ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 19/03/2013

חוק-יסוד: תקציב המדינה לשנים 2009 עד 2012 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2)

פרוטוקול

 
PAGE
25
ועדת הכספים
19/03/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 17>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, ח' בניסן התשע"ג (19 במרץ 2013), שעה 14:15
סדר היום
הצעת חוק-יסוד: תקציב המדינה לשנים 2009 עד 2012 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2(
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר
רוברט אילטוב
קארין אלהרר
מיכל בירן
אבישי ברוורמן
ניסן סלומינסקי
עדי קול
זבולון קלפה
עפר שלח
יצחק כהן

חמד עמאר
עיסאווי פריג'

מירי רגב

ראובן ריבלין
מוזמנים
>
אלעזר במברגר - הלשכה המשפטית, משרד האוצר

נור חאיף - הלשכה המשפטית, משרד האוצר

איל זנדברג - ראש תחום משפט ציבורי, משרד המשפטים

יפית שלין - מתמחה, משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
שלומית ארליך
איל לב-ארי
רכזת בכירה בוועדה
ליאת קרפטי
רשמת פרלמנטרית
הילה מליחי ויפה קרינצה
הצעת חוק יסוד
תקציב המדינה לשנים 2009 עד 2012 (הוראות מיוחדות)(הוראת שעה)(תיקון מס' 2) – מ/747
היו"ר משה גפני
צהריים טובים. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. על סדר היום: הצעת חוק יסוד: תקציב המדינה לשנים 2009 עד 2012 (הוראות מיוחדות)(הוראת שעה)(תיקון מס' 2).
אני מבקש להקדים ולומר – בטח יש כמה שנראה להם קצת משונה שאני באופוזיציה ואני מנהל עכשיו ישיבה שהקואליציה מבקשת. היות וזה נראה קצת משונה, אז אני רוצה להסביר לחברי הוועדה את הסיטואציה שאנחנו מצויים בה. כשאני התמניתי – או נבחרתי – ליושב-ראש ועדת הכספים הזמנית – אז לא ידעו מי יהיה בקואליציה ומי יהיה באופוזיציה – שאלו אותי אם תהיה באופוזיציה, מה יהיה? הרי הממשלה תיפול אם לא יביאו את התיקון לחוק. ואני הבאתי את זה גם בתחילת הקדנציה הקודמת, כשהיה צריך לדחות את המועד של תקציב המדינה. אז אמרתי להם שאם יביאו רק את הנושא הזה של הארכת מועדים, גם אם אני אהיה באופוזיציה אני אעביר את זה.

והנה, פתאום אני מקבל איזה תזכיר חוק, ששם יש תקציב דו-שנתי, ולכנסת נותנים לדון בעניין הזה 30 יום. אמרתי, רבותי, עד כאן. אז אמרו לי אבל אמרת שתעביר את זה. אמרתי לא אמרתי שאני אעביר את זה. אני אמרתי שאני אעביר רק את הארכת המועד. אבל מה, היות ואתם סבורים שאני כאילו שובר את מילתי, אני לא זוכר – אני זוכר ש- - -
ראובן ריבלין
לא יכול להיות. אתה שובר את מילתך? אנחנו לא יכולים לסבור כי זה לא סביר.
אבישי ברוורמן
רובי, אתה לא יודע שלפעמים יש פה אנשים בכנסת ישראל ששוברים את המילה.
ראובן ריבלין
לא, אני מכיר מקומות שבהם אין להם בעיה. אני מדבר על גפני. זה לא סביר.
היו"ר משה גפני
על כל פנים, אני אמרתי היות וזה נראה כך, אז שמישהו אחר ינהל את הדיון. אם לא נגיע להסכמה – אני חושב שזה לא נכון, אני חושב שזה מחטף. אנחנו התחייבנו – אנחנו הכוונה היא למשרד האוצר –שלא להביא תקציב דו-שנתי בהוראת שעה. התחייבנו לבג"ץ. זה נאמר פה. וכשיגיע הנושא הזה – היות ועכשיו זה לא מגיע, אז אני לא הולך לפתוח את הדיון בעניין הזה. אמרתי צריך זמן סביר. אנחנו צריכים לדון פה על תקציב מאוד קשה, עם קיצוץ של 40 מיליארד שקל, על כך עכשיו כבר מדברים. אם אני אהיה – אני כנראה לא אהיה, אבל כשתהיה ועדת כספים יביאו כאלו קיצוצים שיפגעו במעמד הביניים ובשכבות החלשות. אני לא הייתי נותן להעביר דבר כזה. הייתי עושה כל מיני שינויים. אבל לא זה נושא הדיון.
לאחר דיון שהתקיים אצל ראשי סיעות האופוזיציה, ולאחר מכן כשהתקיימו הדיונים יחד עם ראשי הקואליציה, הממשלה נכנעה והגענו לפתרון טוב. הפתרון הוא – לא להגיד? הממשלה לא נכנעה - - -
עפר שלח
רק לרקורד, שר האוצר החדש לדחות את הדיון. לגבי המועדים – הגענו להסכם אתמול.
ניסן סלומינסקי
אמרתי שלפיד ביקש לדחות.
היו"ר משה גפני
מכיוון שאני מכבד את שר האוצר, וגם מכיוון שאני יודע שהוא הולך להצביע עכשיו על הארכת המועדים של שני הרבנים הראשיים - - -
אבישי ברוורמן
מה שנקרא אין קשר בין שמיטה ותשמישי מיטה.
היו"ר משה גפני
אצלנו אומרים אין קשר בין שמיטה להר סיני. בקיצור, אני מכבד את שר האוצר, וזה בסדר. אבל בשיחות שהיו לי, עוד לפני ששר האוצר התמנה, אמרתי להם על התקציב הדו-שנתי. אתה יודע מה, בסדר, שר האוצר – אבל אני כבר יודע על זה לפני ששר האוצר התמנה. זה בסדר, הקרדיט הוא של שר האוצר.
עפר שלח
שר האוצר מחליט מתי - - -
היו"ר משה גפני
הקרדיט הוא של שר האוצר. אני רק אומר, שתדעו - - -
ניסן סלומינסקי
בוא נגיד שבטח יהיה אחר כך עוד פעם - - - וזה ייהפך לדו-שנתי. אחרי פסח בטח זה ייהפך לדו-שנתי. נזרוק ניחוש.
היו"ר משה גפני
בסדר. אני לא מדבר על קרדיטים. מבחינתי זה היה ברור שזה לא יגיע ושזה יהיה דיון בפני עצמו. אנחנו הגענו לסיכום על המועדים. וזה באמת היה סיכום בין הקואליציה לאופוזיציה, ולכן אנחנו גם הצבענו במליאת הכנסת בעד החוק. ועכשיו אנחנו הולכים לחוקק את החוק הזה ולהביא אותו חזרה למליאת הכנסת לקריאה שנייה ושלישית. אני מבקש מהיועצת המשפטית של הוועדה שתאמר מה מונח כאן ומה את מציעה שנעשה.
שגית אפיק
טוב, אני רק אגיד רקע כללי. היום חוק יסוד: משק המדינה קובע בסעיף 3 בהוראת קבע שהממשלה תניח על שולחן הכנסת את הצעת חוק התקציב במועד שקבעה ועדת הכספים, אך לא יאוחר מ-60 ימים לפני תחילת שנת הכספים. ההוראה הזאת לא רלוונטית לשנה שבה יש בחירות, כיוון ש-60 ימים לפני תחילת שנת הכספים – אנחנו כבר לא נמצאים שם. אף על-פי כן אין היום בחקיקה - - -
קריאה
אבל עוד מעט.
שגית אפיק
בשנה הבאה, 2014. אין היום בחקיקה התייחסות למועד ההנחה של הצעת חוק בשנת בחירות. סעיף 36א. לחוק יסוד: הכנסת קובע את המועד להתפזרות הכנסת בשל אי-קבלת חוק תקציב. הסעיף הזה קובע שככלל בשנת כספים רגילה, המועד הזה יהיה שלושה חודשים לאחר תחילת שנת הכספים, 31 במרץ, אבל בשנה שבה התקיימו בחירות, החל הנשיא בהרכבת הממשלה או כוננה הממשלה, בשנה שכזו התפזרות הכנסת בשל אי-קבלת חוק תקציב תהיה 45 ימים מיום כינון הממשלה. שזה מועד שהוא יחסית מוקדם מידי, והוא קובע אך ורק את המועד האחרון להליך התקצוב על-ידי הכנסת. אין לנו קביעה לגבי המועד הראשון.

בשנת 2009 נחקק חוק יסוד חדש, חוק יסוד: תקציב המדינה לשנים 2010-2009. בחוק היסוד הזה נקבעו הוראות מיוחדות ביחס לתקציב דו-שנתי שהובא באותה עת לכנסת בשל המצב הכלכלי הקשה ששרר בעולם באותו מועד. בחוק הזה נקבעו שתי הוראות חדשות. האחת, 45 הימים הוארכו ל-107 ימים בשנת 2009. וההוראה השנייה היא הוראה שקבעה מועד להנחת חוק התקציב, שנתן כ-30 ימים לכנסת להכנת התקציב. מה שעכשיו נמצא בפניכם זה תיקון. בשנת 2011-2010 שוב תוקן אותו חוק יסוד לשנים 2010-2009 כיוון שהוארכה הוראת השעה, וגם ב-2011-2010 היה תקציב דו-שנתי מסיבות אחרות.
2012-2011, נכון.
ראובן ריבלין
מסיבות דומות למה שקורה עכשיו.
שגית אפיק
ב-2012-2011 לא מסיבות דומות למה שקורה עכשיו. לא, לא, לא.
יצחק כהן
2010-2009.
שגית אפיק
2010-2009. אבל ב-2012-2011 תוקנה הוראת השעה מתוך בקשה של משרד האוצר ללמוד את הנושא של תקציב דו-שנתי.
היו"ר משה גפני
פיילוט.
שגית אפיק
קראו לזה פיילוט. גם בחקיקה עצמה הוכנסה הוראה שקבעה שמשרד האוצר ייבחן את הדבר הזה במשך אותן שנתיים – השנים 2012-2011 – וילמד האם יש צורך במדינת ישראל לעבור לתקציב דו-שנתי באופן קבוע, כיוון שתיקונים של הוראת שעה בחוק יסוד זה לא דבר שמקובל לעשות, וכבר ב-2011 היינו בשני תיקוני הוראת שעה לאותו חוק יסוד. מה שקרה עכשיו זה שעדיין לא יודעים – כפי שאני מבינה – האם הולכים לתקציב דו-שנתי או לתקציב חד-שנתי.
היו"ר משה גפני
אני דיברתי עם שר האוצר אתמול, הוא אמר אין לי החלטה בעניין הזה, אני לומד את הנושא. יכול להיות שהוא יביא תקציב חד-שנתי, יכול להיות שהוא יביא תקציב דו-שנתי. אין לו עמדה.
יצחק כהן
גם 2014-2013?
היו"ר משה גפני
כן, בטח. דיברתי אתו על 2014-2013. הוא אמר אני לומד את העניין. אין לי החלטה.
ניסן סלומינסקי
איך אפשר שלא – תכניס את הכול רק על 2013? זה יהיה טירוף.
שגית אפיק
אפשר שלא, משום שעד שנת 2009 - - -
היו"ר משה גפני
אבל ניסן, אתה חבר ותיק בוועדת הכספים. מתי היה תקציב דו-שנתי?
שגית אפיק
נכון. עד שנת 2009 מעולם לא היה תקציב דו-שנתי, והיו בחירות.
ניסן סלומינסקי
אמרתי על 2013, תצטרך להעמיס כזה - - -
היו"ר משה גפני
אבל זה היה בעבר, והיה תקציב חד-שנתי.
ניסן סלומינסקי
כזה קיצוץ?
יצחק כהן
לא משנה, אתה לא יכול למרוח את הקיצוץ.
ניסן סלומינסקי
אפשר גם להגיד - - -
היו"ר משה גפני
רבותי, תנו לה לסיים.
יצחק כהן
ניסן, זה לא עובד ככה.
ראובן ריבלין
אתה תגיע למצב שתדון בשני תקציבים באותה ועדה באותה שנה.
היו"ר משה גפני
יכול להיות.
ראובן ריבלין
ההצעה היא הגיונית.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת ריבלין, היות ואני לא שר האוצר, שאלתי את שר האוצר - - -
ראובן ריבלין
אתה גאלת עולם, אמרת דברים בשם אומרם.
יצחק כהן
אתה לא יכול לקחת קיצוצים, יבואו חדשים. כל שנה והקיצוצים שלה.
היו"ר משה גפני
כן, תמתין לראות.
עיסאווי פריג'
חבר הכנסת גפני, ב-28 ביולי הפגרה.
שגית אפיק
יוצאים לפגרה, נכון.
עיסאווי פריג'
מכאן עד ל-28 ליולי יש פחות מ-107 ימים.
שגית אפיק
נכון, אני אגיד את זה. אני אתייחס.
היו"ר משה גפני
היא הולכת להגיד את זה. טוב שהערת.
עיסאווי פריג'
תכתבו את זה כבר בתיקון - - -
שגית אפיק
זה לא יעזור. צריך לתקן את החלטת הוועדה המסדרת אולי. צריך למצוא לזה פתרון.
היו"ר משה גפני
הערת הערה נכונה, נתייחס אליה. הערה נכונה. איך עשית את החשבון של הימים?
עיסאווי פריג'
אני רואה חשבון במקצועי. אבל זה אבסורד.
היו"ר משה גפני
הכנסת יוצאת לפגרה יומיים קודם. צריך לתקן את זה, בקיצור.
עדי קול
אגב, דיברנו על זה בוועדה המסדרת שעוד לא סגרנו סופית את - - -
היו"ר משה גפני
נכון. אנחנו הולכים להגיד את זה. אנחנו נקבל החלטה על זה, ואז יושב-ראש ועדת הכנסת יצטרך לדון על זה. בבקשה, רבותי. עוד מעט צריך לבדוק חמץ. מילא היינו עושים פיליבסטר, אז זה בסדר. אבל אם לא אז – כן.
שגית אפיק
מה שמונח בפניכם עכשיו הוא תיקון לאותו חוק יסוד תקציב המדינה לשנים 2009 עד 2012. בעצם אותו תקציב שיש בו הוראות מיוחדות ביחס לתקציבים דו-שנתיים 2010-2009, 2012-2011. התיקון קובע הוראות מיוחדות לשנת 2013. הוא קובע שני דברים: אחד, שהממשלה תניח על שולחן הכנסת את הצעת חוק התקציב לשנת 2013 במועד שקבעה ועדת הכספים, אך לא יאוחר מ-85 ימים מיום כינון הממשלה. זה מביא אותנו ל-10 ביוני 2013. זה מועד ההנחה על שולחן הכנסת, וזה המועד שבו הכנסת מתחילה לדון בהצעת חוק התקציב. אם הוא יהיה דו-שנתי אז יהיה צורך בתיקונים נוספים.
איל זנדברג
זה המועד המקסימלי.
שגית אפיק
זה המועד המקסימלי. צריך להעיר שמאז ומעולם הממשלה הביאה את זה ביום האחרון, ומעולם לא זכינו לראות את הצעת חוק התקציב קודם לכן.
היו"ר משה גפני
אולי הפעם.
שגית אפיק
אבל אולי הפעם יהיו לנו הפתעות לטובה.
מירי רגב
תחזרי על המועד המקסימלי.
שגית אפיק
המועד המקסימלי מביא אותנו ל-10 ביוני. 85 ימים מאתמול, מיום כינון הממשלה.
היו"ר משה גפני
אפשר לכתוב בחוק את התאריך?
שגית אפיק
אפשר לכתוב את התאריך, כך נעשה ב-2009. אין בעיה. אפשר לעשות את זה. ועדיין, יש גם לוועדת הכספים סמכות לקבוע מועד מוקדם יותר, זה תיקון שממילא קיים בחוק יסוד: משק המדינה באופן קבוע. הדבר השני שנקבע כאן הוא התגברות על סעיף 36א. לחוק יסוד: הכנסת. זה אומר שהיום, לעניין התפזרות הכנסת בשל אי-קבלת חוק תקציב זה יהיה 135 ימים מיום כינון הממשלה, שזה אומר 30 ביולי 2013. המרווח הזה שבין 10 ביוני ל-30 ביולי אלו הימים שבהם הכנסת צריכה להכין את הצעת חוק התקציב. צריך לזכור, אגב, שלצד הצעת חוק התקציב, בדרך כלל – ואולי גם בזה תהיה הפתעה השנה – מגיעה הצעת חוק ההסדרים. ואם יהיה תקציב דו-שנתי, אז יגיע עוד חוק שיתקן וייקבע הוראות מיוחדות ביחס לתקציב דו-שנתי. אז אנחנו מדברים על פרק זמן מאוד צפוף לכנסת לקיים בו דיונים.
לעניין ה-30 ביולי, צריך להעיר שזה מקצר את הימים של הכנסת ל-48 ימים להכנת התקציב, כיוון שהחלטת הוועדה המסדרת הייתה שיוצאים לפגרה ב-28 ביולי. ולכן הוועדה צריכה להחליט שאם היא עומדת על זה שדרושים אותם 50 ימים במלואם אז צריך לקבל החלטה שונה בוועדה המסדרת ולתקן את מועדי הפגרות.
עיסאווי פריג'
למה לא להקטין את הימים של הממשלה?
שגית אפיק
אפשר להקטין את הימים של הממשלה ביומיים.
היו"ר משה גפני
אתם מסכימים להקטין ביומיים את של הממשלה?
איל זנדברג
ככל שאני יודע, הממשלה קיבלה את ההחלטה – המספרים האלה נקבעו אחרי דיונים פוליטיים. אני לא מוסמך לשנות ביום אחד. זה עניין פוליטי.
ראובן ריבלין
אין שום בעיה.
עפר שלח
הם לא יסכימו.
ראובן ריבלין
אין שום בעיה להאריך את הדיונים וההצבעה על החוקים גם בפגרה.
עפר שלח
בבוקר דיברו אתי אולי אפשר להחזיר את זה - - - הם לא יסכימו.
איל זנדברג
באיזה יום זה יוצא?
שגית אפיק
ה-31 ביולי יוצא יום שני.
איל זנדברג
יש קושי בכך שהכנסת תכהן עוד יומיים.
היו"ר משה גפני
אנחנו נכתוב את התאריך.
ראובן ריבלין
הוא לא סוגר את הישיבה. הוא פשוט אומר אני דוחה את המשך הישיבה.
שגית אפיק
30 ביולי יוצא יום שלישי. ו-10 ביוני של ההנחה יוצא יום שני.
היו"ר משה גפני
בעברי כמה זה?
שגית אפיק
כ"ג באב.
עיסאווי פריג'
למה אתם זורקים את על חברי הכנסת? תורידו את הממשלה ביומיים.
איל זנדברג
אפשר עד כ"ה, שהכנסת תפעל עוד יומיים. היו דברים מעולם.
שגית אפיק
אפשר שהכנסת תפעל עד יום חמישי. עד 1 באוגוסט.
היו"ר משה גפני
שגית, אני מציע לכתוב את התאריך, גם במועד שהם צריכים להניח את זה על שולחן הכנסת וגם במועד שצריך לאשר את זה.
שגית אפיק
אתה רוצה להאריך את המועד של הכנסת, לתת עוד יום-יומיים?
היו"ר משה גפני
לא. את ה-50 יום כמו שסיכמנו. אני לא זז מהסיכום, אפילו ביום אחד. ונפנה ליושב-ראש ועדת הכנסת כאשר יתחילו הדיונים על התקציב, ונגיד לו שעל-פי החלטת הוועדה המסדרת זה נכנס יומיים לתוך הפגרה, ואז נראה – או לשנות, אם הממשלה תסכים, אז נוריד יומיים מהממשלה.
ניסן סלומינסקי
או להאריך את הפגרה.
היו"ר משה גפני
כן, אנחנו נוכל לעשות את התיקונים.
עפר שלח
יקצרו את הפגרה בשלושה ימים, לא יקרה כלום.
היו"ר משה גפני
עפר, אין ויכוח, אני אמרתי.
עיסאווי פריג'
מה הוא צריך 85 יום?
ניסן סלומינסקי
דווקא השר הזה כן צריך, הוא מתחיל הכול מההתחלה.
היו"ר משה גפני
רבותי, עד כאן, הכול בסדר, לפני שאנחנו נכנסים לדיון. אני מאפשר, אבל רק רגע לפני זה – התיקונים האלה צריכים להיעשות בחוק יסוד: הכנסת – תתקני אותי אם אני טועה – ובחוק יסוד: משק המדינה.
איל זנדברג
לא. לא נשאלתי, אבל אני חושב שזה לא תיקון של החוקים האלה.
היו"ר משה גפני
אני יכול לדבר בוועדה בינתיים? אלו תיקונים לחוק יסוד: הכנסת ותיקונים לחוק יסוד: משק המדינה.
שגית אפיק
ההוראות שמתייחסות להתפזרות הכנסת הן בחוק יסוד: הכנסת – אני עוזרת לעורך הדין איל זנדברג – וההוראות שמסדירות את מועד ההנחה הן בחוק יסוד: משק המדינה.
היו"ר משה גפני
יפה. ושם צריכים להיות התיקונים. הממשלה הביאה את זה, לפי דעתי – לא חשוב, אני לא רוצה להגיד טעות, אבל אני לא רוצה את הדבר הזה. הם מביאים את זה בחוק יסוד: תקציב דו-שנתי. זה התקציב של שנת 2012-2009.
ראובן ריבלין
שהוא הוראת שעה.
היו"ר משה גפני
כן. אין מקומם שם. שר האוצר לא החליט האם הולכים לתקציב דו-שנתי. הממשלה לא קיבלה החלטה בעניין הזה. היה סיכום איתי שלא מדברים על העניין הזה. אנחנו מדברים רק על המועדים. המועדים זה חוק יסוד: הכנסת וחוק יסוד: משק המדינה. להכניס את זה עכשיו בחוק יסוד של התקציב הדו-שנתי, זה כאילו אנחנו אומרים לממשלה אנחנו הכנסת, אנחנו מבקשים מכם שתעשו תקציב דו-שנתי.
ראובן ריבלין
בדבר אחד אני צריך לתקן אותך. אם יחליט שר האוצר – והוא עוד לא יודע, אבל אין לי כל ספק שהוא יחליט שהפעם יהיה דו-שנתי - - -
היו"ר משה גפני
יכול להיות.
שגית אפיק
אי-אפשר לדעת.
היו"ר משה גפני
אי-אפשר לדעת.
עיסאווי פריג'
זה אסור, כי השנה עברה.
ראובן ריבלין
כי השנה עברה. אז אני רק אומר פרקטית.
היו"ר משה גפני
בסדר, אז שיתקן את החוק.
ראובן ריבלין
הואיל שכך, שכנראה מבחינה פרקטית שר האוצר יחליט שבשנה זו הוא ממשיך את הדו-שנתי ולאחר מכן מפסיק אותה, יכול להיות שצריך לתקן את החוק הזה.
היו"ר משה גפני
לא.
ראובן ריבלין
כן.
שגית אפיק
אבל ממילא אם הוא יחליט על דו-שנתי הוא יצטרך להביא תיקון שקובע את ההוראות המיוחדות לשנים 2014-2013.
היו"ר משה גפני
נכון. אבל לא צריך לתקן את הכול.
שגית אפיק
יש פה התלבטות.
ראובן ריבלין
אז מה עשתה הממשלה? אני לא יושב בממשלה, אבל אני יכול לנחש מה הם עשו – לא בטוח שהשרים יודעים מה הם עשו, אבל אני יכול לנחש מה הם עשו. החוק הזה מתייחס לתקציב הבא כתקציב דו-שנתי.
היו"ר משה גפני
חד-שנתי.
עיסאווי פריג'
דו-שנתי.
ראובן ריבלין
דו-שנתי.
היו"ר משה גפני
חד-שנתי. החוק הזה שעליו אנחנו מדברים?
ראובן ריבלין
לא, לא, לא.
איל זנדברג
לא. מה - - -
היו"ר משה גפני
בטח. תודה רבה. בסדר. תודה רבה.
ראובן ריבלין
זנדברג צודק. אני אפילו לא שאלתי אותו, לא התייעצתי אתו.
היו"ר משה גפני
מאיפה אתה יודע מה הוא אומר?
ראובן ריבלין
כי אנחנו צריכים להתייחס להוראת השעה ולתקן אותה או להאריך אותה, כי אחרת אנחנו ניצור מצב - - - נשמע את זנדברג, הכי טוב.
היו"ר משה גפני
נשמע את עורך הדין זנדברג, אבל לפני זה אני מבקש את היועצת המשפטית של הוועדה, בהתייחס לדברים של חבר הכנסת ריבלין. אם יביאו תקציב דו-שנתי, האם יצטרכו להביא תיקונים - - -
שגית אפיק
בוודאי. בוודאי. אם יחליטו להביא תקציב דו-שנתי, צריך לתקן בהוראת שעה – שלישית, יש לומר – את חוק יסוד: תקציב המדינה לשנים 2012-2009.
ניסן סלומינסקי
יצטרכו לאשר את זה במליאה.
שגית אפיק
אם אני מבינה את מה שאומר חבר הכנסת ריבלין, אתה מנסה אולי לומר שעצם העובדה שזה הוכנס כרגע, המועדים בלבד הוכנסו בחוק יסוד: תקציב המדינה, זה מרמז על כך שיש בכוונת האוצר להביא תקציב דו-שנתי - -
ראובן ריבלין
אמת.
שגית אפיק
- - אבל מה שנאמר לנו כאן הוא שזה לא כך.
ראובן ריבלין
עורך הדין זנדברג.
היו"ר משה גפני
בבקשה, עורך הדין זנדברג.
איל זנדברג
צהריים טובים. איל זנדברג ממשרד המשפטים, מחלקת ייעוץ וחקיקה. אני אומר דברים שקשורים למבנה החקיקה, אם תוכלו להעניק לי כמה דקות של סבלנות. אבל ראשית, מבחינת המניע, אני רוצה להבהיר, ברמה הכי עובדתית, המיקום של התיקון במי מהחוקים התגבש בדיון מול מחלקת נוסח החוק במשרד המשפטים - - -
היו"ר משה גפני
לא קשור לתקציב הדו-שנתי.
איל זנדברג
ברמה הכי עובדתית, אני רק יכול לתאר את ההתלבטות. אני ניסחתי - - - ראשונית במחלקת נסח החוק.
שגית אפיק
גם אתה במקור חשבת שאפשר לתקן בחוקי היסוד עצמם?
איל זנדברג
לא. ועלתה הטענה שאומרת שהמיקום הוא לא נכון, וכך התגלגל התיקון למקום הזה, שאני חושב שהוא נכון, ואני אנסה לשכנע. צריך להבין שיש לנו 11 חוקי יסוד קבועים, והנה, יש חוק יסוד שהוא גם חוק יסוד עם כותרת ושם, ומקף ונקודתיים – סמלים צורניים - שהוא הוראת שעה, ובית המשפט נתן לזה הכשר עם ביקורת על המהלך.
ראובן ריבלין
בג"ץ של - - -
שגית אפיק
רוני בראון.
איל זנדברג
אבל יש לנו עכשיו 12 חוקי יסוד. חוק היסוד הזה הוא מספר 12, והוא כהוראת שעה. כיוון שהתיקון של סעיף 36א. לחוק יסוד: הכנסת, אותו סעיף שקובע 45 ימים – אנחנו לא מתקנים אותו. גם לשיטת היושב-ראש לא מדובר בתיקון של אותו סעיף. מדובר בקביעה של הוראת שעה שקובעת שעל אף סעיף 36א. תחול הוראה אחרת. כלומר, מדובר בקביעה של הוראה אחרת, שמתנגשת לכאורה עם 36א. כלומר, שאם נחוקק בדרך שמוצעת כאן על-ידי היועצת המשפטית של הוועדה, יהיה לנו עוד חוק יסוד. זה לא יהיה חוק יסוד: הכנסת, זה יהיה חוק יסוד שאנחנו קוראים לו "מרחף" - -
שגית אפיק
הוראת שעה.
איל זנדברג
- - שהוא לא תיקון של חוק יסוד: הכנסת. יהיה לנו עוד חוק יסוד מרחף, שמה הוא אומר? הוא אומר רצתה הכנסת לחוקק הוראות מיוחדות לעניין תקציב שנת 2013. מה תוכנן של ההוראות המיוחדות? זה אותו דבר, אלו הוראות שדומות לסעיף 2 בחוק היסוד שלפנינו. כלומר, קביעת המועד בהתגברות על סעיף 36א. כלומר, יהיה לנו חוק יסוד שקובע הוראות מיוחדות לעניין תקציבי 2010-2009 עד 2012, ויהיה לנו עוד חוק יסוד, אח – לא בדיוק תאום, זה נכון, מיד נתייחס לזה – שמדבר על 2013. מה ההבדל בין שניהם?
ראובן ריבלין
שהוא עוד פעם הוראת שעה.
איל זנדברג
האחד, התוכן של ההוראות המיוחדות שבחרה הכנסת לקבוע - -
היו"ר משה גפני
אבל זה יהיה בכל מקרה.
איל זנדברג
- - על 2012-2009. התוכן הוא דו-שנתי, פלוס הארכת מועדים, בעוד שהתוכן של ההוראות המיוחדות לגבי 2013 זה רק הארכת מועדים. הדעת נותנת שאם לא הייתה פה איזושהי רגישות מיוחדת של העניין, שיש לי כבר חוק יסוד ואנחנו לא רוצים להוסיף עוד חוק יסוד ועוד חוק יסוד. חוק יסוד שעוסק בהוראות מיוחדות לגבי תקציב המדינה לשנים מסוימות, שנבדיל ונאמר יש לי נתח שמדבר על שנים 2009, 2010, 2012 דו-שנתי, ויש לי נתח אחר שקובע הוראות ל-2013, שתוכנן ייקבע כפי שהכנסת רוצה, או במקרה הזה, באיזושהי הידברות עם הממשלה. אני לא רואה לא חשש ולא פגם בזה שזה יהיה בחוק הזה. אני חושב שזה דבר נכון יותר. ואני גם אתאר את העובדות – העובדה שנכלול את זה בחוק הזה לא תגרום לכך – בוא לא נטעה את עצמנו – שיהיה תקציב דו-שנתי או לא יהיה. זה עניין של הכרעה פוליטית של הנבחרים אם יהיה תקציב דו-שנתי או לא יהיה, והמיקום של חוק היסוד לא ידביק ולא יגרום למישהו להגיד זה כבר בחוק יסוד הזה, כך יהיה.
ועוד מילה אחרונה מבחינה פורמלית, למרות שקוראים לחוק הזה חוק יסוד: תקציב דו-שנתי, לא כך הוא. הכנסת בחרה לכנות אותו "חוק יסוד: תקציב המדינה לשנים 2009 עד 2012 (הוראות מיוחדות)(הוראת שעה). דו-שנתי זה התוכן של ההוראות שנקבעו, של ההוראות המיוחדות, אבל זה לא חוק יסוד - - -
שגית אפיק
כל ההוראות המיוחדות שבחוק הן תקציב דו-שנתי.
איל זנדברג
לא, סליחה, עם כל הכבוד, זו הסתכלות לא משפטית על המבנה של חוקי היסוד, שגם אין בה צורך. אני לא רואה פה אפילו חשש פוליטי. אם יוחלט שיהיה תקציב דו-שנתי, יעלה על הדעת שהמיקום בחוק היסוד ישנה את ההחלטה הזאת? לא. לכן אני מציע דווקא, מפאת הניקיון של חוקי היסוד שלנו לדבוק בחוק היסוד הזה שכבר קובע הוראות מיוחדות לגבי תקציבים בשנים מסוימות. אם רוצים להפריד את זה בפרקים שונים, גם זה רעיון שעלה כדי להפריד, שיש פרק א' – שנים כאלה וכאלה שיש תקציב חד-שנתי. פרק אחר – שנת 2013, תקציב חד-שנתי. אולי זה עושה איזו אסתטיקה, אבל אין פה לא מניע ולא כוונה - - -
ראובן ריבלין
עורך הדין זנדברג.
קריאה
אפשר לשאול שאלה?
איל זנדברג
אם היושב-ראש יתיר, אני אשמח להשיב על כל שאלה.
ראובן ריבלין
עורך הדין זנדברג, תאמר לי, בג"ץ לא הנחה את הכנסת לגבי הוראת שעה עד כמה היא יכולה להאריך אותה?
היו"ר משה גפני
רק שנייה. איל, קודם כל, לגבי הניקיון של חוק יסוד או הוראת שעה – אנחנו כבר לא כל כך נקיים עם העניין הזה. אנחנו עשינו בחוק יסוד – אני לא יודע איך המשפטנים הסכימו לזה – חוק יסוד: הוראת שעה - - -
ראובן ריבלין
חוק יסוד: הוראת שעה. בית המשפט הגבוה לצדק העיר את תשומת ליבם - - -
היו"ר משה גפני
אני הייתי היחיד בקואליציה שבמליאה הצביע נגד. את הניקיון בוא נשאיר. מי שיש לו חמאה על הראש, שלא ילך בשמש. ניקיון, חוק יסוד, הוראת שעה. והצרחה הגדולה של התקציב הדו-שנתי, שאנחנו באים עכשיו עם גרעון של 40 מיליארד שקל. בסדר.
איל זנדברג
מה החשש שאדוני רואה? שבגלל זה יהיה תקציב דו-שנתי?
היו"ר משה גפני
אני דיברתי עם שגית. יכול להיות שנלך לפתרון. משרד האוצר, אתם מהלשכה המשפטית, אם אתם לא מפחדים ממשרד המשפטים, מה העמדה שלכם?
אלעזר במברגר
אני רוצה להצטרף למה שאמר עורך הדין זנדברג. הייתה התלבטות אמתית בעניין של נוסח. התלבטות אל מול מחלקת נוסח החוק. גם אנחנו סברנו שהחוק הזה הוא אכסניה ראויה בגלל שמבחינתנו החוק הזה – למרות הכינוי הפופוליסטי שלו, אפשר לומר – עניינו הוראות מיוחדות לתקציבים של שנים מיוחדות. וגם אנחנו לא רואים שום משמעות לעניין שזה ייקבע דווקא במקום הזה. זה לא דוחף בשום צורה לדו-שנתי וגם לא להיפך.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
עדי קול
שאלה מקדמית, למה התיקון הוא בחוק יסוד? מלכתחילה אתה אומר שהוא חוק יסוד, אי-אפשר לעשות תיקון ולהוסיף סעיף שקוראים לו סעיף הוראות מיוחדות?
שגית אפיק
ההוראות במקור היו בחוק יסוד: משק המדינה, אז כדי לתקן חוק יסוד צריך חוק יסוד.
איל זנדברג
מדובר בהוראת שעה לחוק יסוד, אז היא מרחפת, ואז כשהיא פוקעת – היא לא משנה באמת את 36א. זה לא הסדר של קבע.
ראובן ריבלין
יש בעיה על בעיה. אני לא בטוח שאפשר עד בלי סוף לתקן חוק יסוד שהוא הוראה זמנית. מי שיקבל את הביקורת זו תהיה הכנסת, לא אני.
שגית אפיק
זה מה שאמרתי, שברגע שיביאו תקציב דו-שנתי, אנחנו נהיה בתיקון הוראת שעה רביעית לחוק היסוד.
איל זנדברג
אם כי נזכור שזו לא הוראת שעה שיש לה תוקף והתמשכות. הוראת השעה לגבי 2010-2009 מיצתה את עצמה.
היו"ר משה גפני
רבותי, עם כל הכבוד. חבר הכנסת רובי, אתה רוצה? בבקשה. אתה רוצה?
אבישי ברוורמן
לא, הליטיגציה לא. בואו נקבל החלטה.
היו"ר משה גפני
מאה אחוז. בבקשה.
ראובן ריבלין
אני רק רוצה להבהיר הבהרה יתרה. קודם כל, פה לא דנים אם יהיה תקציב דו-שנתי או אם יהיה תקציב חד-שנתי. נדמה לי שבתקופה זו, כאשר אנחנו מגיעים ליולי, לאישור התקציב – שגם אז אני עוד לא בטוח אם הוא מאושר – אנחנו למעשה נדון בשני תקציבים באותה העת על-ידי אותה ועדה. וגם הממשלה חייבת להביא את התקציב הבא עד יוני. ביולי היא חייבת לסיים את התקציב לשנה הבאה. ולכן, מטבע הדברים, כאשר ילמד את החומר – אלא אם כן יהיה לו יועץ שאני עדיין לא יכול לתפוס מה תהיה הארגומנטציה שלו – נדמה לי שבסופו של דבר, בכורח הנסיבות שבה אנחנו מגיעים לאישור תקציב ביולי, יאשרו אותו בנשימה אחת עד דצמבר.
אבישי ברוורמן
בסדר, אבל למה להקדים מאוחר למוקדם?
עיסאווי פריג'
זה מה שיקרה.
אבישי ברוורמן
בסדר, אני יודע מה יקרה, אבל מה זה חשוב? אנחנו עכשיו הולכים על דבר טכני.
ראובן ריבלין
יש תורה ויש יוצאים מן הכלל. אם את מאשרת את תקציב המדינה לא בינואר, אלא ביולי, מטבע הדברים את כבר הולכת ועושה את העבודה, כי אחרת הכנסת - - -
קארין אלהרר
זה הגיוני לחלוטין, פשוט כרגע זה - - -
ראובן ריבלין
גם הממשלה תרצה לסיים את עניין התקציב, שתהיה לה מנוחה גם להתחיל להפעיל את שלטונה. מה שאני רוצה להפנות את תשומת לב החברים אליו זו העובדה שאנחנו ככנסת צריכים לדאוג לכך – מה עוד שאיננו יודעים מה יהיה חוק ההסדרים, זו התקופה שבה אנחנו מקבלים על מנת לדון בתקציב המדינה, שעדיין לא נדון על-ידי הממשלה, והממשלה עדיין לא קבעה את סדרי העדיפויות שלה – להשאיר זמן מתאים ומספיק על מנת שכאשר נפצל את החוק, אם יהיה צורך לפצל, נאפשר לכנסת לדון דיון עמוק, ציבורי וחוקתי לכל אותם נושאים אשר יבואו אלינו לדיון. אני הבנתי שהגיעו אתמול לפשרה, אני גם מברך עליה. אני חושב שאנחנו צריכים את המועדים לאשר כפי שהם, בלי לעשות הנחה לממשלה, בלי לעשות איזושהי פגיעה בכנסת.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. חבר הכנסת עפר שלח.
עפר שלח
בעניין זה ממש, יש בקשה מהאוצר לעוד חמישה ימים לצד של הממשלה. 90 ו-50.
ראובן ריבלין
על חשבון הכנסת, עפר?
עפר שלח
לא, לא, 90 ו-50.
שגית אפיק
זאת אומרת, להיכנס לפגרת הכנסת שבוע.
היו"ר משה גפני
זה ממש להיכנס לפגרה.
ראובן ריבלין
נו אז מה?
יצחק כהן
עפר, מה ייתנו להם חמישה ימים?
אבישי ברוורמן
עפר, למה חמישה?
עפר שלח
איציק, זה בא מאנשים שאתה יושב איתם כבר הרבה שנים, לא אני. בזה הרגע זה בא. זה נאמר לי בדחיפות ובבקשה גדולה.
היו"ר משה גפני
אני צריך הסכמה גם של יריב לוין וגם של שלי יחימוביץ.
עיסאווי פריג'
זה קלף מיקוח בשביל להוריד את הימים של האופוזיציה בכדי לעמוד ב-28 ליולי?
עפר שלח
לא. חבר'ה, אין פה קונספירציה.
עיסאווי פריג'
כך זה יהיה.
עפר שלח
50 הימים של הכנסת בעינם עומדים. אין קונספירציה.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
אבישי ברוורמן
קודם כל, אני מכבד כל בקשה, אבל יש לי הערה. אני ראיתי גם בהרכבת הממשלה, וגם בניסיוני המועט בכל מיני מקומות, אנשים קוצבים זמן כשיש להם זמן שהוא פחות – ואני מקבל, מכיוון שיש אדמיניסטרציה חדשה שצריכה ללמוד את הנושא. אבל אני לא מבין מה הארגומנטציה, למה עוד חמישה ימים? יש פה איזה חישובים גיאומטריים של איזו מקסימיזציה? לא. אני חושב שחלק מהדברים זו באמת השאלה – הלא כולנו רוצים מחווה של רצון טוב. אבל אם זה נכנס כבר גם לפגרה, גם אתה לא יודע וגם אני לא יודע. זה שכמה פקידי אוצר אמרו עכשיו שבשביל החישובים הם צריכים עוד חמישה ימים, בשבילי זה לא תופס. כי אני יודע שבהרבה מקומות בקבלת החלטות אתה יכול להשים את הגבול, ובדרך כלל הגבול הזה מתמלא.
עכשיו איציק יושב בכיסא השני. ואני אומר לך שאם צריך לגמור את זה בתאריך קיים, זה ייגמר בתאריך הקיים. אין פה איזו ארגומנטציה עקרונית.
עפר שלח
אבישי, ברמה העקרונית אני מקבל את דבריך. אני אומר אני חושב שמכיוון שמדובר פה לא רק בממשל חדש, אלא גם בשר אוצר שצריך ללמוד את תפקידו - - -
היו"ר משה גפני
עפר, רק רגע. אני הייתי רוצה להיענות לבקשתך. יש בעיה. זה היה תהליך מאוד עדין, מאוד בעייתי.
עפר שלח
אני יודע, הייתי בתוכו.
היו"ר משה גפני
אני צריך להתקשר עכשיו ליריב לוין. אני צריך לבדוק עם ראשי הקואליציה ואני צריך לבדוק עם ראשי האופוזיציה, כשאנחנו כמה סיעות. אנחנו הגענו להסכמה ואנחנו גם תומכים בה.
עפר שלח
זה לא סיפור. אתה נותן לי חמש דקות מחוץ לחדר לעשות טלפונים?
היו"ר משה גפני
לא, שנייה, אני נותן לך משהו אחר.
ראובן ריבלין
אפשר להציג את זה בהסתייגות. אני יכול להביא - - -
היו"ר משה גפני
אני מציע לאשר את זה כמות שהוא. הממשלה בכל מקרה צריכה להביא חוק תקציב. היא צריכה להביא אותו. היא יכולה להביא שם תיקון לעניין הזה. היא יכולה להביא תיקון למועדים.
עפר שלח
לא הבנתי. או שהיא צריכה - - -
שגית אפיק
לא, אם לא יהיה תקציב דו-שנתי היא לא תוכל להביא. אם היא תביא תקציב דו-שנתי אז היא תצטרך לתקן. אי-אפשר.
איל זנדברג
יהיה תיקון מיוחד של חוק היסוד. זה יהיה לא אסתטי.
שגית אפיק
אם יהיה תקציב חד-שנתי הלא תוכל.
היו"ר משה גפני
אני נותן לך שתי דקות.
אבישי ברוורמן
לך תסגור את זה.
קריאה
תסביר רק שזה נכנס כבר לאוגוסט.
עיסאווי פריג'
ולא בשביל שאנחנו נוריד, בשביל שהאופוזיציה תוריד מהימים המוקצים, מה-50.
שגית אפיק
אני רוצה לשאול את משרד האוצר, גם את משרד המשפטים, אם יש לכם מחשבות על תיקון קבוע לגבי שנת בחירות. כיוון שכמו שאמרנו קודם, היום ההוראה היחידה שמתייחסת היא 45 ימים והתפזרות הכנסת בשל אי-קבלת חוק תקציב. אין את מועד ההנחה, ונראה ש-45 ימים זה זמן שהוא יחסית קצר לכל התהליך.
ראובן ריבלין
תכיני הצעת חוק.
אלעזר במברגר
לנו כמשרד אוצר יש מחשבות כאלה. הכיוון צריך להיות לטעמנו הבחנה בין סיטואציות שונות. למשל סיטואציה שבה כנסת נבחרת בשלב שבו אין לך תקציב שאושר לשנת הכספים הנוכחית על-ידי הממשלה היוצאת. כלומר, העבודה המקצועית על התקציב נקטעה בתחילתה, באמצעה, להבדיל ממצב שבו כבר הוכן תקציב מדינה לשנת 2013, אלא שהוא לא עבר בכנסת משיקולים פוליטיים או אחרים.
ראובן ריבלין
אבל הוא גם לא עבר בממשלה. יכול להיות שהממשלה מתחלפת.
אלעזר במברגר
שמבחינתנו כדרג מקצועי, זה הבדל גדול מאוד כי העבודה המקצועית מבחינתנו הפעם לא הבשילה.
ראובן ריבלין
אבל ברגע שאתה הלכת לבחירות הסיפור מתחיל מחדש. הממשלה החדשה צריכה לאשר את התקציב.
אלעזר במברגר
ודאי. ויש להניח - - -
עיסאווי פריג'
אני בעד שלא יהיה תקציב השנה. מה יהיה?
קריאה
1/12.
ראובן ריבלין
הולכים לבחירות.
עיסאווי פריג'
שיהיה 1/12.
ראובן ריבלין
לא, הולכים לבחירות. שלא תהיה אי-הבנה, הולכים לבחירות.
איל זנדברג
המצב החוקי כרגע הוא שאם לא יהיה תוך 45 ימים על-פי המצב החוקי הקיים תקציב, הולכים לבחירות.
ראובן ריבלין
אין דבר כזה, אם אין תקציב, זה העונש - - -
מיכל בירן
אבל נראה שהחוק פה הוא זמני. אתה אומר ככה זה החוק, תשנו את זה.
איל זנדברג
הנה, זה השינוי - - -
קריאה
זה השינוי שעכשיו מבקשים.
ראובן ריבלין
השינוי הזה הוא במקרה מיוחד במינו.
רוברט אילטוב
החוק הוא קבוע, השינוי הוא זמני.
עיסאווי פריג'
השינוי התחיל ב-107 ימים, עכשיו 135. בעוד שנה וחצי יהיה 170 יום בדיוק כמו חוק ההסדרים. זה התחיל עם כמה סעיפים ונגמר עם 200.
ראובן ריבלין
זו ממשלה שונה בתכלית מהממשלה הקודמת. יש פה ממשלה שסדרי העדיפויות - - -
עיסאווי פריג'
ומה התחדש בחמישה ימים בין אתמול להיום?
ראובן ריבלין
מה התחדש? שאתה נהית חבר כנסת, יקירי. חידוש גדול.
קריאה
מעירים לי פה, זה מיום רביעי ליום ראשון.
היו"ר משה גפני
רגע, זה על חשבון החורף?
ראובן ריבלין
היועצת המשפטית הנכבדה, אני חושב שהוועדה צריכה ליזום - - -
שגית אפיק
תיקון?
ראובן ריבלין
יהיה לנו יושב-ראש שייבחר בוודאי. יש פה חברי כנסת שלא יהיו בוועדת הכספים.
היו"ר משה גפני
איפה עפר שלח? אני לא מחכה עוד. רק שנייה, איל, ההצעה הזאת לעשות את זה פרקים – אתם מסכימים?
איל זנדברג
נראה לי שכן.
היו"ר משה גפני
אני מציע לחברי הוועדה לקבל את עמדת משרד המשפטים בעניין. אבל אנחנו נעשה פרקים בחוק הזה. הפרק האחד יהיה על 2012-2009, והפרק השני יהיה פרק על 2013.
קריאה
עפר סוגר את זה. דקה והוא חוזר.
היו"ר משה גפני
לא, אני לא מאריך את החמישה ימים האלה. מה זה הדבר הזה. אני לא מסכים. היה סיכום.
קריאה
לבוז'י אין בעיה.
היו"ר משה גפני
שמה?
קריאה
זה לא בא מאתנו. זה לא בא מהקואליציה.
היו"ר משה גפני
בסדר, עם כל הכבוד, תקרא לעפר, אני הולך להצביע. מה זה הדבר הזה? באמת. אני מציע לחברי הוועדה – שגית, תקני אותי אם אני טועה – לקבל את עמדת הממשלה בעניין הזה, את עמדת משרד המשפטים. עפר, אני לא - - -
עפר שלח
זה מקובל. בוז'י הרצוג אמר לי שזה מקובל מהצד שלו. אני מחכה לסגירה סופית עם יריב לוין. תנו לי שתי דקות.
היו"ר משה גפני
אבל למה? בשביל מה אתה צריך את זה אחרי שהיה סיכום, ריבונו של עולם?
איל זנדברג
הצעת החוק הממשלתית כמובן אומרת מה שהיא אומרת. יכול להיות שאני מייצג פה משהו של הממשלה.
היו"ר משה גפני
רק שנייה, איל, מה עמדת הממשלה?

ההקלטה נקטעה לזמן קצר בשל תקלה טכנית.
אבישי ברוורמן
אני מקבל את ההמלצה של בוז'י ולכן מפלגת העבודה - מיכל בירן ואנוכי - נתמוך.
מיכל בירן
לא, חכה רגע.
אבישי ברוורמן
את רוצה לבדוק את זה? תודה רבה.
שגית אפיק
יש עוד בעיה, בעיניי, עם הוספת חמישה ימים. המועדים שנקבעו תואמו לפי לוח השנה – 10 ביוני, מועד ההנחה, יוצא יום שני. אם מוסיפים חמישה ימים אנחנו נופלים על שבת, כיוון שאין מליאת כנסת בשבת זה יביא את הממשלה ליום שני שאחר כך, וזה אומר שיש פה תוספת של שבעה ימים. להוסיף שבעה ימים גם לכנסת יביא אותנו כבר ל-10 באוגוסט וזה נראה לי מוגזם.
קריאה
זה בלתי אפשרי.
שגית אפיק
זה מוגזם מאוד.
עיסאווי פריג'
זה לא הגון מה שקרה פה. זה לא הגון.
שגית אפיק
שני עד שבת אין מליאה, יש מליאה רק בשני. אפשר להוסיף שלושה ימים.
היו"ר משה גפני
רבותי, אני מצטער מאוד. תצביעו נגד.
שגית אפיק
אפשר להוסיף יומיים - יום רביעי.
היו"ר משה גפני
רבותי, תקראו לעופר. אני מצביע. לא התחייבתי למישהו שאני הולך עם כל השיגעונות.
עפר שלח
חברים, זה חזר להתחלה.
היו"ר משה גפני
יפה, זה מה שהלכתי לעשות. אנחנו עושים את זה לפי - - -
ראובן ריבלין
עפר, היה בידי היושב-ראש להצביע - - -
היו"ר משה גפני
רבותי, תאמינו לי, תיקחו אותי בתור יועץ, אני מוכן בחינם. אגיד לכם לאיזה בקשות לא להיעתר. אני יודע מאיפה זה הגיע, תאמין לי.
ראובן ריבלין
אם אתם תהיה על-ידי, גם אני מוכן להיות יועץ.
היו"ר משה גפני
אני מקבל את הצעת הממשלה, שזה יהיה בחוק הזה כפי שהובא על-ידי הממשלה. אנחנו משנים את מה שהיועצת המשפטית הקריאה - אנחנו לא נשארים רק עם הימים אלא קובעים את המועדים. ההנחה היא ב' בתמוז התשע"ג, 10 ביוני 2013. אישור התקציב הוא ב-כ"ג באב, 30 ביולי 2013.
יצחק כהן
זה בין הזמנים.
היו"ר משה גפני
נכון.
איל זנדברג
זה משקף את הספירה הזאת.
שגית אפיק
זה משקף 135 ימים, ולא יום יותר. זאת אומרת, זו בדיוק הצעת הממשלה.
היו"ר משה גפני
בהסכמת עורך הדין זנדברג, אנחנו קובעים את זה בפרקים כדי שלא יהיה פה מסר, לא של תקציב דו-שנתי ולא של שום דבר, רק המועדים, וככה ננסח את זה למליאה.
ראובן ריבלין
אני רוצה הסתייגות שתצביע עליה הוועדה – שלא תתקבל - להוסיף חמישה ימים.
היו"ר משה גפני
בסדר. הצעת חוק יסוד: תקציב המדינה - - -
מיכל בירן
למה? רובי, יש סיכומים.
אבישי ברוורמן
אין צורך, אף אחד לא רוצה את זה.
ניסן סלומינסקי
הוא עושה את זה רק כדי לקבע את זה. גמרנו, אי-אפשר יהיה לערער על זה.
ראובן ריבלין
שלא יאמרו אחר כך שאנחנו - - - לא יודעים אפילו מה התקציב. שלא יאמרו אחר כך.
עיסאווי פריג'
קיבלנו ולמדנו.
היו"ר משה גפני
אתה עומד על דעתך?
ראובן ריבלין
הרי היא לא תתקבל, כולם חוץ ממני יצביעו נגדה. ואז זה יעלה למליאה כהסתייגות, ואז אוריד את ההסתייגות.
היו"ר משה גפני
טוב. מי בעד ההסתייגות של חבר הכנסת רובי ריבלין?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 1

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
הצעת חוק יסוד: תקציב המדינה לשנים 2009 עד 2012 - - -
שגית אפיק
אני מבינה, חבר הכנסת ריבלין, שזה חמישה ימים לממשלה.
היו"ר משה גפני
הצעת חוק יסוד: תקציב המדינה לשנים 2009 עד 2013 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2) – עם המועדים, עם התיקון שאמרנו, של חלוקה לפרקים. מי בעד אישור הצעת החוק? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת החוק נתקבלה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה, הצעת החוק אושרה. תודה לכולם, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 15:09.>

קוד המקור של הנתונים