ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 22/04/2013

בחירת יו"ר

פרוטוקול

 
PAGE
6
הוועדה לזכויות הילד
22/04/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 1>
מישיבת הוועדה לזכויות הילד
יום שני, י"ב באייר התשע"ג (22 באפריל 2013), שעה 14:30
סדר היום
<בחירת יו"ר>
נכחו
חברי הוועדה: >
אורלי לוי אבקסיס – היו"ר
יעקב מרגי

פנינה תמנו-שטה
מוזמנים
>
יו"ר הכנסת יולי יואל אדלשטיין
יו"ר ועדת הכנסת צחי הנגבי
אתי בן-יוסף - מנהלת ועדת הכנסת

שירלי אברמי - מנהלת מרכז המחקר והמידע, הכנסת

שרון סופר - מרכז המחקר והמידע, הכנסת

יגאל אמיתי - דובר הוועדה לזכויות הילד
מנהלת הוועדה
רחל סעדה
קצרנית פרלמנטרית
אושרה עצידה
<בחירת יו"ר>
יו"ר ועדת הכנסת צחי הנגבי
שלום, אני פותח את ישיבת הוועדה לזכויות הילד. אנחנו היום נתכבד ונביא בפני כל חבריה כאן להצבעה את מינוי יושבת-הראש החדשה.

מי עמד בראש הוועדה בכנסת הקודמת? גם היא.
יעקב מרגי
נוסחאות מצליחות לא מחליפים.
יו"ר ועדת הכנסת צחי הנגבי
בדיוק, הרכב מנצח.
אורלי לוי אבקסיס
אבל אני חייבת להגיד שהיו לפניי. אני הייתי ברוטציה מאוד קצרה לקראת הסוף כי אז יצאנו לפגרה. אבל היתה לנו תוכנית עבודה מאוד מאוד מאוד מפורטת, הרבה עבודה.
יו"ר ועדת הכנסת צחי הנגבי
אני רואה שהגשמתם הרבה דברים. עוד לא קראנו.

נמצא איתנו יו"ר הכנסת. אני מודה לך שאתה מכבד אותנו בנוכחותך בכל ישיבת פתיחה שבה בוחרים את היו"ר.

בהתאם להוראות סעיף 106(א)(1) לתקנון הכנסת, ועדה תבחר יושב ראש מבין חבריה, לפי המלצת ועדת הכנסת.

בהתאם להוראות סעיף 108 לתקנון הכנסת, בחרה הכנסת ארבע ועדות לעניין מסוים, בהן הוועדה לזכויות הילד.

ועדת הכנסת החליטה להמליץ בפני הוועדה לזכויות הילד לבחור בחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, לכהן כיושבת-ראש הוועדה.
כבן של אני שמח שבת של - אנחנו ממשיכים את המסורת ונוטלים אחריות על ניהול ועדות בכנסת. אימא שלי זכתה והיתה יושבת-ראש הוועדה לעלייה וקליטה. אז יו"ר הכנסת עוד לא היה לא עולה ולא קליט.
אורלי לוי אבקסיס
יכול להיות ששר הקליטה דאז היה אבא שלי?
יו"ר ועדת הכנסת צחי הנגבי
כן, כן.
יו"ר הכנסת יולי יואל אדלשטיין
כן, ואני הייתי על שולחן הדיונים שם בוועדה.
יו"ר ועדת הכנסת צחי הנגבי
הוא היה אסיר ציון ואחרי זה נהיה עולה, אם כי עדיין לא נקלט.
יו"ר הכנסת יולי יואל אדלשטיין
לכן, לא נתנו לי להיות יו"ר הוועדה לזכויות הילד.
יו"ר ועדת הכנסת צחי הנגבי
אנחנו נעבור להצבעה. מי בעד המלצת ועדת הכנסת?

הצבעה

בעד ההמלצה – פה אחד

המלצת ועדת הכנסת לבחירת חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס לכהן כיושבת-ראש הוועדה לזכויות הילד נתקבלה.
יו"ר ועדת הכנסת צחי הנגבי
אם כן, אני מברך. פה אחד נבחרה אורלי לוי אבקסיס שתתפוס את מקומה, בבקשה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
תודה רבה.
יושב-ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
לומר את כל האמת, נכון? אני בוודאי מברך את חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, לאו דווקא על המינוי ועל אישור המינוי, בעצם על הבחירה והאישור של הבחירה. היתה הערה נכונה שאסור לקרוא לזה מינוי. נודה גם ליו"ר ועדת הכנסת שעושה עבודה אינטנסיבית על מנת להשלים את המלאכה.

אמרתי האם לספר את כל האמת וזה משום שאנחנו, עם יו"ר ועדת הכנסת ועם מנהלת ועדת הכנסת, באים כרגע מוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, ושם היושבת-ראש הנכנסת וגם הקודמת אמרה שם שזו ועדה מאוד חשובה. מסתבר שהיא היתה מאוד פעילה.
<היו"ר אורלי לוי אבקסיס>
נכון.
יושב-ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
>
וזאת הראייה שמי שרוצה ומסוגל, יכול להיות פעיל ביותר ממקום אחד ולעשות את עבודתו.

אני אומר שאין חוכמה לברך רק על עצם הדיון, אלא אני חושב שמן היום הראשון כאן בכנסת, ואני זוכר את היום הראשון, בחרת נושא והתמקדת בנושא הזה, וכך הגעת גם לוועדה הזאת. האמת, אני חושב שקידמת הרבה מאוד נושאים, כאלה שהיו יותר בתקשורת וכאלה שהיו פחות בתקשורת. אנחנו כולנו שמחים על כך, כי כשמדברים על תדמית הכנסת היא בדיוק הולכת ומצטברת מדברים מסוג זה. כשיש חבר כנסת או חברת כנסת שבוחרים נושאים חשובים, מטפלים בהם, מביאים לקו הגמר אז זו גאווה של כולנו.

שיהיה המון בהצלחה, אני בטוח שיהיה לך כאן בהצלחה, לך, לחברי הוועדה. תמשיכו לעשות חיל.
<היו"ר אורלי לוי אבקסיס>
תודה רבה לך, אדוני היו"ר, תודה רבה ליו"ר ועדת הכנסת

אני באמת אעשה זאת בקצרה. אבל, לדעתי, באמת אחד הדברים שעושים עוול לנושא הזה שבגינו אנחנו יושבים כאן והוא נושא זכויות הילד, הוא בכך שהוועדה הזאת היא סוג של תת-ועדה, והיא לא ועדה סטטוטורית, וזאת למרות שהוועדה גם היתה מחוקקת. יותר נכון, בחלק מהמקרים בעצם היא הביאה את התמונה המלאה של ההשלכות של חוקים מסוימים שרצו להעביר, גם אם זו היתה הקואליציה, והיו לכך עלויות גדולות שהיו אמורות להתגלגל על כתפי ההורים. ידענו לשאול את הדברים, ידענו להבין שבחלק מהמקרים כל עוד לא יעברו כל מיני רפורמות בוועדות הפנים אז אי-אפשר. כמו למשל, שימוש חורג לצורכי גני ילדים לגיל הרך - זה מטורף. האם יסגרו את כל גני הילדים בתוך כל הערים הגדולות? לאן יזרקו אותם? האם לאזורי התעשייה? מה יעשו אותם ילדים עד שייבנו? זה יהיה לא חוקי להכניס אותם. עם זאת, עלו גם שאלות אחרות.
אני חייבת להגיד שכאשר נכנסתי לכנסת ושאל אותי אחד מהעיתונאים הבכירים מה אני מתכוונת לעשות ובאיזה נושאים להתעניין ואז אמרתי: ילדים ובני נוער בסיכון, כמובן עם השלכות נוספות. הוא אמר לי: את מטומטמת, אף אחד לא יישמע עלייך. אלו נושאים שהם לא על סדר-היום. אמרתי לו: נהפוך את זה לנושאים שעל סדר-היום. ולראייה, אלו הם דווקא הנושאים שנוגעים בחיי היום יום של כל אחד ואחד מאיתנו. זה לא חייב להיות לא הנושא האירני ולא נושא של ועדת הכספים, אלא באמת החיים שאיתם מתמודדים הורים לילדים במדינה הזו.

אני רוצה להעלות דבר נוסף, ואני מנצלת את ההזדמנות שאתה נמצא כאן, והוא מחלקת המחקר של הכנסת. אתה יודע, חבר הכנסת ניצן הורוביץ ואני זכינו באות הפרלמנטר המצטיין וזאת דווקא בגלל שהעלינו לסדר-היום נושאים שהם לא כל כך במהות של הדיון הציבורי, והם לא כל כך באמצע השולחן. חלק לא מעט מזה, ומתוך העניין הזה של תדמית הכנסת כפי שאמרת, נעשה דווקא בגלל העצמאות של מחלקת המחקר של הכנסת. אני לא ניזונה מאנשים בעלי אינטרסים כלכליים כאלו ואחרים שכל הזמן מוצאים לך את המחקרים האחרונים שתומכים בדעה שלהם.
יעקב מרגי
מטעם.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
בטח. השר לשעבר מרגי, הרי ברוב הדברים יש להם את כל הנתונים שמראים למה זה חברתי, ורק כשאתה יורד לדברים אתה מגלה דברים אחרים.

העצמאות של חברי הכנסת, היכולת שלהם לראות באמת הלכה למעשה את ההשפעה של החוקים, את ההשפעה של נושאים מסוימים, ובכלל השפעות שיש לכל הנושאים שבהם אנחנו דנים, העצמאות הזו שיש לנו דרך מחלקת המחקר של הכנסת היא לחם חוקנו, אחרת אנחנו חותמת גומי של המשרדים. זה בעצם גורם לכך שתהיה הפרדה אמיתית בין הגוף המחוקק לבין הגוף המבצע, מה גם שהעצמאות הזו גורמת לכך שאנחנו נבצע את תפקידנו באופן אמיתי, ונדאג לראות את התמונה לעתיד לבוא.

אני שולחת לא מעט נושאים למחקר ואני חרדה מאוד כשאומרים לי שיש בעיה של תקנים, אנחנו היום מתחת לאיזה גוף שהיו"ר הקודם או המנכ"ל הקודם טיפח. אני לא צריכה ארכיון, אני לא צריכה ללכת לספרייה ולהוציא ממנה משהו. אני רוצה לדעת מה תהיה ההשלכה של כל פעולה שנוגעת לילדים, כמה ילדים זה יסכן, כמה כסף יתבזבז, ומי יהיה המרוויח העיקרי מאותו חוק. ולכן, אני חושבת שעשיתי את עבודתי נאמנה וגם האחרים. צריך לשמור על עצמאותו של הגוף הזה. אני באמת מצטערת שאני מנצלת את הרגע הזה לעניין הזה. אבל מגיע להם שאפו, בלעדיהם לא היינו יכולים לעשות את עבודתנו, לא בוועדות, ובטח לא ביוזמות האישיות שלנו. זה גורם לנו להיות באמת ניטרליים.
דבר נוסף, אני רוצה להגיד תודה רבה לחברים החדשים בוועדה הזו. אני יכולה לומר שחברי הבית היהודי התנצלו מראש. כבר נפגשנו, יש להם ישיבת סיעה.
פנינה תמנו-שטה
גם אני צריכה להתנצל. חשוב לי לברך אותך. אני חושבת שגם שמה של הוועדה הולך לפניה וגם העבודה שלך. כשנכנסתי אמרו לי שאני כצעירה צריכה לקחת כדוגמה את חברת הכנסת אורלי לוי, וזה לא סתם. בסופו של דבר, אני חושבת שהעשייה באה לידי ביטוי גם אם לא רודפים אחרי התקשורת אלא עושים דברים מהותיים שחשוב שהם יחלחלו. באופן אישי אני מרגישה שיש הרבה מאוד עבודה בכל מה שנוגע לא רק לזכויות הורים על ילדים, אלא בכל מה שנוגע לילדים בכלל במדינה הזאת.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
נכון, שקולם יישמע.
פנינה תמנו-שטה
הרבה פעמים חורה לי לשמוע שיח סביב ילדים ועד כמה הם הפכו לנטל.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
חלילה וחס.
פנינה תמנו-שטה
אם אנחנו פותחים ביולי ובאוגוסט ושומעים את תוכניות הבוקר אז אנחנו רואים שרוב השיח מדבר על כך שאו טו טו החופש נגמר ומה עושים עם הילדים. אני אישית חושבת שזה מתחיל בשיח ציבורי ובמודעות, ומעבר לכך בעבודה. אני בטוחה שבהרבה מאוד חוקים שיגיעו לכאן אנחנו נביא את האספקט המאוד מאוד חשוב של זכויות הילדים. תודה, ואני מתנצלת.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
תודה רבה לך, פנינה. תודה לך שעזבת את עיסוקייך כדי להגיע לכאן.

אני רוצה להגיד תודה באמת לשר מרגי.
יעקב מרגי
הוא לא שר.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
מבחינתי, הוא תמיד שר. פעם שר תמיד שר. הוא נלחם להיות בוועדה הזו. אנחנו ננצל את הניסיון שלו ואת הידע שלו בהרבה תחומים. הוא גם חבר ועדה לשעבר. אנחנו נחזיר בוועדה הזאת את העטרה ליושנה. אני אומרת לך כבר מראש שהמטרות שסימנתי הן להפוך את הוועדה הזאת לוועדה סטטוטורית. אם זה נכון לגבי קידום מעמד האישה, קל וחומר לגבי זכויות הילד.
יעקב מרגי
צריך לחשוב מחדש על כל הקנאות הזאת שלא להפוך ועדות מסוימות לוועדות סטטוטוריות. אני חושב שיש שינוי, צריך לחשוב.
יושב-ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
>
יש פרוטוקול כאן? אני יכול לומר לפרוטוקול שאם מישהו ימציא לי טבלה איך חברי כנסת יהיו בוועדות השונות בו זמנית - אני לא לועג לאף אחד, אני הייתי עד לניסיונות האלה, כולל של אנשים מאוד משפיעים בכנסת, ובאותו זמן בקואליציה, כשלחלק קראו המנכ"לים של המדינה. הם אמרו: לא נסבול יותר מציאות שמגיע השר לוועדה ויושב מולו חבר כנסת אחד, וגם הוא שואל שאלה ולפני שהשר מספיק לענות כבר קוראים לו להצביע בוועדה אחרת. אז שמישהו ייבנה לי גרף כזה של הוועדה, ואני אהיה הראשון שיבוא לחבר הכנסת צחי הנגבי ואגיד: בוא נגדיל את מספר הוועדות. בינתיים אני הרבה יותר שומע את דברי היו"ר הקודם שרצה אפילו לקצץ.
יעקב מרגי
כשאמרתי לבחון אז צריך לקחת בחשבון גם את הסוגיה הזאת שאתה לא תופס שום דיון בצורה רצינית וקופץ מוועדה לוועדה ואיך החלוקה הפנימית. זאת רפורמה כללית.
יושב-ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
>
בדיוק, בדיוק. אני לא אומר שככה זה. אני כבר התקוממתי נגד המשפטים האלה שאומרים: טוב, על-פי התקנון, על-פי המסורת, ככה זה. לא, שום דבר לא קדוש. השתנו נושאים, השתנו דברים, כובד המשקל. איזה משקל היה פעם לאיכות הסביבה? אף אחד לא שמע את המושג הזה. היום זו כבר אימפריה, נכון? הנה, אחד השרים לשעבר להגנת הסביבה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אז אם יכלו לעשות את זה בהגנת הסביבה, אני לקחתי לי כמטרה מאתגרת - - -
יושב-ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
>

סליחה על הנאום הארוך, אבל אני אומר שזה לא עניין של סתם עקשנות. זה עניין של נראות, שאחר כך אפרופו תדמית הכנסת, התמונה היא שיו"ר הוועדה מצביע פה אחד על כל דבר.
יעקב מרגי
כשאתה נמצא בכמה ועדות אתה לא רציני בשום ועדה. צריך לבחון בכלל את כל הנושא.
יושב-ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
>
בחינה - תמיד בעד. אני מיד שם אתגר איפה זה ייבדק.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אז אנחנו נבדוק מי הם חברי הכנסת שנמצאים פה בוועדה ונבקש מהם גם לראות את הנציגות שלהם בוועדות האחרות. נתת לי אתגר ואני אנסה לפענח אותו.
יושב-ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
>
אני מבין שהסתבכתי דווקא איתך. אולי מישהו אחר היה אומר: נו, טוב. אין מה לעשות.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אגב, יש פה את מחלקת המחקר של הכנסת. אתם יכולים לעשות את זה. אנחנו נכוון את השאלות.
תודה רבה.
יושב-ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
>
תודה לכם ובהצלחה.

<הישיבה ננעלה בשעה 14:50.>

קוד המקור של הנתונים