ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 29/04/2013

סדרי הדיון בהצעת חוק יסוד: תקציב המדינה לשנים 2009-2012 ולשנת 2013 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3) ובהצ"ח ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון מספר 12) (תקציב דו-שנתי לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג 2013, הגדלת מספר הסגנים ליושב ראש הכנסת לפי סעיף 10 לחוק הכנסת, התשנ"ד-1994, ובחירת סגנים ליו"ר הכנסת., בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק, לפני הקריאה השניה והשלישית, חוק פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ומשוחררים על-תנאי ממאסר (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"ג-2013

פרוטוקול

 
PAGE
22
ועדת הכנסת
29/04/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 4>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, י"ט באייר התשע"ג (29 באפריל 2013), שעה 11:30
סדר היום
<א. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה על-תנאי ממאסר (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"ג-2013>
<ב. הגדלת מספר הסגנים ליושב-ראש הכנסת לפי סעיף 10 לחוק הכנסת, התשנ"ד-1994, ובחירת סגנים ליושב-ראש הכנסת>
<ג. סדרי הדיון בהצעת חוק יסוד: תקציב המדינה לשנים 2009-2012 ולשנת 2013 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3) ובהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009-2012) (תיקון מס' 12) (תקציב דו-שנתי לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013 – בקריאה הראשונה>
ד. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות חוק
1. הצעת חוק המאבק בתופעת השכרות (הוראות שונות ותיקוני חקיקה), התשע"ג-2013.
2. הצעת חוק פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה על-תנאי ממאסר (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"ג-2013.
3. הצעת חוק סדר הדין הפלילי (עצור החשוד בעבירת ביטחון) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3) (הארכת תוקף), תשע"ג-2013
4. הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 23) (הוראת שעה), התשע"ג-2013.
<ה. בקשת יו"ר ועדת החוץ והביטחון להקדמת הדיון בהצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (תיקון מס' 15), התשע"ג-2013, לפני הקריאה השנייה והשלישית>
<ו. הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 76), התשע"ג-2013>
נכחו
חברי הוועדה: >
צחי הנגבי – היו"ר
רוברט אילטוב

אחמד טיבי

יריב לוין

דב ליפמן

יפעת קריב

דוד רותם

מאיר שטרית

איילת שקד

פנינה תמנו-שטה
מיכל בירן

גילה גמליאל

משה גפני
אורי מקלב

מיקי רוזנטל
מוזמנים
>
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ

נירה למאי - יועמ"ש ועדת המדע והטכנולוגיה, הכנסת

נעמה פויכטונגר - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

ליאת גרבר - ממונה חקיקה, רשות המסים

אריאל יוצר - אגף תקציבים, משרד האוצר

יואל הדר - יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

נילי חיון-דיקמן - יועמ"ש, משרד הבריאות
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מירי פרנקל-שור
מנהל/ת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
מוריה אביגד
<א. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה על-תנאי ממאסר (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"ג-2013>
היו"ר צחי הנגבי
שלום לכולם, אנחנו פותחים את ישיבת ועדת הכנסת, אני מודה למזכירת הכנסת שנמצאת אתנו. סדר-יום של תחילת שבוע אז הוא עמוס מהרגיל. הדבר הראשון שנעסוק בו זו קריאת ועדה לדיון בהצעת חוק פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה על-תנאי ממאסר (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"ג-2013. נציג המשרד לביטחון פנים יסביר את הנושא, בבקשה.
יואל הדר
האיזוק האלקטרוני, כפי שהסברתי בבקשה לפטור מהנחה בפעם הראשונה, החוק הנוכחי מיועד להאריך בשנה את המצב הקיים עקב כך שאנו עובדים על חוק חדש שאמור לשפר את השמירה על האיזוק האלקטרוני, על המפוקחים, למנוע כמה שיותר הפרות, לתת יותר כלים בידי השב"ס ולא רק בידי בית המשפט על מנת להחזיר אנשים שהפרו את האיזוק האלקטרוני. בכנסת הקודמת זה היה בידי ועדת המדע והטכנולוגיה ולכן כנראה זה נמצא פה כיום, אבל מאחר שאין ועדה כזאת והוראת השעה שמאפשרת לשב"ס - - -
משה גפני
מה זה "אין"? יש.
יואל הדר
אין יו"ר.
דוד רותם
מי היו"ר שלה?
משה גפני
תכף אני אגיד לך.
היו"ר צחי הנגבי
רבותי, אני מבקש. חבר הכנסת גפני, אתה לא ברשות דיבור.
יואל הדר
מאחר שהחוק פוקע ביום ראשון הקרוב, 5 במאי, אנחנו צריכים בדחיפות להעביר את החוק כדי לאפשר להמשיך את המצב הקיים עוד שנה עד שנביא חוק יותר עדכני ושיהיה יותר יעיל.
דוד רותם
ואתם תוך שנה תביאו חוק חדש?
יואל הדר
הכול אם ירצה השם ובעזרת השם.
דוד רותם
"אם ירצה השם", יש בעיה, הוא לא רוצה אזיקים אלקטרוניים.
היו"ר צחי הנגבי
רבותי, אני רוצה עוד להבין את הנושא עצמו, את התוכן. החוק הזה מיושם, כמה אנשים נמצאים תחת איזוק אלקטרוני?
יואל הדר
זה נע ונד, זה הגיע כבר ל-1,000. עכשיו זה באזור 700-750, במצב נתון, כי זה משתנה מדי יום. המפוקחים, חלקם חוזרים למעצר, חלקם נשלחים למאסר.
היו"ר צחי הנגבי
החלטה לשחרר אדם אם אזיק אלקטרוני היא החלטה שיפוטית בלבד?
יואל הדר
כן.
היו"ר צחי הנגבי
רק בית משפט יכול להורות על איזוקו?
יואל הדר
נכון. היום אין הגבלות. למשל היום, גם אם מישהו עבריין מין או אם הוא ראש ארגון פשע, לכאורה אפשר לשים אותו באיזוק אלקטרוני. המגמה של החוק החדש היא ליצור גם את העבירות ואת האנשים שלדעתנו ראויים להיכנס, גם להגביל את שיקול הדעת של בית המשפט לגבי הקבוצה שאמורה להיות תחת פיקוח אלקטרוני להבדיל מדברים אחרים.
היו"ר צחי הנגבי
אתם מרוצים מהדרך שבה החוק מיושם? הפיקוח הוא ברמה שאתם חשבתם עליה בתחילת החוק?
יואל הדר
הוא הרבה יותר טוב ממה שהיה לפני האיזוק האלקטרוני כי הוא נותן בעצם אפשרות להשאיר אנשים בביתם ולא לשים אותם אוטומטית במעצר, ולכן המצב הזה יותר טוב, לפחות לגבי חלק ניכר מהאנשים שהוא נכון לדעתנו. הוא פחות דרקוני מאשר להכניס אנשים למעצר.
היו"ר צחי הנגבי
היו מקרים שאנשים ניסו לחתוך את האזיק הזה ולהימלט?
יואל הדר
היו מקרים. היו מקרים ולכן, לדעתנו, יש מקום לשפר את העניין הזה גם לגבי האוכלוסייה שמתאימה לזה כי לא כל אחד מתאים לאיזוק. לכן אנחנו עובדים על חוק שהוא כבר ממש בשלבים האחרונים מבחינתנו, כדי שאפשר יהיה להביא את זה לכנסת להעביר, אבל ביקשנו שנה מפני שאנחנו לא יכולים לשער מה יקרה בתוך השנה הזו. לכן אנחנו מבקשים להאריך את המצב הקיים למשך שנה ובתוך התקופה הזאת, אם ירצה השם, אנחנו מקווים להביא חוק חדש ולהעביר את זה.
היו"ר צחי הנגבי
מאיר, בבקשה.
מאיר שטרית
אדוני היושב-ראש, נדמה לי שאני יכול לסקור את החוק הזה בצורה הטובה ביותר כי הייתי ראש ועדת המדע בכנסת שעברה וטיפלתי בחוק הזה לעומק ובהרחבה. אני אומר לך שלפעמים אני מתבייש, מתבייש בחוסר היכולת והביצוע של המדינה לעשות דברים אלמנטריים כדי שהחוק הזה, שהוא חוק חשוב ביותר, שנותן חלופת מעצר לאנשים, במקום לשבת בכלא להיות בבית מסודרים, להבין שהחוק עובד בצורה כל כך גרועה. אני אומר את זה בצער. ניסיתי אז לתקן את זה, אפילו על ידי הצעת חוק פרטית בתיאום המשרד לביטחון פנים, לצערי הכנסת התפזרה, השר לביטחון פנים ביקש דחייה של חודשיים בוועדת השרים, בינתיים הכנסת נפלה.
אני רוצה להסביר לך – אתה שאלת את השאלות הנכונות אבל לא פלא, היית שר לביטחון פנים ואתה מכיר את הנושא מקרוב – כ-1,000 איש היו בחלופת המעצר הזו, רק שופט מחליט וכשאנשים מפרים את המעצר היום צריך לתפוס אותם, ללכת לפתוח תיק בפרקליטות, ללכת לבית משפט ושופט צריך להחליט מחדש אם להחזיר אותם למעצר או לשחרר אותם. בעולם כולו, אגב, זה עובד לגמרי הפוך, בעולם כולו חלופת מעצר זה צ'ופר, אם אתה מפר אותו פעם אחת אתה נכנס לכלא אוטומטית, אוטומטית מינהלית, בלי בית משפט, ואתה לא יוצא יותר עד סוף המעצר. בארץ, הסתבר לנו בדיון בחוק, שממוצע ההפרות לחודש של אסיר היו 80 פעם בחודש.
היו"ר צחי הנגבי
מתוך כמה?
מאיר שטרית
כל חודש.
היו"ר צחי הנגבי
80 מתוך כמה אנשים?
מאיר שטרית
כל אסירים.
היו"ר צחי הנגבי
אם זה 80 מתוך 80 זה 100%.
מאיר שטרית
לא, כל אסיר מפר בממוצע 80 פעם בחודש. זה מראה לך את הברדק. ניסיתי באמת לשנות את זה בצורה משמעותית. בזמנו המשטרה היתה אחראית, או מג"ב היה אחראי, על העניין של האיזוק האלקטרוני ואנחנו אז בחוק העברנו את זה לאחריות השב"ס. אני חושב שזה נכון שזה יהיה בשב"ס, מה שעכשיו מבקשים זה באמת להאריך את העברה, את המשך החזקת האיזוק האלקטרוני בשב"ס ולא במשטרה וזה המקום הנכון שלה כי הם מטפלים באסירים. אני אומר בצער שאני הייתי שמח לשמוע את היועץ המשפטי של המשרד לביטחון פנים שאולי סוף סוף באמת ינועו כדי לתת לזה גם תאוצה. אני גם הנחתי הצעות חוק שלי מחדש על שולחן הכנסת הזו, פעם נוספת על אותו חוק שהגשתי פעם שעברה.

אני ממליץ, אדוני היושב-ראש, למרות שאולי אחרים חושבים אחרת, איך זה הגיע לוועדה היום? הייתי יושב-ראש ישיבה בכנסת כשהנושא נדון, השר לביטחון פנים שעלה לבמה אמר לאן להעביר, הוא אמר מעל הבמה "ועדת הפנים", אז העירו אנשים: רגע, זו היתה ועדת המדע. ההמלצה של המחלקה המשפטית של הכנסת היתה להחזיר את זה לוועדת המדע כי שם נדון החוק כבר כמה פעמים בעבר ואין היגיון להעביר אותו עכשיו לוועדת הפנים שהיא עמוסה מאליה. השר אמר: לא אכפת לי, לא אכפת לי לאן החוק יעבור. אז אמרתי, כדי לא ליצור ניצול של מקום ישיבתי כיושב-ראש, שאני מציע להעביר את זה לוועדת הכנסת – אני אשם שזה בא לפה – שהיא תחליט להעביר, ואני ממליץ להחזיר את זה לוועדת המדע.
היו"ר צחי הנגבי
מדרך הטבע היינו מעבירים את זה לוועדת המדע, כרגע יש בעייתיות שאין יו"ר ועדת מדע.
מאיר שטרית
אני מוכן להתנדב, אגב, להיות יושב-ראש ועדת מדע בישיבה אחת או שתיים, כמה שצריך.
היו"ר צחי הנגבי
אם אתה עובר לאופוזיציה זו הכרזה יותר חשובה מאשר כרגע – מיד אני אתן לך, אני רק רוצה לשמוע את יריב קודם. זו הדילמה שבה נדון היום.
יריב לוין
המצב הוא כזה: אני מבקש להעביר את הנושא הזה לוועדת החוקה חוק ומשפט, למרות שהוא צריך היה לדון בוועדת המדע ונדון בצורה טובה בוועדת המדע, מהטעם הפשוט שבוועדת המדע בנקודת הזמן הנוכחית אין יושב-ראש ואנחנו רוצים שהדבר הזה אם אפשר יסתיים אולי אפילו עוד היום ונוכל להביא אותו להצבעה במליאה כי הוראת השעה פוקעת. אני מצהיר ואומר פה שאין בקביעה הזאת כדי ליצור תקדים לעניין החוק הזה ואם וכאשר נידרש עוד פעם לקבוע היכן הוא ידון בוודאי שלא נסתמך על ההחלטה הזו כמשהו שמחייב אותו מכאן ולהבא. אני חושב שאין ברירה אחרת ובמצב הנוצר זה הכי נכון.
היו"ר צחי הנגבי
למה, דרך אגב, לא נבחר יו"ר לוועדת מדע?
משה גפני
ייסגר בימים הקרובים.
יריב לוין
הסיכום היה שהתפקיד הזה יועד לסיעת יהדות התורה, היא זקוקה לעוד קצת זמן כדי לגבש את עמדתה. אני חושב שאני לפחות הייתי מוכן להמתין עוד קצת.
אורי מקלב
לא הצלחנו לחזור ממירון.
מאיר שטרית
אי אפשר לעשות יו"ר זמני מחברי הוועדה?
יריב לוין
לא, התהליך הוא תהליך כזה שאם אנחנו רוצים לסיים את החוק הזה היום ובזמן ובצורה מסודרת זאת הדרך היחידה ולכן אני חושב שבלית ברירה כרגע זה מה שכדאי לעשות, אחר כך נראה, אני לא יודע לקבוע לאן זה ילך בעתיד אם וכאשר נצטרך אבל זה לא יהיה תקדים.
היו"ר צחי הנגבי
זה לא תקדים מחייב. איילת, בבקשה.
איילת שקד
אני גם מבקשת להעביר את זה לוועדת חוקה, זו בקשה של הסיעה שלי מכל מיני סיבות, גם מהסיבה שיריב אמר וגם מסיבות אחרות.
דוד רותם
כי הם יודעים שבוועדת החוקה יש יושב-ראש שאפשר לסמוך עליו שהוא יעביר את זה.
היו"ר צחי הנגבי
בבקשה.
נעמה פויכטונגר
אני לא פה בעניין הזה, במקרה אני עוסקת גם בזה, אני רק מבקשת להבהיר משהו טכני לגמרי כדי שלא יהיו אי הבנות. הפיקוח האלקטרוני היום על עצורים ועל אסירים לא מעוגן בחקיקה כשלעצמו, היום הוא מופעל במסגרת הסמכויות שיש לבית המשפט ולוועדת השחרורים. הוראת השעה, שהיא נושא הדיון כרגע, היא הוראה מאוד מצומצמת שבסך הכול עוסקת בסמכות של שב"ס לנהל את הפרויקט הזה.
יריב לוין
זה ברור, זה עניין טכני לגמרי של מי הגורם המנהלי.
היו"ר צחי הנגבי
זה מעניין. זאת אומרת, אין חוק, אין חוק ראשי שמכוחו למעשה מופעל הפרויקט.
משה גפני
איילת, מהן הסיבות הנוספות של הסיעה?
איילת שקד
שאנחנו רוצים שחברת הכנסת אורית סטרוק תטפל בזה והיא חברה בוועדת חוקה.
משה גפני
יש לה אזיק?
יריב לוין
טוב, זה כמובן לא השיקול.
איילת שקד
זה לא השיקול כמובן.
משה גפני
אבל זה ועדת המדע.
איילת שקד
אבל אנחנו רוצים שזה יהיה מהר.
היו"ר צחי הנגבי
חבר הכנסת גפני, אין לנו בעיה עם ועדת המדע, יש לנו בעיה עם יו"ר ועדת המדע.
איילת שקד
יש לנו בעיה שאין ועדת מדע.
יריב לוין
אין יו"ר.
משה גפני
בסדר, אז זה לא סיבות שונות, אפשר לעשות את אורית סטרוק יושבת-ראש ועדת החוקה.
היו"ר צחי הנגבי
זה אד הוק, זה לא לטובת - - -
איילת שקד
זו לא הסיבה, הסיבה היא מה שיריב אמר.
משה גפני
אפשר לעשות אותה יושבת-ראש ועדת החוקה.
היו"ר צחי הנגבי
איילת, לא להגיב, הוא שאל שאלה וקיבל תשובה.
דוד רותם
אפשר אבל אני רוצה רק להבין דבר אחד, מה אתה מתערב בוועדת חוקה?
היו"ר צחי הנגבי
בבקשה, חברת הכנסת.
פנינה תמנו-שטה
אני מבינה שכרגע מדובר בעניין טכני ובהוראת השעה שצריכה לעבור אבל היתה ועדה בין-משרדית שדנה על שיפור כל הנושא הזה, השאלה היא האם ברגע שהחוק יהיה מוכן הוא יעבור עוד הפעם לכאן ואז אנחנו נעביר אותו לוועדה הרלוונטית?
היו"ר צחי הנגבי
לכאן החוקים עוברים רק כאשר יש מחלוקת במליאה לגבי מיקומו של הדיון. יכול להיות שזה יגיע אלינו אם תישאר מחלוקת, אם לא אז השר שיביא את הצעת החוק החדשה בפני המליאה יציע לאיזו ועדה להעביר אותה וחברי הכנסת יכולים לבקש הצעות אחרות ואז זה עובר אליהם.
פנינה תמנו-שטה
תודה.
היו"ר צחי הנגבי
חברי כנסת נוספים רוצים להתבטא? לא. כן, בבקשה.
נירה למאי
הוועדה, בהמשך למה שאמרה נציגת משרד המשפטים, היתה מאוד מופתעת מהעובדה שבאמת אין שום דבר חקיקה שמסדיר את כל הנושא הזה והפיילוט הזה רץ אז כבר 5 שנים, זה אומר שעכשיו הוא כבר עומד על 7, ולכן קבענו שהוראת השעה דאז תוארך פעם אחת נוספת. זאת אומרת, הארכה הזאת היא כבר מעבר לסמכות המקורית. כדאי שזה יהיה על השולחן למרות שאנחנו פה רק קובעים ועדה. זאת אומרת שהארכות בעיקרון הסתיימו כבר, בפעם האחרונה הוועדה נתנה 8 חודשים ולא שנה, ולמיטב הבנתי, יש פה תזכיר חוק על השולחן, העניינים הם תקציביים דווקא. לי יש העתק של תזכיר חקיקה לפני הרבה זמן.
היו"ר צחי הנגבי
תודה על המידע.
יואל הדר
לא היתה כנסת אז לא יכולנו להעביר דבר.
היו"ר צחי הנגבי
כל זה יידון בוועדה הרלוונטית. אנחנו נצביע בעד ההצעה להעביר לוועדת החוקה את הדיון בהצעת חוק פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה על-תנאי ממאסר.
משה גפני
כפי שנאמר, זה לא תקדים.
היו"ר צחי הנגבי
כפי שנאמר, לפרוטוקול, אני מאשר את הדברים, אין זה בכדי להוות תקדים. מי בעד? מי נגד?
הצבעה
בעד – 8
נגד – 1
נמנעים – 1

ההחלטה להעביר את הצעת החוק לוועדת החוקה חוק ומשפט נתקבלה.
אחמד טיבי
אני מתנגד.
היו"ר צחי הנגבי
חבר הכנסת טיבי מתנגד. אני מבקש לרשום את הימנעותי מטעמים שאמרתי בפעם הקודמת אז אני לא משתתף בהצבעה.

<ב. הגדלת מספר הסגנים ליושב-ראש הכנסת לפי סעיף 10 לחוק הכנסת, התשנ"ד-1994, ובחירת סגנים ליושב-ראש הכנסת>
היו"ר צחי הנגבי
אנחנו עוברים עכשיו לעיסוק בסוגיית הסגנים שנמצאת בתוספת לסדר-היום שאתי שלחה לכם. על סדר-יומנו כרגע: הגדלת מספר הסגנים ליושב-ראש הכנסת לפני סעיף 10 לחוק הכנסת ובחירת סגנים ליו"ר הכנסת. יו"ר הקואליציה, בבקשה, מה העליתם בחכתכם?
יריב לוין
על פי החוק הקיים, כפי שתוקן בכנסת הקודמת, יש אפשרות להעלות את מספר סגני היושב-ראש מ-7 ל-9 בהחלטה של הוועדה הזו, כאשר בעקבות התדיינות ושיחות שהיו עם כלל סיעות הבית התגבשו הסכמה ורצון לנהוג כפי שהיה בכנסת הקודמת ולהגדיל את מספר סגנים ל-9, בין היתר גם על מנת לאפשר נציגות של אחד מחברי הכנסת הערביים שיוכל לשמש כסגן יושב-ראש הכנסת, כפי שהיה נהוג בעבר. בכנסת הזאת יש גם מצב קצת שונה ממה שהיה בכנסת הקודמת, יש לא רק הרבה סיעות אלא גם נוצר מצב שישנן 3 סיעות שאפשר לקרוא להן "סיעות בינוניות", שיש להן 6 או 7 מנדטים, ועלתה בקשה גם מצדן שימצא איזשהו פתרון למרות שהן לא עומדות במפתח, ולאור הרצון ללכת לקראת רע"מ-תע"ל-מד"ע ובל"ד, שגם הן כמובן אפילו סיעות קטנות עוד יותר, למצוא גם להן פתרון.
בשיחות שהיו עם יושב-ראש הכנסת גובשה על דעתו הבנה שאם וכאשר תהיה הבנה רחבה בין כלל סיעות הבית שתאפשר את השלמת כל המינויים בוועדות – נותרו עוד כמה דברים כמו ראשות ועדת המדע ודברים מהסוג הזה שלא הושלם איושם – במצב הזה תהיה נכונות ללכת למהלך משותף של כלל סיעות הבית, בהוראת שעה, באופן חד פעמי, להוסיף סגן נוסף שיתחלק בין הסיעות האלה וייתן ייצוג מלא בנשיאות לכל הסיעות.
כתוצאה מכך שהדיונים הללו עדיין מתנהלים ועל מנת לא להשאיר את הנשיאות במצבה הנוכחי, שהיא כורעת תחת העומס עם יו"ר אחד ועם שני סגנים בלבד, מוצע כרגע לעשות בעצם שתי פעולות: אחת, לאשר את ההגדלה ל-9, מה שאנחנו מוסמכים לעשות בוועדה הזו, והצעד השני הוא למנות כרגע את סגני היושב-ראש למעט שני חריגים. חריג אחד, הנציג, מי שיתחיל בכהונה מטעם 3 הסיעות רע"מ-תע"ל, חד"ש ובל"ד, שאני מקווה שתוך יום, מקסימום יומיים, העניין הזה יסוכם וניתן יהיה לאשר גם אותו, ומה שנודע לי כרגע, קיבלתי פניה מסיעת ש"ס עם שני שמות שונים, עם שני גורמים שונים, וביקשתי לקבל מכתב עם שם הנציג שלהם מטעם יושב-ראש הסיעה, חבר הכנסת מיכאלי. לעניין הזה אנחנו לא זקוקים לפורום המיוחד ולכן אני מציע ברשותך שאם אקבל את המכתב הזה עד תום הישיבה נאשר גם את הנציג של ש"ס על פי המכתב ואם לא הדבר הזה גם יתבצע ברגע ששם תהיה הבנה.

לכן, מה שמוצע כרגע הוא מצד אחד לאשר את ההגדלה ל-9 ולאחר מכן להציע למנות את הנציגים הבאים – מטעם הליכוד-ביתנו: גילה גמליאל, משה פייגלין וחמד עמאר, מטעם יש עתיד: רות קלדרון פנינה תמנו-שטה, מטעם סיעת העבודה: יחיאל (חיליק) בר ומטעם סיעת הבית היהודי: יוני שטבון. זה בשלב הזה, ושוב, אם נקבל את הנציג הנוסף של סיעת ש"ס נוסיף אותו.
דוד רותם
יהדות התורה בזמנו, בישיבה הראשונה, ביקשה לקבל סגן.
יריב לוין
נכון, על זה דיברתי קודם.
דוד רותם
אז את מי הם מקבלים?
יריב לוין
על זה דיברתי, זה יהיה הסגן העשירי שיתחלק בין 3 הסיעות שיש להן 6 ו-7 מנדטים. בדיוק על זה דיברתי.
דוד רותם
הבנתי. בל"ד מקבלים?
יריב לוין
כולם יקבלו.
היו"ר צחי הנגבי
כולם יקבלו, יקלו על היושב-ראש בניהול הישיבות. אני מניח שאין פה מתנגדים כי זה על דעת כולם. חבר הכנסת טיבי, יש סיכוי שזה יהיה באמת בימים הקרובים?
יריב לוין
כן, כן, זה ייגמר מיד.
אחמד טיבי
זה ייגמר. כמקובל, אדוני היושב-ראש, כמו שהיה עד היום, בכנסות 16, 17 ו-18, הסיעה הגדולה מתחילה.
היו"ר צחי הנגבי
אוקיי, אז אנחנו נעבור להצבעה. מי בעד ההצעה?
יריב לוין
ארבל, רק לפרוטוקול שיאמר שיש לנו את הקוורום הדרוש.
ארבל אסטרחן
צריכים להיות שלושה-רבעים מחברי הוועדה, לפחות 13 חברי כנסת.
היו"ר צחי הנגבי
מי שבעד ירים את ידו.
אתי בן יוסף
דודו, לא הרמת את היד.
דוד רותם
הרמתי, נו, יש לי ברירה?
היו"ר צחי הנגבי
בוועדת החוקה גם אתה נותן להצביע בנרפות כזאת?
דוד רותם
בוועדת החוקה לא מצביעים, זה הכול פה אחד.
אתי בן יוסף
13 בעד.
היו"ר צחי הנגבי
תודה. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 13
נגד – אין
נמנעים – אין
ההצעה אושרה.
היו"ר צחי הנגבי
אין. ההצעה אושרה.

<ג. סדרי הדיון בהצעת חוק יסוד: תקציב המדינה לשנים 2009-2012 ולשנת 2013 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3) ובהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009-2012) (תיקון מס' 12) (תקציב דו-שנתי לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013, בקריאה הראשונה>
היו"ר צחי הנגבי
אנחנו רוצים להציג את הצעת ועדת ההסכמות בדבר סדרי דיון משולב בהצעת חוק. ועדת ההסכמות, שבה יש גם נציגי האופוזיציה והקואליציה, מבקשת שוועדת הכנסת תאשר את ההצעה לקיים דיון משולב בהצעת חוק יסוד: תקציב המדינה, ובהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית. ההצעה שוועדת ההסכמות הגיעה אליה היא שאנחנו נאשר קיומו של דיון משולב אישי ולכל דובר יוקצו 4 דקות. יריב, יש לך מה להוסיף על העניין?
יריב לוין
לגבי ועדת ההסכמות היה סיכום שיהיו 4 דקות לכל דובר על מנת לקיים דיון משולב במתכונת שהיתה נהוגה גם בקדנציה הקודמת במקרים מסוימים. אני רוצה להודות באמת ליושבת-ראש האופוזיציה שאפשרה את ההגעה להסכמה הזאת שאני חושב שהיא לטובת כולם.
היו"ר צחי הנגבי
תודה. מי בעד? מי נגד?
הצבעה

בעד – פה אחד
ההצעה אושרה.
היו"ר צחי הנגבי
אושר.
ד. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות חוק
<1. הצעת חוק המאבק בתופעת השכרות (הוראות שונות ותיקוני חקיקה), התשע"ג-2013>
<2.הצעת חוק פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה על-תנאי ממאסר (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"ג-2013>
<3. הצעת חוק סדר הדין הפלילי (עצור החשוד בעבירת ביטחון) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3) (הארכת תוקף), תשע"ג-2013>
<4. הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 23) (הוראת שעה), התשע"ג-2013>
היו"ר צחי הנגבי
אנחנו נדון עכשיו בבקשת הממשלה להקדים דיון בהצעות חוק לפני הקריאה השנייה והשלישית. אלה למעשה הצעות שאנחנו אישרנו להעלות אותן לקריאה ראשונה בישיבה הקודמת, הן עברו בקריאה ראשונה ואנחנו התבקשנו שוב לאפשר את הקדמת הדיון בהן. הצעת חוק המאבק בתופעת השכרות, בבקשה, יואל.
יואל הדר
כן, אדוני. הצעת החוק הזו עברה היום בוועדה לקריאה שנייה ושלישית כמעט בנוסח שהמשטרה רצתה, נוסף איזשהו סעיף קטן שמתלבטים על הניסוח, אני מקווה שהוא בסדר מבחינת העניין הזה, אבל חוץ מזה אנחנו מבקשים לאשר את זה, שעוד היום זה יעלה לקריאה שנייה ושלישית כי החוק פוקע ב-5 במאי.
היו"ר צחי הנגבי
הצעת חוק פיקוח אלקטרוני על משוחררים, על זה אנחנו דיברנו.
יואל הדר
על זה דיברנו.
היו"ר צחי הנגבי
הצעת חוק סדר הדין הפלילי, כמה משפטים.
נעמה פויכטונגר
הזכרנו את ההצעה הזאת בשבוע שעבר. גם כאן מדובר בהצעת חוק שעומדת לפקוע ביום ראשון, קוים דיון בוועדת חוקה והצעת החוק הועברה בנוסח שעבר בראשונה.
דוד רותם
החוק אושר לשנייה ושלישית.
היו"ר צחי הנגבי
אוקיי. לגבי הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים, משרד הבריאות, בבקשה.
נילי חיון-דיקמן
אותו דבר. החוק ייכנס לתוקף ב-1 במאי, אלא אם כן תיכנס הוראת השעה שתאפשר המשך שיווק של תכשירים, אנחנו רוצים קריאה שנייה ושלישית עכשיו, זה עולה לדיון בוועדת העבודה והרווחה ב-12:15.
היו"ר צחי הנגבי
בסדר גמור. צריך להצביע על כל אחד בנפרד או אפשר על כל הארבע?
ארבל אסטרחן
אפשר ביחד.
היו"ר צחי הנגבי
אם אין מחלוקות אז אנחנו נאשר את כל בקשות הממשלה להקדמת הדיון בכל ארבע הצעות החוק.
ארבל אסטרחן
יש עוד אחד אבל זו לא בקשת ממשלה, זו בקשת חוץ וביטחון אבל זה גם בחבילה הזאת.
היו"ר צחי הנגבי
שזה בנפרד, בסדר, אז נעשה הצבעה על הארבע האלה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – פה אחד
הבקשות אושרו.
היו"ר צחי הנגבי
הבקשה אושרה לגבי ארבע ההצעות הללו.
<ה. בקשת יו"ר ועדת החוץ והביטחון להקדמת הדיון בהצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (תיקון מס' 15), התשע"ג-2013, לפני הקריאה השנייה והשלישית>
היו"ר צחי הנגבי
יש את בקשת יו"ר ועדת חוץ וביטחון שהיא בפנינו, להקדים את הדיון בהצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) לפני הקריאה השנייה והשלישית.
ארבל אסטרחן
זה באותה חבילה של דברים שמסתיימים.
היו"ר צחי הנגבי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד
הבקשה אושרה.
היו"ר צחי הנגבי
הבקשה אושרה.
<ו. הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 76), התשע"ג-2013>
היו"ר צחי הנגבי
יש בקשה נוספת של הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה).
ארבל אסטרחן
זה משהו חדש, זה קריאה ראשונה.
היו"ר צחי הנגבי
מי רוצה להציג את הבקשה?
ליאת גרבר
הצעת החוק מבקשת להאריך עד תום שנת 2014 - - -
משה גפני
אפשר לראות את הצעת החוק?
ליאת גרבר
היא הועברה.
קריאה
אני אעביר לך.
משה גפני
כן, תביאי לי, אני רוצה לראות.
ליאת גרבר
מבקשת להאריך עד תום שנת 2014 את מדרגות מס הרכישה שקבועות היום בחוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים). סעיף 2 להוראת השעה בעצם קובע כי במכירת זכות במקרקעין שהיא לא דירה יחידה יחולו מדרגות מס רכישה מוגדלות בשיעורים של 5%, 6% ו-7%. הסעיף הזה קיים מפברואר 2011, הוא הסתיים בתום שנת 2012 והוארך עד ל-5 במאי מכוח סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת. במקביל אנחנו מבקשים להאריך גם את הפטור לדירת מגורים יחידה, שיהיה עד סכום של 1.47 מיליון במקום הסכום 1.24 מיליון ש"ח. הפטור מחובת הנחה מבוקש בגלל שכאמור ההוראות האלה פוקעות ב-5 במאי ואנחנו מבקשים לתת יציבות לציבור ולהאריך אותם באופן רציף מה-6 במאי.
אורי מקלב
יש לכם אינדיקציה כמה זה עזר להורדת המחירים והדירות? לא שמענו. יש לכם אינדיקציה שהדברים האלה עזרו?
ליאת גרבר
אנחנו יכולים לראות ירידה משמעותית במספר הדירות שנרכשו בשנים שבהן הוראת השעה היתה בתוקף.
אורי מקלב
דירות או דירות ראשונות?
ליאת גרבר
דירות שניות, אני מדברת על דירות השקעה.
משה גפני
כמה דירות?
דוד רותם
זה מס רכישה?
ליאת גרבר
כן, זה מס רכישה. יש לי נתונים, אני יכולה להביא.
היו"ר צחי הנגבי
זה פחות חשוב לדיון כרגע.
משה גפני
זה מאוד חשוב.
היו"ר צחי הנגבי
זה חשוב לדיון המעשי בהצעת החוק.
אורי מקלב
נכון אבל זה נושא שמעניין את כולם.
היו"ר צחי הנגבי
הרי לא ניכנס לתוכנה של ההצעה למעט שאלות בסיסיות.
משה גפני
מבקשים פטור מחובת הנחה לשנות את המציאות הזאת.
אריאל יוצר
לא, לשמר אותה, להאריך את התוקף.
משה גפני
אתם מבקשים פטור מחובת הנחה, רוצים לשנות את הסדרים, על אף שכך, במקרה הרגיל, צריך להיות מונח על שולחן הכנסת, שחברי הכנסת יראו את זה, שלא נצטרך לשאול שאלות כאלה חפיפיות אלא לשאול שאלות אמיתיות. מבקשים לדלג על העניין הזה ולהביא את זה מיד אז אני מבקש במסגרת הדיון הזה, גם ביקש חבר הכנסת מקלב, לדעת יותר פרטים.
אורי מקלב
לא תיאמנו.
משה גפני
אני רוצה לדעת האם נעשה שינוי בגובה מס הרכישה בדירה שנייה.
ליאת גרבר
המדרגות עודכנו, כן, הסכומים עודכנו בגלל המדד.
משה גפני
מכמה לכמה אם יש לי דירה שאני רוכש אותה או מוכר אותה?
ליאת גרבר
המדרגות היו עד חלק השווי של עד מיליון שקלים 5%, היום זה עודכן על חלק השווי שעולה היום על 1,089,350 ועד 3,268,000 - 6%, וכל מה שמעל 3,268,000 - - -
משה גפני
כמה היה קודם?
ליאת גרבר
היה מיליון ו-3 מיליון. זאת אומרת, עד מיליון 5%, ממיליון עד 3 מיליון 6% ומעל 3 מיליון 7%.
אורי מקלב
אתם פוטרים יותר אנשים, זאת אומרת, אתם מחזקים את המעמד הבינוני?
משה גפני
לא, לא.
אורי מקלב
כן, הם מעלים את הפטור במקום מיליון למיליון ומשהו.
משה גפני
לא, לא.
אריאל יוצר
לא, להפך.
היו"ר צחי הנגבי
האחוזים השתנו או רק הסכומים הנומינליים השתנו?
אורי מקלב
האחוזים לא אבל הסכומים. דירות יותר יקרות גם כן יקבלו פטור אז זה למען המעמד הבינוני.
ליאת גרבר
זה עניין של מידוד, זה לא משהו שאנחנו עושים, הסכומים לא משתנים ביוזמתנו, יש מדד שכל שנה מתעדכן. כך גם לגבי הדירה היחידה, דרך אגב, שהפטור היום - - -
משה גפני
שאל יושב-ראש הוועדה האם האחוזים השתנו.
ליאת גרבר
לא, האחוזים לא משתנים.
אורי מקלב
הסכומים השתנו.
ליאת גרבר
הסכומים משתנים בהתאם למדד כל שנה.
היו"ר צחי הנגבי
על פי המדד, ברור.
ליאת גרבר
כן.
משה גפני
למה אתם מבקשים להאריך את זה, בגלל שאתם חושבים שזה היה חוק שהצליח?
ליאת גרבר
כן, זה חלק ממדיניות הממשלה.
אריאל יוצר
אנחנו חושבים שהכיוון שלנו היה כיוון נכון.
משה גפני
הכיוון זה בסדר, הכיוון תמיד אצלכם הוא נכון.
אריאל יוצר
זה אושר בוועדה שלך.
משה גפני
אני יודע. הכיוון הוא נכון, אני לא שואל על הכיוון. היה מדובר על כך בנושא של הדיור, היות ויש דיון עכשיו גם בוועדת הכספים על זה, שזה פטיש 5 קילו.
אריאל יוצר
לא, זה לא הפטיש.
משה גפני
מה הפטיש?
אריאל יוצר
הפטיש זה המס שבח.
ליאת גרבר
שבוטל ב - - -
אריאל יוצר
כאן אנחנו מדברים על "פטישון".
משה גפני
כאן אנחנו מדברים רק על מס הרכישה.
אריאל יוצר
כן, רק על מס הרכישה.
היו"ר צחי הנגבי
תענה בקצרה, אנחנו חייבים להתקדם.
אריאל יוצר
בסדר. שבו אנחנו עושים שתי פעולות הפוכות: מגדילים את הפטור ממס רכישה לרוכשי דירה ראשונה ומעדכנים את השיעורים של מס רכישה בשיעורים גבוהים יותר למי שרוכש דירה שנייה ומעלה.
משה גפני
הפטור גדל 1.45 מיליון?
אריאל יוצר
1.47 מיליון.
היו"ר צחי הנגבי
יש לי עוד שאלה, מתי אתם רוצים שהקריאות השנייה והשלישית תהיינה?
ליאת גרבר
ביום שני הבא.
היו"ר צחי הנגבי
אז אנחנו נאשר כרגע לקריאה ראשונה בלבד.
אורי מקלב
רק מילה אחת, אדוני היושב-ראש, אנחנו רוצים לצלצל בפעמון. אנחנו חוששים שהפעילות שהממשלה רוצה להביא עם החוק הזה – מכיוון שאנחנו יודעים שבסופו של דבר, על אף הרצון, וגם אמרנו את זה מראש, זה לא יוריד את מחירי הדירות, שזו היתה מטרת החוק הזה, ומחירי הדירות לא ירדו אלא עלו – זה אומר דבר אחד, שאנחנו חוששים מאוד שהממשלה הולכת להסתפק בחוקים כאלה ולא הולכת לפתור את הבעיה הרבה יותר לעומק. אנחנו אמרנו את זה.
היו"ר צחי הנגבי
אורי, המקום לצלצל בפעמון זו מליאת הכנסת, יש דיון, ואחרי זה בוועדה.
אורי מקלב
אני יודע, אנחנו מנסים בכל הזדמנות. כמה הזדמנויות יש לי ועם יושב-ראש נוח?
היו"ר צחי הנגבי
אם על כל חוק נצלצל פה בפעמונים בסוף לא יהיו לנו חוקים אלא רק פעמונים.
אורי מקלב
כמה הזדמנויות יש לנו עם יושב-ראש נוח שנותן לצלצל?
היו"ר צחי הנגבי
אני רוצה להעלות להצבעה. בקשת הממשלה היתה לקבל את הפטור לכל הקריאות, אנחנו, כהרגלנו, לפי המסורת שלנו, למעט חריגים, מאשרים לקריאה ראשונה בלבד ואחרי זה ניפגש שוב פה. מי בעד בקשת הממשלה להקדמת הדיון לקריאה ראשונה ירים את ידו? מי נגד? תודה.
הצבעה
בעד – פה אחד
אושר.
היו"ר צחי הנגבי
תודה, הבקשה אושרה. אני מודה לכולם, תודה.
<הישיבה ננעלה בשעה 12:10.>

קוד המקור של הנתונים