ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 19/03/2013

בחירת סגן זמני ליושב ראש הכנסת, הצעת הרכב לוועדה מיוחדת לדיון בהצעת החוק הרבנות הראשית לישראל., קביעת מועדי הכנסים במושב הראשון של הכנסת ה-19, בקשת הממשלה לפטור מחובת הנחה לפני הקריאה הראשונה בהצעת חוק, הקדמת שעת ישיבת מליאת הכנסת , חילופין בראשות הוועדה המסדרת

פרוטוקול

 
הכנסת התשע-עשרה

PAGE
29
ועדת הכנסת
19/03/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 5>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שלישי, ח' בניסן התשע"ג (19 במרץ 2013), שעה 11:15
סדר היום
<1. חילופין בראשות הוועדה המסדרת>
<2. בקשה לפטור מחובת הנחה>
<3. קביעת מועדי הכנסים במושב הראשון של הכנסת ה-19>
<4. הקדמת שעת ישיבת מליאת הכנסת>
<5. בחירת סגן זמני ליושב ראש הכנסת>
<6. הצעת הרכב לוועדה מיוחדת לדיון בהצעת החוק הרבנות הראשית לישראל.>
נכחו
חברי הוועדה: זאב אלקין – היו"ר
יריב לוין – מ"מ היו"ררוברט אילטובמיכל בירןמוחמד ברכהמשה גפניצחי הנגבייצחק וקניןאחמד טיבישולי מועלםאברהם מיכאלישמעון סולומוןחמד עמארמשה פייגליןמאיר פרושעדי קולמירי רגביוני שטבוןמאיר שטריתנחמן שיעופר שלחאיילת שקדפנינה תמנו-שטה
רונן הופמןאורי מקלבאיציק שמולי
מוזמנים
ירדנה מלר הורוביץ - מזכירת הכנסת

שלומית ברנע-פרגו - יועמ"ש, משרד ראש הממשלה

גלעד סממה - עו"ד, משרד המשפטים

אלעזר במברגר - עו"ד, משרד האוצר

נור חאיך - עו"ד, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
הילה רוטנברג - מתמחה
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רשם פרלמנטרי
יעקב סימן טוב
<חילופין בראשות הוועדה המסדרת>
היו"ר זאב אלקין
טוב, חברים, אנחנו מתחילים את הישיבה. בוקר טוב לכולם. אני אלך לפי סדר היום, וכפי – מה שנקרא – ייחלו לזה הרבה חברים בישיבה הקודמת, אכן אני פותח את הישיבה הזאת מהסעיף הראשון, מחילופין בראשות הוועדה המסדרת. כידוע, מקובל שמי שעומד בראשות הוועדה המסדרת זה יושב-ראש הסיעה של מי שמרכיב את הממשלה. במקרה הזה גם הממשלה הורכבה, ואתמול התבצעו חילופי גברי בראשות סיעת הליכוד-ישראל ביתנו. חבר הכנסת יריב לוין נבחר לראשות הסיעה. ולכן, בדיוק בדומה למה שהיה לפני ארבע שנים, כשחבר הכנסת גדעון סער העביר אליי את המושכות, אני מבקש מהוועדה המסדרת לאשר את חבר הכנסת יריב לוין כיושב-ראש הוועדה המסדרת במקומי.
מאיר שטרית
מי בעד?
היו"ר זאב אלקין
כן. אה, מי בעד.
מירי רגב
אתה מציע את עצמך?
היו"ר זאב אלקין
אני מביא את זה להצבעה. מי בעד ההצעה? מי נגד? מי נמנע?
הצבעה
בעד חילופין בראשות הוועדה המסדרת – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה נתקבלה.
היו"ר זאב אלקין
אושר פה אחד.
מירי רגב
את נגד, חברת הכנסת איילת שקד?
היו"ר זאב אלקין
טוב, אני מפנה לחבר הכנסת יריב לוין את המקום. אני מודה לחברי הוועדה המסדרת על שיתוף הפעולה בתקופה הקצרה הזאת ובהצלחה.
היו"ר יריב לוין
טוב, תודה רבה. קודם כל, כיף לחזור לכיסא המוכר, למקום הכמעט טבעי מבחינתי.
טוב, רבותיי, קודם כל, תודה רבה על האמון. תודה רבה לחברי, חבר הכנסת זאב אלקין, שיקבל היום מתנה בדמות מינוי רשמי כסגן שר, ואני מאחל לך שכבר ביום ההולדת הבא אולי תקבל מתנה נוספת, משודרגת, וברכות גם לחברת הכנסת עדי קול. ובאמת, אני מקווה שאנחנו נשכיל לקצר את ימיה של הוועדה הזאת, כמה שניתן, ולהגיע למצב שנוכל למנות את הוועדות הקבועות, ובאמת לעשות, להתחיל – אני הייתי אומר: סופסוף לעבוד אחרי תקופה ארוכה מאוד שהכנסת הייתה בפגרת בחירות, ואחר כך בפגרה מאונס אחרי הבחירות.
<הקדמת שעת ישיבת מליאת הכנסת>
היו"ר יריב לוין
אני עובר לנושאים הבאים שעל סדר היום. הנושא הראשון, שהוא סעיף בי"ת: הקדמת שעת פתיחת ישיבת מליאת הכנסת. היום אנחנו נידרש למעשה במליאת הכנסת לשלושה נושאים: להודעה רשמית על מינויים של סגני השרים, ולאחר מכן לדיון בשני חוקים שלגביהם מונחות בפנינו בקשות פטור, שתיכף נדון בהן.

אחרי הידברות שהייתה גם עם חבר הכנסת הרצוג, בשם האופוזיציה, סוכם שהמליאה, ישיבת המליאה תיפתח בשעה 12:00. ואני גם מעדכן שכמובן בכפוף לאישור יושב-ראש הכנסת, יבקשו ראשי הוועדות הרלבנטיות, שידונו בשני החוקים, לקיים את הדיונים בהם במקביל, תוך כדי, כדי שאנחנו נוכל, עד כמה שניתן, גם לקיים את הדיון באופן ענייני, וגם לסיים את היום בשעה כזאת שנוכל גם להתפנות לעיסוקים הרבים שיש כאן להרבה אנשים בשעות הערב.

אז אני מציע לאשר את פתיחת ישיבת מליאת הכנסת היום בשעה 12:00. מי בעד? נדמה לי שזה פה אחד. מתנגדים – אין. נמנעים – אין.

הצבעה
בעד הקדמת שעת ישיבת מליאת הכנסת – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
אושר.

<בקשה לפטור מחובת הנחה>
היו"ר יריב לוין
אני עובר לנושא השלישי – בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות החוק הבאות בכל הקריאות:
ההצעה הראשונה היא הצעת חוק יסוד: תקציב המדינה לשנים 2012-2009 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2). מי מציג את ההצעה?
משה גפני
דנים על שני החוקים בנפרד.
היו"ר יריב לוין
מה?
משה גפני
דנים על שני החוקים בנפרד, עכשיו.
היו"ר יריב לוין
תמיד, חבר הכנסת גפני. לא השתנה.
משה גפני
רציתי רק להדגיש את זה.
היו"ר יריב לוין
רבותיי, מי מציג את הבקשה? בבקשה, עורך-הדין גלעד סממה.
גלעד סממה
הממשלה מבקשת פטור מחובת הנחה להצעת חוק יסוד: תקציב המדינה, על מנת לאפשר גם לממשלה וגם לכנסת זמן יותר ארוך כדי להעביר את התקציב. כרגע, הממשלה – ההסכמות שהגענו אליהן, זה ש-85 ימים יועמדו לממשלה ו-50 ימים יועמדו לכנסת כדי לחוקק את חוק התקציב. ולכן, בנסיבות שנוצרו אנחנו מבקשים את הפטור מחובת הנחה, כדי להעביר את זה בקריאה ראשונה עוד היום.
היו"ר יריב לוין
כן. כדי להעביר את זה עוד היום לא רק בקריאה ראשונה, - -
משה גפני
מה, אתה לא מבקש על קריאות שנייה ושלישית?
היו"ר יריב לוין
- - בקריאה שנייה ושלישית גם. בכל הקריאות. כן.
גלעד סממה
קריאות שנייה ושלישית, כמובן.
היו"ר יריב לוין
כן, כן, זה ברור.
משה גפני
לא "כמובן". צריך לבקש את זה.
היו"ר יריב לוין
כן, - - - בכל הקריאות.
מירי רגב
85 יום מיום האישור.
גלעד סממה
85 יום לממשלה.
מירי רגב
לממשלה. ו-50 יום לחברי הכנסת.
קריאה
כן.
היו"ר יריב לוין
להכין את התקציב. ו-50 יום לכנסת מרגע שהוא - - -
זאב אלקין
לפי הסיכום שהיה.
היו"ר יריב לוין
לפי הסיכום – כן, כן – שישנו עם האופוזיציה.
מירי רגב
כן, על זה יש הסכמה.
זאב אלקין
אגב, יישר כוח גדול לממשלה שהספיקה כבר להתארגן מהר ולאשר את זה לפי - - -
נחמן שי
אתה לא מוכרח לשבח את הממשלה. אנחנו נעשה את זה - - -
קריאה
נו, באמת.
משה גפני
באמת, עם כל הכבוד, כל הכבוד לאופוזיציה שקיפלה את הממשלה.
נחמן שי
נכון.
משה גפני
עם כל הכבוד, הממשלה.
מירי רגב
- - - בקואליציה, לא היית מתחיל - - -
היו"ר יריב לוין
אני משבח מראש את יושב-ראש ועדת הכספים הזמני שיטפל בחוק הזה, בבקשה.
משה גפני
באמת, קואליציה? אני רוצה רשות דיבור אחרי שהוא שיבח את הממשלה. ככה לא הייתי - - -
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת גפני, זה ברור - - -
חבר הכנסת פורוש.
מאיר פרוש
מה שרציתי להבין הוא מדוע הממשלה צריכה 85 יום כדי להכין את התקציב?
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת פרוש, אני אגיד לך את האמת: - -
מאיר פרוש
לפי התשובה אני אדע להמשיך - - -
היו"ר יריב לוין
- - אם היה לי את הוותק שלך הייתי מסביר לך, אבל מכיוון שאין לי אז אני יוצא מנקודת הנחה שאני לא יודע להסביר את זה יותר טוב ממה שאני יודע.
מאיר פרוש
אולי נשמע ממשרד האוצר. הייתי מצפה לשמוע ממשרד האוצר.
זאב אלקין
אדוני היושב-ראש, ההסבר מאוד פשוט.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת פרוש, אתה הרי יודע בדיוק למה.
בוא, חבר הכנסת אלקין, בסדר.
זאב אלקין
ההסבר פשוט.
מאיר פרוש
נו, אדרבה.
זאב אלקין
- - - תקציב בהתחשב בזה שתהיו בקואליציה, עכשיו אתם באופוזיציה, צריך לשנות הכול.
משה גפני
מה שנכון, נכון.
היו"ר יריב לוין
טוב. חבר הכנסת פרוש, אתה יכול ללמד אותי למה צריך 85 יום ולא הפוך.
חבר הכנסת גפני, בבקשה.
משה גפני
אני חשבתי לא לדבר אחרי שהגענו להסכמה והכול. אבל אני רוצה שהחברים יידעו שהממשלה – התסקיר שהיא הכינה היה על תקציב דו-שנתי, ועל כך שהכנסת תדון בהצעת התקציב 30 יום. אנחנו, באופוזיציה, ראשי סיעות האופוזיציה, אנחנו אמרנו שאם זה המצב, זה פשוט מחטף בדבר שהוא מהותי, ואז היינו נוקטים בצעדים.

בכל אופן, אנחנו 52 חברים באופוזיציה – היינו נוקטים בצעדים שהיו יכולים לפגוע באופן ממשי. ואז הממשלה התעשתה וקיבלה מהר החלטה, כמו שדרשנו. התקציב הדו-שנתי יורד מהדיון, הוא עובר לאחרי פסח. ועדיין אין החלטה האם הולכים לתקציב הדו-שנתי, - -
נחמן שי
נכון.
משה גפני
- - לאחר שהממשלה הודיעה, בתקציב הדו-שנתי הקודם, שהיא לא תעשה יותר תקציב דו-שנתי זמני. זה נוגד חוק יסוד. היא הודיעה לבג"ץ. אז זה ירד מסדר היום, על פי הדרישה של האופוזיציה.
זאב אלקין
ממש, ממש.
עפר שלח
חבר הכנסת גפני, בוא נדייק, זה לא ירד בגלל - - -
משה גפני
יש סיבה שמפריעים לי? אני רוצה להבין, מה אמרתי עכשיו לא בסדר? כל הזמן אני עושה חשבון נפש, מה אני לא בסדר.
קריאה
- - -
היו"ר יריב לוין
ודאי. זה גם לא אסון אם מידברים עם האופוזיציה ונענים לאיזו בקשה שלה. בואו, בחייכם, לא מוכרחים - - -
משה גפני
אני בעד. אני בעד, הנה עובדה.
היו"ר יריב לוין
זה בסדר, נו.
זאב אלקין
רק אני מציע לתת - - -
קריאה
- - -
היו"ר יריב לוין
זה בסדר, רבותיי.
משה גפני
על כל פנים, - - - הסכימה - - -
זאב אלקין
אבל מגיע לתת - - -
משה גפני
אבל חבר הכנסת אלקין, אני באמצע רשות דיבור, מה.
זאב אלקין
אבל עדיין כדאי לדייק.
משה גפני
זה הולך להיות עכשיו חצי שנה עד שהממשלה נופלת.
מאיר פרוש
אבל כך נהוג באו"ם.
זאב אלקין
אני דואג ליועץ המשפטי של הכנסת.
היו"ר יריב לוין
עזוב, עזוב, - - -. עזוב - - -
זאב אלקין
מה זה? למה אתה מקפח את - - -
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת גפני, תסיים בבקשה.
משה גפני
אני מסיים.

זה שהממשלה הסכימה לקיים את הדיון 50 יום בנושא הזה של תקציב המדינה, אני רואה את זה כברכה. - - - דבר חשוב. אני חושב שאת החוק הזה צריך להעביר. יש הסכמה של האופוזיציה, יש הסכמה של הקואליציה. ובעזרת השם, אנחנו ככה נמשיך. נמשיך לקפל את הממשלה כל הזמן.
היו"ר יריב לוין
תודה. אני מוכרח לומר שזה בסדר שהאופוזיציה תראה בזה הישג שלה; וזה בסדר שהיועץ המשפטי של הכנסת יראה בזה היענות לבקשה שלו; וזה בסדר שהממשלה תראה בזה הסדר שהוא נכון. אני חושב שמה שחשוב פה באמת שהובטחה העובדה שמעמדה של הכנסת יישמר, והיכולת שלה לקיים תהליך מסודר ונכון, ובעניין הזה כולנו שותפים.
משה גפני
מסכים עם כל מילה.
היו"ר יריב לוין
וכל מי שתרם להשגת ההבנה הזו, בהחלט ראוי לברכה.
רבותיי, אני עובר להצבעה. מי בעד בקשת הפטור בכל שלוש הקריאות? פה אחד. אין מתנגדים, אם יש מתנגדים. אין נמנעים. אין.

הצבעה
בעד פטור מחובת הנחה בכל הקריאות בהצעת חוק יסוד: תקציב המדינה לשנים 2012-2009 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2) – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
אושר.

אני עובר לנושא השני, במסגרת סעיף גימ"ל: בקשה למתן פטור בכל שלוש הקריאות להצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (הארכת כהונה של הרבנים הראשיים לישראל) (הוראת שעה), התשע"ג-2013.
אתי בן יוסף
עורכת-הדין שלומית ברנע-פרגו.
היו"ר יריב לוין
בבקשה, עורכת-הדין ברנע-פרגו.
שלומית ברנע-פרגו
כהונת הרבנים הראשיים, אשר נבחרים לעשר שנים, עומדת לפקוע ב-24 במארס, ולשם בחירת רבנים - - -
מאיר פרוש
תאריך עברי, תאריך עברי.
שלומית ברנע-פרגו
התאריך העברי הוא י"ג בניסן התשע"ג.

לשם בחירת רבנים ראשיים חדשים יש צורך להקים אסיפה בוחרת וועדת בחירות, ויש תהליך שקבוע ומעוגן בחוק הרבנות הראשית.
הממשלה הקודמת – הממשלה ה-32 – יזמה הצעת חוק ממשלתית במטרה להאריך את כהונתם של הרבנים הראשיים היוצאים בשלושה חודשים, וזאת על מנת לאפשר את עבודתה של האסיפה הבוחרת של ועדת הבחירות לאחר תקופת הבחירות, הואיל ועל פי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה לא ניתן לעשות מינויים בתקופת בחירות, ובאסיפה הבוחרת יש נציגים שעל הממשלה היה למנות, וכאמור היא הייתה מנועה מכך.
הצעת החוק הממשלתית עברה את אישור הממשלה, עברה את ועדת השרים לענייני חקיקה, ועברה קריאה ראשונה בכנסת.
משה גפני
לאחר דיון מעמיק, כמובן.
שלומית ברנע-פרגו
סליחה?
היו"ר יריב לוין
כן, בקדנציה הקודמת.
משה גפני
לאחר דיון מעמיק.
היו"ר יריב לוין
לא, לא, בקדנציה הקודמת, חבר הכנסת גפני.
שלומית ברנע-פרגו
לאחר דיון מעמיק, מקיף, יסודי.
משה גפני
גם בקדנציה הקודמת זה היה בדיון מעמיק.
קריאה
בסדר.
משה גפני
אני לא צחקתי בכלל. אם ראו חיוך בזווית - - -
שלומית ברנע-פרגו
האמת היא שאכן היה דיון - - -
היו"ר יריב לוין
טוב, חבר הכנסת גפני.

בבקשה. כן.
משה גפני
רק שאלתי.
שלומית ברנע-פרגו
בכנסת אכן היה דיון מקיף בעניין הזה, - -
היו"ר יריב לוין
בבקשה.
שלומית ברנע-פרגו
- - וזה עבר קריאה ראשונה, והליכי החקיקה לא הושלמו. לפיכך, על מנת - - -
מאיר שטרית
למה הממשלה לא מחילה על זה רציפות?
היו"ר יריב לוין
כי זה היינו הך.
שלומית ברנע-פרגו
מה?
מאיר שטרית
למה היא לא מחילה על זה רציפות?
היו"ר יריב לוין
כי זה היינו הך.
משה גפני
היינו הך.
זאב אלקין
זה ייקח יותר זמן.
היו"ר יריב לוין
- - -
מוחמד ברכה
זה לא היינו הך.
זאב אלקין
חבר הכנסת שטרית, זה ייקח יותר זמן.
היו"ר יריב לוין
כן, אפילו הפוך. הרי אתה צריך להניח - - -
מוחמד ברכה
זה לא היינו הך. צריך להחיל דין - - -
היו"ר יריב לוין
כן, זה אפילו ייקח שבועיים, נו.
מוחמד ברכה
כן. צריך להחיל דין רציפות.
זאב אלקין
למה צריך?
מוחמד ברכה
על מנת שהצעת החוק תעמוד באותו סטאטוס.
זאב אלקין
אפשר, לא צריך.
היו"ר יריב לוין
טוב, זה לא יהיה. נו, רבותיי, זה לא יהיה.
מוחמד ברכה
על מנת שהצעת החוק תעמוד - - - דין רציפות.
היו"ר יריב לוין
בסדר, אבל אז זה ייקח שבועיים. נו, ואין לנו שבועיים.
מוחמד ברכה
אז מה, אתה מכופף את החוק?
היו"ר יריב לוין
לא, אין שום חובה להחיל דין רציפות, חבר הכנסת ברכה. גם את זה אתה יודע יותר טוב ממני.
זאב אלקין
חבר הכנסת ברכה, אנחנו בטוחים שבלי רב ראשי אתה לא תוכל לתפקד.
מוחמד ברכה
אני מדבר על סדרי העבודה - - -
היו"ר יריב לוין
רבותיי, תנו לעורכת-הדין ברנע-פרגו.
קריאה
- - -
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת ברכה, אתה יודע, כשאתה צודק אתה צודק, אבל אתה יודע שפה אתה לא צודק. אז עזוב, נו.
מוחמד ברכה
אני צודק. אתה יודע שאני צודק.
היו"ר יריב לוין
עורכת הדין ברנע-פרגו, בבקשה.
שלומית ברנע-פרגו
אוקי. כדי לסבר את האוזן, הממשלה בהחלט יכלה לבקש החלת דין רציפות, אולם זה באמת ייקח יותר זמן. היא בהחלט רשאית וסוברנית לחוקק מחדש את החוק, וזה מה שהיא עשתה, אתמול, הממשלה ה-33, בישיבתה הראשונה, אישרה את טיוטת החוק הממשלתית להארכת כהונתם של הרבנים הראשיים המכהנים בארבעה חודשים או עד לבחירת רבנים ראשיים חדשים, לפי המוקדם.
מאיר שטרית
יפה.
משה גפני
זו החלטה ראשונה של הממשלה או החלטה שנייה?
היו"ר יריב לוין
אוקי. רבותיי, תודה.
משה גפני
מישיבתה הראשונה.
שלומית ברנע-פרגו
מישיבתה הראשונה.
היו"ר יריב לוין
תודה. רבותיי, הערה כלשהיא, חבר הכנסת גפני?
משה גפני
לא, שאלות. מה זה הערות?
היו"ר יריב לוין
בבקשה.
מוחמד ברכה
אולי, אדוני, - - - היועצת המשפטית, בעניין, בסוגיה שהועלתה כאן?
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת ברכה, באמת, הרי אין חובה להחיל דין רציפות. הכנסת יכולה להתחיל תהליך חקיקה אפילו של חוק שהוא חוק פרטי לקריאה טרומית, - -
מוחמד ברכה
הממשלה - - -
היו"ר יריב לוין
- - והממשלה יכולה להחליט שהיא מביאה אותו בקריאה ראשונה מחדש, כמו שהיא יכולה להחיל רציפות. שתי הדרכים לגיטימיות, שתי הדרכים פתוחות, גם בפנינו, כחברי כנסת, וגם בפני הממשלה. בואו, נו. אתם יודעים, לפעמים יש לנו פרוצדוראליות אמיתיות, אבל זה לא המקרה.
היו"ר יריב לוין
כן, חבר הכנסת גפני.
משה גפני
אדוני היושב-ראש, אני קראתי את ההסכם הקואליציוני של סיעת הבית היהודי. בהסכם הקואליציוני, אם אכן אין רבנים שימכרו את החמץ, אז כל ממשלה הרי ממנה מיד רב ראשי. זה ברור. ואני תמהתי, על מה מכניסים את זה בהסכם קואליציוני – שני סעיפים: סעיף אחד מכניסים בגלל שצריך להאריך את הכהונה של הרבנים הראשיים. אגב, כתוב בחוק מה קורה כשאין רבנים ראשיים: מי נהיה נשיא בית הדין הרבני. המחוקק התייחס לעניין הזה. ומי מוכר את החמץ, יש בחוק. אין בעיה חוקית בעניין. אבל אני תיכף אציע משהו. זאת אומרת, אם מישהו דואג למכירת החמץ, הוא יכול להירגע – גם בלי החוק הזה אפשר להסתדר. החמץ יימכר. ואני לא הבנתי למה הבית היהודי הכניסה את זה להסכם.

עכשיו, יש שם סעיף נוסף להארכת הכהונה של הרבנים הראשיים בארבעה חודשים.
זאב אלקין
ברור למה. ברור למה.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת אלקין, נו.
משה גפני
הסעיף השני: שהרבנים המכהנים יוכלו להתמודד, מה שהיום – על פי החוק – הם לא יכולים להתמודד. והלכתי לבדוק. אני רוצה לדעת מהיועצת המשפטית, היות ונודע לי שיש הסכם, שבגלל זה זה גם נכנס להסכם הקואליציוני, - - -
מאיר פרוש
למה לא דיברת על זה אתמול, בלילה?
משה גפני
אני ניסיתי, אבל חבר הכנסת יולי אדלשטיין לא נתן לי. יושב-ראש הכנסת לא נתן לי. אני רציתי לשאול.
מאיר פרוש
אה, זה הסיפור שהיה.
משה גפני
זה הסיפור - - -
אורי מקלב
סעיף 28.
משה גפני
סעיף 28 בהסכם הקואליציוני – יש שם שני סעיפים.
אורי מקלב
סעיף 28, זה - - -
משה גפני
יש שם הסכם שנוגע להרכבת הממשלה, מכיוון שהתברר לי, אגב, שיש שני הסכמים הסותרים אחד את השני, אבל לא חשוב. אני לא נכנס לעניין הזה. זאת אומרת, מה שמגיע עכשיו, הארכת הכהונה של הרבנים הראשיים, זה לא דבר תמים כפי שהציגה את זה היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה, עורכת הדין ברנע-פרגו, שאני מאוד מכבד אותה, זה בישיבה הראשונה של הממשלה – מישהו דרש את זה. וכולנו, לפי דעתי, גם אלה שלא למדו ליב"ה, יודעים לקרוא בלי נקודות את ההסכם הקואליציוני.
מאיר פרוש
זו - - - של הפוליטיקה החדשה.
משה גפני
זו הפוליטיקה החדשה. אפילו אנחנו לא עשינו דברים כאלה. שני הסכמים מקבילים: אחד יבחר את הרב הראשי הזה, והשני יבחר את הרב השני המתנגד לו. חבל על הזמן, זה כמו חסמב"ה.
אבל החלק הזה, שבאים עכשיו במחטף - - -
קריאות
- - -
משה גפני
על כל פנים, אדוני היושב-ראש, אני מבקש לדעת מהיועצת המשפטית האם, מכיוון שזה מופיע בהסכם הקואליציוני של הבית היהודי, וכנראה כורכים את האחד בשני, סעיף אחד מדבר על זה שיאריכו את הכהונה של הרבנים הראשיים בארבעה חודשים, שאת זה אנחנו נדרשים עכשיו לשחרר מחובת הנחה; והסעיף השני, זה שהרבנים המכהנים יוכלו להתמודד. זאת אומרת, אני אומר לכם, הלכתי לבדוק את העניין הזה. לא רציתי סתם לדבר, בגלל שאני לא אוהב לדבר סתם. אני לא אוהב לדבר, אבל אם יש - - - אני מדבר. ואז התברר לי שזה חלק מההסכם הקואליציוני, אותו הסכם שהביא להקמת הממשלה. הביא עוד כמה דברים, אבל זה אחד הסעיפים.
האם את ההסכמים האלה, שעליהם מדובר, מי ייבחר להיות רב ראשי, לאחר שהחוק הזה יאושר והרבנים המכהנים יוכלו להתמודד, מי יתמודד? עם איזו סיעה בכנסת נעשה ההסכם הזה? אני יודע שיש פה גם הסכם עם סיעה מסוימת, שהיא לא בקואליציה. אני רוצה לדעת האם אכן היה הסכם, ואם היה הסכם אני אומר לכם – היה הסכם, אני מבקש לבדוק את העניין הזה, ואני מבקש שאנשים יאמרו. אם אכן – כמו שאומר חבר הכנסת מאיר שטרית – - - -
זאב אלקין
רגע, אז יש לך טענות לסיעה באופוזיציה?
משה גפני
אין לי טענות לאף אחד. אני רוצה לדעת ממשלה. אני לא מכיר שום דבר, רק ממשלה.
אם אכן – כמו שאומר חבר הכנסת מאיר שטרית – שצריך שני רבנים ראשיים שימכרו את החמץ, אז אני מציע: למה צריך בארבעה חודשים?
אורי מקלב
חבר הכנסת גפני, הוויכוח הוא לא מי ימכור את החמץ, הוויכוח הוא מי הגוי.
קריאה
- - -
משה גפני
מי הגוי.
אורי מקלב
יש ויכוח אם היה בית יהודי, - - - נהיה גוי. על זה ההסכם הקואליציוני.
משה גפני
בסדר.
אורי מקלב
מי ימכור, מי הגוי שמוכרים לו.
משה גפני
אני מציע, חבר הכנסת מקלב, - - -
אורי מקלב
זה ההסכם של אותה מפלגה, של קואליציה-אופוזיציה. בית של גויים או לא בית של גויים.
שולי מועלם-רפאלי
חבר הכנסת מקלב, אין צורך - - -
זאב אלקין
אתה יכול לנהל משא-ומתן עם ש"ס לא פה? למה - - -
אורי מקלב
- - -
משה גפני
אתה לא יושב-ראש הקואליציה עכשיו, בחייך. אתה עכשיו, - - - במשרד החוץ.
זאב אלקין
לכן, מותר לי להעיר לך. לכן, מותר לי להעיר. לא הייתי - - -
משה גפני
אני מציע, אם באמת יש חשש שלא יהיו רבנים ראשיים, אני חושב שיש בחוק פיתרון לעניין הזה. אבל אם לא, אני מציע שהרבנים הראשיים המכהנים – שהם שניהם חרדים – ימשיכו לכהן בעשר השנים הבאות. ואז יהיה ברור לנו שהכוונה של הבית היהודי, בסעיף הזה, שהרבנים הראשיים המכהנים יוכלו להתמודד, כוונתם באמת להם ולא למישהו אחר. כי הם עשו deal על משהו אחר.
על כל פנים, אני מבקש לדעת מהיועצת המשפטית, אם אכן נכונים דבריי, האם צריך להודיע את זה לפני הקמת הממשלה.
יוני שטבון
בוודאי - - -
משה גפני
מה?
יוני שטבון
השאלה שלך לא קשורה בכלל - - -
משה גפני
כן, קשור. זה בהסכם הקואליציוני.
יוני שטבון
לא, אתה טוען - - -
משה גפני
זה בהסכם הקואליציוני.
יוני שטבון
אתה טוען שהסכמים של - - - קשורים לֶמָה - - -
משה גפני
כן, אבל זה מופיע אצלכם בשני סעיפים.
יוני שטבון
לא, זאת טענה - - -
היו"ר יריב לוין
טוב, בבקשה, עורכת-הדין אסטרחן. בבקשה.
משה גפני
כן. אה, זה לא קשור?
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת גפני, אתה מקבל עכשיו תשובה.
משה גפני
שיגידו את זה. אני רוצה לשמוע, באמת. זו ממש הפוליטיקה החדשה.
היו"ר יריב לוין
עכשיו, עורכת-הדין ארבל אסטרחן תיתן תשובה של דקה ואני עובר להצבעה.
ארבל אסטרחן
האמת שהדברים הם די ברורים, וגם נאמרו אתמול במליאה: ככל שיש הסכם בין סיעות לגבי כינון הממשלה, זאת אומרת, לגבי ההצבעה שנערכה אתמול, יש חובה להביאו לידיעת חברי הכנסת. אם נעשה הסכם בכתב, היה צריך להיות מוגש לחברי הכנסת 24 שעות לפני, לפחות.
משה גפני
או בעל פה.
אחמד טיבי
בעל פה?
ארבל אסטרחן
אם נעשה הסכם בעל פה היה צריך להודיע עליו לפני ההצבעה, אין את מגבלת 24 השעות. אתמול הדברים נעשו. זאת אומרת, הונחו הסכמים לפני 24 שעות. לפני ההצבעה נמסרו - - -
משה גפני
אני שואל האם נעשה על זה הסכם בעל פה.
ארבל אסטרחן
אני לא הכתובת לזה. נשאלה אתמול - - -
היו"ר יריב לוין
אתה לא שואל אותה, נו.
משה גפני
במליאה לא שאלנו את זה. הוא לא נתן - - -
ארבל אסטרחן
בוודאי - - -
משה גפני
על הסעיף הזה לא - - -
ארבל אסטרחן
- - - הייתה שאלה האם היו הסכמים - - -
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת גפני, תודה. זה לא הפורום לעניין הזה. התשובה ברורה. רבותיי, אני עובר להצבעה – מי בעד בקשת הפטור בשלוש הקריאות?
אורי מקלב
אולי - - -
מאיר פרוש
אבל אני רוצה לשאול שאלה אחת: אתמול ניתנה אפשרות לסיעות - - -
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת פרוש, אנחנו בהצבעה.
מאיר פרוש
אבל אתמול ניתנה אפשרות לסיעות - -
היו"ר יריב לוין
אז תפנו ליושב-ראש הכנסת, לא אליי.
מאיר פרוש
- - לענות אם נעשו הסכמים. אני רוצה שהבית היהודי תגיד אם - - -
היו"ר יריב לוין
אז תפנה ליושב-ראש הכנסת. זה לא כאן, זה במליאה.

מי בעד בקשת הפטור?
משה גפני
רק רגע, איפה יש עתיד?
היו"ר יריב לוין
19. מי נגד?
משה גפני
הפוליטיקה החדשה.

אנחנו נגד.
אנחנו בעד פוליטיקה חדשה.
יצחק וקנין
תצרף את הקול שלי בעד.
היו"ר יריב לוין
מי נמנע?
משה גפני
למה, רוצים להוריד לנו חבר אחד בוועדה המסדרת בגלל ההצבעה?
היו"ר יריב לוין
אני רק בודק. רק בודק, שלא - - -, חבר הכנסת גפני.
יצחק וקנין
אדוני היושב-ראש, תצרף את הקול שלי, אני לא הצבעתי.
היו"ר יריב לוין
מאה אחוז.
יצחק וקנין
אני בעד.
היו"ר יריב לוין
אתה בעד.
קריאה
אני נמנע.

הצבעה
בעד פטור מחובת הנחה בכל הקריאות בהצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (הארכת כהונה של הרבנים הראשיים לישראל) (הוראת שעה), התשע"ג-2013 – 19
נגד – 2
נמנעים – 1
ההצעה נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
אז 19 בעד, שניים נגד ונמנע אחד.
קריאה
אדוני היושב-ראש, אני בעד.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה. לא, זהו, גמרנו. ההצבעה נגמרה. הבקשה אושרה בפטור בשלוש הקריאות.
<הצעת הרכב לוועדה מיוחדת לדיון בהצעת החוק הרבנות הראשית לישראל.>
היו"ר יריב לוין
אני עובר לנושא הבא: הצעת הרכב ועדה מיוחדת לדיון בהצעת החוק האמורה בסעיף ג(2), קרי הצעת חוק הרבנות הראשית. אני קיבלתי כאן חוות דעת של הייעוץ המשפטי לפיו ועדת הכנסת איננה יכולה לדון בחוק הזה. כמו כן, נדמה לי שהחוק - - -
זאב אלקין
לא ועדת הכנסת, הוועדה המסדרת.
היו"ר יריב לוין
הוועדה המסדרת.
זאב אלקין
ועדת הכנסת יכולה דווקא.
היו"ר יריב לוין
הוועדה המסדרת. תודה, תיקון נכון.
אורי מקלב
ועדת הכספים לא יכולה להיות קשורה - - -
היו"ר יריב לוין
רבותיי, הוועדה המסדרת לא יכולה לדון בזה. החוק, כמובן, לא מתאים לוועדת הכספים ולא לוועדת החוץ והביטחון. לפיכך, אני מציע, ועל מנת שלא תהיינה מחלוקות ובתיאום, שגם הוא נעשה עם האופוזיציה.
משה גפני
לא איתנו.
היו"ר יריב לוין
אני לא יודע. אני לא אחראי לתיאומים הפנימיים שלכם.
משה גפני
בסדר, אתה לא אחראי. אבל אני מודיע: זה היה - - -
קריאה
- - - אופוזיציה.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת גפני, אני יודע לתאם עם הנציג המוסמך של האופוזיציה, עד שלא תגידו לי משהו אחר.
משה גפני
אנחנו אומרים משהו אחר.
היו"ר יריב לוין
ואגב, אני אומר, חבר הכנסת גפני, לא רק בתיאום אלא על פי הצעתו, אם כבר אנחנו רוצים לדייק.
משה גפני
בסדר, אין בעיה. אין בעיה, הכול בסדר - - -
היו"ר יריב לוין
הוועדה המסדרת בהרכבה המלא כפי שהיא, תהיה גם הוועדה המיוחדת לעניין הזה. מי בעד ההצעה הזו?
נחמן שי
בסדר גמור.

הצבעה
בעד הצעת הרכב לוועדה מיוחדת לדיון בהצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (הארכת כהונה של הרבנים הראשיים לישראל) (הוראת שעה), התשע"ג-2013 – מוצע כי הוועדה תהיה בהרכב הוועדה המסדרת – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים. אין נמנעים. אושר.
משה גפני
רגע, איך מרכיבים את הוועדה המיוחדת הזו?
היו"ר יריב לוין
זו הוועדה. הרכב הוועדה המסדרת.
מירי רגב
צריך דיון.
אברהם מיכאלי
אדוני היושב-ראש, מתי אתה מעריך שהדיון הזה יתקיים?
היו"ר יריב לוין
במהלך ישיבת המליאה היום.

<בחירת סגן זמני ליושב ראש הכנסת>
היו"ר יריב לוין
אני עובר לנושא של בחירת סגן זמני ליושב-ראש הכנסת. עם בחירתו הצפויה, היום, של חבר הכנסת אקוניס לתפקיד סגן יושב-ראש הכנסת, יש - - -
אורי מקלב
סגן שר, אולי.
קריאה
סגן שר.
זאב אלקין
סגן שר במשרד ראש הממשלה.
היו"ר יריב לוין
עם בחירתו של חבר הכנסת אקוניס, שמכהן כסגן זמני ליושב-ראש הכנסת, ועתיד להיבחר היום, באופן רשמי – להתמנות, ליתר דיוק. זה גם לא בחירה – לתפקיד סגן שר במשרד ראש הממשלה, צריך למנות סגן זמני, נוסף, ליושב-ראש הכנסת. רבותיי, הייתה לי שיחה עם יושב-ראש הכנסת שביקש שנמנה כאן אדם בעל ניסיון בעניין הזה, ולטעמי האיש המנוסה ביותר שנמצא בכנסת, היום, הוא חבר הכנסת מאיר שטרית. ואני מציע, לכן, למנות אותו כסגן זמני ליושב-ראש הכנסת, בנוסף לחבר הכנסת יצחק וקנין, הוותיק והמנוסה, שמכהן בתפקיד הזה. והם, ביחד, יכהנו כסגנים זמניים עד שיתמנו הסגנים הקבועים ליושב-ראש הכנסת.
מי בעד ההצעה הזו?

הצבעה
בעד בחירת סגן זמני ליושב-ראש הכנסת – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין נמנעים ואין מתנגדים.
<קביעת מועדי הכנסים במושב הראשון של הכנסת ה-19>
היו"ר יריב לוין
עכשיו, אני עובר לסעיף ה"א והוא קביעת מועדי הכנסים במושב הראשון של הכנסת ה-19. הגברת מלר-הורוביץ, את יכולה, אם אפשר, להציג את זה בקצרה.
ירדנה מלר הורוביץ
כן, כן.
היו"ר יריב לוין
בבקשה.
ירדנה מלר הורוביץ
אנחנו, אתמול, עוד כשכיהן יושב-ראש הכנסת בפועל, קיימנו ישיבה, וקיבלנו החלטה טנטטיבית שאם תהיה הסכמה אנחנו נסיים את המושב מחר. זאת אומרת, שהפגרה מתחילה מיום רביעי, ה-20 במארס, ט' בניסן תשע"ג.
מוחמד ברכה
כולל יום רביעי.
יצחק וקנין
כולל יום רביעי.
זאב אלקין
כולל יום רביעי. היום יום אחרון.
יצחק וקנין
היום זה יום אחרון.
ירדנה מלר הורוביץ
היום יהיה היום האחרון.
החזרה, זה כמו שהיה בהצעה הקודמת שלכם – שהצענו לכם – כנס הקיץ ייפתח ביום שני שלאחר יום העצמאות, וזה י"א באייר התשע"ג, 21 לאפריל 2013.
במהלך כנס הקיץ יחול חג השבועות. חג השבועות יחול השנה בימים שלישי ורביעי, ה' וְו' בסיוון התשע"ג, 15-14 במאי 2013. לפיכך, תתקיים באותו שבוע ישיבת הכנסת ביום שני, ה-13 למאי 2013.
ט' באב – תשעה באב התשע"ג יחול השנה ביום שלישי, ה-16 ליולי 2013. לפיכך, לא תתקיים ביום זה ישיבת כנסת. באשר לסיום הישיבה יום קודם אנחנו בטח נבוא בדברים, כי זה הרי צום שמתחיל - - -

בינתיים, אנחנו מבקשים לאשר את זה. עוד לא קבענו את סיום כנס הקיץ.
זאב אלקין
- - - מופיע פה, מה שחילקת לנו.
ירדנה מלר הורוביץ
מה?
קריאה
אבל מופיע כאן, - - -
מירי רגב
אבל מופיע כאן, ב-28 ביולי.
ירדנה מלר הורוביץ
28 ביולי, נכון. סליחה, נכון. כן.
היו"ר יריב לוין
28 ליולי, זה מופיע. אבל אני כבר אומר, כמובן שבמידה ולמישהו, בסופו של דבר, תהיינה איזו שהן מחשבה שנייה והשגות – חבר הכנסת צחי הנגבי, שעתיד להתמנות כיושב-ראש ועדת הכנסת, אני מקווה שגם על דעתך, אם תובאנה בפניך איזו שהן בקשות בעניין הזה, אני מניח שאתה תבוא בדברים עם יושב-ראש הכנסת. ובמידת הצורך, כמובן, פתוחה הדרך לבצע שינוי, אם יהיה מקום לכך.
צחי הנגבי
אני אתייעץ עם סגנו של יושב-ראש הכנסת.
היו"ר יריב לוין
הערות? התייחסויות? אין. מי בעד אישור המלצת יושב-ראש הכנסת וסגניו? מי בעד? 19 בעד. מי נגד? אין. נמנעים? נמנע אחד. יש נמנע אחד.
הצבעה
בעד קביעת מועדי הכנסים במושב הראשון של הכנסת ה-19 – 19
נגד – אין

נמנעים – 1
ההצעה נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
לפיכך, אני קובע שההמלצה אושרה. תודה רבה, הישיבה נעולה.
משה גפני
רגע, איך הוועדה המיוחדת?
מירי רגב
אדוני היושב-ראש, לא הבאת מתי מאשרים את יושבי-ראש הוועדות.
היו"ר יריב לוין
זה יהיה, אני מקווה שנצליח לעשות את זה אחרי פסח.
מירי רגב
אחרי פסח?
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת גפני, הוועדה המיוחדת היא בהרכב הוועדה המסדרת.
<הישיבה ננעלה בשעה 11:52.>

קוד המקור של הנתונים