ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 30/04/2013

תיקון תקנון הבורסה: - רישום למסחר של תעודות סל-תיקון תקנון והנחיות - דיווחים ללקוחות של חש"ב-תיקון תקנון והנחיות - ניהול טכנולוגיות מידע בחש"ב - עדכון מועדי התחילה של ההוראות-תיקון תקנון והנחיות - הסדרת פעילות מחוללי ציטוטים במסחר בניירות

פרוטוקול

 
PAGE
25
ועדת הכספים
30/04/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 31>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, כ' באייר התשע"ג (30 באפריל 2013), שעה 10:40
סדר היום
תיקון תקנון הבורסה: - רישום למסחר של תעודות סל-תיקון תקנון והנחיות - דיווחים ללקוחות של חש"ב-תיקון תקנון והנחיות - ניהול טכנולוגיות מידע בחש"ב - עדכון מועדי התחילה של ההוראות-תיקון תקנון והנחיות - הסדרת פעילות מחוללי ציטוטים במסחר בניירות
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
קארין אלהרר

מיכל בירן

גילה גמליאל
יצחק כהן

אראל מרגלית
חמד עמאר

עיסאווי פריג'

עדי קול

ראובן ריבלין

אלעזר שטרן

עפר שלח

סתיו שפיר

איילת שקד
משה גפני
מוזמנים
>
מורהף אבו סאלח - עו"ד, משרד האוצר

חני שטרית בך - סמנכ"ל בכיר מחלקה כלכלית, הבורסה לניירות ערך

חגית נאמן - יועצת משפטית, הבורסה לניירות ערך

אורן רוזנברג - עו"ד, הרשות לניירות ערך

איציק שוקי

רו"ח, הרשות לניירות ערך

איציק זקן - הרשות לניירות ערך

מוטי ימין

הרשות לניירות ערך
ייעוץ משפטי
אייל לב ארי
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
יעקב סימן טוב
תיקון תקנון הבורסה
- רישום למסחר של תעודות סל-תיקון תקנון והנחיות - דיווחים ללקוחות של חש"ב-תיקון תקנון והנחיות - ניהול טכנולוגיות מידע בחש"ב - עדכון מועדי התחילה של ההוראות-תיקון תקנון והנחיות - הסדרת פעילות מחוללי ציטוטים במסחר בניירות
היו"ר ניסן סלומינסקי
הנושא השני זה תיקון תקנון הבורסה. לחברי הכנסת, אני רק רוצה לומר, שבהמשך הישיבה – אנחנו עכשיו בודקים – תבוא גם הודעה לגבי סדר היום של מחר, ויכול להיות גם של יום ראשון. יש לנו שני חוקים - - -
קריאה
- - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן, אנחנו אמרנו כבר. נתתי התראה בשבוע שעבר, כי יש לנו עכשיו שני חוקים. שני חוקים שאושרו אתמול, ואנחנו רוצים לאשר אותם לפני שאנחנו מקבלים מהכנסת את התכנית - - -
ראובן ריבלין
את התקציב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה?
ראובן ריבלין
לפני שמקבלים את חוק התקציב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, לפני כן. יש לנו את חוק הריכוזיות שאנחנו רוצים לדון, עד שיגיע חוק התקציב.
ראובן ריבלין
לא, לא. בלי זה אתה לא יכול לאשר את חוק התקציב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה?
ראובן ריבלין
בלי אישור החוקים שנתקבלו אתמול, הם לא יכולים - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לכן, אמרתי: אני רוצה לסיים. אז אנחנו רק עכשיו בודקים עם הנוגעים בדבר מה יהיה ביום רביעי, ומה נתחיל ביום ראשון. ואז אני אודיע - - -
קריאה
הישיבות ביום ראשון - - -, נכון?
ראובן ריבלין
לא, פה.
קריאה
- - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
ביום ראשון, פה. יום חמישי שנעשה יהיה בתל אביב. את יום ראשון עוד נעשה פה. החבר'ה צריכים לעבוד קשה, מה אפשר לעשות?
קריאות
- - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
את יום חמישי, כרגע, אני עוד לא מכניס לעניין. אמרנו שנוסיף את יום ראשון.
ראובן ריבלין
לא מספיק שהממשלה הולכת לתל אביב - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
חבל. כרגע, אנחנו מדברים על מחר ועל יום ראשון שתבוא הודעה בהמשך הדיון.

אוקי, איך אנחנו מתחילים עם הנושא של תיקוני הבורסה? אתה תתחיל?
טמיר כהן
לא, לא, לא, עורכת-הדין חגית נאמן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עורכת-הדין חגית נאמן. את השם לפרוטוקול.
עורכת-הדין נאמן, כחכמתך – מה שנקרא – אם תרדי לפרט את פרטי הפרטים עד שאפילו אני אבין, אז ייקח לנו שבוע. אם תעשי את זה בגדול, למעלה, אז אף אחד לא יבין. אז תמצאי את החכמה להגיד את זה – איך אומרים? – בחכמה, שנבין.
יצחק כהן
אז מה אתה מציע, שהיא - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז אמרתי, שהיא תעשה את זה בחכמה: לא יותר מדי מפורט ולא יותר מדי כללי, ותמצאי את השביל הנכון.
חגית נאמן
אז אני אשתדל לקצר, ואנחנו נשמח לענות גם לשאלות אם תהיינה.
אנחנו מבקשים תיקונים בארבעה נושאים בתקנון הבורסה. אני אסקור אותם אחד-אחד, אם תרצו. ביניהם, אם יש שאלות או איך שתחליטו.
הנושא הראשון הוא כללים בנושא של תעודות סל. תעודות סל זה מכשיר פיננסי שנסחר בבורסה מזה מספר שנים. יחסית, מכשיר פיננסי חדש. לאחר כעשור שהוא נסחר הגענו למסקנה שצריך לעשות בו מספר תיקונים, בעיקר תיקונים שנוגעים להבטחת תקינות המסחר: הן בתעודות הסל והן בנכס הבסיס. תעודות הסל עוקבות בעיקר אחרי מדדים של ניירות ערך.
עיקר התיקון בתקנון הוא ההסמכה לקבוע בהנחיות אלו מדדים ניתן יהיה לעקוב אחריהם עם תעודות הסל מבחינת שווי ניירות הערך שייכללו במדדים, שיעור אחזקות הציבור, שווי אחזקות הציבור, מספר ניירות הערך; כללים לגבי מי שעורך את המדד ומחשב את המדד כדי להבטיח שגם זה יהיה מדדים עם מוניטין, ועם אמינות של מחשבי המדד ועורכי המדד; וכללים שנוגעים לתקינות המסחר, היה ומתגלה שתעודות סל שנסחרות הן גורמות לאי תקינות מסחר או בתעודות עצמן או בניירות הערך שאחריהן הן עוקבות, זו עילה להשהיה. דירקטוריון הבורסה, מבחינתו זו עילה להשהיית המסחר.
ראובן ריבלין
מה, זה לא היה קודם?
חגית נאמן
לא. יש עילות אחרות, אבל לא עילה ספציפית של פגיעה בתקינות המסחר.
ראובן ריבלין
מה, זו הטעיית הציבור. מה זה?
חגית נאמן
תקינות המסחר זה לאו דווקא הטעיית הציבור, זו עילה נוספת. העילה כשלעצמה, ואתה צודק, זה החוסר שמצאנו, שזו בדיוק הסיבה שחשבנו שזה הכרחי ונחוץ להוסיף עילה כזאת. יש עילות אחרות שיש להן גם נגיעה לתקינות המסחר, אבל הפעם זו ממש נקיטת עילה שכשמה זו פגיעה בתקינות המסחר.
אראל מרגלית
איזו עילה אנחנו מוסיפים עכשיו?
חגית נאמן
תקינות המסחר. פגיעה בתקינות המסחר.
יצחק כהן
תפרטי, מה הכוונה? זו הגדרה כוללנית מאוד.
חגית נאמן
הכוונה היא שאם יש תעודה, שאתה רואה שתעודות סל עוקבות אחרי ניירות ערך, ואם אנחנו רואים שהמסחר בתעודת הסל עצמה גורם לאיזושהי פגיעה, בין אם בנכס הבסיס – במדד – ובין אם בתעודה עצמה, אכן זו לא עילה פשוטה, וזה לא בכדי שהיא לא הייתה עד היום. אבל הגענו, ומהניסיון שמצאנו, ואם תרצו שניתן גם דוגמאות, נתקלנו במצבים שיכול להיות - - -
יצחק כהן
נשמח מאוד. נשמח.
חגית נאמן
אוקי.
אראל מרגלית
מי קובע מי נמצא בתוך התעודה, בכל תעודת סל?
יצחק כהן
התעודות.
חגית נאמן
התעודות עוקבות אחרי מדדים. הבורסה מפרסמת את המדדים. אם תראו באתר הבורסה, יש שם את המדד המפורסם יותר ועליו, באמת, יש את מספר התעודות הרב ביותר וזה מדד תל אביב 25.
ראובן ריבלין
נכון.
חגית נאמן
יש מדדים נוספים של הבורסה. עיקר המדדים שעליהם עוקבות תעודות הסל זה המדדים שמחשבת ומפרסמת הבורסה, אבל לא רק. בעיקרון, תעודות סל זה מנפיקים פרטיים של תעודות סל, שזה מוסדות פיננסיים שמנפיקים את תעודות הסל; וחברי בורסה, גופים שבבעלות חברי בורסה ושאינם חברי בורסה. והם יכולים גם לעקוב אחרי מדדים בינלאומיים כמו: ה-NIKKEI,SNP – - - -
ראובן ריבלין
יש פה נציג של משרד האוצר?
קריאה
יש.
ראובן ריבלין
אתה נציג משרד האוצר? זה על דעתכם? זה על דעתי, אבל אני שואל אם זה על דעתכם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תיכף נשאל את כל הדברים האלו. כשהיא תסיים יש לנו כמה נציגים: הרשות לניירות ערך, משרד האוצר ואחרים. ואנחנו ודאי שנשאל כל אחד אם זה על דעתו או לא.
ראובן ריבלין
כי פה באים ישר לוועדה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
היא תסיים את הדברים ואחר-כך - - - נציג רשות ניירות ערך, ואחר-כך נציג משרד האוצר.
יצחק כהן
עורכת-הדין נאמן, מה זה: אנחנו נבדוק את המדדים? אתם גם תקבעו את המדדים?
חגית נאמן
הבורסה מחשבת את המדדים. בוודאי.
יצחק כהן
כן, אבל תקבעו איזה ומה?
חגית נאמן
לא, אנחנו לא.
יצחק כהן
זה מה שהשתמע מדברייך.
חגית נאמן
אז אני אבהיר: הבורסה לא מנפיקה את תעודות הסל ולא מוציאה תעודות סל. מי שמוציא את תעודות הסל הם גופים פרטיים או גופים ציבוריים – גופים פיננסיים, כמו: "פסגות", "אקסלנס" – הם גופים שמוציאים תעודות סל. והם בוחרים איזה מדדים הם בוחרים כנכס מעקב לתעודות הסל. זו לא הבורסה.
ראובן ריבלין
זה משקלל.
חגית נאמן
הם יכולים לבחור מדדים מתוך המדדים שהבורסה מחשבת ומפרסמת. הם יכולים לבחור מדדים מתוך המדדים שחברות בינלאומיות כמו: DOW JONES, SNP, NIKKEI, מדדים אחרים. זו הבחירה שלהם. אנחנו כבורסה רוצים, גם בתוך המדדים שלנו – של הבורסה, שאנחנו מחשבים ומפרסמים – אנחנו רוצים שהמדדים שיהיו עליהם תעודות סל יהיו מדדים שכוללים את המניות בעלות סחירות גבוהה, עם שווי שוק גבוה. כל זה להבטחת תקינות המסחר. הבורסה לא מנפיקה את התעודות האלה.
אראל מרגלית
כלומר, שזה לא יהיה שרירותי.
אלעזר שטרן
שזה לא יהיה שרירותי או שזה לא יהיה אמין?
ראובן ריבלין
גם וגם. בעיקר זו האמינות.
חגית נאמן
עיקר המחשבה שלנו היא מחשבה שיהיו מדדים, קודם-כל, אמינים; שיש בהם סחירות: לא מדדים מאוד דלים מבחינה זאת שמעט מניות - - - אפשר יהיה להשפיע על שערי המניות.
אני רוצה להגיד שהתיקון הזה נעשה, כמובן, בשיתוף פעולה עם הרשות לניירות ערך ובאופן הדוק. וגם תוך קבלת הערות מהמנפיקים לאורך כל הדרך, על מנת לבוא לפה עם הצעה מיטבית לכללים החדשים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זאת אומרת, זו הצעה שמקובלת על – אין איזה גוף שמתנגד לזה עקרונית?
חגית נאמן
לא ידוע לנו על - - -
יצחק כהן
אני לא הבנתי מה התיקון שאתם רוצים לעשות. מה היה עד עכשיו? ומה אתם הולכים לעשות?
קריאה
מה המצב עכשיו?
יצחק כהן
מה היה עד עכשיו? ומה אתם הולכים לעשות?
חגית נאמן
היום יש כללים. קודם-כל, בתקנון הבורסה יש הסמכה לקבוע בהנחיות פרטים בכל הדברים שמניתי. אבל עיקר התיקון הוא התייחסות לאיזה תעודות סל יכולות להיות על מדדים, כאשר אנחנו מתייחסים לאיכותיות של המדדים האלה, כשההסתכלות שלנו זו תקינות המסחר: שיהיה בתוכו מדדים; שלא שניים-שלושה ניירות, אלא מינימום של ניירות יהיו במדדים האלה - - -
יצחק כהן
עד עכשיו לא עשו את זה?
עפר שלח
עד היום זה לא קיים?
יצחק כהן
עד היום לא עשו את זה?
עפר שלח
עד היום אין שום רגולציה על תעודות סל?
חגית נאמן
עד היום, לא פורמלית, לא מוסדר בתוך ההנחיות. אנחנו התחלנו את ההנחיות האלה מכלום. כשהתחלנו את ההנחיות שקבענו אותן, זה היה להתחיל מאל"ף, לא היו עד אז תעודות סל. וכמו שאמרתי: במלאת מספר שנים למסחר בתעודות סל למדנו הרבה – גם אנחנו וגם הרשות לניירות ערך. והתיקון הזה מגלם את אותו ניסיון שלמדנו במהלך השנים גם לעניין מספר ניירות הערך, שזה תנאי שיהיה במדד; שווי; שיעור - - -
עפר שלח
יש היום תעודות סל שאתם מכירים, שעל פי הרגולציה שלכם ייפסלו?
חני שטרית בך
לא.
חגית נאמן
לא. לא. הגברת חני שטרית-בך?
חני שטרית בך
לא.
עפר שלח
אוקי.
אראל מרגלית
בעצם, אתם אומרים שהחברות או המדד ששמים, המרכיבים של המדד צריכים להיות מבוססים: לא חברות קש ולא דברים.
קריאה
נכון. נכון מאוד.
ראובן ריבלין
אשכרה.
אראל מרגלית
כי כל אחד מאיתנו יכול להנפיק תעודת סל על פני 20 חברות אחרות. ואתם רוצים לפקח שהחברות אמיתיות, כשבאמת המכנה המשותף הוא מכנה משותף אמיתי.
קריאה
אמת.
משה גפני
מה קרה שם?
אראל מרגלית
ויפה שעה אחת - - -
קריאה
זה מוצר חדש והם רוצים - - -
משה גפני
מה קרה? קרה משהו?
קריאה
לא קרה שום דבר.
קריאה
זה מוצר חדש - - -
קריאות
- - -
קריאה
כי המוצר נהיה פופולרי.
ראובן ריבלין
צריך לראות רק אם משרד האוצר מודע ויודע.
משה גפני
לא שקרה משהו, ושכתוצאה מזה - - -
קריאות
- - -
משה גפני
אני שאלתי: האם קרה משהו, שכתוצאה מזה עושים את השינוי? האם הייתה איזו תקלה?
ראובן ריבלין
כתוב: לפני עיוור לא תשים מכשול. הם רואים כבר את הקולות שבדרך, לכן הם אומרים: אנחנו נמנע את זאת שאפילו לא יחשבו.
חני שטרית בך
חני שטרית בך, מהבורסה לניירות ערך. אני אומרת: לא קרה שום דבר מיוחד. אבל אחרי עשור - - -
יצחק כהן
ההיפך, המכשירים טובים, עד כמה שאני מכיר אותם.
חני שטרית בך
נכון.

אחרי עשור שבנינו את ההנחיות האלה נדבך על נדבך, חשבנו שצריך לעגן דברים שראינו ושחסרים. שבין היתר – כמו שעורכת-הדין חגית נאמן אמרה – איזה מדד ראוי שיעקבו אחריו.
יצחק כהן
מה קורה בעולם?
חני שטרית בך
בעולם יש חקיקה, גם. וחשבנו שצריך באמצעות תקנון הבורסה להגיד איזה מדדים ראוי שיעקבו אחריהם.
ראובן ריבלין
מאה אחוז.
אראל מרגלית
אני אתן לך דוגמה: בבורסה בשנחאי, שנעשתה מאוד פופולרית לפני שלוש שנים, אתה היית צריך לראות איזה מדדים היו שם, של חברות האינטרנט הסיניות. דברים התמוטטו, אז צריך תקנות.

איך משפיע הקושי המאוד גדול על כמה מהחברות הגדולות במשק, על המדדים האלה ועל תעודות הסל? כמה מהחברות הגדולות במשק נמצאות בקשיים, איך זה משפיע על תעודות הסל כי הן חלק מהמדדים?
חגית נאמן
חברה שמשעים אותה מהמסחר יוצאת מהמדדים. יש לנו פרוצדורה בתוך הכללים. קודם-כל, אצלנו יכולים להיות במדדים – יש לנו מאגר של חברות שהן פוטנציאל למדדים. ועם המדדים שלנו, של הבורסה לניירות ערך, שאנחנו מחשבים, יש פרוצדורה שכאשר חברה נקלעת לקשיים ומשעים בה את המסחר, בתוך הכללים שלנו יש כללים להוצאה שלה מהמדדים. היא לא נשארת במדדים לאורך זמן - - -
אראל מרגלית
האם היו תחלופות רציניות לאחרונה, כי היו כמה חברות גדולות שלא עמדו - - -
חגית נאמן
כל חברה שמושעית מהמסחר והיא מעבר למספר - - - המסחר, היא יוצאת מהמדדים. יש לה - - -
עפר שלח
בתוך התקנות שעשיתם יש לקחים גם מהמשבר הפיננסי, שנבע הרי בחלקו מזה שעשו - - -
ראובן ריבלין
ודאי.
עפר שלח
ודברים שהפכו אותם לדרגה מאוד גבוהה, ל-Tripel A – דברים שבסיס היו רקובים. יש מסקנות מתוך זה בתוך התקנות שלכם?
חני שטרית בך
לא. המדדים שלנו, קודם-כל, הם מדדי מניות, אז הם הולכים לפי שווי השוק הגבוה ביותר. ובמדדי אג"ח – שאני מניחה שלזה אתה מתכוון – אז ברגע שהדירוג יורד, הם יורדים מהמדדים שלנו. ממילא נגרעים מהמדדים. כך שתמיד המדדים הם על השכבה הטובה יותר.
אראל מרגלית
כלומר, תספורת לוקחת אותך מהמדד.
ראובן ריבלין
ודאי.
קארין אלהרר
הדבר הזה בשיתוף עם בתי השקעות? - - -
חגית נאמן
כן, כן.
קארין אלהרר
אוקי.
חגית נאמן
לאורך כל הדרך של החקיקה היה דיאלוג גם בינינו ובין המשקיעים. גם בין הרשות לניירות ערך ובין המנפיקים. היה דיאלוג מלא לאורך כל הדרך.
קארין אלהרר
אוקי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני רק רוצה, לפי בקשת יושב-ראש הקואליציה, אז אנחנו נדחה את הרוויזיה ל-11:20.
יצחק כהן
אבל החברים לא מסכימים, עם כל הכבוד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
11:20.
עדי קול
שוב, זו הצבעה. הרי יהיה פה דיון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רוויזיה זו רק הצבעה, אין דיון.
עדי קול
כן, אבל תפתחו את זה לדיון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא.
עדי קול
חבר הכנסת גפני ייפתח.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הדיון, אם ירצו, יעשו אחרי ההצבעה. 11:20. ביקש שאני אדחה את זה בעוד רבע שעה.
ראובן ריבלין
מה עמדת הקואליציה, דרך אגב?
עפר שלח
לחלק מחברי הכנסת זו בעיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
למי?
עפר שלח
לחלק מחברי הכנסת זו בעיה - - -. - - - רוויזיה – דחינו את זה בחצי שעה. עכשיו זה עוד רבע שעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
חבר'ה, חבר הכנסת יריב לוין ביקש. תנו. רגע, אתם יכולים. אתם עד 11:30, נכון? 11:20 זו הצבעה רק. תראו, זו חצי דקת הצבעה. נקודה.
עדי קול
זו לא חצי דקה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז אם יושב-ראש הקואליציה ביקש, יכול להיות שמנהלים משא-ומתן. תנו 20 דקות, חבר'ה.
קריאות
- - -
עפר שלח
אם מנהלים משא ומתן כדאי לנהל משא ומתן בנוכחות מי שרלבנטי - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, לא, לא קשור אלינו. אמרתי לך, לא קשור לצו.
עפר שלח
אז אני רוצה להבין.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא רוצה להיות קשור לצו, לא קשור לשום דבר. למה אנחנו צריכים להכניס את זה? כשזה יגיע - - -
עפר שלח
אז על מה זה? הרוויזיה היא על הצו.
עדי קול
- - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו, על הרוויזיה, מצביעים ודוחים אותה. נקודה. זה הכול.
משה גפני
אבל אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת עפר שלח צודק. מה, למה אתה צוחק? - - - מנהלים משא ומתן, - - -
עדי קול
נכון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
חבר'ה, שנבין: אנחנו, כלומר מי שהצביע בעד החוק, אמור להצביע להוריד את הרוויזיה. זה הכול. נקודה. ההיפך, אני נלחם את המלחמה. אני עושה את המלחמה הזאת. זה בסדר.
אוקי, סליחה על ההפרעה. תמשיכי, בבקשה, עורכת-הדין חגית נאמן.
משה גפני
דרך אגב, אני לא חושב שאתה יכול להצביע ב-11:20. אני אגיד לך למה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני, עכשיו, באמצע הבורסה. עזוב, חבר הכנסת גפני.
משה גפני
רגע, אמרת 11:20.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, לא.
משה גפני
אמרת חצי שעה, זה 11:05.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. חבר הכנסת גפני, עשה לי טובה.
משה גפני
אם אתה רוצה - - -, אתה צריך לדחות את זה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, לא יצא דיווח, לא יצא כלום. עצרנו אותו.
משה גפני
מה לא יצא? יצאה הודעה, 11:05.
יצחק כהן
שמה?
משה גפני
הצוות פה מוכשר מאוד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
חבר הכנסת גפני, בסדר, אז - - - שאחר-כך, אחרי שנצביע לרוויזיה, - - - לרוויזיה.
משה גפני
לא, לא, לא, - - - חצי שעה.
עפר שלח
לא, לא. לא תהיה דחייה של חצי שעה.
משה גפני
- - - חצי שעה.
קריאות
- - -
יצחק כהן
עם כל הכבוד ליושב-ראש הקואליציה, - - - לתקנון. אני לא מבין, יש תקנון. לא פחות מחצי שעה.
קריאה
11:05, הצבעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, בסדר.
עדי קול
11:05, - - -
עפר שלח
11:05, הצבעה - - -
משה גפני
חצי שעה מעכשיו.
עדי קול
11:05, הצבעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז אמרתי, נו. הודעתי - - -
קריאות
- - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
חבר הכנסת גפני, ב-10:50 הודעתי על 11:20 – זה חצי שעה מהזמן שהודעתי. נקודה. גמרנו.
ראובן ריבלין
התקנון קובע לא פחות מחצי שעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז הודעתי ב-10:50 - - -
ראובן ריבלין
אז זה יכול להיות גם בעוד יומיים. אבל פחות מחצי שעה זה דירקטיבה. אתה לא יכול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הבנתי. אני רק מציע לחברינו - - -
משה גפני
למה - - -
ראובן ריבלין
- - - חצי שעה אתה יכול מה שאתה רוצה.
עפר שלח
אז מתי מצביעים, אדוני היושב-ראש?
היו"ר ניסן סלומינסקי
ב-11:20.
חבר הכנסת גפני, אני מציע שאת התחמושת תשמור לדברים אחרים.
משה גפני
לא, אין לי תחמושת. אני ממש בתמימות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, עורכת-הדין נאמן.
משה גפני
חבר הכנסת שלח צודק. ואם יגיעו לסיכום בעניין הזה משרד האוצר ימשוך - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין שום דבר. עשה לי טובה, נו.
משה גפני
מה זה "עשה לי טובה"? - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
על איזה אוצר? מה אתה, אתה רוצה להגיד לאנשים אם לדבר או לא לדבר?
קריאה
- - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
דרך אגב, חברת הכנסת אורית סטרוק נמצאת בכלל בוועדה, וחבר הכנסת יריב לוין נמצא במקום אחר. מה זה שייך? מה זה רלבנטי?
קריאה
- - - באותה ועדה. חברי הכנסת לוין וסטרוק באותו דיון.
קריאה
- - - בוועדת חוקה, חוק ומשפט.
איילת שקד
בסדר. אנחנו - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
נו, אז מה זה שייך? מה - - -
איילת שקד
משרד האוצר לא ימשוך - - -
עפר שלח
- - - משרד האוצר ימשוך, - - - ואל תגידי לי אם משרד האוצר - - -. משרד האוצר ימשוך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
חבר הכנסת שלח, משרד האוצר לא ימשוך. משרד האוצר לא ימשוך. אנחנו נצביע על הרוויזיה ונגמר הסיפור.
קריאה
אז בואו נצביע עכשיו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, צריכים חצי שעה, נו.
ראובן ריבלין
אני רוצה שתבינו את כללי המשחק בכנסת: משרד האוצר מגיש בקשה או משרד ממשלתי מגיש בקשה. אנחנו יכולים או לקבל אותה או לדחות אותה. זאת אומרת, הרוויזיה, מה היא רוצה? שהם יכניסו, ואז היא מבקשת לדחות את הצו עד שלא ישנו אותו ויביאו אותו בפנינו. יכולים בהסכמה, כולם, לשנות את הצו כאן. כלומר, אנחנו מגישים אותו מחדש, ועכשיו הצו העומד לפנינו הוא הצו מטעם הממשלה.

לכן, כל הוויכוח הוא ויכוח. מה היא רוצה רוויזיה? היא רוצה רוויזיה שהממשלה תאמר: לא מקבלים את הצו, אלא אם כן תשנו. אז אתה לא צריך לומר למשוך. זאת אומרת, שאתה מקבל - - -
משה גפני
חבר הכנסת ריבלין, אתה מרגיע אותם תקנונית. אבל זה - - -
ראובן ריבלין
- - -
איילת שקד
בסדר, זו זכות של חבר כנסת שהיא מימשה אותה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
עורכת-הדין נאמן, את מוזמנת להמשיך הלאה, בבקשה.
חגית נאמן
אני עוברת לנושא השני. הנושא השני זה - - -
משה גפני
מאוד חשוב לדעת שמפלגות השלטון - - - ביניהן. - - -
ראובן ריבלין
אני מצביע בעד הרוויזיה, חד משמעית. ברמה האידאולוגית. אבל אני לא מבין - - -
משה גפני
בעד חברון.
ראובן ריבלין
אני בעד חברון - -
איילת שקד
מאז ומתמיד.
ראובן ריבלין
- - מאז ולתמיד. אבל יש סדר, רבותיי: כשיש קואליציה ויש ממשלה צריכים - - - דבר בצורה מסודרת. לא יכול להיות שמישהו מהקואליציה יקפוץ עם רוויזיה. לי אין בעיה להצביע בעד הרוויזיה, דרך אגב. לי אין בעיה, לא ברמה העקרונית ולא ברמה הלהטוטנית. אבל הוא צודק, גם חבר הכנסת יצחק כהן וגם כבוד היושב-ראש. לא יכול להיות שהיושב-ראש יאמר כך, מרכזת הסיעה תאמר כך וחברת סיעה תאמר כך. אם כך הדבר, אז - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה פירוש? אז בגלל זה אנחנו נדחה אותה. אני לא מבין. מה אני יכול למנוע - - -
ראובן ריבלין
אתה יכול לומר לי להתכחש לחברון ברמה המצפונית? מה, אתה מעמיד את זה לפתחי? אני בעד חברון.
משה גפני
- - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז זה לא הרוויזיה.
ראובן ריבלין
לא היו מעלים את זה, אני בעד הצו.
משה גפני
זו הרוויזיה, זו הרוויזיה. דיברנו.
ראובן ריבלין
אני בעד הצו. אתה רוצה שאני אצביע נגד חברון?
עדי קול
רגע, ואתה - - - ב-11:20 - - -
משה גפני
אם הוא מצביע בעד הרוויזיה, הוא מצביע נגד חברון.
ראובן ריבלין
נכון.
משה גפני
זה הכול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עכשיו אתה מבין מה זה הסדקים?
משה גפני
לא, אני רק מעמיד דברים על דיוקם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאה אחוז.
ראובן ריבלין
אין לי בעיה להצביע בעד הצו. יחד עם זה, אם הרוויזיה מדברת בשם חברון אני לא - - -
משה גפני
נכון.
ראובן ריבלין
אני לא ארים יד על חברון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אף אחד מאיתנו לא מרים יד על חברון.
ראובן ריבלין
אני בטוח. לכן, למנוע או למנוע את ההסתייגות או לא להביא את הנושא לדיון. זה הכול.
חגית נאמן
הנושא השני זה דיווחים שחברי בורסה שאינם בנקים צריכים לתת ללקוחותיהם. זה, למעשה, התיישרות עם חקיקה שנוספה במהלך השנים. מדובר בשני נושאים: הנושא הראשון, זה דו"ח תשואות ללקוחות שהתיקים שלהם מנוהלים על ידי מנהלי תיקים. יש היום דרישה מחברי הבורסה שאינם בנקים לתת דו"ח תשואות ללקוחות כאלה. בינתיים, כשנקבעה הדרישה הזאת לא הייתה בתקנות – לפי חוק הייעוץ – דרישה כזו. בינתיים, לאחרונה נוספה דרישה כזו, ולמעשה הדרישה הזו, בתקנון הבורסה, מתייתרת, ואנחנו מבקשים למחוק את זה מתקנון הבורסה.
הנושא השני, זה דו"ח על תנועות ויתרות - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
שלישי.
ראובן ריבלין
שלישי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שלישי.
ראובן ריבלין
הראשון היה הדיון הארוך שעשית.
חגית נאמן
לא, אני, עכשיו, בנושא השני - - - שני חלקים. הנושא הראשון - - -
ראובן ריבלין
הבנתי – הנושא השני, העניין הראשון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הבנו. אוקי, בסדר.
חגית נאמן
כן, ביטול דו"ח תשואות; והנושא השני בשני הוא שעד היום, חברים שמנהלים תיקים – יש חברי בורסה שאינם בנקים, שהתיקים של הלקוחות מוחזקים בבנקים, והם מנהלים להם את התיקים בבנקים. החברים האלה, בהתאם לתקנון הבורסה, צריכים לתת דו"ח ללקוחות שלהם, גם על יתרות וגם על תנועות, בהתאם לתקנון הבורסה, פעם בחודש.

מבחינת חוק הייעוץ והוראות ניהול בנקאי תקין: הבנקים, מצידם – כיוון שהם גם לקוחות של הבנקים – נדרשים, גם-כן, לתת להם מצידם דו"חות. הדו"חות, לאחרונה, שצריכים לתת על פי חוק הייעוץ אחת לשלושה חודשים, הורחבו. המידע בהם מאוד הורחב. ואם החבר רוצה לתת בדחיפות יותר גדולה, אחת לחודש דו"חות, הוא חייב לתת את כל הדו"ח שהוא צריך לתת אחת לשלושה חודשים גם אחת לחודש.
על-מנת למנוע הכבדה מאוד רבה על חברי הבורסה, הוחלט שניתן להסתפק בדיווחים שקובע בנק ישראל ושנדרשים על פי חוק הייעוץ. ולמעשה, המשמעות שחברי הבורסה שאינם בנקים, שמנהלים את התיקים ללקוחות שלהם בבנקים, הלקוחות יקבלו את מה שמקבל לקוח של הבנק. הם לא יצטרכו לקבל יותר מזה. והרעיון פה הוא ליצור הסמכה בתוך התקנון, בהנחיות, שנוכל לעשות הקלות. ואחת ההקלות, שהיא לא במסגרת – הוועדה לא צריכה לאשר אותה כאן – אבל ההקלות המתוכננות הן שמישהו לקוח של הבנק, הלקוח יקבל את כל הדיווחים שהוא מקבל מהבנק, בהתאם לדרישות המפקח על הבנקים, ושהוא נדרש לקבל על פי חוק הייעוץ. למעשה, הקלה על איזו הכבדה שקיימת היום על חברי הבורסה שאינם בנקים. אין לזה, כמובן, מתנגדים. ועם כל הרגולציה שקיימת זה פחות הכבדה במקום שזה לא נחוץ, שיש כפל דיווחים. אז אני רוצה לאשר את זה.
אראל מרגלית
אבל הדו"ח עצמו נעשה יותר קטן, יותר גדול?
חגית נאמן
הדו"ח הרבעוני שנדרש על פי חוק הייעוץ יותר מקיף מהדו"ח שהיום נדרש על פי הנחיות הבורסה, שהוא הדו"ח החודשי.
אראל מרגלית
ואז אני אומר: יש לי דו"ח רבעוני, אבל בדו"ח החודשי אני לא צריך לתת את אותו פירוט של הדו"ח הרבעוני.
חגית נאמן
חברי הבורסה שאינם בנקים, אם הם ירצו ללקוחות שלהם הם יוכלו להמשיך לתת את הדו"ח החודשי. אבל הם לא יהיו חייבים מעתה לתת את הדו"ח החודשי ללקוחות, כי אם הם נותנים אותו הם יצטרכו לעשות אותו הרבה יותר רחב. הם לא יוכלו לתת אותו במתכונת שהם נתנו אותו בעבר על פי ההנחיות.
ראובן ריבלין
זו הקלה. הקלה עם שמירה על הציבור.
חגית נאמן
אז הכוונה היא שהלקוח של הבנק, הוא יקבל – זה שמנהל לו את התיק, חבר בורסה שאינו בנק, הוא יקבל דו"חות כמו כל לקוח אחר של הבנק, גם אם הוא מנוהל על ידי מנהל תיק שאינו חבר בורסה.
יצחק כהן
מה מצבם של אותם חברי בורסה שאינם בנקים? אני יודע שהם בתחרות קשה מאוד עם הבנקים, ואני יודע שהם נמצאים במצב של סוג של run off. קודם-כל, אני מברך על המהלך – זה מקל עליהם וזה מצוין. אבל אתם בכלל עוקבים אחרי מה שקורה שם? אנחנו בסוף נישאר בלי חברי בורסה שאינם בנקים.
חגית נאמן
לבורסה יש מחלקה שמפקחת על חברי הבורסה שאינם בנקים; על הקיום של הוראות תקנון הבורסה; היא מפקחת על דרישות מינימום מחברי בורסה שאינם בנקים. בהחלט.
ולגבי התחרות
כולנו יודעים, שומעים שקיימת תחרות. וחברי הבורסה לא אחת אומרים שקיימת תחרות.
יצחק כהן
אני מקווה שהיא תשתמר, אחרת נישאר רק עם - - -
ראובן ריבלין
יכולה להיות מחלוקת בין הממונה על הבנקים לבין הרגולציה בבורסה?
חגית נאמן
לא. קודם-כל, באותם דברים שאנחנו נוגעים בנושאים דומים אנחנו לומדים הרבה מהמפקח על הבנקים. ובכל הדברים שדומים אנחנו משתדלים שלא יהיה פער, ככל שניתן וככל שיש זהות בפעילויות.
אראל מרגלית
ואז יש פער במידע.
חגית נאמן
מחלקת הפיקוח שלנו על חברי הבורסה שאינם בנקים, בהחלט עובדת גם בצמוד; גם מתבססת; גם מביאה לשולחן פה הרבה מאוד הצעות בעקבות הוראות שקובע המפקח על הבנקים לגבי הבנקים, ואנחנו בהחלט מסתכלים ולומדים מהם. ומשתדלים שבאותם נושאים שאין הצדקה לפערים לא תהיה, ככל שניתן וככל - - - זהות בין הדברים.
יצחק כהן
מה לגבי ניגודי עניינים?
חגית נאמן
באיזה הקשר? בין מה למה?
יצחק כהן
אנחנו יודעים שהבנקים גם מנהלים מול הבורסה, וגם מנהלים ללקוחות שלהם את האשראי. וחברי הבורסה שאינם בנקים נמצאים בחזית מאוד קשה. כך אני קורא את התמונה.
חגית נאמן
אני לא חושבת שזה בתחום המגרש של הבורסה.
ראובן ריבלין
זה לא ברגולציה שלה בכלל.
חגית נאמן
הנושא הזה, כבד ככל שלא יהיה, אני לא - - -
יצחק כהן
נכון, נכון, נכון. את צודקת. נכון.
ראובן ריבלין
זו עבירה פלילית.
יצחק כהן
לא , זו לא עבירה פלילית.
ראובן ריבלין
זו עבירה שיכולה להיות פלילית, מה זה. אם היא הונאה.
יצחק כהן
זו לא עבירה פלילית, זו מציאות שצריכים לתקן אותה.
ראובן ריבלין
המציאות יכולה להיות הרבה פעמים פלילית, אדוני. כן.
אראל מרגלית
אבל תסבירי לנו את כל הדו"חות האלה. יש דו"ח רבעוני בחברה, שהיא מוציאה, נכון?
חגית נאמן
לא, לא דו"ח רבעוני של חברה. זה דו"ח ללקוח. אתה הלקוח של הבנק, - - -
ראובן ריבלין
נותנים לך מה מצבך.
חגית נאמן
לא מדובר על חברות בכלל. זה לקוחות שמנהלים את התיקים שלהם בבנקים, והם מקבלים דו"ח: מה היתרות שלהם, ומה הפעולות שהם עשו. על זה מדובר. דו"חות של חברות זה דו"חות לפי תקנות ניירות ערך - - -
ראובן ריבלין
דרך אגב, הוא יכול לקבל את זה כל יום אם הוא הולך לבנק.
חגית נאמן
כן.

מדובר על דו"ח שבלי שהלקוח מבקש, החבר צריך לשלוח - - - לבנק. אז אומרים: מה שהבנק שולח לך, זה מה שתקבל. והבנק כפוף להוראות מאוד קפדניות של המפקח על הבנקים. ומוצע שאם מדובר בחשבון שמנוהל בתאגיד בנקאי, הלקוח יקבל את מה שהוא מחויב לקבל על פי הפיקוח על הבנקים – ההוראות של נוהל בנקאי תקין, זה הרעיון. לא קשור בכלל לדיווחים שהחברות צריכות - - -
אראל מרגלית
אז מה אתם משנים עכשיו?
חגית נאמן
אנחנו מאפשרים בתקנון לעשות הקלות בדרישות שלנו, להתאים אותן לדרישות של המפקח על הבנקים. שלא יהיו כפל דרישות: שהבורסה תדרוש דבר אחד, המפקח על הבנקים ידרוש דבר אחר, חוק ייעוץ ידרוש דבר שלישי.
אראל מרגלית
הבנתי.
ראובן ריבלין
להוסיף הקלות בלי - - - כהוא זה מהפיקוח. מאה אחוז.
חגית נאמן
האחדת הדרישות, בעצם. האחדת הדרישות, שלא יהיה - - -
ראובן ריבלין
דרך אגב, שליחת כל הניירות האלה - - -
עיסאווי פריג'
אבל למה זה עלה רק עכשיו?
חגית נאמן
כי לאחרונה תוקנו תקנות לפי חוק הייעוץ, והוסיפו דרישות על פי חוק הייעוץ שלא היו קיימות קודם. אז לכן זה התעורר. כי עד אז היו נדרשות ההנחיות אצלנו. ברגע שזה התקיים זה התייתר.
אפשר לעבור לנושא השלישי?
היו"ר ניסן סלומינסקי
הנושא השלישי, תעברי הלאה.
חגית נאמן
הנושא השלישי: אנחנו מבקשים דחייה של מועד תחילה של הוראות שקבענו לגבי חברי הבורסה שאינם בנקים, לגבי ניהול טכנולוגיות המידע שלהם. אנחנו, לפני כשנה, באנו הנה ואישרנו פרק בתקנון שלנו לחברי הבורסה שאינם בנקים, לגבי ניהול טכנולוגיות המידע שלהם. אנחנו חשבנו, קיווינו, הערכנו, שניתן יהיה להשלים את – קודם-כל, אנחנו קבענו להם - - -, שהם צריכים להחיל אותם בהדרגה, כאשר הם היו צריכים להשלים את ההיערכות שלהם לניהול טכנולוגיית המידע לפי התקנון עד ל-30 ביוני. אנחנו באים איתם בקשר רציף, כל הזמן. יש התקדמות רבה מאוד. אבל, כפי שנראה עכשיו, עד ה-30 ביוני הם לא ישלימו את כל המהלכים שהם נדרשים; ועל מנת שהם לא יהיו בהפרה, וההיערכות היא בהחלט לא פשוטה, ודרשנו מהם היערכות מאוד-מאוד מכבידה, אנחנו מבקשים לדחות את מועד התחילה של ההוראות עד ה-31 בדצמבר 2013. חצי שנה.
הנושא הרביעי זה הסדרת הפעילות של מחוללי ציטוטים: כמו שאתם בוודאי יודעים, בשנים האחרונות התחילה לפשוט תופעה של הזרמת פקודות לבורסה או לבורסות בכלל בעולם של מחוללי ציטוטים אוטומטיים שמזרימים הוראות. לא מדובר בחבר שיושב ומקליד הוראות, אלא מחשב שמזרים אלפי פקודות בשנייה למחשבי הבורסה. התופעה הזאת התחילה לפני מספר שנים, בהתייחס למחוללי ציטוטים שפעלו - - - מכשירים - - -
קריאות
- - -
חגית נאמן
לפני מספר שנים אנחנו עדכנו הוראות שמסדירות את הפעילות של אותם מחוללי ציטוטים, כאשר המטרה של ההוראות האלה היא שתהיה לנו אפשרות לנטר אותם. ואם נראה שיש איזה - - - ציטוטים שגורם להפרעה במסחר, אנחנו נוכל לדעת מהו, מאיפה הוא בא, מאיזה חבר, ולפקח על הפעילות שלו כדי שהוא לא יגרום לתקלות במסחר. וזה עובד, וזה עובד טוב.
לאחרונה, החלו מחוללי ציטוטים כאלה, אוטומטיים, לפעול לא רק בשוק הנגזרים אלא גם בשוק המניות. ואת אותן הוראות - - - בשוק הנגזרים אנחנו - - - עכשיו, תהיה לנו אפשרות גם לנטר את הפעילות של מחוללי הציטוטים האוטומטיים האלה, ככל שהם פועלים, בתחום של ניירות ערך אחרים שאינם אופציות וחוזים עתידיים.
ולמעשה, ההוראות שייקבעו בהנחיות על פי התקנון, הן מאוד דומות עד כדי זהות להוראות שקיימות היום לגבי הנגזרים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקי. עורכת-הדין נאמן, את סיימת?
חגית נאמן
אני סיימתי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, רבותיי, אם יש מישהו, מאחר וחברי הכנסת כבר ניהלו דו-שיח ער עם עורכת-הדין נאמן, ואני מניח שהם קיבלו את התשובות המתאימות. אם יש מישהו מהאורחים שנמצאים פה או מייצגי רשויות אחרות שרוצים לומר – אתם מוזמנים, לא חייבים.
עיסאווי פריג'
אם יש הסתייגויות.
משה גפני
אם יש חברות שנסחרות בבורסה.
עיסאווי פריג'
הסתייגויות כלשהן.
יצחק כהן
יש פה נציגים של - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
חברי הכנסת, אני מניח שמיצו את דבריהם.
אראל מרגלית
התקנה האחרונה הופכת את הבורסה להרבה יותר נגישה מבחינה טכנולוגית למי שאינו בנק.
יצחק כהן
לא, לא, לחברי הבורסה שאינם בנקים.
חגית נאמן
האחרונה, שדיברתי עליה, זה - - -. זו היכולת של הבורסה לזהות שאם איזה מחולל ציטוטים אוטומטי מזרים פקודות מחבר בורסה, מערכת מחשב שמזרימה פעולות לחבר הבורסה גם אם זה לא בנגזרים אלא במניות, אנחנו נדע מאיפה זה בא; ונדע לפנות לחבר הנכבד שיבדוק מה קורה, ונוכל, עד כדי להפסיק את הפעילות שלו, לעכב את הפעילות שלו, כדי שלא - - - המסחר, - - - את המסחר בבורסה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקי, תודה לך עורכת-הדין נאמן. אם ככה, שתמו השאלות, אז אנחנו נקיים את ההצבעה. מי בעד לאשר את תיקון תקנון הבורסה: רישום למסחר של תעודות סל – תיקון תקנון והנחיות – דיווחים ללקוחות של חש"ב – תיקון תקנון והנחיות – ניהול טכנולוגיות מידע בחש"ב – עדכון מועדי התחילה של ההוראות – תיקון תקנון והנחיות – הסדרת פעילות מחוללי ציטוטים במסחר בניירות. מי בעד, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?
הצבעה
בעד תיקון תקנון הבורסה
רישום למסחר של תעודות סל – תיקון תקנון והנחיות – דיווחים ללקוחות של חש"ב – תיקון תקנון והנחיות – ניהול טכנולוגיות מידע בחש"ב – עדכון מועדי התחילה של ההוראות – תיקון תקנון והנחיות – הסדרת פעילות מחוללי ציטוטים במסחר בניירות – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין

תיקון תקנון הבורסה נתקבל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הנושא אושר פה אחד.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:14.>

קוד המקור של הנתונים