פרוטוקול

 
PAGE
12
ועדת הכספים
22/04/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 19>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, י"ב באייר התשע"ג (22 באפריל 2013), שעה 10:00
סדר היום
<מינוי מנהל כללי לכנסת על פי סעיף 41 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
רוברט אילטוב

גילה גמליאל

אחמד טיבי

יצחק כהן

אורית סטרוק
חמד עמאר
עיסאווי פריג'

עדי קול

ראובן ריבלין

אלעזר שטרן

עפר שלח

משה גפני

רונן הופמן

בועז טופורובסקי
אמנון כהן

שולי מועלם
אורי מקלב

אראל מרגלית
סתיו שפיר
מוזמנים
>
יושב-ראש הכנסת יולי יואל אדלשטייןמזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץמנכ"ל הכנסת רונן פלוטהיועץ המשפטי לכנסת איל ינון
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
שרון רפאלי
<מינוי מנהל כללי לכנסת על פי סעיף 41 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959>
היו"ר ניסן סלומינסקי
בוקר טוב. אני שמח שאנחנו מתחילים את הישיבה הראשונה הפורמלית של ועדת הכספים. רק כדי להיכנס לתמונה בגדול – עומד לפנינו חוק כבד מאוד שנקרא חוק הריכוזיות. ועדת השרים אישרה אתמול את דין הרציפות. אני מניח שהמליאה תאשר אותו היום.
משה גפני
הממשלה הקודמת אישרה אותו, וזה כבר היה בוועדה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני יודע.
משה גפני
"אין המלאכה נקראת, אלא על שם גומרה", אבל אנחנו התחלנו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אשלים את זה. לכן דיברתי על הרציפות. הכוונה היא שהתחילו וממשיכים.
משה גפני
כן, אני יודע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה גם יחייב ממילא את אנשי האופוזיציה להצטרף אלינו בהצבעות.

בכל אופן זה יונח על שולחן המליאה, וכשהיא תאשר את הרציפות – לצערנו, צריך לחכות שבועיים עד שזה יוכל לעבור לוועדת הכספים. לא נוכל לטפל בזה עד שזה יעבור אלינו, ומרגע שזה יעבור אלינו אני מתכוון לטפל בו שורה-שורה ומילה-מילה כי אני לא בטוח שהממשלה החדשה בקיאה די הצורך בנושא. אבל אנחנו כן נהיה בקיאים כי אנחנו בדרך כלל נהיה קו ההגנה האחרון או העיקרי גם פה וגם בתקציב, ולכן זה ייקח הרבה מאוד זמן. לא נספיק לטפל בכולו כי הממשלה צריכה להגיש לכנסת עד 11 ביוני את חוק ההסדרים ואת חוק התקציב. זה יעבור אלינו, ואנחנו צריכים לסיים את הדיון – עד 31 ביולי הכנסת צריכה לאשר בקריאה שלישית, כלומר אנחנו צריכים לסיים את הדיון ולאשר אותו לפחות עד 20 ביולי עם כל השינויים שנעשה. כך שלא יהיה לנו הרבה זמן לדון בחוק הריכוזיות עד שיגיע אלינו חוק התקציב. מאחר שחוק הריכוזיות מורכב משלושה חלקים אנחנו נתחיל בחלק אחד. אני מקווה שנוכל להתקדם בו, לסיים אותו ולהצביע. אני מתכוון לבקש מהיושב ראש לקיים דיונים גם בימי שלישי אחר הצהריים, וככל שנתקדם לקראת התקציב נצטרך גם לקיים דיונים בימי ראשון וחמישי. נעבוד קשה כי עיני כול נשואות אלינו, וזאת אחריות גדולה מאוד, ואין הרבה זמן.
הנושא הראשון שאנחנו רוצים לדון בו הוא נושא מינוי מנכ"ל לכנסת ישראל. לפני שאני אתן להציג את המהות של החוק אני רוצה להגיד מילה אחת: ועדת הכספים היא הממשלה של כנסת ישראל. הכוונה היא- -
אחמד טיבי
אף אחד לא עדכן אותי על כך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני יודע.
שגית אפיק
רק לעניין מינויים, חבר הכנסת טיבי.
אחמד טיבי
רק לעניין מינויים.
שגית אפיק
רק לעניין מינויים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כמו שכל תפקיד של מנכ"ל זה משרת אמון וכל שר שרוצה לאשר את המינוי של המנכ"ל שלו צריך להעביר את האישור בממשלה כך גם באיזושהי אנלוגיה מסוימת היושב-ראש הוא ראש הממשלה, והמנכ"ל שלו צריך להיות מאושר בממשלה של הכנסת, שהיא ועדת הכספים. זאת המסגרת, ולכן זה מגיע אלינו. אני מבקש משגית, אם תוכלי לתת את המסגרת החוקית כמו שמקובל בפרוטוקול.
שגית אפיק
סעיף 12 לחוק שירות המדינה (מינויים) קובע ששר רשאי להציע לממשלה מנהל כללי למשרדו, והממשלה רשאית למנות אותו. לעניין עובדי הכנסת, ואגב, גם לעניין עובדי משרד מבקר המדינה הממשלה וועדת השירות היא באמת ועדת כספים. זה קבוע בסעיף 41 לחוק שירות המדינה (מינויים), והשר וגם נציב שירות המדינה, לצורך עובדי הכנסת, הוא יושב ראש הכנסת. לכן הבקשה שמונחת כאן לפניכם היא בקשתו של יושב ראש-הכנסת, הצעתו למנות מנהל כללי. הוועדה מתפקדת כאן בשני כובעים: כובע אחד כוועדת שירות, כובע שני כממנה, כממשלה. לאחר אישור מינוי המנהל הכללי החלטת הוועדה תפורסם ברשומות כמקובל לגבי כל מנהל כללי בשירות המדינה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עכשיו ניתן ל"ראש הממשלה", באנלוגיה - -
שגית אפיק
הוא נציב שירות המדינה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
- - להציג את המועמד שלו, לספר עליו.
ראובן ריבלין
אני מציע ליושב ראש הכנסת ונציב שירות המדינה מטעם הכנסת לא להזכיר שהוא ראש הממשלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני יודע. אז מה אכפת לך שנקרא לך "ראש הממשלה לשעבר"?
ראובן ריבלין
לא, לי אתה כבר לא יכול לקלקל.
יושב-ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
אדוני היושב ראש, תודה רבה על ההזדמנות ועל כך שזה עולה כסעיף ראשון בישיבה הראשונה של הוועדה. לחברי הטוב חבר הכנסת ריבלין אפשר לומר שיושב ראש ועדת הכספים צריך להיות מאוזן: אם הוא סיבך את חבר הכנסת אחמד טיבי בזה שהוא חבר ממשלה הוא צריך גם לסבך אותי בזה שאני ראש הממשלה. אני מעדיף להיות נציב שירות המדינה, והוא מעדיף להיות חבר בוועדת שירות לצורך העניין הזה.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת וחברות הכנסת בנימה רצינית יותר אני מתכבד להביא לפניכם את ההצעה שלי למנות למנכ"ל הכנסת הבא את מר רונן פלוט. מבחינת קורות החיים – שאני מקווה שגם הופצו ביניכם – הניסיון בקורות החיים מעיד על כך שמר פלוט הכיר את השירות הציבורי מכל זווית: גם מוניציפלית בהיותו סגן וממלא ראש עיר – מדובר בעיריית נצרת עילית בזמנו – גם מזווית העובדים בהיותו מזכיר מועצת הפועלים, אפילו בתקופה שקדמה להיותו בעירייה וגם ודאי בפן הממשלתי בהיותו מנכ"ל, ואני מעיד באופן אישי – מנכ"ל מוצלח של משרד הקליטה בהיותי שם, ובשנים האחרונות מנכ"ל משרד ההסברה והתפוצות שמר פלוט עסק גם בהקמתו בפועל.
מעבר לצד הפורמלי אני גם יכול לומר שמדובר באדם שיש לו מוסר עבודה גבוה – והכנסת היא בוודאי מקום שדורש מוסר עבודה גבוה. בשבועות האחרונים בלי להזניח את תפקידו כמנכ"ל משרד ההסברה והתפוצות – וגם שם יש כל מיני עניינים בעקבות כל מיני החלטות ממשלה על חלוקות כאלה ואחרות והעברות כאלה ואחרות – הוא נמצא בתהליך חפיפה מאוד אינטנסיבי עם המנכ"ל היוצא, עו"ד דן לנדאו. זה גם המקום, אדוני היושב ראש, להודות ברשותך לעו"ד דן לנדאו גם על העבודה שהוא עשה כאן ובוודאי גם על הרצינות שהוא מייחס לחפיפה עם המנכ"ל החדש. קיימנו ישיבת הנהלה וגם שם ציינו את הדברים האלה. מעבר לכך לא נותר לי אלא לבקש מחברי הוועדה לתת אישור למינוי של המנכ"ל החדש. הוא מיועד להיכנס כמנכ"ל הכנסת ב-1 במאי. לכן הזמן גרמה גם, ומסיימים את תהליך החקיקה בימים האלה. עד כאן ותודה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה ליושב-ראש הכנסת. מצד אחד יכול להיות שיש חברי כנסת שירצו לשאול שאלות. מצד שני אמרנו שהנוהל הוא תמיד שזה נעשה כשהמנכ"ל בחוץ ורק אחרי שהוא נבחר הוא נכנס. לכן אפשר יהיה לשאול שאלות. אנחנו יכולים ללכת בהליך הזה למרות שהוא לא נמצא כי יושב-ראש הכנסת מכיר אותו, כך אמרו לי, ככף ידו ויכול להיות שהוא יוכל לתת תשובות לכל השאלות. אם תישאר שאלה אחת שהוא לא יוכל לענות עליה אז כשהוא ייכנס הוא יוכל לתת. אז אם מישהו רוצה לשאול שאלות או לומר משהו - -
אמנון כהן
אין שאלות בימים כאלה.
אחמד טיבי
מתי הבחירות הבאות?
אראל - נחום מרגלית
מקום מגוריו יהיה ירושלים?
יושב-ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
מקום מגוריו נתניה.
אראל מרגלית
הוא מכיר את העיר? כי הכנסת, 600 עובדים, מנותקת לגמרי מהעיר ירושלים, לא מכירה את העיר, לא באה איתה במגע. הגיע הזמן שתהיה כנסת שתהיה יותר קשורה לעיר ירושלים. אנשים ייצאו מפה, יכירו, ידעו, יבינו. הוא צריך לקחת את זה על עצמו.
יושב-ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
אני קיבלתי את ההערה של חבר הכנסת אראל מרגלית. אבל בתפקידיו האחרונים, כידוע, רונן פלוט עבד כאן בירושלים, מכיר ומוקיר, כולל קשר הדוק עם עיריית ירושלים בהיותו במשרד הקליטה וגם במשרד ההסברה והתפוצות. כך שאני לא צופה שום בעיה. גם כיושב-ראש אני יכול לומר לך שכבר באתי בדברים עם ראש העיר ירושלים, ואנחנו ככנסת – וידוע לי גם על שדולה שקמה בכנסת ובוועדות שונות – נעשה הכול כדי שנרצה את בירת ישראל.
ראובן ריבלין
אנחנו משלמים את הארנונה הכי גבוהה לעיריית ירושלים.
יושב-ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
בדיוק. תרומתנו הצנועה, כמו שהעיד קודמי בתפקיד, לא בטלה בשישים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אלעזר, בבקשה. אני אחסוך לומר כל פעם "חבר כנסת".
אלעזר שטרן
ברור. יותר קל לכולנו.

אני מכיר אותו מימי נצרת עלית. אני הייתי שם מורה בבית הספר, והמינוי הוא מינוי ראוי מאוד.
אמנון כהן
אפשר להגיד כמה מילים על המועמד? אנחנו מכירים אישית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן, זה מה שהוא עושה.
אמנון כהן
אמרת שאלות. אין לי שאלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמרתי, גם לדבר דברי שבח, מה שנקרא. מעירים לי בצדק שדברי שבח שווה להגיד כשהאיש נמצא. אם אין שאלות אז נעלה להצבעה.
אחמד טיבי
הערה לפני ההצבעה. מילא, שוב המנכ"ל הוא לא ערבי - -
עדי קול
אה, הוא לא ערבי?
אחמד טיבי
- - בפעם השלישית. לפחות ששיעור העובדים הערבים בכנסת יעלה, כי הוא שיעור מביך – פחות מאחוז אחד או אחוז וחצי. הערה לסדר לתשומת לבו של המנכ"ל ו"ראש הממשלה" ו"נציב שירות המדינה", יושב-ראש הכנסת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההערה נרשמה.


מי בעד לאשר את מר רונן פלוט החל מ-1 במאי למנכ"ל כנסת ישראל? מי נגד? מי נמנע?
הצבעה

בעד אישור מינויו של מר רונן פלוט למנכ"ל הכנסת – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין
מינויו של מר רונן פלוט למנכ"ל הכנסת אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אושר פה-אחד. אם אפשר לקרוא למר רונן?

אדוני, ברכות.
אמנון כהן
זה נדיר – פה אחד אושרת. אופוזיציה-קואליציה – אין.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוועדה בחרה בך פה-אחד ותולה בך הרבה תקוות. עכשיו תהיה פה, ויש כאן כאלה שרוצים לדבר.

אלעזר, אם תרצה להגיד פה את הדברים כשהוא נמצא ניתן לך שוב.
אמנון כהן
אדוני היושב ראש, תודה. אני גם רוצה לברך באותה הזדמנות את אלה שהיו בתפקידים. אני רוצה לברך ראשית את ידידי מכובדי ראובן ריבלין. כיהנת כאן כיושב-ראש הכנסת ונתת שירות מעולה גם לאזרחים וגם לחברי הכנסת - -
ראובן ריבלין
גם לירושלמים.
רונן פלוט
אני רוצה לברך את הנכנס לתפקיד. לא הייתה לי הזדמנות אישית לברך אותך לפרוטוקול, ידידי יולי יואל אדלשטיין שנבחרת לתפקיד הרם והחשוב. בנאומיך גם ריגשת אותי כי גם אני עליתי. זאת הזדמנות להראות לעולם בדמוקרטיה היפה של מדינת ישראל מאיפה אפשר להגיע ולאן במדינה שלנו. אני מאחל לך הצלחה רבה בתפקידך. מהיכרותי האישית אתך בתפקידיך הקודמים והרגישות שלך לכלל האוכלוסיות במדינת ישראל אתה תעשה את זה על הצד הטוב ביותר. אני גם רוצה לברך את יושב-ראש ועדת הכספים היוצא ידידי חבר הכנסת משה גפני. עשית את מלאכתך כשליח ציבור נאמן; נגעת בכל התחומים שקשורים לחברה הישראלית. יישר כוח, ושכרך מאתו יתברך.
משה גפני
אני לא הולך לשום מקום.
אמנון כהן
בסדר, כיושב-ראש ועדה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כל העוסקים לצורכי ציבור הקדוש-ברוך-הוא ישלם להם שכר. אל תצפה לשכר מהם.
אמנון כהן
אדוני יושב ראש הוועדה הנכנס ניסן סלומינסקי – גם אותך אני מכיר שנים רבות. ישבנו כאן יחס, ואני מכיר את הרגישות שלך למען הציבור. אני מאחל לך הצלחה. אף על פי שאנחנו אופוזיציה כיום במדינה ובכנסת נהיה ענייניים, ובמקום שנצטרך לסייע, נסייע; ובמקום שנצטרך להילחם – נילחם יחד.

כמובן, למנכ"ל הכנסת היוצא דן לנדאו. הוא לא נמצא כאן, אבל אני רוצה להגיד לו יישר כוח ותודה רבה בשם חברי הכנסת שנתנו לנו את השירות בהנהגתו. תמיד הרגשנו שיש לנו אל מי לפנות, לקבל את המענה המתאים והראוי. יישר כוח בהמשך תפקידו בעתיד, בעזרת השם. אני בטוח שהוא יתרום את חלקו גם במקומות אחרים למען הציבור.
למנכ"ל הנכנס רונן פלוט. רונן, הכרתי אותך כמנכ"ל משרד הקליטה וגם כמנכ"ל משרד התפוצות. בעירייה לא הכרתי אותך, אבל במשרדים האלה גם ראיתי את הרגישות שלך למען העלייה והקליטה וההסברה בתפוצות; גם לטפל באוכלוסיות הסטודנטים בחו"ל למניעת התבוללות ולתת להם הרגשה שהם יהודים ושבמדינת ישראל אנחנו חושבים עליהם ודואגים להם בהנהגה של השר לשעבר אדלשטיין. יישר כוח לך. אני בטוח בניסיון שאתה מביא גם ברמה המוניציפלית וגם מתפקידיך ברמה הממלכתית. החשוב הוא שכל הבית הזה צריך להבין שהם צריכים לתת שירות לחברי הכנסת שנצליח בתפקידנו, בשליחות שקיבלנו על עצמנו. למעשה, אתם עזר, וכל הבית הזה צריך לתת לנו מענה. לפעמים יש תחושה שנבחרי ציבור צריכים להתחנן לכל מיני דברים. לפעמים זה קורה. זה צריך להיות הפוך: אנחנו צריכים לקבל את הכלים לעשות את השליחות שלנו על הצד הטוב ביותר. אני מאחל לך הצלחה, ואנחנו אתך בשיתוף פעולה. תודה רבה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה רבה. אמנון דיבר כמעט בשם כולנו אז אנחנו מצטרפים לכל הברכות והאיחולים. הבאים, אם ירצו – באמת תשתדלו לקצר.
אחמד טיבי
תודה רבה, אדוני. אני רוצה לפתוח בדברי תודה למנכ"ל הקודם, מר לנדאו. אני חושב שהוא עשה עבודה מקצועית, ומגיעה לו תודה על השירות שהוא נתן לכנסת, לכל חברי הכנסת. אני לא הכרתי את רונן קודם – אני מאחל לך עבודה פורייה. אני סמוך ובטוח שהיושב-ראש שבחר בך מכיר אותך לאורך שנים אז יש לך הנתונים כדי להצליח לשרת את הכנסת, את כל חברי הכנסת ולהצעיד אותה קדימה.

אני לא יכול כחבר ועדת הכספים הקודמת והנוכחית שלא לומר מילה טובה על יושב ראש ועדת הכספים הקודם חבר הכנסת גפני. דווקא במפלגה שלך דברים טובים שלי עליך לא יפגעו, אתה לא מהליכוד. אתה היית איש מקצוע, הכרת את החומר לפרטי פרטים. אגב, אני רוצה לומר משפט – אני לא יודע כמה אנשים זה ירגיז, בדרך כלל זה לא מעניין אותי – חברי יהדות התורה – זה אתה, זה ליצמן, ואל תכעס – אתם שייכים לחברי הכנסת הכי מקצוענים, הכי מוכשרים שיש בכנסת. אתם עושים עבודה מצוינת. כך עשיתם אז. כל הכבוד. אני מאחל גם לך הצלחה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה רבה.
רוברט אילטוב
אנחנו מצטרפים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אורי, רצית לומר?
אורי מקלב
אני רוצה לומר משהו שלא אמרו - -
אמנון כהן
אתה לא נפגעת שלא הוזכרת כמקצועי.
אורי מקלב
הוא הזכיר את גפני, זה בסדר.
אחמד טיבי
גפני זה הוא אוטומטית. הוא לא מכיר את החלוקה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל הוא הזכיר גם את ליצמן.
אורי מקלב
יש מפלגות שצריך להזכיר כל אחד בנפרד, ויש מפלגות שמזכירים אחד וזה בסדר לכולם.


אדוני יושב-ראש הכנסת, יושב-ראש הוועדה, אני כבר אומר על המנכ"ל החדש של הכנסת – אדוני, בחרת בחירה טובה. אנחנו נמצאים בפרלמנט גדול אבל כל יום אחרי תפילת מנחה בבית הכנסת יש פרלמנט קטן של העובדים שמעבירים את החוויות, נפגשים כי לא נפגשים במקומות אחרים. כבר עכשיו אתה צובר אהדה גדולה בקרב עובדי הכנסת. זה דבר מאוד חשוב. גם תובנה שצריך כל מנכ"ל שהיה מגיע והיה עושה חשבון נפש והיה שואל, מה קורה. האינדיקציה הכי טובה זה עובדי הכנסת. הם עומדים בקשר ישיר עם המנכ"ל, ואני רוצה להגיד לך שאתה צובר אהדה גדולה והערכה מאוד גדולה על הפעילות שלך. הם כנראה גם מבינים את הדברים. אנחנו יודעים שכשהעובדים מרוצים אז גם אנחנו מקבלים את השירות הטוב ביותר.
הערה אחת שלא מצאתי אף פעם הזדמנות במשך הקדנציה האחרונה להגיד, ואני עכשיו כן חושב להגיד. אני פונה אליך יושב-ראש הכנסת: אנחנו הגוף המבקר את כל משרדי הממשלה ואת כל המדינה, אבל מה שנעשה בכנסת בכל הנושא המנהלי זה נראה משהו שהוא מכוסה מאתנו, משהו שבעיניי הוא לא שקוף. לא יודעים איך מקבלים החלטות, איך מקבלים שינויים ארגוניים מפליגים שקורים בכנסת שעשו מהפך – מביאים דברים, מוציאים אנשים – עושים שינויים. אנחנו כחברי כנסת שבסופו של דבר מקבלים את השירות לא יודעים מזה, ורק שומעים על זה מאוחר – עם כל הדברים, לטוב ולמוטב. בכל העניין יש חשיבה – ועוד הערכה למה שנעשה, כי נעשו שינויים מפליגים בדברים מאוד טובים שאני מכיר שחלקם אני גם לא יודע ולא מכיר. אבל בסופו של דבר היה צריך לתת דוח. בכל מקום ובכל שירות ציבורי, בכל ארגון, יש סדר בדברים האלה, ויש היום יותר ויותר שקיפות. גם אנחנו בחלק הזה נמצאים מאוד מאחור בעניין הזה. אחד הדברים בנושא הזה יכול להיות שינוי מפליג לטובת העניין. תודה.
יושב-ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
ברשות יושב-ראש הוועדה אני רק אגיב ואגיד שדווקא בנושא הזה ההתרשמות שלי - אני לא מתכוון להיות מנכ"ל-על ולא התעמקתי אולי בכל פרט, בשביל זה אני מביא מנכ"ל מקצועי, ואני אתרכז בפעילות הפרלמנטרית – אבל ההתרשמות שלי היא שדווקא בתקופה של היושב-ראש שקדם לי והמנכ"ל שקדם לרונן נעשו צעדים גדולים מאוד מבחינת שקיפות המערכת, סידור המערכת וכן הלאה. אני מאוד מקווה שהמנכ"ל הנוכחי ימשיך את הצעדים האלה כדי שהתמונה תהיה מאוד ברורה לא רק לחברי הכנסת אלא לכלל הציבור, כי כידוע בכנסת כל "פיפס" – תסלחו לי על השפה הגבוהה פחות – הופך לנחלת הציבור, וכל דבר הוא בוודאי מבוקר. לכן לדעתי זה אינטרס של כל המנהל בכנסת להיות מלכתחילה – ולא בדיעבד – שקוף, ברור, והחלטות שיתקבלו בצורה מאוד ברורה ושקופה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רק להוסיף שבסופו של דבר ועדה משותפת של ועדת הכספים וועדת הכנסת מאשרת את התקציב, ובוודאי שאז מי שיהיה בוועדה הזאת יוכל לבדוק כל דבר ולשאול וגם לבקש את כל הדוחות. הם הנציגים שלנו. בכל אופן, אתה צודק.

גילה, בבקשה. רצית?
גילה גמליאל
ודאי. רציתי לברך את חברי רונן פלוט. זאת בחירה מצוינת. שיתפנו פעולה בתפקידים הקודמים שלך. נושא הצעירים והסטודנטים עומד לנגד עיניך, ואני מאמינה שתצליח לעשות בגדול את העבודה בצורה מצוינת. אנחנו לצדך, יישר כוח.
אחמד טיבי
אגב, יש משפט שנדמה לי שאף אחד מהחברים לא אמר, וגם אני שכחתי. מגיעה מילה טובה לעובדי הכנסת ה-18 - לאנשי המשמר, לסדרנים ואנשי המשק. הם עושים עבודה מצוינת, ואני מאחל הצלחה לאלה בכנסת ה-19.
אמנון כהן
לא הזכרת את הסגנים של - - -
אחמד טיבי
אלה אנשים שבדרך כלל שוכחים אותם.
אראל מרגלית
אני רק רוצה להעיר לגבי הצורה שבה אנחנו ממנים את מנכ"ל הכנסת. יכול להיות שאני חדש פה אז אני אכבד את הנוהל, אבל זה נראה לי נוהל קצת משונה. יושב-ראש הכנסת, זכותו כמובן להמליץ על מנכ"ל, אבל לדעתי בעתיד אם רוצים שוועדת הכספים תהיה רצינית בשיקול ותיתן שיקול כנגד – כולנו כוועדה קשה לנו לעבוד יחד ולבחון אדם באופן אישי, אבל הדבר הזה ראוי לבחינה. אני הייתי ממליץ שבמקרים כאלה יקימו תת ועדה של שלושה אנשים שרשאים לשאול ולתשאל ולדעת. הרבה אנשים מכירים את המועמד, ואני שמח על כך כי זה נותן לי תחושה יותר נוחה. אני אישית לא מכיר את המועמד - -
קריאה
את המנכ"ל.
אראל מרגלית
המנכ"ל. אני כרגע מצביע בעקבות חבריי שאני שומע שהם אומרים דברים טובים. הייתי רוצה לדעת שהיה פה תשאול - -
אחמד טיבי
זה מחייב שינוי הגדרת התפקיד כמשרת אמון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה שאתה אומר זה נכון, אבל מאחר שזאת משרת אמון לא מקובל שאנשים אחרים, גם מהממשלה - -
אראל מרגלית
מנכ"ל הכנסת זה לא רק משרת אמון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא משנה. גם מנכ"ל משרד זה לא משרת אמון בלעדית של השר.
אראל מרגלית
מנכ"ל של כנסת ישראל – זה מקום - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מניח שלא מקימים ועדה נפרדת בממשלה כדי לבדוק את המומלץ של שר הביטחון או של שר הכלכלה או מישהו אחר. זאת משרת אמון, ואנחנו סומכים על הבחירה. אם זה מעניין מישהו לפני כן הוא יכול לשאול גם לפני כן באופן פרטי את יושב-ראש הכנסת דברים עליו. לדעתי, אם נקים ועדה כזאת זה פוגע - -
אראל מרגלית
לדעתי, מנכ"ל הכנסת זה תפקיד ציבורי, זאת לא רק משרת אמון, והיה מן הראוי שיהיה איזשהו תהליך יותר דיאלקטי באישור המנכ"ל של בית המחוקקים הישראלי.
ראובן ריבלין
ברשות היושב-ראש אני מבקש להעיר מספר הערות מניסיוני לחבר הכנסת מקלב ולחברי כנסת אחרים. יש נציבות שירות המדינה. לא כל שר מתערב מהם התנאים של העובדים במשרדו, אלא יש נציבות אחת שקובעת כללים ששווים לכל עובדי המדינה. הכנסת יוחדה, ומינו את יושב ראש הכנסת להיות גם כנציב שירות המדינה. אני מוכרח לומר לך, מקלב, צריך להיזהר מאוד ממה שאתה רמזת, שהרי כל עובד מחזיק לו חבר כנסת. אם כך הדבר או כפי שהציעו כאן שתקום כאן ועדת בחירה או ועדה כמו בוועדה של נציבות שירות המדינה לאשר תנאי סף למנכ"לות שבוודאי מר פלוט עבר אותה, אנחנו נימצא במצב שחברי הכנסת הם גם המחוקקים. אנחנו, למשל, הוצאנו מידינו את הזכות לקבוע את חובותינו ואת זכויותינו והעברנו את זה לוועדה חיצונית אחרת ב-1996 בגלל השקיפות הציבורית ובשל הרצון שלא ייראה כאילו אנחנו קובעים את תנאינו ואת מעמדנו משום שהדבר היה עלול להתפתח למחאה ציבורית עד כדי אי אמון בדמוקרטיה הישראלית. כאשר לכל חברי הכנסת יש שניים-שלושה עוזרים יש להם השפעה רבה. לעוזרים שלי יש השפעה דרמטית עליי, אני כבר מוכרח לומר. אם הייתי עושה כל דבר שהם רוצים הכנסת הייתה, לצערי הרב, משרכת את דרכיה במובן של השוואה לעובדים אחרים. יש לנו מערכת משפטית קפדנית ביותר שאני סומך את ידי עליה, ואני בטוח שגם יושב-ראש הכנסת יולי אדלשטיין ימשיך לתת לה את הגיבוי המלא, משום שאנחנו מחויבים במשמעת עצמית; שאם לא כן נגיע למצב שאנחנו באים וקובעים דברים שפעמים רבות לא עומדים לא רק ברמה המשפטית כי יש לנו גם צורך להקפיד על הרמה הציבורית שהיא במידה רבה גם מוסרית. אני מבין – יש דברים שאתה אומר שלא ידעת. כל מה שקבוע לגבי חברי הכנסת זה שקוף לחלוטין – שקוף עד כדי מצב שבו כשאתה שותה קפה מודיעים ששתית קפה.
אורי מקלב
אבל יש חוסר שקיפות וחוסר ביקורת.
ראובן ריבלין
אני לא יודע למה אתה מכוון, אבל אני - - - שהשקיפות היא מלאה לחלוטין.
אורי מקלב
- - -
ראובן ריבלין
כל עובד בכנסת יש לו חבר כנסת. היו ימים שהיו מקבלים לפי הנסיעות עם יושב-ראש הכנסת גם דרגות בכנסת, אתה יודע.
אורי מקלב
- - -
ראובן ריבלין
אני רק אומר, מבחינת השקיפות הציבורית טוב שנקפיד מאוד כי לפעמים כאשר אנחנו רוצים לרצות את האנשים שהכנסת היא המקום שבו הם צריכים לפעול אנחנו גולשים ויוצרים מצבים שהציבור לא יוכל לעמוד בהם ולא יסכים לעמוד בהם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
חבר הכנסת משה גפני, בבקשה.
משה גפני
אני רוצה לברך את המנכ"ל הקודם עורך הדין דן לנדאו על העבודה שהוא עשה. אני רוצה לברך את המנכ"ל הנכנס רונן פלוט. אני רק רוצה להגיד לך שהכנסת זה מקום מצוין, מקום טוב - -
ראובן ריבלין
טוב להיות בכנסת.
משה גפני
אני לא יודע אם טוב להיות בכנסת, אבל הוא מקום עבודה טוב ועושים פה מלאכה נאמנה – נאמר פה קודם.
קריאה
גפני, זאת לא עבודה, זאת שליחות, כבר סיכמנו.
משה גפני
לא דיברתי על חברי הכנסת. על חברי הכנסת לא על כולם אמרתי "טוב". אמרתי על העובדים. אני רק רוצה שתדע, אדוני המנכ"ל החדש, בניגוד למה שנאמר פה כל הזמן "הממשלה, הממשלה, הממשלה" – בממשלה יש קואליציה ויש אופוזיציה. בכנסת לך כמנכ"ל אין. מהרגע שאתה נבחר להיות מנכ"ל הכנסת אתה מנכ"ל של כל חברי הכנסת, מנכ"ל של כל העובדים. זה לא משנה, אתה אפילו לא צריך לדעת מי בקואליציה ומי באופוזיציה. אתה צריך לתת שירות לכולם - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
גם אנחנו לא בטוח יודעים.
משה גפני
כך היה בעבר, וזה נכון שהעבודה כאן היא עבודה שמשרתת את כל חברי הכנסת. החלק הזה חשוב מאוד. אני לא הכרתי אותך באופן אישי, אבל שמעתי שעשית מלאכה מצוינת בכל התפקידים הקודמים שלך. אני מקווה שאכן גם כאן תעשה חיל, תצליח בעבודה. אני מברך אותך ואת כל העובדים בכנסת בברכת הצלחה. תודה רבה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה לחברי חברי הכנסת. עכשיו חתן השמחה, מנכ"ל הכנסת רונן פלוט.
רונן פלוט
אני רוצה להודות לכולם, לכל אלה שהצביעו עבור האישור. אני רוצה להודות במיוחד למר יולי אדלשטיין, יושב ראש הכנסת. אנחנו הולכים יחד הרבה מאוד שנים, גם אחרי שהיינו במשרד הקליטה – גם שם הוא בחר בי. עשינו פרויקטים מאוד גדולים כמו למשל פינוי אתרי קרוואנים של עולים מאתיופיה. זה היה בלתי אפשרי, אבל עשינו את זה והעברנו את האנשים האלה לדיור קבע, ואני גאה בכך. זה היה פרויקט גדול מאוד. ראש הממשלה דאז אריק שרון הביא אותם, ואנחנו פינינו אותם. זאת הייתה הצלחה מאוד גדולה. עד היום יש הרבה אנשים שממתינים לדיור, ואנחנו פתרנו הרבה מאוד מקומות לאנשים האלה. משרד ההסברה – לקחנו משרד שלא היה; היה משרד ההסברה ומשרד התפוצות – שני משרדים יחד, ואני יכול לומר לכם שעשינו קרוב ל-40 פרויקטים במשך התקופה הזאת.

אני יכול לומר במשפט אחד שאני גאה להיות מנכ"ל של יושב-ראש הכנסת, וכמובן להיות מנכ"ל של כל הכנסת. אני מתחייב כאן בפני כל החברים לתת את השירות הטוב ביותר. אני מודה לכם על הכול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה רבה. שיהיה לך בהצלחה.
<הישיבה ננעלה בשעה 10:35.>

קוד המקור של הנתונים