פחות סביר, אז אני מניח שבנושא הזה יש הסכמה מסביב לשולחן הזה.
משה גפני
לכן הבאתם את זה כהוראת שעה?
שר האוצר יאיר לפיד
כן, נכון.
משה גפני
אבל אמרתם לבג"ץ שלא תביאו יותר הוראת שעה בחוק-יסוד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
חבר הכנסת גפני, ביקשנו הרי לא לעשות את זה, גם לא על זה. תרשום וניתן לך אחר-כך, לא תהיה ברירה.
משה גפני
זה רק שאלה טכנית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כולם ישאלו שאלות טכניות, ואתה יודע שהאידיאולוגיה פעמים רבות נהפכת לטכנית לצורך העניין.
משה גפני
אדוני השר, אתה לא רוצה שנהיה- - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא רוצה לבקש מהשר לא לענות אז אני מבקש מכם לא להגיב באמצע שהוא מדבר, כי זה לא יגמר. הרב גפני, טכני ואידיאולוגי – הכול יכול להתערבב פה, אז בוא נשאיר את זה.
שר האוצר יאיר לפיד
מלבד זאת יש פער גדול הרי בין התכנון והביצוע, גילינו את זה בתקציב הדו-שנתי הקודם. אין באמת שליטה על ההוצאות, אין באמת אפשרות לחזות את הכנסות המדינה במהלך של שנתיים. הכלכלה היא עולם של אי-ודאות ובעולם האי-ודאות הזה אתה לא מצליח באמת לתכנן כל-כך רחוק. אז צריך לבטל את הדו-שנתי. אנחנו מבטלים את הדו-שנתי.

אבל לגבי 2013-2014 צריך חוק תקציב אחר כהוראת שעה מיוחדת. אל"ף, מפני שאנחנו באיזה איחור שלא מאפשר באמת לעבוד על שני תקציבים בעת ובעונה אחת. הרי אם לא נעשה את הוראת השעה הזאת נצטרך לעשות שני תקציבים עוקבים, של 2013 ו-2014, בעצם במקביל. עבודת הממשלה על תקציב מתחילה בפברואר-מרץ, אז אנחנו לא נגמור תקציב אחד ומיד נתחיל תקציב אחר. זה דבר בלתי אפשרי. צריך גם ליצור איזו אווירה של ודאות בשווקים הפיננסיים, צריכים לדעת מה קורה. אי אפשר להגיד להם: אנחנו עושים עכשיו תקציב ל-5 חודשים ואז עוד תקציב. בעולם שהוא גם כך עולם כאוטי אנחנו צריכים לשמר את האמון שיש ביציבות הפיסקלית שלנו לטווח הארוך.
על הרקע הזה הצעות החוק שמונחות בפניכם מבקשות להאריך את הוראת השעה כך שתחול על התקציב של 2013 ו-2014, תוך כדי זה שאנו מבהירים שב-2015 נחזור לסדר הקודם, לפיו התקציב יהיה לשנה אחת. זה הדבר שאני מביא בפני הוועדה.
אראל מרגלית
כלומר, אנחנו אומרים בצורה ברורה עכשיו שזה רק ל-2013 ו-2014 ואחרי כן חוזרים לתקציב חד-שנתי?
משה גפני
לא אומרים את זה. השר אמר. זה לא כתוב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
השר הודיע שמבחינתו, הוא בעד תקציב חד-שנתי, נקודה. הפעם בגלל שזה נגרר לתאריכים האלה, אין דרך אחרת אלא לעשות את זה הפעם דו-שנתי, או לשנה וחצי, אבל זה נקרא דו-שנתי. לא רק שהוא מודיע שכך יהיה, אלא גם עמדתו היא שזה צריך להיות תקציב חד-שנתי.
אראל מרגלית
אנחנו מבינים. אנחנו נשתף פעולה עם העניין הפרקטי הזה, כי כרגע זה תכנון לשנה וחצי- -
יצחק כהן
נשכנע אותך שתקציב דו-שנתי זה טוב.
אראל מרגלית
- - אבל רק בהנחה שאנחנו כרגע מביעים, לא דעה כללית, בהנחה שאנחנו כרגע מסכימים שיחזרו לתקציב החד-שנתי. לזה נהיה מוכנים.
שר האוצר יאיר לפיד
כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
השר סיים. תודה לשר. נעבור עכשיו לחברי הכנסת. זכות הדיבור לחברת הכנסת זהבה גלאון ואחר-כך לחברת הכנסת גילה גמליאל. אני מבקש, שוב, נגביל את הדיבור ל-5 דקות, ואם נראה שזה לא ילך נעבור ל-3 דקות.
זהבה גלאון
אדוני היושב-ראש, ראשית אני רוצה לברך את השר על היוזמה לקבוע לעתיד תקציב חד-שנתי. אני חושבת שזו גישה נכונה, זו דרך המלך.

אנחנו נתנגד להצעת החוק הזאת כי בעינינו היא הצעת חוק שמבקשת להחליש את הכנסת, כי עדיין היא דו-שנתית, סוג של דו-שנתית.

אבל השאלה שאני רוצה לשאול, אדוני השר, איך אתה מגיב לאמירה של שר הבינוי והשיכון אורי אריאל אתמול, שאמר שאם ההתנחלויות לא יתוקצבו הם לא יתמכו בתקציב? כפי שאנחנו יודעים ממשלת נתניהו הקודמת, היוצאת, השקיעה בהתנחלויות יותר מכל ממשלה אחרת. אני זוכרת ששמעתי אותך אומר שמדובר על כ-38% בענפי הבנייה בהתנחלויות. דיברנו כאן קודם על מס רכישה, הרי זה בדיחה לעומת הבנייה שבונים בהתנחלויות.
אנחנו אופוזיציה, זה מצופה, מובן מאליו שנצביע נגד, אבל מה אתה אומר, אדוני השר, על הקואליציה שלך, על האיומים האלה של אורי אריאל אם לא תשקיעו בהתנחלויות?
שר האוצר יאיר לפיד
יכול להיות שאני לא מבין.
ראובן ריבלין
- - -
זהבה גלאון
למה אתה אומר לו איך להתנהל. תן לו לענות. אדוני, אשמח שתענה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה רבה. הוא יענה בהמשך לכמה שאלות, כדי שלא יהיה מצב שהוא צריך כל פעם לחזור.
ראובן ריבלין
למה לא שאלת אותו על עמדתו לגבי שתי מדינות לשני עמים ועל "אם תרצו אין זו אגדה"?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה יכול לשאול, הוא לא חייב לענות.
זהבה גלאון
רובי, אתה בתורך תשאל כל שאלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא יכול לשאול, והשר בתבונתו ידע על מה לענות ועל מה לא. גילה, בבקשה.
גילה גמליאל
בעיקרון התקציב הדו-שנתי, זה כתוב גם בדברי ההסבר להצעת החוק, הממשלה נחשפה ליתרונות שלו. כלומר במשקל המאזניים כשאנחנו מתייחסים למצב שבו אנחנו מדברים על מדיניות של ממשלות מתחלפות, לצערי, חדשות לבקרים ואנחנו רואים שקשה מאוד לממשלות במדינת ישראל לבנות תוכניות ארוכות-טווח ולהסתכל בראייה אסטרטגית ארוכת-טווח, כאן התקציב הדו-שנתי נתן לפחות את היכולת להסתכל, מבחינת הראייה התקציבית, למשך השנתיים הקרובות. זה גרם לכך שהיתה תנופה של בניית תשתיות, רכבות, תחבורה ציבורית, כל הנושאים מבחינת מערכת החינוך.
החששות שכאן כתובים, לפחות בדברי ההסבר לחוק, די מעוררים תמיהה. אם כתוב כי "בשל החששות שהועלו בנוגע ליישום התקציב הדו-שנתי" זה אומר שאם יש כאן בעיה שמישהו לא מיישם את התקציב בצורה הנכונה אז מן הראוי לפתור את הבעיה, ולא לבטל משהו על יתרונותיו הרבים. דבר נוסף, כתוב ש"בעיקר בשל החששות הנובעים מן הצורך לגבש תחזיות". אני חושבת שצריך לחשוש לא לגבש את התחזיות לאורך שנים.
על כן לא מספיק השתכנעתי שקבלת ההחלטות בדבר התקציב הדו-שנתי, מלבד הרצון העז לתת לאופוזיציה את היכולת להביע את מחאתה, כפי שנטען על-ידי השר, נובעת באמת משיקולים ענייניים שנעשו בחדרי חדרים. אשמח, מכיוון שזה לא פורט על-ידי השר, להעלות את זה כאן היום לדיון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאחר והשר יצטרך ללכת ויהיו מי שירצו כן להתייחס לשר, ואחר-כך יהיה המשך דיון ויוכלו להתייחס, אני מבקש שכל מי שיקבל כעת רשות דיבור ידבר דקה על הנושא של השר, ואחר-כך כשהשר ייצא – יש לו פגישה עם הנגיד – נוכל להמשיך את הדיון. ישתתף אתנו סגן השר וכל הצוות.
זהבה גלאון
אבל כבוד השר יענה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כדי שלשר תהיה אפשרות לענות אני מבקש מהדוברים מכאן ולהבא לדבר דקה. אפשר להגיד גם בדקה את כל מה שיש להם להגיד, ובהמשך יוכלו להרחיב, בהמשך יהיה גם סיבוב שני.
זהבה גלאון
קוראים לזה "לתקתק".
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין מה לעשות. רובי ריבלין.
ראובן ריבלין
תודה רבה. הממשלה הקודמת התחייבה שלא להגיש את הצעת חוק התקציב לשנתיים, אלא אם כן הנושא יהיה בחוק מסודר ולא בהוראת שעה. אני מסתכל על הבקשה של האוצר ושל שר האוצר כפי שהובאה אלינו בעניין שבו כבר אנחנו דנים בהצעת חוק תקציב לשנה שמחציתה עברה. בדרך כלל כבר בשעה זו האוצר מוכן להגיש את התקציב של השנה הבאה והממשלה בעוד חודש צריכה לאשר את התקציב של שנה הבאה. במסגרת זו אני רואה את בקשתו של השר כדבר שהוא לא רק לגיטימי וחוקי אלא הוא מחויב המציאות, ולכן אנחנו נתמוך בה.
כמובן כל חברי הכנסת יכולים לשאול כל שאלה שהם רוצים ושר האוצר לא חייב לענות.
זהבה גלאון
תודה, אדוני, בהחלט אנחנו מעריכים את הערותיך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רובי, פרט להערה האחרונה, שימש לנו דוגמה, כזה ראה וקדש.
עדי קול
קודם כול, תודה שבאת. אני מבקשת לברך אותך על הביקור. יצא לך לשמוע את ההערות שלנו בסוף הדיון הקודם, כאשר גפני הציג את העבודה הטובה שהאופוזיציה עשתה, וגם הקואליציה, בוועדת הכספים עד עכשיו באישור ההצעות שהגיעו אלינו. אני רק רוצה לבקש בשמנו אפשרות – תקציב דו-שנתי הוא תקציב שמקשה על ועדת הכספים לפקח ולקרוא מה קורה ומחליש אותנו באיזה אופן. אני חושבת שאנחנו יכולים בהצעה הזאת למצוא איזו דרך שגם באמצע השנה, בין סוף 2013 ל-2014 אנחנו נקבל את התקציב ונוכל לעבור עליו, לקרוא אותו ולהיות שותפים להחלטה, כדי שנעשה את התהליך הזה ביחד. זה נראה לי הזדמנות לתת לנו את המקום.
סתיו שפיר
שלום, אני מברכת על ההחלטה להיפטר מהתקציב הדו-שנתי שבאמת פגע בדמוקרטיה הישראלית. אני חושבת שברוח הדברים האלה ולאור העובדה שאנחנו מנסים לחזק את הדמוקרטיה עכשיו, כשכולנו שותפים לרצון ליצור פה פוליטיקה אחרת, חייבים לדבר על חוק ההסדרים. חוק שנחקק לפני 30 שנים בשעת משבר ככלי לעזור לתקציב ולפתור את המשבר, היום הוא כבר לא הכרחי. מועברות דרכו רפורמות ושינויי חקיקה מדהימים. אם רק נסתכל על הטיוטה של חוק ההסדרים שהגיעה אלינו עכשיו: איסור שביתה בשירותים חיוניים, החזרת "ויסקונסין", הפרטת 20% מרפא"ל, שינויים מבניים משמעותיים בענף הרכב – מיליון ואחד דברים שלא הולכים לעבור דיון משמעותי בכנסת. זה אנטי דמוקרטי. אנחנו לא נזכה כפוליטיקאים, כנבחרי ציבור, לא נזכה לדבר, לחשוב ולבקר את הדברים הללו. האם זה חלק מהפוליטיקה האחרת, והאם זה משהו שאנחנו יכולים להמשיך אתו, כשאנחנו מנסים ליצור פה תרבות פוליטית חדשה?
ושאלה נוספת שקשורה לאותו עניין, הדוח השנתי של מינהל הכנסות המדינה שוכב על שולחנך, מוסתר מעיני הציבור, כבר יותר משנה. מי שלא מכיר, יש שם נתונים שיכולים להראות לנו מה החלק של המאיון העליון בהכנסות המדינה, כמה הטבות מס מקבלות החברות הגדולות ביותר במשק, מה היחס בין מסים עקיפים ומסים ישירים, הרבה מאוד דברים שחשוב מאוד לציבור לדעת. למה הדבר הזה לא נחשף לציבור? ולמה גם אנחנו לא יכולים לראות מה קורה שם?
משה גפני
אדוני היושב-ראש, אדוני השר, אני מברך אותך על כך שהגעת לכאן, לוועדת הכספים, להציג את הצעת החוק ונשארת לדיון הזה. תהום אידיאולוגית פעורה בינינו בנושאים רבים, אבל אני מברך אותך על זה שבאת לכאן. אנו כאן בוועדה משתדלים להיות ענייניים.

אדוני השר, הערות טלגרפיות.
אל"ף, לגבי עניין הוראת השעה. אני חושב שאתה עושה בזה דבר שאיננו נכון מכיוון שנאמר לבג"ץ שלא יוגש תיקון לחוק-יסוד באמצעות הוראת שעה בפעם השלישית. זה נאמר, ובנושא הזה אנו מאבדים את האמינות. לגבי זה שאנחנו נמצאים באמצע שנת תקציב- - -
זהבה גלאון
איך גפני דואג לבג"ץ...
משה גפני
אני דואג לאוצר. לא אהבתי את התקציב הדו-שנתי גם כשהייתי כאן. במליאה הייתי היחיד מן הקואליציה שהצביע נגד. אני חושב שזה מהלך לא נכון. חלקתי בזה על חברי שר האוצר הקודם. אני סבור שגם היום אפשר היה לעשות תקציב קצר יותר ולעבוד במקביל על תוכנית כלכלית הרבה יותר רחבה, מאשר להביא רשימת גזרות. לכן אני מבקש לדעת ממך האם אתה לא מתייחס למה שאמרתם לבג"ץ. יש רציפות שלטונית. האם אתה לא מתייחס לעניין הזה רק בגלל שעכשיו אולי נוח לעשות תקציב דו-שנתי?
השאלה השנייה, ואני צמוד לדברים של היושב-ראש, רק לגבי הנושא הזה, אני לא מדבר על המכלול, לגבי תקציב ההתאמות. קבענו כאן בוועדה שכאשר יש תקציב דו-שנתי יהיה תקציב התאמות, מכיוון שמגיע סוף השנה והנושא הזה צריך לבוא לידי ביטוי, לתחזק משרדים שבהם יש פחות תקציב או להעביר ממקום למקום. זה מיני-תקציב קטן כזה. בהצעת החוק שאתה מביא עכשיו, למיטב הבנתי, בכלל אין מועד, כלומר משרד האוצר יכול לעשות בתקציב ההתאמות כרצונו. אנחנו לא יודעים על כמה מדובר, אנחנו לא יודעים מתי זה יבוא. המשמעות של העניין היא לתת שליטה למשרד האוצר מבלי שאנחנו נוכל אפילו לפקח על העניין הזה. לקבוע מועד – היה לי ויכוח גדול עם משרד האוצר ובסופו של דבר הסיכום היה סיכום, אני גם אמרתי אותו בשעתו במליאת הכנסת. זה הדבר השני.
האם בדקת, אדוני השר, באילו מדינות בעולם יש תקציב דו-שנתי, לפני שקיבלת החלטה בעניין הזה?

והדבר האחרון שאני מבקש לדעת, שבאמת נוגע לחוק הזה אבל לא כל-כך במישרין, האם באמת תדאג לכך שהפעם חוק ההסדרים יהיה אכן מה שנוגע לתקציב באופן ממשי, ושעל כל הרפורמות וכל הנושאים האחרים נקיים דיונים בנפרד? כפי שנאמר כאן על-ידי אנשי משרד האוצר לגבי הנדל"ן – חלק מן המיסוי יבוא בחוק ההסדרים וחלק יבוא בחוק אחר, שזה כמובן לא נותן תמונה כוללת לחברי הכנסת ובוודאי לא לחברי ועדת הכספים. הייתי מציע, ושואל אותך אם תקבל את ההצעה שלי, לצמצם את חוק ההסדרים לחלוטין, להשאיר רק את הנושא התקציבי ואת כל הדברים האחרים להביא בהצעות חוק מסודרות, ברפורמות גדולות.

אמרתי שאברך אותך אם תצליח לדאוג למעמד הביניים, אבל אתקוף אותך אם תעשה לו דברים רעים.
אראל מרגלית
קודם כול, גם אני מצטרף לברכות. שר האוצר, שיהיה לך בהצלחה. אני שמח שאתה רוצה לקבל את העזרה של האנשים הוותיקים בכנסת, ואנחנו אפילו מציעים לך עזרה מן האנשים שגם היו שותפים לבניית הכלכלה הישראלית בעשרים השנים האחרונות, אנו יכולים לעזור. אני מברך גם אותך, מיקי לוי – ירושלמי במשרד האוצר זה תמיד טוב.
אני רוצה להגיד משהו לגבי התקציב הדו-שנתי באופן כללי. חלק גדול מן הביקורת היא לא כלפיכם, אתם לא הייתם במשרד האוצר, אבל צריך להגיד. אין כאן סיכום ברור של התהליך של התקציב הדו-שנתי מבחינת האוצר. אנחנו הגענו אחרי פעמיים של תקציב דו-שנתי לבור של גירעון שאתו אתה צריך כרגע להתמודד, שלא היה לנו מעולם לפני כן בישראל.
יצחק כהן
זה לא נכון.
אראל מרגלית
הבור התקציבי נבע משני דברים מרכזיים. ראשית, תחזית ההוצאות – הממשלה לא עמדה בה, ושנית, אולי יותר חמור, תחזית ההכנסות – כל פעם הממשלה לא עמדה בה.
בסקטור הפרטי כאשר חברה לא עומדת בתחזיות שלה, לא נפגשים איתה אחת לשנתיים, או לעתים פחות תכופות, אלא לעתים יותר תכופות. נורא קל להיות אופטימי לגבי העתיד כי אף אחד לא יכול להתווכח אתך. אתה יכול להגיד שתחזית הצמיחה שתהיה פה במשק בשנת 2020 – אתה יכול להגיד מספר, תגיד, ויכול להיות שאתה צודק.

אנחנו מוכנים לשתף פעולה גם באופוזיציה כי יש פה אחריות, יש פה תקציב שצריך להגיש, אבל אנחנו רוצים שיהיה סיכום ברור של נושא התקציב הדו-שנתי. אל"ף, ברמה העניינית, להגיד שיש לנו חוק-יסוד, שאנחנו חוזרים לתקציב חד-שנתי, ושזה יהיה בדברי ההסבר, כי זה לא מופיע כאן בתוך החוק, ושיהיה ברור שהדבר הזה חוזר למסלול רגיל לאחר התקופה הנוכחית, כי כרגע לעשות תקציב חד-שנתי זה לחזור על עצמנו. ובי"ת, גם ברמה הכלכלית, אנחנו רוצים שיהיה ברור שהדבר הזה הוא טעות, לא רק מבחינת הדמוקרטיה של הכנסת. זה טעות. קשה מאוד לחזות, בטח במדינת ישראל, מה הולך לקרות כאן בעתיד. אם יש סיכום כזה, אז אנחנו הולכים על מתווה חדש. אם אין סיכום כזה, אנחנו מרגישים כאילו עכשיו מבקשים מאתנו לאשר אבל אנחנו לא יודעים מה יהיה בשנה הבאה, ומי יודע אם הממשלה תמשיך, אם השר ימשיך, אם האנשים ימשיכו. אנחנו רוצים החלטות ברורות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לפני שהשר הולך, יצחק כהן, ואחרון הדוברים אלעזר שטרן.
יצחק כהן
אני מצטרף לברכות. אני חולק עליך, אראל מרגלית, אתה טועה כמו אחרים. התקציב הדו-שנתי הביא אך ורק יתרונות לכלכלה הישראלית. במשך 61 שנים היינו עם תקציב חד-שנתי ו-4 שנים עם תקציב דו-שנתי. תשאל את מנכ"לי המשרדים, הם יגידו לך שזה התקציב היחידי שמאפשר להם להוציא את התוכניות מן הכוח אל הפועל, כולל טווח תכנון. אין דיון מעמיק ואמיתי, אבל אני רגוע, כי בשנים 2013-2014 יהיה תקציב דו-שנתי, וב-2015 אתם כבר לא תהיו כאן אז זה בסדר.
משה גפני
או שהם ישנו את דעתם.
יצחק כהן
על כל פנים, זו טעות. תקציב דו-שנתי הוא תקציב טוב. זאת הפעם היחידה בהיסטוריה שממשלה העבירה 4 שנות תקציב, מה שלא היה קודם. לנו כחברי אופוזיציה תקציב חד-שנתי טוב יותר, אבל גם בחד-שנתי וגם בדו-שנתי ועדת הכספים עשתה התאמות. כל הטיעון, כביכול אין בקרה ופיקוח, הוא לא נכון. היתרונות עולים על החסרונות.

שתי שאלות קצרות. שמעתי שההסתדרות הרפואית הכריזה על סכסוך עבודה. האם יש כוונה לגעת בהסכם שעמלנו עליו כל-כך קשה במשך שנה שלמה, שהביא מזור ורפואה לפריפריה ולמקצוע הרפואה שנמצא במצוקה?
אראל מרגלית
התחיל להביא.
יצחק כהן
האם יש כוונה לגעת בדבר הרגיש הזה?
שמחתי לקרוא שהגעתם להבנות עם עופר עיני. אם תוכל קצת לפרט על ההבנות האלה, זה חשוב מאוד.

תודה, זה קצר הפעם כי היושב-ראש לוחץ.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה רבה. אחרון הדוברים אלעזר.
אלעזר שטרן
תודה. גם אני מצטרף כמובן לברכות על הפגישה כאן בתוך הוועדה. אני דווקא מאלה שמבקשים לא לגעת היום בשאלה לגבי תקציב דו-שנתי או חד-שנתי. כלומר, גם מתוך אותו יחס של כבוד על ההגעה של השר לוועדה אני מעדיף שזה ייעשה אחרי דיון בוועדה, וכפי שאנחנו שומעים יש כאן חילוקי דעות. אני מבקש לא להתייחס לאמירה שלך כהחלטה באשר לתקציב הדו-שנתי.
הבקשה שיש לי, ואני מצטרף גם למה שנאמר כאן קודם באשר לחוק ההסדרים – אני מקווה שבאמת יש כאן סוג של רוח חדשה. אני חושב שחוק ההסדרים טמן בחובו לאורך שנים, ואני מדבר כאזרח וכמי שנשען על התוצרים של החוק הזה די בהפתעה בכל מיני מנגנונים אחרים, וכמי שיודע גם כמה זמן יש לכנסת וגם לוועדה הזאת לדון בחוק ההסדרים, ואגיד עוד פעם, אני חושב שמיעוט הזמן הוא הבעיה שגורמת לאנטי-דמוקרטיה, שבאמת אין דיון אמיתי על חוק ההסדרים, לא בוועדה ולא בכנסת, והוא הרבה יותר משאלות תקציביות. לכן אני רק מצטרף לבקשה או לאמירה כאן לגבי חוק ההסדרים, אחרי מה שתחליטו שהוא יכלול בתוכו, שיהיה לנו את הזמן האמיתי באמת לדון עליו. תודה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה רבה. השר ישיב.
משה גפני
אולי תוכל גם לדבר על חישוב מס מאוחד. אתה חתום על החוק הזה והוא עולה במליאת הכנסת.
שר האוצר יאיר לפיד
יש מליאת כנסת בשביל זה.

זהבה גלאון, אני לא יכול לענות לך על דברי אורי אריאל, כי קראתי את זה בעיתון. אני אשאל את אורי.
יצחק כהן
היא שאלה מה דעתך.
שר האוצר יאיר לפיד
היא שאלה מה דעתי על משהו שכתוב בעיתון. הבנתי שלא זה הנושא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, אם יקטעו אותו בכל פעם אז בפעם הבאה נקבל תשובה בפייסבוק... לכן, להיפך, אני מבקש שלא נקטע את השר. זה גם לא מכובד וגם בסופו של דבר הוא צריך ללכת, אז לא נשמע את התשובות. לכן השר יענה על מה שהוא חושב שהוא צריך לענות, ובעיקר בטח במה שקשור לנושא הזה. במה שהוא ירצה לא לענות, בדברים שלא קשורים, עוד יהיה לנו מספיק זמן שנשב עם השר ונשמע בהקשרים האחרים. אני מבקש שוב, תנו לשר לדבר בניחותא.
שר האוצר יאיר לפיד
גם גילה גמליאל וגם יצחק לוי, שניהם דיברו על היתרונות של התקציב הדו-שנתי.
משה גפני
למה אתה מוריד אותו מכהן ללוי?
שר האוצר יאיר לפיד
אני מתנצל. קרוב של ריקי כהן, אני מניח...

איש לא טען שזה החלטה קלה או שלתקציב הדו-שנתי אין יתרונות מסוימים. בוודאי יש יתרונות של המשכיות אבל החסרונות, בעינינו, רבים מן היתרונות.
גילה גמליאל
אפשר למנות אותם?
שר האוצר יאיר לפיד
עיקר הבעיה היא שהמדינה, קודם כול, לא יכולה לחזות. יושב פה משה אשר והוא יכול להסביר הסבר מפורט ומקצועי למה המדינה בעצם לא יכולה על פני שנתיים לחזות את ההכנסות שלה ממסים. היות והיא לא יכולה לחזות את ההכנסות שלה ממסים, ההוצאות שלה הופכות להיות- - -
יצחק כהן
גם ככה זה מחולק בכל שנה בנפרד.
שר האוצר יאיר לפיד
הנומרטורים שעד עכשיו דיברו עליהם עובדתית לא עבדו. אנחנו רואים מול מה אנחנו ניצבים, אנחנו ניצבים מול חור של 16 מיליארד שקל בהכנסות.
יצחק כהן
אבל ב-2009- - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
איציק, זה ממש לא מכובד.
אראל מרגלית
אתה כבר לא באוצר. אתה ובחריין תקבלו פרס נובל לכלכלה על תקציב דו-שנתי.
יצחק כהן
אבל עם עובדות אי אפשר להתווכח.
אראל מרגלית
אפשר להתווכח עם עובדות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
איציק, זה לא ויכוח לעכשיו. השר יענה, ויהיה לנו עוד מספיק זמן לדבר על זה.
אראל מרגלית
אתה ויובל שטייניץ תגיעו לפרס נובל ביחד עם בחריין על התקציב הדו-שנתי. אני מבטיח, אני אבוא. שוודיה זה אחלה.
שר האוצר יאיר לפיד
אגב, נדמה לי שהרב גפני שאל באילו עוד מדינות זה קיים. זה קיים בבחריין, היא המדינה היחידה שגילינו שיש בה תקציב דו-שנתי. היה בזמנו בקנדה ובוטל.
משה גפני
- - -
משולם נהרי
גם בארצות הברית.
אראל מרגלית
ועכשיו אנחנו מבינים את היוזמה הערבית...
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה קשור לעניין.
יצחק כהן
לא כל דבר שבא משם הוא לא טוב.
גילה גמליאל
מותר גם למדינת ישראל להיות חלוצה, זאת אומרת, המדדים לא רק מתי שנוח צריכים להיות- בין-לאומיים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
באמת, חבר'ה, בסוף השר יקום וילך וחברי כנסת רבים יישארו בלי תשובה בגלל שכל אחד רוצה להכניס עוד איזו מילה.
שר האוצר יאיר לפיד
גם סתיו שפיר וגם אלעזר שטרן שאלו על חוק ההסדרים. תראו, חוק ההסדרים קיים הרבה מאוד שנים. זה שווה דיון. כל דבר שווה דיון. זה שווה דיון, צריך לפתוח על כך את הדיון. במסגרת הזמן הקיימת, אני מזכיר, אני שר האוצר 43 ימים והייתי צריך תוך כדי זה להעביר תקציב, אתה משתמש בכלים הקיימים על שולחנך בתוך הסיטואציה הזאת. אבל אני אומר, זה שווה דיון, בהחלט צריך לקיים על זה דיון.
סתיו שפיר
דיון לפני שמעבירים את הרפורמות הללו בתוך חוק ההסדרים.
שר האוצר יאיר לפיד
וכולנו נהיה פה גם מחר.

סתיו, הדוח של מינהל הכנסות המדינה לא יכול להיות על שולחני יותר משנה כי כאמור הוא איננו על שולחני.
סתיו שפיר
הוא לא על שולחנך יותר משנה, אבל הוא לא נחשף לציבור.
שר האוצר יאיר לפיד
היתה החלטה. אנחנו נפרסם את הדוח בקרוב. אני חושב שזה מן הראוי. אנחנו בכלל בעד שקיפות.
סתיו שפיר
זה יתפרסם בקרוב?
שר האוצר יאיר לפיד
כן.
סתיו שפיר
אדוני השר, אנחנו חייבים להתעכב. השאלה הזאת נשאלה על-ידי הרבה מאוד אנשים. אי אפשר לפטור את חוק ההסדרים שקיים כבר - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל אנחנו לא מדברים היום על חוק ההסדרים.
סתיו שפיר
נדבר על זה מתישהו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היום נושא חוק ההסדרים לא עומד על סדר היום.
סתיו שפיר
אני מצפה לראות את הרפורמות יורדות מן הטיוטה.
סגן שר האוצר מיקי לוי
את מצפה שבתוך 43 ימים נתקן את זה?
סתיו שפיר
ממש לא. אני מצפה לראות את הרפורמות הקשות יורדות מחוק ההסדרים עכשיו – אנחנו רואים את הטיוטות שנחשפו אתמול – כדי שנוכל לקיים דיון לפני החקיקה.
סגן שר האוצר מיקי לוי
אין די זמן לעשות את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מבקש, מאחר והיום הדיון לא עוסק בחוק ההסדרים, אנחנו עוד פעם מתבלבלים ואת לוקחת את רוב הזמן. יכול להיות שהדברים שלך נפלאים אבל את לוקחת את רוב הזמן.
סתיו שפיר
השאלה הזאת נשאלה על-ידי רבים מן המשתתפים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל נערוך דיון בנושא הזה. עכשיו הדיון הוא על חוק אחר.
קריאה
הוא יהיה מאוחר מדי.
סתיו שפיר
אז מתי נדבר על זה, אחר-כך?
היו"ר ניסן סלומינסקי
השר צריך ללכת בעוד דקה ואנחנו בינתיים נדון על הנושא הזה? בואו נעצור את זה.
משה גפני
הוא רק לא ענה לי לגבי – מה שאתה מציע עכשיו זה כמו בבחריין, כלומר תקציב דו-שנתי?
שר האוצר יאיר לפיד
מה שאני מציע עכשיו זה תקציב לשנה ו-5 חודשים.
משה גפני
אבל אנחנו היחידים בעולם, פרט לבחריין.
שר האוצר יאיר לפיד
כתוצאה מן העובדה שהתקיימו בחירות באמצע השנה, כפי שאתה יודע היטב. זה גם עונה לשאלה השנייה שלך, שאלת על כך שזה תיקון לחוק-יסוד בהוראת שעה. אני מסכים אתך שתיקונים לחוק-יסוד בהוראת שעה זה לא דבר טוב- - -
משה גפני
רשום בפרוטוקול שאתה מסכים אתי?
שר האוצר יאיר לפיד
אני מסכים אתך על הרבה מאוד דברים.
משה גפני
תעשה לי טובה, תחזור בך...
שר האוצר יאיר לפיד
אני מסכים אתך. גם אמרתי לך פעם שאם תמשיך להרגיז אותי אני אספר שיש לנו שיתופי פעולה מאחורי הקלעים שאיש אינו יודע עליהם...
משה גפני
איפה העיתונאים החרדים... אני מבקש למחוק את זה... הוא שוב לא אומר אמת...
שר האוצר יאיר לפיד
ההחלטה ללכת עם השנה ו-5 חודשים לא נבעה מזה, אבל במובן מסוים ההודעה הנוספת שקשורה לזה – ובזה אני עונה גם לאראל מרגלית – מייתרת את זה. כלומר, אנחנו אומרים: כן, נכון, יש כאן בעיה. גם את הבעיה הזאת אנחנו פותרים בהודעה שזאת הפעם האחרונה שמוגש אפילו לא תקציב דו-שנתי אלא תקציב ליותר משנה אחת.
יצחק כהן
בלי נדר.
שר האוצר יאיר לפיד
מבחינתי אני אומר את עמדת האוצר. זאת עמדת האוצר.
לגבי תקציב התאמות – אנחנו נקבע לצורך זה מועד לדיון. אשמח לחזור הנה ולקיים עוד דיון.
משה גפני
אבל זה מופיע בחוק. הייתם צריכים להכניס בחוק את ההתאמות.
שר האוצר יאיר לפיד
הבנתי שזאת דעתך.
משה גפני
אבקש להכניס הסתייגות בחוק על תקציב ההתאמות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יהיה לכם זמן.
זהבה גלאון
תאפשר לנו זמן להסתייגויות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
בוודאי, הדיון ימשיך, סגן השר נשאר אתנו. אמרתי, הדיון ימשיך.
שר האוצר יאיר לפיד
אני מעביר את החוק אליכם. אני נמצא כאן כי החוק הועבר כדי להיות בפניכם.

אני אומר שוב, אראל מרגלית, יש סיכום ברור שזה תקציב השנה וה-5 חודשים האחרון. אמרת: אני רוצה לדעת שהסיכום ברור. הוא ברור.
אראל מרגלית
זה רשום כאן בדברי ההסבר?
שר האוצר יאיר לפיד
אנחנו מצולמים ב-7 מצלמות.
משה גפני
זה לא כתוב בדברי ההסבר.
אלעזר שטרן
כתוב ההיפך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אראל, דברי ההסבר לא רלוונטיים. השר מודיע. בחוקים כותבים דברי הסבר אבל אפשר להסביר את החוק הפוך מדברי ההסבר. אין לזה משמעות.
משה גפני
יבוא שר האוצר ל-2015 – דו-שנתי או חד שנתי, לא רלוונטי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא רק זה, לצערנו גם מבחינה חוקית אין שום נפקא מינא לדברי ההסבר. בית-המשפט יכול אחר-כך להפוך את החוק שעשית למרות שבדברי ההסבר כתוב אחרת.
זהבה גלאון
לא, בית-המשפט לא יכול להפוך את החוק שעשית. בית-המשפט לא הופך ככה חוקים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמרתי, הוא יכול להפוך בניגוד לדברי ההסבר שנכתבים על-ידי מגישי הצעת החוק.
אראל מרגלית
איזה מזור אתה מציע?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מודיע השר לכולם.
שר האוצר יאיר לפיד
איציק כהן, יש לי אקסטרה מייל של כבוד אליך בהיותך סגן שר אוצר לשעבר, ואם מותר לי להגיד, סגן שר אוצר לשעבר מוצלח מאוד, אבל אתה יודע, דווקא בגלל זה, שעל דיוני שכר עדיף לא לדבר עד שהם מסתיימים.
יצחק כהן
שאלתי לגבי הרופאים.
שר האוצר יאיר לפיד
גם לגבי הרופאים, גם לגבי ההסתדרות. אני רק אומר לך, היות ואני יודע שעבדת על זה קשה, אתה יודע טוב ממני שבדיונים על שכר כל עוד אתה לא מגיע לקו הסיום הכי טוב לא להתבטא בנושא. אתה מכיר את זה, עברת את זה יותר מפעם אחת.

נדמה לי שהתייחסתי כמיטב יכולתי, ואני מודה שזה בקצרה.
משה גפני
שאלתי על חישוב מס מאוחד.
שר האוצר יאיר לפיד
אבל זה נושא לכנסת, זה לא הנושא שלפנינו.
משה גפני
אתה לא רוצה להגיד את עמדתך כמי שחתום על החוק?
שר האוצר יאיר לפיד
מיקי לוי ישיב על זה היום בכנסת, יסביר את עמדת האוצר.

אני מצטער שזה היה קצר, אדוני היושב-ראש. אני בוודאי עוד אהיה פה פעמים רבות ותהיה לנו הזדמנות להשלים חוסרים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו ננצל את זה ונשמח שתבקר אותנו ותשתתף בדיונים.
אנחנו ממשיכים בדיון. נשאר אתנו סגן שר האוצר, ואם נצליח היום לסיים את הדיון וגם להצביע אז נשתדל לעשות את זה, זה יהיה תלוי בנו. אני מודה לשר.
שר האוצר יאיר לפיד
תודה רבה.

(שר האוצר לפיד יוצא.)
זהבה גלאון
אדוני יושב-ראש הוועדה, התייעצות טכנית. חלק מאתנו צריכים ללכת למליאה. אפשר להגיש את ההסתייגויות עכשיו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אל"ף, נעשה את זה. בי"ת, כפי שאמרתי, יש לנו אישור מיושב-ראש הכנסת להאריך את הישיבה. גימ"ל, ברגע שתגענה ההצבעות אנחנו נסיים את הדיון ונזרום למליאה. עד אז, לפחות עד 12:00 אנחנו בניחותא.
שגית אפיק
הוא אמר שכאשר יש חוקים הוא עוצר.
זהבה גלאון
אנחנו מעלות הצעת חוק במליאה. אנחנו צריכות לנאום במליאה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה משהו אחר, אז אתן לה קודם, אבל ההערכה היא שחוקים לא יעלו להצבעה לפני 12:00.

אנחנו ממשיכים בדיון. שוב, לא חייבים לחזור על מה שנאמר קודם. אני מציע שלא נחזור על הדברים, אלא מי שרוצה - - -
קריאה
אנחנו מצביעים עכשיו על משהו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמרתי, אם נסיים את הדיון ותהיה תחושה שאנחנו יכולים להצביע אז בשמחה נצביע ונחסוך אולי את הדיון ביום ראשון.
קריאה
ההצבעה היא לאפשר את התקציב הדו-שנתי?
היו"ר ניסן סלומינסקי
שנה וחצי. רבותי, מאחר ואני מתחיל רשימה חדשה אז מי שרוצה לדבר, זהבה, הסתייגות קטנה.
שגית אפיק
אבל את צריכה לנכוח בהצבעה על ההסתייגות שלך.
זהבה גלאון
הנה, אני מנמקת את ההסתייגות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם נגיע להצבעות נחזיר אותך.
זהבה גלאון
יושב-ראש הוועדה, התייעצות טכנית. חלק מאתנו צריכים ללכת למליאה. אפשר להעלות את ההסתייגויות עכשיו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
א', נעשה את זה; ב', כפי שאמרתי, יש לנו את האישור מהיושב-ראש להאריך; ג', ברגע שתגענה ההצבעות נסיים את הדיון ונזרום למליאה. עד אז, לפחות עד 12:00, אנחנו בניחותא.
זהבה גלאון
אנחנו מעלות חוק במליאה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההערכה היא שחוקים לא יהיו לפני 12:00.

אנחנו ממשיכים בדיון. לא חייבים לחזור על מה שנאמר קודם. זהבה, בבקשה.
זהבה גלאון
אני מגישה שתי הסתייגויות בשם כל סיעת מרצ. זו הגשת הסתייגות לשם החוק: "הצעת חוק יסוד: תקציב המדינה לשנים 2009 עד 2012 ולשנת 2013. אני קוראת לחוק באופן הבא: "הצעת חוק להחלשת הכנסת בקביעת תקציב המדינה לשנים 2013–2014." זו ההסתייגות הראשונה.
ההסתייגות השניה היא לשם החוק
"חוק ההתייעלות הכלכלית". אני מציעה, בשם סיעת מרצ: "הצעת חוק לעקיפת סמכות הכנסת בקביעת תקציב המדינה לשנים 2013–2014". זהו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה. מי עוד מחברי הכנסת רוצה להתייחס?
משה גפני
אני מבקש להצטרף להסתייגויות שלה. אני מבקש להוסיף הסתייגות שלי על תקציב ההתאמות. אני מבקש לקבוע מועד וסכום.
שגית אפיק
מה המועד והסכום שאתה רוצה?
משה גפני
2 מיליארד.
שגית אפיק
2 מיליארד ו-30 ימים לפני תחילת שנת הכספים?
משה גפני
נכון. זה מה שהיה בפעם הקודמת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
וזהבה מצטרפת.
שגית אפיק
בפעם הקודמת הם איחרו בחודש בהגשת תקציב. היו להם חודשיים.
זהבה גלאון
אני מצטרפת לגפני בשם כל סיעת מרצ.
שגית אפיק
זאת אומרת, תקציב התאמות – 2 מיליארד שקלים, מרצ וגפני - - -
משה גפני
רגע, אז אני מצטרף בשם כל סיעת יהדות התורה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אראל, בבקשה.
אראל מרגלית
גם אני מצטרף להסתייגויות של חברי הכנסת גלאון וגפני.
שגית אפיק
בשמך או בשם סיעת העבודה?
אראל מרגלית
תיכף אגיד לך, אתייעץ. ההסתייגות הנוספת שלי היא ששוב בהוראת שעה אנחנו דוחים חוק יסוד.
שגית אפיק
אבל זו לא הסתייגות. הסתייגות זה דבר שנכנס בסופו של דבר לנוסח החוק, ככל שהוא מתקבל במליאת הכנסת או בוועדה.
משה גפני
כשתנמק את ההסתייגויות שלך תגיד את זה.
שגית אפיק
זו אמירה, זו לא הסתייגות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה יכול לקבל זכות דיבור, אם אתה רוצה. אבל אם אתה רוצה לשנות, אתה צריך להגיד מה. תחשוב, יש לך כמה דקות.
זהבה גלאון
אפשר גם הסתייגויות שהן רק דיבור, אז הוא יכול להירשם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה שאמרתי. אם הוא רוצה הסתייגות דיבור – אפשר.
שגית אפיק
אבל אם זו הסתייגות דיבור אי-אפשר להגיש הסתייגות מהותית.
אראל מרגלית
הסתייגות דיבור בשם הסיעה.
שגית אפיק
אבל אז אתה לא יכול להצטרף להסתייגויות המהותיות שהוגשו כאן.
אראל מרגלית
למה?
שגית אפיק
כי זה רשות דיבור או הסתייגות מהותית – זה התקנון.
אראל מרגלית
יש לנו הסתייגות לגבי שם החוק. מבחינת חוסר עמידה בתקציב, זה נכנס בהתייעלות הכלכלית?
זהבה גלאון
על זה תדבר בדברים שלך.
משה גפני
אתה יכול לדבר. זו לא הסתייגות. בהסתייגות אתה יכול לשנות דברים בחוק.
גילה גמליאל
אתה צריך להגיש הצעה מסודרת, כתובה, שכתוב עליה שינוי למה שמוצע בחוק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז תחשוב עוד.
משה גפני
בואו נצביע על ההסתייגויות. אני רוצה לעלות למליאה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רגע.
אראל מרגלית
אני מבקש הסתייגות דיבור בשם הסיעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר.

חברת הכנסת עדי קול, בבקשה.
משה גפני
יש לי בקשה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
היא קיבלה זכות דיבור.
משה גפני
אני פשוט אפסיד - - - לא אוכל להישאר עד הסוף. אני מבקש להצביע על ההסתייגויות שלנו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לחברי הכנסת החדשים - מי שרוצה לא להסתייג לנוסח החוק אלא לדבר במליאה, שיבקש זכות דיבור במליאה ויירשם. אפשר לבקש גם בשם הסיעה.
אראל מרגלית
אז מה זה הסתייגות דיבור בשם הסיעה?
משה גפני
לא מצביעים על ההסתייגות הזאת. היועצת המשפטית רושמת - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, אם מישהו לא מכיר את הפרוצדורות אני מבקש שישאל וזה יוסבר לו כדי שלא נתבלבל. אני מניח שכבר הסברנו.

כרגע אנחנו עוסקים בחוק. הנוסח שאושר בקריאה ראשונה מונח בפני כולם. מי שרוצה להסתייג מסעיפים בחוק או מכל דבר אחר יציע נוסח שהוא רוצה וזו תהיה ההסתייגות. זו נקודה אחת.

נקודה שניה - אם יש מישהו שרוצה לדבר עכשיו, בלי קשר להסתייגות, רוצה להביע את עמדתו הכוללת, מאחר שאנחנו בדיון, הוא יכול לדבר ולשכנע למה שהוא רוצה.

דבר שלישי – יש מי שלא רוצה להסתייג מנוסח החוק אבל הוא רוצה לדבר במליאה ולא כאן, או אולי גם פה וגם במליאה. יבקש, בשם עצמו או בשם הסיעה, יירשם ויוכל לדבר במליאה כשיתקיים הדיון בקריאה שניה.

הבהרנו את הנושאים. עדי, עכשיו את בזכות דיבור.
שגית אפיק
צריך לעבור על הסעיפים אחד אחד, לקבל מהם הסבר. יש כאן חוק יסוד, דיון בחוק יסוד הוא לא כלאחר יד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עוד שתי דקות נתחיל להקריא.
גילה גמליאל
אין בעיה. נשאלה כאן שאלה חשובה מצד היושב-ראש לשעבר. הוא שאל: האם לא ניתן להעלות כרגע להצבעה רק את ההסתייגויות, בלי קשר לחוק? זאת השאלה. אם זה אפשרי - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה פירוש "בלי קשר"? למה שלא נאשר את הכול?
גילה גמליאל
קודם כול את ההסתייגויות.
שגית אפיק
מצביעים על הסתייגות מול סעיף. אם אנחנו לא יכולים להצביע כרגע על הסעיף אי-אפשר להצביע על ההסתייגות. צריך לקיים דיון בכל סעיף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר גמור, אנחנו עושים את זה. נתחיל להקריא.
ראובן ריבלין
אין דרך אחרת, אחרת אנחנו עושים דבר לא חוקי. היא צריכה להקריא את הסעיפים וכל מי שיש לו הסתייגות - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו עוברים סעיף-סעיף כדי להצביע על אישור החוק, ובכל מקום שתהיה הסתייגות נצביע על ההסתייגויות.
עדי קול
לפני שאנחנו מקריאים את הסעיפים, יש בקשה שלי לגבי סעיף 4.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז כשנגיע אליו תגידי את זה.
ראובן ריבלין
אפשר לשנות את כל הפרוצדורות, אין בעיה. רק תבואו למליאה - - -
שגית אפיק
בואו נסביר איך עובד דיון בהצעת חוק. זו הצעה שניה שהוועדה החדשה דנה בה, ואסביר בשתי מילים. אנחנו עוברים על כל סעיף, על סעיף האוצר יצטרך לתת את ההסבר מדוע הסעיף מנוסח כך. הוועדה רשאית להציע כל נוסח אחר. ככל שהממשלה מסכימה לנוסח של הוועדה זה נכנס לנוסח החוק שמונח במליאה, וזו לא הסתייגות. ככל שהאוצר או הממשלה מתנגדים להצעת חברי הוועדה או חבר ועדה מסוים, אותו חבר ועדה רשאי להגיש הסתייגות. בזמן ההצבעות מצביעים על ההסתייגות. ככל שהיא עוברת – היא נכנסת להצעת החוק ועולה למליאה; ככל שהיא נופלת – היא הופכת להיות הסתייגות שתיבחן במליאה.
משה גפני
לא רק חבר ועדה, גם חבר כנסת שאיננו חבר ועדה.
שגית אפיק
כל חבר כנסת.
"הצעת חוק-יסוד
תקציב המדינה לשנים 2009 עד 2012 ולשנת 2013 (הוראות מיוחדות)(הוראת שעה)(תיקון מס' 3)".

גם אני רוצה להעיר לאוצר ולמשרד המשפטים – שאני לא רואה אותו פה - שמדובר בתיקון שלישי להוראת שעה, אחרי שהתחייבתם, גם אתם וגם אנחנו, לבג"ץ שלא יהיה תיקון נוסף. אני מודה שהאמירה שהיתה כאן שנחזור לחוק יסוד: משק המדינה ולתקציב שנתי מפחיתה מהזילות שיש בהוראת השעה ביחס לחוק היסוד, ועדיין אשמח לקבל מכם הסבר.

אני מצטרפת גם לדברים שנאמרו כאן קודם – בדברי ההסבר אין התייחסות לכך שהתקציב הבא יהיה תקציב שנתי. מדוע זה מעלה חשש? משום שמנגד ישנו דוח משרד האוצר מלפני שנה-שנה וחצי, והדוח הזה ממליץ על תקציב דו-שנתי קבוע.
גילה גמליאל
אדוני היושב-ראש, אני חוזרת על השאלה – ואני שואלת באהבה, לא בהסתייגות: עכשיו אנחנו לא אמורים לקרוא את החוק ואז, אם יש שאלות - - - ?
זהבה גלאון
זה מה שהיא עושה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היא מתחילה את הסעיף הראשון.
גילה גמליאל
כי בינתיים אני שומעת רק שאלות לאוצר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היא מתחילה עם הכותרת של הסעיף הראשון.

אני מבקש שוב – לגבי נושא דברי ההסבר נתן השר את דברו. דברי ההסבר הם בדרך כלל לא רלוונטיים, לא חוקית ולא כלום. דברי השר לעיני כל ישראל הם יותר רציניים ורלוונטיים, ולזה תתייחסו. מישהו מכם רוצה להתייחס להסתייגות לכותרת?
שגית אפיק
יש כמה הסתייגויות. קבוצת מרצ, חברי הכנסת גפני ואראל מרגלית - - -
משה גפני
כל סיעת יהדות התורה.
שגית אפיק
כל סיעת יהדות התורה. מבקשים ששם החוק יהיה - מכיוון שאנחנו מדברים על הצעת חוק יסוד, זה צריך להיות: הצעת חוק יסוד: החלשת הכנסת בקביעת תקציב המדינה לשנים 2013–2014.

אתה רוצה להצביע?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן. אנחנו מתנגדים לזה, עוד לפני האוצר.
משה גפני
אז תצביע.
ראובן ריבלין
עוד לפני שמצביעים, אני רוצה לומר גם לחברי הקואליציה שמהססים - החוק הוגש בזמנו בהוראת שעה מתוך כוונה ואידיאולוגיה לתקציב של שנתיים. בא השר הנוכחי ואומר: אני חוזר בי מהאידיאולוגיה הזו. כן צודק, לא צודק – לא שייך. אני מגיש את ההצעה הזאת כאילו מעולם לא היתה כוונה להגיש הצעות חוק לשנתיים. אלא המצב, כפי שהוא מתגבש היום, כאשר אנחנו נמצאים בחודש - - -
עדי קול
אנחנו מבינים. אבל הערך של דברי ההסבר גדול בעיניי, ואני חושבת שאם היה כתוב בדברי ההסבר - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו מדברים על דבר אחר. הם מבקשים לשנות - חברים, אני מבקש. לא נצליח להתקדם כך.
משה גפני
עדי, את טועה בעניין הזה, מכיוון שהיתה החלטה שתקום ועדה במשרד האוצר כדי לגבש את ההחלטה בעניין הזה. קמה ועדה, הוועדה קיבלה החלטה ובמחי החלטה שינו אותה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש בקשה של סיעות מרצ ויהדות התורה לשנות את הצעת החוק.
שגית אפיק
הנוסח הוא: "הצעת חוק יסוד: החלשת הכנסת בקביעת תקציב המדינה בשנים 2013 ו-2014"..
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו נגד זה. מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 4

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה. ההסתייגות נפלה.
שגית אפיק
ההסתייגות לא עברה. היא תעלה למליאה.

לחוק הזה אין עוד הסתייגויות לשם החוק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד שם החוק? מי נגד?

הצבעה

בעד שם החוק – רוב

נגד – 4

נמנעים – אין

שם החוק נתקבל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה, שם החוק נתקבל.

בפני כל אחד מכם מונח נוסח שמקריאה היועצת המשפטית. אם יש הסתייגויות, נא לומר אותן ואנחנו נצביע.
שגית אפיק
"תיקון שם חוק היסוד הוראת השעה. בחוק-יסוד: תקציב המדינה לשנים 2009 עד 2012 ולשנת 2013 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה) (להלן – חוק היסוד הוראת השעה), בשם חוק היסוד הוראת השעה, במקום "2012 ולשנת 2013" יבוא "2014".

מחיקת כותרת פרק א'. כותרת פרק א' לחוק היסוד הוראת השעה – תימחק.

תיקון סעיף 1. בסעיף 1 לחוק היסוד הוראת השעה – (1) בכותרת השוליים, במקום "לשנים 2009 ו-2010 ולשנים 2011 ו-2012" יבוא "לשנים 2009 ו-2010, לשנים 2011 ו-2012, ולשנים 2013 ו-2014";"

הפסקה הזאת מדברת על כך שתקציב המדינה לשנים 2013 ו-2014 יהיה תקציב דו-שנתי, אבל הוא לא יהיה תקציב דו-שנתי פתוח אלא הוא יהיה תקציב לשנת 2013 פלוס תקציב לשנת 2014.

"(1) בסעיף קטן (א) – (א) בפסקה (1), במקום "לשנים 2009 ו-2010, וכן תקציב המדינה לשנים 2011 ו-2012", יבוא "לשנים 2009 ו-2010, תקציב המדינה לשנים 2011 ו-2012, וכן תקציב המדינה לשנים 2013 ו-2014";

(ב) בפסקה (4), במקום "הצעות חוקי התקציב" יבוא יבוא "תתבסס", והמילה "בהתאמה" - תימחק;". זה מתייחס לתוכנית התקציב הרב-שנתית שהממשלה תניח על שולחן הכנסת לאחר תקציב 2013–2014.

(ג) אחרי פסקה (4) יבוא: "(4א) תכנית התקציב הרב-שנתית שתניח הממשלה על שולחן הכנסת לגבי השנים 2013 ו-2014 תכלול את הצעת חוק התקציב הדו-שנתי וכן את תכנית התקציב לשנת 2015; בתוך תשעים ימים לפני תחילת שנת הכספים 2014, תניח הממשלה על שולחן ועדת הכספים של הכנסת תכנית תקציב לשנת 2016; הצעות חוקי התקציב לשנים 2015 ו-2016 שתגיש הממשלה לכנסת יתבססו על תכניות התקציב האמורות, בהתאמה;"
ראובן ריבלין
2016 בלבד. לא יהיה 2015–2016.
שגית אפיק
אתה רוצה להוסיף "בלבד"?
ראובן ריבלין
לפי דעתי.
אראל מרגלית
למה לא? הרי על זה דיברנו.
שגית אפיק
אלעזר, אם תוכל גם באותה הזדמנות לענות על השאלות שלי. ועוד שאלה: האם שקלתם, מכיוון שמדובר בשנה וחצי בלבד, להשתמש ביתרון היחיד של תקציב דו-שנתי, שזה גמישות, ולפתוח את התקציב לשנה וחצי ולא לעשות אותו לחצי שנה.
ראובן ריבלין
האם יש בממשלה כוונה שכשיחליפו את הקואליציה זה לא יהיה "בלבד". זה מה שאנחנו רוצים לדעת.
אלעזר במברגר
טוב, נתחיל בהבהרות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל קצר.
אלעזר במברגר
נתחיל בהבהרות טכניות-משפטיות, שאני חושב שאולי ייתרו מהבעיות שעלו כאן.
ראובן ריבלין
זה על דעת הלשכה המשפטית במשרד המשפטים?
אלעזר במברגר
כן. הצעת החוק הזאת הוגשה באופן משותף.

בעניין הסעיף שדובר עליו כרגע, עניינו תוכנית התקציב הרב-שנתית. תוכנית התקציב הרב-שנתית, לפי חוק יסוד: משק המדינה, היא תוכנית תלת-שנתית שמגישים אותה בצמוד לחוק תקציב שנתי. מכיוון שאנחנו מדברים כאן על תקציב משותף לשנים 2013 ו-2014, אנחנו עושים את ההתאמות הנדרשות. כלומר כאשר אתה מגיש את 2013 ו-2014, מגישים בצמוד אליו את תוכנית התקציב ל-2015, וכאשר נכנסים לשנת 2014 או קצת קודם לכן, מגישים את תוכנית התקציב לשנת 2016. יש פשוט עניין של התאמת הדין החל למתכונת המיוחדת הזאת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זאת אומרת, זה לא מרמז שיהיה תקציב - - -
אלעזר במברגר
זה לחלוטין לא מרמז. בהתאמה לתקציב 2009​–2010 הוגשה תוכנית לתקציב ל-2011–2012, כשהתקציב הוא 2013.
ראובן ריבלין
רק תאמר לפרוטוקול שהממשלה חוזרת בה מכוונתה לדון בתקציב דו-שנתי ומבקשת את זה רק בגלל צורך השעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמר את זה השר.
ראובן ריבלין
אני יודע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אל תעמיס על פקיד. השר אמר את זה.
ראובן ריבלין
לא, פשוט שיאמר לפרוטוקול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
גם השר אמר את זה לפרוטוקול.
ראובן ריבלין
מאה אחוז. אנחנו משתמשים בפלטפורמה, שהיא הצעת החוק של התקציב הדו-שנתי, רק כדי להגיע לחקיקה.
אלעזר במברגר
השר אמר דברים ברורים, אני חושב. זוהי כוונת השר והממשלה. אבל כהבהרה משפטית טכנית, אני חייב להסביר, אני חושב שזה נבלע בדיון. המשטר החוקי הקיים קובע תקציב שנתי בחוק יסוד: משק המדינה. זה המצב ל-2013, אם לא נאשר את החקיקה שבפנינו כרגע. ברגע שהוראת השעה תפוג בסוף 2014, "הדין החל" - משמעותו תקציב חד-שנתי ל-2015.
שגית אפיק
ברגע שזה פוקע חוק יסוד: משק המדינה חי וקיים והוא ימשיך לחול. הבעיה שהועלתה היא שיש דוח משרד האוצר שממליץ על תקציב דו-שנתי קבוע. זאת הבעיה.
אלעזר במברגר
אז מהבחינה הזאת המצב המשפטי הוא ברור – 2015, לפי המצב החוקי הקיים, יהיה תקציב חד-שנתי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה. תמשיכי לקרוא.
שגית אפיק
"(ד) בפסקה (5), אחרי "להלן – תקציב ההתאמות" יבוא "לשנת 2012", במקום "לשימוש בתקציב ההתאמות ולהקצאתו בשנת 2012" יבוא "לשימוש בתקציב ההתאמות לשנת 2012 ולהקצאתו בשנה האמורה", ובמקום "פרטים לגבי תקציב ההתאמות" יבוא "פרטים לגבי תקציב ההתאמות לשנת 2012";" זה הופך את תקציב ההתאמות שנכנס במסגרת התיקון לתקציב דו-שנתי לשנים 2011–2012, כך שהוא יחול רק לגבי השנה הזאת. ועכשיו מתווספת פסקה חדשה לגבי תקציב התאמות לשנת 2014.

"(ה) אחרי פסקה (5) יבוא: "(5א) בחוק התקציב הדו-שנתי לשנים 2013 ו-2014 ייקבע סעיף תקציב התאמות לשנת 2014 (להלן - תקציב ההתאמות לשנת 2014); הממשלה תביא לאישור ועדת הכספים של הכנסת את הצעתה לשימוש בתקציב ההתאמות לשנת 2014 ולהקצאתו בשנה האמורה; פרטים לגבי תקציב ההתאמות לשנת 2014, ההצעה לשימוש בו והקצאתו ייקבעו בחוק;";"

הפרטים נמצאים בחוק ההתייעלות, שתיכף נדון בו. הוא לא מוסיף הרבה פרטים. כשעשינו את סעיף ההתאמות בתקציב דו-שנתי 2011–2012 ידענו כמה אתם הולכים לרשום בחוק התקציב הדו-שנתי שיגיע לכנסת. הייתי שמחה לשמוע מכם מה יהיה הסכום הפעם.
מיקי לוי
למה שנגיד עכשיו מה יהיה הסכום הפעם?
שגית אפיק
משום שכשהכנסנו את סעיף תקציב ההתאמות בתקציב דו-שנתי 2011 כך נעשה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
האוצר, בבקשה. הבקשה ברורה?
יוגב גרדוס
הבקשה ברורה, רק להעמיד דברים על דיוקם. גם כשבאנו בפעם הקודמת וקבענו תקציב דו-שנתי, לא קבענו בחוק את הסכום.
שגית אפיק
אני מסכימה.
יוגב גרדוס
כמובן שהצעת חוק התקציב מוגשת לאישור הכנסת, בפרט ועדת הכספים דנה בהצעה.
משה גפני
השר הודיע במליאת הכנסת - - -
שגית אפיק
אבל השר הצהיר בוועדה - - -
מיקי לוי
אבל הוא לא יכול להתחייב כרגע לשום סכומים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רק שניה אחת. אני מבקש שהאיש יגמור לדבר ואחר כך - - -
ראובן ריבלין
אתה יודע למה הוא עשה את זה? כי הוא ידע. ועכשיו הוא אומר: אני לא יודע, מה אתה רוצה? אתה רוצה שישקר? אני לא אומר את זה בהתרסה. הוא באמת עדיין לא יודע.
יוגב גרדוס
הדבר יבוא לאישור הכנסת, כמובן.
מיקי לוי
זה לא בסדר מה שעשיתְ פה. זה לא מקובל עלי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רגע, מיקי. אין את השינוי, אתם דוחים - - -
שגית אפיק
צריך לקיים את הדיון על סעיפי ההצעה.
מיקי לוי
לא. אני נורא מצטער, אבל זה לא בדיוק מה שאת היית אמורה לעשות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רגע, רגע, מיקי.
ראובן ריבלין
לא, לא, לא.
זהבה גלאון
או, באמת - - -

רארי

סגן השר הנכבד, יש לנו - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
מיקי, יש אי-הבנה.
מיקי לוי
אני לא נוזף בה. אני מעיר את תשומת ליבה.
משה גפני
זה לא התפקיד שלך, עם כל הכבוד.
ראובן ריבלין
הייעוץ המשפטי שלנו אובייקטיבי לגמרי. הוא מעיר לנו שלא נעשה טעויות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מיקי הוא חבר כנסת חדש.
משה גפני
אז אל תעיר הערות. דבר עם היועצים המשפטים שלך בממשלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נתקבלה הבהרה - - -
זהבה גלאון
היועצת המשפטית של הוועדה.
משה גפני
תחזור בך.
מיקי לוי
מה עשיתי שאחזור בי? מה אמרתי? הערתי את תשומת ליבה.
ראובן ריבלין
שגית, אנחנו מאחורייך.
קריאה
כולם מאחורייך.
משה גפני
אתה מכניס אותנו פה להרגלים של מילים כאלה שהן - - -

מילו

איזה מילים? מה אמרתי?
ראובן ריבלין
מיקי, היא אמרה דבר שהיינו חייבים לשמוע ולהתייחס, כי אחרת היינו עושים טעות.
משה גפני
היא חייבת. אוי ואבוי אם היא לא אומרת את זה. אנחנו נסמוך עליכם?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מיקי, שתבין. היא צריכה להעלות את הדברים האלה כדי לשמוע את התגובה שלכם. שמענו את התגובה. מה שהיא עשתה זה בסדר גמור.
ראובן ריבלין
זו גם חובתה.
משה גפני
אבל אני לא מסכים לסגנון הזה, עם כל הכבוד. איזה סגנון זה?
ראובן ריבלין
היושב-ראש, זו לא רק זכותה. זו חובתה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמרתי שזו חובתה. אני אומר שוב: אני מתנצל בשמו של מיקי, במובן הזה - - -
משה גפני
אל תתנצל בשם אף אחד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מותר לי להגיד גם מה שאני רוצה, לא רק מה שאתה רוצה.
משה גפני
אבל אתה מתנצל בשמו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן, כמו שאני מתנצל בשמם של חברי כנסת חדשים שלקח קצת זמן - - -
ראובן ריבלין
כל פעם שתהיה סתירה בין הממשלה לבין הייעוץ המשפטי בכנסת, אני אומר לכם אישית: אני מקבל את הייעוץ המשפטי של הכנסת.
משה גפני
מה השאלה.
זהבה גלאון
ברור.
זהבה גלאון
אדוני, הערה לסדר.
גילה גמליאל
אני חושבת שכל הוועדה מגבה את היועצת המשפטית של הוועדה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שגית היתה צריכה להעלות את זה והיינו צריכים לשמוע את התגובה של הייעוץ המשפטי של האוצר. קיבלנו את התגובה, אנחנו ממשיכים הלאה.
זהבה גלאון
אדוני, ברשותך הערה לסדר. אני חושבת שהיא מאוד משמעותית, כי יהיו לנו פה עוד דיונים. יש הבדל כשאנחנו מתנצחים בינינו, ואנחנו גם נהנים מזה, לבין ההתייחסות המקצועית והעניינית לייעוץ המשפטי של הוועדה ומנהלי הוועדה. אתי תתנצח, חבל על הזמן. אני חושבת שיש איזה כבוד - - -
מיקי לוי
לא התנצחתי. זו הארה, עם אל"ף. מותר לי.
זהבה גלאון
לא. היא לא היתה באל"ף, היא היתה בעי"ן.
מיקי לוי
לפי מה את קובעת?
זהבה גלאון
אני שמעתי אותך. אז אני חושבת שחובתה של הוועדה להגן על כבודם ומעמדם של עובדי הוועדה המקצועיים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הגנו, וזה בסדר.
עדי קול
מיקי לא התכוון לפגוע באף אחד. אנחנו מכירים אותו ואוהבים אותו.
זהבה גלאון
מיקי לא זקוק לדוברת.
עדי קול
אבל התנדבתי.
שגית אפיק
"(3) בסעיף קטן (ב), במקום "ובשנת 2013" יבוא "בשנת 2013" ובסופו יבוא "ובשנת 2015 יראו, לעניין הסעיף האמור, את חלק התקציב הדו-שנתי המתייחס להוצאות הממשלה הצפויות והמתוכננות לשנת 2014, כתקציב השנתי הקודם";

(4) בסעיף קטן (ג), במקום "2012" יבוא "2014".
תיקון סעיף 2. 4. בסעיף 2 לחוק היסוד הוראת השעה, בכותרת השוליים, במקום "חוק התקציב הדו-שנתי" יבוא "חוק התקציב הדו-שנתי לשנים 2009 ו-2010".

תיקון סעיף 3. 5. בסעיף 3 לחוק היסוד הוראת השעה, במקום "השנים 2009 ו- 2010 והשנים 2011 ו-2012", יבוא "השנים 2009 ו-2010, השנים 2011 ו-2012 והשנים 2013 ו-2014".

מחיקת כותרת פרק ב'. 6. כותרת פרק ב' לחוק היסוד הוראת השעה – תימחק.

תיקון סעיף 4. 7. בסעיף 4 לחוק היסוד הוראת השעה – (1) במקום כותרת השוליים יבוא "המועד להנחת הצעת חוק התקציב הדו-שנתי לשנים 2013 ו-2014 והתפזרות הכנסת בשל אי קבלת חוק התקציב האמור";"
ראובן ריבלין
התפזרות הכנסת זה על-פי חוק - - -
שגית אפיק
המועדים שקבענו אלה המועדים שקבעה הוועדה בהצעת החוק הקודמת שדנו בה, מתי תונח הצעת חוק התקציב. הצעת חוק התקציב תונח ב-11 ביוני 2013 במליאת הכנסת, כאשר לכנסת ולוועדת הכספים יהיה עד יום 31 ביולי 2013 להעביר את הצעת חוק התקציב הדו-שנתי לשנים 2013–2014. אם הצעת החוק לא תעבור, היום הקובע להתפזרות הכנסת בשל אי-קבלת חוק תקציב זה 31 ביולי 2013. זה מה שהסעיף הזה אומר.

"(2) בסעיף קטן (א), במקום "הצעת חוק התקציב לשנת 2013" יבוא "הצעת חוק התקציב הדו-שנתי לשנים 2013 ו-2014";
משה גפני
יש הסתייגויות שלנו.
שגית אפיק
ההסתייגויות שלכם לתקציב ההתאמות, נכניס אותן לחוק ההתייעלות, מכיוון שאתם מתייסים לפרטים. בסדר? נראה לי נכון יותר.
אראל מרגלית
בדברי ההסבר הוספנו משהו?
שגית אפיק
בדברי ההסבר לא הוספנו מכיוון שלא מעלים דברי הסבר לקריאה השניה והשלישית. אבל ניתנה כאן הצהרה גם מטעם הלשכה המשפטית של משרד האוצר, שקובעת - - -
ראובן ריבלין
בקריאה שניה ושלישית אין הסבר. את הקריאה הראשונה הכנסת כבר קיבלה עם דברי ההסבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד סעיפים 1–7 בנוסח של הכחול?

הצבעה

בעד – 8

נגד – 5

נמנעים – אין

סעיפים 1–7 נתקבלו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הצעת החוק אושרה לפי הסעיפים שנאמרו.

אנחנו עוברים לחוק ההתייעלות.
שגית אפיק
"חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון מס' 12) (תקציב דו-שנתי לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג–2013.

תיקון כותרת פרק כ"ח 1. בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט–2009‏ (להלן – החוק העיקרי), בכותרת פרק כ"ח, במקום "עד 2012" יבוא "עד 2014".

הסעיף הראשון שהקראנו זה תיקון הכותרת, שתאמר מעתה שמדובר בהוראות מיוחדות גם לתקציב 2013–2014.

"2. בסעיף 178 לחוק העיקרי – (1) בהגדרה "חוק התקציב הדו-שנתי", במקום "לשנים 2009 ו-2010 או חוק התקציב הדו-שנתי לשנים 2011 ו-2012" יבוא "לשנים 2009 ו-2010, חוק התקציב הדו-שנתי לשנים 2011 ו-2012 או חוק התקציב הדו-שנתי לשנים 2013 ו-2014";"

זו ההגדרה של חוק תקציב דו-שנתי. יש הסתייגות לשם החוק של קבוצת מרצ, יהדות התורה ואראל מרגלית.
יצחק כהן
תוסיפי גם את ש"ס.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש הסתייגות לשם החוק. שגית, תקראי.
שגית אפיק
במקום: "הצעת חוק ההתייעלות", יבוא: "הצעת חוק לעקיפת סמכות הכנסת בקביעת תקציב המדינה לשנים 2013 ו-2014."
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו מתנגדים להסתייגות הזאת.

מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6

נגד – 9

נמנעים – אין

ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נפלה.

מי בעד לאשר את שם החוק כפי שמופיע פה – חוק ההתייעלות הכלכלית וכו'? מי נגד?

הצבעה

בעד – 8

נגד – 3

נמנעים – אין

שם החוק נתקבל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שם החוק אושר ברוב קולות.
שגית אפיק
סעיף 179 – במקום לקרוא אותו אגיד בעל-פה מה הוא אומר. סעיף 179 קובע הוראות לעניין חוק יסודות התקציב. הוא קובע שהוצאה, הוצאה מותנית בהכנסה, הרשאה להתחייב לכל אחת משנות הכספים – ואנחנו מוסיפים: 2013 ו-2014 - תהיה עד לסכום או למספר הנקוב בסעיף התקציב ביחס לאותה שנת תקציב. אותו דבר זה קובע לעניין תחום פעולה, לעניין מטרה, לעניין הוראות חוק הפחתת הגירעון, וקובע את אותו הדבר לגבי סעיף תקציב הכנסת, שאף הוא יהפוך להיות תקציב דו-שנתי לפי הסעיף שבפניכם.
ראובן ריבלין
אין הסתייגויות.
שגית אפיק
"(5) בפסקה (5) – (א) בפסקת משנה (א), אחרי פסקת משנה (2) יבוא: "(3) נותר סכום עודף באחד מסעיפי התקציב שבחוק התקציב הדו-שנתי המתייחס לשנת הכספים 2013, יהיה השימוש באותו סכום מותר, בשנת הכספים 2014, רק בהתאם להוראות סעיף 13 לחוק יסודות התקציב; סכום שהשימוש בו הותר כאמור, יראו אותו כסכום שהתווסף לאותו סעיף תקציב המתייחס לשנת הכספים 2014;";"

לעניין הזה יש לי שאלה. גם בתקציב הדו-שנתי לשנים 2011 ו-2012 ביקשנו מכם, מכיוון שמדובר בתקציב-שנתי, שהעודפים יובאו לאישור ועדת הכספים ולא יהיו רק בהודעה. אני חושבת שזה יהיה נכון לעשות גם כאן.
אלעזר במברגר
זה נכנס בחוק בסופו של דבר?
שגית אפיק
זה לא נכנס בחוק אבל זה נכנס בהסכמה אתכם ונעשה בפועל.
ראובן ריבלין
אם אתם מצהירים את זה לפרוטוקול זה מספק אותנו.
שגית אפיק
מדובר על העודפים בתקציב, שיובאו לאישור הוועדה בין 2013 ל-2014. בתקציב דו-שנתי 2011–2012 הוועדה ביקשה לקבוע שהעודפים יובאו לאישורה במקום שהם ייעשו בהודעה בלבד. זה לא הוכנס בסופו של דבר לחוק, זה בוצע בפועל.
אראל מרגלית
לא היתה בעיה בנושא של הניצול התקציבי?
ראובן ריבלין
זה טוב, זה טוב.
זהבה גלאון
אדוני, יש לנו הצבעה על הדיינים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תנו לנו דקה, אנחנו גומרים את ההצבעה.
ראובן ריבלין
אני רוצה להעיר הערה. כשיש הצבעות במליאה וחבר כנסת שהוא חבר בוועדה אומר שהוא צריך להצביע במליאה, אתה חייב להפסיק את הישיבה.
גילה גמליאל
רק ברגע שיש הצבעות. אין לה כרגע הצבעה על החוק.
משה גפני
אדוני היושב-ראש, אנחנו חייבים לעלות למליאה.
עליזה לביא
הצעת החוק שלי עולה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כבר עכשיו?
זהבה גלאון
גם שלי.
משה גפני
תעשה הפסקה. יסתיימו ההצבעות, נחזור לכאן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מתי?
משה גפני
ב-12:30.
גילה גמליאל
לא, זה עדיין לא עולה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה עדיין לא עולה. אנחנו גומרים בשתי דקות. יודיעו לכם כשזה יעלה.
שגית אפיק
"(ב) בפסקת משנה (ב), אחרי פסקת משנה (2) יבוא: "(3) נותר סכום עודף בתכנית המנויה ברשימת העודפים המיוחדים שבחוק התקציב הדו-שנתי המתייחס לשנת הכספים 2013, יהיה השימוש באותו סכום מותר, בשנת הכספים 2014, רק בהתאם להוראת סעיף 14 לחוק יסודות התקציב; סכום שהשימוש בו הותר כאמור יראו אותו כסכום שהתווסף לאותו סעיף תקציב המתייחס לשנת הכספים 2014;";"

הוא אמר שלא נכניס "באישור הוועדה" אבל גם הם, באוצר, מעדיפים להביא את זה לאישור הוועדה, כי בעיניהם זה מקצר תהליכים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה נכתב בפרוטוקול.
שגית אפיק
"(6) בפסקה (6), אחרי פסקת משנה (ב) יבוא: "(ג)בשנת הכספים 2015 יותר שימוש, בהתאם להוראות סעיף 13 או 14, לפי העניין, לחוק יסודות התקציב, רק בסכום עודף באחד מסעיפי התקציב או בתכנית המנויה ברשימת העודפים המיוחדים, לפי העניין, שבחוק התקציב הדו-שנתי המתייחס לשנת הכספים 2014;"; (7) בפסקה (7), במקום "עד 2012" יבוא "עד 2014".


תיקון סעיף 179א 4. בסעיף 179א – " זה הסעיף שמתייחס לתקציב התאמות. "(1) בכותרת השוליים, אחרי "לשנת 2012" יבוא "ולשנת 2014"; (2) בסעיף קטן (א), במקום "עד 2012" יבוא "עד 2014", המילה "רק" – תימחק ואחרי "לשנת 2012" יבוא "ולשנת 2014, לפי העניין"; (3) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: "(ב1) הממשלה תביא לאישור ועדת הכספים של הכנסת בתוך ארבעה עשר ימים לפני תחילת שנת הכספים 2014 את הצעת הממשלה – (1) לשימוש ולהקצאה של תקציב ההתאמות בשנת 2014; (2) לשינויים בחלק התקציב הדו-שנתי המתייחס לשנת 2014, בשים לב לשינויים שבוצעו לגבי חלק התקציב המתייחס לשנת 2013 וכן לשינויים הדרושים לממשלה באותו מועד; לעניין פסקה זו, "שינויים" – כמשמעותם בסעיף 11 לחוק יסודות התקציב;"


ההסתייגות של מרצ, יהדות התורה וש"ס היא שתקציב ההתאמות יעמוד על 2 מיליארד שקלים.
אראל מרגלית
ואראל מרגלית וסתיו שפיר. העבודה.
שגית אפיק
אתם מבקשים שזה יהיה 30 ימים. אני רוצה לומר לוועדה שבתקציב 2011–2012 הממשלה היתה צריכה להביא לאישור הוועדה את תקציב ההתאמות 60 ימים לפני תחילת שנת הכספים. היא לא עמדה במועד הזה, הביאה אותו באיחור של חודש. אבל 14 ימים זו תקופה מאוד קצרה, משום שוועדת הכספים תצטרך לפני תום שנת הכספים להעביר את זה.
משה גפני
60 יום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
30 יום.
עדי קול
יש לי הסתייגות. אני רוצה לבקש 21 יום ולא 14. דבר שני, אני רוצה לבקש' לבטל את סעיף קטן (2) "לשינויים בחלק התקציב הדו-שנתי". אני רוצה שזה יישאר רק: "לשימוש ולהקצאה של תקציב ההתאמות", ושזה לא נקבל את זה בשום דרך אחרת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מקובל עליכם?
ראובן ריבלין
שזה ייכנס בגוף החוק.
זהבה גלאון
שעדי קול תחזור על זה.
עדי קול
אני רוצה לבטל את סעיף קטן (2). זה סעיף שמבקש מהם - - -
יוגב גרדוס
אסביר למה סעיף קטן (2) הוא דווקא רצוי מבחינת הכנסת, וגם מבחינת הממשלה. בגלל שאנחנו בונים לשנתיים בסיס התקציב, התקציב המקורי, נקבע מראש לשנת 2014. אם חלים שינויים במהלך שנת 2013 שאמורים להיכנס לבסיס התקציב של 2014 - אם הסעיף הזה לא קיים, אני לא יכול להכניס אותם. לדוגמה, אם מערך הכבאות עובר ממשרד הפנים למשרד לביטחון פנים, אז אם אני לא יכול לבצע את השינוי הזה בין השנים, בשנת 2014 יתחיל המשרד לביטחון פנים בלי התקציב של משרד הכבאות - - -
שגית אפיק
אבל תוכל לעשות העברה תקציבית. אין שום בעיה עם העברה תקציבית.
יוגב גרדוס
נכון, אבל העברות תקציביות לא מתחילות עד אמצע פברואר, ולכן במשך חודש - - -
שגית אפיק
בתקציב דו-שנתי?
יוגב גרדוס
גם בתקציב דו-שנתי.
שגית אפיק
לא, הן מתחילות בדצמבר.

אני רוצה לומר לוועדה מילה על תקציב ההתאמות. תקציב ההתאמות שהוכנס לכאן על-ידי הוועדה המשותפת לכספים וחוקה היה רעיון של הוועדה הזאת. הכוונה המקורית שלו היתה שיובא לכאן תקציב עם סכום מסוים, שהוועדה תוכל לקבוע לגביו כל מיני שימושים ומטרות שהיא תראה לנכון, כמו: רווחה, חינוך ומטרות אחרות. מה שקרה בפועל זה שהגיעה לכאן העברה תקציבית בת 152 עמודים, אדוני היושב-ראש לשעבר, שהוועדה היתה צריכה אותה להעביר בתוך זמן קצר, כי הזמנים קבועים בחוק. ההעברה התקציבית הזאת כללה גם את תקציב ההתאמות, אבל היא כללה גם שינויים תקציביים רבים אחרים, וגם היועץ המשפטי לכנסת ציין לרעה את הדיון בוועדה לגבי ההעברה.

אני מציעה להשאיר רק את פסקה (1): לשימוש ולהקצאה של תקציב ההתאמות, ולא להוסיף על זה עוד שינויים תקציביים בהעברות תקציביות שאפשר להביא לאורך השנה.
משה גפני
אין לנו זמן לעניין הזה, אלא אם כן נדחה את ההצבעה. אני מציע שהיא תגיש את ההסתייגות. אם האוצר יבוא אתה בדברים היא יכולה להוריד את זה לפני שהיא מגיעה למליאה. אני לא מוריד את זה. אני מגיש את זה כהסתייגות.
ראובן ריבלין
אם תתקבל פה ההסתייגות זה נכנס לגוף החוק.
גילה גמליאל
עמדת האוצר תהיה מקובלת - - - אם הוא לא הגיש הסתייגות כתובה אין על מה להצביע. מצביעים על הצעת החוק כלשונה, ובזה זה נגמר.
ראובן ריבלין
הוא יכול לשנות את נוסח - - - דרך אגב, היועצת המשפטית ממליצה. אם גילה מרשה לי, אני מצביע בעד ההסתייגות.
יוגב גרדוס
הדברים לא נאמרו במדויק. הנושא הזה, של סעיף (2), אין לו קשר לתקציב ההתאמות בכלל.
שגית אפיק
אז תפרק אותו. אתה תמיד יכול להביא העברות תקציביות, אתה לא צריך סעיף מיוחד בחוק התקציב. אל תביא לנו את זה בכריכה אחת. חבר הכנסת משה גפני, איך הגיע לכאן תקציב ההתאמות? האם הוא הגיע בכריכה אחת - 152 עמודים, עשרות העברות תקציביות?
יוגב גרדוס
אבל הוא הגיע לאחר ששנת הכספים כבר החלה. אם הוועדה מבקשת - - -
עדי קול
אני מושכת את ההסתייגות.
גילה גמליאל
ההסתייגות נמשכה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר. עדי מושכת את ההסתייגות שלה.
ראובן ריבלין
היועצת המשפטית, זה לא פגם חוקתי, זה דבר שהוא לא אסתטי.
שגית אפיק
היתה על זה חוות דעת של היועץ המשפטי לכנסת. הוא סבר שזה פגם דיוני לקיים בוועדה דיון על העברה תקציבית בת 152 עמודים, שכוללת גם את תקציב ההתאמות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עדי משכה את ההסתייגות שלה.
יצחק כהן
אנחנו מגישים אותה.
שגית אפיק
יש שלוש הסתייגויות על הסעיף הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש הסתייגות של העבודה, ש"ס, מרצ ויהדות התורה.
שגית אפיק
איזו הסתייגות?
ראובן ריבלין
הסתייגות בנוסח עדי.
אראל מרגלית
אנחנו רוצים לקרוא לזה "הסתייגות עדי".
שגית אפיק
ההסתייגות שמורידה את פסקה (2), שעוסקת בשינויים תקציביים ביחד עם תקציב התאמות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה

בעד – 5

נגד – 9

נמנעים – אין

ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה. ההסתייגות נפלה.
שגית אפיק
עכשיו אומרים כאן שבמקום 14 ימים האוצר מסכים - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
ל-21 יום האוצר מסכים, אז אנחנו מכניסים את ההסתייגות ל-21 יום.
שגית אפיק
אתם עומדים על ההסתייגות שלכם ל-30 ימים?
אראל מרגלית
60.
שגית אפיק
אז תצביע על הסתייגות 60 ימים במקום 21.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות – לשנות את זה ל-60 ימים? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה, ההסתייגות לא נתקבלה.

אנחנו מכניסים הסתייגות ל-21 יום. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 8

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

ההסתייגות נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה. אושרה ההסתייגות של 21 יום.
שגית אפיק
שתקציב ההתאמות יעמוד על 2 מיליארד שקלים חדשים.
משה גפני
כמה היה בפעם הקודמת?
שגית אפיק
1.6 מיליארד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
האוצר, מה עמדתכם?
מיקי לוי
כרגע אנחנו לא יכולים לתת שום סכום ואנחנו לא מוכנים - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתם לא יכולים בגלל שעדיין לא אושר התקציב.
יוגב גרדוס
לא נכון לקבוע סעיף אחד בתקציב - - -
ראובן ריבלין
שמענו. הבנו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות להכניס סכום של 2 מיליארד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה. ההסתייגות נפלה.
שגית אפיק
אז אפשר להצביע על סעיפים 1 עד 4.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד סעיפים 1 עד 4, עם התיקון ל-21 יום? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

סעיפים 1–4 נתקבלו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הצעת החוק כפי שהיא, פלוס ההסתייגות של 21 יום אושרה.
שגית אפיק
"5. בסעיף 179ב לחוק העיקרי – (א) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) בתוך תשעים ימים לפני תחילת שנת הכספים 2014, תגיש הממשלה לוועדת הכספים של הכנסת תכנית תקציב בהתייחס לשנת הכספים 2016, לפי הוראות סעיף1(א)(4א) לחוק היסוד.

(א2) בתוך 21 ימים לפני תחילת שנת הכספים 2014, ונוסף על חובות הדיווח לפי חוק יסודות התקציב או לפי כל דין אחר, תגיש הממשלה לוועדת הכספים של הכנסת דיון וחשבון על כל אלה, ותציג אותו לפניה: (1)
תחזית מאקרו-כלכלית לשנת 2014, על התפתחויות בכלכלת ישראל, ובכלל זה תחזית הצמיחה והתפתחויות בשוק העבודה; (2)
התפתחויות בכלכלת העולם והשלכותיהן על כלכלת ישראל; (3) תחזית ההכנסות לשנת 2014, המעודכנת לאותו מועד; (4) תחזית צורכי ההוצאה התקציבית לשנת 2014, המעודכנת לאותו מועד; (5) היערכות הממשלה כתוצאה משינויים בתחזיות כאמור או כתוצאה מהתפתחויות כלכליות אחרות, ככל שהיערכות כזו נדרשת לעמידה ביעדי המדיניות שנקבעו."

אני רוצה להעיר לכם ולשאול אתכם: אחרי בחירות תמיד מתעוררת לאוצר בעיה בהגשת תקציב, גם בגלל המועד הקצר של 45, שהוא קצר תמיד וקשה לכם להגיש – ובעצם בגלל זה נולד התקציב הדו-שנתי במקור בשנת 2009 – אולי תעשו גם עבודה על מודל אחר, שהוא לא תקציב דו-שנתי, לאחר שנת בחירות. כמו למשל, הארכת המועד, או כמו למשל שה-1 בדצמבר במהלך שנת הבחירות יהיה 1 בדצמבר קצת יותר גמיש למשרדים, ותוכלו גם על זה לדווח לוועדת הכספים במסגרת אותו דין וחשבון.

"תיקון סעיף 180 6. בסעיף 180 לחוק העיקרי – (1)
בפסקה (5), במקום "בשנת התקציב 2013" יבוא "בחוק התקציב הדו-שנתי, לשנת הכספים 2013"; (2)
אחרי פסקה (5) יבוא: "(6) סכום ההוצאה הממשלתית בחוק התקציב הדו-שנתי, לשנת הכספים 2014, יתייחס, בהתאם להוראות סעיף 6א האמור, לסכום ההוצאה הממשלתית בחוק התקציב הדו-שנתי, לשנת הכספים 2013."

תיקון סעיף 181 7. בסעיף 181 לחוק העיקרי, במקום "לכל אחת מהשנים 2009 ו-2010 או לכל אחת מהשנים 2011 ו-2012" יבוא "לכל אחת מהשנים 2009 ו-2010, לכל אחת מהשנים 2011 ו-2012 או לכל אחת מהשנים 2013 ו-2014".

תיקון סעיף 183 8. בסעיף 183 לחוק העיקרי, במקום "עד 2012" יבוא "עד 2014"."
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין הסתייגויות. מי בעד אישור סעיפים 5 עד 8, לפי הנוסח שמופיע פה? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

סעיפים 5–8 נתקבלו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה, החוק אושר. נקיים דיון ובמהלך היום נגיד לכם מה קורה ביום ראשון. אני נועל את הישיבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:53.>

קוד המקור של הנתונים