פרוטוקול

 
PAGE
12
ועדת הכספים
30/04/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 32>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, כ' באייר התשע"ג (30 באפריל 2013), שעה 11:20
סדר היום
<צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לעניין מפעלי תיירות), (תיקון), התשע"ג-2013 – בקשה לדיון מחדש>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
רוברט אילטוב

קארין אלהרר

מיכל בירן

גילה גמליאל

יצחק כהן

אראל מרגלית

אורית סטרוק

חמד עמאר

עיסאווי פריג'

עדי קול

זבולון קלפה

ראובן ריבלין

אלעזר שטרן

עפר שלח

סתיו שפיר
משה גפני

בועז טופורובסקי
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
יעקב סימן טוב
<צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לעניין מפעלי תיירות), (תיקון), התשע"ג-2013 – בקשה לדיון מחדש>
יצחק כהן
11:20, הצבעה. אני ביקשתי הצבעה שמית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין בעיה.
עורכת הדין שיראל גוטמן-עמירה, אני מבקש רגע הפסקה.
הרוויזיה הוגשה על ידי חברת הכנסת אורית סטרוק, והיא ביקשה להסיר את הרוויזיה.
קריאה
לא, היא לא מסירה.
יצחק כהן
לא, לא, לא.
קריאה
היא לא מסירה.
קריאה
לא, לא, לא, - - -
קריאה
לא להסיר.
קריאה
אם לא, אנחנו מבקשים. אם לא, אנחנו מבקשים. אנחנו מאוד - - - עם הרוויזיה - - -
קריאה
לא להסיר. אם תסירו - - -
יצחק כהן
אנחנו מבקשים את הרוויזיה, סליחה. - - -
ראובן ריבלין
אתה לא יכול - - -. אתה יכול מחדש לבקש.
יצחק כהן
אם את מסירה אנחנו מבקשים.
ראובן ריבלין
אין לי בעיה.
קריאות
- - -
ראובן ריבלין
דיון על הרוויזיה מותר לך לפני כן. אני רוצה - - -
יצחק כהן
אני ביקשתי הצבעה שמית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ביקשתי הצבעה בלבד, ואני מצביע - - -
משה גפני
שמית.
יצחק כהן
שמית. ביקשתי שמית.
ראובן ריבלין
רגע, אני רוצה להבין. לפני שאני מצביע אני רוצה להבין.
היו"ר ניסן סלומינסקי
חבר הכנסת ריבלין, - - -
ראובן ריבלין
אדוני היושב-ראש, לא ישמור פה מישהו על חברון יותר ממני.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נכון, גם לא יותר ממני.
ראובן ריבלין
עכשיו, אני אומר לך: הצו שהוגש לא פגע בחברון.
גילה גמליאל
נכון.
ראובן ריבלין
הוא לא פגע בחברון, ולכן אני הצבעתי בעד הצו. אם באים עכשיו ואומרים לי: הצו פגום כי חברון לא נכללת.
יצחק כהן
נכון.
אורית סטרוק
כל חברון - - -
יצחק כהן
כל יהודה ושומרון. כל יהודה ושומרון.
ראובן ריבלין
כל יהודה - - -

תשמעו, מי שהגיש את זה זו הייתה הממשלה. הממשלה היא ממשלה אחראית, למיטב ידיעתי. עד שלא יגלו לי את ההיפך.
משה גפני
אל תיסחף, אבל בסדר. אוקיי.
ראובן ריבלין
עד שלא יאמרו לי את ההיפך. אז עד שאני לא איווכח להיפך - - -
משה גפני
- - - עוד אדבר אתך.
קריאה
- - - הייתה אמורה להיות הצבעה - - -
ראובן ריבלין
אני רוצה שתבין: עכשיו, בתוך הקואליציה, באים אנשים ואומרים: אתם לא מבינים פה. מי שהצביע בעד הצו הזה או שלא יצביע רוויזיה, פוגע בחברון. אני לא יכול להרים יד על - - -
גילה גמליאל
אבל זה לא קשור - - -
קריאה
אז תעשה מה שאתה רוצה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה לא ילד שאומרים לך. הרי אני פתחתי, ואמרתי ונתתי הודעה על טיפול שאנחנו עושים בנושא הזה.
עפר שלח
- - - בוא נוריד את - - -
ראובן ריבלין
תורידו - - -
יצחק כהן
לא, לא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל אם היא - - -
ראובן ריבלין
או שיש קואליציה או - - - לא יהיו - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
חבר הכנסת ריבלין, אבל היא באה לבקש להוריד את זה. רק אם היא תוריד, אז זה לא טוב.
עדי קול
חבר הכנסת ריבלין, אתה רוצה שהצו - - -
ראובן ריבלין
- - - להצביע נגדה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
בדיוק.
ראובן ריבלין
אתם לא שומרים על - - -
יצחק כהן
לא, לא, לא זו ההגדרה, חבר הכנסת ריבלין. אני בעד הרוויזיה של חברת הכנסת אורית סטרוק.
ראובן ריבלין
אבל היא מושכת את זה.
יצחק כהן
היא לא מורידה. לא, לא.
גילה גמליאל
חבר הכנסת ריבלין, אני רוצה לעשות סדר בדברים: מכיוון שהנושא, כרגע, שעולה על הפרק הוא אמנם לא כולל את חברון, אבל יהיה ניתן להגיש צו אחר שיכלול את יהודה ושומרון בכללותם.
אורית סטרוק
סליחה, קודם-כל, זה לא חברון. אני רוצה - - -
גילה גמליאל
חברון - - - זה לא סותר - - -
ראובן ריבלין
חברון - - - כל יהודה - - -
יצחק כהן
- - - רגע, זה משהו אחר. לא, לא, לא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
- - - את המהלכים - - -
ראובן ריבלין
חברון היא - - -
יצחק כהן
לא, לא, סליחה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
פתחתי את הדיון בזה. מי בעד?
ראובן ריבלין
אל תשחקו איתי.
יצחק כהן
- - - להגיש צו נוסף עם יהודה ושומרון?
קריאה
בדיוק.
יצחק כהן
הרי ממילא הם צריכים את המנכ"ל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, לא. אני הסברתי את זה בהתחלה.
יצחק כהן
- - - המנכ"ל.
ראובן ריבלין
המנכ"ל לא אמר שום דבר נגד יהודה - - -. רק הוא אמר שהצו הזה מדבר על - - -
קריאה
אבל לא - - -
יצחק כהן
סגנית השר אמרה שאתם הולכים להגיש צו על חברון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, מי בעד? יש הצבעה.
משה גפני
שמית, שמית.
יצחק כהן
שמית, שמית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עוד פעם ביקשתם שמית - - -
קריאה
בעד מה? מה ההצעה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש בקשה, שלמרות שמי שביקש להוריד אותה, כלומר, אבל האופוזיציה הרי נישאר איתה. אז למעשה זו בקשה, אפשר להגיד - - -
משה גפני
לא, היא הסירה את - - - את הסרת את - - -
גילה גמליאל
היא לא הסירה. אנחנו לא רוצים שהיא תסיר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היא לא הסירה. אבל אני אומר: היא ביקשה, ואנחנו יודעים את התרגילים. לכן, יש כאן בקשה לעשות את זה שמית. אני לא יודע למה אבל רוצים.
עפר שלח
- - -
ראובן ריבלין
אין לי בעיה - - -
יצחק כהן
היא לא הסירה. היא לא הסירה. - - -
קריאות
- - -
יצחק כהן
לא, לא, לא, לא, - - -
ראובן ריבלין
- - - שהם יגישו רוויזיה - - - והם - - - על חברון. - - - כשאת אומרת, את מסבירה לי שאני לא שומר - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההצעה שלה היא מי בעד הרוויזיה.
יצחק כהן
של חברת הכנסת אורית סטרוק.
ראובן ריבלין
של מי? של חברת הכנסת אורית סטרוק.
יצחק כהן
חברת הכנסת אורית סטרוק, כן.
ראובן ריבלין
שמעתי.
טמיר כהן
חבר הכנסת רוברט אילטוב.
רוברט אילטוב
עוד פעם.
טמיר כהן
אנחנו עושים הצבעה שמית.
ראובן ריבלין
אתה בעד הרוויזיה או נגד?
רוברט אילטוב
נגד הרוויזיה.
טמיר כהן
נגד.

חבר הכנסת חמד עמאר
חמד עמאר
נגד.
טמיר כהן
חברת הכנסת גילה גמליאל
גילה גמליאל
נגד.
טמיר כהן
חבר הכנסת ראובן ריבלין.
ראובן ריבלין
שמעתי, אבל לא מצביע.
טמיר כהן
חברת הכנסת עליזה לביא אינה נוכחת.
עפר שלח
יש במקומה את חבר הכנסת בועז טופורובסקי.
בועז טופורובסקי
נגד, נגד. בועז טופורובסקי מחליף אותה והוא נגד.
טמיר כהן
חבר הכנסת עפר שלח.
עפר שלח
נגד.
טמיר כהן
חברת הכנסת קארין אלהרר.
קארין אלהרר
נגד.
טמיר כהן
חברת הכנסת עדי קול.
עדי קול
נגד.
טמיר כהן
חבר הכנסת ניסן סלומינסקי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נגד.
טמיר כהן
חבר הכנסת זבולון קלפה.
יצחק כהן
פה. מה, נגד או - - - בעד או נגד?
ראובן ריבלין
הוא לא עונה. הוא חייב לענות? מה זה פה? - - -
טמיר כהן
טוב, לא משנה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נמנע, נמנע.
טמיר כהן
חבר הכנסת אלעזר שטרן.
אלעזר שטרן
נגד.
טמיר כהן
חבר הכנסת אראל מרגלית.
אראל מרגלית
נגד.
טמיר כהן
חברת הכנסת סתיו שפיר.
סתיו שפיר
נגד.
טמיר כהן
חבר הכנסת יצחק כהן.
יצחק כהן
בעד.
טמיר כהן
חברת הכנסת זהבה גלאון – חברת הכנסת עיסאווי פריג', אתה מחליף אותה?
עיסאווי פריג'
נגד, כן.
טמיר כהן
חבר הכנסת אחמד טיבי. אינו נוכח.

יהדות התורה, חבר הכנסת משה גפני.
משה גפני
חבר הכנסת יצחק כהן הצביע בעד, אני בעד. לא יכול להיות שיהיו פה נגד - - -
גילה גמליאל
חבר הכנסת ריבלין, - - - הצביע נגד. - - - שתצביע גם נגד.
ראובן ריבלין
מי זה? מי זה זבולון?
גילה גמליאל
חבר הכנסת זבולון קלפה הגיש את - - -
ראובן ריבלין
הוא לא אמר נגד.
גילה גמליאל
הוא אמר נגד.
ראובן ריבלין
חבר הכנסת קלפה, אמרת נגד?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, הוא נמנע. חבר הכנסת קלפה נמנע. הוא נמנע.
משה גפני
לא, לא, - - -
יצחק כהן
לא, לא. מה פתאום? חס וחלילה.
קריאות
- - -
ראובן ריבלין
מה אתם רוצים? מה קרה לכם?

הצבעה
בעד הרוויזיה – 2
נגד – 12
נמנעים – 2
הרוויזיה נדחתה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרוויזיה נדחתה ברוב של 12 מול שניים, ושני נמנעים.
ראובן ריבלין
שניים שלא השתתפו בהצבעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרוויזיה נדחתה והצו אושר.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:26.>

קוד המקור של הנתונים